اعمار

لیست پروژه های اعمار

# نام پروژه نوع منقطه حداقل قیمت تحویل
1 آپارتمان های کوو 2 خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 4,035,888 Q4
2 آپارتمان های پارک هورایزن خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,170,000 Q3
3 آپارتمان های گلف هایتس خرید آپارتمان در دبی درهم 1,320,000 Q4
4 تاون هاوس های رایا خرید تاون هاس در مصر اربیان رانچز 3 درهم 1,950,888 Q3
5 ویلاهای آدرس هیل کرست خرید ویلا در دبی دبی هیلز استیت درهم 21,679,888 Q2
6 دبی هیلزپارک خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,210,000 Q2
7 آپارتمان های مارینا شورز خرید آپارتمان در دبی دبی مارینا درهم 1,500,000 Q4
8 لایم گاردن خرید آپارتمان در دبی خرید تاون هاوس در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,120,888 Q1
9 آپارتمان های کریک کرسنت خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر - Q2
10 آپارتمان های پارک فیلد خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,060,000 Q4 2025
11 تاون هاوس های ولی اورانیا خرید تاون هاوس در دبی والی درهم 1,528,888 Q4 2025
12 آپارتمان های مسکونی راشد یاچز و مارینا خرید آپارتمان در دبی مینا راشد درهم 1,110,888 Q3 2025
13 آدرس رزیدنس “The Bay” خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت - Q4
14 برج کریک دبی 2 خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 1,300,000 Q2 2024
15 آپارتمان‌ های ارکید خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 1,150,000 Q3 2025
16 پنت هاوس های St.Regis خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 25,781,888 Q4
17 ویلاهای اکسپو گلف 6 خرید ویلا در دبی اعمار جنوب درهم 1,470,000 Q4 2025
18 آپارتمان کریک بیچ لوتوس خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر - Q3 2025
19 آپارتمان های کریک پالاس خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 1,130,888 Q2
20 تاون هاوس های Bliss 2 خرید تاون هاوس در دبی اربیان رانچز 3 درهم 1,840,000 Q4 2025
21 St.Regis رزیدنس خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 2,022,888 Q4
22 تاون هاوس های بلس خرید تاون هاوس در دبی اربیان رانچز 3 درهم 1,690,000 Q4 2024
23 ویلاهای الی ساب 2 خرید ویلا در دبی اربیان رانچز 3 درهم 4,841,888 Q4 2025
24 ویلاهای تالیا خرید ویلا در دبی والی درهم 1,473,888 Q1 2025
25 ویلاهای عدن خرید تاون هاوس در دبی والی درهم 1,498,888 Q4 2023
26 آدرس هاربر پوينت خرید هتل آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 2,242,888 Q3 2022
27 آپارتمانهای ویدا دبی مال خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 1,932,888 Q2 2022
28 آپارتمان های یک خوابه برای فروش درآرمانی رزیدنس خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 3,981,888 پروژه های آماده
29 آپارتمان های برج ویستا خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 2,588,888 پروژه های آماده
30 اقامتگاه آدرس رزیدنس جمیرا خرید آپارتمان در دبی دبی مارینا درهم 1,600,000 پروژه های آماده
31 گروو کریک بیچ خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 1,161,888 Q2 2025
32 روو هتل مجتمع سیتی والک درهم 772,888 پروژه های آماده
33 آپارتمانهای پارک هیتس 2 خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 957,888 پروژه های آماده
34 آپارتمان های بیچ منشن خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 1,700,000 Q4 2025
35 اگزکتیو رزیدنس خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,101,888 Q4 2022
36 داون تاون ویوز 2 خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 1,510,888 Q3 2022
37 کریک هوریزون خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 2,919,888 Q1 2022
38 آدرس رزیدنس دبی اپرا خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 3,145,888 Q2 2022
39 گرندی در ناحیه اپرا خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 3,364,888 Q4 2022
40 برج کراون خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 2,463,888 Q4 2024
41 آرمانی رزیدنس خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 3,981,888 پروژه های آماده
42 ایلو پریمو از ناحیه اُپرا خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 19,514,888 Q2 2022
43 دبی کریک رزیدنس خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 3,120,888 Q4 2022
44 آپارتمان های گرند رزیدنس خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 6,087,888 Q4 2022
45 برج خلیفه رزیدنس خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 8,133,888 پروژه های آماده
46 برج 2 اکت وان اکت تو خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 1,720,888 Q3 2022
47 بولیوارد هایتز اگزکتیو رزیدنس خرید آپارتمان در دبی دفاتر برای فروش در دبی داون تاون دبی درهم 3,499,888 پروژه های آماده
48 اپرا گرند خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 4,916,888 پروژه های آماده
49 ویلاهای اکسپوگلف فاز3 خرید ویلا در دبی اعمار جنوب درهم 1,438,888 Q4 2022
50 آپارتمانهای فورته خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 2,090,888 Q1 2022
51 بولیوارد هایتز (BLVD) خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 3,499,888 پروژه های آماده
52 بی ال وی دی کرسنت خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 2,074,888 پروژه های آماده
53 سوئیت گلف خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,112,888 Q1 2022
54 ویلاهای الی ساب خرید ویلا در دبی دبی هیلز استیت درهم 10,000,000 Q4 2024
55 لند پارک 1 خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 1,119,888 پروژه های آماده
56 ویلاهای الی ساب خرید ویلا در دبی اربیان رانچز 3 درهم 4,653,888 Q3 2025
57 برج رویال خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 1,472,888 Q4 2022
58 ویلاهای ژوئن ۲ خرید ویلا در دبی اربیان رانچز 3 درهم 3,373,888 Q4 2024
59 خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت -
60 تاون هاوس های نارا خرید تاون هاوس در دبی والی درهم 1,340,000 Q4 2024
61 هیلز خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,792,888 پروژه های آماده
62 ویلاهای لامبورگینی خرید ویلا در دبی دبی هیلز استیت درهم 27,600,000 Q4 2024
63 ویلاهای کایا 2 خرید ویلا در دبی اربیان رانچز 3 درهم 3,442,888 Q4 2024
64 ویلاهای کایا خرید ویلا در دبی اربیان رانچز 3 درهم 3,442,888 Q4 2024
65 واحدهای پنج خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت خرید آپارتمان در دبی دبی مارینا درهم 14,850,000 پروژه های آماده
66 واحدهای چهار خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت خرید آپارتمان در دبی دبی مارینا درهم 5,800,000 پروژه های آماده
67 واحدهای سه خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت خرید آپارتمان در دبی دبی مارینا درهم 4,150,000 پروژه های آماده
68 واحدهای دو خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت خرید آپارتمان در دبی دبی مارینا درهم 2,680,000 پروژه های آماده
69 واحدهای یک خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت خرید آپارتمان در دبی دبی مارینا درهم 1,540,000 پروژه های آماده
70 پالاس بیچ رزیدنس 2 خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 1,700,000 Q4 2025
71 پالاس بیچ رزیدنس تاور 1 خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 1,700,000 Q4 2025
72 ساختمان کوو 1 خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 2,561,888 Q1 2022
73 برج های هاربر گیت خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 1,547,888 Q2 2022
74 17 آیکون بای خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 1,275,888 Q4 2022
75 برج 1 بیچ ویستا خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 2,931,888 پروژه های آماده
76 اگزکیوتیو رزیدنسز ۲ خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,086,888 Q2 2022
77 برج گرند بلو از الی ساب خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 1,968,888 Q2 2023
78 آپارتمان های پارک ریدج خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,082,888 پروژه های آماده
79 ویدا رزیدنس کریک بیچ خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 2,163,888 Q4 2022
80 آپارتمانهای پارک پوینت خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,122,888 پروژه های آماده
81 تاون هاوس های مپل 3 خرید تاون هاوس در دبی دبی هیلز استیت درهم 4,487,888 پروژه های آماده
82 بریز کریک بیچ خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 3,058,888 Q4 2022
83 اسپرینگ تاون هاوسز خرید تاون هاوس در دبی اربیان رانچز 3 درهم 1,234,888 Q4 2022
84 گلف پلاس ویلاز خرید ویلا در دبی دبی هیلز استیت درهم 10,559,888 Q2 2022
85 برج آیل بیچ خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 1,924,888 Q2 2023
86 ویلاهای اکسپوگلف فاز4 خرید ویلا در دبی اعمار جنوب درهم 1,791,888 Q2 2022
87 برج کریک رایز2 خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 1,392,888 Q1 2022
88 آپارتمان های سیردهانا خرید آپارتمان در دبی مینا راشد درهم 3,051,888 Q3 2022
89 کولکتیو خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,058,888 Q2 2022
90 سانرایز بی خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 2,584,888 پروژه های آماده
91 برج 1 اکت وان اکت تو خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 1,621,888 Q3 2022
92 اربانا 2 تاون هومز تاون هومز دبی اعمار جنوب درهم 1,127,888 پروژه های آماده
93 ماپل خرید تاون هاوس در دبی دبی هیلز استیت درهم 4,240,888 پروژه های آماده
94 تاون هاوس های سان خرید تاون هاوس در دبی اربیان رانچز 3 درهم 1,458,888 Q1 2023
95 جوی تاون هاوسز خرید تاون هاوس در دبی اربیان رانچز 3 درهم 2,275,888 Q2 2023
96 پَلِس رزیدنس خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 2,963,888 Q1 2024
97 آپارتمان‌های کریک رایز خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 1,396,888 Q2 2022
98 برج 52/ 42 خرید آپارتمان در دبی دبی مارینا درهم 1,964,888 پروژه های آماده
99 سیرف در کریک بیچ خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 2,460,888 Q2 2023
100 اقامتگاه های seashore خرید آپارتمان در دبی مینا راشد - Q3 2022
101 ساختمان شماره 2 “سانسِت کریک بیچ” خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 2,341,888 Q2 2022
102 آپارتمان های گلف ویوز خرید آپارتمان در دبی اعمار جنوب درهم 1,100,888 پروژه های آماده
103 ویلاهای اکسپو گلف 5 خرید ویلا در دبی اعمار جنوب درهم 1,170,888 Q3 2022
104 کولکتیو 0/2 خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,130,888 Q1 2022
105 سانسِت درکریک بیچ خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 2,316,888 Q2 2022
106 کریک اِج خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 1,113,888 Q4 2022
107 پارک هیتس1 خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 2,181,888 پروژه های آماده
108 برج 2 بیچ ویستا خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 2,993,888 پروژه های آماده
109 تاون هاوس های روبا خرید تاون هاوس در دبی اربیان رانچز 3 درهم 1,794,888 Q1 2023
110 سامر- کریک بیچ خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 2,364,888 Q1 2023
111 ویلاهای گلف لینکس خرید ویلا در دبی اعمار جنوب درهم 3,609,888 پروژه های آماده
112 تاون هاوس والی خرید تاون هاوس در دبی والی درهم 1,168,888 Q4 2023
113 ویلاهای گلف پلاس 2 خرید ویلا در دبی دبی هیلز استیت درهم 20,054,888 Q4 2023
114 اربانا 3 خرید تاون هاوس در دبی اعمار جنوب درهم 1,201,888 پروژه های آماده
115 اقامتگاه های ویدا دبی مارینا خرید آپارتمان در دبی دبی مارینا درهم 4,018,888 Q1 2022
116 آپارتمان های “مولبری” خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 2,788,888 پروژه های آماده
117 بریز کریک بیچ- ساختمان 3 خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم Q4 2022
118 مارینا ویستا خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 2,603,888 Q2 2023
119 آپارتمان های گرین اسکوئر خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,101,888 Q2 2022
120 سانرایز بی 2 خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 2,661,888 پروژه های آماده
121 آپارتمان های آکاسیا خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,531,888 پروژه های آماده
122 آپارتمان های کریک گیت خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 2,226,888 Q2 2022
123 الی ساب رزیدنس II خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 2,020,888 Q4 2022
124 ویلاهای سیدرا 3 خرید ویلا در دبی دبی هیلز استیت درهم 5,036,888 پروژه های آماده
125 اصیل ویلاز خرید ویلا در دبی اربیان رنچز درهم 8,574,888 پروژه های آماده
126 دبی هیلز ویو پلات خرید زمین در دبی دبی هیلز استیت درهم 21,746,888 -
127 آپارتمان های هاربر ویوز خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 3,412,888 Q1 2022
128 بای شور در کریک بیچ خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 2,302,888 Q1 2023
129 آکاسیا در ارتفاعات پارک خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,531,888 پروژه های آماده
130 آپارتمان های کریک ساید 18 خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 1,628,888 Q1 2022
131 گرند خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 1,481,888 Q2 2022
132 ویلاهای پنج خوابه در Golf Place II خرید ویلا در دبی دبی هیلز استیت درهم 9,597,888 پروژه های آماده
133 پارک ساید خرید ویلا در دبی اعمار جنوب درهم 1,307,888 Q1 2022
134 ویلاهای سه خوابه گلف لینک خرید ویلا در دبی دبی هیلز استیت درهم 2,471,888 پروژه های آماده
135 ویلاهای چهار خوابه کلاب برای فروش خرید ویلا در دبی دبی هیلز استیت درهم 4,893,888 پروژه های آماده
136 آپارتمان های دو خوابه برای فروش در Executive Residences خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,483,888 پروژه های آماده
137 اکسپو گلف ویلاز خرید ویلا در دبی اعمار جنوب درهم 999,888 پروژه های آماده
138 میرا اوسیس 2 خرید تاون هاوس در دبی مجتمع مسکونی ریم درهم 1,691,888 پروژه های آماده
139 ویلا های آزیلا خرید ویلا در دبی اربیان رنچز 2 درهم 3,482,888 پروژه های آماده
140 ویلاهای سامارا در اربیان رَنچز خرید ویلا در دبی اربیان رنچز 2 درهم 4,668,888 پروژه های آماده
141 ویدا رزیدنس در داون تاون دبی خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 4,076,888 پروژه های آماده
142 واحه میرا3 خرید تاون هاوس در دبی مجتمع مسکونی ریم درهم 1,874,888 پروژه های آماده
143 ویلاهای راشا خرید ویلا در دبی اربیان رنچز 2 درهم 7,531,888 پروژه های آماده
144 ویلاهای پالما خرید ویلا در دبی اربیان رنچز 2 درهم 4,460,888 پروژه های آماده
145 میرا اوسیس 5 خرید تاون هاوس در دبی مجتمع مسکونی ریم درهم 1,707,888 پروژه های آماده
146 ویلاهای کاسا خرید ویلا در دبی اربیان رنچز 2 درهم 4,940,888 پروژه های آماده
147 ویلاهای لیلا خرید ویلا در دبی اربیان رنچز 2 درهم 3,836,888 پروژه های آماده
148 بولیوارد پلازا دفاتر برای فروش در دبی داون تاون دبی درهم 15,652,888 پروژه های آماده
149 ویلاهای لا آویندا 2 خرید ویلا در دبی اربیان رنچز درهم 7,421,888 پروژه های آماده
150 آدرس اسکای ویو رزیدنس خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 4,623,888 پروژه های آماده
151 ویلاهای پارک وی ویستاز خرید ویلا در دبی دبی هیلز استیت درهم 11,796,888 پروژه های آماده
152 طرح ویلاهای فیروای ویستا خرید زمین در دبی دبی هیلز استیت درهم 5,172,888 -
153 زمین های ویلایی امرالد هیلز فاز 2 خرید زمین در دبی دبی هیلز استیت درهم 3,332,888 -
154 ویلاهای گلف گروو خرید ویلا در دبی دبی هیلز استیت درهم 3,500,888 Q1 2022
155 تاون هاوس های کاملیا خرید تاون هاوس در دبی اربیان رنچز 2 درهم 1,498,888 Q1 2022
156 فاز 2 کامیلیا تاون هاوسز خرید تاون هاوس در دبی اربیان رنچز 2 درهم 1,498,888 Q1 2022
157 آپارتمان دو خوابه برای فروش در آرمانی رزیدنس خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 8,006,888 پروژه های آماده
158 ویلاهای چهار خوابه Golf Place II خرید ویلا در دبی دبی هیلز استیت - پروژه های آماده
159 واحدهای چهار بنتهاوس خوابه برج گرند رزیدنس خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 4,781,888 Q4 2022
160 واحدهای سه خوابه Urbana III خرید تاون هاوس در دبی اعمار جنوب درهم 1,337,888 پروژه های آماده
161 واحدهای دو خوابه اوربانا 3 خرید تاون هاوس در دبی اعمار جنوب درهم 1,042,888 پروژه های آماده
162 ویلاهای چهار خوابه گلف لینک خرید ویلا در دبی دبی هیلز استیت درهم 2,706,888 -
163 واحدهای دو خوابه آپارتمان های Collective خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,071,888 Q1 2022
164 واحدهای یک خوابه آپارتمان های Collective خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 749,888 Q1 2022
165 واحدهای سه خوابه آپارتمان های کریک پالاس خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 2,758,888 Q4 2023
166 واحدهای دو خوابه آپارتمان های کریک پالاس خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 1,465,888 Q4 2023
167 واحدهای یک خوابه آپارتمان های کریک پالاس خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 1,081,888 Q4 2023
168 تاون هاوس های چهار خوابه روبا برای فروش خرید تاون هاوس در دبی اربیان رانچز 3 درهم 1,806,888 Q1 2023
169 تاون هاوس های سه خوابه روبا برای فروش خرید تاون هاوس در دبی اربیان رانچز 3 درهم 1,476,888 Q1 2023
170 ویلاهای 7 خوابه اصیل خرید ویلا در دبی اربیان رنچز درهم 8,636,888 پروژه های آماده
171 ویلاهای 6 خوابه اصیل خرید ویلا در دبی اربیان رنچز درهم 8,741,888 پروژه های آماده
172 واحدهای سه خوابه برج گرند رزیدنس خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 5,876,888 Q4 2022
173 واحدهای دو خوابه برج گرند رزیدنس خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 2,942,888 Q4 2022
174 واحدهای چهار خوابه برج بیچ آیل خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 6,388,888 Q2 2023
175 واحدهای سه خوابه برج بیچ آیل خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 4,291,888 Q2 2023
176 واحدهای دو خوابه برج بیج آیل خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 2,032,888 Q2 2023
177 واحدهای یک خوابه برج بیج آیل خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 1,464,888 Q2 2023
178 واحدهای سه خوابه برج کراون خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 2,596,888 Q4 2024
179 واحدهای دو خوابه برج کراون خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 1,777,888 Q4 2024
180 واحدهای یک خوابه برج کراون خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی - Q4 2024
181 ویلاهای 6 خوابه یFairway Vista خرید ویلا در دبی دبی هیلز استیت درهم 14,704,888 پروژه های آماده
182 ویلاهای 6 خوابه ی Golf Place خرید ویلا در دبی دبی هیلز استیت درهم 9,646,888 پروژه های آماده
183 واحدهای سه خوابه ی آپارتمانهای ویدا رزیدنس کریک بیچ خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 4,541,888 Q4 2022
184 واحدهای دو خوابه ی آپارتمانهای ویدا رزیدنس کریک بیچ خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 2,023,888 Q4 2022
185 واحدهای یک خوابه ی آپارتمانهای ویدا رزیدنس کریک بیچ خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 1,630,888 Q4 2022
186 ویلا های 4 خوابه ی Casa خرید ویلا در دبی اربیان رنچز درهم 4,940,888 پروژه های آماده
187 ویلا های 4 خوابه ی آزالیا خرید ویلا در دبی اربیان رنچز درهم 3,764,888 پروژه های آماده
188 ویلاهای چهار خوابه برای فروش در Sidra خرید ویلا در دبی دبی هیلز استیت درهم 4,336,888 پروژه های آماده
189 ویلاهای سه خوابه برای فروش در Sidra خرید ویلا در دبی دبی هیلز استیت درهم 3,556,888 پروژه های آماده
190 ویلاهای 5 خوابه میپل خرید تاون هاوس در دبی دبی هیلز استیت درهم 3,408,888 پروژه های آماده
191 ویلاهای 4 خوابه میپل خرید تاون هاوس در دبی دبی هیلز استیت درهم 2,879,888 پروژه های آماده
192 آپارتمان های دو خوابه در ویدا رزیدنس در دبی مارینا خرید آپارتمان در دبی دبی مارینا درهم 4,018,888 Q1 2022
193 آپارتمان های سه خوابه در ویدا رزیدنس در دبی مارینا خرید آپارتمان در دبی دبی مارینا درهم 3,506,888 Q1 2022
194 آپارتمان های دو خوابه برای فروش در Golfville خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,061,888 Q1 2022
195 آپارتمان های یک خوابه در Golfville خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 750,888 Q1 2022
196 آپارتمان های سه خوابه برای فروش در Executive Residences خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 2,506,888 پروژه های آماده
197 آپارتمان های یک خوابه برای فروش در Executive Residences خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,047,888 پروژه های آماده
198 زمین های امارالد هیلز خرید زمین در دبی دبی هیلز استیت درهم 3,366,888 -
199 ثاوت بیچ هالیدی هومز خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 1,352,888 Q2 2023
200 آپارتمان های مینا راشد خرید آپارتمان در دبی مینا راشد درهم 974,888 Q3 2022
201 گلف ویلا خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 750,888 Q1 2022
202 فاز 2 ویلاهای اکسپو گُلف خرید ویلا در دبی اعمار جنوب - Q2 2022
203 اقامتگاه های ویدا اسکای کالکشن خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 7,917,888 پروژه های آماده
204 دبی هیلز گروو اند ویوز خرید ویلا در دبی دبی هیلز استیت درهم 15,856,888 پروژه های آماده
205 کلاب ویلاز خرید ویلا در دبی دبی هیلز استیت درهم 4,105,888 پروژه های آماده
206 زمین های پارک وی خرید زمین در دبی دبی هیلز استیت درهم 7,923,888 -
207 یاسمین ویلاز خرید ویلا در دبی اربیان رنچز 2 درهم 6,753,888 پروژه های آماده
208 آپارتمان های بلوار 29 خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 2,256,888 پروژه های آماده
209 اعمار ثاوت خرید آپارتمان در دبی خرید تاون هاوس در دبی خرید ویلا در دبی دبی ساوث درهم 699,888 -

اعمار

تاریخچه شرکت اعمار

اعمار پراپرتیز یک انبوه ساز فعال و مشهور در جهان است که در سال 1997 تاسیس شده است. و تا کنون به خوبی توانسته است ثابت کند در ایجاد خانه ها و اماکن با کیفیت عالی ، همچنین پروژه های مختلف از قبیل : پروژه های مسکونی ، هتل ها ، مراکز تفریحی و فروشگاه ها ، نام تجاری خود را به عنوان “پیشگام در ساخت پروژه های برتر و برنامه ریزی شده” به ثبت و شهرت رسانیده و سابقه ی خوبی را نیز در این زمینه از آن خود کرده است

اعمار به عنوان گروهی که بلندترین برج جهان یعنی برج خلیفه را ساخته است ، نه تنها در امارات متحده عربی  بلکه در مناطق مختلف جهان نیز محبوبیت یافته است.

پروژه های محبوب انبوه ساز اعمار

در اینجا تنها برخی از نمادین ترین پروژه های شرکت سازنده اعمار در دبی آورده شده است:

 • داون تاون دبی

داون تاون دبی گل سرسبد اعمار پراپرتیز است که به عنوان “مرکز کنونی دبی” توصیف شده است. برج خلیفه ، بلندترین ساختمان جهان ، و دبی مال ، بزرگترین مرکز خرید جهان را به خود اختصاص داده است. گردشگران و ساکنان همچنین برای دیدن فواره دبی که بلندترین فواره در جهان است ، از آن زیاد بازدید می کنند. خرید و خوردن غذای عربی در سوق البحر را نیز می توانید در اینجا تجربه کنید. همچنین در داون تاون دبی بهترین هتل های جهان از جمله هتل آرمانی ، ویدا و هتل های منزل واقع شده است.

 • دبی هیلز استیت

در نزدیکی یک زمین گلف 18 حفره ای جذاب در دبی هیلز استیت زندگی کنید. این پروژه چند منظوره 2700 هکتاری که به عنوان یک شهر در یک شهر طراحی شده است ، بسیار پرطرفدار است ، ومخصوصا اینکه دبی هیلز استیت به عنوان بخشی از شهر محمد بن راشد (MBR) طراحی شده است. این پروژه از مناظر خیره کننده آسمان دبی ، و پارکها و باغهای سرسبز ، با راهروهای وسیع و مناطق باز برخوردار است. دبی هیلز استیت همچنین با انتخاب گسترده ای از املاک لوکس مانند آپارتمان ها ، تاون هاوس های پودیوم و ویلاهای لوکس ، فرصت های سرمایه گذاری سودآوری را ارائه می دهد.

 • دبی کریک هاربر

فقط با چند دقیقه رانندگی از داون تاون دبی ، دبی کریک هاربر بهترین مکان برای زندگی برای تجربه بهترین سبک زندگی در کنار آب است. ساکنان و گردشگران در نزدیکی پناهگاه حیات وحش راس الخور واقع شده اند و می توانند از محیطی الهام گرفته از طبیعت که خانه هزاران پرنده مهاجر است ، لذت ببرند. با فرهنگ غنی ، امکانات رفاهی مطلوب و بهترین ارتباط برای حمل و نقل ، دبی کریک هاربر توسط اعمار واقعاً یک شهر جهانی از طبیعت ، تجارت ، کار ، راحتی ، و اوقات فراغت است.

 • اپرا دیستریکت

اپرا دیستریکت یک مکان عالی تفریحی و سرگرمی واقع در داون تاون دبی که به دلیل آمفی تئاتر 2000 نفره و مکان برگزاری برنامه های چند منظوره معروف است و همچنین میزبان تعدادی هتل و اقامتگاه لوکس است. با یک فروشگاه ، تفرجگاه های کنار آب ، فضاهای تفریحی و پارک ها ، یک پروژه عالی که شبیه خانه های اپرای سیدنی است ، یک مکان دوست داشتنی و یک مکان مسکونی پر جنب و جوش است.

 • اعمار ثاوت

اعمار ثاوت یک پروژه برتر است که از لحاظ استراتژیک در چهارراه مهم دبی و ابوظبی واقع شده است. این منطقه ، که فقط چند دقیقه با اکسپو فاصله دارد ، مفهوم جدیدی از خانه های طبقه طبقه و همچنین ویلاها و آپارتمان های مستقل با چشم انداز از زمین گلف را ارائه می دهد. اعمار ثاوت از امکانات تفریحی ، مراکز خرید ، هتل های گردشگری و همچنین مرکز بزرگ اجتماعات برخوردار است. این پروژه همچنین با ارائه امکانات و هتل های پیشرفته ، کاملاً نیازها و خواسته های ساکنان و بازدیدکنندگان خود را تأمین می کند.

 • اربیان رانچز

اربیان رانچز به عنوان یکی از بهترین پروژه های ویلایی در تمام دبی شناخته شده است همچنین گفتنی است که این مکان با شکوه و بی نظیر ، تا حدی با نام ” کویر عربی” نیز مشهور شده است . این پروژه با 1650 هکتار زمین ، و داشتن یک زمین گلف در سطح جهانی و خانه های لوکس طراحی شده با بهترین استانداردها و موقعیت خاص و ویژه ای که دارد بسیار دوست داشتنی است. این پروژه که یک پروژه ی یکپارچه ی مجهز و مدرن است ، و دارای بیش از 4000 ویلا می باشد ، و در نزدیکی گلوبال ویلیج واقع شده است ، که یک مقصد تفریحی گردشگری و رفاهی ویژه نیز به حساب می آید. این منطقه با فروشگاه ها ، کافه ها و هیلز و مکان های خاص احاطه شده است.

 • دبی مارینا

دبی مارینا یک پروژه ی ساحلی 50 میلیون فوت مربعی است که سبک زندگی ریوریا در یک جامعه مدرن را ارائه می دهد. این پروژه ، یکی از اولین و بزرگترین پروژه های دریایی اعمار است که آپارتمان های لوکس و ویلایی مرتفع را در یک خط ساحلی زیبا و باشکوه عرضه می کند. این مکان برتر ، نیز در میان بهترین مکان های تشریفاتی ، تفریحی و رفاهی قرار دارد و دبی مارینا مال ، یک مکان خرید و سرگرمی پر جنب و جوش و پرزرق و برق در این منطقه به حساب می آید که طرفداران زیادی دارد. همچنین گفتنی است وجود هتل 5 ستاره با امکانات ویژه ، در منطقه دبی مارینا ، آن را به یک مکان نمادین در این منطقه تبدیل نموده است.

 • گرینز

پروژه گرینز توسط انبوه ساز اعمار یک جامعه مسکونی شیک در منطقه  امرتس لیوینگ  است. این محله کاملاً مجهز است زیرا شامل مجموعه ای از آپارتمان ها و ویلاها با طراحی زیبا در قلب شهر دبی می باشد. این مجموعه بیشتر دارای آپارتمان های مرتفع در امتداد جاده شیخ زاید است.

سایر پروژه های شرکت املاک اعمار عبارتند از : داسپیرینگز ، برج های اعمار ، ام القوین مسترال ، هیلز ، لگنسی پارک ، دبی کریک هاربر ، ویوز ، ریم ، لاکز ، میدان و امارات هیلز.

پروژه های محبوب اعمار پراپرتیز

املاک اعمار دارای تعداد زیادی پروژه است که دارای برتری های فراوانی می باشند. در اینجا فقط برخی از پروژه هایی که شرکت اعمار آن ها را طراحی و اجرا کرده است ، وجود دارند . این شرکت سازنده ی املاک و مستغلات لوکس ، نه تنها در دبی بلکه حتی در بسیاری از شهرها و مناطق مختلف جهان نیز محبوبیت زیادی را از آن خود نموده است.

مراکز خرید:

 • مجتمع طلا و الماس
 • دبی مال
 • دبی مارینا مال
 • سوق البحر
 • سوق رانچز

مقاصد تفریحی:

 • آکواریوم دبی و باغ وحش زیر آب
 • پیست یخی دبی
 • کیدزانیا
 • ریل سینما
 • اپرای دبی

هتل ها و پروژه های تفریحاتی:

 • هتل و استراحتگاه آدرس
 • پلایسزز داون تاون
 • هتل ها و استراحتگاه های ویدا
 • هتل منزل داون تاون
 • هتل های روو
 • مجتمع تفریحی اعمار
 • ناهار خوری لایف استایل
 • هتل ها و استراحتگاه های اعمار

مراکز ویژه:

 • برج خلیفه – در بالا
 • فواره دبی

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های کوو 2

دبی کریک هاربر Q4
اعمار
دروازه ای به سبک زندگی ساحلی رویایی شما

شروع قیمت از :

درهم4,035,888

آپارتمان های کوو 2

آپارتمان های کوو 2 در دبی کریک هاربر تعدادی آپارتمان شیک در دبی برای زندگی لوکس در کنار آب ارائه می دهد. برای مشاوره 100% رایگان ما کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های پارک هورایزن

دبی هیلز استیت Q3
اعمار
فضاهای نشیمن زیبا، جادار، راحت و محیطی را ارائه می دهد

شروع قیمت از :

درهم1,170,000

آپارتمان های پارک هورایزن

آپارتمان های پارک هورایزن توسط شرکت اعمار خانه های عالی در دبی برای زندگی مدرن در دل طبیعت هستند. برای دریافت مشاوره 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های گلف هایتس

Q4
اعمار

شروع قیمت از :

درهم1,320,000

آپارتمان های گلف هایتس

آپارتمان های گلف هایتس گزینه فوق العاده ای در دبی برای کسانی هستند که به دنبال تجربه زندگی لوکس در حومه شهر هستند. برای مشاوره 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های رایا

اربیان رانچز 3 Q3
اعمار
ارائه قیمت های مقرون به صرفه | ارائه اقساط 80/20

شروع قیمت از :

درهم1,950,888

تاون هاوس های رایا

تاون هاوس های رایا در عربیان رنچز 3 خانه هایی عالی برای لذت بردن از سبک زندگی تفریحی در دبی می باشند. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای آدرس هیل کرست

دبی هیلز استیت Q2
اعمار
ویلاهای لوکس طراحی شده

شروع قیمت از :

درهم21,679,888

ویلاهای آدرس هیل کرست

در میان ویلاهای آدرس هیل کرست در دبی، امارات متحده عربی جستجو کنید و خانه رویایی خود را در مکانی عالی خریداری کنید. اگر دوست دارید در مورد شرایط و قیمت این پروژه بیشتر بدانید، اکنون اینجا را کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : دبی هیلزپارک

دبی هیلز استیت Q2
اعمار
دارای طیف گسترده ای از امکانات ورزشی و امکانات رفاهی

شروع قیمت از :

درهم1,210,000

دبی هیلزپارک

آپارتمان هیلز پارک در دبی هیلز استیت دبی یکی از بهترین پروژه‌ها در کل امارات متحده عربی است که بیشترین امکانات رفاهی را ارائه می‌دهد. برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و قیمت اینجا را کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های مارینا شورز

دبی مارینا Q4
اعمار
خانه های لوکس ساحلی در قلب دبی مارینا

شروع قیمت از :

درهم1,500,000

آپارتمان های مارینا شورز

آپارتمان ‌های مارینا شورز در دبی مارینا، امارات متحده عربی یکی از بهترین فرصت‌هایی است که می‌توانید برای یافتن خانه لوکس خود در آن جستجو کنید. فقط برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : لایم گاردن

دبی هیلز استیت Q1
اعمار
برجی زیبا با طراحی کارآمد و جذابیت معاصر

شروع قیمت از :

درهم1,120,888

لایم گاردن

در میان آپارتمان‌ها و تاون هاوس‌های لایم گاردن در دبی هیلز استیت، امارات متحده عربی جستجو کنید و خانه مورد علاقه خود را در قلب سبز دبی مشاهده کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و قیمت اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های کریک کرسنت

دبی کریک هاربر Q2
اعمار
اقامتگاه های ساحلی شیک با مناظر خیره کننده از جزیره کریک

اطلاع از قیمت

آپارتمان های کریک کرسنت

خانه مجلل مورد علاقه خود را از میان آپارتمان های کریک کرسنت درکریک هاربر دبی، با طرح‌های پرداختی جذاب انتخاب کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و قیمت اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های پارک فیلد

دبی هیلز استیت Q4 2025
اعمار
در نزدیکی این مجموعه با آرامش از خواب بیدار شوید

شروع قیمت از :

درهم1,060,000

آپارتمان های پارک فیلد

در میان املاک آپارتمان های پارک فیلد در دبی هیلز استیت، دبی جستجو کنید تا واحد موردعلاقه خود را در موقعیتی خارق‌العاده داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت‌ها کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های ولی اورانیا

والی Q4 2025
اعمار
شیک، جادار و ایده آل برای زندگی مدرن

شروع قیمت از :

درهم1,528,888

تاون هاوس های ولی اورانیا

تاون هاوس های ولی اورانیا در دبی از جمله بهترین موقعیت‌هایی است که می‌توانید خانه رویایی خود را خریداری و در محیطی سرسبز با امکانات مجلل زندگی کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و قیمت اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های مسکونی راشد یاچز و مارینا

مینا راشد Q3 2025
اعمار
اقامتگاه های لوکس کنار دریا با مناظر خیره کننده

شروع قیمت از :

درهم1,110,888

آپارتمان های مسکونی راشد یاچز و مارینا

آپارتمان های مسکونی راشد یاچز و مارینا در مینا راشد دبی جایی است که می‌توانید خانه رویایی خود را با منظره کانال شنای دبی در میان آن جستجو کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و قیمت اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آدرس رزیدنس “The Bay”

اعمار بیچ فرانت Q4
اعمار
زندگی ساحلی سطح بالا با منظره آسمان یا نخل مارینا

اطلاع از قیمت

آدرس رزیدنس “The Bay”

آدرس رزیدنس "The Bay" در اعمار بیچ فرانت آپارتمان‌هایی با امکانات و خدماتی عالی را برای خرید در دبی ارائه می‌دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این توسعه فوق العاده لوکس اینجا را کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : برج کریک دبی 2

دبی کریک هاربر Q2 2024
اعمار
زندگی در جزیره مدرن با مجموعه ای از امکانات تفریحی

شروع قیمت از :

درهم1,300,000

برج کریک دبی 2

کریک اج در کریک هاربر دبی یک پروژه زیبا است که مجموعه‌ای نفیس از آپارتمان‌های 1 تا 3 خوابه را ارائه می‌دهد. برای اطلاعات بیشتر در اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان‌ های ارکید

دبی کریک هاربر Q3 2025
اعمار

شروع قیمت از :

درهم1,150,000

آپارتمان‌ های ارکید

درخواست پاسخ به تماس : پنت هاوس های St.Regis

داون تاون دبی Q4
اعمار
سبک زندگی رویایی و جدید در یکی از بهترین نقاط شهر دبی (داون تاون دبی)

شروع قیمت از :

درهم25,781,888

پنت هاوس های St.Regis

پنت هاوس های “St.Regis”در دبی، پروژه‌ای شگفت‌انگیز است که رویای زندگی بر فراز آسمان را برای ساکنین خود دست‌یافتنی می‌کند. برای دریافت مشاوره 100% رایگان کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای اکسپو گلف 6

اعمار جنوب Q4 2025
اعمار
ویلاهایی لوکس با ارائه مناظر زیبای اطراف

شروع قیمت از :

درهم1,470,000

ویلاهای اکسپو گلف 6

ویلاهای اکسپو گلف 6 خانه‌هایی عالی برای تجربه یک زندگی خانوادگی ایده‌آل در دبی هستند که با محیط طبیعی هماهنگی کاملی دارند. برای دریافت مشاوره 100% رایگان کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان کریک بیچ لوتوس

دبی کریک هاربر Q3 2025
اعمار
آپارتمان‌هایی لوکس و جدید، ارائه دهنده سبکی ایده‌آل برای زندگی

اطلاع از قیمت

آپارتمان کریک بیچ لوتوس

آپارتمان‌های کریک بیچ لوتوس در دبی، خانه‌های منحصربه‌فردی هستند که در آن‌ها از سبک زندگی ساحلی و آرامش‌بخش خود، لذت خواهید برد. هر یک از واحدهای این پروژه با امتیازات و برتری‌هایی که دارند، به زندگی و سرمایه‌گذاری شما ارزش ویژه‌ای می‌بخشند. برای دریافت مشاوره 100% رایگان وارد وب‌سایت ما شوید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های کریک پالاس

دبی کریک هاربر Q2
اعمار
آپارتمان‌های واتر فرانت برند در منطقه‌ای معتبر

شروع قیمت از :

درهم1,130,888

آپارتمان های کریک پالاس

آپارتمان‌های کریک پالاس فرصت‌های شگفت‌انگیزی برای خرید ملک در دبی و انجام یک سرمایه‌گذاری سودآور هستند. آن‌ها همچنین برای تجربه یک زندگی مدرن ساحلی گزینه‌ای ایده‌آل محسوب می‌شوند. برای دریافت مشاوره 100% رایگان کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های Bliss 2

اربیان رانچز 3 Q4 2025
اعمار
تاون هاوس هایی جدید، لوکس و منحصربه‌فرد در منطقه‌ای معتبر و عالی در شهر زیبای دبی

شروع قیمت از :

درهم1,840,000

تاون هاوس های Bliss 2

تاون هاوس های Bliss 2در اربیان رانچز 3 خانه‌هایی ایده‌آل، خیره‌کننده و با کیفیت هستند. این پروژه لوکس در یک موقعیت مکانی مطرح و معتبر دبی قرار دارد. پروژه عالی تاون هاوس های Bliss 2برای تجربه یک سبک زندگی خانوادگی، گزینه‌ای عالی ست. در وب‌سایت ما مشاوره 100% رایگان است. با ما همراه شوید.

درخواست پاسخ به تماس : St.Regis رزیدنس

داون تاون دبی Q4
اعمار
سبک زندگی رویایی و جدید در یکی از بهترین نقاط شهر دبی (داون تاون دبی)

شروع قیمت از :

درهم2,022,888

St.Regis رزیدنس

St.Regis رزیدنس در مرکز شهر دبی، آپارتمان‌هایی درجه یک و منحصر به فردی هستند که در قلب مرکز پرهیاهوی شهر دبی قرار دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های بلس

اربیان رانچز 3 Q4 2024
اعمار
برنامه 5 ساله پرداخت بسیار جذاب با تحویل پست

شروع قیمت از :

درهم1,690,000

تاون هاوس های بلس

تاون هاوس‌های بلیس که توسط گروه املاک اعمار ساخته شده، دارای تاون هاوس‌های 3 و 4 خوابه و با طراحی مدیترانه‌ای هستند که در محیط عالی در عربین رنچز 3 قرار دارند. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای الی ساب 2

اربیان رانچز 3 Q4 2025
اعمار
پروژه‌ای جدید، ویلایی و لوکس واقع در یکی از محبوب‌ترین مناطق دبی

شروع قیمت از :

درهم4,841,888

ویلاهای الی ساب 2

اگر رویای زندگی در یک ویلای منحصر به فرد در دبی را در سر دارید، ویلاهای الی ساب 2 در اربیان رانچز 3 برای شما گزینه‌ای عالی هستند. برای دریافت مشاوره 100% رایگان کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای تالیا

والی Q1 2025
اعمار
خانه‌هایی عالی که تجربه یک زندگی شاد و راحت را برای شما و خانواده تان فراهم می‌کند.

شروع قیمت از :

درهم1,473,888

ویلاهای تالیا

ویلاهای تالیا در والری پروژه‌ای ایده‌آل برای تجربه بهترین سبک زندگی خانوادگی ست. این پروژه ویلایی در دبی بخاطر برتری‌هایی که دارد بسیار محبوب می‌باشد. برای دریافت مشاوره 100% رایگان کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای عدن

والی Q4 2023
اعمار
سرمایه گذاری بر روی ویلاهایی مقرون به صرفه در والی

شروع قیمت از :

درهم1,498,888

ویلاهای عدن

ویلاهای عدن در والری هم برای تجربه یک سبک زندگی خانوادگی و هم برای خرید ملاک در دبی خانه‌هایی ایده‌آل هستند. آن‌ها را نباید از دست داد. با همراهی ما، مشاوره 100% رایگان دریافت کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آدرس هاربر پوينت

دبی کریک هاربر Q3 2022
اعمار
مجموعه ای از خانه های مجلل ساحلی

شروع قیمت از :

درهم2,242,888

آدرس هاربر پوينت

آدرس هاربر پوینت واقع در بندر کریک دبی یک توسعه خیره‌کننده است که به‌دست هنرمندان شرکت ساخت‌وساز Emaar Properties اجرا شده و آپارتمان‌های مسکونی با بهترین خدمات رفاهی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این مجموعه و لیست قیمت‌ها اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمانهای ویدا دبی مال

داون تاون دبی Q2 2022
اعمار
60I40 پرداخت تا 2 سال پس از تحویل + 50٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

درهم1,932,888

آپارتمانهای ویدا دبی مال

ویدا رزیدنس در دبی مال یک مجتمع مسکونی لوکس حاصل تلاش‌های گروه ساخت‌و‌ساز اعمار “Emaar Properties” است که در دبی داون تاون واقع شده و صدها آپارتمان مجلل در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ویدا رزیدنس دبی مال اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های یک خوابه برای فروش درآرمانی رزیدنس

داون تاون دبی
آماده تحویل
اعمار
برنامه پرداخت 3 ساله پس از تحویل

شروع قیمت از :

درهم3,981,888

آپارتمان های یک خوابه برای فروش درآرمانی رزیدنس

آپارتمانهای 1 خوابه درآرمانی رزیدنس، واحدهای آپارتمانی زیبا با مساحت 1183 تا 1184 فوت مربع هستند . این واحد های شگفت انگیز در مرکز شهر دبی واقع شده اند و دارای بهترین امکانات می باشند.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های برج ویستا

داون تاون دبی
آماده تحویل
اعمار
25/75 اقساط 3 ساله پس از تحویل با 50٪ تخفیف ثبت سند

شروع قیمت از :

درهم2,588,888

آپارتمان های برج ویستا

آپارتمان های برج ویستا پروژه شرکت اعمار مجموعه‌ای از اقامتگاههای مجلل در داون تاون دبی واقع شده که واحدهای 1 و 2 اتاق خوابه را با قیمتی که از 2.260.888 درهم امارات شروع می‌شود، عرضه میکند.

درخواست پاسخ به تماس : اقامتگاه آدرس رزیدنس جمیرا

دبی مارینا
آماده تحویل
اعمار
نماد زندگی طبیعی ساحلی

شروع قیمت از :

درهم1,600,000

اقامتگاه آدرس رزیدنس جمیرا

آدرس رزیدنس جمیرا ، یک مجتمع زیبا ست که شامل آپارتمان هایی با امکانات و سرویس های کامل بوده و در بهترین منطقه دبی ، یعنی دبی مارینا قرار دارد . این مجتمع توسط شرکت " آدرس هتل " اداره می شود .

درخواست پاسخ به تماس : گروو کریک بیچ

دبی کریک هاربر Q2 2025
اعمار
آپارتمان های لوکس جدید در کنار آب با چشم اندازهای خیره کننده از نهر و جزیره

شروع قیمت از :

درهم1,161,888

گروو کریک بیچ

پروژه آپارتمانی گروو کریک بیچ آپارتمان‌هایی لوکس را در دبی کریک بیچ ارائه می‌دهند. شما در این پروژه می‌توانید بهترین سبک یک زندگی لوکس و آیده‌آل را در جزیره‌ای زیبا تجربه کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : روو هتل

مجتمع سیتی والک
آماده تحویل
اعمار
برنامه پرداخت 60/40 + 2٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

درهم772,888

روو هتل

هتل "روو" یک پروژه میهمان نوازی فوق العاده توصیف می شود که تحت مدیریت املاک و مستغلات ویژه "عمار" قرار است بزودی در محله پُرتبو تاب "سیتی واک" دبی راه اندازی شود

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمانهای پارک هیتس 2

دبی هیلز استیت
آماده تحویل
اعمار
50/50 - برنامه پرداخت 3 سال بعد از تحویل همراه با تخفیف 2٪ هزینه ثبت سند

شروع قیمت از :

درهم957,888

آپارتمانهای پارک هیتس 2

از زندگی در یک مجتمع امن و محافظت شده لذت ببرید! پارک هاتز 2 تحت مدیریت شرکت املاک اعمار، دارای واحدهای 1، 2 و 3 خوابه به همراه بهترین امکانات و چشم اندازهای خیره کننده می باشد. در حال حاضر برنامه پرداختی این طرحت ادوسال پس ازتحویل ملک درنظرگرفته شده است!

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های بیچ منشن

اعمار بیچ فرانت Q4 2025
اعمار
قله زندگی در ساحل

شروع قیمت از :

درهم1,700,000

آپارتمان های بیچ منشن

بیچ منشن آپارتمنت یک پروژه مسکونی برتر در اعمار بیچ فرانت است که آپارتمان های زیبای ساحلی را ارائه می دهد که برای خرید ملک در دبی عالی هستند. در ادامه اطلاعات بیشتری وجود دارد…

درخواست پاسخ به تماس : اگزکتیو رزیدنس

دبی هیلز استیت Q4 2022
اعمار
40/60 - اقساط 2 ساله پس از تحویل

شروع قیمت از :

درهم1,101,888

اگزکتیو رزیدنس

اگزکتیو رزیدنس یک پروژه مسکونی تجاری مدرن در دبی هیلز استیت است که دارای آپارتمانهای 1 خوابه ، 2 خوابه ، 3 خوابه از املاک و مستغلات اعمار است

درخواست پاسخ به تماس : داون تاون ویوز 2

داون تاون دبی Q3 2022
اعمار
60|40 اقساط 2 ساله پس از تحویل و 50٪ تخفیف ثبت سند

شروع قیمت از :

درهم1,510,888

داون تاون ویوز 2

از مشاهده نمای 360 درجه‌ی مناظر شهر، لذت ببرید! داون تاون ویوز2 تحت مدیریت شرکت املاک اعمار، یک برج مسکونی مرتفع در داون تاون دبی است که آپارتمانهایی با واحدهای 1،2 و 3 خوابه عرضه میکند. برنامهپرداختیاینطرحتادوسالپسازتحویلملکدرنظرگرفتهشدهاست!

درخواست پاسخ به تماس : کریک هوریزون

دبی کریک هاربر Q1 2022
اعمار
تخفیف ویژه برای خریداران نقدی + وام ۱۰ ساله بدون بهره + بدون پیش پرداخت

شروع قیمت از :

درهم2,919,888

کریک هوریزون

کریک هوریزون 40 طبقه برج آپارتمان مسکونی واقع به زیبایی بیش از پارک های سرسبز و آبراه درخشان از دبی هاربر است.

درخواست پاسخ به تماس : آدرس رزیدنس دبی اپرا

داون تاون دبی Q2 2022
اعمار
60I40 برنامه پرداخت، 2 سال پس از تحویل + 50٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

درهم3,145,888

آدرس رزیدنس دبی اپرا

آدرس رزیدنس دبی اپرا یک آدرس منحصر به فرد جدید در اپرا منطقه در مرکز شهر دبی ارائه آپارتمان لوکس با امکانات 5 ستاره زندگی است.

درخواست پاسخ به تماس : گرندی در ناحیه اپرا

داون تاون دبی Q4 2022
اعمار
60I40 پرداخت تا 2 سال پس از تحویل + 50٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

درهم3,364,888

گرندی در ناحیه اپرا

گراندی واقع در ناحیه اپرا یک برج 78 طبقه ای است که در مرکز شهر دبی قرار گرفته است. این ساختمان یکی از آخرین پروژه های مسکونی منطقه می باشد که آپارتمان های 1 الی 4 خوابه مجللی را عرضه می نماید. اطلاعات کامل پروژه، برشورها، روش پرداخت و نقشه ساختمان را در اینجا مشاهده فرمایید.

درخواست پاسخ به تماس : برج کراون

داون تاون دبی Q4 2024
اعمار
تجربه بهترین زندگی در یکی از جذابترین مکان های شهر

شروع قیمت از :

درهم2,463,888

برج کراون

کراون یکی از منحصر به فرد ترین برج ها واقع در معتبرترین لوکیشن دبی یعنی مرکز شهر می باشد.برج کراون با ارائه موقعیت مکانی منحصر به فرد ، امکانات رفاهی و چشم اندازهای بی نظیر از برج خلیفه و مرکز شهر دبی ، یک مکان رویایی است که در آن همه چیز لذت بخش است!

درخواست پاسخ به تماس : آرمانی رزیدنس

داون تاون دبی
آماده تحویل
اعمار
75/25 اقساط 3 ساله پس از تحویل با 50٪ تخفیف ثبت سند

شروع قیمت از :

درهم3,981,888

آرمانی رزیدنس

آرمانی رزیدنس واقع در برج خلیفه یک سرمایه گذاری مسکونی است که شامل سوئیت های 1 و 2 خوابه با امکانات لوکس می باشد و تحت مدیریت املاک و مستغلات عمار توسعه یافته است.

درخواست پاسخ به تماس : ایلو پریمو از ناحیه اُپرا

داون تاون دبی Q2 2022
اعمار
60|40 اقساط 2 ساله پس از تحویل و 50٪ تخفیف ثبت سند

شروع قیمت از :

درهم19,514,888

ایلو پریمو از ناحیه اُپرا

"ایلو پریمو" از ناحیه اُپرا بامدیریت املاک "اعمار" واحدهای مسکونی لوکسی هستند که آپارتمان های 4، 5، 6 و دوبلکس را در مرکز شهر دبی در معرض فروش قرار می دهند.

درخواست پاسخ به تماس : دبی کریک رزیدنس

دبی کریک هاربر Q4 2022
اعمار
از جریان های نقدی عالی با وام مسکن 100٪ بدون بهره برای 10 سال و 0٪ پیش پرداخت لذت ببرید

شروع قیمت از :

درهم3,120,888

دبی کریک رزیدنس

دبی کریک رزیدنسز مجموعه‌ای از آپارتمانهای چند منظوره ای با چشم اندازهای سرسبز دردبی کریک میباشد که واحدهای 2 و 3 اتاق خوابه عرضه میکند و قیمت آن از 3.038.888 درهم امارات آغاز میشود.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های گرند رزیدنس

داون تاون دبی Q4 2022
اعمار
اقامتگاه های منحصر به فرد , شیک و زیبا

شروع قیمت از :

درهم6,087,888

آپارتمان های گرند رزیدنس

گرند رزیدنس مجموعه ای جدید از آپارتمانهای 2 و 3 خوابه و همچنین پنت هاوسهای 4 خوابه واقع در قلب دبی یعنی مرکز شهر دبی می باشد. از منظره های بی وقفه برج خلیفه و مرکز شهر دبی در طبقه های بالای یک برج نمادین لذت ببرید . این گرند رزیدنس است، جایی که زندگی سطح بالا آغاز می شود!

درخواست پاسخ به تماس : برج خلیفه رزیدنس

داون تاون دبی
آماده تحویل
اعمار
75/25 اقساط 3 ساله پس از تحویل با 50٪ تخفیف ثبت سند

شروع قیمت از :

درهم8,133,888

برج خلیفه رزیدنس

"رزیدنس" در "برج خلیفه" تحت مدیریت املاک و مستغلات "عمار" یک سرمایه گذاری مسکونی معرفی می شود که سوئیت و واحدهای 1، 2، 3 و 4 خوابه آپارتمانی را همراه با امکاناتی لوکس برای عموم به نمایش می گذارد.

درخواست پاسخ به تماس : برج 2 اکت وان اکت تو

داون تاون دبی Q3 2022
اعمار
...

شروع قیمت از :

درهم1,720,888

برج 2 اکت وان اکت تو

ساکن یک شاهکار معماری در قلب داون تاون دبی باشید! برج 2 اکت وان اکت تو تحت مدیریت شرکت املاک اعمار، واحدهای 1، 2 و 3 خوابه را به همراه بهترین امکانات و چشم اندازهای داون تاون عرضه میکند. برنامه پرداختی این طرح تا دو سال پس از تحویل ملک در نظر گرفته شده است.

درخواست پاسخ به تماس : بولیوارد هایتز اگزکتیو رزیدنس

داون تاون دبی
آماده تحویل
اعمار
اولین دفاتر خانگی در مرکز شهر دبی

شروع قیمت از :

درهم3,499,888

بولیوارد هایتز اگزکتیو رزیدنس

دبی متشکل از دفاتر خانگی چشمگیری میباشد که مناظر حیرت انگیزی از برج خلیفه را ارائه می دهند. انتقال کاملاً مبله و لذت بردن از یک پیشنهاد زمان محدود ، 25/75 - 3 سال برنامه پرداخت با معافیت 100٪ DLD. برای مشاوره 100٪ رایگان این قسمت را کلیک کنید

درخواست پاسخ به تماس : اپرا گرند

داون تاون دبی
آماده تحویل
اعمار
75/25 - برنامه پرداخت، 3 سال پس از تحویل+ 50٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

درهم4,916,888

اپرا گرند

اپرا گرند مجموعه‌ای از خانه‌های مرتفع در اپرا دستریکت در داون تاون دبی میباشد که در رده‌های 2، 3 و 4 اتاق خوابه موجود بوده و از قیمت 2.119.888 درهم امارات آغاز میشود.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای اکسپوگلف فاز3

اعمار جنوب Q4 2022
اعمار
60/40 - برنامه پرداخت 2 سال پس از تحویل

شروع قیمت از :

درهم1,438,888

ویلاهای اکسپوگلف فاز3

...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمانهای فورته

داون تاون دبی Q1 2022
اعمار
60I40 پرداخت تا 2 سال پس از تحویل +50٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

درهم2,090,888

آپارتمانهای فورته

ساکن منطقه معروف اپرا در داون تاون دبی باشید! آپارتمانهای فورته تحت مدیریت شرکت املاک اعمار، واحدهای 2 و 3 خوابه را به همراه بهترین امکانات و چشم اندازهای داون تاون عرضه میکنند. در حال حاضربرنامه پرداختی این طرح تادوسال پس ازتحویل ملک درنظرگرفته شده است!

درخواست پاسخ به تماس : بولیوارد هایتز (BLVD)

داون تاون دبی
آماده تحویل
اعمار
25/75 اقساط 3 ساله پس از تحویل با 50٪ تخفیف ثبت سند

شروع قیمت از :

درهم3,499,888

بولیوارد هایتز (BLVD)

هایتز بولیوارد تجربه شیوه زندگی شهری زیبا در قلب مرکز شهر دبی، توسعه مسکونی برج های دوقلو در یک تریبون فروشی زیبا.

درخواست پاسخ به تماس : بی ال وی دی کرسنت

داون تاون دبی
آماده تحویل
اعمار
75/25 اقساط 3 ساله پس از تحویل با 50٪ تخفیف ثبت سند

شروع قیمت از :

درهم2,074,888

بی ال وی دی کرسنت

BLVD هلال آپارتمان لوکس شیک در مرکز شهر دبی مباهات نمایش شهرستان پر جنب و جوش از برج خلیفه، آبنمای دبی و اپرا منطقه هستند.

درخواست پاسخ به تماس : سوئیت گلف

دبی هیلز استیت Q1 2022
اعمار
برنامه پرداخت 30/70 با 50٪ تخفیف ثبت سند

شروع قیمت از :

درهم1,112,888

سوئیت گلف

"گلف سوتس" یک توسعه مسکونی جدیدی است که تحت مدیریت املاک و مستغلات "عمار" واحدهای 1، 2 و 3 خوابه آپارتمانی را در "دبی هیلز" همراه با بهترین امکانات به نمایش می گذارد

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای الی ساب

دبی هیلز استیت Q4 2024
اعمار
شانس شما برای داشتن یک ویلا لوکس، که توسط الی ساب طراحی شده است

شروع قیمت از :

درهم10,000,000

ویلاهای الی ساب

ویلاهای الی ساب در دبی هیلز استیت خانه‌های بی‌نظیری در دبی هستند که نباید آن‌ها از دست داد. ما مشاوره 100% رایگان ارائه می‌دهیم. با ما همراه باشید..

درخواست پاسخ به تماس : لند پارک 1

دبی کریک هاربر
آماده تحویل
اعمار
برنامه پرداخت 3ساله پس ازتحویل

شروع قیمت از :

درهم1,119,888

لند پارک 1

آیلند پارک 1 توسعه ای مسکونی در بندر دبی است که با مدیریت املاک و مستغلات "عمار" واحدهای 1، 2 و 3 خوابه آپارتمانی را عرضه می کند.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای الی ساب

اربیان رانچز 3 Q3 2025
اعمار
با ویلاهای الی ساب، ظرافت فوق‌العاده و زندگی ایده‌آلی را در منطقه اربیان رانچز 3 از آن خود کنید

شروع قیمت از :

درهم4,653,888

ویلاهای الی ساب

ویلاهای الی ساب در اربیان رانچز 3 املاکی عالی با طراحی چشم‌نواز هستند. این پروژه برای سرمایه گذاری در دبی بسیار مناسب است. وب‌سایت ما در واتساپ به شما مشاوره 100٪ رایگان ارائه می‌دهد. لطفاً با ما همراه شوید.

درخواست پاسخ به تماس : برج رویال

داون تاون دبی Q4 2022
اعمار
60I40 برنامه پرداخت، 2ساله پس از تحویل + 50٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

درهم1,472,888

برج رویال

برج رویال بامدیریت املاک و مستغلات عمار پروژه مسکونی فوق العاده ایست که واحدهای 1، 2 و 3 خوابه آپارتمانی را در مرکز شهر دبی عرضه می نماید

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای ژوئن ۲

اربیان رانچز 3 Q4 2024
اعمار
اولین بار ویلاهای دوقلو با باغهای جانبی

شروع قیمت از :

درهم3,373,888

ویلاهای ژوئن ۲

ژوئن ۲در اربیان رانچز ۳ مجموعه ای متشکل از ویلاهای چشم نواز است که برای خرید ملک در دبی عالی هستند. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : …

اعمار بیچ فرانت
اعمار

اطلاع از قیمت

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های نارا

والی Q4 2024
اعمار
سبک زندگی رویاهای شما منتظر است

شروع قیمت از :

درهم1,340,000

تاون هاوس های نارا

اگر به دنبال تاون هاوس های مقرون به صرفه و زیبا در دبی هستید، تاون هاوس های نارا در منطقه ی والی گزینه هایی عالی برای شما می باشند. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : هیلز

دبی هیلز استیت
آماده تحویل
اعمار
50/50 - برنامه پرداخت 3 ساله بعد از تحویل با تخفیف 50٪ هزینه ثبت سند

شروع قیمت از :

درهم1,792,888

هیلز

آپارتمان های مسکونی هیلز واحدهای 1، 2 و 3 خوابه لوکسی هستند که رو به باشگاه معروف گلف امارات می باشند و همراه با امکانات کلاسیکی عرضه می شوند و از جمله توسعه های تحت مدیریت املاک و مستغلات اعمار محسوب می شوند.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای لامبورگینی

دبی هیلز استیت Q4 2024
اعمار
ویلاهای فوق لوکس عمارت ماسیون با برند لامبورگینی

شروع قیمت از :

درهم27,600,000

ویلاهای لامبورگینی

If you are looking to ultra-luxurious mansions and villas for sale in Dubai, Lamborghini Mansions at Dubai Hills Estate are for you. Get more info…{fa}اگر به دنبال ویلاها فوق لاکچری در دبی هستید، ویلاهای لامبورگینی در دبی هیلز استیت بهترین گزینه برای شما خواهند بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای کایا 2

اربیان رانچز 3 Q4 2024
اعمار
ویلاهای مستقل برای اولین بار در اربیان رنچز 3

شروع قیمت از :

درهم3,442,888

ویلاهای کایا 2

فاز 2 ویلاهای کایا در اربیان رنچز گزینه های بینظیری برای کسانی هستند که به دنبال ویلاهای فروشی در دبی می باشند. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

sold out

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای کایا

اربیان رانچز 3 Q4 2024
اعمار
ویلاهای مستقل برای اولین بار در عربیان رنچز 3

شروع قیمت از :

درهم3,442,888

ویلاهای کایا

اگر به دنبال یک خانه خانوادگی عالی در یک منطقه ی سرشار از آرامش در دبی هستید ، ویلاهای کایا در عربیان رنچز همه ی اینها را یکجا به شما می دهند. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای پنج خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت

دبی مارینا
آماده تحویل
اعمار
تحویل در دسامبر سال 2020

شروع قیمت از :

درهم14,850,000

واحدهای پنج خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت

آدرس رزیدنس جمیرا ، یک مجتمع زیبا ست که شامل آپارتمان هایی با امکانات و سرویس های کامل بوده و در بهترین منطقه دبی ، یعنی دبی مارینا قرار دارد . این مجتمع توسط شرکت " آدرس هتل " اداره می شود .

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای چهار خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت

دبی مارینا
آماده تحویل
اعمار
تحویل در دسامبر سال 2020

شروع قیمت از :

درهم5,800,000

واحدهای چهار خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت

آدرس رزیدنس جمیرا ، یک مجتمع زیبا ست که شامل آپارتمان هایی با امکانات و سرویس های کامل بوده و در بهترین منطقه دبی ، یعنی دبی مارینا قرار دارد . این مجتمع توسط شرکت " آدرس هتل " اداره می شود .

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای سه خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت

دبی مارینا
آماده تحویل
اعمار
آپارتمان های مسکونی Signature , نماد زندگی طبیعی ساحلی

شروع قیمت از :

درهم4,150,000

واحدهای سه خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت

آدرس رزیدنس جمیرا ، یک مجتمع زیبا ست که شامل آپارتمان هایی با امکانات و سرویس های کامل بوده و در بهترین منطقه دبی ، یعنی دبی مارینا قرار دارد . این مجتمع توسط شرکت " آدرس هتل " اداره می شود .

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای دو خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت

دبی مارینا
آماده تحویل
اعمار
آپارتمان های مسکونی Signature , نماد زندگی طبیعی ساحلی

شروع قیمت از :

درهم2,680,000

واحدهای دو خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت

آدرس رزیدنس جمیرا ، یک مجتمع زیبا ست که شامل آپارتمان هایی با امکانات و سرویس های کامل بوده و در بهترین منطقه دبی ، یعنی دبی مارینا قرار دارد . این مجتمع توسط شرکت " آدرس هتل " اداره می شود .

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای یک خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت

دبی مارینا
آماده تحویل
اعمار
تحویل در دسامبر سال 2020

شروع قیمت از :

درهم1,540,000

واحدهای یک خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت

آدرس رزیدنس جمیرا ، یک مجتمع زیبا ست که شامل آپارتمان هایی با امکانات و سرویس های کامل بوده و در بهترین منطقه دبی ، یعنی دبی مارینا قرار دارد . این مجتمع توسط شرکت " آدرس هتل " اداره می شود .

درخواست پاسخ به تماس : پالاس بیچ رزیدنس 2

اعمار بیچ فرانت Q4 2025
اعمار
برنامه پرداخت 70 | 30 طی 2 سال پس از تکمیل پروژه

شروع قیمت از :

درهم1,700,000

پالاس بیچ رزیدنس 2

از اقامت در آپارتمان مجلل رو به دریای خود در پالاس بیچ رزیدنس 2 لذت برده ، و افزون بر آن از دسترسی آسان به بناهای دیدنی دبی و امکانات رفاهی جهانی نهایت لذت را نیز ببرید. برای اطلاعات بیشتر در مورد این پروژه اینجا را کلیک کنید ...

sold out

درخواست پاسخ به تماس : پالاس بیچ رزیدنس تاور 1

اعمار بیچ فرانت Q4 2025
اعمار
برنامه پرداخت 70 | 30 تکمیل پروژه 2 ساله

شروع قیمت از :

درهم1,700,000

پالاس بیچ رزیدنس تاور 1

پالاس بیچ رزیدنس تاور 1

درخواست پاسخ به تماس : ساختمان کوو 1

دبی کریک هاربر Q1 2022
اعمار
دارای تخفیفات ویژه برای خریداران نقدی + وام ۱۰ساله بدون بهره + بدون پیش پرداخت

شروع قیمت از :

درهم2,561,888

ساختمان کوو 1

کوو 1 یک مجتمع ساحلی با منظره هایی از برج سر به فلک کشیده و زیبا ، مرکز شهر دبی و پناهگاه حیات وحش در راس الخور می باشد .

درخواست پاسخ به تماس : برج های هاربر گیت

دبی کریک هاربر Q2 2022
اعمار
از جریان های نقدی عالی با وام مسکن 100٪ بدون بهره برای 10 سال و 0٪ پیش پرداخت لذت ببرید

شروع قیمت از :

درهم1,547,888

برج های هاربر گیت

این پروژه بهترین اقامتگاه ها را در بندر کریک دبی ارائه می‌دهد! هاربر گیت یک آپارتمان ساحلی ست که در قالب واحدهای 1، 2 و 3 خوابه با چشم‌اندازهای خیره‌کننده از اسکله و برج طراحی و اجرا شده است.

درخواست پاسخ به تماس : 17 آیکون بای

دبی کریک هاربر Q4 2022
اعمار
60I40 پرداخت تا 2 ساله پس از تحویل + 50٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

درهم1,275,888

17 آیکون بای

17 نماد خلیج با پشتیبانی عمار آپارتمانهایی شیک در کنار بندر نهر دبی به صورت واحدهای تک خواب، 2 خواب و 3 خواب همراه با چشم انداز برج خلیفه و مناظر دیدنی حیات وحش

درخواست پاسخ به تماس : برج 1 بیچ ویستا

اعمار بیچ فرانت
آماده تحویل
اعمار
50/50 - برنامه پرداخت 3 سال بعد از تحویل همراه با تخفیف 2٪ هزینه ثبت سند

شروع قیمت از :

درهم2,931,888

برج 1 بیچ ویستا

از دسترسی به سواحل وسیع در بزرگترین مارینای آینده خاورمیانه لذت ببرید! برج 1 بیچ ویستا در اعمار بیچ فرانت دبی هاربر را به همراه برنامه پرداختی کامل، برنامه طبقات و اطلاعات کل پروژه ببینید. از بین آپارتمان‌های مجلل بیچ‌فرانت در واحدهای 1 تا 4 خوابه انتخاب کنید.

درخواست پاسخ به تماس : اگزکیوتیو رزیدنسز ۲

دبی هیلز استیت Q2 2022
اعمار
فرصت عالی برای داشتن یک دفترکار و خانه مسکونی

شروع قیمت از :

درهم1,086,888

اگزکیوتیو رزیدنسز ۲

اگزکیوتیو رزیدنسز ۲ یک پروژه مسکونی و تجاری در منطقه دبی هیلز است که دارای آپارتمان های 1 , 2 و 3 خوابه بزرگ می باشد که توسط شرکت سازنده املاک اعمار طراحی و ساخته شده است .

درخواست پاسخ به تماس : برج گرند بلو از الی ساب

اعمار بیچ فرانت Q2 2023
اعمار
اولین برج برند و منحصر به فرد، با نمای پانوراما از پالم، مارینا و پارک

شروع قیمت از :

درهم1,968,888

برج گرند بلو از الی ساب

برج اِلی ساب از چاعمار بیچ فرانت بامدیریت املاک و مستغلات چاعمار پروژه مسکونی جذاب و چشم نوازی توصیف می شود که در دبی هاربر واحدهای آپارتمانی 1، 2، 3 و 4 خوابه دلباز و وسیعی را عرضه می کند.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های پارک ریدج

دبی هیلز استیت
آماده تحویل
اعمار
50/50 - برنامه پرداخت 3 سال بعد از تحویل همراه با تخفیف 2٪ هزینه ثبت سند

شروع قیمت از :

درهم1,082,888

آپارتمان های پارک ریدج

در یک مجتمع نفسگیر از املاک دبی هیلز زندگی کنید! آپارتمانهای پارک ریدج تحت مدیریت شرکت املاک اعمار، واحدهای 1، 2 و 3 خوابه را به همراه بهترین امکانات و چشم اندازهای خیره کننده ارائه میدهد.برنامهپرداختیاینطرحتادوسالپسازتحویلملکدرنظرگرفتهشدهاست!

درخواست پاسخ به تماس : ویدا رزیدنس کریک بیچ

دبی کریک هاربر Q4 2022
اعمار
60/40 - برنامه پرداخت 2 ساله پس از تحویل همراه

شروع قیمت از :

درهم2,163,888

ویدا رزیدنس کریک بیچ

این پروژه مجموعه ای از آپارتمان های یک ، دو و سه خوابه با فضایی گسترده را ارائه می دهد . ویدا رزیدنس کریک بیچ , شرایطی مناسب با برخورداری از امکانات مدرن را برای داشتن یک زندگی پیشرفته فراهم می کند . نخستین برج مرتفع و مقصد پر طرفدار برای گذاران تعطیلات با ارائه ی یک سبک زندگی بدون استرس و پر از نشاط و حفظ آرامش در محیط خانه است که درست در وسط شهر طراحی و اجرا شده است .

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمانهای پارک پوینت

دبی هیلز استیت
آماده تحویل
اعمار
50/50 - برنامه پرداخت، 3 سال پس از تحویل + 2٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

درهم1,122,888

آپارتمانهای پارک پوینت

در یک خانه زیبا در دبی هیلز استیت زندگی کنید! آپارتمانهای پارک پوینت تحت مدیریت شرکت املاک اعمار، دارای واحدهای 1، 2 و 3 خوابه به همراه بهترین امکانات و چشم اندازهای خیره کننده میباشند. برنامهپرداختیاینطرحتا1سالپسازتحویلملکدرنظرگرفتهشدهاست!

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های مپل 3

دبی هیلز استیت
آماده تحویل
اعمار
برنامه پرداخت 80/20 با 50٪ تخفیف در هزینه ثبت سند

شروع قیمت از :

درهم4,487,888

تاون هاوس های مپل 3

مجموعه ای زیبا از خانه های خوشه ای در دبی هیلز استيت با ارائه واحدهای 3 و 4 و 5 خوابه همراه با یک شبکه یکپارچه از راهروهای سرسبز. با یک برنامه پرداخت آسان و انعطاف پذیر + 50٪ تخفیف در ثبت سند، تاون هاوس های ماپل 3 همچنین محیطی مناسب برای زندگی خانوادگی ارائه می دهد ، و طیف گسترده ای از امکانات زندگی ، ورزش و اوقات فراغت را برای ساکنان به ارمغان می آورد.

درخواست پاسخ به تماس : بریز کریک بیچ

دبی کریک هاربر Q4 2022
اعمار
60I40 اقساط 2 ساله پس از تحویل و 50٪ تخفیف ثبت سند

شروع قیمت از :

درهم3,058,888

بریز کریک بیچ

بریز کریک بیچ توسعه ای مسکونی است که با مدیریت املاک و مستغلات "اعمار" واحدهای 1، 2، 3 و 4 خوابه آپارتمانی را که در بندر "دبی کریک" بنا شده اند، عرضه می نماید.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : اسپرینگ تاون هاوسز

اربیان رانچز 3 Q4 2022
اعمار
70/30 - برنامه پرداخت، 2 سال پس از تحویل

شروع قیمت از :

درهم1,234,888

اسپرینگ تاون هاوسز

پروژه اسپرینگ تاون هاوسز در اربیان رنچز III، یک پروژه جدید است که با قابلیت های بالایی ، توسط شرکت سازنده ی اعمار در اربیان رنچز IIIطراحی و اجرا شده است . اسپرینگ تاون هاوسز ، پروژه ای رو به آینده و پیشرفت است و با محیط طبیعی الهام بخش همراه با لمس ویژگی های خانه های عربی ، مکانی دلپذیر و جذاب را برای ساکنین مهیا می سازد . اسپرینگ تاون هاوسز ، همچنین با دارا بودن باغ وحش و مناظر زیبا و سرسبز ، یک ملک خارق العاده است که آپارتمان های بزرگ 3 خوابه و 4 خوابه را ارائه می دهد .

sold out

درخواست پاسخ به تماس : گلف پلاس ویلاز

دبی هیلز استیت Q2 2022
اعمار
اقساط 2 ساله پست از تحویل

شروع قیمت از :

درهم10,559,888

گلف پلاس ویلاز

از بین ویلاهای زیبا، مدرن و دارای سبک معاصر موجود در دبی هیلز استیت دست به انتخاب بزنید! گلف پلاس ویلاز تحت مدیریت شرکت اعمار دارای واحدهای 4، 5 و 6 خوابه به همراه بهترین امکانات رفاهی و چشم‌اندازها است، اکنون این ویلاها با برنامه پرداختی 2 سال پس از تحویل عرضه می‌شوند!

درخواست پاسخ به تماس : برج آیل بیچ

اعمار بیچ فرانت Q2 2023
اعمار
مشرف به پالم و دریا + دسترسی مستقیم به ساحل خصوصی

شروع قیمت از :

درهم1,924,888

برج آیل بیچ

برج آیل آیل بیچ متشکل از آپارتمانهای 1 ، 2 ، 3 و 4 خوابه می باشد که در آن می توانید معنای واقعی لاکچری را کشف کنید . این برج باور نکردنی در منحصر به فرد ترین جزیره دبی یعنی اعمار بیچ فرانت واقع شده است، جایی که تجسم بینظیر زندگی ساحلی می باشد.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای اکسپوگلف فاز4

اعمار جنوب Q2 2022
اعمار
خانه هایی مدرن، در دل طبیعت

شروع قیمت از :

درهم1,791,888

ویلاهای اکسپوگلف فاز4

...

درخواست پاسخ به تماس : برج کریک رایز2

دبی کریک هاربر Q1 2022
اعمار
از جریان های نقدی عالی با وام مسکن 100٪ بدون بهره برای 10 سال و 0٪ پیش پرداخت لذت ببرید

شروع قیمت از :

درهم1,392,888

برج کریک رایز2

برج کریک رایز ۲ یک ساختمان مسکونی ایده‌آل است که توسط شرکت سازنده اعمار پراپرتیز طراحی و اجرا شده است. این مجموعه آپارتمانی دارای واحد‌های 1، 2 و 3 خوابه می‌باشد و در منطقه دبی کریک بیچ قرار دارد.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های سیردهانا

مینا راشد Q3 2022
اعمار
...

شروع قیمت از :

درهم3,051,888

آپارتمان های سیردهانا

سیردهانا که توسط شرکت املاک اعمار ساخته شده ، پروژه ای مسکونی و زیبای ساحلی است که شامل آپارتمان های بزرگ 1 خوابه ، 2 خوابه ، 3 خوابه و 4 خوابه با منظره شگفت انگیز در منطقه در مینا راشد می باشد .

sold out

درخواست پاسخ به تماس : کولکتیو

دبی هیلز استیت Q2 2022
اعمار
50/50 - 3 سال برنامه پرداخت پس از تحویل

شروع قیمت از :

درهم1,058,888

کولکتیو

صاحب منزلی امروزی در محله ای درجه یک در دبی شوید! کولکتیو در املاک دبی هیلز آپارتمان هایی بصورت 1 و 2 خوابه واقع در منطقه گلف را عرضه می نماید. اطلاعات کامل پروژه، برشورها، روش پرداخت و نقشه ساختمان را در اینجا مشاهده نمایید.