اسم پروژهنوعحداقل قيمتاسم سازندهاسم منطقهزمان تحويل
اقامتگاه های بیتی تاونویلا 1,395,253 ... اقامتگاه های بیتی پروژه هاي اماده
اقامتگاه رویال بریز آپارتمان 290,205 ... اقامتگاه رویال بریز پروژه هاي اماده
آپارتمان 1,150,000 مستقيم از مالك ... پروژه هاي اماده
اقامتگاه المهرا خرید 561,800 املاک FAM جزیره المرجان Q4 2020