اسم پروژهنوع پروژهحداقل قيمتزمان تحويل
ساختمان 1اصایل آپارتمان برای فروش در دبی 1,423,000 Q4 2021
ساختمان رحال4 آپارتمان برای فروش در دبی 1,315,000 Q2 2021
ساختمان شماره (3) “لامتارا” آپارتمان برای فروش در دبی - Q2 2021
مَدینت جومیرا لیوینگ آپارتمان برای فروش در دبی 1,259,000 Q2 2021

توسعه “مَدینت جومیرا لیوینگ”

“مَدینت جومیرا لیوینگ” از “آکا MJ” توسعه ای انقلابی معرفی می شود که به تازگی تکامل یافته و توسط املاک و مستغلات ناموَر و مورد تحسین “دبی هُلدینگ” در منطقه مدیریت می شود. صرفنظر از برج نمادین “خلیفه” که در امتداد جاده “اُم سُقَیم” قرار دارد، “مَدینت جومیرا لیوینگ” از لحاظ برخوردار بودن از مزیت “غیراستیجاری” در این منطقه در نوع خود بی نظیر است. این تاسیسات ترکیبیِ غیراستیجاری با عرضه گزینه های مسکونی، تجاری و تفریحی متفاوت، شهرکی مستقل را تشکیل می دهند. نظر به عظمت و بزرگی این پروژه، مدتی است که سوژه صحبت مردم شده و همه بی صبرانه منتظر هستند که مکانی در توسعه این کشور برای خود تخصیص دهند. باتوجه به موقعیت محوری این مکان در جومیرا، می توان به مزیت دسترسی راحت و آسان آن به مقاصد کلیدی متعددی مثل مدارس، بیمارستان ها، مراکز خرده فروشی و غیره نیز اشاره نمود.

نزدیکترین مدارس به “مَدینت جومیرا لیوینگ”

نزدیکترین مدارس به “مَدینت جومیرا لیوینگ” به شرح زیر است:

  • مدرسه انگلیسی زبان جومیرا-JESS در دبی
  • دبستان جومیرا GEMS
  • جومیرا دار المَسیاف

نزدیکترین بیمارستان ها به “مَدینت جومیرا لیوینگ”

مجاورت با بیمارستان ها و مراکز بهداشت-مراقبت خیلی محوری است. برخی از نزدیکترین بیمارستان های موجود به این منطقه به شرح زیر است:

  • بیمارستان امارات
  • کلینیک بیمارستان خصوصی “الگارهود” جومیرا
  • میدکلینیک “البحر”

نزدیکترین مراکز خرید/ مال ها به “مَدینت جومیرا لیوینگ”

نزدیکترین مراکز خرید/ مال ها به “مَدینت جومیرا لیوینگ” به شرح زیر است:

  • جومیرا سنتر
  • تاون سنتر جومیرا
  • دبی مال
  • مِرکاتو مال

ثبت نام

6 + 2 =
error: Content is protected !!