اسم پروژهنوعحداقل قيمتاسم سازندهاسم منطقهزمان تحويل
ویلا های “سیدارز” واقع در “یاس اَکرِس” ویلا 3,490,240 املاک الدار ... Q4 2019
منازل شهری “سیدارز” واقع در “یاس اَکرِس” خانه 3,189,000 املاک الدار ... Q4 2019
ویلاهای تفریحی نورای آیلند ویلا 12,100,000 ... نورای آیلند ابوظبی Q1 2019
ناحیه 200 آپارتمان 289,000 شرکت سرمایه گذاری و مشاور املاک واهات الزَویا واحات الزوایه Q1 2020
واترز اج تحت مدیریت شرکت املاک آلدار آپارتمان 1,191,710 املاک الدار ... Q2 2020
آپارتمان‌های بریج آپارتمان 1,622,464 املاک الدار آل Reem جزیره Q1 2020
خانه‌های شهری سعدیات لاگونز دیستریکت خانه 2,600,000 املاک الدار جزیره سعدیات Q1 2020
خانه های مسکونی Mamsha Al Saadiyat خانه 3,950,136 املاک الدار جزیره سعدیات Q4 2018
Mamsha آل سعدیات آپارتمان آپارتمان 2,271,000 املاک الدار جزیره سعدیات Q1 2019
جواهر سعدیات طونهسس خانه 5,118,750 املاک الدار جزیره سعدیات Q1 2019
ویلا جعفر سعدیات ویلا 13,050,000 املاک الدار جزیره سعدیات Q4 2018
پارک نمایش اقامتگاه ها آپارتمان ها خرید 1,498,000 املاک بلوم جزیره سعدیات Q3 2018

املاک برای فروش در ابوظبی