اسم پروژهنوعحداقل قيمتاسم سازندهاسم منطقهزمان تحويل
ویلاهای “عجمان آپ تاون” ویلا 475,000 ... ... پروژه هاي اماده
سمارت تاور 1 آپارتمان 260,000 املاک FAM عجمان سیتی پروژه هاي اماده