ليست شركتهاي سازنده املاك در امارات

( تمامي قيمتهاي ذكر شده شروع قيمت هر پروژه و به درهم ميباشد )

لطفا توجه داشته باشید که اطلاعات تماس داده شده فقط مربوط به سوالات املاک می باشد.لطفا برای سوالات دیگر تماس نفرمایید.

اسم سازندهتعداد پروژه هاحداقل قيمتحداكثر قيمتمتوسط قيمتتماس با شركت سازنده
اعمار پراپرتیز 86 699,888 21,912,888 3,314,688 تماس ايميل
داماک پراپرتیز 76 395,000 36,000,000 2,241,457 تماس ايميل
دبی پراپرتیز 16 698,000 4,940,000 1,444,250 تماس ايميل
عزیزی دولپمنت 23 385,000 2,386,366 832,532 تماس ايميل
د هارت آف یوروپ 5 1,400,000 80,000,000 24,890,000 تماس ايميل
گروه سلکت 5 961,000 6,050,000 2,342,400 تماس ايميل
مگ پراپرتی دولپمنت 6 535,000 1,577,000 949,919 تماس ايميل
تایگر گروپ 5 384,700 857,120 513,106 تماس ايميل
8 477,600 4,888,000 2,727,100 ايميل
توسعه مشاور املاک “آرلوید” 1 1,000,785 1,000,785 1,000,785 تماس ايميل
10 450,000 7,600,000 1,861,000 تماس ايميل
مستقيم از مالك 1 1,150,000 1,150,000 1,150,000 تماس ايميل
املاک و مستغلات شموس 1 2,780,197 2,780,197 2,780,197 تماس ايميل
1 709,692 709,692 709,692 تماس ايميل
2 290,205 1,395,253 842,729 تماس ايميل
شرکت توسعه و عمران بینگاتی 2 436,840 732,000 584,420 تماس ايميل
اورینتال پرل 1 1,169,824 1,169,824 1,169,824 تماس ايميل
شرکت سرمایه گذاری و مشاور املاک واهات الزَویا 4 289,000 3,022,976 2,301,304 تماس ايميل
املاک مداین 1 1,825,000 1,825,000 1,825,000 تماس ايميل
املاک FAM 3 280,000 561,800 280,600 تماس ايميل
املاک پالما 1 2,350,000 2,350,000 2,350,000 تماس ايميل
سوید و سوید 1 1,300,000 1,300,000 1,300,000 تماس ايميل
تایم پراپرتیز 4 333,000 2,616,180 1,119,500 تماس ايميل
شرکت توسعه و عمران مسکن MS| 1 428,750 428,750 428,750 تماس ايميل
البراری 4 3,600,000 9,900,000 6,812,500 تماس ايميل
الشرق اینوستمنت 1 15,000,000 15,000,000 15,000,000 تماس ايميل
مجموعه قصر امیرالد 1 2,882,013 2,882,013 2,882,013 تماس ايميل
ایگل هیلز 3 359,888 772,888 497,555 تماس ايميل
املاک گلف جومیرا 5 786,000 7,494,000 3,786,800 تماس ايميل
جنوب دبی 2 565,600 973,440 812,225 تماس ايميل
مشاور املاک شارجه Oasis 3 290,000 5,850,000 2,895,000 تماس ايميل
میدان شبحا 5 1,100,000 42,000,000 11,669,706 تماس ايميل
5 0 0 0 تماس ايميل
شرکت املاک سیتی پراپرتیز 1 546,000 546,000 546,000 تماس ايميل
شرپورجی پالونجی گروپ 1 1,639,576 1,639,576 1,639,576 تماس ايميل
1 1,174,252 1,174,252 1,174,252 تماس ايميل
2 840,144 1,450,369 1,145,257 تماس ايميل
املاک آردا 10 279,000 2,060,205 973,835 تماس ايميل
1 0 0 تماس ايميل
شیخانی گروپ 1 630,000 630,000 630,000 تماس ايميل
املاک و مستغلات المزایا 3 444,000 521,000 486,000 تماس ايميل
شرکت های توسعه و عمران ANK 1 2,300,000 2,300,000 2,300,000 تماس ايميل
شرکت املاک اِیسس 1 855,125 855,125 855,125 تماس ايميل
شرکت جهانی املاک و مستغلات آکشارا 1 845,471 845,471 845,471 تماس ايميل
شرکت املاک و مستغلات پلازو 2 395,000 492,999 444,000 تماس ايميل
2 1,272,268 2,150,000 1,711,134 تماس ايميل
شرکت توسعه و عمران مشاوراملاک دایموند 1 637,980 637,980 637,980 تماس ايميل
1 764,460 764,460 764,460 تماس ايميل
شرکت املاک لیو 1 839,548 839,548 839,548 تماس ايميل
شرکت توسعه و عمران تیتانز 1 375,000 375,000 375,000 تماس ايميل
1 723,124 723,124 723,124 تماس ايميل
شرکت دبی اینوستمنت(دی آی آر سی) 2 450,000 1,540,000 995,000 تماس ايميل
شرکت املاک آرتیستیک لجند 1 395,000 395,000 395,000 تماس ايميل
گروه املاک الفوطیم 4 958,538 1,734,000 1,439,500 تماس ايميل
دبی اسپورت سیتی 5 556,149 820,000 243,230 تماس ايميل
شرکت بی اند ام ریویرا 1 689,000 689,000 689,000 تماس ايميل
جمینی پراپرتی دولوپرز 2 1,098,380 1,098,380 549,190 تماس ايميل
تری پلنت ریج گروپ 3 540,000 1,000,000 721,667 تماس ايميل
املاک میرا 1 873,272 873,272 873,272 تماس ايميل
املاک بلوم 6 397,000 6,580,777 1,877,296 تماس ايميل
شرکت سازنده جی اند کو 3 3,218,555 6,950,000 4,472,852 تماس ايميل
املاک دیار 7 477,971 1,694,493 906,658 تماس ايميل
فروم گروپ 5 38,535,000 91,750,000 54,205,000 تماس ايميل
فالکون سیتی شگفتی ها 6 3,120,000 4,500,000 4,415,000 تماس ايميل
شرکت سازنده نشاما 10 421,888 1,570,888 988,888 تماس ايميل
شرکت املاک و مستغلات وینسی تور 2 555,000 1,085,598 820,299 تماس ايميل
شرکت سون تایدز اینترنشنال 5 425,944 1,728,570 972,630 تماس ايميل
هتل و اقامتگاه های آی اف ای 4 2,450,000 18,500,000 9,483,625 تماس ايميل
کایان گروپ 1 731,000 731,000 731,000 تماس ايميل
شرکت املاک دانوب 7 675,000 2,731,059 1,129,437 تماس ايميل
شرکت املاک الینگتون 11 756,828 21,000,000 3,168,025 تماس ايميل
گروه صبحا 6 728,500 34,616,769 8,918,804 تماس ايميل
توسعه مشاور املاک گلوبال تمنیات 3 481,011 2,700,000 1,311,984 تماس ايميل
اُمنیات 7 1,122,000 12,840,000 3,922,058 تماس ايميل
میراث 13 0 23,000,000 2,753,385 تماس ايميل
املاک الدار 9 1,191,710 7,875,000 2,998,574 تماس ايميل
توسعه مدنی مشاور املاک تِبیان 1 1,110,715 1,110,715 1,110,715 ايميل
گروه الهبتور 1 1,550,000 1,550,000 1,550,000 ايميل
شرکت املاک آکوا 6 401,425 1,183,000 687,262 ايميل
املاک ASAS (سرمایه گذاری منازل روز) 1 781,200 781,200 781,200 ايميل
املاک GGICO 1 707,379 707,379 707,379 ايميل
گروه سرمایه گذاری خارجی 1 795,000 795,000 795,000 ايميل
سرمایه گذاری در محل های زندگی مجلل 1 2,454,124 2,454,124 2,454,124 ايميل
درباره گروه وصل اسست منیجمنت 5 673,000 1,407,000 280,000 ايميل
مشاور املاک پریسکات 1 929,088 929,088 929,088 ايميل
1 290,000 290,000 290,000 ايميل
2 1,000,000 5,929,000 3,464,500 ايميل
شرکت های توسعه و عمران با علامت تجاری خاص 1 2,152,951 2,152,951 2,152,951 ايميل
KOA کائو 1 682,000 682,000 682,000 ايميل
شرکت توسعه و عمران سمانا 1 431,460 431,460 431,460 ايميل
توسعه های مشاور املاک ریالتی وان (R1) 1 437,660 437,660 437,660 ايميل
توسعه املاک و مستغلات رِوی 1 518,675 518,675 518,675 ايميل
2 2,024,208 12,100,000 7,062,104 تماس ايميل
1 475,000 475,000 475,000 ايميل
توسعه املاک روزبای 1 0 0 ايميل
دبی هُلدینگز 2 1,168,000 1,168,000 0 ايميل
املاک و مستغلات “طیلال” 1 695,000 695,000 1,110,000 ايميل
گرین گروپ 1 0 0 ايميل
املاک و مستغلات ریپورتج 1 0 0 ايميل