SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta ON (wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id AND wp_postmeta.meta_key = 'wpcf-bedroomscat' ) LEFT JOIN wp_postmeta AS mt1 ON ( wp_posts.ID = mt1.post_id ) WHERE 1=1 AND ( wp_postmeta.post_id IS NULL AND ( mt1.meta_key = 'property_agent' AND mt1.meta_value = '18200' ) ) AND wp_posts.post_type = 'property' AND ((wp_posts.post_status = 'publish')) AND (wp_posts.post_content='' OR wp_posts.post_content LIKE '%![:fa!]%' ESCAPE '!' OR wp_posts.post_content LIKE '%%' OR (wp_posts.post_content NOT LIKE '%![:!]%' ESCAPE '!' AND wp_posts.post_content NOT LIKE '%%')) GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.post_date DESC ')
اسم پروژهنوع پروژهاسم منطقهحداقل قيمتزمان تحويل
اقامتگاه های “آزور بیچ” آپارتمان برای فروش در شارجه مریم آیلند 807,888 Q2 2020
Indigo Beach Residence آپارتمان برای فروش در شارجه مریم آیلند 403,888 Q4 2020
نادا رزیدنس آپارتمان برای فروش در شارجه مریم آیلند 365,888 Q1 2023
مریم آیلند آپارتمان برای فروش در شارجه مریم آیلند 377,888 Q4 2020
Cyan Beach Residence آپارتمان برای فروش در شارجه مریم آیلند 401,888 Q4 2020
اقامتگاه های “سافایر بیچ” آپارتمان برای فروش در شارجه مریم آیلند 403,888 Q4 2020
آدرس رزیدنس فجیره شهر فجیره 1,602,888 Q4 2020
آپارتمان های نور آپارتمان برای فروش در شارجه مریم آیلند 379,888 Q3 2022
Address Residence در شهر فجیره-ادرس فجیره شهر فجیره 5,700,000 پروژه های آماده
Fujairah Beach شهر فجیره 2,675,888 Q1 2020

شرکت توسعه و عمران “ایگل هیلز”

“ایگل هیلز” در شمار نهادهای توسعه خیلی خیلی معتبر و نامدار موجود در امارات متحده عربی قرار می گیرد. ازآنجا که این نهاد توسعه پروژه های موفقیت آمیز فراوانی را در منطقه به اجرا درآورده، توانسته نام خود را با تکیه بر اشتیاق پایدار و کیفیت بالا در بازار مشاور املاک امارات به ثبت رساند. “ایگل هیلز” همواره در راستای عرضه بهترین کیفیت در تلاش بوده و هست. در ابتدا بصورت یک شرکت توسعه و عمران مشاور املاک کوچکی در ابوظبی شروع به فعالیت کرد و در این مسیر طی مدت کوتاهی در سایر امارت ها ازجمله دبی، فوجَیره و شارچه به ترازهای بسیار بالایی نیز نایل شد. در حرکت به سمت هدف نهایی مبنی بر عرضه شگفتی بی بدیل وبه منظور پیاده سازی بهترین پروژه های مسکونی و تجاری موجود در منطقه، “ایگل هیلز” با نهادها و مقامات دولتی متعددی ارتباط برقرار کرد. فرهنگ اصلی جاری در “ایگل هیلز” برمبنای فراهم سازی شیوه زندگی راحت و آسوده همگام با آخرین فن آوریهای روز دنیا و سبک های زندگی خلاقانه و پیشرفته برای ساکنین استوار می باشد. ازجمله توسعه های عمده نوینی که این نهاد توسعه در گذشته موفق به پیاده سازی آنها شده به شرح ذیل ارایه می شود:

پروژه های معروف تحت مدیریت و نظارت این شرکت توسعه و عمران:

  • “مریم آیلند” در شارجه:از جمله توسعه های مسکونی فراتر از زندگی اخیر “ایگل هیلز” محسوب می شود. “مریم آیلند” یک سرمایه گذاری مسکونی عظیم تلقی می گردد که خودمشتمل بر دو زیربخش ساختاری به نامهای اقامتگاههای “اِزور بیچ” و “سافیر” می باشد که واحدهای 1، 2 و 3 خوابه آپارتمانی همراه با سوئیت و همچنین نماهای درونی موضوعی و کمدهای دیواری بزرگ از جمله ویژگیهای قابل عرضه این دو مکان عنوان می گردد.
  • اقامتگاههای “آدرس” در فوجَیره“: این مکان ضمن اینکه شامل ساختمان های مسکونی، پذیرایی و تجاری می باشد،به عنوان استراحتگاه + اِسپا نیز معرفی می شود.
بیشتر نشان بده
ایگل هیلز
٠٠٩٧١۴٢۴٩٣۶٢٠
چت در واتساپ واتساپ
درخواست پاسخ به تماسايميل
Submit your referrals

تماس ایگل هیلز

ایگل هیلز
10 + 5 =
error: Content is protected !!