(JVC) خرید ملک در جمیرا ویلج سيرکل

(JVC) خرید ملک در جمیرا ویلج سيرکل

# نام پروژه نوع حداقل قیمت تحویل
1 آپارتمان درهم 1,033,500 Q1 2025
2 آپارتمان درهم 479,120 Q1 2025
3 آپارتمان درهم 1,494,600 Q1 2025
4 آپارتمان های 2 خوابه در کچ رزیدنس آپارتمان درهم 1,665,604 Q1 2024
5 آپارتمان درهم 2,517,620 Q1 2024
6 آپارتمان های 1 خوابه در کچ رزیدنس آپارتمان درهم 691,467 Q1 2024
7 آپارتمان های بن غاطی اونیکس آپارتمان درهم 1,112,500 Q4 2024
8 آپارتمان های گلدن وود ۵ آپارتمان - Q4 2025
9 آپارتمان - Q1
10 آپارتمان های 2 خوابه در نوا رزیدنس آپارتمان درهم 1,189,953 Q1
11 1-bedroom Apartments in Neva Residences آپارتمان درهم 806,114 Q1
12 آپارتمان های 1 خوابه بن غاطی امرالد آپارتمان درهم 605,000 Q1 2024
13 آپارتمان درهم 1,330,000 Q1 2024
14 آپارتمان های 2 خوابه بن غاطی امرالد آپارتمان درهم 965,000 Q1 2024
15 آپارتمان درهم 547,516 Q4 2024
16 آپارتمان درهم 4,960,680 Q4 2024
17 آپارتمان - Q4 2024
18 آپارتمان درهم 1,351,306 Q4 2024
19 آپارتمان های 1 خوابه کیو گاردنز لافتز آپارتمان درهم 931,410 Q4 2024
20 آپارتمان های یک خوابه نورث 43، جمیرا ویلیج سرکل، دبی آپارتمان درهم 965,407 Q4 2024
21 آپارتمان درهم 526,888 Q4 2024
22 آپارتمان - Q4 2024
23 آپارتمان های 2 خوابه نورث 43 در جمیرا ویلیج سرکل، دبی آپارتمان درهم 1,077,888 Q4 2024
24 آپارتمان های نورث 43 آپارتمان درهم 526,888 Q4 2024
25 آپارتمان های نوا رزیدنس آپارتمان درهم 806,114 Q1
26 آپارتمان های بن غاطی امرالد آپارتمان درهم 605,000 Q1 2024
27 آپارتمان های بن غاطی کرسنت آپارتمان املاک لوکس دبی درهم 1,251,250 Q4 2023
28 ای جی رزیدنس آپارتمان درهم 1,015,237 پروژه های آماده
29 آپارتمان های کیو گاردن لافتز آپارتمان درهم 547,516 Q4 2024
30 آپارتمان های بن غاطی نوا آپارتمان درهم 806,250 Q3 2023
31 آپارتمان های لوانتو آپارتمان درهم 873,684 Q4 2025
32 آپارتمان های الیتز آپارتمان درهم 624,000 Q4 2025
33 آپارتمان های آئورا آپارتمان درهم 415,000 Q2 2024
34 آپارتمان های بن غاطی کورنر آپارتمان درهم 737,500 Q3 2024
35 آپارتمان های میمون گاردن۲ آپارتمان درهم 595,000 Q4 2025
36 آپارتمان های بن غاطی آپارتمان درهم 590,000 Q3 2023
37 آپارتمان های اوکلی اسکوئر آپارتمان درهم 635,828 Q2 2024
38 آپارتمان درهم 1,000,000 Q4 2024
39 آپارتمان های میایموون گاردنز آپارتمان درهم 830,000 Q4 2025
40 آپارتمان های ماریوت آپارتمان درهم 745,798 Q4 2023
41 فایو جمیرا ویلج دبی املاک لوکس دبی درهم 2,105,537 پروژه های آماده
42 آپارتمان های پورتمن آپارتمان درهم 745,828 Q4 2025
43 سرنیتی لیکس 5 آپارتمان درهم 461,388 پروژه های آماده
44 املاک سرنیتی لیکس 2 آپارتمان درهم 407,200 Q3 2023
45 اپارتمان های بن غاطی هایتس آپارتمان درهم 590,000 Q4 2023
46 آپارتمان بن غاطی جاسمین آپارتمان درهم 526,397 Q4 2022
47 پرنسس دوزیت رزیدنس درهم 511,326 Q4 2024
48 آپارتمان ویوز سامانا آپارتمان درهم 479,120 Q1 2025
49 LOCI Residences آپارتمان درهم 438,397 Q4 2022
50 Catch Residences آپارتمان درهم 691,467 Q1 2024
51 آپارتمان های آکسفورد 212 آپارتمان درهم 437,000 Q2 2023
52 پروژه آپارتمانی پانتئون الیزه ۳ آپارتمان درهم 499,900 Q4 2024
53 آپارتمان های مروا هایتس آپارتمان درهم 591,368 Q1 2022
54 برج رجینا آپارتمان درهم 362,000 Q1 2022
55 سوئیت های میلانو گیووانی بوتیک آپارتمان درهم 1,000,000 پروژه های آماده
56 آپارتمان های هرینگتون هاوس آپارتمان درهم 2,063,828 Q4 2022
57 آپارتمان های بلگراویا 3 آپارتمان درهم 915,828 پروژه های آماده
58 بلگریویا آپارتمان درهم 1,122,828 پروژه های آماده
59 بلگراویا هایتس 1 آپارتمان درهم 718,828 Q2 2022
60 پارتمان های رز بن غاطی آپارتمان درهم 808,141 Q3 2022
61 هِون رزیدنس آپارتمان درهم 870,000 Q2 2022
62 برج 108 درهم 999,999 پروژه های آماده
63 برج غالیا توسط شرکت داماک درهم 449,999 پروژه های آماده
64 واحدهای استودیویی آپارتمان های Pantheon Elysee آپارتمان درهم 549,900 پروژه های آماده
65 واحدهای دو خوابه آپارتمان های Pantheon Elysee آپارتمان درهم 1,175,900 پروژه های آماده
66 واحدهای یک خوابه آپارتمان های Pantheon Elysee آپارتمان درهم 849,900 پروژه های آماده
67 Pantheon Elysee آپارتمان درهم 549,900 پروژه های آماده
68 آرتیستیک هایتس آپارتمان درهم 399,000 Q1 2022
69 آپارتمان های الماس بن غاطی آپارتمان درهم 834,829 Q2 2023
70 پنت هاوس Signature Livings در JVC آپارتمان درهم 1,310,819 پروژه های آماده
71 واحدهای دو خوابه آپارتمان های Signature Livings آپارتمان درهم 1,110,819 پروژه های آماده
72 بلگراویا هایتس شماره 2 آپارتمان درهم 787,828 پروژه های آماده
73 دار الجواهر آپارتمان درهم 437,660 پروژه های آماده
74 برج اسلون آپارتمان درهم 814,828 Q2 2023
75 بلگاراویا سکور آپارتمان درهم 969,828 Q4 2022
76 آپارتمان های بن غاطی میراژ آپارتمان درهم 1,012,857 Q4 2022
77 لیوینگ گاردن آپارتمنت آپارتمان درهم 457,537 پروژه های آماده
78 ساینیچر لیوینگ آپارتمان درهم 494,819 پروژه های آماده
79 بن غاطی گیت رزیدنس آپارتمان درهم 736,215 Q4 2022
80 هاومنی هومز آپارتمان درهم 2,799,486 پروژه های آماده
81 ACES Chateau آپارتمان درهم 855,125 پروژه های آماده
82 اقامتگاه های لایا آپارتمان درهم 845,471 پروژه های آماده
83 آکسفورد بولیوارد آپارتمان درهم 795,000 پروژه های آماده
84 آکسفورد رزیدنس 2 آپارتمان درهم 390,000 پروژه های آماده
85 آپارتمانهای پانتئون الیزه 2 آپارتمان درهم 479,000 Q2 2022
86 آپارتمانهای لا ریویرا آپارتمان درهم 704,000 Q1 2022
87 واحدهای یک خوابه آپارتمان های Signature Livings آپارتمان درهم 782,819 پروژه های آماده
88 واحدهای استودیو آپارتمان های Signature Livings آپارتمان درهم 494,819 پروژه های آماده
89 آپارتمان های آریا آپارتمان درهم 662,661 پروژه های آماده
90 بلوم هایتس آپارتمان درهم 453,648 پروژه های آماده
91 بلووم تاورز آپارتمان درهم 422,400 پروژه های آماده
92 اسکوئر آپارتمان درهم 492,000 پروژه های آماده
93 واحدهای سه خوابه آپارتمان های بلوم هایتس آپارتمان درهم 1,411,504 پروژه های آماده
94 واحدهای یک خوابه آپارتمان های بلوم هایتس آپارتمان درهم 728,500 پروژه های آماده
95 واحدهای استودیویی آپارتمان های بلوم هایتس آپارتمان درهم 428,000 پروژه های آماده
96 واحدهای دو خوابه آپارتمان های بلوم هایتس آپارتمان درهم 1,162,612 پروژه های آماده
97 هتل آپارتمان سه خوابه در برج غالیه درهم 1,349,999 پروژه های آماده
98 هتل آپارتمان یک خوابه در برج غالیه درهم 599,999 پروژه های آماده
99 هتل آپارتمان استودیویی در برج غالیه درهم 449,999 پروژه های آماده
100 آکسفورد رزیدنس آپارتمان درهم 380,000 پروژه های آماده
101 پارک ویلاز ویلا درهم 2,340,580 پروژه های آماده
102 گاردنیا رزیدنس آپارتمان درهم 552,889 پروژه های آماده
103 هتل آپارتمان دو خوابه در برج غالیه درهم 999,999 پروژه های آماده
104 فروشگاه های خرده فروشی بلوم هایتس برای فروش درهم 965,700 پروژه های آماده
105 بلوار پانتئون آپارتمان درهم 753,451 پروژه های آماده
106 اقامتگاههای “جویا وردا” آپارتمان درهم 432,952 پروژه های آماده
107 برج یونیستیت پرایم آپارتمان درهم 362,000 پروژه های آماده
108 ساختمان کامل درهم 65,000,000 پروژه های آماده
109 اقامتگاه های سپیکا آپارتمان درهم 743,019 پروژه های آماده
110 هبیتات ویلا درهم 2,150,000 پروژه های آماده
111 آپارتمان های کریستال رزیدنس آپارتمان درهم 903,719 پروژه های آماده
112 آتون پِلیس آپارتمان درهم 865,828 پروژه های آماده
113 آپارتمانهای بلگراویا 2 آپارتمان درهم 1,600,828 پروژه های آماده
114 الکوو آپارتمان درهم 838,336 پروژه های آماده

درخواست پاسخ به تماس : …

جمیرا ویلیج سيرکل Q1 2025
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات سامانا
در آپارتمان‌های لوکس و مجلل سامانا ویوز بهترین سبک زندگی را تجربه کنید.

شروع قیمت از :

درهم1,033,500

درخواست پاسخ به تماس : …

جمیرا ویلیج سيرکل Q1 2025
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات سامانا
در آپارتمان‌های لوکس و مجلل سامانا ویوز بهترین سبک زندگی را تجربه کنید.

شروع قیمت از :

درهم479,120

درخواست پاسخ به تماس : …

جمیرا ویلیج سيرکل Q1 2025
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات سامانا
در آپارتمان‌های لوکس و مجلل سامانا ویوز بهترین سبک زندگی را تجربه کنید.

شروع قیمت از :

درهم1,494,600

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 2 خوابه در کچ رزیدنس

جمیرا ویلیج سيرکل Q1 2024
خرید املاک شرکت سرمایه گذاری خارجی
زندگی در این پروژه، تجارب جدید، انرژی، تفریح و لذت را برایتان به ارمغان می‌آورد.

شروع قیمت از :

درهم1,665,604

آپارتمان های 2 خوابه در کچ رزیدنس

آپارتمان های 2 خوابه در کچ رزیدنس، جمیرا ویلیج سرکل، دبی همان جایی است که می‌توانید خانه رویایی خود را انتخاب کنید و سود بسیار زیادی کسب کنید. برای اطلاع از شرایط و قیمت خرید این آپارتمان‌ها، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : …

جمیرا ویلیج سيرکل Q1 2024
خرید املاک شرکت سرمایه گذاری خارجی
زندگی در این پروژه، تجارب جدید، انرژی، تفریح و لذت را برایتان به ارمغان می‌آورد.

شروع قیمت از :

درهم2,517,620

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 1 خوابه در کچ رزیدنس

جمیرا ویلیج سيرکل Q1 2024
خرید املاک شرکت سرمایه گذاری خارجی
زندگی در این پروژه، تجارب جدید، انرژی، تفریح و لذت را برایتان به ارمغان می‌آورد.

شروع قیمت از :

درهم691,467

آپارتمان های 1 خوابه در کچ رزیدنس

خانه مورد نظر خود را از میان آپارتمان‌های لوکس 1 خوابه در کچ رزیدنس، جمیرا ویلیج سرکل، دبی خریداری کنید و به همراه دیگر اعضای خانواده زندگی سرشار از آرامشی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با این املاک، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های بن غاطی اونیکس

جمیرا ویلیج سيرکل Q4 2024
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات بن غاطی
آپارتمان های مجلل با عناصر و طرح های منحصر به فرد

شروع قیمت از :

درهم1,112,500

آپارتمان های بن غاطی اونیکس

چه به دنبال فرصتی برای سرمایه گذاری باشید و چه می خواهید یک خانه خانوادگی در منطقه ای آرام پیدا کنید، آپارتمان های بن غاطی اونیکس برای شما مناسب هستند...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های گلدن وود ۵

جمیرا ویلیج سيرکل Q4 2025
شرکت املاک و مستغلات گلدن وورد
طرح پرداخت 6 ساله با تحویل 3 ساله پس از تحویل را ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

آپارتمان های گلدن وود ۵

آپارتمان های گلدن وود ۵ با ارائه اقساط 6 ساله، خانه های عالی در دبی و سرمایه گذاری های ارزشمندی هستند. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : …

جمیرا ویلیج سيرکل Q1
خرید املاک تایگر گروپ
تجربه ای جدید از زندگی در یک محیط زیبایی شناسی مدرن

اطلاع از قیمت

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 2 خوابه در نوا رزیدنس

جمیرا ویلیج سيرکل Q1
خرید املاک تایگر گروپ
تجربه ای جدید از زندگی در یک محیط زیبایی شناسی مدرن

شروع قیمت از :

درهم1,189,953

آپارتمان های 2 خوابه در نوا رزیدنس

خانه رویایی خود را از میان بهترین آپارتمان های 2 خوابه در نوا رزیدنس، جمیرا ویلیج سرکل، دبی انتخاب کنید و یک زندگی مدرن و سرشار از آرامشی را تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این آپارتمان‌ها، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : 1-bedroom Apartments in Neva Residences

جمیرا ویلیج سيرکل Q1
خرید املاک تایگر گروپ
تجربه ای جدید از زندگی در یک محیط زیبایی شناسی مدرن

شروع قیمت از :

درهم806,114

1-bedroom Apartments in Neva Residences

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 1 خوابه بن غاطی امرالد

جمیرا ویلیج سيرکل Q1 2024
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات بن غاطی
توسعه منحصر به فرد با معماری نفیس

شروع قیمت از :

درهم605,000

آپارتمان های 1 خوابه بن غاطی امرالد

آپارتمان های 1 خوابه بن غاطی امرالد در جمیرا ویلیج سرکل، دبی همان جایی هستند که می‌توانید با قیمتی عالی زندگی لوکسی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید این آپارتمان‌ها، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : …

جمیرا ویلیج سيرکل Q1 2024
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات بن غاطی
توسعه منحصر به فرد با معماری نفیس

شروع قیمت از :

درهم1,330,000

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 2 خوابه بن غاطی امرالد

جمیرا ویلیج سيرکل Q1 2024
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات بن غاطی
توسعه منحصر به فرد با معماری نفیس

شروع قیمت از :

درهم965,000

آپارتمان های 2 خوابه بن غاطی امرالد

آپارتمان های 2 خوابه بن غاطی امرالد در جمیرا ویلیج سرکل، دبی همان جایی است که در آن‌ها می‌توانید زندگی سرشار از آرامش داشته باشید. برای اطلاع از جزئیات این آپارتمان‌ها، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : …

جمیرا ویلیج سيرکل Q4 2024
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات AYS
به زیبایی با سبک زندگی راحت طراحی شده است

شروع قیمت از :

درهم547,516

درخواست پاسخ به تماس : …

جمیرا ویلیج سيرکل Q4 2024
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات AYS
به زیبایی با سبک زندگی راحت طراحی شده است

شروع قیمت از :

درهم4,960,680

درخواست پاسخ به تماس : …

جمیرا ویلیج سيرکل Q4 2024
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات AYS
به زیبایی با سبک زندگی راحت طراحی شده است

اطلاع از قیمت

درخواست پاسخ به تماس : …

جمیرا ویلیج سيرکل Q4 2024
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات AYS
به زیبایی با سبک زندگی راحت طراحی شده است

شروع قیمت از :

درهم1,351,306

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 1 خوابه کیو گاردنز لافتز

جمیرا ویلیج سيرکل Q4 2024
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات AYS
به زیبایی با سبک زندگی راحت طراحی شده است

شروع قیمت از :

درهم931,410

آپارتمان های 1 خوابه کیو گاردنز لافتز

خانه رویایی خود را از میان آپارتمان های 1 خوابه کیو گاردنز لافتز در جمیرا ویلیج سرکل، دبی انتخاب کنید و در آن‌ها تجربه زندگی لاکچری و رویایی داشته باشید. برای اطلاع از جزئیات بیشتر در رابطه با این آپارتمان‌ها، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های یک خوابه نورث 43، جمیرا ویلیج سرکل، دبی

جمیرا ویلیج سيرکل Q4 2024
خرید املاک گروه نصیب
آپارتمان های نوآورانه، مدرن و درجه یک در دبی

شروع قیمت از :

درهم965,407

آپارتمان های یک خوابه نورث 43، جمیرا ویلیج سرکل، دبی

آپارتمان های یک خوابه در نورث 43، جمیرا ویلیج سرکل، دبی همان جایی است که می‌توانید با استفاده از امکانات کاربردی زندگی لوکسی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت این آپارتمان‌ها، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : …

جمیرا ویلیج سيرکل Q4 2024
خرید املاک گروه نصیب
آپارتمان های نوآورانه، مدرن و درجه یک در دبی

شروع قیمت از :

درهم526,888

درخواست پاسخ به تماس : …

جمیرا ویلیج سيرکل Q4 2024
خرید املاک گروه نصیب
آپارتمان های نوآورانه، مدرن و درجه یک در دبی

اطلاع از قیمت

...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 2 خوابه نورث 43 در جمیرا ویلیج سرکل، دبی

جمیرا ویلیج سيرکل Q4 2024
خرید املاک گروه نصیب
آپارتمان های نوآورانه، مدرن و درجه یک در دبی

شروع قیمت از :

درهم1,077,888

آپارتمان های 2 خوابه نورث 43 در جمیرا ویلیج سرکل، دبی

خانه رویایی خود را از میان آپارتمان های 2 خوابه در نورث 43، جمیرا ویلیج سرکل، دبی خریداری کنید و به تمامی امکانات لازم برای داشتن زندگی سرشار از آسایش، دسترسی داشته باشید. برای اطلاع از جزئیات بیشتر در رابطه با این آپارتمان‌ها، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های نورث 43

جمیرا ویلیج سيرکل Q4 2024
خرید املاک گروه نصیب
آپارتمان های نوآورانه، مدرن و درجه یک در دبی

شروع قیمت از :

درهم526,888

آپارتمان های نورث 43

اگر می خواهید یک سبک زندگی فوق العاده راحت را در منطقه ای غنی و در عین حال آرام در دبی تجربه کنید، آپارتمان های نورث 43 برای شما مناسب هستند. مشاوره 100% رایگان...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های نوا رزیدنس

جمیرا ویلیج سيرکل Q1
خرید املاک تایگر گروپ
تجربه ای جدید از زندگی در یک محیط زیبایی شناسی مدرن

شروع قیمت از :

درهم806,114

آپارتمان های نوا رزیدنس

نوا رزیدنس در جمیرا ویلیج سرکل، دبی در میان بهترین پروژه‌های مسکونی امارات جهت سرمایه‌گذاری یا سکونت هستند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر در رابطه با این خانه‌ها، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های بن غاطی امرالد

جمیرا ویلیج سيرکل Q1 2024
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات بن غاطی
توسعه منحصر به فرد با معماری نفیس

شروع قیمت از :

درهم605,000

آپارتمان های بن غاطی امرالد

آپارتمان های بن غاطی امرالد گزینه‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاران املاک ومستغلات هستند تا از بازگشت سرمایه و درآمد اجاره‌ باورنکردنی برخوردار شوند. مشاوره 100% رایگان...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های بن غاطی کرسنت

جمیرا ویلیج سيرکل Q4 2023
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات بن غاطی
انواع آپارتمان ها فضای زندگی راحت را برای هر ساکن تضمین می کند

شروع قیمت از :

درهم1,251,250

آپارتمان های بن غاطی کرسنت

اگر به یک خانه یا ملک سرمایه گذاری در یک آدرس محبوب با بودجه کم نیاز دارید، آپارتمان های بن غاطی کرسنت در جمیرا ویلج سرکل برای شما مناسب هستند. در اینجا راهنمای 100٪ رایگان دریافت کنید ...

درخواست پاسخ به تماس : ای جی رزیدنس

جمیرا ویلیج سيرکل
آماده تحویل
خرید املاک ریفاین
آپارتمان های نوآورانه با خانه های شهری زندگی می کنند

شروع قیمت از :

درهم1,015,237

ای جی رزیدنس

اگر به دنبال شروع سبک زندگی خاص و فوق العاده خود در منطقه ای آرام در دبی هستید، ای جی رزیدنس در جمیرا ویلج سرکل برای شما مناسب است. مشاوره 100% رایگان...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های کیو گاردن لافتز

جمیرا ویلیج سيرکل Q4 2024
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات AYS
به زیبایی با سبک زندگی راحت طراحی شده است

شروع قیمت از :

درهم547,516

آپارتمان های کیو گاردن لافتز

آپارتمان‌های کیو گاردن لافتز در جمیرا ویلیج سرکل، دبی همان جایی است که می‌توانید خانه رویایی خود را در موقعیتی عالی و در میان امکانات متنوع خریداری کنید. برای اطلاع از جزئیات بیشتر در رابطه با این پروژه، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های بن غاطی نوا

جمیرا ویلیج سيرکل Q3 2023
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات بن غاطی
فضای داخلی با طراحی دقیق و امکانات مجلل را ارائه می دهد

شروع قیمت از :

درهم806,250

آپارتمان های بن غاطی نوا

آپارتمان های بن غاطی نوا در جمیرا ویلج سرکل گزینه های سرمایه گذاری با ارزش باورنکردنی در دبی هستند. برای دریافت مشاوره ی 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های لوانتو

جمیرا ویلیج سيرکل Q4 2025
خرید املاک شرکت املاک و مستغلات Oro24
تلاش می کند تا یک سبک زندگی سفارشی ایجاد کند که تجمل، ظرافت و سرگرمی را با هم ترکیب کند

شروع قیمت از :

درهم873,684

آپارتمان های لوانتو

آپارتمان های لوانتو در جمیرا ویلج سرکل، آپارتمان های شیکی در دبی برای سبک زندگی سرشار از آرامش هستند. برای دریافت مشاوره 100% رایگان در مورد این املاک فروشی در دبی کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های الیتز

جمیرا ویلیج سيرکل Q4 2025
خرید املاک شرکت ساختمانی دانوب
طراحی فقط برای تعداد کمی از نخبگان، مانند شما

شروع قیمت از :

درهم624,000

آپارتمان های الیتز

آپارتمان های الیتز توسط دانوب افزوده های جدیدی به بازار املاک دبی برای زندگی مجلل اما مقرون به صرفه هستند. برای دریافت مشاوره 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های آئورا

جمیرا ویلیج سيرکل Q2 2024
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات GROVY
ارائه مجموعه‌ای از آپارتمان‌های ممتاز با امکانات ویژه

شروع قیمت از :

درهم415,000

آپارتمان های آئورا

آپارتمان های آئورا در جمیرا ویلج سرکل خانه های عالی در دبی برای زندگی آرام و در عین حال راحت هستند. برای دریافت مشاوره 100% رایگان اینجا کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های بن غاطی کورنر

جمیرا ویلیج سيرکل Q3 2024
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات بن غاطی
طلوع عصر جدید

شروع قیمت از :

درهم737,500

آپارتمان های بن غاطی کورنر

آپارتمان های بن غاطی کورنر خانه های مقرون به صرفه در دبی یا سرمایه گذاری های ایده آل با پتانسیل بسیار بالا هستند. برای مشاوره 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های میمون گاردن۲

جمیرا ویلیج سيرکل Q4 2025
خرید املاک شرکت املاک و مستغلات فخرالدین
پروژه زیبا و همه کاره در JVC، دبی

شروع قیمت از :

درهم595,000

آپارتمان های میمون گاردن۲

اگر به دنبال ملک در دبی در مکانی عالی و تنها با 1% اقساط ماهانه هستید، آپارتمان های میمون گاردن ۲ برای شما مناسب هستند. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های بن غاطی

جمیرا ویلیج سيرکل Q3 2023
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات بن غاطی
آپارتمان های لوکس جدید با امکانات استثنایی

شروع قیمت از :

درهم590,000

آپارتمان های بن غاطی

آپارتمان بن غاطی لونا در JVC، دبی یکی از بهترین گزینه‌ها است که می‌توانید در آن جستجو کنید تا خانه رویایی خود را پیدا کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و قیمت‌ها، هم اکنون اینجا را کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های اوکلی اسکوئر

جمیرا ویلیج سيرکل Q2 2024
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات الینگتون
از سبک زندگی راحت در آپارتمان اوکلی اسکوئر لذت ببرید

شروع قیمت از :

درهم635,828

آپارتمان های اوکلی اسکوئر

آپارتمان اوکلی اسکوئر در JVC، دبی، جایی که می‌توانید خانه رویایی خود را در یک محله عالی جستجو کنید. اگر می خواهید در مورد شرایط مختلف این پروژه بیشتر بدانید، اینجا را کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : …

جمیرا ویلیج سيرکل Q4 2024
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات سامانا

شروع قیمت از :

درهم1,000,000

sold out

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های میایموون گاردنز

جمیرا ویلیج سيرکل Q4 2025
خرید املاک شرکت املاک و مستغلات فخرالدین
پروژه زیبا و همه کاره در JVC، دبی

شروع قیمت از :

درهم830,000

آپارتمان های میایموون گاردنز

آپارتمان مایمون گاردنز در JVC، دبی جایی است که می‌توانید خانه مورد علاقه خود را در دبی پیدا کنید، پس وقت خود را تلف نکنید و برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های ماریوت

جمیرا ویلیج سيرکل Q4 2023
آپارتمان های ماریوت
هتل لوکس مورد نیاز خود را در خلوت خانه خود ارائه می دهد

شروع قیمت از :

درهم745,798

آپارتمان های ماریوت

آپارتمان های ماریوت در JVC، دبی جایی است که رویای شما به حقیقت می‌پیوندد. اکنون برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و قیمت اینجا را کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : فایو جمیرا ویلج دبی

جمیرا ویلیج سيرکل
آماده تحویل
خرید املاک شرکت هلدینگ پنج
نمای خیره کننده 200 درجه ای از شهر دبی

شروع قیمت از :

درهم2,105,537

فایو جمیرا ویلج دبی

فایو جمیرا ویلج دبی با مدیریت فایو هلدینگ یک پروژه مسکونی مجلل است که اقامتگاهی لوکس با تزئینات و دکوراسیون داخلی بسیار شیک و تسهیلات لازم برای داشتن یک زندگی مرفه و توام با آسایش و آرامش را به ساکنان ارائه می دهد و دارای آپارتمان های 1 ، 2 و 4 خوابه با تراس و پشت بام بزرگ در جمیرا ویلج سرکل می باشد.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های پورتمن

جمیرا ویلیج سيرکل Q4 2025
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات الینگتون
زندگی با الهام از طراحی در بهترین حالت

شروع قیمت از :

درهم745,828

آپارتمان های پورتمن

خانه مجلل مورد علاقه خود را در میان آپارتمان های پورتمن در جمیرا ویلج سیرکل دبی جستجو کنید و مطمئن باشید آنچه را که دوست دارید پیدا خواهید کرد. برای اطلاع از شرایط اقساط کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : سرنیتی لیکس 5

جمیرا ویلیج سيرکل
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده گلف لند
آپارتمان های مجلل با امکانات استثنایی

شروع قیمت از :

درهم461,388

سرنیتی لیکس 5

آپارتمان های مسکونی سرنیتی لیکس 5 در جمیرا ویلج سیرکل یک فرصت سرمایه گذاری سودمند با طیف گسترده‌ای از آپارتمان‌های سطح بالا و دوبلکس در دبی است. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : املاک سرنیتی لیکس 2

جمیرا ویلیج سيرکل Q3 2023
خرید املاک شرکت سازنده گلف لند
آپارتمان های مجلل با امکانات استثنایی

شروع قیمت از :

درهم407,200

املاک سرنیتی لیکس 2

سرنیتی لیکس 2 یک مجتمع مسکونی در جمیرا ویلج سیرکل است که طیف متنوعی از واحدهای مسکونی را برای خرید دبی ارائه می‌کند. برای اطلاعات بیشتر از این فرصت سرمایه گذاری سودآور اینجا را کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : اپارتمان های بن غاطی هایتس

جمیرا ویلیج سيرکل Q4 2023
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات بن غاطی
آپارتمان های مقرون به صرفه احاطه شده با چشم انداز مستقیم و باز

شروع قیمت از :

درهم590,000

اپارتمان های بن غاطی هایتس

برج‌های مسکونی بن غاطی در جمیرا ویلج سیرکل فرصتی برای شروع یک زندگی بدون استرس و سودمند در دبی است. برای مشاوره 100 درصد رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان بن غاطی جاسمین

جمیرا ویلیج سيرکل Q4 2022
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات بن غاطی
پروژه‌ای عالی در جمیرا ویلیج سیرکل دبی (JVC)

شروع قیمت از :

درهم526,397

آپارتمان بن غاطی جاسمین

آپارتمان های بن غاطی جاسمین در دبی خانه‌های منحصر به فردی هستند که تمام برتری‌های دبی و آرامش یک مکان امن و دنج را به ساکنین خود هدیه می‌دهند. در وب‌سایت ما مشاوره 100% رایگان است.

درخواست پاسخ به تماس : پرنسس دوزیت رزیدنس

جمیرا ویلیج سيرکل Q4 2024
خرید املاک شرکت ساختمانی اِیسس
تجربه بهترین سبک زندگی لوکس و راحت

شروع قیمت از :

درهم511,326

پرنسس دوزیت رزیدنس

پرنسس دوزیت رزیدنس در جمیرا ویلیج سیرکل فرصتی عالی برای تجربه یک سبک زندگی عالی در سطح هتل و انجام یک سرمایه گذاری پرسود است. برای مشاوره 100% رایگان کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان ویوز سامانا

جمیرا ویلیج سيرکل Q1 2025
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات سامانا
در آپارتمان‌های لوکس و مجلل سامانا ویوز بهترین سبک زندگی را تجربه کنید.

شروع قیمت از :

درهم479,120

آپارتمان ویوز سامانا

آپارتمان‌های سامانا ویوز در جمیرا ویلج سیرکل، استراحتگاه‌های شهری مطلوبی هستند که زندگی لوکس و لذت‌بخشی را در اختیارتان قرار می‌دهند. برای مشاوره 100% رایگان کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : LOCI Residences

جمیرا ویلیج سيرکل Q4 2022
خرید املاک شرکت املاک و مستغلات لوتاه
پروژه‌ای عالی، با کیفیت و در عین حال مقرون به صرفه

شروع قیمت از :

درهم438,397

LOCI Residences

LOCI Residences در جمیرا ویلیج سیرکل خانه‌ای آرامش‌بخش است که دارای امکانات رفاهی عالی و متعددی می‌باشد. برای مشاوره 100% رایگان کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : Catch Residences

جمیرا ویلیج سيرکل Q1 2024
خرید املاک شرکت سرمایه گذاری خارجی
برنامه پرداخت آسان تا 18‌ ماه پس از تحویل

شروع قیمت از :

درهم691,467

Catch Residences

Catch Residences در جمیرا ویلیج سیرکل خانه‌هایی منحصر به فرد هستند که در آن‌ها سبک زندگی راحت و آرامی را تجربه خواهید کرد. برای دریافت مشاوره 100% رایگان کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های آکسفورد 212

جمیرا ویلیج سيرکل Q2 2023
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ایمان
در این پروژه گویی برای زندگی، سبکی لوکس و جدید دوباره معنا می‌شود.

شروع قیمت از :

درهم437,000

آپارتمان های آکسفورد 212

آپارتمان های Oxford 212 در جمیرا ویلیج سیرکل اوج زیبایی، لوکس بودن و تجملات یک ساختمان را در خود معنا می‌کنند. این پروژه هر آنچه که برای یک تجربه زندگی منحصر به فرد لازم است را دارد. برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات دقیق، وارد وب‌سایت ما شوید.

درخواست پاسخ به تماس : پروژه آپارتمانی پانتئون الیزه ۳

جمیرا ویلیج سيرکل Q4 2024
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات پانتئون
طرح پرداخت آسان و انعطاف پذیر را برای 12.5 سال ارائه دهید

شروع قیمت از :

درهم499,900

پروژه آپارتمانی پانتئون الیزه ۳

پنتیئون الیزه 3 در منطقه جمیرا مجموعه ای متشکل از آپارتمان های چشم نواز با قیمتی مقرون به صرفه است که برای خرید ملک در دبی عالی هستند…

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های مروا هایتس

جمیرا ویلیج سيرکل Q1 2022
آپارتمان های مروا هایتس
آپارتمان‌هایی لوکس در قلب JVC

شروع قیمت از :

درهم591,368

آپارتمان های مروا هایتس

آپارتمان های مروا هایتس در جمیرا ویلیج سیرکل فرصت تجربه یک زندگی مجلل و در عین حال آرام را در اختیارتان قرار می‌دهند. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : برج رجینا

جمیرا ویلیج سيرکل Q1 2022
خرید املاک تایگر گروپ
برنامه پرداخت 7 ساله با اقساط ماهانه

شروع قیمت از :

درهم362,000

برج رجینا

برج رجینا یک اجتماع مسکونی زیبا در JVC است که دارای آپارتمان های استودیویی و 1 خوابه با امکاناتی در سطح جهانی است. ارائه آپارتمان مبله با طرح پرداخت انعطاف پذیر طی 4 سال پس از تحویل. در فصل چهارم 2021 تکمیل خواهد شد

درخواست پاسخ به تماس : سوئیت های میلانو گیووانی بوتیک

جمیرا ویلیج سيرکل
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساختمانی آرتور و هاردمن
9٪ بازگشت سرمایه تضمین شده برای دو سال

شروع قیمت از :

درهم1,000,000

سوئیت های میلانو گیووانی بوتیک

با سوییت‌های میلانو گیووانی بوتیک در دو سال 18 درصد بازگشت سرمایه را تجربه کنید! از بین هتل آپارتمان‌های سرویس شده مبله استودیو، 1 و 2 خوابه و دارای طراحی ایتالیایی دست به انتخاب بزنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های هرینگتون هاوس

جمیرا ویلیج سيرکل Q4 2022
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات الینگتون
دارای سبکی ایده‌آل

شروع قیمت از :

درهم2,063,828

آپارتمان های هرینگتون هاوس

هرینگتون هاوس در JVC مجموعه ای متشکل از آپارتمان های آرام و خیره کننده ای ست، که برای خرید ملک در دبی عالی می‌باشند. در اینجامشاوره 100% رایگان است…

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های بلگراویا 3

جمیرا ویلیج سيرکل
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات الینگتون
30/70 برنامه پرداخت با 100٪ تخفیف ثبت سند

شروع قیمت از :

درهم915,828

آپارتمان های بلگراویا 3

پروژه بلگراویا 3 توسط شرکت املاک الینگتون پراپرتیز ساخته شده است ، یک آپارتمان کم ارتفاع در جمیرا ویلج سرکل (JVC) می باشد که از واحدهای 1 ، 2 و 3 خوابه ای برخوردار است که قیمت آن ها از 450.000 درهم امارات شروع می شود .

درخواست پاسخ به تماس : بلگریویا

جمیرا ویلیج سيرکل
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات الینگتون
Offers Easy and Flexible Payment Plan

شروع قیمت از :

درهم1,122,828

بلگریویا

بلگریویا مجموعه ای از آپارتمان لوکس در جمیرا ویلیج دایره ارائه 1 تا واحد 3 خوابه با دسترسی به هوای آزاد زمینه فعالیت و مکان های اوقات فراغت است.

درخواست پاسخ به تماس : بلگراویا هایتس 1

جمیرا ویلیج سيرکل Q2 2022
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات الینگتون
چشم انداز بی نظیر ازمجموعه

شروع قیمت از :

درهم718,828

بلگراویا هایتس 1

با سکونت در بلگراویا هایتس 1 ، از یک سبک زندگی مجلل در جمیرا ویلج سرکل لذت ببرید . در واقع می توان گفت ، پروژه بلگراویا هایتس 1 ، مجموعه ای از آپارتمان های مجلل واقع در جمیرا ویلج سرکل است که واحدهای آپارتمانی در قالب استودیو ، 1 و 2 خوابه را ارائه می دهد . شما می توانید اطلاعات کامل درباره پروژه ، بروشورها ، برنامه پرداخت و نقشه ساختمان را در اینجا مشاهده نمایید .

درخواست پاسخ به تماس : پارتمان های رز بن غاطی

جمیرا ویلیج سيرکل Q3 2022
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات بن غاطی
آپارتمان های طراحی کلاسیک با قیمت مناسب

شروع قیمت از :

درهم808,141

پارتمان های رز بن غاطی

آپارتمان های رز بن غاطی در جمیرا ویلیج سیرکل خانه‌های منحصر به فردی هستند. زیرا در آن‌ها یک سبک منحصر به فرد زندگی وجود دارد. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : هِون رزیدنس

جمیرا ویلیج سيرکل Q2 2022
هِون رزیدنس
ارائه یک محیط زندگی استاندارد لوکس

شروع قیمت از :

درهم870,000

هِون رزیدنس

هِون رزیدنس در جمیرا ویلیج سیرکل، برای زندگی در دبی خانه‌هایی بسیار عالی و برای سرمایه گذاری در دبی گزینه‌ای بسیار سودآور است. نباید این موقعیت عالی را از دست داد.

درخواست پاسخ به تماس : برج 108

جمیرا ویلیج سيرکل
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک
مجتمعی با مناظر جذاب و چشم گیر

شروع قیمت از :

درهم999,999

برج 108

برج108 شرکت داماک مجموعه ای از هتل آپارتمانهای مجلل در جمیرا ویلیج سرکل هستند که بازگشت سرمایه پر منفعتی از راه اجاره آن به دست خواهد آمد.

درخواست پاسخ به تماس : برج غالیا توسط شرکت داماک

جمیرا ویلیج سيرکل
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک
برنامه پرداخت انعطاف پذیر و مقرون به صرفه

شروع قیمت از :

درهم449,999

برج غالیا توسط شرکت داماک

اکنون به آپارتمانهای مجلل هتل در برج غالیا بروید! اولین آپارتمان مبله هتل مطابق با قانون شریعت واقع در دهکده جمیرا با ارائه استودیوی ارزان قیمت ، واحدهای 1 ، 2 و 3 خوابه با شروع از 499.999 درهم فقط با برنامه پرداخت انعطاف پذیر و مقرون به صرفه

sold out

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای استودیویی آپارتمان های Pantheon Elysee

جمیرا ویلیج سيرکل
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات پانتئون
...

شروع قیمت از :

درهم549,900

واحدهای استودیویی آپارتمان های Pantheon Elysee

واحدهای استودیویی Pantheon Elysee واحدهای آپارتمانی باورنکردنی به بزرگی 402 تا 484 فوت مربع هستند . این واحدهای شگفت انگیز، امکانات فراوان کلاس جهانی و همچنین دسترسی آسان به نقاط دیدنی مهم دبی را در اختیار شما قرار می دهند. Pantheon Elysee قرار است مکانی عالی برای استراحت و لذت بردن باشد!

sold out

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای دو خوابه آپارتمان های Pantheon Elysee

جمیرا ویلیج سيرکل
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات پانتئون
...

شروع قیمت از :

درهم1,175,900

واحدهای دو خوابه آپارتمان های Pantheon Elysee

واحدهای دو خوابه Pantheon Elysee واحدهای آپارتمانی باورنکردنی به بزرگی 1262 تا 1293 فوت مربع هستند . این واحدهای شگفت انگیز، امکانات فراوان کلاس جهانی و همچنین دسترسی آسان به نقاط دیدنی مهم دبی را در اختیار شما قرار می دهند. Pantheon Elysee قرار است زندگی هرروز شما را به یک مهمانی دلپذیر تبدیل کند.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای یک خوابه آپارتمان های Pantheon Elysee

جمیرا ویلیج سيرکل
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات پانتئون
...

شروع قیمت از :

درهم849,900

واحدهای یک خوابه آپارتمان های Pantheon Elysee

واحدهای یک خوابه Pantheon Elysee واحدهای آپارتمانی باورنکردنی به بزرگی 710 تا 935 فوت مربع هستند . این واحدهای شگفت انگیز، امکانات فراوان کلاس جهانی و همچنین دسترسی آسان به نقاط دیدنی مهم دبی را در اختیار شما قرار می دهند. Pantheon Elysee قرار است پناهگاه عالی شما باشد، جایی که هر روز فرصتی برای لذت بردن است!

sold out

درخواست پاسخ به تماس : Pantheon Elysee

جمیرا ویلیج سيرکل
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات پانتئون
آپارتمانهای لوکس خود را با اقساط 10 ساله پس از تحویل در JVC رزرو کنید

شروع قیمت از :

درهم549,900

Pantheon Elysee

پانتئون الیزه یک آپارتمان مسکونی زیبا شامل آپارتمان های استودیویی ، 1 ، و 2 و 3 خوابه در دائره جميرا ويليج است. اقساط 10 ساله و 3 ماه دیگر آماده می شود

درخواست پاسخ به تماس : آرتیستیک هایتس

جمیرا ویلیج سيرکل Q1 2022
خرید املاک شرکت آرتیستیک لجند
تنها با پرداخت 10٪ , رزرو کنید همراه با برنامه پرداخت 4 سال پس از تحویل

شروع قیمت از :

درهم399,000

آرتیستیک هایتس

آرتیستیک هیاتس توسط شرکت املاک آرتیستیک لجند، آپارتمان‌هایی در جمیرا ویلج سرکل هستند که در واحدهای استودیو، 1، 2 و 3 خوابه با تضمین 8-11% بازگشت از اجاره عرضه می‌شوند.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های الماس بن غاطی

جمیرا ویلیج سيرکل Q2 2023
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات بن غاطی
آپارتمانهای لوکس و مقرون به صرفه با نمای خیره کننده جامعه

شروع قیمت از :

درهم834,829

آپارتمان های الماس بن غاطی

آپارتمان های الماس بن غاطی در جمیرا ویلیج سیرکل مجموعه ای زیبا و متشکل از آپارتمان هایی لوکس با قیمتی مقرون به صرفه است که برای خرید ملک در دبی عالی هستند. در اینجا مشاوره 100% رایگان است…

درخواست پاسخ به تماس : پنت هاوس Signature Livings در JVC

جمیرا ویلیج سيرکل
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی گرین گروپ
...

شروع قیمت از :

درهم1,310,819

پنت هاوس Signature Livings در JVC

"ساینیچر ویلاز" توسعه ای مسکونی با بنیانی پایدار از جمله پروژه های "گرین گروپ" می باشد که در "جمیرا گلف استیت" ویلاهایی 5 خوابه عرضه می کند.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای دو خوابه آپارتمان های Signature Livings

جمیرا ویلیج سيرکل
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی گرین گروپ
...

شروع قیمت از :

درهم1,110,819

واحدهای دو خوابه آپارتمان های Signature Livings

"ساینیچر ویلاز" توسعه ای مسکونی با بنیانی پایدار از جمله پروژه های "گرین گروپ" می باشد که در "جمیرا گلف استیت" ویلاهایی 5 خوابه عرضه می کند.

درخواست پاسخ به تماس : بلگراویا هایتس شماره 2

جمیرا ویلیج سيرکل
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات الینگتون
چشم انداز های شگفت انگیز ازشهر

شروع قیمت از :

درهم787,828

بلگراویا هایتس شماره 2

بلگراویا هایتس شماره 2 یک پروژه مسکونی در جمیرا ویلج سیرکل بامدیریت املاک الینگتون می باشد که واحدهای آپارتمانی 1 و 2 خوابه را با امکاناتی درجه یک عرضه می نماید.

درخواست پاسخ به تماس : دار الجواهر

جمیرا ویلیج سيرکل
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات One Real

شروع قیمت از :

درهم437,660

دار الجواهر

دارالجواهر , یک پروژه مسکونی ساخته شده توسط شرکت املاک و مستغلات ریئلیتی وان است که در قالب سوئیت ها و واحدهای 1 خوابه و 2 خوابه با امکانات شیک در جمیرا ویلج سرکل طراحی و ساخته شده و به خریداران و سرمایه گذاران ارائه می شود . در اینجا می توانید اطلاعات کامل پروژه ، بروشورها ، برنامه پرداخت و نقشه ساختمان را مشاهده نمایید .

درخواست پاسخ به تماس : برج اسلون

جمیرا ویلیج سيرکل Q2 2023
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات الینگتون
10٪ پرداخت کنید و واحد خود را اکنون رزرو کنید!

شروع قیمت از :

درهم814,828

برج اسلون

…اگر به دنبال خانه ای مناسب در مکانی آرام هستید، برج اسلون در جمیرا ویلج سرکل دبی یک گزینه عالی است. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : بلگاراویا سکور

جمیرا ویلیج سيرکل Q4 2022
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات الینگتون
100٪ تخفیف ثبت سند + بسته مبلمان (حداکثر 2٪ هزینه واحد)

شروع قیمت از :

درهم969,828

بلگاراویا سکور

بلگاراویا سکور بامدیریت املاک و مستغلات الینگتون توسعه ای مسکونی واقع در جمیرا ویلج سیرکل معرفی می شود که واحدهای 1 و 2 خوابه آپارتمانی، سوئیت و همچنین امکانات درجه یک را عرضه می نماید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های بن غاطی میراژ

جمیرا ویلیج سيرکل Q4 2022
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات بن غاطی
پیشنهاد محدود: 30٪ تخفیف در هر آپارتمان

شروع قیمت از :

درهم1,012,857

آپارتمان های بن غاطی میراژ

موقعیت عالی، طراحی منحصر به فرد و همچنین بهترین امکانات رفاهی، آپارتمان های بن غاطی میراژ را به فرصت های سرمایه گذاری ارزشمندی در جمیرا ویلج سرکل تبدیل کرده است. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : لیوینگ گاردن آپارتمنت

جمیرا ویلیج سيرکل
آماده تحویل
خرید املاک شرکت املاک و مستغلات لوتاه
گزینه های طرح پرداخت آسان و انعطاف پذیر را ارائه می دهد

شروع قیمت از :

درهم457,537

لیوینگ گاردن آپارتمنت

آپارتمان های لیوینگ گاردن در جمیرا ویلج سیرکل نه تنها فرصت های خارق العاده ای برای سرمایه گذاری ، بلکه مکان های شگفت انگیزی برای خانه های شما هستند ، که آن را نباید از دست داد. اطلاعات بیشتر را در ادامه مطلب دریافت کنید

درخواست پاسخ به تماس : ساینیچر لیوینگ

جمیرا ویلیج سيرکل
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی گرین گروپ
کاملاً مبله ، مسکونی خالص با برنامه پرداخت 80/20

شروع قیمت از :

درهم494,819

ساینیچر لیوینگ

"ساینیچر ویلاز" توسعه ای مسکونی با بنیانی پایدار از جمله پروژه های "گرین گروپ" می باشد که در "جمیرا گلف استیت" ویلاهایی 5 خوابه عرضه می کند.

درخواست پاسخ به تماس : بن غاطی گیت رزیدنس

جمیرا ویلیج سيرکل Q4 2022
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات بن غاطی
سرمایه گذاری عالی در یک مکان عالی در جمیرا ویلیج سرکل با 30٪ تخفیف

شروع قیمت از :

درهم736,215

بن غاطی گیت رزیدنس

بیان بی نظیر فرم و عملکرد ، بن غاطی گیت رزیدنس در جمیرا ویلیج سرکل برای دسترسی به خانه بسیار مناسب است. اطلاعات بیشتری کسب کنید

درخواست پاسخ به تماس : هاومنی هومز

جمیرا ویلیج سيرکل
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات زایا
واگذاری باطرح پرداخت 2 ساله

شروع قیمت از :

درهم2,799,486

هاومنی هومز

هاومنی هومز یک توسعه مسکونی مجلل واقع در جمیرا ویلج سیرکل (JVC) است که آپارتمان های 2، 3 و 4 خوابه ای را همراه با پنت هاوس های 4 خوابه با تراس های بالای سقف و امکانات درجه یک عرضه می نماید.

درخواست پاسخ به تماس : ACES Chateau

جمیرا ویلیج سيرکل
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساختمانی اِیسس
آپارتمان های آماده ، لوکس و مقرون به صرفه در JVC

شروع قیمت از :

درهم855,125

ACES Chateau

Aces Chateauمجموعه ای منحصر به فرد و متشکل از آپارتمان های لوکس با الهام از رنسانس در منطقه جمیرا ویلج سرکل می باشد که در قالب واحدهای 1 ، 2 و 3 خوابه و سو ئیت ها ارائه شده است .

درخواست پاسخ به تماس : اقامتگاه های لایا

جمیرا ویلیج سيرکل
آماده تحویل
خرید املاک شرکت جهانی املاک و مستغلات آکشارا
خانه ای عالی برای زندگی در JVC

شروع قیمت از :

درهم845,471

اقامتگاه های لایا

اقامتگاه های لایا , یک پروژه آپارتمانی از املاک و مستغلات بین المللی آکشارا واقع در جمیرا ویلج سرکل است که از واحدهای 1 ، 2 و 3 خوابه تشکیل شده و دسترسی به مناطق مختلف دبی را امکان پذیر می سازد .

درخواست پاسخ به تماس : آکسفورد بولیوارد

جمیرا ویلیج سيرکل
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ایمان
قیمت مقرون به صرفه با برنامه پرداخت 3 ساله

شروع قیمت از :

درهم795,000

آکسفورد بولیوارد

آکسفورد بوليفارد در موقعیت عالی در JVC واقع شده است که یک جامعه ایده آل برای خانواده است، مجموعه ای از استودیوها با طراحی معاصر، واحدهای 1 خوابه و 2 خوابه را با اقساط 3 ساله ارائه می دهد

sold out

درخواست پاسخ به تماس : آکسفورد رزیدنس 2

جمیرا ویلیج سيرکل
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ایمان
آپارتمانهای مقرون به صرفه فقط با 5٪ هزینه رزرو

شروع قیمت از :

درهم390,000

آکسفورد رزیدنس 2

آكسفورد ريزيدنس 2 یک ساختمان مسکونی در JVC دبی است که متشکل از آپارتمان های استودیویی ، 1 و 2 خوابه توسط ساخت و ساز ایمان است. این آپارتمانهای مجلل با طرح پرداخت آسان 5٪ هزینه رزرو آماده ارائه مکانهای مقرون به صرفه از 495 هزار درهم است.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمانهای پانتئون الیزه 2

جمیرا ویلیج سيرکل Q2 2022
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات پانتئون
گزینه های پرداخت آسان : اقساط 5 ساله ویا اقساط 10 ساله

شروع قیمت از :

درهم479,000

آپارتمانهای پانتئون الیزه 2

Pantheon Elysee 2 is a collection of affordable luxury apartments in Jumeirah Village Circle. Offers Easy Payment Plan Options: 5 Years Payment Plan or 10 Years Payment Plan. Get free consultation…{:{fa}"پانتئون الیزه 2" مجموعه ای از آپارتمانهای لوکس با قیمت هایی مناسب هستند که در جمیرا ویلج سیرکل واقع شده است. گزینه های طرح پرداخت آسان را ارائه می دهد: 5 سال برنامه پرداخت یا 10 سال برنامه پرداخت. با ما مشاوره رایگان دریافت کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمانهای لا ریویرا

جمیرا ویلیج سيرکل Q1 2022
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات بی اند ام ریویرا
چشم اندازهای شگفت انگیز مجموعه

شروع قیمت از :

درهم704,000

آپارتمانهای لا ریویرا

آپارتمانهای لاریویرا ساخت بی اند ام ریویرا دولوپمنتز، خانه‌هایی با یک یا دو اتاق خواب در طرح جمیرا ویلیج سرکل هستند که قیمت آن از 650.000 درهم امارات آغاز میشود.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای یک خوابه آپارتمان های Signature Livings

جمیرا ویلیج سيرکل
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی گرین گروپ
...

شروع قیمت از :

درهم782,819

واحدهای یک خوابه آپارتمان های Signature Livings

واحدهای های یک خوابه ی آپارتمانهای Signature Livings انتخاب پیچیده ای از مبلمان سفارشی و همچنین دیدگاه های بی نظیر منظره شهری اطراف و فضای سبز زمین گلف را ارائه می دهند. این واحدها در مجموع 750 تا 836 فوت مربع مساحت را با امکانات رفاهی مدرن و همچنین یک طراحی شیک ارائه می دهند. علاوه بر این ، این واحدهای بزرگ به طرز دلپذیری طراحی شده اند تا مناسب بهترین سبک زندگی مدرن و سلطنتی باشند.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای استودیو آپارتمان های Signature Livings

جمیرا ویلیج سيرکل
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی گرین گروپ
...

شروع قیمت از :

درهم494,819

واحدهای استودیو آپارتمان های Signature Livings

واحدهای استودیویی آپارتمان هایSignature Livings انتخابی پیچیده از مبلمان سفارشی را ارایه می دهند که با منظره های بی نظیر اطراف و فضای سبز زمین گلف تکمیل شده اند. این واحدها مساحت 399 تا 419 فوت مربع با را با امکانات رفاهی مدرن و همچنین یک طراحی زیبا و دلپذیر را ارائه می دهند. علاوه بر این ، این واحدهای بزرگ گونه ای ساخته شده اند که پناهگاه هایی سرشار از راحتی و آرامش خالص باشند.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های آریا

جمیرا ویلیج سيرکل
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات GROVY
آپارتمان های مقرون به صرفه در JVC با طراحی خیره کننده ، ویژگی های معماری و فنی

شروع قیمت از :

درهم662,661

آپارتمان های آریا

آپارتمان های آریا از مطلوب ترین آپارتمان های دبی هستند که در یکی از بهترین محله های دبی، JVC واقع شده اند. این آپارتمان های شیک موقعیت مکانی مناسب ، امکانات رفاهی مدرن و همچنین اتصال بی نظیر به سایر قسمت های دبی را ارایه می دهند. آریا قرار است پناهگاه درون شهری شما باشد که در آن هر لحظه یک مهمانی دلپذیر می باشد!

درخواست پاسخ به تماس : بلوم هایتس

جمیرا ویلیج سيرکل
آماده تحویل
املاک و مستغلات بلوم پراپرتیز
آپارتمان ارزان قیمت با گزینه های برنامه پرداخت آسان و انعطاف پذیر

شروع قیمت از :

درهم453,648

بلوم هایتس

آپارتمانهای زیبا را در بلوم هایتز در رده های استودیو ، واحدهای 1 ، 2 و 3 خوابه و فضای خرده فروشی با قیمت های مقرون به صرفه در JVC سرمایه گذاری کنید. این پروژه همچنین اقساط 5 ساله پس از تحویل با تنها 10٪ پیش پرداخت و شروع از 406،000 هزار درهم ، و در فصل چهارم 2020 آماده خواهد شد

درخواست پاسخ به تماس : بلووم تاورز

جمیرا ویلیج سيرکل
آماده تحویل
املاک و مستغلات بلوم پراپرتیز
طرح پرداخت 4 ساله پس از تحویل

شروع قیمت از :

درهم422,400

بلووم تاورز

بلوم تاورز یک ساختمان مسکونی درجه یک و عالی ست که شامل آپارتمان‌های استودیویی و ۱ خوابه میباشد. این پروژه توسط شرکت بلوم پرپرتیز در منطقه JVC طراحی و اجرا شده است. ارائه گزینه‌های طرح پرداخت آسان و انعطاف‌پذیر، تحویل 4 ساله و قیمتهایی مقرون به صرفه از ویژگی‌های این پروژه است.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : اسکوئر

جمیرا ویلیج سيرکل
آماده تحویل
خرید املاک تایگر گروپ
آپارتمان های مبله با اقساط 4 ساله پس از تحویل

شروع قیمت از :

درهم492,000

اسکوئر

سكوير توسط گروه تايجر یک آپارتمان مسکونی مبله در JVC است که دارای آپارتمانهای استودیو و وآپارتمانهای یک خوابه با امکانات کلاسیک است. طرح پرداخت ویژه با 4 سال پس از تحویل. این پروژه در فصل چهارم 2020 به پایان می رسد

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای سه خوابه آپارتمان های بلوم هایتس

جمیرا ویلیج سيرکل
آماده تحویل
املاک و مستغلات بلوم پراپرتیز
...

شروع قیمت از :

درهم1,411,504

واحدهای سه خوابه آپارتمان های بلوم هایتس

با اقساط 5 ساله پس از تحویل با قیمت مقرون به صرفه ، واحدهای مجلل 3 خوابه را در بلوم هایتس سرمایه گذاری کنید! این واحدها به زیبایی ساخته شده اند تا اطمینان حاصل کنند که شما فضای کافی برای زندگی به سبک مورد نیاز خود را دارید

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای یک خوابه آپارتمان های بلوم هایتس

جمیرا ویلیج سيرکل
آماده تحویل
املاک و مستغلات بلوم پراپرتیز
...

شروع قیمت از :

درهم728,500

واحدهای یک خوابه آپارتمان های بلوم هایتس

واحدهای مجلل 1 خوابه در JVC! ارائه قیمت مقرون به صرفه از 659 هزار درهم با 5 سال برنامه پرداخت پس از تحویل. این آپارتمان ها برای لذت بردن از سبک معاصر و مکانی ایده آل برای تفریح در کنار دوستان و خانواده ساخته شده اند. بلوم هایتز با امکانات پیشرفته ، مکان زیبایی شما خواهد بود که در آن لحظات شما از راحتی سرشار است

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای استودیویی آپارتمان های بلوم هایتس

جمیرا ویلیج سيرکل
آماده تحویل
املاک و مستغلات بلوم پراپرتیز
آپارتمان ارزان قیمت با گزینه های برنامه پرداخت آسان و انعطاف پذیر

شروع قیمت از :

درهم428,000

واحدهای استودیویی آپارتمان های بلوم هایتس

واحدهای استودیوی شیک در بلوم هایتس را از 406 هزار درهم با فقط 10٪ هزینه رزرو + اقساط 5 ساله برنامه پس از تحویل داشته باشید. این یک واحد آپارتمان متمایز است که در JVC واقع شده است ، مقصدی رویایی در دبی مدرن است. از منظره های چشم نواز جامعه لذت ببرید ، جایی که می توانید به عنوان یک پناهگاه آرامش در زندگی خود ظاهر شوید

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای دو خوابه آپارتمان های بلوم هایتس

جمیرا ویلیج سيرکل
آماده تحویل
املاک و مستغلات بلوم پراپرتیز
آپارتمان ارزان قیمت با گزینه های برنامه پرداخت آسان و انعطاف پذیر

شروع قیمت از :

درهم1,162,612

واحدهای دو خوابه آپارتمان های بلوم هایتس

واحدهای نفیس 2 خوابه در بلوم هایتز با طراحی معاصر! ارائه اقساط 5 ساله پس از تحویل با 10٪ پیش پرداخت. این آپارتمان ها دارای خطوط تزئینی محکم و همچنین الگوی موجی در نمای خود هستند تا حس جریان و ریتم را القا کنند. در لوکس ترین واحدهایی که آماده حضور در فصل چهارم 2020هستند از مناظر خیره کننده آن لذت ببرید

درخواست پاسخ به تماس : هتل آپارتمان سه خوابه در برج غالیه

جمیرا ویلیج سيرکل
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک
آپارتمانهای کاملاً مبله با دید باز

شروع قیمت از :

درهم1,349,999

هتل آپارتمان سه خوابه در برج غالیه

فقط با 10٪ رزرو ، از 1،349،999 درهم ، واحد 3 خوابه لوکس و مجلل در برج غاليا را خریداری کنید! این واحدها بیانگر سبک زندگی مجلل سرویس دهی شده در مکان اصلی دبی در دایره جمیرا ویلیج هستند. در واحدهای شگفت انگیز نماینده ایده آل های خود ، باورنکردنی ترین را داشته باشید

درخواست پاسخ به تماس : هتل آپارتمان یک خوابه در برج غالیه

جمیرا ویلیج سيرکل
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک
آپارتمانهای کاملاً مبله با دید باز

شروع قیمت از :

درهم599,999

هتل آپارتمان یک خوابه در برج غالیه

فقط با طرح پرداخت انعطاف پذیر ، از 599،999 AED به واحدهای مجلل 1BR برج غالیا زندگی کنید! آماده انتقال است که برای ارائه بهترین خدمات زندگی به شما ارائه می شود. در واحدهای زیبای برج قالیا در JVC زندگی تفریحی ، اسراف و راحتی را تجربه کنید. قرار است این سبک زندگی منحصر به فرد باشد مانند هیچ سبک دیگری

درخواست پاسخ به تماس : هتل آپارتمان استودیویی در برج غالیه

جمیرا ویلیج سيرکل
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک
آپارتمانهای کاملاً مبله با دید باز

شروع قیمت از :

درهم449,999

هتل آپارتمان استودیویی در برج غالیه

هتل آپارتمان های آماده استودیوی در برج غاليا I بین زندگی و سبک زندگی سلطنتی را منحصر به فرد می کند. با ارائه قیمت مقرون به صرفه از 499.999 هزار درهم ، این واحدهای باورنکردنی غالیا نمونه ای از زندگی لوکس مطابق با اعتقادات شما هستند و سبکی از زندگی را تجربه می کنند که نشان دهنده بهترین هر دو جهان در JVC است که مقصد آرزوها در شهر است

sold out

درخواست پاسخ به تماس : آکسفورد رزیدنس