خرید املاک شرکت اعمار دبی

خرید املاک شرکت اعمار دبی

# نام پروژه نوع منقطه حداقل قیمت تحویل
1 تاون هاوس های نیما خرید تاون هاوس در دبی والی درهم 2,100,000 Q3 2027
2 آپارتمان های کلیرپوینت قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی مینا راشد درهم 1,540,000 Q3 2027
3 آپارتمان های گرین ساید قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,450,000 Q3 2027
4 ویلاهای ریوانا قیمت و خرید ویلا در دبی والی درهم 2,800,000 Q1 2027
5 آپارتمان های سانریج قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی مینا راشد درهم 1,470,000 Q1 2027
6 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم بی ویو قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم اعمار بیچ فرانت درهم 3,480,000 Q3 2028
7 فروش مجدد ویلا های دست دوم فیر وی 2 املاک دست دوم قیمت و خرید ویلا در دبی اعمار ساوث درهم 3,200,000 Q4
8 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم کریک واترز 2 قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی کریک هاربر درهم 1,780,000 Q4 2027
9 آپارتمان های 1 خوابه در سی پوینت قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی هاربر درهم 2,700,000 Q2 2028
10 آپارتمان های 2 خوابه در سی پوینت قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 4,500,000 Q2 2028
11 آپارتمان های 3 خوابه در سی پوینت قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 9,100,000 Q2 2028
12 قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 3,000,000 Q3 2027
13 قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 1,600,000 Q3 2027
14 قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 2,200,000 Q3 2027
15 آپارتمان های 4 خوابه در کریک واترز قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 6,200,000 Q3 2027
16 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم دیپوینت قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم اعمار بیچ فرانت درهم 2,900,000 Q2 2028
17 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم کریک واترز قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی کریک هاربر درهم 1,780,000 Q3 2027
18 تاون هاوس های 4 خوابه الورا خرید تاون هاوس در دبی والی درهم 2,100,000 Q3
19 تاون هاوس های 3 خوابه الورا The Valley خرید تاون هاوس در دبی والی درهم 1,600,000 Q3
20 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم گلف گرند قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی هیلز استیت درهم 1,400,000 Q1 2027
21 آپارتمان های 2 خوابه در سدار قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 2,050,000 Q3
22 آپارتمان های 3 خوابه در سدار قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 3,020,000 Q3
23 آپارتمان های 2 خوابه در الویرا قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 2,200,888 Q4
24 آپارتمان‌ های 3 خوابه در الویرا قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 3,200,888 Q4
25 آپارتمان های 1 خوابه در الویرا قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,290,888 Q4
26 تاون هاوس های آنیا 2 خرید تاون هاوس در دبی عربین رنچز 3 درهم 2,260,000 Q4
27 آپارتمان های 1 خوابه در ساوانا قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 1,300,000 Q3
28 آپارتمان های 2 خوابه در ساوانا قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 2,070,000 Q3
29 آپارتمان های 3 خوابه در ساوانا قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 3,030,000 Q3
30 آپارتمان های سدار قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 1,390,000 Q3
31 آپارتمان های ساوانا قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 1,300,000 Q3
32 ویلا های 4 خوابه در آزالیا قیمت و خرید ویلا در دبی عربین رنچز 2 درهم 3,764,888 پروژه های آماده
33 ویلا های 3 خوابه در آزالیا قیمت و خرید ویلا در دبی عربین رنچز 2 درهم 3,482,888 پروژه های آماده
34 آپارتمان های آدرس رزیدنس “The Bay” قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 2,700,000 Q4
35 فروش مجدد ویلا های دست دوم Fairway املاک دست دوم قیمت و خرید ویلا در دبی اعمار ساوث درهم 3,000,000 Q3
36 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم پالاس رزیدنس نورث قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی کریک هاربر درهم 1,200,888 Q2 2027
37 آپارتمان های الویرا قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,290,888 Q4
38 فروش مجدد تاون هاوس های دست دوم الورا در د والی املاک دست دوم خرید تاون هاوس در دبی والی درهم 1,600,000 Q3
39 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم کریک اج قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی کریک هاربر درهم 1,280,000 Q1 2024
40 فروش مجدد تاون هاوس های دست دوم آنیا املاک دست دوم خرید تاون هاوس در دبی عربین رنچز 3 درهم 2,010,000 Q4
41 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم ارکید قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی کریک هاربر - Q3 2025
42 ویلاهای فارم گاردن املاک دست دوم قیمت و خرید ویلا در دبی والی درهم 5,100,000 Q3
43 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم گلف سوتس قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی هیلز استیت - پروژه های آماده
44 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم گلف هایتز قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم امارات لیوینگ درهم 1,320,000 Q4
45 فروش مجدد ویلا های دست دوم یاسمین املاک دست دوم قیمت و خرید ویلا در دبی عربین رنچز 2 - پروژه های آماده
46 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم کریک پالاس قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی کریک هاربر درهم 1,130,888 Q2
47 آپارتمان های مارینا شورز قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی مارینا درهم 1,500,000 Q4
48 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم پارک فیلد قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی هیلز استیت - Q4 2025
49 فروش مجدد تاون هاوس های دست دوم بلس املاک دست دوم خرید تاون هاوس در دبی عربین رنچز 3 درهم 1,690,000 Q4 2024
50 فروش مجدد آپارتمان ها و پنت هاوس های دست دوم سنت رجیس قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم داون تاون دبی - Q4
51 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم بلوار 29 قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم داون تاون دبی - پروژه های آماده
52 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم کریک اج تاور 2 قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی کریک هاربر - Q2 2024
53 فروش مجدد تاون هاوس های دست دوم اورانیا املاک دست دوم خرید تاون هاوس در دبی والی درهم 1,528,888 Q4 2025
54 فروش مجدد ویلا های دست دوم کایا 2 املاک دست دوم قیمت و خرید ویلا در دبی عربین رنچز 3 درهم 3,442,888 Q4 2024
55 فروش مجدد تاون هاوس های دست دوم بلیس 2 املاک دست دوم خرید تاون هاوس در دبی عربین رنچز 3 - Q4 2025
56 فروش مجدد املاک دست دوم لایم گاردن قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم خرید تاون هاوس در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,120,888 Q1
57 ویلاهای میرا اوسیس 2 املاک دست دوم خرید تاون هاوس در دبی مجتمع مسکونی ریم - پروژه های آماده
58 فروش مجدد ویلا های دست دوم تالیا املاک دست دوم قیمت و خرید ویلا در دبی والی درهم 1,473,888 Q1 2025
59 فروش مجدد ویلا های دست دوم اکسپو گلف 6 املاک دست دوم قیمت و خرید ویلا در دبی اعمار ساوث - Q4 2025
60 فروش مجدد ویلا های اکسپو گلف فاز 2 املاک دست دوم قیمت و خرید ویلا در دبی اعمار ساوث - پروژه های آماده
61 ویلاهای لیلا املاک دست دوم قیمت و خرید ویلا در دبی عربین رنچز 2 - پروژه های آماده
62 فروش مجدد ویلا های دست دوم آدرس هیل کرست املاک دست دوم قیمت و خرید ویلا در دبی دبی هیلز استیت درهم 21,679,888 Q2
63 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم برج ویستا قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم داون تاون دبی - پروژه های آماده
64 فروش مجدد ویلا های دست دوم اکسپو گلف املاک دست دوم قیمت و خرید ویلا در دبی اعمار ساوث - پروژه های آماده
65 فروش مجدد تاون هاوس های دست دوم رایا املاک دست دوم خرید تاون هاوس در دبی عربین رنچز 3 درهم 1,950,888 Q3
66 فروش مجدد ویلا های دست دوم کایا املاک دست دوم قیمت و خرید ویلا در دبی عربین رنچز 3 - Q4 2024
67 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم سیگیت – راشد یات مارینا قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم مینا راشد - Q3 2025
68 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم کریک بیچ لوتوس قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی کریک هاربر - Q3 2025
69 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم آدرس رزیدنس جمیرا ریزورت قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی مارینا - پروژه های آماده
70 فروش مجدد دفتر های تجاری دست دوم بلوار پلازا خرید دفتر کار در دبی املاک دست دوم داون تاون دبی - پروژه های آماده
71 فروش مجدد ویلا های دست دوم ژوئن 2 املاک دست دوم قیمت و خرید ویلا در دبی عربین رنچز 3 - Q4 2024
72 فروش مجدد ویلا های دست دوم لا آویندا 2 املاک دست دوم قیمت و خرید ویلا در دبی عربین رنچز درهم 7,421,888 پروژه های آماده
73 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم آدرس اسکای ویو قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم داون تاون دبی - پروژه های آماده
74 فروش مجدد ویلا های دست دوم پارک ساید املاک دست دوم قیمت و خرید ویلا در دبی اعمار ساوث - پروژه های آماده
75 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم گروو کریک بیچ قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی کریک هاربر - Q2 2025
76 فروش مجدد ویلا های دست دوم گلف گروو املاک دست دوم قیمت و خرید ویلا در دبی دبی هیلز استیت - پروژه های آماده
77 فروش مجدد املاک دست دوم روو هتل املاک دست دوم سیتی واک - پروژه های آماده
78 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم برج رویال قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم داون تاون دبی - پروژه های آماده
79 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم پالاس بیچ رزیدنس تاور 2 قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم اعمار بیچ فرانت - Q4 2025
80 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم کریک کرسنت قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی کریک هاربر - Q2
81 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم پارک هایتز 2 قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی هیلز استیت - پروژه های آماده
82 فروش مجدد تاون هاوس های دست دوم نارا املاک دست دوم خرید تاون هاوس در دبی والی - Q4 2024
83 فروش مجدد ویلا های دست دوم سماره املاک دست دوم قیمت و خرید ویلا در دبی عربین رنچز 2 - پروژه های آماده
84 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم گلف ویلا قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی هیلز استیت - پروژه های آماده
85 آپارتمان های St.Regis رزیدنس قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 2,470,910 Q4
86 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم پالاس بیچ رزیدنس تاور قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم اعمار بیچ فرانت - Q4 2025
87 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم هیلز پارک قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی هیلز استیت درهم 1,210,000 Q2
88 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم بیچ منشن قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم اعمار بیچ فرانت - Q4 2025
89 فروش مجدد ویلا های دست دوم لامبورگینی منشنز املاک دست دوم قیمت و خرید ویلا در دبی دبی هیلز استیت - Q4 2024
90 اگزکتیو رزیدنس قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی هیلز استیت - پروژه های آماده
91 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم کوو بیلدینگ 1! قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی کریک هاربر - پروژه های آماده
92 فروش مجدد آپارتمان های آیکون بی 17 قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی کریک هاربر - پروژه های آماده
93 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم داون تاون ویوز 2 قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم داون تاون دبی - پروژه های آماده
94 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم بیچ ویستا تاور 1 قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم اعمار بیچ فرانت درهم 2,931,888 پروژه های آماده
95 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم اگزکیوتیو رزیدنس 2 قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی هیلز استیت - پروژه های آماده
96 فروش مجدد ویلا های دست دوم عدن املاک دست دوم خرید تاون هاوس در دبی والی - Q4 2023
97 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم پارک ریج قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی هیلز استیت - پروژه های آماده
98 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم پارک پوینت! قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی هیلز استیت - پروژه های آماده
99 تاون هاوس های مپل 3 املاک دست دوم خرید تاون هاوس در دبی دبی هیلز استیت - پروژه های آماده
100 فروش مجدد تاون هاوس های دست دوم اسپرینگ املاک دست دوم خرید تاون هاوس در دبی عربین رنچز 3 - پروژه های آماده
101 فروش مجدد ویلا های دست دوم گلف پلاس املاک دست دوم قیمت و خرید ویلا در دبی دبی هیلز استیت - پروژه های آماده
102 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم آیل بیچ قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم اعمار بیچ فرانت - پروژه های آماده
103 فروش مجدد تاون هاوس های دست دوم میرا اوسیس 3 املاک دست دوم خرید تاون هاوس در دبی مجتمع مسکونی ریم - پروژه های آماده
104 فروش مجدد ویلا های دست دوم فاز 4 اکسپو گلف املاک دست دوم قیمت و خرید ویلا در دبی اعمار ساوث - پروژه های آماده
105 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم کریک رایز تاور 2 قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی کریک هاربر - پروژه های آماده
106 فروش مجدد ویلا های دست دوم راشا املاک دست دوم قیمت و خرید ویلا در دبی عربین رنچز 2 - پروژه های آماده
107 فروش مجدد املاک دست دوم آدرس رزیدنس – دبی اپرا قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم داون تاون دبی - پروژه های آماده
108 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم سیردهانا قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم مینا راشد - پروژه های آماده
109 گرندی در ناحیه اپرا قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم داون تاون دبی - پروژه های آماده
110 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم برج کراون قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم داون تاون دبی - Q4 2024
111 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم مینا راشد قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم مینا راشد - پروژه های آماده
112 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم آرمانی قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم داون تاون دبی - پروژه های آماده
113 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم کالکتیو قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی هیلز استیت - پروژه های آماده
114 فروش مجدد تاون هاوس های دست دوم جوی املاک دست دوم خرید تاون هاوس در دبی عربین رنچز 3 - پروژه های آماده
115 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم ایلو پریمو د اپرا دیستریکت قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم داون تاون دبی - پروژه های آماده
116 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم 42/52 تاور قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی مارینا - پروژه های آماده
117 سیرف در کریک بیچ قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی کریک هاربر - پروژه های آماده
118 فروش مجدد ویلا های دست دوم پالما املاک دست دوم قیمت و خرید ویلا در دبی عربین رنچز 2 - پروژه های آماده
119 اقامتگاه های seashore قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم مینا راشد - پروژه های آماده
120 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم سانست کریک بیچ بیلدینگ 2! قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی کریک هاربر - پروژه های آماده
121 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم دبی کریک قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی کریک هاربر - پروژه های آماده
122 فروش مجدد ویلا های دست دوم اکسپو گلف 5 قیمت و خرید ویلا در دبی اعمار ساوث - پروژه های آماده
123 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم گرند سیگنیچر قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم داون تاون دبی - پروژه های آماده
124 کولکتیو 0/2 قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی هیلز استیت - پروژه های آماده
125 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم برج خلیفه رزیدنس قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم داون تاون دبی - پروژه های آماده
126 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم پارک هایتز 1 قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی هیلز استیت - پروژه های آماده
127 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم بیچ ویستا تاور 2 قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم اعمار بیچ فرانت - پروژه های آماده
128 فروش مجدد تاون هاوس های دست دوم روبا املاک دست دوم خرید تاون هاوس در دبی عربین رنچز 3 - پروژه های آماده
129 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم سامر کریک بیچ قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی کریک هاربر - پروژه های آماده
130 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم اکت وان – اکت تو قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم داون تاون دبی - پروژه های آماده
131 فروش مجدد تاون هاوس های دست دوم د والی! املاک دست دوم خرید تاون هاوس در دبی والی - Q4 2023
132 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم آدرس هاربر پوینت خرید هتل آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی کریک هاربر - پروژه های آماده
133 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم ساوث بیچ! قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم اعمار بیچ فرانت - پروژه های آماده
134 فروش مجدد ویلا های دست دوم گلف پلاس 2 املاک دست دوم قیمت و خرید ویلا در دبی دبی هیلز استیت درهم 20,054,888 Q4 2023
135 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم مولبری قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی هیلز استیت - پروژه های آماده
136 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم بریز کریک بیچ بیلدینگ 3 قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی کریک هاربر - پروژه های آماده
137 فروش مجدد تاون هاوس های دست دوم میرا اویسیس 5 املاک دست دوم خرید تاون هاوس در دبی مجتمع مسکونی ریم - پروژه های آماده
138 فروش مجدد آپارتمان های مارینا ویسا قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم اعمار بیچ فرانت - Q2 2023
139 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم گرین اسکوئر قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی هیلز استیت - پروژه های آماده
140 آپارتمان های سانرایز بی 2 قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم اعمار بیچ فرانت - پروژه های آماده
141 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم اپرا گرند قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم داون تاون دبی - پروژه های آماده
142 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم آکاسیا قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی هیلز استیت - پروژه های آماده
143 فروش مجدد ویلا های دست دوم فاز 3 اکسپو گلف املاک دست دوم قیمت و خرید ویلا در دبی اعمار ساوث - پروژه های آماده
144 فروش مجدد ویلا های دست دوم سیدرا 3 املاک دست دوم قیمت و خرید ویلا در دبی دبی هیلز استیت - پروژه های آماده
145 فروش مجدد ویلاهای دست دوم اصیل املاک دست دوم قیمت و خرید ویلا در دبی عربین رنچز - پروژه های آماده
146 آپارتمان های هاربر ویوز قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی کریک هاربر - پروژه های آماده
147 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم فورته قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم داون تاون دبی - پروژه های آماده
148 فروش مجدد ویلا های دست دوم کاسا املاک دست دوم قیمت و خرید ویلا در دبی عربین رنچز 2 - پروژه های آماده
149 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم بی شور-کریک بیچ قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی کریک هاربر - پروژه های آماده
150 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم آکاسیا پارک هایتس قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی هیلز استیت - پروژه های آماده
151 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم د گرند قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی کریک هاربر - پروژه های آماده
152 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم ویدا رزیدنس قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم داون تاون دبی - پروژه های آماده
153 فروش مجدد تاون هاوس های دست دوم کاملیا املاک دست دوم خرید تاون هاوس در دبی عربین رنچز 2 - پروژه های آماده
154 فروش مجدد ویلا های دست دوم پارک وی ویستاز املاک دست دوم قیمت و خرید ویلا در دبی دبی هیلز استیت درهم 11,796,888 پروژه های آماده
155 آپارتمان های کوو 2 قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 4,035,888 Q4
156 آپارتمان های پارک هورایزن قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,170,000 Q3
157 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم آیلند پارک 1 قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی کریک هاربر - پروژه های آماده
158 فروش مجدد ویلا های دست دوم کلاب املاک دست دوم قیمت و خرید ویلا در دبی دبی هیلز استیت - پروژه های آماده
159 ویلاهای الی ساب 2 قیمت و خرید ویلا در دبی عربین رنچز 3 درهم 4,841,888 Q4 2025
160 آپارتمان های ویدا دبی مال قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 1,932,888 Q2 2022
161 آپارتمان های یک خوابه آرمانی رزیدنس قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 3,981,888 پروژه های آماده
162 فروش مجدد آپارتمان های دست دوم کریک هوریزون قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک دست دوم دبی کریک هاربر - پروژه های آماده
163 بولیوارد هایتز اگزکتیو رزیدنس قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی خرید دفتر کار در دبی داون تاون دبی درهم 3,499,888 پروژه های آماده
164 بولیوارد هایتز (BLVD) قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 3,499,888 پروژه های آماده
165 بی ال وی دی کرسنت قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 2,074,888 پروژه های آماده
166 ویلاهای الی ساب قیمت و خرید ویلا در دبی دبی هیلز استیت درهم 10,000,000 Q4 2024
167 ویلاهای الی ساب قیمت و خرید ویلا در دبی عربین رنچز 3 درهم 4,653,888 Q3 2025
168 قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت - Q4 2025
169 هیلز قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,792,888 پروژه های آماده
170 واحدهای پنج خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی مارینا درهم 14,850,000 پروژه های آماده
171 واحدهای چهار خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی مارینا درهم 5,800,000 پروژه های آماده
172 واحدهای سه خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی مارینا درهم 4,150,000 پروژه های آماده
173 واحدهای دو خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی مارینا درهم 2,680,000 پروژه های آماده
174 واحدهای یک خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی مارینا درهم 1,540,000 پروژه های آماده
175 برج های هاربر گیت قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 1,547,888 پروژه های آماده
176 برج گرند بلو از الی ساب قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 1,968,888 پروژه های آماده
177 ویدا رزیدنس کریک بیچ قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 2,163,888 پروژه های آماده
178 بریز کریک بیچ قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 3,058,888 پروژه های آماده
179 سانرایز بی قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 2,584,888 پروژه های آماده
180 برج 1 اکت وان اکت تو قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 1,621,888 پروژه های آماده
181 اربانا 2 تاون هومز تاون هومز دبی اعمار ساوث درهم 1,127,888 پروژه های آماده
182 ماپل خرید تاون هاوس در دبی دبی هیلز استیت درهم 4,240,888 پروژه های آماده
183 تاون هاوس های سان خرید تاون هاوس در دبی عربین رنچز 3 درهم 1,458,888 پروژه های آماده
184 پَلِس رزیدنس قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 2,963,888 Q1 2024
185 آپارتمان‌های کریک رایز قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 1,396,888 پروژه های آماده
186 آپارتمان های گلف ویوز قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی اعمار ساوث درهم 1,100,888 پروژه های آماده
187 سانسِت درکریک بیچ قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 2,316,888 پروژه های آماده
188 ویلاهای گلف لینکس قیمت و خرید ویلا در دبی اعمار ساوث درهم 3,609,888 پروژه های آماده
189 اربانا 3 خرید تاون هاوس در دبی اعمار ساوث درهم 1,201,888 پروژه های آماده
190 اقامتگاه های ویدا دبی مارینا قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی مارینا درهم 4,018,888 پروژه های آماده
191 آپارتمان های کریک گیت قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 2,226,888 پروژه های آماده
192 الی ساب رزیدنس II قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 2,020,888 پروژه های آماده
193 دبی هیلز ویو پلات قیمت زمین در دبی | خرید زمین در دبی دبی هیلز استیت درهم 21,746,888 -
194 آپارتمان های کریک ساید 18 قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 1,628,888 پروژه های آماده
195 ویلاهای پنج خوابه در Golf Place II قیمت و خرید ویلا در دبی دبی هیلز استیت درهم 9,597,888 پروژه های آماده
196 ویلاهای سه خوابه گلف لینک قیمت و خرید ویلا در دبی دبی هیلز استیت درهم 2,471,888 پروژه های آماده
197 ویلاهای چهار خوابه کلاب قیمت و خرید ویلا در دبی دبی هیلز استیت درهم 4,893,888 پروژه های آماده
198 آپارتمان های دو خوابه Executive Residences قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,483,888 پروژه های آماده
199 ویلاهای آزلیا قیمت و خرید ویلا در دبی عربین رنچز 2 درهم 3,482,888 پروژه های آماده
200 ویدا رزیدنس در داون تاون دبی قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 4,076,888 پروژه های آماده
201 طرح ویلاهای فیروای ویستا قیمت زمین در دبی | خرید زمین در دبی دبی هیلز استیت درهم 5,172,888 -
202 زمین های ویلایی امرالد هیلز فاز 2 قیمت زمین در دبی | خرید زمین در دبی دبی هیلز استیت درهم 3,332,888 -
203 فروش مجدد تاون هاوس های فاز 2 کاملیا املاک دست دوم خرید تاون هاوس در دبی عربین رنچز 2 - پروژه های آماده
204 آپارتمان های دو خوابه آرمانی رزیدنس قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 8,006,888 پروژه های آماده
205 ویلاهای چهار خوابه Golf Place II قیمت و خرید ویلا در دبی دبی هیلز استیت - پروژه های آماده
206 واحدهای چهار بنتهاوس خوابه برج گرند رزیدنس قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 4,781,888 پروژه های آماده
207 واحدهای سه خوابه Urbana III خرید تاون هاوس در دبی اعمار ساوث درهم 1,337,888 پروژه های آماده
208 واحدهای دو خوابه اوربانا 3 خرید تاون هاوس در دبی اعمار ساوث درهم 1,042,888 پروژه های آماده
209 ویلاهای چهار خوابه گلف لینک قیمت و خرید ویلا در دبی دبی هیلز استیت درهم 2,706,888 پروژه های آماده
210 واحدهای دو خوابه آپارتمان های Collective قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,071,888 پروژه های آماده
211 واحدهای یک خوابه آپارتمان های Collective قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 749,888 پروژه های آماده
212 واحدهای سه خوابه آپارتمان های کریک پالاس قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 2,758,888 Q4 2023
213 واحدهای دو خوابه آپارتمان های کریک پالاس قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 1,465,888 Q4 2023
214 واحدهای یک خوابه آپارتمان های کریک پالاس قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 1,081,888 Q4 2023
215 تاون هاوس های چهار خوابه روبا خرید تاون هاوس در دبی عربین رنچز 3 درهم 1,806,888 پروژه های آماده
216 تاون هاوس های سه خوابه روبا خرید تاون هاوس در دبی عربین رنچز 3 درهم 1,476,888 پروژه های آماده
217 ویلاهای 7 خوابه اصیل قیمت و خرید ویلا در دبی عربین رنچز درهم 8,636,888 پروژه های آماده
218 ویلاهای 6 خوابه اصیل قیمت و خرید ویلا در دبی عربین رنچز درهم 8,741,888 پروژه های آماده
219 واحدهای سه خوابه برج گرند رزیدنس قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 5,876,888 پروژه های آماده
220 واحدهای دو خوابه برج گرند رزیدنس قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 2,942,888 پروژه های آماده
221 واحدهای چهار خوابه برج بیچ آیل قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 6,388,888 پروژه های آماده
222 واحدهای سه خوابه برج بیچ آیل قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 4,291,888 پروژه های آماده
223 واحدهای دو خوابه برج بیج آیل قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 2,032,888 پروژه های آماده
224 واحدهای یک خوابه برج بیج آیل قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 1,464,888 پروژه های آماده
225 واحدهای سه خوابه برج کراون قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 2,596,888 Q4 2024
226 واحدهای دو خوابه برج کراون قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 1,777,888 Q4 2024
227 واحدهای یک خوابه برج کراون قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی - Q4 2024
228 ویلاهای 6 خوابه یFairway Vista قیمت و خرید ویلا در دبی دبی هیلز استیت درهم 14,704,888 پروژه های آماده
229 ویلاهای 6 خوابه ی Golf Place قیمت و خرید ویلا در دبی دبی هیلز استیت درهم 9,646,888 پروژه های آماده
230 واحدهای سه خوابه ی آپارتمانهای ویدا رزیدنس کریک بیچ قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 4,541,888 پروژه های آماده
231 واحدهای دو خوابه ی آپارتمانهای ویدا رزیدنس کریک بیچ قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 2,023,888 پروژه های آماده
232 واحدهای یک خوابه ی آپارتمانهای ویدا رزیدنس کریک بیچ قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 1,630,888 پروژه های آماده
233 ویلا های 4 خوابه ی Casa قیمت و خرید ویلا در دبی عربین رنچز درهم 4,940,888 پروژه های آماده
234 ویلاهای چهار خوابه Sidra قیمت و خرید ویلا در دبی دبی هیلز استیت درهم 4,336,888 پروژه های آماده
235 ویلاهای سه خوابه Sidra قیمت و خرید ویلا در دبی دبی هیلز استیت درهم 3,556,888 پروژه های آماده
236 ویلاهای 5 خوابه میپل خرید تاون هاوس در دبی دبی هیلز استیت درهم 3,408,888 پروژه های آماده
237 ویلاهای 4 خوابه میپل خرید تاون هاوس در دبی دبی هیلز استیت درهم 2,879,888 پروژه های آماده
238 آپارتمان های دو خوابه در ویدا رزیدنس در دبی مارینا قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی مارینا درهم 4,018,888 پروژه های آماده
239 آپارتمان های سه خوابه در ویدا رزیدنس در دبی مارینا قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی مارینا درهم 3,506,888 پروژه های آماده
240 آپارتمان های دو خوابه Golfville قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,061,888 پروژه های آماده
241 آپارتمان های یک خوابه در Golfville قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 750,888 پروژه های آماده
242 آپارتمان های سه خوابه Executive Residences قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 2,506,888 پروژه های آماده
243 آپارتمان های یک خوابه Executive Residences قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,047,888 پروژه های آماده
244 زمین های امارالد هیلز قیمت زمین در دبی | خرید زمین در دبی دبی هیلز استیت درهم 3,366,888 -
245 دبی هیلز گروو اند ویوز قیمت و خرید ویلا در دبی دبی هیلز استیت درهم 15,856,888 پروژه های آماده
246 زمین های پارک وی قیمت زمین در دبی | خرید زمین در دبی دبی هیلز استیت درهم 7,923,888 -
247 اعمار ثاوت قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی خرید تاون هاوس در دبی قیمت و خرید ویلا در دبی دبی ساوث درهم 699,888 -

خرید املاک شرکت اعمار دبی

4.3/5 - (10 امتیاز)

تاریخچه شرکت اعمار

اعمار پراپرتیز یک انبوه ساز فعال و مشهور در جهان است که در سال 1997 تاسیس شده است. و تا کنون به خوبی توانسته است ثابت کند در ایجاد خانه ها و اماکن با کیفیت عالی ، همچنین پروژه های مختلف از قبیل : پروژه های مسکونی ، هتل ها ، مراکز تفریحی و فروشگاه ها ، نام تجاری خود را به عنوان “پیشگام در ساخت پروژه های برتر و برنامه ریزی شده” به ثبت و شهرت رسانیده و سابقه ی خوبی را نیز در این زمینه از آن خود کرده است

اعمار به عنوان گروهی که بلندترین برج جهان یعنی برج خلیفه را ساخته است ، نه تنها در امارات متحده عربی  بلکه در مناطق مختلف جهان نیز محبوبیت یافته است.

پروژه های محبوب انبوه ساز اعمار

در اینجا تنها برخی از نمادین ترین پروژه های شرکت سازنده اعمار در دبی آورده شده است:

 • داون تاون دبی

داون تاون دبی گل سرسبد اعمار پراپرتیز است که به عنوان “مرکز کنونی دبی” توصیف شده است. برج خلیفه ، بلندترین ساختمان جهان ، و دبی مال ، بزرگترین مرکز خرید جهان را به خود اختصاص داده است. گردشگران و ساکنان همچنین برای دیدن فواره دبی که بلندترین فواره در جهان است ، از آن زیاد بازدید می کنند. خرید و خوردن غذای عربی در سوق البحر را نیز می توانید در اینجا تجربه کنید. همچنین در داون تاون دبی بهترین هتل های جهان از جمله هتل آرمانی ، ویدا و هتل های منزل واقع شده است.

 • دبی هیلز استیت

در نزدیکی یک زمین گلف 18 حفره ای جذاب در دبی هیلز استیت زندگی کنید. این پروژه چند منظوره 2700 هکتاری که به عنوان یک شهر در یک شهر طراحی شده است ، بسیار پرطرفدار است ، ومخصوصا اینکه دبی هیلز استیت به عنوان بخشی از شهر محمد بن راشد (MBR) طراحی شده است. این پروژه از مناظر خیره کننده آسمان دبی ، و پارکها و باغهای سرسبز ، با راهروهای وسیع و مناطق باز برخوردار است. دبی هیلز استیت همچنین با انتخاب گسترده ای از املاک لوکس مانند آپارتمان ها ، تاون هاوس های پودیوم و ویلاهای لوکس ، فرصت های سرمایه گذاری سودآوری را ارائه می دهد.

 • دبی کریک هاربر

فقط با چند دقیقه رانندگی از داون تاون دبی ، دبی کریک هاربر بهترین مکان برای زندگی برای تجربه بهترین سبک زندگی در کنار آب است. ساکنان و گردشگران در نزدیکی پناهگاه حیات وحش راس الخور واقع شده اند و می توانند از محیطی الهام گرفته از طبیعت که خانه هزاران پرنده مهاجر است ، لذت ببرند. با فرهنگ غنی ، امکانات رفاهی مطلوب و بهترین ارتباط برای حمل و نقل ، دبی کریک هاربر توسط اعمار واقعاً یک شهر جهانی از طبیعت ، تجارت ، کار ، راحتی ، و اوقات فراغت است.

 • اپرا دیستریکت

اپرا دیستریکت یک مکان عالی تفریحی و سرگرمی واقع در داون تاون دبی که به دلیل آمفی تئاتر 2000 نفره و مکان برگزاری برنامه های چند منظوره معروف است و همچنین میزبان تعدادی هتل و اقامتگاه لوکس است. با یک فروشگاه ، تفرجگاه های کنار آب ، فضاهای تفریحی و پارک ها ، یک پروژه عالی که شبیه خانه های اپرای سیدنی است ، یک مکان دوست داشتنی و یک مکان مسکونی پر جنب و جوش است.

 • اعمار ثاوت

اعمار ثاوت یک پروژه برتر است که از لحاظ استراتژیک در چهارراه مهم دبی و ابوظبی واقع شده است. این منطقه ، که فقط چند دقیقه با اکسپو فاصله دارد ، مفهوم جدیدی از خانه های طبقه طبقه و همچنین ویلاها و آپارتمان های مستقل با چشم انداز از زمین گلف را ارائه می دهد. اعمار ثاوت از امکانات تفریحی ، مراکز خرید ، هتل های گردشگری و همچنین مرکز بزرگ اجتماعات برخوردار است. این پروژه همچنین با ارائه امکانات و هتل های پیشرفته ، کاملاً نیازها و خواسته های ساکنان و بازدیدکنندگان خود را تأمین می کند.

 • اربیان رانچز

اربیان رانچز به عنوان یکی از بهترین پروژه های ویلایی در تمام دبی شناخته شده است همچنین گفتنی است که این مکان با شکوه و بی نظیر ، تا حدی با نام ” کویر عربی” نیز مشهور شده است . این پروژه با 1650 هکتار زمین ، و داشتن یک زمین گلف در سطح جهانی و خانه های لوکس طراحی شده با بهترین استانداردها و موقعیت خاص و ویژه ای که دارد بسیار دوست داشتنی است. این پروژه که یک پروژه ی یکپارچه ی مجهز و مدرن است ، و دارای بیش از 4000 ویلا می باشد ، و در نزدیکی گلوبال ویلیج واقع شده است ، که یک مقصد تفریحی گردشگری و رفاهی ویژه نیز به حساب می آید. این منطقه با فروشگاه ها ، کافه ها و هیلز و مکان های خاص احاطه شده است.

 • دبی مارینا

دبی مارینا یک پروژه ی ساحلی 50 میلیون فوت مربعی است که سبک زندگی ریوریا در یک جامعه مدرن را ارائه می دهد. این پروژه ، یکی از اولین و بزرگترین پروژه های دریایی اعمار است که آپارتمان های لوکس و ویلایی مرتفع را در یک خط ساحلی زیبا و باشکوه عرضه می کند. این مکان برتر ، نیز در میان بهترین مکان های تشریفاتی ، تفریحی و رفاهی قرار دارد و دبی مارینا مال ، یک مکان خرید و سرگرمی پر جنب و جوش و پرزرق و برق در این منطقه به حساب می آید که طرفداران زیادی دارد. همچنین گفتنی است وجود هتل 5 ستاره با امکانات ویژه ، در منطقه دبی مارینا ، آن را به یک مکان نمادین در این منطقه تبدیل نموده است.

 • گرینز

پروژه گرینز توسط انبوه ساز اعمار یک جامعه مسکونی شیک در منطقه  امرتس لیوینگ  است. این محله کاملاً مجهز است زیرا شامل مجموعه ای از آپارتمان ها و ویلاها با طراحی زیبا در قلب شهر دبی می باشد. این مجموعه بیشتر دارای آپارتمان های مرتفع در امتداد جاده شیخ زاید است.

سایر پروژه های شرکت املاک اعمار عبارتند از : داسپیرینگز ، برج های اعمار ، ام القوین مسترال ، هیلز ، لگنسی پارک ، دبی کریک هاربر ، ویوز ، ریم ، لاکز ، میدان و امارات هیلز.

پروژه های محبوب اعمار پراپرتیز

املاک اعمار دارای تعداد زیادی پروژه است که دارای برتری های فراوانی می باشند. در اینجا فقط برخی از پروژه هایی که شرکت اعمار آن ها را طراحی و اجرا کرده است ، وجود دارند . این شرکت سازنده ی املاک و مستغلات لوکس ، نه تنها در دبی بلکه حتی در بسیاری از شهرها و مناطق مختلف جهان نیز محبوبیت زیادی را از آن خود نموده است.

مراکز خرید:

 • مجتمع طلا و الماس
 • دبی مال
 • دبی مارینا مال
 • سوق البحر
 • سوق رانچز

مقاصد تفریحی:

 • آکواریوم دبی و باغ وحش زیر آب
 • پیست یخی دبی
 • کیدزانیا
 • ریل سینما
 • اپرای دبی

هتل ها و پروژه های تفریحاتی:

 • هتل و استراحتگاه آدرس
 • پلایسزز داون تاون
 • هتل ها و استراحتگاه های ویدا
 • هتل منزل داون تاون
 • هتل های روو
 • مجتمع تفریحی اعمار
 • ناهار خوری لایف استایل
 • هتل ها و استراحتگاه های اعمار

مراکز ویژه:

 • برج خلیفه – در بالا
 • فواره دبی

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های نیما

والی Q3 2027
خرید املاک شرکت اعمار دبی
آرامش را در یکی از زیباترین محله های دبی تجربه کنید

شروع قیمت از :

درهم2,100,000

تاون هاوس های نیما

تاون هاوس های نیما در منطقه ی والی پروژه ی جدید شرکت مشهور اعمار در دبی می باشند که دارای چشم اندازهای بی نظیری از آبهای اطراف هستند. برای دریافت اطلاعات دقیق کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های کلیرپوینت

مینا راشد Q3 2027
خرید املاک شرکت اعمار دبی
تعادل کامل ظرافت مدرن و زیبایی طبیعی را در آپارتمان های کلیروپوینت تجربه کنید

شروع قیمت از :

درهم1,540,000

آپارتمان های کلیرپوینت

آپارتمان های کلیرپوینت در منطقه ی بینظیر مینا راشد در دبی گزینه های جدیدی برای سرمایه گذاری های پرسود در این شهر منحصر به فرد می باشند. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های گرین ساید

دبی هیلز استیت Q3 2027
خرید املاک شرکت اعمار دبی
طراحی شده برای زندگی معاصر با زیبایی طبیعی خیره کننده و یک زمین گلف قهرمانی سبز

شروع قیمت از :

درهم1,450,000

آپارتمان های گرین ساید

به عنوان صاحب آپارتمان های گرین ساید در دبی هیلز استیت می توانید از تلفیقی عالی از سبک زندگی مدرن و پتانسیل سرمایه گذاری بالا لذت ببرید. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای ریوانا

والی Q1 2027
خرید املاک شرکت اعمار دبی
محله ای خصوصی و دردار در یک محیط طبیعی

شروع قیمت از :

درهم2,800,000

ویلاهای ریوانا

ویلاهای ریوانا در منطقه ی والی خانه هایی شیک در دبی می باشند که مخصوص کسانی هستند که به آدرس، آرامش و رفاه اهمیت می دهند. برای دریافت اطلاعات دقیق تر کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های سانریج

مینا راشد Q1 2027
خرید املاک شرکت اعمار دبی
اقامتگاه های برتر با ظرافت و سبک طراحی شده اند

شروع قیمت از :

درهم1,470,000

آپارتمان های سانریج

آپارتمان های سانریج درمنطقه ی مینا راشد پروژه ی استثنایی شرکت اعمار می باشند که یک سبک زندگی باورنکردنی در کنار آب را ارائه می دهند. برای دریافت مشاوره 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد آپارتمان های دست دوم بی ویو

اعمار بیچ فرانت Q3 2028
خرید املاک شرکت اعمار دبی
واژگانی لوکس با الهام از شکوه و زرق و برق دبی

شروع قیمت از :

درهم3,480,000

فروش مجدد آپارتمان های دست دوم بی ویو

آپارتمان های دست دوم بی ویو در اعمار بیچ‌ فرانت، دبی، گزینه‌ای عالی برای طرفداران املاک ساخته شده توسط اعمار هستند که فرصت خرید خانه رویاییشان را به طور مستقیم از سازنده از دست داده‌اند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد ویلا های دست دوم فیر وی 2

اعمار ساوث Q4
خرید املاک شرکت اعمار دبی
مجموعه ای نفیس از ویلاهای زیبا در طبیعت

شروع قیمت از :

درهم3,200,000

فروش مجدد ویلا های دست دوم فیر وی 2

ویلا های دست دوم فیر وی 2 در اعمار ساوث، دبی، موقعیتی عالی برای خریداران و سرمایه‌گذارانی است که به املاک ساخته شده توسط شرکت اعمار علاقه دارند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد آپارتمان های دست دوم کریک واترز 2

دبی کریک هاربر Q4 2027
خرید املاک شرکت اعمار دبی
یک برج آپارتمانی نمادین با سبک معماری مدرن

شروع قیمت از :

درهم1,780,000

فروش مجدد آپارتمان های دست دوم کریک واترز 2

خانه رویایی خود را از میان آپارتمان های دست دوم کریک واترز 2 در دبی کریک هاربر، دبی انتخاب کنید و در یکی از پروژه‌های پرطرفدار شرکت اعمار سکونت داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 1 خوابه در سی پوینت

دبی هاربر Q2 2028
خرید املاک شرکت اعمار دبی
آپارتمان‌ها و پنت‌هاوس‌های لوکس با طراحی مدرن

شروع قیمت از :

درهم2,700,000

آپارتمان های 1 خوابه در سی پوینت

آپارتمان های 1 خوابه در سی پوینت، اعمار بیچ فرانت، دبی همان جایی است که می‌توانید زندگی لوکسی داشته باشید و از طرح پرداخت بسیار جذاب بهره‌مند شوید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این آپارتمان‌ها، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 2 خوابه در سی پوینت

اعمار بیچ فرانت Q2 2028
خرید املاک شرکت اعمار دبی
آپارتمان‌ها و پنت‌هاوس‌های لوکس با طراحی مدرن

شروع قیمت از :

درهم4,500,000

آپارتمان های 2 خوابه در سی پوینت

آپارتمان های 2 خوابه در سی پوینت، اعمار بیچ فرانت، دبی همان جایی است که می‌توانید در منطقه‌ای مدرن، زندگی سرشار از آرامشی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این آپارتمان‌ها، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 3 خوابه در سی پوینت

اعمار بیچ فرانت Q2 2028
خرید املاک شرکت اعمار دبی
آپارتمان‌ها و پنت‌هاوس‌های لوکس با طراحی مدرن

شروع قیمت از :

درهم9,100,000

آپارتمان های 3 خوابه در سی پوینت

خانه رویایی خود را از میان آپارتمان های 3 خوابه در سی پوینت، اعمار بیچ فرانت، دبی خریداری کنید و در موقعیتی عالی زندگی لوکسی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : …

دبی کریک هاربر Q3 2027
خرید املاک شرکت اعمار دبی
استاندارد جدیدی را برای تجربه زندگی در جزیره های مرتفع تعیین می کند

شروع قیمت از :

درهم3,000,000

درخواست پاسخ به تماس : …

دبی کریک هاربر Q3 2027
خرید املاک شرکت اعمار دبی
استاندارد جدیدی را برای تجربه زندگی در جزیره های مرتفع تعیین می کند

شروع قیمت از :

درهم1,600,000

درخواست پاسخ به تماس : …

دبی کریک هاربر Q3 2027
خرید املاک شرکت اعمار دبی
استاندارد جدیدی را برای تجربه زندگی در جزیره های مرتفع تعیین می کند

شروع قیمت از :

درهم2,200,000

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 4 خوابه در کریک واترز

دبی کریک هاربر Q3 2027
خرید املاک شرکت اعمار دبی
استاندارد جدیدی را برای تجربه زندگی در جزیره های مرتفع تعیین می کند

شروع قیمت از :

درهم6,200,000

آپارتمان های 4 خوابه در کریک واترز

آپارتمان های 4 خوابه در کریک واترز، دبی کریک هاربر، دبی از جمله خانه‌های لوکس در کنار دریا هستند که می‌توانید از زندگی مدرن خود در آن‌ها لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد آپارتمان های دست دوم دیپوینت

اعمار بیچ فرانت Q2 2028
خرید املاک شرکت اعمار دبی
آپارتمان‌ها و پنت‌هاوس‌های لوکس با طراحی مدرن

شروع قیمت از :

درهم2,900,000

فروش مجدد آپارتمان های دست دوم دیپوینت

خانه رویایی خود را از میان بهترین آپارتمان های دست دوم سی پوینت در اعمار بیچ فرانت، دبی انتخاب کنید و در موقعیتی رویایی صاحب خانه شوید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با این شاهکار شرکت اعمار، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد آپارتمان های دست دوم کریک واترز

دبی کریک هاربر Q3 2027
خرید املاک شرکت اعمار دبی
استاندارد جدیدی را برای تجربه زندگی در جزیره های مرتفع تعیین می کند

شروع قیمت از :

درهم1,780,000

فروش مجدد آپارتمان های دست دوم کریک واترز

آپارتمان های دست دوم کریک واترز در دبی کریک هاربر، دبی از جمله بهترین املاکی هستند که می‌توانید در آن‌ها زندگی لاکچری و سرمایه‌گذاری پرسودی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این آپارتمان‌ها، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های 4 خوابه الورا

والی Q3
خرید املاک شرکت اعمار دبی
خانه‌های شهری مدرن و شیک که در طبیعت قرار گرفته‌اند

شروع قیمت از :

درهم2,100,000

تاون هاوس های 4 خوابه الورا

تاون هاوس های 4 خوابه الورا در والی، دبی همان جایی است که می‌توانید یک زندگی مدرن و رویایی را در آن‌ها تجربه کنید. اگر دوست دارید در رابطه با جزئیات این املاک بیشتر بدانید، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های 3 خوابه الورا The Valley

والی Q3
خرید املاک شرکت اعمار دبی
خانه‌های شهری مدرن و شیک که در طبیعت قرار گرفته‌اند

شروع قیمت از :

درهم1,600,000

تاون هاوس های 3 خوابه الورا The Valley

خانه رویاییتان را در امارات و از میان تاون هاوس های 3 خوابه مدرن الورا در The Valley، دبی انتخاب کنید و در موقعیتی عالی زندگی لوکسی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد آپارتمان های دست دوم گلف گرند

دبی هیلز استیت Q1 2027
خرید املاک شرکت اعمار دبی
طراحی شده برای زندگی مدرن که در آن می توانید از چیزهای زیباتر زندگی لذت ببرید

شروع قیمت از :

درهم1,400,000

فروش مجدد آپارتمان های دست دوم گلف گرند

خانه رویایی خود را از میان بهترین آپارتمان های دست دوم گلف گرند در دبی هیلز استیت، دبی و بهترین املاک ساخته شده توسط شرکت اعمار، خریداری نمایید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید این املاک، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 2 خوابه در سدار

دبی کریک هاربر Q3
خرید املاک شرکت اعمار دبی
آپارتمان‌هایی با طراحی زیبا با فضاهای نشیمن عالی و امکانات رفاهی

شروع قیمت از :

درهم2,050,000

آپارتمان های 2 خوابه در سدار

اطمینان داشته باشید که می‌توانید از میان پارتمان های 2 خوابه در سدار، دبی کریک هاربر، دبی، آپارتمان مورد علاقه خود را با قیمتی مناسب و اقساطی جذاب خریداری نمایید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با این املاک، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 3 خوابه در سدار

دبی کریک هاربر Q3
خرید املاک شرکت اعمار دبی
آپارتمان‌هایی با طراحی زیبا با فضاهای نشیمن عالی و امکانات رفاهی

شروع قیمت از :

درهم3,020,000

آپارتمان های 3 خوابه در سدار

آپارتمان های 3 خوابه در سدار، دبی کریک هاربر، دبی گزینه‌ای عالی برای سرمایه‌گذاران در حوزه املاک و خریدارانی است که دوست دارند زندگی لوکسی داشته باشند. برای اطلاعات بیشتر از این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 2 خوابه در الویرا

دبی هیلز استیت Q4
خرید املاک شرکت اعمار دبی
آپارتمان هایی با ظرافت، راحتی، و اتصال را ارائه می دهد

شروع قیمت از :

درهم2,200,888

آپارتمان های 2 خوابه در الویرا

از میان آپارتمان های 2 خوابه مدرن در الویرا، دبی هیلز استیت، دبی، خانه رویاییتان را خریداری کنید و هزینه آن را طی اقساط جذاب پرداخت نمایید. برای اطلاعات بیشتر از جزئیات این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان‌ های 3 خوابه در الویرا

دبی هیلز استیت Q4
خرید املاک شرکت اعمار دبی
آپارتمان هایی با ظرافت، راحتی، و اتصال را ارائه می دهد

شروع قیمت از :

درهم3,200,888

آپارتمان‌ های 3 خوابه در الویرا

آپارتمان‌ های 3 خوابه در الویرا، دبی هیلز استیت، دبی همان جایی است که می‌توانید معامله‌ای عالی داشته باشید و یک زندگی لاکچری را تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 1 خوابه در الویرا

دبی هیلز استیت Q4
خرید املاک شرکت اعمار دبی
آپارتمان هایی با ظرافت، راحتی، و اتصال را ارائه می دهد

شروع قیمت از :

درهم1,290,888

آپارتمان های 1 خوابه در الویرا

آپارتمان های 1 خوابه در الویرا، دبی هیلز استیت، دبی یکی از پر بازده ترین املاک برای سرمایه‌گذاران و خریداران املاک در دبی است. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های آنیا 2

عربین رنچز 3 Q4
خرید املاک شرکت اعمار دبی
محله ای دوست داشتنی از خانه های شهری غوطه ور در زیبایی طبیعت

شروع قیمت از :

درهم2,260,000

تاون هاوس های آنیا 2

اگر به دنبال یک خانه خانوادگی عالی و همیشگی در دبی هستید، تاون هاوس های آنیا 2 در عربیان رنچز 3 برای شما مناسب هستند. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 1 خوابه در ساوانا

دبی کریک هاربر Q3
خرید املاک شرکت اعمار دبی
آپارتمان هایی با طراحی زیبا که در قلب جامعه متمرکز خانواده قرار دارند

شروع قیمت از :

درهم1,300,000

آپارتمان های 1 خوابه در ساوانا

خانه رویایی خود را از میان آپارتمان های 1 خوابه در ساوانا، دبی کریک هاربر، دبی خریداری کنید و در عین حال که سود بسیار خوبی کسب می‌کنید، زندگی شادی را تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با این آپارتمان‌ها، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 2 خوابه در ساوانا

دبی کریک هاربر Q3
خرید املاک شرکت اعمار دبی
آپارتمان هایی با طراحی زیبا که در قلب جامعه متمرکز خانواده قرار دارند

شروع قیمت از :

درهم2,070,000

آپارتمان های 2 خوابه در ساوانا

آپارتمان های 2 خوابه در ساوانا، دبی کریک هاربر، دبی همان جایی است که می‌توانید به همراه عزیزان خود و در منطقه‌ای ایمن زندگی مدرنی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 3 خوابه در ساوانا

دبی کریک هاربر Q3
خرید املاک شرکت اعمار دبی
آپارتمان هایی با طراحی زیبا که در قلب جامعه متمرکز خانواده قرار دارند

شروع قیمت از :

درهم3,030,000

آپارتمان های 3 خوابه در ساوانا

شما می‌توانید خانه رویاییتان را از میان آپارتمان های 3 خوابه در ساوانا، دبی کریک هاربر، دبی خریداری کنید و در نزدیکی دریا زندگی لاکچری داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با این املاک، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های سدار

دبی کریک هاربر Q3
خرید املاک شرکت اعمار دبی
آپارتمان‌هایی با طراحی زیبا با فضاهای نشیمن عالی و امکانات رفاهی

شروع قیمت از :

درهم1,390,000

آپارتمان های سدار

آپارتمان های سدار در کریک بیچ فرصتی برای شما هستند تا صاحب خانه ای در مرکز شهر جدید دبی شوید و از زندگی فوق العاده لوکس در کنار آب لذت ببرید. برای دریافت مشاوره ی 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های ساوانا

دبی کریک هاربر Q3
خرید املاک شرکت اعمار دبی
آپارتمان هایی با طراحی زیبا که در قلب جامعه متمرکز خانواده قرار دارند

شروع قیمت از :

درهم1,300,000

آپارتمان های ساوانا

پروژه آپارتمان های ساوانا شاهکار جدید شرکت اعمار است که آپارتمان های باورنکردنی را در دبی کریک هاربر ارائه می دهد. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : ویلا های 4 خوابه در آزالیا

عربین رنچز 2
آماده تحویل
خرید املاک شرکت اعمار دبی
زندگی در حومه شهر با مضمون بیابان ارائه می دهد

شروع قیمت از :

درهم3,764,888

ویلا های 4 خوابه در آزالیا

ویلا های 4 خوابه در آزالیا، عربین رنچز 2، دبی همان جایی است که می‌توانید در آن‌ها تجربه یک زندگی شهری و مدرن را داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این خانه‌های شگفت‌انگیز، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلا های 3 خوابه در آزالیا

عربین رنچز 2
آماده تحویل
خرید املاک شرکت اعمار دبی
زندگی در حومه شهر با مضمون بیابان ارائه می دهد

شروع قیمت از :

درهم3,482,888

ویلا های 3 خوابه در آزالیا

خانه مورد علاقه خود را از میان ویلا های 3 خوابه در آزالیا، عربین رنچز 2، دبی خریداری کنید و در یکی از املاک لوکس در امارات، زندگی آرامی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های آدرس رزیدنس “The Bay”

اعمار بیچ فرانت Q4
خرید املاک شرکت اعمار دبی
زندگی ساحلی سطح بالا با منظره آسمان یا نخل مارینا

شروع قیمت از :

درهم2,700,000

آپارتمان های آدرس رزیدنس “The Bay”

آدرس رزیدنس در اعمار بیچ فرانت دارای آپارتمان هایی لوکس برای تجربه زندگی 5 ستاره در کنار ساحل مسحورکننده است. برای مشاوره 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد ویلا های دست دوم Fairway

اعمار ساوث Q3
خرید املاک شرکت اعمار دبی
ارائه امکانات رفاهی در کلاس جهانی و امکانات پیشرفته

شروع قیمت از :

درهم3,000,000

فروش مجدد ویلا های دست دوم Fairway

ویلا های دست دوم Fairway در اعمار ساوث، دبی موقعیتی شگفت انگیز برای طرفداران املاک ساخته شده توسط شرکت اعمار هستند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد آپارتمان های دست دوم پالاس رزیدنس نورث

دبی کریک هاربر Q2 2027
خرید املاک شرکت اعمار دبی
اسکله مارک دار در مرکز شهر جدید دبی!

شروع قیمت از :

درهم1,200,888

فروش مجدد آپارتمان های دست دوم پالاس رزیدنس نورث

آپارتمان های دست دوم پالاس رزیدنس نورث در دبی کریک هاربر، دبی، از جمله بهترین موقعیت‌ها برای خرید املاک دست دوم شرکت اعمار هستند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های الویرا

دبی هیلز استیت Q4
خرید املاک شرکت اعمار دبی
آپارتمان هایی با ظرافت، راحتی، و اتصال را ارائه می دهد

شروع قیمت از :

درهم1,290,888

آپارتمان های الویرا

اگر می خواهید بهترین زندگی شهری را در دل مناطق سرسبز تجربه کنید، آپارتمان های الویرا توسط اعمار برای شما مناسب هستند. راهنمای 100% رایگان...

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد تاون هاوس های دست دوم الورا در د والی

والی Q3
خرید املاک شرکت اعمار دبی
خانه‌های شهری مدرن و شیک که در طبیعت قرار گرفته‌اند

شروع قیمت از :

درهم1,600,000

فروش مجدد تاون هاوس های دست دوم الورا در د والی

خانه ایده‌آل خود را از میان بهترین تاون هاوس های دست دوم الورا در د والی، دبی خریداری کنید و از مزایای سکونت در املاک اعمار بهره‌مند شوید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد آپارتمان های دست دوم کریک اج

دبی کریک هاربر Q1 2024
خرید املاک شرکت اعمار دبی
زندگی در جزیره مدرن با ناب ترین مناظر نهر

شروع قیمت از :

درهم1,280,000

فروش مجدد آپارتمان های دست دوم کریک اج

آپارتمان های دست دوم در کریک اج، دبی کریک هاربر، دبی گزینه‌ای عالی برای خریداران وسرمایه‌گذارانی است که دوست دارند از میان املاک اعمار، صاحب آپارتمان شوند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد تاون هاوس های دست دوم آنیا

عربین رنچز 3 Q4
خرید املاک شرکت اعمار دبی
محله ای زیبا از خانه های شهری، متصل به طبیعت و تمام زیبایی های آن

شروع قیمت از :

درهم2,010,000

فروش مجدد تاون هاوس های دست دوم آنیا

خانه رویاییتان در امارات را از میان تاون هاوس های دست دوم آنیا در عربین رنچز 3، دبی انتخاب کنید و زندگی لوکس و رویایی در آن‌ها داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات خرید این املاک دست دوم، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد آپارتمان های دست دوم ارکید

دبی کریک هاربر Q3 2025
خرید املاک شرکت اعمار دبی
بهترین زندگی آرام در کنار نهر را ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

فروش مجدد آپارتمان های دست دوم ارکید

آپارتمان‌ های دست دوم ارکید در دبی کریک هاربر، دبی یکی از بهترین موقعیت‌های برای خرید املاک دست دوم شرکت اعمار در امارات است. اگر شما هم تمایل دارید از این موقعیت بهره‌مند شوید، کلیک کنید تا با تمام جزئیات مورد نیاز بیشتر آشنا شوید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای فارم گاردن

والی Q3
خرید املاک شرکت اعمار دبی
یک جامعه شیک با پیچ و تاب به سبک کشور

شروع قیمت از :

درهم5,100,000

ویلاهای فارم گاردن

ویلاهای فارم گاردن در والی، ویلاهایی در دبی هستند که ترکیبی از لاکچری و آرامش حومه شهر را ارائه می‌کنند. برای مشاوره 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد آپارتمان های دست دوم گلف سوتس

دبی هیلز استیت
آماده تحویل
خرید املاک شرکت اعمار دبی
ارائه مناظر شگفت انگیز از مناظر زمین گلف قهرمانی 18 سوراخ

اطلاع از قیمت

فروش مجدد آپارتمان های دست دوم گلف سوتس

آپارتمان های دست دوم سوتس در دبی هیلز استیت، دبی موقعیتی عالی برای کسانی است که رویایی خرید چنین املاکی را در سر دارند. اگر تمایل دارید با جزئیات بیشتری از این املاک آشنا شوید، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد آپارتمان های دست دوم گلف هایتز

امارات لیوینگ Q4
خرید املاک شرکت اعمار دبی
یک برج مسکونی پیشرفته و پیشرفته در مکانی عالی

شروع قیمت از :

درهم1,320,000

فروش مجدد آپارتمان های دست دوم گلف هایتز

آپارتمان های دست دوم گلف هایتز در امارات لیوینگ، دبی، موقعیتی عالی برای خرید خانه رویاییتان از میان املاک پرطرفدار اعمار است. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات خرید این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد ویلا های دست دوم یاسمین

عربین رنچز 2
آماده تحویل
خرید املاک شرکت اعمار دبی
زندگی فراتر از حد معمول را در انجمن ممتاز عربین رنچز 2 تجربه کنید

اطلاع از قیمت

فروش مجدد ویلا های دست دوم یاسمین

از این موقعیت عالی استفاده کنید و خانه رویایی خود را از میان ویلا های دست دوم یاسمین در عربین رنچز 2، دبی خریداری کنید و در موقعیتی عالی زندگی لاکچری داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد آپارتمان های دست دوم کریک پالاس

دبی کریک هاربر Q2
خرید املاک شرکت اعمار دبی
آپارتمان‌های واتر فرانت برند در منطقه‌ای معتبر

شروع قیمت از :

درهم1,130,888

فروش مجدد آپارتمان های دست دوم کریک پالاس

آپارتمان های دست دوم کریک پالاس در دبی کریک هاربر، دبی، یکی از بهترین موقعیت‌ها برای افرادی است که به املاک ساخته‌شده توسط شرکت اعمار علاقه دارند و دوست دارند در امارات زندگی کنند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های مارینا شورز

دبی مارینا Q4
خرید املاک شرکت اعمار دبی
خانه های لوکس ساحلی در قلب دبی مارینا

شروع قیمت از :

درهم1,500,000

آپارتمان های مارینا شورز

آپارتمان ‌های مارینا شورز در دبی مارینا، امارات متحده عربی یکی از بهترین فرصت‌هایی است که می‌توانید برای یافتن خانه لوکس خود در آن جستجو کنید. فقط برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد آپارتمان های دست دوم پارک فیلد

دبی هیلز استیت Q4 2025
خرید املاک شرکت اعمار دبی
در نزدیکی این مجموعه با آرامش از خواب بیدار شوید

اطلاع از قیمت

فروش مجدد آپارتمان های دست دوم پارک فیلد

آپارتمان های دست دوم پارک فیلد در دبی هیلز استیت، دبی، از جمله بهترین فرصت‌ها برای خرید املاک دست دوم در امارات هستند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید این آپارتمان‌های شگفت‌انگیز، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد تاون هاوس های دست دوم بلس

عربین رنچز 3 Q4 2024
خرید املاک شرکت اعمار دبی
ویلا های زیبا با 50٪ فضای سبز ، کانال و آبراهه ها

شروع قیمت از :

درهم1,690,000

فروش مجدد تاون هاوس های دست دوم بلس

تاون هاوس های دست دوم بلس در عربین رنچز 3، دبی گزینه‌ای عالی برای تجربه زندگی لوکس در محیطی ویلایی با 50 درصد فضای سبز، کانال و مسیرهای آبی هستند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد آپارتمان ها و پنت هاوس های دست دوم سنت رجیس

داون تاون دبی Q4
خرید املاک شرکت اعمار دبی
سبک زندگی رویایی و جدید در یکی از بهترین نقاط شهر دبی (داون تاون دبی)

اطلاع از قیمت

فروش مجدد آپارتمان ها و پنت هاوس های دست دوم سنت رجیس

آپارتمان ها و پنت هاوس های دست دوم سنت رجیس در داون تاون دبی، دبی، گزینه‌ای عالی برای کسانی است که فرصت خرید خانه رویاییشان را از سازنده از دست داده‌اند. پس همین حالا کلیک کنید تا با جزئیات خرید این املاک، بیشتر آشنا شوید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد آپارتمان های دست دوم بلوار 29

داون تاون دبی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت اعمار دبی
با مناظر خیره کننده از فواره های دبی و برج برج خلیفه

اطلاع از قیمت

فروش مجدد آپارتمان های دست دوم بلوار 29

اگر فرصت خرید خانه رویایتان از میان املاک پیش فروش در بلوار 29 را از دست داده‌اید، آپارتمان های دست دوم بلوار 29 در داون تاون دبی، دبی گزینه‌ای عالی برای سرمایه‌گذاری هستند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید این آپارتمان‌ها، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد آپارتمان های دست دوم کریک اج تاور 2

دبی کریک هاربر Q2 2024
خرید املاک شرکت اعمار دبی
زندگی در جزیره مدرن با مجموعه ای از امکانات تفریحی

اطلاع از قیمت

فروش مجدد آپارتمان های دست دوم کریک اج تاور 2

آپارتمان‌ های دست دوم کریک اج تاور 2 در دبی کریک هاربر، دبی، موقعیتی عالی برای خریداران و سرمایه‌گذارانی است که به املاک ساخته شده توسط شرکت اعمار علاقه‌مند هستند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد تاون هاوس های دست دوم اورانیا

والی Q4 2025
خرید املاک شرکت اعمار دبی
شیک، جادار و ایده آل برای زندگی مدرن

شروع قیمت از :

درهم1,528,888

فروش مجدد تاون هاوس های دست دوم اورانیا

تاون هاوس های دست دوم اورانیا در د والی، دبی همان جایی است که می‌توانید خانه لوکس، بزرگ و ایده‌آل خود را در آن خریداری کنید و زندگی مدرنی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد ویلا های دست دوم کایا 2

عربین رنچز 3 Q4 2024
خرید املاک شرکت اعمار دبی
ویلاهای مستقل برای اولین بار در اربیان رنچز 3

شروع قیمت از :

درهم3,442,888

فروش مجدد ویلا های دست دوم کایا 2

خانه ایده‌آل خود را از میان بهترین ویلا های دست دوم کایا 2 در عربین رنچز 3، دبی انتخاب نمایید و در خانه‌ای مدرن و با قیمت مناسب سکونت داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد تاون هاوس های دست دوم بلیس 2

عربین رنچز 3 Q4 2025
خرید املاک شرکت اعمار دبی
تاون هاوس هایی جدید، لوکس و منحصربه‌فرد در منطقه‌ای معتبر و عالی در شهر زیبای دبی

اطلاع از قیمت

فروش مجدد تاون هاوس های دست دوم بلیس 2

تاون هاوس های دست دوم بلیس 2 در عربین رنچز 3، دبی، گزینه‌ای عالی برای کسانی هستند که فرصت خرید خانه رویاییشان را به طور مستقیم از سازنده از دست داده‌اند. پس همین حالا کلیک کنید تا با شرایط و قیمت خرید این املاک، بیشتر آشنا شوید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد املاک دست دوم لایم گاردن

دبی هیلز استیت Q1
خرید املاک شرکت اعمار دبی
برجی زیبا با طراحی کارآمد و جذابیت معاصر

شروع قیمت از :

درهم1,120,888

فروش مجدد املاک دست دوم لایم گاردن

املاک دست دوم لاین گاردن در دبی هیلز استیت، دبی از جمله بهترین املاک دست دوم شرکت اعمار هستند تا طرفداران این شرکت بتوانند در امارات زندگی مدرنی داشته باشند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای میرا اوسیس 2

مجتمع مسکونی ریم
آماده تحویل
خرید املاک شرکت اعمار دبی

اطلاع از قیمت

ویلاهای میرا اوسیس 2

ویلاهای میرا اوسیس 2 یک پروژه مسکونی زیبا توسط اعمار می باشد که در منطقه ریم واقع شده است که تاون هاوس های خوشه ای و خانه های تراس دار با طراحی زیبا و امکانات لوکس را در برگرفته است.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد ویلا های دست دوم تالیا

والی Q1 2025
خرید املاک شرکت اعمار دبی
خانه‌هایی عالی که تجربه یک زندگی شاد و راحت را برای شما و خانواده تان فراهم می‌کند.

شروع قیمت از :

درهم1,473,888

فروش مجدد ویلا های دست دوم تالیا

ویلا های دست دوم تالیا در د والی، دبی، گزینه‌ای عالی هستند که برای شما و خانواده‌ شما زندگی شادی به ارمغان می‌آورند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد ویلا های دست دوم اکسپو گلف 6

اعمار ساوث Q4 2025
خرید املاک شرکت اعمار دبی
ویلاهایی لوکس با ارائه مناظر زیبای اطراف

اطلاع از قیمت

فروش مجدد ویلا های دست دوم اکسپو گلف 6

خانه رویایی خود را از میان ویلا های دست دوم اکسپو گلف 6 در اعمار ساوث، دبی انتخاب کنید و زندگی با کیفیتی در یکی از شاهکارهای شرکت اعمار داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک دست دوم، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد ویلا های اکسپو گلف فاز 2

اعمار ساوث
آماده تحویل
خرید املاک شرکت اعمار دبی
خانه های مدرن مشرف به پارک ها و چمنزارهای سرسبز

اطلاع از قیمت

فروش مجدد ویلا های اکسپو گلف فاز 2

ویلا های دست دوم اکسپو گلف فاز 2، اعمار ساوث، دبی یکی از بهترین موقعیت‌ها برای افرادی است که طرفدار املاک شرکت اعمار هستند و فرصت خرید آن‌ها را به طور مستقیم از سازنده از دست داده‌اند. برای اطلاعات بیشتر، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای لیلا

عربین رنچز 2
آماده تحویل
خرید املاک شرکت اعمار دبی
ویلاهایی به سبک اسپانیایی با پنج طرح منحصر به فرد

اطلاع از قیمت

ویلاهای لیلا

ویلاهای لیلا توسط اعمارپراپرتیز مجموعه ای از خانه های الهام گرفته از اسپانیایی در اربیان رنچز ارائه واحد 3 تا 5 خوابه با شروع ازدرهم 3،647،888.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد ویلا های دست دوم آدرس هیل کرست

دبی هیلز استیت Q2
خرید املاک شرکت اعمار دبی
ویلاهای لوکس طراحی شده

شروع قیمت از :

درهم21,679,888

فروش مجدد ویلا های دست دوم آدرس هیل کرست

ویلا های دست دوم آدرس هیل کرست در دبی هیلز استیت، دبی، گزینه‌ای عالی برای خریداران و سرمایه‌گذارانی است که به دنبال ویلاهای لاکچری برای خرید هستند. پس همین حالا کلیک کنید تا با شرایط و قیمت خرید این املاک، بیشتر آشنا شوید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد آپارتمان های دست دوم برج ویستا

داون تاون دبی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت اعمار دبی
مناظر پانوراما از خط افق و خط ساحلی شگفت انگیز دبی را تجربه کنید

اطلاع از قیمت

فروش مجدد آپارتمان های دست دوم برج ویستا

آپارتمان های دست دوم برج ویستا در داون تاون دبی، دبی موقعیتی عالی هستند که اگر فرصت خرید مستقیم این املاک را به طور مستقیم از سازنده از دست داده باشید، می‌توانید از این موقعیت استفاده کنید. پس زمان را از دست ندهید و همین حالا کلیک کنید تا با جزئیات خرید این املاک بیشتر آشنا شوید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد ویلا های دست دوم اکسپو گلف

اعمار ساوث
آماده تحویل
خرید املاک شرکت اعمار دبی
مناظر خیره کننده از زمین گلف قهرمانی 18 سوراخ، پارک های سرسبز، و امکانات رفاهی در سطح جهانی

اطلاع از قیمت

فروش مجدد ویلا های دست دوم اکسپو گلف

ویلا های دست دوم اکسپو گلف در اعمار ساوث، دبی یکی از بهترین گزینه‌ها برای کسانی است که فرصت خرید خانه رویاییشان را به طور مستقیم از سازنده از دست داده‌اند. پس همین حالا کلیک کنید تا با جزئیات بیشتری از نحوه خرید این املاک آشنا شوید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد تاون هاوس های دست دوم رایا

عربین رنچز 3 Q3
خرید املاک شرکت اعمار دبی
ارائه هر دو سبک طراحی مدرن و کلاسیک

شروع قیمت از :

درهم1,950,888

فروش مجدد تاون هاوس های دست دوم رایا

تاون هاوس های دست دوم رایا در عربین رنچز 3، دبی، از جمله بهترین املاک امارات هستند که شما می‌توانید در املاک لوکس این پروژه، زندگی مدرنی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این موقعیت شگفت‌انگیز، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد ویلا های دست دوم کایا

عربین رنچز 3 Q4 2024
خرید املاک شرکت اعمار دبی
ویلاهای مستقل برای اولین بار در عربیان رنچز 3

اطلاع از قیمت

فروش مجدد ویلا های دست دوم کایا

ویلا های دست دوم کایا در عربین رنچز 3، دبی از جمله بهترین املاک ساخته شده توسط شرکت اعمار هستند که می‌توانید در آن‌ها و در منطقه‌ای سرشار از آرامش، زندگی مدرنی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد آپارتمان های دست دوم سیگیت – راشد یات مارینا

مینا راشد Q3 2025
خرید املاک شرکت اعمار دبی
اقامتگاه های لوکس کنار دریا با مناظر خیره کننده

اطلاع از قیمت

فروش مجدد آپارتمان های دست دوم سیگیت – راشد یات مارینا

آپارتمان های دست دوم سیگیت – رشید یات مارینا در مینا راشد، دبی، گزینه‌ای عالی برای علاقه‌مندان به املاک شرکت اعمار هستند که فرصت خرید خانه رویاییشان را به طور مستقیم از سازنده از دست داده‌اند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد آپارتمان های دست دوم کریک بیچ لوتوس

دبی کریک هاربر Q3 2025
خرید املاک شرکت اعمار دبی
آپارتمان‌هایی لوکس و جدید، ارائه دهنده سبکی ایده‌آل برای زندگی

اطلاع از قیمت

فروش مجدد آپارتمان های دست دوم کریک بیچ لوتوس

آپارتمان های دست دوم کریک بیچ لوتوس در دبی کریک هاربر، دبی، همان جایی است که می‌توانید خانه رویایی خود را از میان املاک پرطرفدار شرکت اعمار خریداری نمایید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد آپارتمان های دست دوم آدرس رزیدنس جمیرا ریزورت

دبی مارینا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت اعمار دبی
آپارتمان‌های مسکونی و خدماتی با اقامتگاه طبیعی نمادین در کنار ساحل

اطلاع از قیمت

فروش مجدد آپارتمان های دست دوم آدرس رزیدنس جمیرا ریزورت

آپارتمان های دست دوم آدرس رزیدنس جمیرا ریزورت در دبی مارینا، یکی از بهترین فرصت‌ها برای طرفداران املاک شرکت اعمار هستند که رویای زندگی در چنین آپارتمان‌هایی را در سر داشته‌اند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد دفتر های تجاری دست دوم بلوار پلازا

داون تاون دبی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت اعمار دبی
جادار با مناظر خیره کننده

اطلاع از قیمت

فروش مجدد دفتر های تجاری دست دوم بلوار پلازا

دفترهای تجاری دست دوم در داون تاون دبی، دبی موقعیتی عالی برای سرمایه‌گذاران املاک و مشتریانی است که فرصت خرید این املاک را به طور مستقیم از سازنده از دست داده‌اند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد ویلا های دست دوم ژوئن 2

عربین رنچز 3 Q4 2024
خرید املاک شرکت اعمار دبی
اولین بار ویلاهای دوقلو با باغهای جانبی

اطلاع از قیمت

فروش مجدد ویلا های دست دوم ژوئن 2

ویلا های دست دوم ژوئن 2 در عربین رنچز 3، دبی موقعیتی عالی برای طرفداران املاک ساخته شده توسط شرکت اعمار است که فرصت خرید بدون واسطه خانه رویاییشان از سازنده را از دست داده‌اند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با این املاک، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد ویلا های دست دوم لا آویندا 2

عربین رنچز
آماده تحویل
خرید املاک شرکت اعمار دبی
معماری مجلل با مضمون اسپانیایی را ارائه می دهد

شروع قیمت از :

درهم7,421,888

فروش مجدد ویلا های دست دوم لا آویندا 2

ویلاهای دست دوم لا آویندا 2 در عربین رنچز، دبی موقعیتی عالی برای افرادی است که فرصت خرید خانه رویاییشان را به طور مستقیم از سازنده از دست داده‌اند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد آپارتمان های دست دوم آدرس اسکای ویو

داون تاون دبی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت اعمار دبی
آپارتمان های مجلل با فضاهای بزرگ و چشم اندازهای خیره کننده

اطلاع از قیمت

فروش مجدد آپارتمان های دست دوم آدرس اسکای ویو

خانه رویایی خود را از میان آپارتمان های دست دوم آدرس اسکای ویو در داون تاون دبی، دبی انتخاب کنید و از امکانات لوکس املاک اعمار بهره‌مند شوید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد ویلا های دست دوم پارک ساید

اعمار ساوث
آماده تحویل
خرید املاک شرکت اعمار دبی
جذاب برای خانواده هایی که می خواهند در یک جامعه دوستدار خانواده زندگی کنند

اطلاع از قیمت

فروش مجدد ویلا های دست دوم پارک ساید

خانه رویایی خود را از میان بهترین ویلا های دست دوم پارک ساید در اعمار ساوث، دبی انتخاب کنید و در یکی از بهترین مناطق دبی زندگی لاکچری داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات خرید این املاک دست دوم شگفت انگیز، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد آپارتمان های دست دوم گروو کریک بیچ

دبی کریک هاربر Q2 2025
خرید املاک شرکت اعمار دبی
آپارتمان های لوکس جدید در کنار آب با چشم اندازهای خیره کننده از نهر و جزیره

اطلاع از قیمت

فروش مجدد آپارتمان های دست دوم گروو کریک بیچ

آپارتمان های دست دوم گروو کریک بیچ در دبی کریک هاربر، دبی موقعیتی عالی برای خریدارانی است که دوست دارند از میان پروژه‌های فروخته ‌شده شرکت اعمار، خانه رویایی خود را خریداری کنند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد ویلا های دست دوم گلف گروو

دبی هیلز استیت
آماده تحویل
خرید املاک شرکت اعمار دبی
نمای خیره کننده ای از زمین گلف قهرمانی 18 سوراخ ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

فروش مجدد ویلا های دست دوم گلف گروو

ویلا های دست دوم گلف گروو در دبی هیلز استیت، دبی یکی از بهترین موقعیت‌ها برای کسانی است که فرصت خرید مستقیم خانه رویاییشان از سازنده را از دست داده‌اند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد املاک دست دوم روو هتل

سیتی واک
آماده تحویل
خرید املاک شرکت اعمار دبی
به عنوان یک پناهگاه فرهنگی هوشمند و جهانی طراحی شده است

اطلاع از قیمت

فروش مجدد املاک دست دوم روو هتل

املاک دست دوم روو هتل در سیتی واک، دبی گزینه‌ای ایده‌آل برای علاقه‌مندان به املاک شرکت اعمار هستند تا بتوانند زندگی لاکچری داشته باشند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید این املاک، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد آپارتمان های دست دوم برج رویال

داون تاون دبی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت اعمار دبی
ارائه مناظر خیره کننده از فواره های رقصنده و شهر قدیمی

اطلاع از قیمت

فروش مجدد آپارتمان های دست دوم برج رویال

آپارتمان های دست دوم برج رویال در داون تاون دبی، دبی موقعیت خرید بسیار عالی برای افرادی است که دوست دارند در یکی از برج‌های شگفت‌انگیز اعمار سکونت داشته باشند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد آپارتمان های دست دوم پالاس بیچ رزیدنس تاور 2

اعمار بیچ فرانت Q4 2025
خرید املاک شرکت اعمار دبی
آپارتمان های مارک دار در تفرجگاه و خط دیدنی چشمگیری از برج نهر دبی را فراهم می کند

اطلاع از قیمت

فروش مجدد آپارتمان های دست دوم پالاس بیچ رزیدنس تاور 2

آپارتمان های دست دوم پالاس بیچ رزیدنس تاور 2 در اعمار بیچ فرانت، دبی، فرصتی عالی برای طرفداران املاک اعمار هستند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد آپارتمان های دست دوم کریک کرسنت

دبی کریک هاربر Q2
خرید املاک شرکت اعمار دبی
اقامتگاه های ساحلی شیک با مناظر خیره کننده از جزیره کریک

اطلاع از قیمت

فروش مجدد آپارتمان های دست دوم کریک کرسنت

اگر علاقه‌مند به املاک ساخته شده توسط شرکت اعمار هستید، خانه رویایتان را از میان آپارتمان های دست دوم کریک کرسنت در دبی کریک هاربر، دبی، انتخاب و خریداری نمایید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک لوکس، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد آپارتمان های دست دوم پارک هایتز 2

دبی هیلز استیت
آماده تحویل
خرید املاک شرکت اعمار دبی
از زندگی مجلل در یک جامعه امن و دردار در پارک هایتس II لذت ببرید

اطلاع از قیمت

فروش مجدد آپارتمان های دست دوم پارک هایتز 2

آپارتمان های دست دوم پارک هایتز 2 در دبی هیلز استیت، دبی، گزینه‌ای عالی برای سرمایه‌گذاری پرسود و تجربه زندگی لاکچری در یکی از بهترین مناطق دبی است. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات خرید این آپارتمان‌ها، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد تاون هاوس های دست دوم نارا

والی Q4 2024
خرید املاک شرکت اعمار دبی
سبک زندگی رویاهای شما منتظر است

اطلاع از قیمت

فروش مجدد تاون هاوس های دست دوم نارا

از این موقعیت ایده‌آل استفاده کنید و خانه رویاییتان را از میان املاک اعمار و تاون هاوس های دست دوم نارا در د والی، دبی خریداری کنید. اگر این املاک برای شما هم جذاب هستند، زمان را از دست ندهید و برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد ویلا های دست دوم سماره

عربین رنچز 2
آماده تحویل
خرید املاک شرکت اعمار دبی
ویلاهای اسپانیایی با طراحی زیبا و ایده آل برای سبک زندگی خانوادگی توسعه یافته اند

اطلاع از قیمت

فروش مجدد ویلا های دست دوم سماره

خانه رویایی خود را از میان بهترین ویلا های دست دوم سماره در عربین رنچز 2، دبی خریداری کنید و زندگی لوکس و رویایی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد آپارتمان های دست دوم گلف ویلا

دبی هیلز استیت
آماده تحویل
خرید املاک شرکت اعمار دبی
منظره خیره کننده باشگاه گلف و پارک هیلز دبی را ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

فروش مجدد آپارتمان های دست دوم گلف ویلا

آپارتمان های دست دوم گلف ویلا در دبی هیلز استیت، دبی فرصتی عالی برای افرادی است که همواره رویایی زندگی در چنین آپارتمان‌هایی را در سر داشته‌اند و فرصت خرید مستقیم آن‌ها از دست داده‌اند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های St.Regis رزیدنس

داون تاون دبی Q4
خرید املاک شرکت اعمار دبی
سبک زندگی رویایی و جدید در یکی از بهترین نقاط شهر دبی (داون تاون دبی)

شروع قیمت از :

درهم2,470,910

آپارتمان های St.Regis رزیدنس

آپارتمان های St.Regis رزیدنس در مرکز شهر دبی، آپارتمان‌هایی درجه یک و منحصر به فردی هستند که در قلب مرکز پرهیاهوی شهر دبی قرار دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد آپارتمان های دست دوم پالاس بیچ رزیدنس تاور

اعمار بیچ فرانت Q4 2025
خرید املاک شرکت اعمار دبی
اقامتگاه ساحلی 5 ستاره در نقطه اول دبی واقع شده است

اطلاع از قیمت

فروش مجدد آپارتمان های دست دوم پالاس بیچ رزیدنس تاور

آپارتمان‌ های دست دوم پالاس بیچ رزیدنس تاور در اعمار بیچ فرانت، دبی، گزینه‌ای عالی برای تجربه زندگی شاد در موقعیتی عالی است. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این موقعیت شگفت‌انگیز، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد آپارتمان های دست دوم هیلز پارک

دبی هیلز استیت Q2
خرید املاک شرکت اعمار دبی
دارای طیف گسترده ای از امکانات ورزشی و امکانات رفاهی

شروع قیمت از :

درهم1,210,000

فروش مجدد آپارتمان های دست دوم هیلز پارک

آپارتمان های دست دوم هیلز پارک در دبی هیلز استیت، دبی همان جایی است که می‌توانید در منطقه‌ای سرشار از آرامش و در نزدیکی مراکز مختلف شهر، زندگی لاکچری داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد آپارتمان های دست دوم بیچ منشن

اعمار بیچ فرانت Q4 2025
خرید املاک شرکت اعمار دبی
قله زندگی در ساحل

اطلاع از قیمت

فروش مجدد آپارتمان های دست دوم بیچ منشن

آپارتمان های دست دوم بیچ منشن در اعمار بیچ فرانت، دبی همان جایی است که می‌توانید در خانه‌ای مدرن سکونت داشته باشید و از زندگی لاکچری خود لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فروش مجدد ویلا های دست دوم لامبورگینی منشنز

دبی هیلز استیت Q4 2024
خرید املاک شرکت اعمار دبی
ویلاهای فوق لوکس عمارت ماسیون با برند لامبورگینی

اطلاع از قیمت

فروش مجدد ویلا های دست دوم لامبورگینی منشنز

Secondary Lamborghini Mansions in Dubai Hills Estate, Dubai, where you can live a luxurious life at an amazing address. To know more about the details of these stunning units, click here now.{fa}ویلا های دست دوم لامبورگینی منشنز در دبی هیلز استیت، دبی همان جایی است که می‌توانید در موقعیتی خارق العاده، زندگی لاکچری داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : اگزکتیو رزیدنس

دبی هیلز استیت
آماده تحویل