ليست شركتهاي سازنده املاك در امارات

( تمامي قيمتهاي ذكر شده شروع قيمت هر پروژه و به درهم ميباشد )

لطفا توجه داشته باشید که اطلاعات تماس داده شده فقط مربوط به سوالات املاک می باشد.لطفا برای سوالات دیگر تماس نفرمایید.

اسم سازندهتعداد پروژه هاحداقل قيمتحداكثر قيمتمتوسط قيمتتماس با شركت سازنده
املاک اعمار 135 0 19,344,888 3,142,501 تماس ايميل
املاک داماک 90 360,000 36,000,000 2,242,577 تماس ايميل
دبی پراپرتیز 28 0 9,070,000 1,492,571 تماس ايميل
شرکت املاک و مستغلات عزیزی 18 362,000 2,233,000 857,389 تماس ايميل
قلب اروپا 7 1,591,540 45,000,000 15,958,391 تماس ايميل
سلکت گروپ 4 1,406,000 2,469,000 1,707,750 تماس ايميل
مگ پراپرتی دولپمنت 11 545,000 3,240,000 1,299,294 تماس ايميل
تایگر گروپ 7 428,000 857,120 515,746 تماس ايميل
شرکت سازنده ی املاک و مستغلات نخیل پراپرتیز 9 477,600 4,209,000 2,273,513 تماس ايميل
توسعه املاک “آرلوید” 1 1,000,785 1,000,785 1,000,785 تماس ايميل
شارجه هلدینگ 11 450,000 7,600,000 1,619,091 تماس ايميل
املاک و مستغلات شموس 2 999,999 2,780,197 1,890,098 تماس ايميل
شرکت های ساخت و توسعه مراکی 1 539,228 539,228 539,228 تماس ايميل
سازندگان املاک “الحَمرا” 2 342,332 1,676,853 1,009,593 تماس ايميل
شرکت توسعه و عمران بینگاتی 3 436,840 732,000 629,613 تماس ايميل
اورینتال پرل 2 1,169,824 1,504,675 1,337,250 تماس ايميل
شرکت سرمایه گذاری و مشاور املاک واهات الزَویا 4 289,000 3,022,976 2,301,304 تماس ايميل
املاک مداین 1 1,787,940 1,787,940 2,100,000 تماس ايميل
شرکت توسعه و عمران سمانا 3 399,000 431,460 276,820 تماس ايميل
املاک FAM 4 190,000 561,800 252,950 تماس ايميل
املاک پالما 1 2,350,000 2,350,000 2,350,000 تماس ايميل
تایم پراپرتیز 3 325,060 2,340,580 1,004,764 تماس ايميل
توسعه مشاوراملاک WoW 1 997,000 997,000 997,000 تماس ايميل
البراری 4 1,977,425 10,700,000 6,194,577 تماس ايميل
الشرق اینوستمنت 1 15,000,000 15,000,000 15,000,000 تماس ايميل
مجموعه قصر امیرالد 1 2,882,013 2,882,013 2,882,013 تماس ايميل
ایگل هیلز 7 357,888 2,675,888 901,174 تماس ايميل
املاک گلف جومیرا 6 786,000 7,494,000 2,995,500 تماس ايميل
جنوب دبی 2 565,600 973,440 812,225 تماس ايميل
مشاور املاک شارجه Oasis 3 349,000 5,200,000 2,683,000 تماس ايميل
منطقه یک 6 1,230,259 34,500,000 8,251,702 تماس ايميل
گروه Alef 1 290,000 290,000 290,000 تماس ايميل
شرکت املاک سیتی پراپرتیز 1 546,000 546,000 546,000 تماس ايميل
شرپورجی پالونجی گروپ 1 1,639,576 1,639,576 1,639,576 تماس ايميل
1 5,929,000 5,929,000 5,929,000 تماس ايميل
دار ال آرکان 1 1,174,252 1,174,252 1,174,252 تماس ايميل
گرین گروپ 2 430,819 430,819 215,410 تماس ايميل
املاک آردا 25 240,000 3,000,000 854,222 تماس ايميل
دبی هُلدینگز 11 2,708,000 21,369,000 8,514,182 تماس ايميل
شرکت دبی اینوستمنت(دی آی آر سی) 2 565,064 1,586,040 1,075,552 تماس ايميل
شرکت املاک آرتیستیک لجند 1 399,000 399,000 399,000 تماس ايميل
گروه املاک الفوطیم 4 958,538 1,734,000 1,439,500 تماس ايميل
دبی اسپورت سیتی 6 556,149 820,000 202,692 تماس ايميل
شرکت بی اند ام ریویرا 1 704,000 704,000 704,000 تماس ايميل
جمینی پراپرتی دولوپرز 2 1,098,380 1,098,380 549,190 تماس ايميل
تری پلنت رنج گروپ 2 540,000 1,000,000 770,000 تماس ايميل
املاک “یونیستیت” 3 362,000 362,000 120,667 تماس ايميل
املاک و مستغلات “طیلال” 9 695,000 2,476,600 963,642 تماس ايميل
املاک دیار 7 657,943 1,363,853 1,005,377 تماس ايميل
فروم گروپ 5 38,535,000 91,750,000 54,205,000 تماس ايميل
فالکون سیتی شگفتی ها 7 385,000 4,500,000 3,839,286 تماس ايميل
شرکت سازنده نشاما 11 426,888 1,699,888 905,979 تماس ايميل
شرکت املاک و مستغلات وینسی تور 3 511,807 1,085,598 717,468 تماس ايميل
شرکت سون تایدز اینترنشنال 4 397,000 19,712,221 5,440,218 تماس ايميل
هتل و اقامتگاه های آی اف ای 4 2,450,000 18,500,000 9,483,625 تماس ايميل
کایان گروپ 1 680,000 680,000 680,000 تماس ايميل
شرکت املاک دانوب 9 357,500 2,731,059 924,618 تماس ايميل
شرکت املاک الینگتون 12 746,828 18,000,000 2,725,842 تماس ايميل
گروه صبحا 27 790,000 34,616,769 6,448,463 تماس ايميل
توسعه مشاور املاک گلوبال تمنیات 3 481,011 2,700,000 1,311,984 تماس ايميل
اُمنیات 6 777,000 12,840,000 3,939,204 تماس ايميل
مرآس هلدینگ 34 0 21,590,000 3,497,941 تماس ايميل
املاک امکان 8 692,777 14,970,000 5,209,111 تماس ايميل
املاک و مستغلات RAK 2 1,766,894 2,354,924 2,060,909 تماس ايميل
املاک بلوم 6 406,000 6,580,777 1,842,463 تماس ايميل
املاک الدار 10 1,191,710 13,050,000 3,648,330 تماس ايميل
شرکت املاک آکوا 5 401,425 1,183,000 743,587 ايميل
توسعه املاک و مستغلات رِوی 1 518,675 518,675 518,675 ايميل
املاک وصل 5 377,777 1,463,000 660,755 ايميل
شرکت توسعه و عمران مسکن MS| 1 428,750 428,750 428,750 ايميل
شرکت توسعه و عمران مشاوراملاک دایموند 1 637,980 637,980 637,980 ايميل
املاک سوئیس( سوئیس پراپرتی) 1 840,144 840,144 840,144 ايميل
توسعه املاک روزبای 1 0 0 ايميل
شرکت املاک لیو 1 837,548 837,548 837,548 ايميل
املاک دیاموند 1 842,257 842,257 842,257 ايميل
املاک ومستغلات گروه دره سبز(گرین ولی) 1 0 0 ايميل
هلدینگ پنج 1 0 0 ايميل
KOA کائو 1 682,000 682,000 682,000 ايميل
شرکت املاک اِیسس 1 855,125 855,125 855,125 ايميل
شرکت جهانی املاک و مستغلات آکشارا 1 845,471 845,471 845,471 ايميل
رادیانت استار پراپرتیز 2 1,272,268 2,150,000 1,711,134 ايميل
توسعه دهنده زایا 2 2,024,208 12,100,000 7,062,104 تماس ايميل
گروه المیزان 1 0 0 ايميل
املاک و مستغلات ریپورتج 1 390,000 390,000 390,000 ايميل
شرکت املاک و مستغلات پلازو 2 395,000 449,999 422,500 ايميل
شیخانی گروپ 1 552,889 552,889 552,889 ايميل
املاک و مستغلات المزایا 2 520,278 531,206 525,742 ايميل
توسعه مدنی مشاور املاک تِبیان 1 903,177 903,177 903,177 ايميل
آرتور و هاردمن 1 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ايميل
شرکت های توسعه و عمران ANK 1 2,300,000 2,300,000 2,300,000 ايميل
املاک میرا 1 873,272 873,272 873,272 ايميل
سرمایه گذاری در محل های زندگی مجلل 1 2,625,000 2,625,000 2,625,000 ايميل
گروه الهبتور 1 1,550,000 1,550,000 1,550,000 ايميل
Pantheon املاک 2 453,139 863,215 658,177 ايميل
(IMAN Developers) سازندگان ایمان 2 380,000 381,700 380,850 ايميل
املاک ASAS (سرمایه گذاری منازل روز) 1 781,200 781,200 781,200 ايميل
توسعه املاک AYS 1 511,294 511,294 511,294 ايميل
مشاور املاک پریسکات 1 929,088 929,088 929,088 ايميل
توسعه های مشاور املاک ریالتی وان (R1) 1 437,660 437,660 437,660 ايميل
کانتینتال اینوستمنت 1 595,000 595,000 595,000 ايميل
شرکت های توسعه و عمران با علامت تجاری خاص 4 2,152,951 8,426,352 3,722,609 ايميل
املاک و مستغلات Sweet Homes 1 475,000 475,000 475,000 ايميل
error: Content is protected !!