اسم پروژهنوع پروژهاسم منطقهحداقل قيمتزمان تحويل
جومیرا پارک هومز تاون هاوس برای فروش در دبی جومیرا پارک هومز 2,999,999 Q1 2021
دراگون تاورز آپارتمان برای فروش در دبی دبی اینترنشنال سیتی 477,600 Q3 2021
توسعه زمین منازل شهری الفورجان زمین برای فروش در دبی الفرجان 2,034,000 -
منازل شهری الفورجان تاون هاوس برای فروش در دبی الفرجان 2,997,000 پروژه هاي اماده
پالم تاور آپارتمان برای فروش در دبی پالم جمیرا 1,657,800 Q4 2019
اقامتگاه های آزور در پالم جومیرا آپارتمان برای فروش در دبی پالم جمیرا 2,553,400 پروژه هاي اماده
منازل جومیرا آیلند تاون هاوس برای فروش در دبی منازل جومیرا آیلند 4,209,000 پروژه هاي اماده
ویلاهای الفورجان Villas Dubai الفرجان 4,888,000 پروژه هاي اماده

تماس ...

...
10 + 5 =