اسم پروژهنوع پروژهاسم منطقهحداقل قيمتزمان تحويل
برج زادا آپارتمان برای فروش در دبی بیزنس بی 699,999 Q4 2022
برج بلاویستا آپارتمان برای فروش در دبی داماک هیلز 492,000 Q4 2019
آمورا در گلف ورد آپارتمان برای فروش در دبی داماک هیلز 360,000 Q2 2020
آپارتمان های مجهز “کیارا” آپارتمان برای فروش در دبی داماک هیلز 953,000 Q3 2019
برج های “داماک پارک” (تجاری) دفاتر برای فروش در دبی ... 1,379,700 پروژه هاي اماده
برج های داماک پارک آپارتمان برای فروش در دبی ... 3,307,500 پروژه هاي اماده
کاپیتال بی آپارتمان برای فروش در دبی بیزنس بی 850,000 پروژه هاي اماده
Upper Crest آپارتمان برای فروش در دبی داون تاون دبی 3,657,000 پروژه هاي اماده
The Vogue آپارتمان برای فروش در دبی بیزنس بی 3,902,000 پروژه هاي اماده
The Distinction آپارتمان برای فروش در دبی داون تاون دبی 3,535,000 پروژه هاي اماده
گلف تاون آپارتمان برای فروش در دبی داماک هیلز 1,070,000 پروژه هاي اماده
“آیکون هتل” با مدیریت “روبرتو کاوالی” خرید هتل آپارتمان در دبی دبی مارینا -
فیورادر گلف ورد آپارتمان برای فروش در دبی آکویا اکسیژن 399,000 Q4 2021
هتل رادیسون خرید هتل آپارتمان در دبی داماک هیلز 981,750 Q2 2019
ریوا هایتز آپارتمان برای فروش در دبی بیزنس بی 804,000 Q4 2020
برج های کارسون آپارتمان برای فروش در دبی داماک هیلز 716,000 Q4 2019
روا رزیدنس آپارتمان برای فروش در دبی بیزنس بی 1,275,000 Q1 2021
ویلاهای صحارا Villas Dubai آکویا اکسیژن Q4 2021
پارک ویلاز Villas Dubai داماک هیلز 3,066,000 Q2 2019
ویرا رزیدنس آپارتمان برای فروش در دبی بیزنس بی 1,301,000 Q4 2020
ویلاهای جاست کاوالی Villas Dubai آکویا اکسیژن 1,350,000 Q4 2020
ترامپ استیت پارک رزیدنس Villas Dubai داماک هیلز 2,960,000 Q3 2020
آپارتمانهای گلف ویتا آپارتمان برای فروش در دبی داماک هیلز 611,000 Q3 2020
ویلاهای بیت الاصیل Villas Dubai آکویا اکسیژن 1,250,000 Q4 2021
اوروم ویلاز Villas Dubai آکویا اکسیژن 1,758,000 Q2 2019
ویلاهای اکنان Villas Dubai آکویا اکسیژن 1,175,000 Q4 2021
هاجر 2 سنگ ویلا Villas Dubai آکویا اکسیژن 1,100,000 Q4 2020
ترف ویلاز Villas Dubai داماک هیلز 6,257,000 پروژه هاي اماده
روچستر ویلاز Villas Dubai داماک هیلز 3,379,000 پروژه هاي اماده
فلورا Villas Dubai داماک هیلز 7,362,000 پروژه هاي اماده
پلهام Villas Dubai داماک هیلز 3,379,000 پروژه هاي اماده
ترینیتی Villas Dubai داماک هیلز 3,922,000 پروژه هاي اماده
فیلد Villas Dubai داماک هیلز 5,344,000 پروژه هاي اماده
آپارتمان های ارکید آپارتمان برای فروش در دبی داماک هیلز 1,337,000 پروژه هاي اماده
برج 108 خرید هتل آپارتمان در دبی جمیرا ویلیج سرکل 1,114,000 پروژه هاي اماده
سیلور اسپرینگ Villas Dubai داماک هیلز 3,141,000 پروژه هاي اماده
آپارتمان های جاسمین آپارتمان برای فروش در دبی داماک هیلز 1,728,000 پروژه هاي اماده
Evo Townhomes توسط داماک تاون هاوس برای فروش در دبی آکویا اکسیژن Q2 2021
گلفوتل توسط شرکت داماک خرید هتل آپارتمان در دبی آکویا اکسیژن 395,000 -
ویلا های کندا Villas Dubai آکویا اکسیژن 1,100,000 Q4 2021
ویلاهای Biela Villas Dubai آکویا اکسیژن 1,375,000 Q4 2021
ویلاهای کازابلانکابوتیک Villas Dubai آکویا اکسیژن 1,680,000 Q1 2020
ویلاهای بهیا Villas Dubai آکویا اکسیژن 999,999 Q4 2021
ویلاهای فندی استایلد Villas Dubai داماک هیلز 2,667,000 Q4 2021
ویلاهای آونسیا2 Villas Dubai آکویا اکسیژن 1,350,000 Q4 2021
ویلاهای سنگی حجر Villas Dubai آکویا اکسیژن 1,100,000 Q4 2020
ویلاهای مستقل چلسی بوتیک Villas Dubai آکویا اکسیژن 1,350,000 Q3 2019
آپارتمان‌های مجلل داماک رزیدنز آپارتمان برای فروش در دبی دبی مارینا 2,210,000 پروژه هاي اماده
ترامپ استیت در داماک هیلز توسط شرکت املاک داماک Villas Dubai داماک هیلز 5,417,000 Q1 2021
ویلاهای کسکید Villas Dubai آکویا اکسیژن 1,075,000 Q4 2021
خانه های شهری و املاک اشتراکی گلف آپارتمان برای فروش در دبی تاون هاوس برای فروش در دبی داماک هیلز 1,203,000 Q2 2019
ویلاهای آکویا جنوس Villas Dubai آکویا اکسیژن 1,450,000 Q4 2021
ویلاهای بورلی هیلز بوتیک Villas Dubai آکویا اکسیژن 3,092,000 پروژه هاي اماده
گلف ویستا آپارتمان برای فروش در دبی داماک هیلز 2,212,000 پروژه هاي اماده
آپارتمانهای سلستیا هتل خرید هتل آپارتمان در دبی جنوب دبی 425,000 پروژه هاي اماده
داماک میسون بیز اج خرید هتل آپارتمان در دبی بیزنس بی 4,615,000 پروژه هاي اماده
آپارتمان های تنورا خرید هتل آپارتمان در دبی جنوب دبی 620,000 پروژه هاي اماده
ویریدیس درآکویا اکسیژن آپارتمان برای فروش در دبی آکویا اکسیژن 509,000 Q2 2019
برج آوانتی خرید هتل آپارتمان در دبی بیزنس بی 1,576,000 پروژه هاي اماده
ویلاهای رویال گلف Villas Dubai جمیرا گلف ویلیج 5,856,000 پروژه هاي اماده
Navitas آپارتمان برای فروش در دبی آکویا اکسیژن 410,000 Q4 2019
گلف پرومناد خرید هتل آپارتمان در دبی داماک هیلز 1,364,000 پروژه هاي اماده
لورتو آپارتمان برای فروش در دبی داماک هیلز 1,378,000 پروژه هاي اماده
اقامتگاه ها و هتل برج های پارامونت خرید هتل آپارتمان در دبی جاده شیخ زاید 888,888 Q4 2020
ویلاهای کنسینگتون بوتیک Villas Dubai آکویا اکسیژن 3,125,000 Q3 2019
داماک هیلز ترامپ استیت Villas Dubai داماک هیلز 5,924,000 پروژه هاي اماده
ویلاهای آکویا پلی Villas Dubai آکویا اکسیژن 1,075,000 Q4 2019
خانه های مدرن تاون هاوس برای فروش در دبی آکویا اکسیژن 585,000 Q4 2019
داماک هیلز – گلف ودوتا خرید هتل آپارتمان در دبی تاون هاوس برای فروش در دبی داماک هیلز 2,360,000 پروژه هاي اماده
گلف هاریزون آپارتمان برای فروش در دبی داماک هیلز 1,903,000 پروژه هاي اماده
برجهای داماک با استراحتگاه ها و هتل های پارامونت آپارتمان برای فروش در دبی بیزنس بی 2,033,000 Q4 2019
گلف تراس آپارتمان برای فروش در دبی تاون هاوس برای فروش در دبی داماک هیلز 1,325,000 پروژه هاي اماده
داماک هایتز آپارتمان برای فروش در دبی دبی مارینا 3,577,000 پروژه هاي اماده
داماک مَیسون مَجستاین آپارتمان برای فروش در دبی بیزنس بی 1,442,000 پروژه هاي اماده
برج قالیا توسط شرکت داماک خرید هتل آپارتمان در دبی جمیرا ویلیج سرکل 611,000 Q2 2019
ویلاهای “آکویا مانورالا” Villas Dubai آکویا اکسیژن 2,297,000 Q3 2019
آکویا فرِش Villas Dubai آکویا اکسیژن 999,999 Q4 2019
برج “میرانو” آپارتمان برای فروش در دبی بیزنس بی 1,104,000 Q1 2020
آکویا ایمجین2.0 Villas Dubai آکویا اکسیژن 2,950,000 Q4 2019
آیکون سیتی (رزیدنسز) آپارتمان برای فروش در دبی جاده شیخ زاید 850,000 Q4 2022
ویلاهای آکویا کواترو Villas Dubai آکویا اکسیژن - Q4 2019
“آرتسیا” در “داماک هیلز خرید هتل آپارتمان در دبی داماک هیلز 953,000 Q4 2019
ویلاهایXV Villas Dubai آکویا اکسیژن 3,230,000 Q4 2019
آکویا سلفی Villas Dubai آکویا اکسیژن 1,325,000 Q4 2019
“پرایو” بامدیریت “داماک” خرید هتل آپارتمان در دبی بیزنس بی 930,000 Q2 2019
ویلاهای شیک “اِتور 971 بوگاتی” Villas Dubai آکویا اکسیژن 35,000,000 Q4 2019
“بیچ” بامدیریت “مَیسان دی ویل” آپارتمان برای فروش در دبی آکویا اکسیژن Q4 2019

نام شرکت: داماک پراپرتیز

مدیر عامل شرکت: حسین علی سجوانی

تاسیس: سال 2002

تاریخچه  داماک پراپرتیز

DAMAC Propertiesیک سازنده لوکس املاک است

که در سال 2002 در دبی تاسیس شد و بهترین ساختمانهای مسکونی ،ویلایی، تجاری را در دبی و خاورمیانه ارائه میدهد که دامنه کار این شرکت به انگلستان هم می رسد. شرکت داماک با تیم تخصصی ،خود را به عنوان یک سازنده املاک برتر با کیفیت بالا و شیک تبدیل  شده است و تقریبا 20هزار خانه و یک پروژه توسعه بیش از 44هزارواحد را در مراحل مختلف پیشرفت ارائه می دهد.

شرکت داماک به عنوان یک سازنده معتبر متخصص در اداره و مدیریت هتل آپارتمان و هتل های پنچ ستاره می باشد

شهرک های ساخته شده توسط داماک

در این جا بیشترین پیشرفت های سازندگان داماک را در دبی نشان میدهد

داماک هیلز

داماک هیلز قبلا توسط شرکت داماک به نام آکویا شناخته شده است و داماک هیلز یک شهرکی بامساحت 42میلیون فوت مربع  است که شامل یک مجتمع کامل گلف است که بهترین زمین های گلف را در خود دارد که هم زمان دارای ویلاها و آپارتمان های کم ارتفاع با منظره گلف خیره کننده است این خانه ها دارای پنجره های سقف تا کف- تراس های بزرگ و سرسبز می باشد و همچنین محل مناسبی برای خرید و  اوقات فراغت و مهمان نوازی است. داماک هیلز از شیوه زندگی کلاسیک بورلی هیلز الهام گرفته شده که همچنین امکانات   پیشرفته ای را ارائه میدهد و فضاهای وسیع و خوبی را برای فعالیت هایی در فضای باز ارائه میدهد

آکویا

آکویا یک شهرک باشکوه است که در میان زندگی شهری یک محیط آرام ارائه میدهد و این اجتماع فقط 25دقیقه دور از شهر واقع شده

 

 

داماک پراپرتیز به عنوان یک پیمانکار ساختمانهای مسکونی خصوصی، رفاهی و تجاری در دبی و خاور میانه در سال 2002 تاسیس شد. این شرکت  به

عنوان یک متخصص در حوزه‌ی املاک، و دارای تیمی فوق العاده است که با بالاترین استانداردها هم در شرکت و هم در خارج از شرکت فعالیت می‌کنند؛ شناخته شده است. داماک پراپرتیز در حوزه املاک در دبی مشهور است و در حال حاضر به سرعت در آفریقای جنوبی، اردن، لبنان، قطر و عربستان سعودی بسط یافته است. این شرکت برخی پروژه های ساختمانی نظیر داماک هیلز و اکویا اکسیجن را آغاز کرده است. از این گذشته، ویلاها و آپارتمانهای داماک به عنوان یکی از بزرگترین پروژه های تحت نام آنها شهرت یافته اند، چرا که این املاک به گونه‌ای طراحی شده‌اند که نیاز تمامی مشتریان خود را پاسخ گفته و دارای قیمت مناسبی نیز هستند. داماک پراپرتیز با اعتقاد بر اینکه سختکوشی  و موفقیت موجب سربلندی و افتخار آنها خواهد بود، در فراهم آوردن خدماتی با بهترین کیفیت بسیار موفق عمل کرده و  توانسته مشتریان و مشاوران را از خود خوشنود سازد.

بیشتر نشان بده

تماس داماک پراپرتیز

داماک پراپرتیز
10 + 5 =
error: Content is protected !!