ليست شركتهاي سازنده املاك در امارات

( تمامي قيمتهاي ذكر شده شروع قيمت هر پروژه و به درهم ميباشد )

لطفا توجه داشته باشید که اطلاعات تماس داده شده فقط مربوط به سوالات املاک می باشد.لطفا برای سوالات دیگر تماس نفرمایید.

اسم سازندهتعداد پروژه هاحداقل قيمتحداكثر قيمتمتوسط قيمتتماس با شركت سازنده
اعمار پراپرتیز 114 0 38,500,776 3,191,570 تماس ايميل
داماک پراپرتیز 87 360,000 36,000,000 2,247,977 تماس ايميل
دبی پراپرتیز 22 698,000 40,000,000 3,406,773 تماس ايميل
عزیزی دولپمنت 16 450,000 2,695,000 919,877 تماس ايميل
قلب اروپا 5 1,650,198 80,000,000 25,928,650 تماس ايميل
گروه سلکت 4 1,406,000 2,469,000 1,707,750 تماس ايميل
مگ پراپرتی دولپمنت 6 485,000 1,898,396 981,872 تماس ايميل
تایگر گروپ 7 349,000 857,120 504,206 تماس ايميل
نخیل پراپرتیز 9 477,600 4,209,000 2,265,464 تماس ايميل
توسعه مشاور املاک “آرلوید” 1 1,000,785 1,000,785 1,000,785 تماس ايميل
شارجه هولدینگ 11 450,000 7,600,000 1,619,091 تماس ايميل
املاک و مستغلات شموس 2 999,999 2,780,197 1,890,098 تماس ايميل
شرکت های ساخت و توسعه مراکی 1 539,228 539,228 539,228 تماس ايميل
شرکت های ساخت وتوسعه مشاور املاک الحَمرا 2 342,332 1,676,853 1,009,593 تماس ايميل
شرکت توسعه و عمران بینگاتی 3 436,840 732,000 629,613 تماس ايميل
اورینتال پرل 2 1,169,824 1,360,000 1,264,912 تماس ايميل
شرکت سرمایه گذاری و مشاور املاک واهات الزَویا 4 289,000 3,022,976 2,301,304 تماس ايميل
املاک مداین 1 1,787,940 1,787,940 2,100,000 تماس ايميل
شرکت توسعه و عمران سمانا 2 399,000 431,460 415,230 تماس ايميل
املاک FAM 4 190,000 561,800 252,950 تماس ايميل
املاک پالما 1 2,350,000 2,350,000 2,350,000 تماس ايميل
تایم پراپرتیز 3 325,060 2,340,580 1,004,764 تماس ايميل
توسعه مشاوراملاک WoW 1 997,000 997,000 997,000 تماس ايميل
البراری 4 1,977,425 10,700,000 6,194,577 تماس ايميل
الشرق اینوستمنت 1 15,000,000 15,000,000 15,000,000 تماس ايميل
مجموعه قصر امیرالد 1 2,882,013 2,882,013 2,882,013 تماس ايميل
ایگل هیلز 7 357,888 2,675,888 901,174 تماس ايميل
املاک گلف جومیرا 6 786,000 7,494,000 2,995,500 تماس ايميل
جنوب دبی 2 565,600 973,440 812,225 تماس ايميل
مشاور املاک شارجه Oasis 3 349,000 5,200,000 2,683,000 تماس ايميل
منطقه یک 6 1,230,259 34,500,000 8,393,157 تماس ايميل
گروه Alef 1 290,000 290,000 290,000 تماس ايميل
شرکت املاک سیتی پراپرتیز 1 546,000 546,000 546,000 تماس ايميل
شرپورجی پالونجی گروپ 1 1,639,576 1,639,576 1,639,576 تماس ايميل
1 5,929,000 5,929,000 5,929,000 تماس ايميل
دار ال آرکان 1 1,174,252 1,174,252 1,174,252 تماس ايميل
گرین گروپ 2 430,819 430,819 215,410 تماس ايميل
املاک آردا 12 299,000 2,060,205 851,465 تماس ايميل
دبی هُلدینگز 7 900,000 11,693,000 6,702,429 تماس ايميل
شرکت دبی اینوستمنت(دی آی آر سی) 2 565,064 1,586,040 1,075,552 تماس ايميل
شرکت املاک آرتیستیک لجند 1 399,000 399,000 399,000 تماس ايميل
گروه املاک الفوطیم 4 958,538 1,734,000 1,439,500 تماس ايميل
دبی اسپورت سیتی 6 556,149 820,000 202,692 تماس ايميل
شرکت بی اند ام ریویرا 1 689,000 689,000 689,000 تماس ايميل
جمینی پراپرتی دولوپرز 2 1,098,380 1,098,380 549,190 تماس ايميل
تری پلنت رنج گروپ 2 540,000 1,000,000 770,000 تماس ايميل
املاک “یونیستیت” 3 362,000 362,000 120,667 تماس ايميل
املاک و مستغلات “طیلال” 9 695,000 2,476,600 963,642 تماس ايميل
املاک دیار 7 500,432 1,363,853 979,108 تماس ايميل
فروم گروپ 5 38,535,000 91,750,000 54,205,000 تماس ايميل
فالکون سیتی شگفتی ها 7 385,000 4,500,000 3,839,286 تماس ايميل
شرکت سازنده نشاما 11 426,888 1,699,888 905,979 تماس ايميل
شرکت املاک و مستغلات وینسی تور 3 511,807 1,085,598 717,468 تماس ايميل
شرکت سون تایدز اینترنشنال 4 397,000 19,712,221 5,446,496 تماس ايميل
هتل و اقامتگاه های آی اف ای 4 2,450,000 18,500,000 9,483,625 تماس ايميل
کایان گروپ 1 798,413 798,413 798,413 تماس ايميل
شرکت املاک دانوب 9 357,500 2,731,059 924,618 تماس ايميل
شرکت املاک الینگتون 12 746,828 18,000,000 2,725,842 تماس ايميل
گروه صبحا 8 730,000 38,551,000 7,318,874 تماس ايميل
توسعه مشاور املاک گلوبال تمنیات 3 481,011 2,700,000 1,311,984 تماس ايميل
اُمنیات 7 864,000 12,840,000 3,678,318 تماس ايميل
مرآس هلدینگ 25 0 20,363,000 1,840,360 تماس ايميل
املاک و مستغلات RAK 2 1,766,894 2,354,924 2,060,909 تماس ايميل
املاک بلوم 6 406,000 6,580,777 1,842,463 تماس ايميل
املاک الدار 10 1,191,710 13,050,000 3,648,330 تماس ايميل
شرکت املاک آکوا 6 401,425 1,183,000 687,262 ايميل
توسعه املاک و مستغلات رِوی 1 518,675 518,675 518,675 ايميل
املاک وصل 5 377,777 1,463,000 660,755 ايميل
شرکت توسعه و عمران مسکن MS| 1 428,750 428,750 428,750 ايميل
شرکت توسعه و عمران مشاوراملاک دایموند 1 637,980 637,980 637,980 ايميل
املاک سوئیس( سوئیس پراپرتی) 1 840,144 840,144 840,144 ايميل
توسعه املاک روزبای 1 0 0 ايميل
شرکت املاک لیو 1 2,089,548 2,089,548 2,089,548 ايميل
املاک دیاموند 1 842,257 842,257 842,257 ايميل
املاک ومستغلات گروه دره سبز(گرین ولی) 1 0 0 ايميل
فایو هلدینگ 1 0 0 ايميل
KOA کائو 1 682,000 682,000 682,000 ايميل
املاک GGICO 1 707,379 707,379 707,379 ايميل
شرکت املاک اِیسس 1 855,125 855,125 855,125 ايميل
شرکت جهانی املاک و مستغلات آکشارا 1 845,471 845,471 845,471 ايميل
رادیانت استار پراپرتیز 2 1,272,268 2,150,000 1,711,134 ايميل
توسعه دهنده زایا 2 2,024,208 12,100,000 7,062,104 تماس ايميل
…. 1 0 0 ايميل
املاک و مستغلات ریپورتج 1 390,000 390,000 390,000 ايميل
شرکت املاک و مستغلات پلازو 2 395,000 492,999 444,000 ايميل
شیخانی گروپ 1 552,889 552,889 552,889 ايميل
املاک و مستغلات المزایا 2 520,278 531,206 525,742 ايميل
توسعه مدنی مشاور املاک تِبیان 1 937,836 937,836 937,836 ايميل
آرتور و هاردمن 1 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ايميل
شرکت های توسعه و عمران ANK 1 2,300,000 2,300,000 2,300,000 ايميل
املاک میرا 1 873,272 873,272 873,272 ايميل
سرمایه گذاری در محل های زندگی مجلل 1 2,625,000 2,625,000 2,625,000 ايميل
گروه الهبتور 1 1,550,000 1,550,000 1,550,000 ايميل
Pantheon املاک 2 399,000 863,215 631,108 ايميل
(IMAN Developers) سازندگان ایمان 2 380,000 381,700 380,850 ايميل
املاک ASAS (سرمایه گذاری منازل روز) 1 781,200 781,200 781,200 ايميل
توسعه املاک AYS 1 511,294 511,294 511,294 ايميل
مشاور املاک پریسکات 1 929,088 929,088 929,088 ايميل
توسعه های مشاور املاک ریالتی وان (R1) 1 437,660 437,660 437,660 ايميل
Continental Investments 1 595,000 595,000 595,000 ايميل
شرکت های توسعه و عمران با علامت تجاری خاص 4 2,152,951 8,426,352 3,722,609 ايميل
املاک و مستغلات Sweet Homes 1 475,000 475,000 475,000 ايميل
error: Content is protected !!