2027پاییز

ابوظبی

جزیره راحان

5/5 - رضایت کاربران از این صفحه
شروع قیمت از

9,400,000 درهم

شروع قیمت از
9,400,000 درهم
قیمت بر حسب متر مربع
3,284 درهم
مساحت از
2862 متر مربع
اتاق خواب
۳خوابه. ۴خوابه. ۵خوابه. 6BR. 7BR.
پروژه های سازنده
22
تحویل
2027پاییز
نمایش
523

نمایش بیشتر نمایش کمتر

شرایط پرداخت و قیمت …

۳خوابه

۳خوابه

ابعاد از - تا

استعلام متراژ

قیمت از - تا

استعلام قیمت

۴خوابه

۴خوابه

ابعاد از - تا

استعلام متراژ

قیمت از - تا

استعلام قیمت

۵خوابه

۵خوابه

ابعاد از - تا

استعلام متراژ

قیمت از - تا

استعلام قیمت

6BR

6BR

ابعاد از - تا

استعلام متراژ

قیمت از - تا

استعلام قیمت

7BR

7BR

ابعاد از - تا

استعلام متراژ

قیمت از - تا

استعلام قیمت

Loading map...
To top

درخواست تماس :