ليست شركتهاي سازنده املاك در امارات

( تمامي قيمتهاي ذكر شده شروع قيمت هر پروژه و به درهم ميباشد )

لطفا توجه داشته باشید که اطلاعات تماس داده شده فقط مربوط به سوالات املاک می باشد.لطفا برای سوالات دیگر تماس نفرمایید.

اسم سازندهتعداد پروژه هاحداقل قيمتحداكثر قيمتمتوسط قيمت
املاک اعمار 174 0 18,458,888 2,958,263
املاک داماک 124 307,000 36,000,000 1,774,329
دبی پراپرتیز 39 0 9,070,000 1,778,462
شرکت املاک و مستغلات عزیزی 39 545 22,112,000 1,668,872
قلب اروپا 7 1,591,540 80,000,000 18,769,105
تایم پراپرتیز 3 348,652 2,340,580 1,056,172
البراری 7 1,977,425 13,334,190 5,229,274
اومنیات 10 777,000 22,260,000 9,336,203
املاک و مستغلات گلوبال تنمیات 2 754,940 2,700,000 1,727,470
گروه صبحا 27 797,810 34,616,769 6,466,291
املاک الینگتون پراپرتیز 12 750 18,000,000 2,601,940
شرکت املاک دانوب 15 380 2,731,058 629,671
فالکون سیتی واندرز 7 496,600 4,500,000 3,865,205
سلکت گروپ 13 961,000 10,650,000 2,696,308
شرکت سازنده املاک مگ 15 1 5,647,500 2,081,052
شیخانی گروپ 1 552,889 552,889 552,889
گروه کیان 1 680,000 680,000 680,000
املاک و مستغلات المزایا 2 540,278 600,000 570,139
توسعه مدنی مشاور املاک تِبیان 1 903,177 903,177 903,177
شرکت های توسعه و عمران ANK 1 2,300,000 2,300,000 2,300,000
هتل ها و استراحتگاه های IFA 4 2,450,000 18,500,000 9,483,625
گروه الحبتور 1 1,550,000 1,550,000 1,550,000
شرکت املاک آکوا 4 350,888 1,183,000 742,407
سون تایدز اینترنشنال 9 405,888 19,712,221 4,761,382
شرکت املاک اِیسس 1 855,125 855,125 855,125
اساس هلدینگ ( رز هومز اینوستمنت ) 1 781,200 781,200 781,200
شرکت سازنده املاک بین المللی SP 5 1,750,291 8,663,410 3,900,767
شرکت سازنده املاک وینچیتور LLC 11 511,807 1,493,059 919,710
شرکت جهانی املاک و مستغلات آکشارا 1 845,471 845,471 845,471
شرکت املاک و مستغلات پلازو 1 449,999 449,999 449,999
شرکت سازنده نشاما پراپرتیز دبی 33 453,888 2,084,888 1,064,791
فروم گروپ 5 38,535,000 91,750,000 54,205,000
املاک دیار پراپرتیز 7 458,723 1,363,853 970,900
تایگر گروپ 11 363,000 857,120 459,965
املاک بلوم پراپرتیز امارات 11 406,000 3,612,000 1,140,882
املاک میرا پراپرتیز 1 903,719 903,719 903,719
گروه تری پلنت رنج 2 540,000 1,000,000 770,000
شرکت سازنده املاک “جمینی پراپرتیز” 2 1,098,380 1,098,380 549,190
شرکت بی اند ام ریویرا 1 704,000 704,000 704,000
املاک مداین 1 1,787,940 1,787,940 2,100,000
توسعه دهنده املاک آرادا 25 331,000 3,000,000 854,853
سرمایه گذاری در محل های زندگی مجلل 1 2,414,777 2,414,777 2,414,777
اورینتال پرلز 2 1,169,824 1,504,675 1,337,250
دبی اسپورت سیتی 6 556,149 820,000 202,692
گروه املاک الفوطیم 4 958,538 1,734,000 1,439,500
املاک وصل پراپرتیز 5 673,000 1,463,000 585,200
الشرق اینوستمنت 4 12,650,000 29,000,000 17,450,000
مرآس هلدینگ 38 0 21,590,000 3,382,079
املاک و مستغلات پریسکات 1 929,088 929,088 929,088
شرکت املاک آرتیستیک لجند 1 399,000 399,000 399,000
املاک و مستغلات دبی اینوستمنتز 2 711,448 1,775,276 1,243,362
دیستریکت وان 10 1,200,000 34,500,000 6,582,501
املاک الدار 11 898,000 13,050,000 3,398,300
شارجه هلدینگ 12 450,000 7,600,000 1,638,083
گروه Alef 5 425,000 1,325,000 682,000
املاک رادیانت استار پراپرتیز 2 1,272,268 2,150,000 1,711,134
آرتور و هاردمن 1 1,000,000 1,000,000 1,000,000
املاک سیتی پراپرتیز 1 546,000 546,000 546,000
املاک سوئیس 1 840,144 840,144 840,144
دار الأركان 1 1,174,252 1,174,252 1,174,252
شرکت سازنده ایمان 2 380,000 495,000 437,500
شرکت املاک لیو 1 837,548 837,548 837,548
املاک شارجه اویسیس 7 349,000 6,500,000 3,231,000
مجموعه قصر امیرالد 1 2,882,013 2,882,013 2,882,013
دبی ثاوت 2 565,600 973,440 812,225
املاک گلف جومیرا 6 1,017,450 10,830,000 4,627,408
شرکت توسعه املاک بینگاتی 8 484,032 1,088,710 749,345
سوید و سوید 0
شرکت سازنده سیگنیچر دولوپر 4 2,152,951 8,426,352 3,722,609
املاک FAM 4 190,000 561,800 252,950
ماجد الفطیم 4 0 0 0
املاک پالما 1 2,350,000 2,350,000 2,350,000
کوآ 1 682,000 682,000 682,000
شرکت توسعه و عمران تیتانز 0
هلدینگ پنج 1 0 0
شرکت توسعه و عمران سمانا 6 399,000 899,000 536,910
املاک و مستغلات ریئلیتی وان(R1) 1 437,660 437,660 437,660
املاک و مستغلات روی 1 518,675 518,675 518,675
سازندگان املاک “الحَمرا” 2 342,332 1,676,853 1,009,593
شرکت ساخت و ساز دایموند دولوپر 5 825,000 2,634,148 1,604,416
توسعه دهنده زایا 2 2,024,208 12,100,000 7,062,104
شرکت سازنده ی املاک و مستغلات نخیل پراپرتیز 11 477,600 4,209,000 2,178,236
شرکت توسعه املاک مراکی 1 539,228 539,228 539,228
املاک و مستغلات شموس 2 999,999 2,780,197 1,890,098
املاک و مستغلات Sweet Homes 1 600,000 600,000 600,000
ایگل هیلز 12 377,888 2,675,888 814,481
توسعه املاک روزبای 4 999,999 4,520,213 2,079,884
دبی هلدینگ 11 2,725,000 21,369,000 8,515,727
املاک تیلال پراپرتیز 9 695,000 2,476,600 963,642
گرین گروپ 6 494,819 1,310,819 697,016
املاک و مستغلات ریپورتج 4 213,778 801,800 476,645
توسعه املاک “آرلوید” 1 1,000,785 1,000,785 1,000,785
املاک یونیستیت پراپرتیز 3 362,000 362,000 120,667
املاک و مستغلات RAK 2 1,766,894 2,354,924 2,060,909
توسعه مشاوراملاک WoW 1 1,095,450 1,095,450 1,095,450
توسعه املاک AYS 1 740,222 740,222 740,222
Pantheon املاک 5 446,371 994,900 674,810
گروه المیزان 1 0 0
املاک امکان 8 713,777 15,877,777 5,015,208
4 0 0 0
1 0 0
2 519,111 769,378 644,245
اعمار ترکیه 5 0 0 0
کمپانی الموج مسقط 2 0 0
اعمار ترکیه 5 0 0 0
شارجه هلدینگ 12 450,000 7,600,000 1,638,083
قلب اروپا 7 1,591,540 80,000,000 18,769,105
شرکت سازنده املاک مگ 15 1 5,647,500 2,081,052
دبی پراپرتیز 39 0 9,070,000 1,778,462
شرکت املاک و مستغلات عزیزی 39 545 22,112,000 1,668,872
املاک داماک 124 307,000 36,000,000 1,774,329
مرآس هلدینگ 38 0 21,590,000 3,382,079
املاک تیلال پراپرتیز 9 695,000 2,476,600 963,642
شرکت ساخت و ساز دایموند دولوپر 5 825,000 2,634,148 1,604,416
املاک و مستغلات شموس 2 999,999 2,780,197 1,890,098
شرکت توسعه املاک مراکی 1 539,228 539,228 539,228
سازندگان املاک “الحَمرا” 2 342,332 1,676,853 1,009,593
شرکت توسعه املاک بینگاتی 8 484,032 1,088,710 749,345
اورینتال پرلز 2 1,169,824 1,504,675 1,337,250
املاک مداین 1 1,787,940 1,787,940 2,100,000
شرکت توسعه و عمران سمانا 6 399,000 899,000 536,910
املاک FAM 4 190,000 561,800 252,950
املاک پالما 1 2,350,000 2,350,000 2,350,000
شرکت املاک آکوا 4 350,888 1,183,000 742,407
توسعه املاک روزبای 4 999,999 4,520,213 2,079,884
تایم پراپرتیز 3 348,652 2,340,580 1,056,172
توسعه مشاوراملاک WoW 1 1,095,450 1,095,450 1,095,450
البراری 7 1,977,425 13,334,190 5,229,274
الشرق اینوستمنت 4 12,650,000 29,000,000 17,450,000
مجموعه قصر امیرالد 1 2,882,013 2,882,013 2,882,013
ایگل هیلز 12 377,888 2,675,888 814,481
املاک گلف جومیرا 6 1,017,450 10,830,000 4,627,408
دبی ثاوت 2 565,600 973,440 812,225
املاک شارجه اویسیس 7 349,000 6,500,000 3,231,000
دیستریکت وان 10 1,200,000 34,500,000 6,582,501
گروه Alef 5 425,000 1,325,000 682,000
املاک و مستغلات المزایا 2 540,278 600,000 570,139
ماجد الفطیم 4 0 0 0
املاک و مستغلات روی 1 518,675 518,675 518,675
املاک سوئیس 1 840,144 840,144 840,144
املاک یونیستیت پراپرتیز 3 362,000 362,000 120,667
هلدینگ پنج 1 0 0
شرکت املاک اِیسس 1 855,125 855,125 855,125
شرکت جهانی املاک و مستغلات آکشارا 1 845,471 845,471 845,471
املاک رادیانت استار پراپرتیز 2 1,272,268 2,150,000 1,711,134
توسعه دهنده زایا 2 2,024,208 12,100,000 7,062,104
1 0 0
شرکت املاک و مستغلات پلازو 1 449,999 449,999 449,999
شیخانی گروپ 1 552,889 552,889 552,889
آرتور و هاردمن 1 1,000,000 1,000,000 1,000,000
شرکت های توسعه و عمران ANK 1 2,300,000 2,300,000 2,300,000
شرکت بی اند ام ریویرا 1 704,000 704,000 704,000
املاک میرا پراپرتیز 1 903,719 903,719 903,719
شرکت سازنده ایمان 2 380,000 495,000 437,500
گرین گروپ 6 494,819 1,310,819 697,016
املاک و مستغلات ریئلیتی وان(R1) 1 437,660 437,660 437,660
شرکت املاک آرتیستیک لجند 1 399,000 399,000 399,000
دار الأركان 1 1,174,252 1,174,252 1,174,252
توسعه دهنده املاک آرادا 25 331,000 3,000,000 854,853
دبی هلدینگ 11 2,725,000 21,369,000 8,515,727
املاک و مستغلات دبی اینوستمنتز 2 711,448 1,775,276 1,243,362
گروه المیزان 1 0 0
توسعه املاک AYS 1 740,222 740,222 740,222
گروه املاک الفوطیم 4 958,538 1,734,000 1,439,500
دبی اسپورت سیتی 6 556,149 820,000 202,692
Pantheon املاک 5 446,371 994,900 674,810
شرکت سازنده ی املاک و مستغلات نخیل پراپرتیز 11 477,600 4,209,000 2,178,236
2 519,111 769,378 644,245
شرکت املاک لیو 1 837,548 837,548 837,548
تایگر گروپ 11 363,000 857,120 459,965
املاک دیار پراپرتیز 7 458,723 1,363,853 970,900
فروم گروپ 5 38,535,000 91,750,000 54,205,000
فالکون سیتی واندرز 7 496,600 4,500,000 3,865,205
شرکت سازنده نشاما پراپرتیز دبی 33 453,888 2,084,888 1,064,791
شرکت سازنده املاک وینچیتور LLC 11 511,807 1,493,059 919,710
املاک و مستغلات Sweet Homes 1 600,000 600,000 600,000
سون تایدز اینترنشنال 9 405,888 19,712,221 4,761,382
هتل ها و استراحتگاه های IFA 4 2,450,000 18,500,000 9,483,625
گروه کیان 1 680,000 680,000 680,000
سلکت گروپ 13 961,000 10,650,000 2,696,308
شرکت املاک دانوب 15 380 2,731,058 629,671
املاک الینگتون پراپرتیز 12 750 18,000,000 2,601,940
گروه صبحا 27 797,810 34,616,769 6,466,291
املاک و مستغلات گلوبال تنمیات 2 754,940 2,700,000 1,727,470
اومنیات 10 777,000 22,260,000 9,336,203
املاک امکان 8 713,777 15,877,777 5,015,208
املاک و مستغلات ریپورتج 4 213,778 801,800 476,645
املاک و مستغلات RAK 2 1,766,894 2,354,924 2,060,909
املاک بلوم پراپرتیز امارات 11 406,000 3,612,000 1,140,882
املاک الدار 11 898,000 13,050,000 3,398,300
املاک سیتی پراپرتیز 1 546,000 546,000 546,000
شرکت سازنده املاک “جمینی پراپرتیز” 2 1,098,380 1,098,380 549,190
املاک اعمار 174 0 18,458,888 2,958,263
املاک وصل پراپرتیز 5 673,000 1,463,000 585,200
توسعه املاک “آرلوید” 1 1,000,785 1,000,785 1,000,785
کوآ 1 682,000 682,000 682,000
کمپانی الموج مسقط 2 0 0
شرکت سازنده املاک بین المللی SP 5 1,750,291 8,663,410 3,900,767
توسعه مدنی مشاور املاک تِبیان 1 903,177 903,177 903,177
سرمایه گذاری در محل های زندگی مجلل 1 2,414,777 2,414,777 2,414,777
گروه الحبتور 1 1,550,000 1,550,000 1,550,000
گروه تری پلنت رنج 2 540,000 1,000,000 770,000
اساس هلدینگ ( رز هومز اینوستمنت ) 1 781,200 781,200 781,200
املاک و مستغلات پریسکات 1 929,088 929,088 929,088
4 0 0 0
شرکت سازنده سیگنیچر دولوپر 4 2,152,951 8,426,352 3,722,609
error: Content is protected !!