اسم پروژهنوع پروژهحداقل قيمتزمان تحويل
جومیرا پارک هومز تاون هاوس برای فروش در دبی 2,999,999 Q1 2021
دراگون تاورز آپارتمان برای فروش در دبی 477,600 Q3 2021
توسعه زمین منازل شهری الفورجان زمین برای فروش در دبی 2,034,000 -
منازل شهری الفورجان تاون هاوس برای فروش در دبی 2,997,000 پروژه هاي اماده
پالم تاور آپارتمان برای فروش در دبی 1,657,800 Q4 2019
اقامتگاه های آزور در پالم جومیرا آپارتمان برای فروش در دبی 2,553,400 پروژه هاي اماده
منازل جومیرا آیلند تاون هاوس برای فروش در دبی 4,209,000 پروژه هاي اماده
ویلاهای الفورجان ویلا برای فروش در دبی 4,888,000 پروژه هاي اماده

تماس ...

...
10 + 5 =