داماک پراپرتیز

لیست پروژه های داماک پراپرتیز

# نام پروژه نوع منقطه حداقل قیمت تحویل
1 تاون هاوس های مونت کارلو خرید تاون هاوس در دبی داماك لاگون درهم 1,900,000 Q1
2 الگانس تاور خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 1,790,000 Q1
3 تاون هاوس های ماربلا خرید تاون هاوس در دبی داماك لاگون درهم 1,900,000 Q2
4 شیک تاور خرید آپارتمان در دبی (خلیج تجاری) بیزینس بی درهم 823,000 پروژه های پیش از راه اندازی
5 ویلا های جم استیس خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 5,800,000 Q4 2025
6 پروژه The Farmhouses خرید ویلا در دبی داماک هیلز 2 درهم 6,500,000 Q3 2024
7 آپارتمان های صفا 2 خرید آپارتمان در دبی درهم 750,000 Q1
8 تاون هاوس های مالت خرید تاون هاوس در دبی داماك لاگون درهم 1,748,000 Q1
9 ویلاهای مستقل ونیز خرید ویلا در دبی داماك لاگون درهم 4,900,000 Q1
10 خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 19,797,000 Q4 2024
11 ویلاهای پورتوفینو خرید ویلا در دبی داماك لاگون درهم 1,569,000 Q3 2025
12 پروژه ویلایی نایس ویلاز خرید تاون هاوس در دبی خرید ویلا در دبی داماك لاگون درهم 1,706,000 Q2 2025
13 آپارتمان ویردیس خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز 2 درهم 406,000 Q1 2025
14 آپارتمان صفا وان خرید آپارتمان در دبی درهم 1,620,000 Q1
15 املاک آیکون سیتی خرید آپارتمان در دبی جاده شیخ زاید درهم 850,000 Q4 2022
16 آپارتمان گلف گیت خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 726,000 Q4 2024
17 ویلاهای اترون خرید ویلا در دبی داماک هیلز 2 - Q4 2024
18 برج کاوالی خرید آپارتمان در دبی دبی مارینا درهم 1,754,000 Q3 2025
19 ویلاهای املاک ترامپ (بل ایر) خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 3,800,000 Q1 2024
20 فیورادر گلف ورد خرید آپارتمان در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 307,000 پروژه های آماده
21 پریوه خرید هتل آپارتمان در دبی (خلیج تجاری) بیزینس بی درهم 704,000 پروژه های آماده
22 آمورا در گلف ورد خرید آپارتمان در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 337,000 پروژه های آماده
23 ویلاهای لجندز خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 1,870,000 Q4 2024
24 ویلاهای کاستا براوا خرید تاون هاوس در دبی خرید ویلا در دبی داماك لاگون درهم 1,530,000 Q3 2024
25 ویلاهای سرنیداد خرید ویلا در دبی داماك لاگون درهم 1,530,000 Q4 2024
26 ویلاهای ترامپ (بل ایر) 2 خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 1,870,000 Q1 2024
27 آپارتمان های لورتو خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 819,000 پروژه های آماده
28 “آیکون هتل” با مدیریت “روبرتو کاوالی” خرید هتل آپارتمان در دبی دبی مارینا - Q4 2022
29 واحدهای دو خوابه برای فروش در برج Paramount خرید هتل آپارتمان در دبی جاده شیخ زاید درهم 1,884,401 پروژه های آماده
30 واحدهای استودیو برای فروش در برج Paramount خرید هتل آپارتمان در دبی جاده شیخ زاید درهم 1,196,000 پروژه های آماده
31 آپارتمان های تنورا خرید هتل آپارتمان در دبی دبی ساوث درهم 650,000 پروژه های آماده
32 زادا تاور خرید آپارتمان در دبی (خلیج تجاری) بیزینس بی درهم 699,999 Q4 2023
33 ویلاهای گرین وودز خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 1,688,000 Q4 2024
34 پارک ویلاز خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 3,066,000 پروژه های آماده
35 میرانو تاور خرید آپارتمان در دبی (خلیج تجاری) بیزینس بی درهم 526,000 پروژه های آماده
36 ویلاهای آکویا کواترو خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) - پروژه های آماده
37 “بیچ” بامدیریت “مَیسان دی ویل” خرید آپارتمان در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,075,000 پروژه های آماده
38 آپارتمان های کیارا خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 798,000 پروژه های آماده
39 آپارتمانهای سلستیا هتل خرید هتل آپارتمان در دبی دبی ساوث درهم 425,000 پروژه های آماده
40 برج 108 خرید هتل آپارتمان در دبی (JVC) جمیرا ویلج سيرکل درهم 999,999 پروژه های آماده
41 برج غالیا توسط شرکت داماک خرید هتل آپارتمان در دبی (JVC) جمیرا ویلج سيرکل درهم 449,999 پروژه های آماده
42 ویلاهای اکنان خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,246,000 پروژه های آماده
43 اقامتگاه ها و هتل برج های پارامونت خرید هتل آپارتمان در دبی جاده شیخ زاید درهم 1,574,580 پروژه های آماده
44 برج بلاویستا خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 460,000 پروژه های آماده
45 برجهای داماک با اقامتگاهها و هتل های پارامونت خرید آپارتمان در دبی (خلیج تجاری) بیزینس بی درهم 916,000 پروژه های آماده
46 سانتورینی خرید تاون هاوس در دبی خرید ویلا در دبی داماك لاگون درهم 1,497,000 Q3 2024
47 گلف تاون خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 1,070,000 پروژه های آماده
48 هتل رادیسون خرید هتل آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 544,000 پروژه های آماده
49 روا رزیدنس خرید آپارتمان در دبی (خلیج تجاری) بیزینس بی درهم 780,000 پروژه های آماده
50 ویرا رزیدنس خرید آپارتمان در دبی (خلیج تجاری) بیزینس بی درهم 1,301,000 پروژه های آماده
51 داماک میسون مجستین خرید آپارتمان در دبی (خلیج تجاری) بیزینس بی درهم 716,000 پروژه های آماده
52 ترامپ استیت پارک رزیدنس خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 2,960,000 پروژه های آماده
53 ریوا هایتز خرید آپارتمان در دبی (خلیج تجاری) بیزینس بی درهم 804,000 Q2 2022
54 آپارتمانهای گلف ویتا خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 721,000 پروژه های آماده
55 ویلاهای بیت الاصیل خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,291,000 پروژه های آماده
56 ویلاهای یو ان او خرید ویلا در دبی داماک هیلز 2 - Q4 2024
57 اوروم ویلاز خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,554,000 پروژه های آماده
58 ویلاهای سنگی هاجر2 خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,137,000 پروژه های آماده
59 Evo Townhomes توسط داماک خرید تاون هاوس در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 737,000 پروژه های آماده
60 برج های کارسون خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 716,000 پروژه های آماده
61 واحدهای دو خوابه آپارتمان های فیورا در گلف ورد خرید آپارتمان در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 582,000 پروژه های آماده
62 واحدهای یک خوابه آپارتمان های فیورا در گلف ورد خرید آپارتمان در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 387,000 پروژه های آماده
63 واحدهای استودیویی آپارتمان های فیورا در گلف ورد خرید آپارتمان در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 307,000 پروژه های آماده
64 ویلا های کندا خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,100,000 پروژه های آماده
65 داماک هایتز خرید آپارتمان در دبی دبی مارینا درهم 2,842,000 پروژه های آماده
66 آپارتمانهای آل سیزنز خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 560,000 پروژه های آماده
67 ویلاهای Biela خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,323,000 پروژه های آماده
68 واحدهای دو خوابه آپارتمان های گلف ویتا خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 699,999 پروژه های آماده
69 واحدهای یک خوابه آپارتمان های گلف ویتا خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 449,999 پروژه های آماده
70 ویلاهای کازابلانکابوتیک خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,896,000 پروژه های آماده
71 گلف تراس خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 1,198,000 پروژه های آماده
72 داماک هیلز – گلف ودوتا خرید هتل آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 885,000 پروژه های آماده
73 گلف هاریزون خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 1,899,000 پروژه های آماده
74 گلف ویستا خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 1,490,000 پروژه های آماده
75 آپارتمان های ارکید خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 1,086,000 پروژه های آماده
76 گلف پرومناد خرید هتل آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 851,000 پروژه های آماده
77 آپارتمان های جاسمین خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 1,184,000 پروژه های آماده
78 ویلاهای بهیا خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 999,999 پروژه های آماده
79 ویلاهای ملروس خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 6,999,999 Q4 2022
80 ویلاهای جاست کاوالی خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,300,000 پروژه های آماده
81 سیلور اسپرینگ خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 1,990,000 Q3 2023
82 ویلاهای گرین اگرس خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 1,660,000 Q4 2022
83 واحدهای سه خوابه آپارتمان های کیارا خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 2,161,000 پروژه های آماده
84 واحدهای دو خوابه آپارتمان های کیارا خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 1,614,000 پروژه های آماده
85 واحدهای یک خوابه آپارتمان های کیارا خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 1,514,000 پروژه های آماده
86 واحدهای استودیویی آپارتمان های کیارا خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 798,000 پروژه های آماده
87 ویلاهای آونسیا2 خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,300,000 پروژه های آماده
88 ویلاهای سنگی حجر خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,137,000 پروژه های آماده
89 ویلاهای مستقل چلسی بوتیک خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,350,000 پروژه های آماده
90 تاون هاوسز مد خرید تاون هاوس در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 616,000 پروژه های آماده
91 ویلاهای آکویا مانارولا خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 999,999 پروژه های آماده
92 آکویا ایمجین2.0 خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 2,696,000 پروژه های آماده
93 آرتسیا در داماک هیلز خرید هتل آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 706,650 پروژه های آماده
94 ویلاهای آکویا پلی خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,075,000 پروژه های آماده
95 ویلاهایXV خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 3,230,000 پروژه های آماده
96 آکویا سلفی خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,325,000 پروژه های آماده
97 ویلاهای شیک “اِتور 971 بوگاتی” خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 36,000,000 پروژه های آماده
98 آکویا فِرِش خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 999,999 پروژه های آماده
99 داماک میسون بیز اج خرید هتل آپارتمان در دبی (خلیج تجاری) بیزینس بی درهم 4,615,000 پروژه های آماده
100 ویلاهای کنسینگتون بوتیک خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 3,125,000 پروژه های آماده
101 برج آوانتی خرید هتل آپارتمان در دبی (خلیج تجاری) بیزینس بی درهم 663,000 پروژه های آماده
102 ویلاهای رویال گلف خرید ویلا در دبی املاک گلف جمیرا درهم 6,541,000 پروژه های آماده
103 داماک هیلز ترامپ استیت خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 5,924,000 پروژه های آماده
104 ناویتاس خرید آپارتمان در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 420,000 پروژه های آماده
105 ترامپ استیت خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 5,417,000 پروژه های آماده
106 واحدهای استودیویی آپارتمان های آیکون هایتس خرید آپارتمان در دبی جاده شیخ زاید درهم 599,999 Q4 2022
107 ویلاهای کسکید خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,075,000 پروژه های آماده
108 واحدهای استودیویی برج بلاویستا خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 494,000 پروژه های آماده
109 واحدهای دو خوابه در برج بلاویستا خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 1,352,000 پروژه های آماده
110 واحدهای یک خوابه در برج بلاویستا خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 726,000 پروژه های آماده
111 ویلاهای آکویا جنوس خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,450,000 پروژه های آماده
112 واحدهای یک خوابه برای فروش در برج Paramount خرید هتل آپارتمان در دبی جاده شیخ زاید درهم 1,574,580 پروژه های آماده
113 ویلاهای صحارا خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,246,000 پروژه های آماده
114 آیکون تاورز خرید آپارتمان در دبی جاده شیخ زاید - Q4 2022
115 هتل آپارتمان سه خوابه در برج غالیه خرید هتل آپارتمان در دبی (JVC) جمیرا ویلج سيرکل درهم 1,349,999 پروژه های آماده
116 هتل آپارتمان یک خوابه در برج غالیه خرید هتل آپارتمان در دبی (JVC) جمیرا ویلج سيرکل درهم 599,999 پروژه های آماده
117 هتل آپارتمان استودیویی در برج غالیه خرید هتل آپارتمان در دبی (JVC) جمیرا ویلج سيرکل درهم 449,999 پروژه های آماده
118 آپارتمان‌های مجلل داماک رزیدنس خرید آپارتمان در دبی دبی مارینا درهم 2,400,000 پروژه های آماده
119 آپارتمان های آیکون هایتس خرید آپارتمان در دبی جاده شیخ زاید درهم 779,000 Q2 2022
120 کاپیتال بی خرید آپارتمان در دبی (خلیج تجاری) بیزینس بی درهم 850,000 پروژه های آماده
121 هتل آپارتمان دو خوابه در برج غالیه خرید هتل آپارتمان در دبی (JVC) جمیرا ویلج سيرکل درهم 999,999 پروژه های آماده
122 آپارتمان های  “های گاردن” خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 1,046,191 پروژه های آماده
123 واحدهای سه خوابه برج Merano خرید آپارتمان در دبی (خلیج تجاری) بیزینس بی درهم 2,077,000 پروژه های آماده
124 واحدهای دو خوابه میرانو تاور خرید آپارتمان در دبی (خلیج تجاری) بیزینس بی درهم 1,480,000 پروژه های آماده
125 واحدهای یک خوابه برج Merano خرید آپارتمان در دبی (خلیج تجاری) بیزینس بی درهم 1,085,000 پروژه های آماده
126 واحدهای استودیویی برج Merano خرید آپارتمان در دبی (خلیج تجاری) بیزینس بی درهم 526,000 پروژه های آماده
127 ویلاهای چهار خوابه A La Carte + اتاق خدمتکار بدون تراس خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 2,170,000 Q4 2022
128 واحدهای سه خوابه آپارتمان های آیکون هایتس خرید آپارتمان در دبی جاده شیخ زاید درهم 2,369,000 پروژه های آماده
129 واحدهای دو خوابه آپارتمان های آیکون هایتس خرید آپارتمان در دبی جاده شیخ زاید درهم 1,324,000 پروژه های آماده
130 واحدهای یک خوابه آپارتمان های آیکون هایتس خرید آپارتمان در دبی جاده شیخ زاید درهم 899,999 پروژه های آماده
131 ویلاهای چهار خوابه A La Carte خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 2,170,000 Q4 2022
132 ویلاهای چهار خوابه A La Carte با تراس خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 1,962,000 Q4 2022
133 ویلاهای چهار خوابه A La Carte بدون تراس خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 1,735,000 Q4 2022
134 ویلاهای سه خوابه A La Carte بدون تراس خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 1,499,000 Q4 2022
135 ویلاهای سه خوابه A La Carte با تراس خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 1,772,000 Q4 2022
136 ویلاهای A La Carte خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 1,499,000 Q4 2022
137 واحدهای یک خوابه برج زادا خرید آپارتمان در دبی (خلیج تجاری) بیزینس بی درهم 699,999 Q4 2022
138 برج های “داماک پارک” (تجاری) دفاتر برای فروش در دبی مرکز مالی بین المللی دبی (DIFC) درهم 1,379,700 پروژه های آماده
139 برج های داماک پارک خرید آپارتمان در دبی مرکز مالی بین المللی دبی (DIFC) درهم 3,307,500 پروژه های آماده
140 Upper Crest خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 2,025,000 پروژه های آماده
141 The Vogue خرید آپارتمان در دبی (خلیج تجاری) بیزینس بی درهم 3,902,000 پروژه های آماده
142 The Distinction خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 3,610,000 پروژه های آماده
143 آستور مدیسون خرید مغازه در دبی ماجان درهم 885,000 پروژه های آماده
144 ویلاهای ترف خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 4,658,000 پروژه های آماده
145 روچستر ویلاز خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 2,475,000 پروژه های آماده
146 فلورا خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 5,344,000 پروژه های آماده
147 پلهام خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 2,475,000 پروژه های آماده
148 پروژه ترینیتی خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 3,066,000 پروژه های آماده
149 فیلد خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 2,973,000 پروژه های آماده
150 گلفوتل توسط شرکت داماک خرید هتل آپارتمان در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 395,000 -
151 تاون هاوس و املاک اشتراکی گلف خرید آپارتمان در دبی خرید تاون هاوس در دبی داماک هیلز درهم 1,203,000 پروژه های آماده
152 ویلاهای بورلی هیلز بوتیک خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 3,092,000 پروژه های آماده
153 ویریدیس در آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) خرید آپارتمان در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 509,000 پروژه های آماده

داماک پراپرتیز

املاک داماک که زیرساخت‌های شهری دبی را با پیشرفت‌های شگفت‌انگیز بی‌شمارش از سال 2002 تزیین می‌کند، یکی از برجسته‌ترین سازندگان املاک و مستغلات امارات متحده عربی و یکی از 10 شرکت ساختمانی برتر در این کشور است. مجموعه داماک شامل بیش از 147 پروژه پیشرفته و شهرک مسکونی و تجاری در دبی است. این توسعه دهنده مشهور تاکنون بیش از 26000 خانه را تحویل داده و هزاران خانه دیگر در دست ساخت دارد. در این صفحه قصد داریم شما را با املاک داماک و چندین پروژه محبوب آن آشنا کنیم. گوش به زنگ باشید!

املاک داماک

املاک داماک در سال 2002 توسط کارآفرین رویایی حسین سجوانی تاسیس شد. داماک به سرعت در میان رده‌های شرکت‌های توسعه منطقه ارتقا یافت و به زودی به عنوان یک توسعه‌دهنده مورد اعتماد و مورد احترام در امارات متحده عربی شهرت پیدا کرد. امروزه، شرکت املاک داماک یکی از پیشروترین سازندگان املاک و مستغلات در امارات متحده عربی و یک شرکت ساختمانی معتبر جهانی است که پروژه‌هایی را نه تنها در امارات متحده عربی، بلکه در عربستان سعودی، لبنان، اردن و بریتانیا انجام می‌دهد.

داماک در طول دو دهه فعالیت خود در امارات متحده عربی و کشورهای همسایه، مجموعه وسیعی از پروژه ها، از شهرک هایی در مقیاس بزرگ تا املاک مسکونی و تجاری کوچکتر را برنامه ریزی و اجرا کرده است. امضای داماک کیفیت استثنایی کار آن‌ها است و طیف گسترده‌ای از پروژه های شاهکار آن در طول سال‌ها برای شرکت تضمین شده است. امروزه کاملاً واضح است که هر سازه ای که با نام تجاری داماک برچسب گذاری شده است با بالاترین استانداردهای ساختمانی مطابقت دارد و اوج زندگی لوکس را ارائه می‌دهد. اگر می خواهید برای خرید خانه در دبی اقدام کنید، پروژه های املاک داماک یکی از بهترین گزینه‌هایی است که با آن روبرو خواهید شد.

List of Projects by DAMAC Properties | Dubai Off Plan Properties

داماک دبی

داماک پراپرتیز که مقر آن در دبی است، با اعتبار روزافزون خود به عنوان یکی از مؤسسات اصلی در اجرای پروژه‌های بزرگ در مقیاس بزرگ با زیرساخت‌های فوق مدرن، یک شرکت توسعه‌دهنده املاک مجلل با طیف گسترده‌ای از پروژه‌های مسکونی و تجاری خیره‌کننده در مجموعه خود است. شرکت داماک پراپرتیز کمک شایانی به زیبایی معماری شهری دبی کرده است و پروژه‌های دیدنی آن در سراسر این شهر بزرگ و باشکوه، توجه همه بازدیدکنندگان را از همان لحظه‌ای که پا به دبی می گذارند جلب می‌کند.

ریاست شرکت داماک پراپرتیز را حسین سجوانی معروف و محترم بر عهده دارد که توانسته با موفقیت استانداردهای جدیدی را در حوزه املاک امارات متحده عربی تعریف کرده، بازار املاک را ارتقا داده و برای خود جایگاه محکمی در میان برجسته‌ترین شرکت‌های توسعه‌دهنده املاک و مستغلات کشور پیدا کند.

List of Projects by DAMAC Properties | Dubai Off Plan Properties

مجموعه عظیم پروژه‌های داماک بسیار گسترده است و شامل برخی از شگفت انگیزترین شهرک‌ های دبی و متشکل از انواع املاک مسکونی و تجاری و همچنین مناطق تفریحی و گردشگری است. چه به دنبال زندگی در یکی از ویلاها یا آپارتمان‌های عالی برای خرید در دبی باشید یا بخواهید یک تاون هاوس در دبی بخرید، داماک پراپرتیز می‌تواند تمام نیازهای شما را برآورده کند و سودآورترین معاملات موجود را برای شما رقم بزند.

پروژه ها و پیشرفت‌های منحصر به فرد شرکت داماک به امارات محدود نمی‌شود. این شرکت ساخت‌و‌ساز یک شرکت توسعه‌دهنده در سطح جهانی است که بسیاری از  پروژه‌های آن در کشورهای دیگر در حال اجرا است. بیایید به برخی از شگفت‌انگیزترین مناطق ساخته شده  بدست این شرکت و پروژه‌های داماک در سرتاسر امارات و سایر کشورها نگاهی بیندازیم.

List of Projects by DAMAC Properties | Dubai Off Plan Properties

پروژه های مشهور املاک داماک در دبی

داماک طراحی شهری دبی را با شهرک های منحصر به فرد خود به طور قابل توجهی ارتقا داده است. این شرکت همچنین چندین پروژه بزرگ را انجام داده است که ستاره‌های درخشان مجموعه آن هستند. در بخش زیر شما را با تعدادی از نمادین ترین شهرک های شرکت املاک داماک آشنا می‌کنیم:

 • داماک هیلز دبی

داماک هیلز یکی از بزرگترین پروژه های املاک داماک است که زمینی به مساحت 42 میلیون فوت مربع در قلب دبی لند را پوشش می‌دهد، داماک هیلز یک جامعه گلف مجلل با الهام از بورلی هیلز است که مجموعه‌ای نفیس از ویلاها و تاون هاوس‌ها در دبی را ارائه می‌کند. داماک هیلز مملو از طیف گسترده‌ای از امکانات رفاهی در سطح جهانی است و محیط زندگی آرامی را برای ساکنان خود به دور از شلوغی‌ها و هیاهوی دبی فراهم می‌کند و همچنین ارتباط خوبی دارد و به اندازه کافی به شهر نزدیک است تا ساکنان جامعه بتوانند هنوز از همه چیزهایی که دبی ارائه می‌دهد بهرمند می‌شوید.

اگر به دنبال فرصتی سودآور برای سرمایه گذاری در املاک و مستغلات در دبی هستید، مطمئن شوید که لیست پروژه های داماک هیلز بررسی کنید. هیچ چیز نمی‌تواند به اندازه یک زندگی تفریحی مانند در یک ویلای مجلل در نزدیکی یک زمین گلف وسیع و باشکوه شاداب کننده باشد.

 • آکویا اکسیژن‌ ( داماک هیلز ۲)

بازار املاک و مستغلات در امارات متحده عربی، مجموعه املاک گسترده و زیبای خود را به رخ می‌کشد. از آپارتمان‌های دنج با قیمت‌های مقرون‌به‌صرفه گرفته تا ساختمان‌های عالی که به دلیل شکوه و عظمتی که دارند معروف هستند. با این حال، هنوز یک کار انجام نشده باقی مانده و جای یک محله سرسبز در میان تمام ساختمان‌های مجلل دیگر خالی بود. در این زمان بود که منطقه آکویا اکسیژن‌ ( داماک هیلز ۲) به عنوان یک مکان زندگی پایدار به وجود آمد تا با اعطای هوای پاک، تازه و جذابیت طبیعی بی‌نظیر به ساکنان با نامش نیز مطابقت داشته باشد.

با وجود این، شرکت‌های توسعه‌دهنده در میان شلوغی‌های شهر، مسیر سختی برای پیاده کردن قابلیت‌های خود در ایجاد محله‌های سبز دوستدار محیط زیست پیش رو داشتند. بنابراین، آکویا اکسیژن‌ ( داماک هیلز ۲) یک منطقه مسکونی استثنایی طبیعت محور و سازگار با محیط زیست است که در بین شلوغ‌ترین مناطق شهری دبی قرار دارد و نمونه کاملی از پناهگاهی برای کسانی است که می‌خواهند زندگی متعادلی را در این منطقه داشته باشند. زندگی در چنین منطقه‌ای، طبیعی‌ترین راه ممکن برای انجام مسئولیت‌هایی است که زندگی در کلان شهری مانند دبی به همراه دارد.

آکویا اکسیژن‌ (داماک هیلز ۲) یک پروژه عظیم است که شامل املاک درجه یک است  و هر یک از این پروژه‌ها، زیباترین آپارتمان‌ها و ویلاها را ساخته و برای مشتریانی که به دنبال خرید ویلا در دبی هستند بهترین گزینه به حساب می‌آیند.

Eterno Villas at Damac Hills 2

املاک محبوب ارائه شده توسط املاک

علاوه بر پیشرفت‌های بزرگ در مقیاس بزرگ، املاک داماک طیف گسترده‌ای از دیگر توسعه‌های مسکونی، تجاری و مهمان‌ نوازی را نیز رونمایی کرده است. چند مورد از محبوب ترین پروژه های داماک به شرح زیر است:

 • هتل آیکون داماک اثر روبرتو کاوالی:

با هدف تعریف استانداردهای جدید در زمینه مهمان نوازی و تبدیل شدن به یک نقطه عطف مورد تحسین جهانی در دبی، هتل آیکن یک شاهکار معماری و طراحی توسط خانه مد ایتالیایی تحسین شده روبرتو کاوالی است. هتل آیکن یکی از پرطرفدارترین پروژه های موجود در دبی مارینا است. در حال حاضر توسط املاک داماک در حال توسعه است و انتظار می‌رود در سال 2023 تحویل داده شود. اگر به دنبال خرید هتل آپارتمان در دبی هستید، آپارتمان های لوکس موجود در هتل ایکون یکی از بهترین گزینه‌ها هستند.

Aykon Hotel by Roberto Cavalli in Dubai Marina | Damac Properties

 • فیورا در گلف ورده توسط املاک داماک:

فیورا یک مجتمع مسکونی سازگار با محیط زیست در جامعه پایدار گلف ورده است که مجموعه ای نفیس از خانه های آیکونیک را ارائه می‌دهد. املاک موجود در فیورا در گلف ورده شامل مجموعه متنوعی از استودیوهای لوکس، آپارتمان‌های 1 خوابه، 2 خوابه و 3 خوابه است. این موارد همه از بهترین آپارتمان ها در دبی محسوب می‌شوند. آپارتمان های فیورا در یک محیط زندگی مناسب با مجموعه وسیعی از امکانات رفاهی واقع شده‌اند و تجربه زندگی بی‌نظیری را به لطف طراحی داخلی زیبای خود ارائه می‌دهند که همگی به صورت سفارشی توسط بهترین طراحان این تجارت طراحی شده اند.

Fiora in Golf Verde|Damac Properties

 • ورا هایتس رزیدنس توسط داماک:

یکی از پرطرفدارترین پروژه‌ های موجود در بیزینس بی، روا هایتس رزیدنس یک مجتمع مسکونی ممتاز است که توسط املاک داماک در یک مکان ساحلی فوق‌العاده مشرف به کانال آبی دبی و در نزدیکی مرکز شلوغ مرکز دبی و مجموعه وسیع آن توسعه یافته که مملو از امکانات رفاهی در سطح جهانی و جاذبه های محبوب می‌باشد. روا هایتس شامل 2 برج زیبا است که هر کدام با 32 طبقه آپارتمان های لوکس 1 و 2 خوابه را ارائه می‌دهند. آپارتمان های موجود در روا هایتس دارای فضای داخلی کاملاً طراحی شده، آشپزخانه های مجهز و اتاق خواب های بزرگ هستند.

Reva Heights Residential Tower| Damac Properties

املاک داماک در خارج از امارات متحده عربی

املاک داماک یک توسعه دهنده بین المللی املاک و مستغلات است و مجموعه گسترده‌ای از پروژه های ممتاز را نه تنها در امارات متحده عربی، بلکه در کشورهای دیگر در سراسر جهان برنامه ریزی و ارائه کرده است. در اینجا ما پروژه‌های شرکت داماک را که در حال حاضر در خارج از امارات متحده عربی در حال ساخت هستند فهرست کرده ایم:

پروژه های املاک داماک در عربستان سعودی

 • الجواره
 • انحصاری داماک
 • برج داماک توسط پارامونت رزیدنس ریاض

پروژه های داماک در قطر

 • برج داماک مناظر دریا
 • اسکله برج داماک
 • برج داماک مارینا
 • پیازا

پروژه های داماک در اردن

 • Lofts
 • کورت‌یارد
 • د هایتس

پروژه های املاک داماک در لبنان

 • برج داماک با فضای داخلی توسط خانه ورساچه

پروژه های املاک داماک در بریتانیا

 • ایکون لندن وان

List of Projects by DAMAC Properties | Dubai Off Plan Properties

بهترین پروژه های املاک داماک را در دبی با Dxboffplan دریافت کنید

با بیش از 147 شهرک برتر در دبی و بسیاری دیگر در کشورهای دیگر، املاک داماک یکی از توسعه دهندگان پیشرو املاک در امارات متحده عربی و یک شرکت بین المللی ساختمانی مشهور است. تأثیر املاک داماک بر معماری شهری دبی غیرقابل انکار است و پروژه‌های ارائه شده توسط این شرکت از جمله فرصت‌های سرمایه گذاری در دبی هستند. اگر علاقه مند به خرید ملکی هستید که توسط املاک داماک در دبی ساخته شده است، دریغ نکنید با ما در dxboffplan.com تماس بگیرید. ما بهترین مجموعه پروژه‌های داماک و سودآورترین معاملات را در اختیار شما قرار می‌دهیم. ما همچنین خدمات انحصاری زیر را به مشتریان خود ارائه می‌دهیم:

 • خرید مستقیم از سازنده
 • مشاوره 100% رایگان
 • کارمزد کمیسیون صفر
 • مشاوره حضوری و آنلاین (از طریق واتساپ)
 • ایمن سازی فوری ملک
 • خدمات شهروندی

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های مونت کارلو

داماك لاگون Q1
داماک پراپرتیز
خانه های شهری با الهام از مدیترانه در تالاب های داماک

شروع قیمت از :

درهم1,900,000

تاون هاوس های مونت کارلو

تاون هاوس های مونت کارلو در داماک لاگون خانه های مناسبی برای غرق شدن در سبک زندگی لوکس مدیترانه ای هستند. برای مشاوره 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : الگانس تاور

داون تاون دبی Q1
داماک پراپرتیز
اولین برج مارک شده توسط زهیر مراد

شروع قیمت از :

درهم1,790,000

الگانس تاور

الگانس تاور توسط داماک فرصتی بینظیر برای شماست تا بتوانید در یک شاهکار هنری زندگی کنید و غرق در زندگی لاکچری شوید. برای مشاوره ی 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های ماربلا

داماك لاگون Q2
داماک پراپرتیز
زندگی خود را به عنوان یک تعطیلات به عنوان تعطیلات در تاون هاوس های ماربلا زندگی کنید

شروع قیمت از :

درهم1,900,000

تاون هاوس های ماربلا

تاون هاوس های ماربلا در دبی مکان های فوق العاده ای برای لذت بردن از حال و هوای اسپانیایی وسبک زندگی منحصر به فرد مدیترانه ای می باشند. برای مشاوره 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : شیک تاور

(خلیج تجاری) بیزینس بی پروژه های پیش از راه اندازی
داماک پراپرتیز
همراه با اقساط آسان

شروع قیمت از :

درهم823,000

شیک تاور

واحدهای شیک تاور خانه هایی لوکس با کیفیت بی نظیر و چشم اندازهای خیره کننده هستند. برای دریافت مشاوره 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : ویلا های جم استیس

داماک هیلز Q4 2025
داماک پراپرتیز
با برنامه های پرداخت جذاب تا 3.5 سال

شروع قیمت از :

درهم5,800,000

ویلا های جم استیس

ویلاهای جم استیس در داماک هیلز، دبی جایی است که شما می‌توانید در میان مدرن‌ترین خانه‌ها، در آرامش زندگی کنید. برای آنکه جزئیات بیشتری در رابطه با این پروژه بدانید، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : پروژه The Farmhouses

داماک هیلز 2 Q3 2024
داماک پراپرتیز
ویلاهای لوکس به سبک اروپایی و آمریکای شمالی در قلب دبی

شروع قیمت از :

درهم6,500,000

پروژه The Farmhouses

The Farmhouses در داماک هیلز 2، دبی از مدرن ترین ویلاهایی هستند که توسط گروه معروف املاک داماک ساخته شده اند. برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و قیمت کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های صفا 2

Q1
داماک پراپرتیز
آینده لوکس با مناظر خیره کننده

شروع قیمت از :

درهم750,000

آپارتمان های صفا 2

آپارتمان‌های صفا 2 در جاده شیخ زاید دبی یکی از بهترین گزینه ‌ها به شمار می‌رود که می توانید در آن از یک سبک زندگی لوکس لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و قیمت اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های مالت

داماك لاگون Q1
داماک پراپرتیز
خانه های شهری لوکس با چشم انداز خیره کننده تالاب

شروع قیمت از :

درهم1,748,000

تاون هاوس های مالت

تاون هاوس های مالت در داماک لاگونز دبی یک مجتمع مسکونی است که فرصت بی‌نظیری را برای سرمایه گذاران ارائه می‌کند. برای مطالعه جزییات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای مستقل ونیز

داماك لاگون Q1
داماک پراپرتیز
بزرگ به سبک ونیزی با مناظر وسیع تالاب

شروع قیمت از :

درهم4,900,000

ویلاهای مستقل ونیز

ویلاهای ونیز در داماک لاگونز دبی، یک محله مسکونی با کیفیت زندگی بی‌نظیر را به شما رائه می‌دهد و در این محل طیف گسترده‌ای از ویلاهای عالی برای خرید وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : …

داماک هیلز Q4 2024
داماک پراپرتیز

شروع قیمت از :

درهم19,797,000

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای پورتوفینو

داماك لاگون Q3 2025
داماک پراپرتیز
در ویلاهای پورتوفینو از زندگی شیک و منحصربفرد خود لذت ببرید

شروع قیمت از :

درهم1,569,000

ویلاهای پورتوفینو

ویلاهای پورتوفینو در دبی خانه‌های منحصر به فردی هستند که در آن با تجملات دبی و شرایط شگفت‌انگیز روستای پورتوفینو ایتالیا روبرو خواهید شد. برای دریافت مشاوره 100% رایگان وارد وب‌سایت ما شوید.

درخواست پاسخ به تماس : پروژه ویلایی نایس ویلاز

داماك لاگون Q2 2025
داماک پراپرتیز
در ویلاهای نایس ویلاز در داماک لاگون از سبک زندگی لوکس ساحلی و تماشای مناظر زیبای دریا لذت ببرید.

شروع قیمت از :

درهم1,706,000

پروژه ویلایی نایس ویلاز

آیا به دنبال خرید ویلایی منحصر به فرد در دبی هستید؟ پروژه ویلایی نایس ویلاز در داماک لاگون را از دست ندهید. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان ویردیس

داماک هیلز 2 Q1 2025
داماک پراپرتیز
خانه‌هایی لوکس با قیمتی مقرون به صرفه و ۴% هزینه‌های ثبت سند

شروع قیمت از :

درهم406,000

آپارتمان ویردیس

آپارتمان ویردیس در دبی برای خرید ملک در دبی، زندگی در دبی و نیز سرمایه گذاری در امارات، گزینه‌های کم‌نظیری هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره 100% رایگان کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان صفا وان

Q1
داماک پراپرتیز
پروژه‌ای جدید و لوکس در میان طبیعت زیبای صفا پارک و ارائه مناظر خیره‌کننده

شروع قیمت از :

درهم1,620,000

آپارتمان صفا وان

آپارتمان صفا وان خانه‌هایی بی‌نظیر برای تجربه یک زندگی منحصر به فرد می‌باشد. برای دریافت مشاوره ۱۰۰% رایگان کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : املاک آیکون سیتی

جاده شیخ زاید Q4 2022
داماک پراپرتیز
مشرف به کانال دبی

شروع قیمت از :

درهم850,000

املاک آیکون سیتی

آیکون سیتی که توسط گروه املاک داماک ساخته شده، مجموعه‌ای خاص و فوق لاکچری است که دارای تنوع گسترده‌ای از آپارتمان‌های مجلل برای خرید در دبی است. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان گلف گیت

داماک هیلز Q4 2024
داماک پراپرتیز
با انتخاب آپارتمان‌های گلف گیت برای تجربه یک زندگی ایده‌آل و شاد آماده شوید

شروع قیمت از :

درهم726,000

آپارتمان گلف گیت

آپارتمان های گلف گیت در داماک هیلز 1 در دبی پروژه‌ای ست که با بهترین کیفیت، بهترین سبک زندگی را به شما هدیه می‌دهد. برای مشاوره 100% رایگان کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای اترون

داماک هیلز 2 Q4 2024
داماک پراپرتیز
ویلاهای دو طبقه بزرگ. ویلاهای رویایی شما، همین ویلاها هستند

اطلاع از قیمت

ویلاهای اترون

اگر در دبی به دنبال یک خانه رویایی برای تجربه یک زندگی خانوادگی وجذاب هستید، پیشنهاد می‌دهیم ویلاهای اترون در داماک هیلز ۲ را از دست ندهید. برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید ووارد وب‌سایت ما شوید.

درخواست پاسخ به تماس : برج کاوالی

دبی مارینا Q3 2025
داماک پراپرتیز
آپارتمان‌هایی لوکس با طراحی عالی رو به روی ساحل و پالم

شروع قیمت از :

درهم1,754,000

برج کاوالی

برج کاوالی در جمیرا یک شاهکار معماری ست که برای خرید ملک در دبی آپارتمان هایی باورنکردنی را ارائه می دهد. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید…

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای املاک ترامپ (بل ایر)

داماک هیلز Q1 2024
داماک پراپرتیز
ویلا های مارک دار طراحی شده توسط املاک ترامپ

شروع قیمت از :

درهم3,800,000

ویلاهای املاک ترامپ (بل ایر)

ترامپ استیتز در داماک هیلز این فرصت بی نظیر را به شما می دهد تا صاحب "املاک ترامپ" شوید و "سبک زندگی با برند ترامپ" را تجربه کنید. در ادامه اطلاعات بیشتر را دریافت نمایید

درخواست پاسخ به تماس : فیورادر گلف ورد

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
...

شروع قیمت از :

درهم307,000

فیورادر گلف ورد

"فیورا" یک محله مسکونی است که مشتمل بر سوئیت و واحدهای آپارتمانی 1، 2 و 3 خوابه ای می باشد که در "گلف وردی" واقع در "دبی لاند" از املاک و مستغلات "داماک" بنا شده اند.

درخواست پاسخ به تماس : پریوه

(خلیج تجاری) بیزینس بی
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
آپارتمانهای لوکس آماده ، مشرف به کانال آب دبی در بیزینس بی

شروع قیمت از :

درهم704,000

پریوه

پریوه توسط انبوه ساز داماک یک ساختمان دوقلو ، هتل آپارتمان های عالی که در بیزینس بی واقع واقع شده است ، و دارای سوئیت های یک و دو خوابه ، با نمای پانورامیک در کنار کانال آب است.

درخواست پاسخ به تماس : آمورا در گلف ورد

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
برنامه پرداخت3 ساله

شروع قیمت از :

درهم337,000

آمورا در گلف ورد

وسط مجموعه ای مجلل در دبی لند نهفته شده است. آمورا زیبا، آخرین توسعه املاک و مستغلات توسط داماک هیلز در حوزه گلف استاندارد گلف ورد واقع شده است، در اطراف این مجتمع زیبا مناظر چشم و نواز و خیره کننده ای به چشم می خورد. این مجتمع فقط چند قدم با مدرسه بین المللی ، مرکز خرید و پارک جامعه آمورا فاصله دارد یک مکان ایده آل برای خانواده های منسجم است.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای لجندز

داماک هیلز Q4 2024
داماک پراپرتیز
ارائه اقساط آسان و قیمت مناسب

شروع قیمت از :

درهم1,870,000

ویلاهای لجندز

The Legends is an elegant collection of stylish villas for sale at Damac Hills in Dubai. Click to get 100% free consultation…

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای کاستا براوا

داماك لاگون Q3 2024
داماک پراپرتیز
مجموعه‌ای از تاون هاوس ها و ویلاهایی لوکس به سبک اسپانیایی

شروع قیمت از :

درهم1,530,000

ویلاهای کاستا براوا

ویلاهای کاستا براوا در داماک لاگون دبی خانه‌های بی‌نظیری هستند که بهتر است برای خرید هر یک از آن‌ها تلاش کرد. برای دریافت مشاوره 100% رایگان با ما همراه شوید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای سرنیداد

داماك لاگون Q4 2024
داماک پراپرتیز
آرامش زندگی اسپانیایی در اینجا در دبی

شروع قیمت از :

درهم1,530,000

ویلاهای سرنیداد

ویلاهای سرنیداد در منطقه داماک لاگون 2 دبی برای خرید ویلا در دبی املاکی فوق‌العاده عالی هستند. برای دریافت مشاوره 100% رایگان و تخصصی با ما همراه شوید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای ترامپ (بل ایر) 2

داماک هیلز Q1 2024
داماک پراپرتیز
ویلاهایی لوکس + قیمتی مقرون به صرفه با 4 سال برنامه پرداخت

شروع قیمت از :

درهم1,870,000

ویلاهای ترامپ (بل ایر) 2

ویلاهای ترامپ (بل ایر) 2 در داماک هیلز ویلاهای فروشی باورنکردنی در دبی می باشند که تجربه ی سبک زندگی کالیفرنیایی را به شما می دهند. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های لورتو

داماک هیلز
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
آپارتمان های مبله همراه با برنامه پرداخت آسان و انعطاف پذیر

شروع قیمت از :

درهم819,000

آپارتمان های لورتو

آپارتمان های لورتو در داماک هیلز املاک فوق‌العاده لوکسی هستند که باید به ارزش و اهمیت آن‌ها پی برد. برای این که دلیل این اهمیت و برتری را بدانید کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : “آیکون هتل” با مدیریت “روبرتو کاوالی”

دبی مارینا Q4 2022
داماک پراپرتیز
چشم انداز های باور نکردنی در سراسر پالم جمیرا

اطلاع از قیمت

“آیکون هتل” با مدیریت “روبرتو کاوالی”

"آیکون هتل" توسعه ای بی حدّ و حصر از املاک و مستغلات "داماک" است که توسط دیزاینر منزل ناموَر آقای "روبرتو کاوالی" واقع در دبی مارینا طراحی شده است.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای دو خوابه برای فروش در برج Paramount

جاده شیخ زاید
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
7٪ ضمانت اجاره بها برای 3 سال

شروع قیمت از :

درهم1,884,401

واحدهای دو خوابه برای فروش در برج Paramount

واحدهای دو خوابه هتل Paramount از جمله هنری ترین پروژه های داماک در یکی از برج های نمادین در اسکای لاین دبی می باشند. این واحد های شگفت انگیز مساحت 1533 تا 1732 فوت مربع با امکانات فوق العاده را ارائه می دهند تا Paramount بهترین مکان برای لذت بردن و ساخت لحظات خاطره انگیز باشد.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای استودیو برای فروش در برج Paramount

جاده شیخ زاید
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
7٪ ضمانت اجاره بها برای 3 سال

شروع قیمت از :

درهم1,196,000

واحدهای استودیو برای فروش در برج Paramount

واحدهای استودیویی هتل Paramount از جمله هنری ترین پروژه های داماک در یکی از باورنکردنی ترین برج ها می باشند. این برج قرار است یکی دیگر از برج های نمادین در اسکای لاین دبی باشد. این واحد های شگفت انگیز مساحت 517 فوت مربع با امکانات فوق العاده را ارائه می دهند تا Paramount بهترین مکان برای لذت بردن باشد.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های تنورا

دبی ساوث
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
در آپارتمان های لوکس و مبله در دبی ساوت زندگی کنید

شروع قیمت از :

درهم650,000

آپارتمان های تنورا

تنورا توسط شرکت داماک یکی از اولین هتل آپارتمانها در دبی ثاوت است که ارائه دهنده فرصت های سرمایه گذاری بزرگ و اقامتگاههایی مجلل بر حسب بازگشت اجاره میباشد.

درخواست پاسخ به تماس : زادا تاور

(خلیج تجاری) بیزینس بی Q4 2023
داماک پراپرتیز
آپارتمانهای لوکس 1خوابه از 699،999 درهم * در یکی از بهترین مناطق شهر

شروع قیمت از :

درهم699,999

زادا تاور

واحد 1 خوابه لوکس را در زادا تاور در بیزنیس بی و پرداخت پس از اتمام، سرمایه گذاری کنید. زادا تاور توسط ساخت وساز داماک یک برج مسکونی زیبا و با امکانات فوق العاده زیبا ساخته شده است

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای گرین وودز

داماک هیلز Q4 2024
داماک پراپرتیز
نمای ستاره ای با چراغ های براق کننده جاسازی شده

شروع قیمت از :

درهم1,688,000

ویلاهای گرین وودز

گرین وودز مجموعه ای از ویلاهای خیره کننده در داماک هیلز دبی می باشد که در آنها می توانید زندگی لوکس خود را به سطح بالاتری ببرید. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : پارک ویلاز

داماک هیلز
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
خانه های لوکس در یک مجتمع تثبیت شده

شروع قیمت از :

درهم3,066,000

پارک ویلاز

"پارک ویلاز" توسعه مسکونی گران و لوکسی است که تحت مدیریت املاک و مستغلات "داماک" ویلاهای 3 و 4 خوابه بزرگ و جاداری را در "داماک هیلز" به نمایش می گذارد.

درخواست پاسخ به تماس : میرانو تاور

(خلیج تجاری) بیزینس بی
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
برنامه پرداخت 1 سال بعد از تحویل

شروع قیمت از :

درهم526,000

میرانو تاور

میرانو تاور یک برج مسکونی 29 طبقه در خلیج تجاری است، ارائه فضای زندگی بسیار زیبا و با نمایش منظره، بهترین امکانات و اتصال به بزرگ.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای آکویا کواترو

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)
آماده تحویل
داماک پراپرتیز

اطلاع از قیمت

ویلاهای آکویا کواترو

AKOYA از Cuatro ویلا، ساخته شده با خانواده در ذهن، احاطه شده توسط سبز سرسبز، ارائه فرصت کافی برای خانواده ها برای زندگی، رشد و کشف با امکانات برای همه.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : “بیچ” بامدیریت “مَیسان دی ویل”

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)
آماده تحویل
داماک پراپرتیز

شروع قیمت از :

درهم1,075,000

“بیچ” بامدیریت “مَیسان دی ویل”

ساحل توسط مزون د Ville یک مجموعه از برج است که ارائه اتاق های لوکس هتل و سوئیت، مسکونی و هتل آپارتمان در AKOYA اکسیژن است.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های کیارا

داماک هیلز
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
آپارتمان های مبله لوکس در منطقه ای عالی مشرف به زمینه های زیبای گلف

شروع قیمت از :

درهم798,000

آپارتمان های کیارا

آپارتمان های مبله کیارا یک پروژه مسکونی لوکس است که شامل طرح هایی در قالب استودیویی ، 1خوابه ، 2خوابه و 3 خوابه میباشد که در منطقه داماک هیلز و توسط شرکت داماک پراپرتیز با نمای زمین های گلف طراحی و اجرا شده است.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمانهای سلستیا هتل

دبی ساوث
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
آپارتمان های لوکس و مبله در دبی ثاوت

شروع قیمت از :

درهم425,000

آپارتمانهای سلستیا هتل

هتل آپارتمان های سلستیا اقامتگاههای هتلی مجللی در دبی ثاوت هستند که اقامتگاههای ارزنده ممتازی را در کنار بازگشت سرمایه بالا عرضه میکنند.

درخواست پاسخ به تماس : برج 108

(JVC) جمیرا ویلج سيرکل
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
مجتمعی با مناظر جذاب و چشم گیر

شروع قیمت از :

درهم999,999

برج 108

برج108 شرکت داماک مجموعه ای از هتل آپارتمانهای مجلل در جمیرا ویلیج سرکل هستند که بازگشت سرمایه پر منفعتی از راه اجاره آن به دست خواهد آمد.

درخواست پاسخ به تماس : برج غالیا توسط شرکت داماک

(JVC) جمیرا ویلج سيرکل
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
برنامه پرداخت انعطاف پذیر و مقرون به صرفه

شروع قیمت از :

درهم449,999

برج غالیا توسط شرکت داماک

اکنون به آپارتمانهای مجلل هتل در برج غالیا بروید! اولین آپارتمان مبله هتل مطابق با قانون شریعت واقع در دهکده جمیرا با ارائه استودیوی ارزان قیمت ، واحدهای 1 ، 2 و 3 خوابه با شروع از 499.999 درهم فقط با برنامه پرداخت انعطاف پذیر و مقرون به صرفه

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای اکنان

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
ویلاهایی لوکس در دبی لند، شروع قیمت از 1.1 میلیون درهم*

شروع قیمت از :

درهم1,246,000

ویلاهای اکنان

ویلاهای اکنان با مدیریت داماک مجموعه ای از ویلاهای لوکس در آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) هستند که دارای 3 اتاق خواب با شروع 999،999 درهم با پرداخت بیش از 5 سال می باشند.

درخواست پاسخ به تماس : اقامتگاه ها و هتل برج های پارامونت

جاده شیخ زاید
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
اقامتگاه های لوکس در یک مکان ویژه در جاده شیخ زاید

شروع قیمت از :

درهم1,574,580

اقامتگاه ها و هتل برج های پارامونت

اقامتگاهها و هتل و پارامونت یک برج اقامتگاهی و هتلی مجلل در جاده شیخ زاید است که عرضه کننده اسکای لابی با چشم اندازهایی از منطقهه برج خلیفه است.

درخواست پاسخ به تماس : برج بلاویستا

داماک هیلز
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
آپارتمانهای لوکس رو به گلف با طرح پرداخت 3 ساله

شروع قیمت از :

درهم460,000

برج بلاویستا

با یک برنامه پرداخت آسان 3 ساله ، اکنون آپارتمان های مقرون به صرفه در بلاویستا را از از 494 هزار درهم خریداری کنید. بلاویستا یک پروژه مسکونی خیره کننده توسط انبوه ساز داماک متشکل از آپارتمانهای مبله در رده های استودیو ، 1 خوابه و 2 خوابه در داماک هیلز است

درخواست پاسخ به تماس : برجهای داماک با اقامتگاهها و هتل های پارامونت

(خلیج تجاری) بیزینس بی
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
آپارتمانهایی آماده با استاندارد هالیوودی در منطقه برج

شروع قیمت از :

درهم916,000

برجهای داماک با اقامتگاهها و هتل های پارامونت

برج های داماک با استراحتگاهها و هتلهای پارامونت یک هتل و اقامتگاههایی مجلل و الهام گرفته از هالیوود است که در طرح شمایلی چهار برج قرار گرفته است.

درخواست پاسخ به تماس : سانتورینی

داماك لاگون Q3 2024
داماک پراپرتیز
جدیدترین پروژه داماک هیلز، با یک طراحی ایده‌آل و ارائه سبک زندگی راحت و پر از رفاه

شروع قیمت از :

درهم1,497,000

سانتورینی

سانتورینی در داماک لاگون از شرکت سازنده داماک پراپرتیز با یک برنامه پرداخت باورنکردنی 5 ساله ویلاهایی فوق لوکس را ارائه می‌دهد. این پروژه ویلایی در دبی، املاک با ارزشی هستند. برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما همراه شوید.

درخواست پاسخ به تماس : گلف تاون

داماک هیلز
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
چشم انداز های زیبا از باشگاه گلف بین المللی ترامپ

شروع قیمت از :

درهم1,070,000

گلف تاون

...

درخواست پاسخ به تماس : هتل رادیسون

داماک هیلز
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
در هتل لوکس رادیسون سرمایه گذاری کنید و به مدت 3 سال، 8٪ سود خالص دریافت نمایید

شروع قیمت از :

درهم544,000

هتل رادیسون

هتل "رادیسون" یک ساختمان مسکونی است که شامل سوئیت، واحدهای 1 و 2 خوابه در "داماک هیلز" بوده و از بهترین امکانات و لوکیشن مناسب برخوردار می باشد

درخواست پاسخ به تماس : روا رزیدنس

(خلیج تجاری) بیزینس بی
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
مشرف به کانال آب زیبای دبی

شروع قیمت از :

درهم780,000

روا رزیدنس

ريفا ريزيدنس آپارتمان های با شکوهی است که در جائی زیبا در بیزنس بای واقع شده، و مشرف بر کانال دبی است، متشکل از آپارتمان های 1 خوابه و 2 خوابه با بهترین آسایش و امکانات است.

درخواست پاسخ به تماس : ویرا رزیدنس

(خلیج تجاری) بیزینس بی
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
چشم انداز جذاب از کانال دبی

شروع قیمت از :

درهم1,301,000

ویرا رزیدنس

مسکن های فيرا آپارتمان های نو و مدرن، 1 خوابه و 2 خوابه توسط داماک در بیزینس بای، با پیشنهاد ویژه یک برنامه پرداخت انعطاف پذیر است، پرداخت 1٪ در ماه و پیش بینی شده 10٪ بازدهی داشته باشد

درخواست پاسخ به تماس : داماک میسون مجستین

(خلیج تجاری) بیزینس بی
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
آپارتمان های مبله و آماده در بیزینس بى

شروع قیمت از :

درهم716,000

داماک میسون مجستین

در هر راه، مجستین توسط داماک شما را تشویق به بالا بردن شیوه زندگی خود را در قلب تپنده جدید از منطقه ای در خلیج تجاری. هتل آپارتمان شیک است که نشان دهنده تجربه زندگی نادر است.

درخواست پاسخ به تماس : ترامپ استیت پارک رزیدنس

داماک هیلز
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
در نزدیکی و با مناظر زیبای زمینهای گلف

شروع قیمت از :

درهم2,960,000

ترامپ استیت پارک رزیدنس

ترامپ استیت پارک رزیدنس، ویلاهای مجللی با 4 اتاق خواب در داماک هیلز است که قیمت آن از 2.96 میلیون درهم امارات آغاز شده و با 3 سال عضویت رایگان انحصاری خانواده در باشگاه گلف عرضه میشود.

درخواست پاسخ به تماس : ریوا هایتز

(خلیج تجاری) بیزینس بی Q2 2022
داماک پراپرتیز
با برنامه پرداخت انعطاف پذیر با اقساط ماهیانه 1%

شروع قیمت از :

درهم804,000

ریوا هایتز

ریوا هایتز یک برج مسکونی است که تحت مدیریت املاک و مستغلات داماک متشکل از 10 برج مسکونی می شود و به تعبیری دیگر شامل 16 الی 27 آپارتمان تک خوابه و دو خوابه می باشد.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمانهای گلف ویتا

داماک هیلز
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
رو به روی زمینهای گلف شگفت انگیز

شروع قیمت از :

درهم721,000

آپارتمانهای گلف ویتا

گلف ویتا اپارتمنتس ساخته شرکت داماک پراپرتیز، اقامتگاههایی مجلل در داماک هیلز هستند که واحدهای 1 و 2 اتاق خوابه ای را ارائه میدهند.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای بیت الاصیل

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
ویلاهایی لوکس از مراس در دبی لند با طرح پرداخت آسان

شروع قیمت از :

درهم1,291,000

ویلاهای بیت الاصیل

ویلاهای بیت الاصیل مجموعه‌ای از ویلاهای دارای طراحی سنتی میدل ایسترن ویلاز در آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) است که واحدهای 3 اتاق خوابه خود را با قیمتی که از 1.5 میلیون درهم امارات آغاز می‌شود، عرضه میکند.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای یو ان او

داماک هیلز 2 Q4 2024
داماک پراپرتیز
لذت زندگی زیبا در داماک هیلز 2

اطلاع از قیمت

ویلاهای یو ان او

اگر به دنبال ویلاهایی با طراحی چشمگیر در دبی هستید، ویلاهای یو ان او در داماک هیلز 2 گزینه های مناسبی هستند. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : اوروم ویلاز

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)
آماده تحویل
داماک پراپرتیز

شروع قیمت از :

درهم1,554,000

اوروم ویلاز

اوروم ویلاز توسط شرکت داماک خانه‌های لوکسی در آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) هستند که ارائه دهنده‌ی ویلاهایی با اندازه‌های متفاوت بوده و به ترتیب از AED 1.600.000 آغاز میشوند.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای سنگی هاجر2

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
یک ویلای لوکس از مجموعه میراث ما دردبی لند از 1.1 میلیون درهم *

شروع قیمت از :

درهم1,137,000

ویلاهای سنگی هاجر2

هاجر 2 با مدیریت املاک داماک , دومین مرحله از پروژه ویلاهای هاجر در آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) است که واحدهای سازگار با محیط زیست 3 و 4 اتاق خواب را با 1.1 میلیون درهم ارائه می دهد.

درخواست پاسخ به تماس : Evo Townhomes توسط داماک

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)
آماده تحویل
داماک پراپرتیز

شروع قیمت از :

درهم737,000

Evo Townhomes توسط داماک

اِوو تاون هوم توسط املاک داماک در اکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) در قالب واحدهای 2 خوابه موجود میباشد، شروع قیمت از درهم، 699999 قابل پرداخت بیش از 5 سال .

درخواست پاسخ به تماس : برج های کارسون

داماک هیلز
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
با برنامه پرداخت 2 سال بعد از تاریخ تحویل

شروع قیمت از :

درهم716,000

برج های کارسون

برج های کارسون یک پروژه مسکونی واقع در داماک هیلز می باشد که آماده عرضه آپارتمان های 1 و 2 خوابه به همراه امکانات لوکس از "درایو" با مدیریت "آکویا" می باشد. اطلاعات کامل پروژه، برشورها، برنامه پرداخت و نقشه ساختمان را در اینجا مشاهده فرمایید.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای دو خوابه آپارتمان های فیورا در گلف ورد

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
طرح پرداخت5ساله با پرداخت ماهانه1درصد

شروع قیمت از :

درهم582,000

واحدهای دو خوابه آپارتمان های فیورا در گلف ورد

"فیورا" یک محله مسکونی است که مشتمل بر سوئیت و واحدهای آپارتمانی 1، 2 و 3 خوابه ای می باشد که در "گلف وردی" واقع در "دبی لاند" از املاک و مستغلات "داماک" بنا شده اند.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای یک خوابه آپارتمان های فیورا در گلف ورد

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
طرح پرداخت5ساله با پرداخت ماهانه1درصد

شروع قیمت از :

درهم387,000

واحدهای یک خوابه آپارتمان های فیورا در گلف ورد

"فیورا" یک محله مسکونی است که مشتمل بر سوئیت و واحدهای آپارتمانی 1، 2 و 3 خوابه ای می باشد که در "گلف وردی" واقع در "دبی لاند" از املاک و مستغلات "داماک" بنا شده اند.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای استودیویی آپارتمان های فیورا در گلف ورد

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
طرح پرداخت5ساله با پرداخت ماهانه1درصد

شروع قیمت از :

درهم307,000

واحدهای استودیویی آپارتمان های فیورا در گلف ورد

"فیورا" یک محله مسکونی است که مشتمل بر سوئیت و واحدهای آپارتمانی 1، 2 و 3 خوابه ای می باشد که در "گلف وردی" واقع در "دبی لاند" از املاک و مستغلات "داماک" بنا شده اند.

درخواست پاسخ به تماس : ویلا های کندا

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)
آماده تحویل
داماک پراپرتیز

شروع قیمت از :

درهم1,100,000

ویلا های کندا

ویلا های کنداتوسط شرکت داماک ویلاهای سنگی درجه یکی هستند که در مجتمع آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)قرار گرفته و در رده های 3 و 4 اتاق خوابه قابل پرداخت طی بیش از 5 سال عرضه میشوند.

درخواست پاسخ به تماس : داماک هایتز

دبی مارینا
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
8٪ تخفیف با برنامه پرداخت آسان 2 ساله

شروع قیمت از :

درهم2,842,000

داماک هایتز

همه چیز درباره داماک هایتز شگفت آور است. در آخرین قطعه زمین ، بسیار نزدیک به ساحل دبی مارینا ، با 86 طبقه سر به آسمان برده ، و چشم اندازهای پانورامیک و بدون مانعی را از دریا و پالم جمیرا به نمایش میگذارد

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمانهای آل سیزنز

داماک هیلز
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
نسخه محدود آپارتمانهای لوکس در داماک هیلز

شروع قیمت از :

درهم560,000

آپارتمانهای آل سیزنز

با ارائه ی یک برنامه ی پرداخت 5 ساله، آپارتمان های آل سیزنز در داماک هیلز فرصت های شگفت انگیزی برای سرمایه گذاری هستند که نباید آنها را از دست داد!

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای Biela

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)
آماده تحویل
داماک پراپرتیز

شروع قیمت از :

درهم1,323,000

ویلاهای Biela

ویلاهای بی الا توسط داماک مجموعه‌ای از خانه‌های با طراحی مینیمالیستی واقع در مجتمع سبز اکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) می‌ باشد که ارائه دهنده واحدهای 3.4 خوابه است.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای دو خوابه آپارتمان های گلف ویتا

داماک هیلز
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
بازمین گلف شگفت انگیز روبرو می شوید

شروع قیمت از :

درهم699,999

واحدهای دو خوابه آپارتمان های گلف ویتا

گلف ویتا اپارتمنتس ساخته شرکت داماک پراپرتیز، اقامتگاههایی مجلل در داماک هیلز هستند که واحدهای 1 و 2 اتاق خوابه ای را ارائه میدهند.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای یک خوابه آپارتمان های گلف ویتا

داماک هیلز
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
بازمین گلف شگفت انگیز روبرو می شوید

شروع قیمت از :

درهم449,999

واحدهای یک خوابه آپارتمان های گلف ویتا

گلف ویتا اپارتمنتس ساخته شرکت داماک پراپرتیز، اقامتگاههایی مجلل در داماک هیلز هستند که واحدهای 1 و 2 اتاق خوابه ای را ارائه میدهند.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای کازابلانکابوتیک

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)
آماده تحویل
داماک پراپرتیز

شروع قیمت از :

درهم1,896,000

ویلاهای کازابلانکابوتیک

ویلاهای کازابلانکا توسط داماک ویلاهای بوتیکی مبله و سرویس شده ای در آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) هستند که ارائه دهنده خدمات رایگان هتل سطح جهانی برای 15 سال می‌باشند.

درخواست پاسخ به تماس : گلف تراس

داماک هیلز
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
آپارتمان های مبله همراه با برنامه پرداخت آسان و انعطاف پذیر

شروع قیمت از :

درهم1,198,000

گلف تراس

گلف تراس تاون هاوس های و هتل آپارتمان سرویس شده ای است که شامل واحدهای استودیو، 1، 2، 3 و 4 اتاق خوابه با مدیریت نایا، شعبه مهمانداری داماک میباشد.

درخواست پاسخ به تماس : داماک هیلز – گلف ودوتا

داماک هیلز
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
آپارتمان هایی مبله + برنامه پرداخت آسان و انعطاف پذیر

شروع قیمت از :

درهم885,000

داماک هیلز – گلف ودوتا

گلف ودوتا به زیبایی در آکویا آرمیده است. نام آن از مروارید آکویا گرفته شده است. طرح آکویا با مجتمع مسکونی و املاک بسیار خوبی که بهترین آپشنها را برای زندگی مهیا ساخته اند در 28 میلیون فت مربع جای گرفته اند.

درخواست پاسخ به تماس : گلف هاریزون

داماک هیلز
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
آپارتمان های مبله همراه با برنامه پرداخت آسان و انعطاف پذیر

شروع قیمت از :

درهم1,899,000

گلف هاریزون

ساختمان گلف هاریزون شامل املاک مشترک باشکوهی است که دارای واحدهای استودیو، 1، 2، 3 و 4 اتاق خوابه است.

درخواست پاسخ به تماس : گلف ویستا

داماک هیلز
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
آپارتمان های مبله همراه با برنامه پرداخت آسان و انعطاف پذیر

شروع قیمت از :

درهم1,490,000

گلف ویستا

گلف ویستا توسط داماک پراپرتیز ساخته شده اند و آپارتمان هایی برتر در داماک هیلز هستند که در چیدمان 1 ، 2 و 3 خوابه با چشم انداز زمین گلف و در محیطی سرسبز ارائه می شوند.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های ارکید

داماک هیلز
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
آپارتمان های مبله همراه با برنامه پرداخت آسان و انعطاف پذیر

شروع قیمت از :

درهم1,086,000

آپارتمان های ارکید

پروژه ی ارکید ساخته شده توسط شرکت داماک ، مجموعه ای از آپارتمان های مدرن در منطقه ی دبی هیلز می باشد که در قالب استودیوها ، همچنین واحدهای 1 ، 2 ، 3 و 4 خوابه با چشم اندازهای خیره کننده از زمین گلف موجود است .

درخواست پاسخ به تماس : گلف پرومناد

داماک هیلز
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
آپارتمان های مبله همراه با برنامه پرداخت آسان و انعطاف پذیر

شروع قیمت از :

درهم851,000

گلف پرومناد

گلف پرومناد یک رده آپارتمان در ترامپ اینترنشنال گلف کلاب دبی است که واحدهای استودیو تا 4 اتاق خوابه و همچنین تاون هاوس بسیار خوبی عرضه میکند.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های جاسمین

داماک هیلز
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
آپارتمان های مبله همراه با برنامه پرداخت آسان و انعطاف پذیر

شروع قیمت از :

درهم1,184,000

آپارتمان های جاسمین

جاسمین توسط شرکت داماک یک ساختمان مسکونی کم ارتفاع در داماک هیلز است که واحدهای 1 تا 3 اتاق خوابه با دسترسی به امکانات رفاهی درایو عرضه میکند.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای بهیا

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)
آماده تحویل
داماک پراپرتیز

شروع قیمت از :

درهم999,999

ویلاهای بهیا

ویلاهای بهیاساختمانهای مسکونی در آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)است که آپارتمانهای به ترتیب 3 خوابه، 4 خوابه مناسب برای نیازهای خانواده‌های مختلف ارائه میدهد.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای ملروس

داماک هیلز Q4 2022
داماک پراپرتیز
برنامه پرداخت 40/60 وطی 2 سال پس از تحویل

شروع قیمت از :

درهم6,999,999

ویلاهای ملروس

ویلاهای ملروس در خلیج مالیبو(مالیبو بی) در مساحتی بالغ بر 42 میلیون فوت مربع اجرا شده اند که برای تجربه زندگی راحت و زیبا و پر از امکانات، در کالیفرنیا بسیار مناسب هستند. یک پروژه ویلایی برتر با تعداد محدود است، شروع قیمت از 6.999.999 درهم با 2 سال برنامه پرداخت پس از اتمام. اطلاعات بیشتر را در ادامه ی این مطالب، دریافت کنید

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای جاست کاوالی

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
از 1.3 میلیون درهم * با 100٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

درهم1,300,000

ویلاهای جاست کاوالی

یک ویلا با طراحی داخلی توسط جاست کاوالی را با گزینه های طرح پرداخت آسان رزرو کنید و 100 هزار درهم کوپن اثاث کاوالی دریافت کنید. ویلاهای جاست کاوالی قیمت مناسب برای ویلاهای 3 خوابه و 6 خوابه در آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) با 17 حفره زمین گلف ارائه می دهد

درخواست پاسخ به تماس : سیلور اسپرینگ

داماک هیلز Q3 2023
داماک پراپرتیز
ویلاهایی به تعداد محدود با مناظر و حیاط زیبا

شروع قیمت از :

درهم1,990,000

سیلور اسپرینگ

سیلور اسپرینگز توسط شرکت داماک مجموعه ای از تاون هاوس و ویلاهای اعلاء است که در داماک هیلز قرار گرفته و در رده های 3، 4، 5 و 6 اتاق خوابه با دسترسی به نواحی کلیدی دبی عرضه میشود.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای گرین اگرس

داماک هیلز Q4 2022
داماک پراپرتیز
شروع قیمت از 155،700 درهم + برنامه پرداخت 2 ساله

شروع قیمت از :

درهم1,660,000

ویلاهای گرین اگرس

ویلاهای گرین اگرس در داماک هیلز داشته باشید! پارک ویلا با شروع از 1.45 میلیون درهم با پیشنهاد ویژه اقساط 2 ساله پس از تحویل و 50٪ چشم پوشی از هزینه ثبت ملک. ویلاهای گرین اگرس در داماک هیلز دارای ویلاهای 3 و 4 خوابه با تجربه زندگی لوکس از یک سبک زندگی سالم و فعال پشتیبانی می کند

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای سه خوابه آپارتمان های کیارا

داماک هیلز
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
آپارتمان های مبله با 8٪ تخفیف همراه با برنامه پرداخت 3 ساله

شروع قیمت از :

درهم2,161,000

واحدهای سه خوابه آپارتمان های کیارا

کیارا یک آپارتمان مسکونی ساخته شده با زیبایی ساخته شده است که شامل آپارتمانهای بزرگ، استودیو، 1خوابه، 2خوابه و 3خوابه با زمین های قهرمانی مشهور گلف در داماک هیلز است.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای دو خوابه آپارتمان های کیارا

داماک هیلز
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
آپارتمان های مبله با 8٪ تخفیف همراه با برنامه پرداخت 3 ساله

شروع قیمت از :

درهم1,614,000

واحدهای دو خوابه آپارتمان های کیارا

کیارا یک آپارتمان مسکونی ساخته شده با زیبایی ساخته شده است که شامل آپارتمانهای بزرگ، استودیو، 1خوابه، 2خوابه و 3خوابه با زمین های قهرمانی مشهور گلف در داماک هیلز است.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای یک خوابه آپارتمان های کیارا

داماک هیلز
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
آپارتمان های مبله با 8٪ تخفیف همراه با برنامه پرداخت 3 ساله

شروع قیمت از :

درهم1,514,000

واحدهای یک خوابه آپارتمان های کیارا

کیارا یک آپارتمان مسکونی ساخته شده با زیبایی ساخته شده است که شامل آپارتمانهای بزرگ، استودیو، 1خوابه، 2خوابه و 3خوابه با زمین های قهرمانی مشهور گلف در داماک هیلز است.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای استودیویی آپارتمان های کیارا

داماک هیلز
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
آپارتمان های مبله با 8٪ تخفیف همراه با برنامه پرداخت 3 ساله

شروع قیمت از :

درهم798,000

واحدهای استودیویی آپارتمان های کیارا

کیارا یک آپارتمان مسکونی ساخته شده با زیبایی ساخته شده است که شامل آپارتمانهای بزرگ، استودیو، 1خوابه، 2خوابه و 3خوابه با زمین های قهرمانی مشهور گلف در داماک هیلز است.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای آونسیا2

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
چشم انداز های لذت بخش از زمین بین المللی گلف

شروع قیمت از :

درهم1,300,000

ویلاهای آونسیا2

آونسیا 2 ویلاهایی مدرن در مجتمع سرسبز آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) است که خانه هایی مجلل با امکانات رفاهی اعلاء را با قیمتهایی ارزان و دارای برنامه پرداختی عرضه میکند.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای سنگی حجر

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
یک ویلای لوکس از مجموعه میراث ما در دبی لنداز 1.1 میلیون درهم *

شروع قیمت از :

درهم1,137,000

ویلاهای سنگی حجر

ویلاهای سنگی حجر دارای خانه هایی سازگار با محیط زیست است که طرح آن از معماری تاریخی و هنری الهام گرفته شده و در مجتمع آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) قرار گرفته است.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای مستقل چلسی بوتیک

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)
آماده تحویل
داماک پراپرتیز

شروع قیمت از :

درهم1,350,000

ویلاهای مستقل چلسی بوتیک

ویلای چلسی بوتیک از ویلاهای کاملا مبله منحصربفرد و دارای تسهیلات سرویس شده ای تشکیل یافته که آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) واقع شده و در رده های 3 و 6 اتاق خوابه عرضه میشوند.

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوسز مد

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
زندگی لوکس در قلب طبیعت

شروع قیمت از :

درهم616,000

تاون هاوسز مد

واقع در یک جامعه بین المللی گلف ، داماک تاون هاوسز مد را در منطقه آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) ارائه می دهد. برنامه پرداخت 4 ساله. تکمیل در سه ماهه اول سال 2020

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای آکویا مانارولا

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
گزینه های پرداخت آسان و انعطاف پذیر

شروع قیمت از :

درهم999,999

ویلاهای آکویا مانارولا

ویلاهای آکویا مانارولا ویلا جامعه گلف در AKOYA اکسیژن، با الهام از یک روستای جذاب در ریویرا ایتالیایی است، هزینه شروع می شود در درهم 999999، قابل پرداخت بیش از 3 سال با نمایش گلف مستقیم.

درخواست پاسخ به تماس : آکویا ایمجین2.0

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)
آماده تحویل
داماک پراپرتیز
چشم اندازهایی چشم نواز و دیدنی از کلوپ "ترامپ ورلد گلف دبی"

شروع قیمت از :

درهم2,696,000

آکویا ایمجین2.0

AKOYA تصور کنید 2.0 یک جامعه پر جنب و جوش واقع در یک پس زمینه شگفت انگیز سبز یک محله برای کسانی که معاصر و آرام در سبک زندگی خود می باشد.

درخواست پاسخ به تماس : آرتسیا در داماک هیلز