خرید ملک در الفرجان

خرید ملک در الفرجان

# نام پروژه نوع حداقل قیمت تحویل
1 آپارتمان های تالیا آپارتمان درهم 957,846 Q4 2025
2 استودیو آپارتمان های عزیزی پیرل آپارتمان درهم 628,000 Q2 2024
3 آپارتمان های 3 خوابه در عزیزی پیرل آپارتمان درهم 1,813,000 Q2 2024
4 آپارتمان های 2 خوابه در عزیزی پیرل آپارتمان درهم 1,467,000 Q2 2024
5 آپارتمان های 1 خوابه در عزیزی پیرل آپارتمان درهم 940,000 Q2 2024
6 استودیو آپارتمان های عزیزی آمبر آپارتمان درهم 699,000 Q4 2024
7 آپارتمان های 2 خوابه در عزیزی آمبر آپارتمان درهم 1,524,000 Q4 2024
8 آپارتمان های 3 خوابه در عزیزی آمبر آپارتمان درهم 2,052,000 Q4 2024
9 آپارتمان های 1 خوابه در عزیزی آمبر آپارتمان درهم 1,209,000 Q4 2024
10 واحدهای استودیو آپارتمان های کانداک اکاسیا آپارتمان - پروژه های آماده
11 آپارتمان درهم 975,000 پروژه های آماده
12 آپارتمان های آمبر آپارتمان درهم 699,000 Q4 2024
13 آپارتمان های 1 خوابه اونیو رزیدنس 4 آپارتمان درهم 1,050,159 Q4 2023
14 آپارتمان های 3 خوابه در اونیو رزیدنس 4 آپارتمان درهم 2,209,900 Q4 2023
15 آپارتمان های 2 خوابه در اونیو رزیدنس 4 آپارتمان درهم 1,559,425 Q4 2023
16 آپارتمان های 2 خوابه در آمالیا آپارتمان درهم 1,213,972 Q4 2024
17 آپارتمان های 3 خوابه در آمالیا آپارتمان درهم 1,980,797 Q4 2024
18 آپارتمان های 1 خوابه در آمالیا آپارتمان درهم 827,729 Q4 2024
19 آپارتمان درهم 827,729 Q4 2024
20 آپارتمان های اونیو رزیدنس 4 آپارتمان درهم 1,005,675 Q4 2023
21 آپارتمان های اکویتی آپارتمان درهم 911,309 Q1 2023
22 تاون هاوس های ولینگتون درهم 2,385,000 پروژه های آماده
23 آپارتمان های “Gemz” آپارتمان درهم 1,313,000 Q1 2025
24 آپارتمان درهم 490,000 Q4 2024
25 ویلاهای تیلال الفرجان ویلا درهم 3,500,000 Q4 2024
26 پرایم رزیدنسی 3 آپارتمان درهم 480,000 Q3 2023
27 آپارتمانهای عزیزی برتون آپارتمان درهم 335,000 پروژه های آماده
28 آپارتمان های عزیزی استار آپارتمان درهم 599,000 پروژه های آماده
29 عزیزی پلازا آپارتمان درهم 951,750 پروژه های آماده
30 تاون هاوس های مروج الفرجان2 درهم 3,902,800 Q2 2024
31 ویلاهای مروج ویلا درهم 4,527,800 Q2 2024
32 شایستا عزیزی آپارتمان درهم 936,750 پروژه های آماده
33 فاریشتا عزیزی آپارتمان درهم 1,100,000 پروژه های آماده
34 روی مدیترینین آپارتمان درهم 545 پروژه های آماده
35 کانداک آکاسیا آپارتمان درهم 975,000 پروژه های آماده
36 مونترل آپارتمان درهم 703,000 پروژه های آماده
37 اقامتگاه سامیا عزیزی آپارتمان درهم 921,000 پروژه های آماده
38 تاون هاوس الفرجان درهم 2,588,000 -
39 ویلاهای استیت 2 درهم 4,350,000 Q2 2022
40 فروشگاه های خرده فروشی برای فروش در شایستا درهم 463,000 پروژه های آماده
41 فروشگاه های خرده فروشی سامیا درهم 485,000 پروژه های آماده
42 فروشگاه های خرده فروشی برای فروش در عزیزی پلازا درهم 608,000 پروژه های آماده
43 دریمز درهم 2,731,058 پروژه های آماده
44 ویلاهای 5 خوابه الفرجان ویلا درهم 5,647,500 پروژه های آماده
45 ویلاهای 4 خوابه الفرجان ویلا درهم 5,557,500 پروژه های آماده
46 ویلاهای الفرجان ویلا درهم 5,557,500 پروژه های آماده
47 فروشگاه های خرده فروشی برای فروش در فاریشتا عزیزی درهم 779,000 پروژه های آماده
48 واحدهای یک خوابه ی آپارتمان های Montrell آپارتمان درهم 674,000 پروژه های آماده
49 واحدهای استودیوی آپارتمان های ROY آپارتمان درهم 545,000 پروژه های آماده
50 ویلاهای چهار خوابه ی الفرجان ویلا درهم 2,500,000 پروژه های آماده
51 ویلاهای سه خوابه ی الفرجان درهم 2,263,660 پروژه های آماده
52 تاون هاوس های الفرجان درهم 2,263,660 پروژه های آماده
53 ویلاهای الفرجان ویلا درهم 1,845,838 پروژه های آماده

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های تالیا

الفرجان Q4 2025
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات دیار
هنر تعریف شده زندگی

شروع قیمت از :

درهم957,846

آپارتمان های تالیا

آپارتمان های تالیا هتل آپارتمان های سطح بالا در الفرجان هستند که می توانید به عنوان خانه هایی عالی و فرصت های سرمایه گذاری باورنکردنی در دبی در نظر بگیرید. برای دریافت مشاوره ی 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : استودیو آپارتمان های عزیزی پیرل

الفرجان Q2 2024
خرید املاک شرکت عزیزی
یکی از درخشان ترین مجتمع های مسکونی الفرجان در الفرجان

شروع قیمت از :

درهم628,000

استودیو آپارتمان های عزیزی پیرل

از میان استودیو آپارتمان های عزیزی پیرل، الفرجان، دبی، خانه خود را خریداری کنید و در موقعیتی عالی سرمایه‌گذاری پرسودی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 3 خوابه در عزیزی پیرل

الفرجان Q2 2024
خرید املاک شرکت عزیزی
یکی از درخشان ترین مجتمع های مسکونی الفرجان در الفرجان

شروع قیمت از :

درهم1,813,000

آپارتمان های 3 خوابه در عزیزی پیرل

آپارتمان های 3 خوابه در عزیزی پیرل، الفرجان، دبی همان جایی است که می‌توانید خانه رویایی خود را در موقعیتی عالی و در نزدیکی مراکز مهم خریداری کنید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید این املاک، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 2 خوابه در عزیزی پیرل

الفرجان Q2 2024
خرید املاک شرکت عزیزی
یکی از درخشان ترین مجتمع های مسکونی الفرجان در الفرجان

شروع قیمت از :

درهم1,467,000

آپارتمان های 2 خوابه در عزیزی پیرل

آپارتمان های 2 خوابه در عزیزی پیرل، الفرجان، دبی همان جایی است که می‌توانید در موقعیتی عالی و با در اختیار داشتن امکانات لاکچری، زندگی لوکسی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید این آپارتمان‌ها، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 1 خوابه در عزیزی پیرل

الفرجان Q2 2024
خرید املاک شرکت عزیزی
یکی از درخشان ترین مجتمع های مسکونی الفرجان در الفرجان

شروع قیمت از :

درهم940,000

آپارتمان های 1 خوابه در عزیزی پیرل

آپارتمان های 1 خوابه در عزیزی پیرل، الفرجان، دبی همان جایی است که می‌توانید خانه رویاییتان را در امارات طی اقساط جذابی خریداری نمایید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : استودیو آپارتمان های عزیزی آمبر

الفرجان Q4 2024
خرید املاک شرکت عزیزی
زندگی مدرن در راهرو رشد دبی جدید

شروع قیمت از :

درهم699,000

استودیو آپارتمان های عزیزی آمبر

خانه ایده آل خود را در امارات و از میان استودیو آپارتمان‌ های عزیزی آمبر، الفرجان، دبی خریداری کنید و زندگی لاکچری داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید این املاک، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 2 خوابه در عزیزی آمبر

الفرجان Q4 2024
خرید املاک شرکت عزیزی
زندگی مدرن در راهرو رشد دبی جدید

شروع قیمت از :

درهم1,524,000

آپارتمان های 2 خوابه در عزیزی آمبر

خانه ایده آل خود را از میان آپارتمان های 2 خوابه در عزیزی آمبر، الفرجان، دبی خریداری کنید و به همراه عزیزان خود زندگی شادی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید این املاک، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 3 خوابه در عزیزی آمبر

الفرجان Q4 2024
خرید املاک شرکت عزیزی
زندگی مدرن در راهرو رشد دبی جدید

شروع قیمت از :

درهم2,052,000

آپارتمان های 3 خوابه در عزیزی آمبر

آپارتمان های 3 خوابه در عزیزی آمبر، الفرجان، دبی همان جایی است که می‌توانید زندگی لوکسی داشته باشید و سود زیادی کسب کنید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این آپارتمان‌های پرطرفدار، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 1 خوابه در عزیزی آمبر

الفرجان Q4 2024
خرید املاک شرکت عزیزی
زندگی مدرن در راهرو رشد دبی جدید

شروع قیمت از :

درهم1,209,000

آپارتمان های 1 خوابه در عزیزی آمبر

خانه رویایی خود را از میان آپارتمان های 1 خوابه در عزیزی آمبر، الفرجان، دبی خریداری کنید و از مزایای بسیار عالی در این آپارتمان‌ها بهره‌مند شوید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این آپارتمان‌ها، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای استودیو آپارتمان های کانداک اکاسیا

الفرجان
آماده تحویل
خرید املاک شرکت عزیزی
برنامه پرداخت انعطاف پذیر پس از تحویل

اطلاع از قیمت

واحدهای استودیو آپارتمان های کانداک اکاسیا

استودیو آپارتمان های کاندیس آکاسیا، الفرجان، دبی همان جایی است که می‌توانید خانه ایده‌آل خود را در جزیره‌ای زیبا و با قیمتی مناسب خریداری نمایید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : …

الفرجان
آماده تحویل
خرید املاک شرکت عزیزی
4 سال خدمات رایگان

شروع قیمت از :

درهم975,000

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های آمبر

الفرجان Q4 2024
خرید املاک شرکت عزیزی
زندگی مدرن در راهرو رشد دبی جدید

شروع قیمت از :

درهم699,000

آپارتمان های آمبر

آپارتمان های آمبر در الفرجان افزوده های جدیدی به یکی از مناطق دبی با پیشرفت سریع هستند. برای دریافت مشاوره 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 1 خوابه اونیو رزیدنس 4

الفرجان Q4 2023
خرید املاک شرکت املاک و مستغلات نبنی
یک جامعه پر رونق متمرکز بر خانواده را در قلب دبی کاوش کنید

شروع قیمت از :

درهم1,050,159

آپارتمان های 1 خوابه اونیو رزیدنس 4

آپارتمان های 1 خوابه اونیو رزیدنس 4 در الفرجان، دبی بهترین گزینه برای تجربه زندگی مدرن و داشتن سرمایه‌گذاری پرسود است. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این آپارتمان‌ها، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 3 خوابه در اونیو رزیدنس 4

الفرجان Q4 2023
خرید املاک شرکت املاک و مستغلات نبنی
یک جامعه پر رونق متمرکز بر خانواده را در قلب دبی کاوش کنید

شروع قیمت از :

درهم2,209,900

آپارتمان های 3 خوابه در اونیو رزیدنس 4

آپارتمان های 3 خوابه در اونیو رزیدنس 4، الفرجان، دبی همان جایی است که می‌توانید در نزدیکی تمامی مراکز خدماتی، زندگی لوکسی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این آپارتمان‌ها، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 2 خوابه در اونیو رزیدنس 4

الفرجان Q4 2023
خرید املاک شرکت املاک و مستغلات نبنی
یک جامعه پر رونق متمرکز بر خانواده را در قلب دبی کاوش کنید

شروع قیمت از :

درهم1,559,425

آپارتمان های 2 خوابه در اونیو رزیدنس 4

آپارتمان های 2 خوابه در اونیو رزیدنس 4، الفرجان، دبی گزینه‌ای عالی برای خانواده‌هایی هستند که تمایل دارند در نزدیکی مرکز شهر زندگی لوکسی داشته باشند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید این آپارتمان‌ها، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 2 خوابه در آمالیا

الفرجان Q4 2024
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات دیار
تصویری باشکوه در یکی از خیزش‌کننده‌ترین جوامع دبی

شروع قیمت از :

درهم1,213,972

آپارتمان های 2 خوابه در آمالیا

آپارتمان های 2 خوابه در آمالیا، الفرجان، دبی همان جایی است که می‌توانید سرمایه‌گذاری پرسودی در آن‌ها داشته باشید و زندگی لوکس و رویایی در آن داشته باشید. برای اطلاع از جزئیات بیشتر در رابطه با این آپارتمان‌ها کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 3 خوابه در آمالیا

الفرجان Q4 2024
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات دیار
تصویری باشکوه در یکی از خیزش‌کننده‌ترین جوامع دبی

شروع قیمت از :

درهم1,980,797

آپارتمان های 3 خوابه در آمالیا

آپارتمان های 3 خوابه در آمالیا، الفرجان، دبی بهترین گزینه برای افرادی است که دوست دارند در موقعیتی عالی و در میان خدمات اجتماعی متنوع سکونت داشته باشند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید این واحدها، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 1 خوابه در آمالیا

الفرجان Q4 2024
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات دیار
تصویری باشکوه در یکی از خیزش‌کننده‌ترین جوامع دبی

شروع قیمت از :

درهم827,729

آپارتمان های 1 خوابه در آمالیا

آپارتمان های 1 خوابه در آمالیا، الفرجان، دبی گزینه‌ای عالی برای سرمایه‌گذاران و خریدارانی است که به دنبال سکونت در خانه‌ای مدرن در امارات هستند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با این آپارتمان‌ها، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : …

الفرجان Q4 2024
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات دیار
تصویری باشکوه در یکی از خیزش‌کننده‌ترین جوامع دبی

شروع قیمت از :

درهم827,729

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های اونیو رزیدنس 4

الفرجان Q4 2023
خرید املاک شرکت املاک و مستغلات نبنی
یک جامعه پر رونق متمرکز بر خانواده را در قلب دبی کاوش کنید

شروع قیمت از :

درهم1,005,675

آپارتمان های اونیو رزیدنس 4

در بین بهترین آپارتمان های اونیو رزیدنس 4 در الفرجان، دبی با لوکیشن عالی و مجاورت به امکانات رفاهی درجه یک می توانید خانه رویایی خود را پیدا کنید. برای اطلاعات بیشتر از شرایط و قیمت های پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های اکویتی

الفرجان Q1 2023
خرید املاک ریفاین
آپارتمان های نوساز با سبک زندگی مدرن

شروع قیمت از :

درهم911,309

آپارتمان های اکویتی

آپارتمان های اکویتی در الفرجان، آپارتمان های مدرن فروشی را در دبی برای زندگی شهری در بهترین وراحت ترین حالت ارائه می دهند. برای مشاوره 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های ولینگتون

الفرجان
آماده تحویل
خرید املاک شرکت املاک و مستغلات ولینگتون
اقامتگاه های لوکس در یک جامعه خانوادگی پر رونق

شروع قیمت از :

درهم2,385,000

تاون هاوس های ولینگتون

آیا دوست دارید یک تاون هاوس رویایی در دبی داشته باشید؟ جستجوی خانه مورد علاقه خود را در میان تان هاوس های ولینگتون در الفرجان، دبی آغاز کنید. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های “Gemz”

الفرجان Q1 2025
خرید املاک شرکت ساختمانی دانوب
آپارتمان های مقرون به صرفه با سبک زندگی ممتاز

شروع قیمت از :

درهم1,313,000

آپارتمان های “Gemz”

آپارتمان مورد علاقه خود را با بهترین طرح‌های اقساطی در میان آپارتمان های "Gemz" در الفرجان، منطقه جبل علی، دبی جستجو کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط اقساط و قیمت اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : …

الفرجان Q4 2024
خرید املاک شرکت ساختمانی دانوب

شروع قیمت از :

درهم490,000

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای تیلال الفرجان

الفرجان Q4 2024
خرید املاک شرکت نخیل
طراحی کاملا جدید همراه با رعایت بالاترین استانداردهای سطح جهانی

شروع قیمت از :

درهم3,500,000

ویلاهای تیلال الفرجان

ویلاهای تیلال ال فرجان در ال فرجان خانه‌هایی عالی هستند. آن‌ها برای تجربه یک سبک زندگی خانوادگی در دبی گزینه‌ای بسیار خاص به شمار می‌آیند . این ویلاها سطح بالایی از راحتی و آرامش را برای شما فراهم می‌کنند. برای مشاوره 100% رایگان کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : پرایم رزیدنسی 3

الفرجان Q3 2023
خرید املاک شرکت ساختمانی پریسکات
آپارتمان های لوکس در الفرجان با قیمت مقرون به صرفه

شروع قیمت از :

درهم480,000

پرایم رزیدنسی 3

پرایم رزیدنسی 3 در الفرجان مجموعه‌ای از آپارتمان‌های مبله و بسیار عالی برای خرید آپارتمان در دبی است. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمانهای عزیزی برتون

الفرجان
آماده تحویل
خرید املاک شرکت عزیزی
2٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند + 4سال خدمات رایگان

شروع قیمت از :

درهم335,000

آپارتمانهای عزیزی برتون

عزیزی برتون توسط عزیزی دولپمنتس یک مجموعه آپارتمان زیبا در الفرجان با ارائه واحدهای به ترتیب 1و2 خوابه تنها با 350.000 درهم امارات می‌باشد.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های عزیزی استار

الفرجان
آماده تحویل
خرید املاک شرکت عزیزی
از 882 هزار درهم با 50% تخفیف ثبت سند

شروع قیمت از :

درهم599,000

آپارتمان های عزیزی استار

عزیزی استار در الفرجان با افتخار در یکی از منحصر به فردترین منطقه های جهان ، به شما آپارتمان های برتر با انتخاب آپارتمان های 1 خوابه و 2 خوابه با قیمت مناسب از 882 هزار درهم با پیشنهاد ویژه 50٪ تخفیف ثبت سند و 4 سال خدمات رایگان. این اقامتگاههای زیبا همچنین دسترسی راحتی به فروشگاهها دارند

درخواست پاسخ به تماس : عزیزی پلازا

الفرجان
آماده تحویل
خرید املاک شرکت عزیزی
25/75 برنامه پرداخت

شروع قیمت از :

درهم951,750

عزیزی پلازا

عزیزی پلازا هتل، مجموعه ای در محاصره شهری به خوبی متصل و بالا پایان حفظ آپارتمان مسکن با خدمات هتل، واقع در منطقه آل FURJAN.

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های مروج الفرجان2

الفرجان Q2 2024
خرید املاک شرکت نخیل
صاحب خانه های زیبا در جامعه ای در شکوفه شوید

شروع قیمت از :

درهم3,902,800

تاون هاوس های مروج الفرجان2

تاون هاوس های مروج الفرجان2 تاون هاوس های فوق العاده ای هستند که در منطقه الفرجان در دبی قرار دارند و برخی از املاک دبی را ارائه می دهد. در اینجا مشاوره 100% رایگان است…

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای مروج

الفرجان Q2 2024
خرید املاک شرکت نخیل
ویلا های لوکس بسیار مقرون به صرفه در الفرجان

شروع قیمت از :

درهم4,527,800

ویلاهای مروج

اگر به دنبال یک ویلای فروشی خیره کننده در دبی هستید ، ویلاهای مروج در الفرجان گزینه های مناسبی هستند. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : شایستا عزیزی

الفرجان
آماده تحویل
خرید املاک شرکت عزیزی
25/75 برنامه پرداخت

شروع قیمت از :

درهم936,750

شایستا عزیزی

عزیزی شایسته محل اقامت خود شامل و بالا پایان ساختمان آپارتمان مسکونی، بر اساس آل FURJAN منطقه از دبی است.

درخواست پاسخ به تماس : فاریشتا عزیزی

الفرجان
آماده تحویل
خرید املاک شرکت عزیزی
25/75 برنامه پرداخت

شروع قیمت از :

درهم1,100,000

فاریشتا عزیزی

عزیزی فرشته اقامت آپارتمان در Al FURJAN سرویس ارائه استودیو، 1 و واحد 2 خوابه با طراحی منحصر به فرد است که مکمل اطراف آن است.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : روی مدیترینین

الفرجان
آماده تحویل
خرید املاک شرکت عزیزی
4 سال خدمات رایگان + 50٪ تخفیف ثبت سند

شروع قیمت از :

درهم545

روی مدیترینین

روی مدیترانه استودیو های لوکس و آپارتمان های 1 خوابه توسط شرکت سازنده عزیزی در جامعه خوش بین الفرجان است

sold out

درخواست پاسخ به تماس : کانداک آکاسیا

الفرجان
آماده تحویل
خرید املاک شرکت عزیزی
4 سال خدمات رایگان

شروع قیمت از :

درهم975,000

کانداک آکاسیا

ر اقاقیا توسط Azizi تحولات طیف وسیعی از آپارتمان مبله در Al FURJAN ارائه خدمات دور ساعته و امکانات بالا پایان در داخل ساختمان است.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : مونترل

الفرجان
آماده تحویل
خرید املاک شرکت عزیزی
پرداخت 10٪ و جابجایی با 2٪ معافیت از هزینه ثبت ملک و 4 سال خدمات رایگان

شروع قیمت از :

درهم703,000

مونترل

فقط 25٪ پرداخت کنید و اکنون به آپارتمانهای لوکس و آماده در الفرجان بروید ، آپارتمانهای مونترل توسط عزیزی متشکل از واحدهای استودیویی و 1 خوابه با پیشنهاد ویژه 2٪ تخفیف در ثبت سند و 4 سال خدمات رایگان

درخواست پاسخ به تماس : اقامتگاه سامیا عزیزی

الفرجان
آماده تحویل
خرید املاک شرکت عزیزی
پرداخت 10٪ و جابجایی با چشم پوشی از 2٪ هزینه ثبت ملک

شروع قیمت از :

درهم921,000

اقامتگاه سامیا عزیزی

آپارتمان های مبله لوکس کنار دریا را فقط با 10٪ پیش پرداخت بخرید و با پیشنهادات ویژه 2٪ چشم پوشی از هزینه ثبت ملک و خدمات رایگان به مدت 4 سال آماده حرکت شوید. عزیزی سامیا متشکل از واحدهای استودیویی، یک خوابه و دو خوابه در مکانی عالی در الفرجان است

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس الفرجان

الفرجان
خرید املاک شرکت نخیل
برنامه پرداخت 2 ساله

شروع قیمت از :

درهم2,588,000

تاون هاوس الفرجان

(طرح) زمین تاون هاوس الفرجان عبارتست از پروژه ای مسکونی که تحت مدیریت و نظارت النخیل شامل تاون هاوس های بزرگی می باشد.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای استیت 2

الفرجان Q2 2022
خرید املاک شرکت سازنده مگ
گزینه های مناسب برای شما و خانواده شما

شروع قیمت از :

درهم4,350,000

ویلاهای استیت 2

اگر به دنبال ملکی با ارزش عالی در الفرجان هستید،ویلاهای استیت 2 بهترین گزینه می باشند. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : فروشگاه های خرده فروشی برای فروش در شایستا

الفرجان
آماده تحویل
خرید املاک شرکت عزیزی
طرح پرداخت 25/75 + 2٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

درهم463,000

فروشگاه های خرده فروشی برای فروش در شایستا

شایستا عزیزی, آپارتمان مبله در الفرجان با ارائه سوئیت، واحد 1 و 2 خوابه، با دسترسی به امکانات هتل و امکانات خرده فروشی در سطح بالا است.

درخواست پاسخ به تماس : فروشگاه های خرده فروشی سامیا

الفرجان
آماده تحویل
خرید املاک شرکت عزیزی
طرح پرداخت 25/75 + 2٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

درهم485,000

فروشگاه های خرده فروشی سامیا

سامیا عزیزی آپارتمان های لوکس ممتازدر الفرجان استودیو ارائه می دهد، واحد های 1 و 2 خوابه که بازده سرمایه گذاری اجاره ای را ارائه می دهند. آپارتمان های مسکونی بزرگ با امکانات تفریحی.

درخواست پاسخ به تماس : فروشگاه های خرده فروشی برای فروش در عزیزی پلازا

الفرجان
آماده تحویل
خرید املاک شرکت عزیزی
طرح پرداخت 25/75 + 2٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند + تحویل در Q3 2020

شروع قیمت از :

درهم608,000

فروشگاه های خرده فروشی برای فروش در عزیزی پلازا

عزیزی پلازا ارائه می دهد آپارتمان های مبله و خدماتی در الفرجان در استودیو، واحد های 1 و 2 خوابه با خدمات و امکانات هتل در سطح جهانی.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : دریمز

الفرجان
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساختمانی دانوب
تاون هاوس مقرون به صرفه و آماده برای جابجایی در الفرجان

شروع قیمت از :

درهم2,731,058

دریمز

خانه های مجلل در دريمز توسط املاک دانوب خرید کنید ونقل مکان کنید! مجموعه ای از خانه های لوکس دوبلکس در الفرجان در واحدهای 3 و 4 خوابه با دسترسی به امکانات مدرن مهیا است

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای 5 خوابه الفرجان

الفرجان
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده مگ
ویلاهای آماده سکونت

شروع قیمت از :

درهم5,647,500

ویلاهای 5 خوابه الفرجان

الفرجان یک مجموعه زیبا شامل ویلا های باشکوه 4 و 5 خوابه در قلب استیت رزیدنس می باشد. ویلا های الفرجان در استیت رزیدنس به طور منحصر به فردی حس حریم خصوصی را در منطقه ای القا می کنند که به طور اختصاصی برای شما ساخته شده است!

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای 4 خوابه الفرجان

الفرجان
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده مگ
ویلاهای آماده سکونت

شروع قیمت از :

درهم5,557,500

ویلاهای 4 خوابه الفرجان

الفرجان یک مجموعه زیبا شامل ویلا های باشکوه 4 و 5 خوابه در قلب استیت رزیدنس می باشد. ویلا های الفرجان در استیت رزیدنس به طور منحصر به فردی حس حریم خصوصی را در منطقه ای القا می کنند که به طور اختصاصی برای شما ساخته شده است!

sold out

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای الفرجان

الفرجان
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده مگ
ویلاهای آماده سکونت

شروع قیمت از :

درهم5,557,500

ویلاهای الفرجان

الفرجان یک مجموعه زیبا شامل ویلا های باشکوه 4 و 5 خوابه در قلب استیت رزیدنس می باشد. ویلا های الفرجان در استیت رزیدنس به طور منحصر به فردی حس حریم خصوصی را در منطقه ای القا می کنند که به طور اختصاصی برای شما ساخته شده است!

درخواست پاسخ به تماس : فروشگاه های خرده فروشی برای فروش در فاریشتا عزیزی

الفرجان
آماده تحویل
خرید املاک شرکت عزیزی
25/75 برنامه پرداخت

شروع قیمت از :

درهم779,000

فروشگاه های خرده فروشی برای فروش در فاریشتا عزیزی

فاریشتاعزیزی آپارتمانهای خدماتی در الفرجان را ارائه می دهد، استودیو، 1 و 2 خوابه با طرح های منحصر به فردی که مکمل محیط اطراف آن است.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای یک خوابه ی آپارتمان های Montrell

الفرجان
آماده تحویل
خرید املاک شرکت عزیزی
برنامه پرداخت آسان , فقط با پرداخت 5٪ هزینه رزرو کنید

شروع قیمت از :

درهم674,000

واحدهای یک خوابه ی آپارتمان های Montrell

واحدهای یک خوابه آپارتمان های Montrell پروژه فوق العاده ای ازکمپانی عزیزیمی باشند که مساحت 738 تا 849 فوت مربع را در اختیار شما قرار می دهند. Montrell با داشتن یک مکان ایده آل ، امکانات کلاس جهانی و چشم اندازهای نفس گیر از باغ و جاده اصلی ، سبک جدیدی از زندگی را معرفی می کند جایی که غرق در لاکچری خواهید بود.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای استودیوی آپارتمان های ROY

الفرجان
آماده تحویل
خرید املاک شرکت عزیزی
برنامه پرداخت آسان , فقط با پرداخت 5٪ هزینه رزرو کنید

شروع قیمت از :

درهم545,000

واحدهای استودیوی آپارتمان های ROY

واحدهای استودیویی آپارتمان ROY ، پروژه خیره کننده ی کمپانی عزیزی در اجتماع بینظیر الفرجان می باشند . واحدهای جادار ROY در کل مساحت 479 فوت مربع را در اختیار شما قرار می دهند . همچنین ، امکانات فوق العاده و اتصال بی نظیر به دیگر نقاط شهر چیزی است که این واحدهای شگفت انگیز به رخ می کشند!

sold out

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای چهار خوابه ی الفرجان

الفرجان
آماده تحویل
خرید املاک شرکت نخیل
برنامه پرداخت 7 ساله با عضویت رایگان 2 ساله در کلوپ و 2 سال هزینه خدمات رایگان و تخفیف هزینه انتقال سند 4٪

شروع قیمت از :

درهم2,500,000

ویلاهای چهار خوابه ی الفرجان

ویلاهای 4 خوابه ی الفرجان از جمله پروژه های پرطرفدار نخیل پروپرتیز می باشند. این ویلاهای باشکوه دارای محیط های آرام و با مساحت 4،900 تا 5،447 فوت مربع هستند که از امکانات عالی برای ساکنان به منظور تجربه یک سبک زندگی خوب برخوردار می باشند. این ویلاها همچنین در یکی از مناطق مطلوب دبی یعنی الفرجان قرار گرفته اند .

sold out

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای سه خوابه ی الفرجان

الفرجان
آماده تحویل
خرید املاک شرکت نخیل
برنامه پرداخت 5 ساله با عضویت رایگان 1 ساله در کلوپ و تخفیف هزینه انتقال سند به میزان 4٪

شروع قیمت از :

درهم2,263,660

ویلاهای سه خوابه ی الفرجان

ویلاهای سه خوابه ی الفرجان از جمله پروژه های پرطرفدار نخیل پروپرتیز می باشند. این ویلاهای باشکوه دارای محیط های آرام و با مساحت 3242 فوت مربع هستند که از امکانات عالی برای ساکنان به منظور تجربه یک سبک زندگی خوب برخوردار می باشند. این ویلاها همچنین در یکی از مناطق مطلوب دبی یعنی الفرجان قرار گرفته اند .

sold out

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های الفرجان

الفرجان
آماده تحویل
خرید املاک شرکت نخیل
برنامه پرداخت 5 ساله+عضویت رایگان 1 ساله در کلوپ+ 4٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند ٪

شروع قیمت از :

درهم2,263,660

تاون هاوس های الفرجان

تاون هاوس های الفرجان توسعه ای مسکونی تحت مدیریت املاک و مستغلات نخیل می باشد که منازلی 3 خوابه را با امکانات تراز اول در دبی عرضه می نماید. همین الان رزرو کنید!

sold out

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای الفرجان

الفرجان
آماده تحویل
خرید املاک شرکت نخیل
برنامه پرداخت 7 ساله + 2 سال کلوپ رایگان + 2 سال خدمات رایگان + 4٪ تخفیف در هزینه های انتقال سند

شروع قیمت از :

درهم1,845,838

ویلاهای الفرجان

ویلاهای الفرجان یک توسعه مسکونی تحت مدیریت املاک و مستغلات نخیل می باشد که ویلاهای 4 خوابه ای را همراه با امکانات پیشرفتهای در دبی عرضه می نماید. همین الان رزرو کنید!

خرید ملک در الفرجان

5/5 - (2 امتیاز)

Al Furjan

دبی یک مقصد سرمایه گذاری امیدوارکننده است ، به ویژه هنگامی که صحبت از سرمایه گذاری در املاک و مستغلات می شود. مجتمع های بسیاری وجود دارند که هم سرمایه گذاران ثروتمند را جذب می کنند و هم مردم عادی را که طرفدار خانه های عالی می باشند. یکی از پروژه های املاک و مستغلات که تا کنون بسیار خوش درخشیده است و حرف های زیادی برای گفتن دارد ، پروژه ی الفرجان است ، این پروژه جان تازه ای را به منطقه می بخشد.

موقعیت مکانی الفرجان

الفرجان بین جاده محمد بن زاید و جاده شیخ زاید قراردارد که یک منطقه مسکونی بانشاط می باشد. این منطقه از لحاظ استراتژیک در مجاورت باغ های سرسبز و زیبای عمومی دیسکاوری و دهکده جبل علی واقع شده است. الفرجان به بازار ابن بطوطه نیز دسترسی دارد.  فرودگاه بین المللی المکتوم فقط چند دقیقه با هتل فاصله دارد.  همچنین نزدیک به Route 2020  می باشد که به سایت اکسپو 2020 خدمات ارائه می دهد.

طرح جامع الفرجان

الفرجان پروژه ای با فضای بازگسترده ودارای امکانات تفریحی است که اگر درجستجوی خانه ای در اوج امنیت و آرامش هستید ، می تواند یک انتخاب عالی باشد. این پروژه دارای ویلا ، تاون هاوس و آپارتمان های مسکونی می باشد. دارای استخرهای روباز و آبگرم که شما و خانواده تان می توانید پس از یک روزکار سخت از آن ها لذت ببرید.  همچنین دارای چشم انداز باغ های سرسبز ، مدارس و مسجدی است که ظرفیت حدود 500 نفر را دارند. این مجموعه دارای یک مرکز خرده فروشی نیزمی باشد که خرید مایحتاج روزانه همچنین استفاده از مواد غذایی ارگانیک را برای ساکنان فراهم می کند وهمچنین یک کتابفروشی و یک سالن هم دارد.

Properties for sale in Al Furjan| List of Off Plan projects in Al Furjan

فازهای الفرجان – مجتمع های مسکونی

الفرجان پروژه ای است که از دو فاز تشکیل شده و شامل چهار دهکده می باشد که توسط نخیل ، یکی از بزرگترین سازندگان املاک در دبی ساخته شده است.  پیش بینی می شود فاز اول دارای 4000 خانه به طول 560 هکتار باشد که از دهکده های جنوبی و شرقی تشکیل شود. از طرف دیگر ، فاز دوم ، خانه های رو به شمال و غرب را به نمایش بگذارد.  تمام خانه ها در هر دو فاز ، سبک های معماری منحصر به فرد دبی مانند کوورتاج دارند.

فاز 2 جامعه الفرجان 400 ملک دیگر را تحویل خواهد داد که پیش بینی می شود دراین فاز بیش از 2500 نفر ساکن شوند. این منطقه همچنین دارای یک مرکز خریدی- تفریحی 10 هزار متر مربعی است.  همچنین ساخت وساز این فاز، شامل 16 کیلومتر جاده و پیش ساخت بیش از 500 قطعه ویلا شخصی می باشد.

آپارتمان های الفرجان و سایر اقامتگاه ها

پروژه های آپارتمانی در الفرجان در قسمت جنوبی دهکده واقع شده اند و به نام (مساكین الفرجان ) به معنی “خانه ها” نامیده می شوند.  آپارتمان های مسکونی الفرجان دارای بالکن های بزرگی هستند که چشم انداز بی نظیری از مناظر بیرون از خانه رابه شما ارائه می دهند.  همچنین دارای امکانات مدرن و مطلوب تفریحی می باشد که برای سوق دادن افرادبه سمت یک سبک زندگی پویا  ، مناسب است.

با گزینه های فراوان موجود ، مطمئنا می توانید آپارتمانی ایده آل برای فروش درالفرجان راپیدا کنید که بتواند متناسب با سبک زندگی شما باشد. برای کسانی که تنها زندگی می کنند آپارتمان های یک خوابه وجود دارد و همچنین برای کسانی که می خواهند تشکیل خانواده بدهند آپارتمان های دو یا چند اتاق خوابه نیز وجود دارد. الفرجان همچنین طیف گسترده ای از گزینه ها را برای بودجه های مختلف ارائه می دهد که از اقامتگاه های ارزان قیمت گرفته تا آپارتمان های دارای خدمات لوکس و دارای پارکینگ 24 ساعته را شامل می شود.

تراس و خانه های ویلایی در الفرجان  با عناصر بی نظیر معماری خود ، بسیار زیبا و جذاب هستند و در بین سرمایه گذاران و همچنین صاحب خانه ها محبوبند.  تاون هاوس سه خوابه و ویلاهای چهار خوابه نیز راحتی و مدرنیته را به شما ارائه می دهند.

Properties for sale in Al Furjan| List of Off Plan projects in Al Furjan

امکانات الفرجان

الفرجان یک جامعه دوست داشتنی و پر از امکانات مهیج است که متناسب با نیازها و خواسته های خانواده شما می باشد. این محله دارای فضای بازی ، پارک ها ، استخرها ، مناطق باربیکیو ، چمن های مناسب پیک نیک و حتی منطقه تفریحی عمومی ایده آل است. اگر تضمین یک سبک زندگی پویا مهمترین اولویت شماست ، می توانید از امکانات ورزشی مختلف از جمله : سالن بدنسازی ، پیاده رو ، مسیر دوچرخه سواری و زمین های ورزشی موجود در این پروژه استفاده کنید.  برای یک استفاده و لذت بردن از خوردن غذاهای مختلف ، شما می توانید از رستوران های ارائه دهنده غذاهای متنوع و یا کافی شاپ های جذاب آن لذت ببرید ، همچنین یک سوپرمارکت در داخل منطقه برای خرید آسان کالاهای تازه یا کالاهای یخ زده وجود دارد. الفرجان کلیه اماکن و امکانات لازم مانند : دستگاه های خودپرداز ، فروشگاه های بزرگ ، مساجد ، دفاتر پست ، پمپ بنزین و مجموعه ای از هتل ها را در دسترس شما قرار خواهد داد. نزدیکترین مرکز خرید ، بازار ابن بطوطه می باشد که بزرگترین سینمای منطقه و یک سوپرمارکت خیلی بزرگ را در اختیار شما قرار می دهد.

Properties for sale in Al Furjan| List of Off Plan projects in Al Furjan

چرا برای فروش املاک و مستغلات در الفرجان سرمایه گذاری کنید؟

با توجه به پتانسیل های بالا و پیشرفتی هایی که الفرجان در خود جای داده  و رشدی که در سال های اخیر داشته می توان آن را به عنوان یک مکان عالی برای سرمایه گذاری در نظر گرفت. سرمایه گذاران با سرمایه گذاری در پروژه ی الفرجان دوراندیشی کرده و به مصلحت و آینده خود فکر می کنند. با قیمت مناسبی که برای ملک های این پروژه در نظر گرفته شده است شما مطمئناً سود قابل توجهی را در این سرمایه گذاری بدست خواهید آورد. با توجه به امکانات و برتری های الفرجان ، زندگی باشکوه و مجللی داشته باشید ، حتی امکانات رفاهی مهم و متنوعی را فراهم می کند که یک جامعه ایده آل باید داشته باشد. علاوه بر این ها ، با وجود  مرکز خرید جدید ی که در این محله افتتاح شده  ، هرآنچه را برای نیازهای روزمره لازم است تنها در چند قدمی شما وجود دارد.

الفرجان همچنین از لحاظ استراتژیک در نزدیکی باغ های دیسکاوری قرار دارد که با شبکه های جاده ای اصولی و با زیر ساخت های مهندسی خود ، ساکنین الفرجان از ترافیک وقت گیر و خسته کننده در امان هستند. هنگام مسافرت از دبی مارینا ، ساکنان می توانند به طور میانگین در کمتر از 15 دقیقه به الفرجان برسند. یکی دیگر از عواملی که در این منطقه ارزش سرمایه گذاری را بالا می برد ،  تعدد زیاد خانه های قابل واگذاری در این منطقه است. این امر به سرمایه گذاران دامنه متنوعی را برای انتخاب می دهد و از آنجا که خانه ها ارزان قیمت هستند ، فروش دشوار نخواهد بود و به نوبه خود به بازده بزرگی منجر می شود.

منطقه الفرجان  یک منطقه مهم درحوزه ی  املاک و مستغلات به شمار می آید ، منطقه توسعه ای در نظر گرفته شده و به عنوان منطقه ای رشد یافته و پیشرفته که انتظار می رود رشد بیشتری را در پی داشته و آمار قابل توجهی از جمعیت را در خود جای دهد، از آن یاد می شود. تحولات زیرساختی نیز در این منطقه در حال انجام است که باعث می شود مورد استقبال سرمایه گذاران بیشتری قرار بگیرد. از بین کلیه جوامع ساخته شده در جاده شیخ زاید ، این  منطقه از جمله مناطقی است که گزینه های مختلفی از املاک از جمله آپارتمان های فروشی در الفرجان ، و همچنین ویلا ، تاون هاوس یا زمین های مسکونی را ارائه می دهد.

همچنین بسیاری از پروژه های موجود با قیمت های مناسب توسط سازندگان بزرگ املاک در دبی وجود دارند که این منطقه را به طور بالقوه سودآورتر خواهند کرد.

سوالات متداول + جواب

الفرجان منطقه‌ای در حال توسعه است و به عنوان یک مرکز املاک و مستغلات در نظر گرفته می‌شود. همچنین به دلیل اینکه متروی دبی از طریق منطقه الفرجان در حال گسترش می‌باشد، انتظار داریم در آینده ارزش ملک در این منطقه 6 تا 7 درصد افزایش پیدا کند.

الفرجان یک جامعه دوست داشتنی و پر از امکانات مهیج است که متناسب با نیازها و خواسته های خانواده شما می باشد. این محله دارای فضای بازی، پارک ها، استخرها، مناطق باربیکیو، چمن های مناسب پیک نیک و حتی منطقه تفریحی عمومی ایده آل است.

ثبت نام کنید