واحدهای یک خوابه Solo در ایست ویلج الجاده
آپارتمان های بلوار
الجاده
vc
قیمت هر فوت مربع 710 درهم
Q2 2022
املاک آردا
شروع قیمت از
450,000 درهم ...

آپارتمان های بلوار

بلوار مجموعه ی مسکونی زیبایی است که متشکل از آپارتمان های سبک نیویورک می باشد و در اختصاصی ترین منطقه ی شارجه "الجاده" واقع شده است. بلوار آپارتمان های یک، دو و سه خوابه با متمایز ترین دیزاین را ارایه می دهد.
error: Content is protected !!