SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta ON (wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id AND wp_postmeta.meta_key = 'wpcf-bedroomscat' ) LEFT JOIN wp_postmeta AS mt1 ON ( wp_posts.ID = mt1.post_id ) WHERE 1=1 AND ( wp_postmeta.post_id IS NULL AND ( mt1.meta_key = 'property_agent' AND mt1.meta_value = '27304' ) ) AND wp_posts.post_type = 'property' AND ((wp_posts.post_status = 'publish')) AND (wp_posts.post_content='' OR wp_posts.post_content LIKE '%![:fa!]%' ESCAPE '!' OR wp_posts.post_content LIKE '%%' OR (wp_posts.post_content NOT LIKE '%![:!]%' ESCAPE '!' AND wp_posts.post_content NOT LIKE '%%')) GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.post_date DESC ')
اسم پروژهنوع پروژهاسم منطقهحداقل قيمتزمان تحويل
Pantheon Elysee آپارتمان برای فروش در دبی (JVC) جمیرا ویلج سرکل 455,900 Q3 2020
بلوار پانتئون آپارتمان برای فروش در دبی (JVC) جمیرا ویلج سرکل 753,451 پروژه های آماده

توسعه Pantheon یکی از معتبرترین و برجسته ترین توسعه دهندگان املاک و مستغلات در جهان است. به عبارت دیگر ، هنر توسعه Pantheon تنها در امارات دیده نمی شود. علاوه بر این ، این یک توسعه دهنده مشهور است که خارج از امارات متحده عربی مستقر است. با این حال ، تحولات خارق العاده آن را می توان در سراسر آسیا ، اروپا و خاورمیانه مشاهده کرد.

بیشتر نشان بده
Pantheon املاک
٠٠٩٧١۴٢۴٩٣۶٠١
چت در واتساپ واتساپ
درخواست پاسخ به تماسايميل
Submit your referrals

تماس Pantheon املاک

Pantheon املاک
10 + 5 =
error: Content is protected !!