خرید ملک در شوبا هارتلاند

خرید ملک در شوبا هارتلاند

# نام پروژه نوع حداقل قیمت تحویل
1 آپارتمان درهم 2,116,954 Q3 2025
2 آپارتمان - Q3 2025
3 آپارتمان درهم 3,078,108 Q3 2025
4 آپارتمان های 1 خوابه ویوز گرند آپارتمان درهم 2,055,630 Q1 2024
5 آپارتمان - Q1 2024
6 آپارتمان - Q1 2024
7 آپارتمان های 2 خوابه ویوز گرند آپارتمان درهم 2,446,308 Q1 2024
8 آپارتمان درهم 4,554,440 Q2
9 آپارتمان های 2 خوابه شوبا وان در شوبا هارتلند، دبی آپارتمان درهم 1,911,365 Q2
10 آپارتمان های 1 خوابه شوبا وان در شوبا هارت لند، دبی آپارتمان درهم 1,307,805 Q2
11 آپارتمان درهم 3,403,539 Q2
12 شوبا وان رزیدنس آپارتمان املاک لوکس دبی درهم 1,307,805 Q2
13 آپارتمان های هارتلند هایتس آپارتمان درهم 1,100,000 Q2 2025
14 آپارتمان های هارتلند ویوز آپارتمان درهم 2,000,294 Q3 2025
15 برج کرست گراند B آپارتمان درهم 2,175,783 Q1 2025
16 آپارتمان های صبحا کریک ویستا گرند آپارتمان درهم 2,116,954 Q3 2025
17 کرست تاور C آپارتمان درهم 2,071,011 Q2 2025
18 کرست تاور B آپارتمان درهم 1,344,766 Q2 2025
19 کرست تاور A آپارتمان درهم 2,450,621 Q2 2025
20 آپارتمان های ویوز گرند آپارتمان درهم 2,055,630 Q1 2024
21 آپارتمان های کرست آپارتمان درهم 2 Q2 2025
22 وان پارک اونیو آپارتمان درهم 1,155,368 Q4 2022
23 کریک ویستاس ریزورت آپارتمان درهم 823,317 Q3 2022
24 آپارتمان های صبحا هارتلندگرینز آپارتمان درهم 961,000 پروژه های آماده
25 برج A صبحا کریک ویستاس آپارتمان درهم 2,008,883 پروژه های آماده
26 هارتلند افلوکس آپارتمان درهم 822,000 پروژه های آماده
27 برج 8 صبحا کریک ویستاس آپارتمان درهم 796,000 Q1 2023
28 واحدهای دو خوابه آپارتمان های هارتلند گرین 5 و 6 آپارتمان درهم 1,280,020 پروژه های آماده
29 ویلا های چهار خوابه ی گاردنیا ویلا درهم 8,046,540 پروژه های آماده
30 ویلا های گاردنیا ویلا درهم 8,665,679 پروژه های آماده
31 واحدهای یک خوابه ی برج C کریک ویستا آپارتمان درهم 808,520 پروژه های آماده
32 برج C کریک ویستا آپارتمان درهم 808,520 Q1 2023
33 گاردن تاون هاوسز درهم 5,300,000 پروژه های آماده
34 ویلاهای فارست ویلا درهم 17,919,097 Q4 2023
35 ویلاهای کانال ویلا درهم 34,610,000 پروژه های آماده
36 ویلاهای هارتلند استیت ویلا درهم 8,046,540 پروژه های آماده
37 واحدهای استودیو آپارتمان های هارتلند گرین 5 و 6 آپارتمان درهم 754,460 پروژه های آماده
38 ویلاهای 5 خوابه فارست ویلا درهم 16,965,480 پروژه های آماده
39 ویلاهای 4 خوابه فارست ویلا درهم 11,864,937 پروژه های آماده
40 ویلاهای 6 خوابه ی کانال ویلا درهم 34,616,769 پروژه های آماده
41 واحدهای چهار خوابه آپارتمان های وان پارک اونیو آپارتمان درهم 4,979,297 Q4 2022
42 واحدهای سه خوابه آپارتمان های وان پارک اونیو آپارتمان درهم 2,101,363 Q4 2022
43 واحدهای دو خوابه آپارتمان های وان پارک اونیو آپارتمان درهم 1,544,585 Q4 2022
44 آپارتمان 3 خوابه برای فروش در ساختمان 4 هارتلند گرینز آپارتمان درهم 4,605,760 پروژه های آماده
45 آپارتمان 2 خوابه برای فروش در ساختمان 4 هارتلند گرینز آپارتمان درهم 4,296,440 پروژه های آماده
46 واحدهای سه خوابه آپارتمان های ساختمان 2 و3 هارتلند گرین آپارتمان درهم 2,846,636 پروژه های آماده
47 واحدهای دو خوابه آپارتمان های ساختمان 2 و 3 هارتلند گرین آپارتمان درهم 2,305,520 پروژه های آماده
48 واحدهای سه خوابه آپارتمان های ساختمان 2 و3 هارتلند گرین آپارتمان درهم 961,290 پروژه های آماده
49 واحدهای دو خوابه ی برج C کریک ویستا آپارتمان درهم 1,304,875 Q3 2023

درخواست پاسخ به تماس : …

شوبا هارتلاند Q3 2025
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
آخرین برج روبه‌روی داون تاون در صبحها هارتلند

شروع قیمت از :

درهم2,116,954

درخواست پاسخ به تماس : …

شوبا هارتلاند Q3 2025
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
آخرین برج روبه‌روی داون تاون در صبحها هارتلند

اطلاع از قیمت

درخواست پاسخ به تماس : …

شوبا هارتلاند Q3 2025
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
آخرین برج روبه‌روی داون تاون در صبحها هارتلند

شروع قیمت از :

درهم3,078,108

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 1 خوابه ویوز گرند

شوبا هارتلاند Q1 2024
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
چشم اندازهای خیره کننده از مرکز شهر ، پارک و آب نما

شروع قیمت از :

درهم2,055,630

آپارتمان های 1 خوابه ویوز گرند

آپارتمان های 1 خوابه ویوز گرند در صبحا هارت لند، محمد بن راشد سیتی، دبی گزینه‌ای عالی برای طرفداران خانه کوچک و مدرن هستند. برای اطلاع از جزئیات و قیمت این آپارتمان‌ها، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : …

شوبا هارتلاند Q1 2024
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
چشم اندازهای خیره کننده از مرکز شهر ، پارک و آب نما

اطلاع از قیمت

درخواست پاسخ به تماس : …

شوبا هارتلاند Q1 2024
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
چشم اندازهای خیره کننده از مرکز شهر ، پارک و آب نما

اطلاع از قیمت

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 2 خوابه ویوز گرند

شوبا هارتلاند Q1 2024
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
چشم اندازهای خیره کننده از مرکز شهر ، پارک و آب نما

شروع قیمت از :

درهم2,446,308

آپارتمان های 2 خوابه ویوز گرند

آپارتمان های 2 خوابه ویوز گرند در صبحا هارت لند، محمد بن راشد سیتی، دبی همان جایی است که می‌توانید سرمایه‌گذاری پرسود و زندگی لاکچری داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این آپارتمان‌ها، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : …

شوبا هارتلاند Q2
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
سبک زندگی هماهنگ در نزدیکی مرکز شهر دبی

شروع قیمت از :

درهم4,554,440

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 2 خوابه شوبا وان در شوبا هارتلند، دبی

شوبا هارتلاند Q2
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
فضاهای زندگی راحت با نور طبیعی و امکانات بی شماری برای لذت بردن

شروع قیمت از :

درهم1,911,365

آپارتمان های 2 خوابه شوبا وان در شوبا هارتلند، دبی

آپارتمان های 2 خوابه شوبا وان در شوبا هارتلند، دبی همان جایی است که می‌توانید بهترین زندگی را داشته باشید. برای اطلاع از جزئیات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید این آپارتمان‌ها، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 1 خوابه شوبا وان در شوبا هارت لند، دبی

شوبا هارتلاند Q2
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
سبک زندگی هماهنگ در نزدیکی مرکز شهر دبی

شروع قیمت از :

درهم1,307,805

آپارتمان های 1 خوابه شوبا وان در شوبا هارت لند، دبی

آپارتمان های 1 خوابه شوبا وان در شوبا هارت لند، دبی گزینه‌ای عالی برای افرادی است که دوست دارند زندگی سرشار از آرامش در دبی داشته باشند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید این آپارتمان‌ها، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : …

شوبا هارتلاند Q2
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
فضاهای زندگی راحت با نور طبیعی و امکانات بی شماری برای لذت بردن

شروع قیمت از :

درهم3,403,539

درخواست پاسخ به تماس : شوبا وان رزیدنس

شوبا هارتلاند Q2
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
فضاهای زندگی راحت با نور طبیعی و امکانات بی شماری برای لذت بردن

شروع قیمت از :

درهم1,307,805

شوبا وان رزیدنس

شوبا وان رزیدنس در شوبا هارتلند لذت یک سبک زندگی فوق العاده با پرستیژ در کنار آب های درخشان دبی را به شما می دهد. برای مشاوره 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های هارتلند هایتس

شوبا هارتلاند Q2 2025
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
بلندترین برج‌ها در صبحا هارتلند با مناظر خیره‌کننده از خط افق شهر و پناهگاه حیات وحش

شروع قیمت از :

درهم1,100,000

آپارتمان های هارتلند هایتس

برج‌های هارتلند هایتس در محمد بن راشد سیتی دبی یکی از بهترین گزینه‌هایی است که می‌توانید خانه مدرن خود را در آن بیابید. برای اطلاع از قیمت و شرایط، اینجا را کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های هارتلند ویوز

شوبا هارتلاند Q3 2025
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
آپارتمانهای لوکس ساحلی +برنامه پرداخت 2 ساله پس از تحویل

شروع قیمت از :

درهم2,000,294

آپارتمان های هارتلند ویوز

اگر به دنبال یک آپارتمان مجلل واقع در مقابل آب های چشم نواز هستید، آپارتمان های هارتلند ویوز در شوبا هارتلند گزینه های بینظیری هستند. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : برج کرست گراند B

شوبا هارتلاند Q1 2025
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
ارائه حالات میامی و زندگی ساحلی

شروع قیمت از :

درهم2,175,783

برج کرست گراند B

کرست گراند تاور B در صبحا هارتلند تجسم واقعی عظمت است و طیف گسترده‌ای از آپارتمان‌های نفیس را برای خرید در دبی ارائه می دهد. برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های صبحا کریک ویستا گرند

شوبا هارتلاند Q3 2025
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
آخرین برج روبه‌روی داون تاون در صبحها هارتلند

شروع قیمت از :

درهم2,116,954

آپارتمان های صبحا کریک ویستا گرند

آپارتمان های صبحا کریک ویستا گرند در صبحا هارتلند فرصتی استثنایی برای خرید خانه‌ای منحصر به فرد و مشرف به مرکز شهر در دبی می‌باشد. برای دریافت مشاوره 100% رایگان کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : کرست تاور C

شوبا هارتلاند Q2 2025
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
از زندگی در کنار دریاچه (لاگون) کریستالی در مرکز دبی لذت ببرید.

شروع قیمت از :

درهم2,071,011

کرست تاور C

برج کرست C در شوبا هارتلند فرصتی عالی برای داشتن یک زندگی لوکس وپر ازتجملات، تجربه یک سبک زندگی منحصر به فرد و همچنین انجام یک سرمایه گذاری پرسود است. برای دریافت مشاوره 100% رایگان کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : کرست تاور B

شوبا هارتلاند Q2 2025
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
از زندگی در کنار دریاچه (لاگون) کریستالی در مرکز دبی لذت ببرید.

شروع قیمت از :

درهم1,344,766

کرست تاور B

برج کرست B در شوبا هارتلند آپارتمان‌هایی ایده‌آل وباورنکردنی هستند که زندگی راحت ومنحصر به فردی را در اختیارتان قرار می‌دهند. برای دریافت مشاوره 100% رایگان وارد وب‌سایت ما شوید.

درخواست پاسخ به تماس : کرست تاور A

شوبا هارتلاند Q2 2025
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
از زندگی در کنار دریاچه (لاگون) کریستالی در مرکز دبی لذت ببرید.

شروع قیمت از :

درهم2,450,621

کرست تاور A

برج کرست A در شوبا هارتلند فرصتی ایده‌آل برای تجربه یک زندگی مجلل ولوکس است. واحدهای این پروژه در ابعاد بزرگ ساخته شده‌اند. برای دریافت مشاوره 100% رایگان کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های ویوز گرند

شوبا هارتلاند Q1 2024
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
چشم اندازهای خیره کننده از مرکز شهر ، پارک و آب نما

شروع قیمت از :

درهم2,055,630

آپارتمان های ویوز گرند

آپارتمان های ویوز گرند مجموعه‌ای از آپارتمان‌هایی منحصر به فرد در منطقه صبحا هارتلند است. در این پروژه یک سبک زندگی ایده‌آل همراه با مناظر باشکوه در انتظار شماست. برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما همراه شوید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های کرست

شوبا هارتلاند Q2 2025
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
از زندگی در کنار دریاچه (لاگون) کریستالی در مرکز دبی لذت ببرید.

شروع قیمت از :

درهم2

آپارتمان های کرست

با یک برنامه پرداخت باورنکردنی 5 ساله ارائه می‌شوند. آپارتمان های کرست در صبحا هارتلند دارای امکانات لوکس آن هم با قیمتی مقرون به صرفه هستند. برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما همراه شوید.

درخواست پاسخ به تماس : وان پارک اونیو

شوبا هارتلاند Q4 2022
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
نماهای 360 درجه از پناهگاه حیات وحش راس الخور، خور دبی و میدان دبی

شروع قیمت از :

درهم1,155,368

وان پارک اونیو

ون بارك أفينيو واحد من أحدث المشاريع الفاخرة التي تقدم وحدات سكنية من غرفة وغرفتين وثلاث وأربع غرف نوم مع مجموعة متنوعة من المزايا المقدمة حصريًا لك لإنشاء نمط حياتك الذي تحلم به، كما تقدم أفضل خطة سداد مع 3 سنوات بعد التسليم

درخواست پاسخ به تماس : کریک ویستاس ریزورت

شوبا هارتلاند Q3 2022
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
امکان تماشای مناظر بسیار زیبا و دیدنی از پنجره‌های هر واحد

شروع قیمت از :

درهم823,317

کریک ویستاس ریزورت

کریک ویستاس ریزورت در منطقه صبحا هارتلند قرار دارد. این پروژه به خوبی تجملات، زیبایی و مدرنیته را در اختیار ساکنین قرار می‌دهد. قیمت واحدهای آن بسیار مقرون به صرفه است و از 798 هزار درهم شروع می‌شوند. تنها با پرداخت10٪ هزینه می‌توانید یکی از آن‌ها را برای خود رزرو کنید. استانداردها و ظرافتی مثال زدنی در کریک ویستاس ریزورت وجود دارد و در قالب 1 خوابه و 2 خوابه طراحی و اجرا شده است.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های صبحا هارتلندگرینز

شوبا هارتلاند
آماده تحویل
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
چشم اندازهای شگفت انگیز از کانال آب دبی

شروع قیمت از :

درهم961,000

آپارتمان های صبحا هارتلندگرینز

اکنون یک خانه لوکس در آپارتمان های هارتلند گرینز بخرید ، فقط 25٪ را بپردازید و آماده سکونت شوید و مانده مانده را در 3 سال پرداخت کنید. این آپارتمان های آماده دارای فضای زندگی گسترده و نمای کانال دبی است که در استودیو ، واحدهای 1 ، 2 و 3 خوابه و دوبلکس موجود است

درخواست پاسخ به تماس : برج A صبحا کریک ویستاس

شوبا هارتلاند
آماده تحویل
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
چشم انداز های خیره کننده از کانال آب دبی

شروع قیمت از :

درهم2,008,883

برج A صبحا کریک ویستاس

پروژه صبحا کریک ویستاس , یک برج 28 طبقه ای واقع در صبحا هارتلند است که شامل آپارتمان های شیک و مجلل 1 و 2 خوابه می باشد که مناظری فوق العاده از برج خلیفه ، مرکز شهر دبی و کانال آبی دبی را به نمایش می گذارد .شما می توانید اطلاعات کامل پروژه ، بروشورها ، برنامه پرداخت و نقشه ساختمان را در اینجا مشاهده نمایید .

درخواست پاسخ به تماس : هارتلند افلوکس

شوبا هارتلاند
آماده تحویل
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
آپارتمانی لوکس و مقرون به صرفه با چشم انداز کانال آب دبی

شروع قیمت از :

درهم822,000

هارتلند افلوکس

هارتلند آفلوکس مجموعه ای از آپارتمانهای برتر است که در شوبا هارتلاند گرینس فاز 3 ارائه می شود، و دارای استودیو وواحد های 1 خوابه و 2 خوابه است. ارائه اقساط 3 ساله پس از تحویل با قیمت مقرون به صرفه

درخواست پاسخ به تماس : برج 8 صبحا کریک ویستاس

شوبا هارتلاند Q1 2023
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
چشم انداز های ممتاز از کانال آب دبی

شروع قیمت از :

درهم796,000

برج 8 صبحا کریک ویستاس

شوبا كريك ويستا یک ساختمان مسکونی توسط گروه شوبا آپارتمان های استودیو، 1 خوابه ، 2 خوابه با امکانات رفاهی در شوبا هارتلاند ارائه می دهد، ارائه یک برنامه پرداخت ویژه: 10٪ هزینه رزرو و باقی در سپتامبر 2021، اکنون یک آپارتمان در شوبا كريك ويستا را با قیمت مقرون به صرفه سرمایه گذاری کنید!

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای دو خوابه آپارتمان های هارتلند گرین 5 و 6

شوبا هارتلاند
آماده تحویل
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
آپارتمانی لوکس و مقرون به صرفه با چشم انداز کانال آب دبی

شروع قیمت از :

درهم1,280,020

واحدهای دو خوابه آپارتمان های هارتلند گرین 5 و 6

واحد های دو خوابه آپارتمان های هارتلند گرین 5 و 6 از جمله واحدهای پرطرفدار دبی واقع در شوبا هارتلند می باشند. این واحدها، مساحت 1،221 فوت مربع را با امکانات رفاهی عالی ، مکان مطلوب و همچنین مناظر خیره کننده ارائه می دهند.

درخواست پاسخ به تماس : ویلا های چهار خوابه ی گاردنیا

شوبا هارتلاند
آماده تحویل
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
دنیای جدیدی از ویلاهای لوکس با اقساط آسان و انعطاف پذیر پس از تحویل

شروع قیمت از :

درهم8,046,540

ویلا های چهار خوابه ی گاردنیا

ویلا های 4 خوابه گاردنیا پروژه زیبا گروه شوبا در یکی از مکانهای منحصر به فرد دبی ، شوبا هارتلاند است که قیمت مقرون به صرفه ای از 8.04 ملیون درهم را با اقساط پس از تحویل ارائه می دهد. ویلا های گاردنیا مساحت 4350 متر مربع را با نهایت دقت و توجه به همه جزئیات ارائه می دهد

درخواست پاسخ به تماس : ویلا های گاردنیا

شوبا هارتلاند
آماده تحویل
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
دنیای جدیدی از ویلاهای لوکس که طرح پرداخت آسان و انعطاف پذیر را با تحویل پست ارائه می دهند

شروع قیمت از :

درهم8,665,679

ویلا های گاردنیا

ویلاهای جاردينيا متشکل از 4 اتاق خواب، پروژه زیبا گروه شوبا در مکانی ویژه در شوبا هارتلاند است. با داشتن امکانات فراوان در سطح جهانی و طراحی ویژه، قیمت بسیار خوبی را نیز از 7.9میلیون درهم فقط با برنامه پرداخت پس از تحویل.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای یک خوابه ی برج C کریک ویستا

شوبا هارتلاند
آماده تحویل
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
Pay only 10% now and the rest will be upon turn over

شروع قیمت از :

درهم808,520

واحدهای یک خوابه ی برج C کریک ویستا

واحدهای 1 خوابه ی برج C کریک ویستا واحدهای آپارتمانی زیبایی هستند که در یکی از بهترین نقاط دبی ، شوبا هارتلند واقع شده اند. این واحد های باورنکردنی مساحت 489 تا 584 فوت مربع را با امکانات فوق العاده و همچنین مناظر خیره کننده ارائه می دهند.

درخواست پاسخ به تماس : برج C کریک ویستا

شوبا هارتلاند Q1 2023
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
پیش پرداخت فقط 10 درصد در سپتامبر 2021 صاحب ملک شوید

شروع قیمت از :

درهم808,520

برج C کریک ویستا

پس از موفقیت بی سابقه برج های كريك ويستا A & B ، گروه شوبا برج كريك ويستا C ارائه داده است. این برج زیبا یک برج 33 طبقه با واحدهای 1 خوابه و 2 خوباه است که از منظر دیگری به مناظر برجسته دبی نگاه خواهید کرد

درخواست پاسخ به تماس : گاردن تاون هاوسز

شوبا هارتلاند
آماده تحویل
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
اقساط 3 ساله پس از تحویل

شروع قیمت از :

درهم5,300,000

گاردن تاون هاوسز

گاردن هاوسز خانه های 3 طبقه فوق العاده لوکس است که فقط 4 اتاق خواب دارد، با طراحی داخلی خیره کننده و امکانات رفاهی ویژه در شوبا هارتلاند واقع شده است، 25٪ را بعنوان پیش پرداخت پرداخت کرده و آماده حرکت به خانه جدید شوید، و 75% را در اقساط 3 ساله پرداخت کنید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای فارست

شوبا هارتلاند Q4 2023
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
با 4 سال برنامه پرداخت پس از تحویل ، 25٪ رزرو را پرداخت کنید و برای جابجایی آماده شوید

شروع قیمت از :

درهم17,919,097

ویلاهای فارست

ویلاهای فورست مجموعه ای از ویلاهای انحصاری 4 خوابه و 5 خوابه است که با 11 هزار درهم در مکانی عالی در شوبا هارلاند شروع می شود. این ویلاهای باشکوه یک طرح پرداخت شگفت آور را با اقساط 4 ساله پس از تحویل و همچنین سایر ویژگی های باور نکردنی پیشنهاد می کنند

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای کانال

شوبا هارتلاند
آماده تحویل
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
زندگی ونشاط توام با استراحت به سبک استراحتگاه | زندگی سفارشی روبروی کانال دبی

شروع قیمت از :

درهم34,610,000

ویلاهای کانال

فلل القناة المائية هي مجموعة من 23 فيلا أنيقة، تقدم مخططات قابلة للتخصيص وخيارات تعاقد. هذه الفلل المكونة من 6 غرف نوم هي مزيج فريد من المناظر الخلابة والموقع المثالي ووسائل الراحة ذات المستوى العالمي مما يمنحك أسلوب حياة لن تنساه أبدًا

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای هارتلند استیت

شوبا هارتلاند
آماده تحویل
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا

شروع قیمت از :

درهم8,046,540

ویلاهای هارتلند استیت

‎ویلاهای هارتلند استیتس بهترین ویلاها را در مجتمع صحبا هارتلند که در واحدهای 4 ، 5 و 6 خوابه است را ارائه می دهد، و دسترسی آسان به پیست های دوچرخه سواری و پیاده روی دارد. آماده و قیمت مقرون به صرفه با شروع از 8.1 ملیون درهم با برنامه پرداخت آسان

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای استودیو آپارتمان های هارتلند گرین 5 و 6

شوبا هارتلاند
آماده تحویل
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
آپارتمانی لوکس و مقرون به صرفه با چشم انداز کانال آب دبی

شروع قیمت از :

درهم754,460

واحدهای استودیو آپارتمان های هارتلند گرین 5 و 6

واحد های استودیو آپارتمان های هارتلند گرین 5 و 6 از جمله واحدهای پرطرفدار دبی واقع در شوبا هارتلند می باشند. این واحدها، مساحت 568 فوت مربع را با امکانات رفاهی عالی ، مکان مطلوب و همچنین مناظر خیره کننده ارائه می دهند.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای 5 خوابه فارست

شوبا هارتلاند
آماده تحویل
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
برنامه پرداخت با امکان پرداخت 40٪ بعد از تحویل

شروع قیمت از :

درهم16,965,480

ویلاهای 5 خوابه فارست

ویلاهای 5 خوابه فارست از جمله پروژه های منحصر به فرد واقع در شوبا هارتلند می باشند. این ویلاهای عالی مساحت 8,929 فوت مربع را با امکانات ویژه به ساکنان ارایه می دهند.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای 4 خوابه فارست

شوبا هارتلاند
آماده تحویل
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
برنامه پرداخت با امکان پرداخت 40٪ بعد از تحویل

شروع قیمت از :

درهم11,864,937

ویلاهای 4 خوابه فارست

ویلاهای 4 خوابه فارست از جمله پروژه های منحصر به فرد واقع در شوبا هارتلند می باشند. این ویلاهای عالی مساحت 6،954 فوت مربع را با امکانات ویژه به ساکنان ارایه می دهند.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای 6 خوابه ی کانال

شوبا هارتلاند
آماده تحویل
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
زندگی با نشاط همراه با آرامش به سبک گردشگاه | زندگی در مجاورت کانال دبی

شروع قیمت از :

درهم34,616,769

ویلاهای 6 خوابه ی کانال

کانال یک مجموعه منحصر به فرد متشکل از 23 ویلای زیبا می باشد که چیدمان های سفارشی را پیشنهاد می دهند . این ویلاهای 6 خوابه ترکیبی منحصر به فرد از مناظر خیره کننده ، یک مکان ایده آل و امکانات کلاس جهانی می باشند!

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای چهار خوابه آپارتمان های وان پارک اونیو

شوبا هارتلاند Q4 2022
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
منظره پانورامیک ازحوزه حیات وحش رأس الخور، مسیرمسابقه دبی کریک و میدان

شروع قیمت از :

درهم4,979,297

واحدهای چهار خوابه آپارتمان های وان پارک اونیو

واحدهای چهار خوابه آپارتمان های وان پارک اونیو، واحدهای آپارتمانی زیبا با مساحت 2،964 فوت مربع و ویژه ترین امکانات برای غنی کردن سبک زندگی ساکنان می باشند. این واحدهای آپارتمانی باورنکردنی، در یکی از لوکیشن های پرطرفدار دبی یعنی شوبا هارتلند قرار گرفته اند.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای سه خوابه آپارتمان های وان پارک اونیو

شوبا هارتلاند Q4 2022
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
منظره پانورامیک ازحوزه حیات وحش رأس الخور، مسیرمسابقه دبی کریک و میدان

شروع قیمت از :

درهم2,101,363

واحدهای سه خوابه آپارتمان های وان پارک اونیو

واحدهای سه خوابه آپارتمان های وان پارک اونیو، واحدهای آپارتمانی زیبا با مساحت 1،459 فوت مربع و ویژه ترین امکانات برای غنی کردن سبک زندگی ساکنان می باشند. این واحدهای آپارتمانی باورنکردنی، در یکی از لوکیشن های پرطرفدار دبی یعنی شوبا هارتلند قرار گرفته اند.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای دو خوابه آپارتمان های وان پارک اونیو

شوبا هارتلاند Q4 2022
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
منظره پانورامیک ازحوزه حیات وحش رأس الخور، مسیرمسابقه دبی کریک و میدان

شروع قیمت از :

درهم1,544,585

واحدهای دو خوابه آپارتمان های وان پارک اونیو

واحدهای دو خوابه آپارتمان های وان پارک اونیو، واحدهای آپارتمانی زیبا با مساحت 1،092 فوت مربع و ویژه ترین امکانات برای غنی کردن سبک زندگی ساکنان می باشند. این واحدهای آپارتمانی باورنکردنی، در یکی از لوکیشن های پرطرفدار دبی یعنی شوبا هارتلند قرار گرفته اند.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان 3 خوابه برای فروش در ساختمان 4 هارتلند گرینز

شوبا هارتلاند
آماده تحویل
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
چشم اندازهای شگفت انگیز کانال آب دبی

شروع قیمت از :

درهم4,605,760

آپارتمان 3 خوابه برای فروش در ساختمان 4 هارتلند گرینز

واحدهای 3 خوابه در ساختمان 4 هارتلند گرینز از جمله واحدهای پر طرفدار در دبی هستند که در صبحا هارتلند واقع شده اند . این واحدها مساحت 3،112 متر مربعی را در اختیار شما قرار می دهند . از مناظری نفس گیر ، آرامش بخش و زیبا نیز برخوردارند که به ساکنین و سرمایه گذاران ارائه می گردند .

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان 2 خوابه برای فروش در ساختمان 4 هارتلند گرینز

شوبا هارتلاند
آماده تحویل
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
چشم اندازهای شگفت انگیز کانال آب دبی

شروع قیمت از :

درهم4,296,440

آپارتمان 2 خوابه برای فروش در ساختمان 4 هارتلند گرینز

ساختمان 4 هارتلند گرینز ، متشکل از آپارتمان هایی با واحدهای 2 خوابه می باشد که در دبی مورد بسیار مورد توجه همگان قرار گرفته است و در صبحا هارتلند قرار دارد . این واحدها با مساحتی 2،903 متر مربعی از امکانات رفاهی ویژه ، موقعیت مکانی مطلوب و همچنین مناظر خیره کننده برخوردار می باشند .

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای سه خوابه آپارتمان های ساختمان 2 و3 هارتلند گرین

شوبا هارتلاند
آماده تحویل
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
چشم اندازهای شگفت انگیز کانال آب دبی

شروع قیمت از :

درهم2,846,636

واحدهای سه خوابه آپارتمان های ساختمان 2 و3 هارتلند گرین

واحدهای سه خوابه آپارتمان های ساختمان 2 و3 هارتلند گرین از مطلوب ترین واحدها در دبی با مساحت 1885 فوت مربع می باشند . این واحد های باورنکردنی مشرف به زیباترین مکان های دیدنی دبی می باشند؛ همان هایی که به معنای واقعی کلمه چشم ها را به خود خیره می کنند.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای دو خوابه آپارتمان های ساختمان 2 و 3 هارتلند گرین

شوبا هارتلاند
آماده تحویل
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
چشم اندازهای شگفت انگیز کانال آب دبی

شروع قیمت از :

درهم2,305,520

واحدهای دو خوابه آپارتمان های ساختمان 2 و 3 هارتلند گرین

واحدهای دو خوابه آپارتمان های ساختمان 2 و 3 هارتلند گرین از مطلوب ترین واحدهای دبی واقع در شوبا هارتلند می باشند. این واحد های باورنکردنی، مساحت 2903 فوت مربع را با امکانات فراوان رفاهی، موقعیت مطلوب و مناظرخیره کننده ارایه می دهند.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای سه خوابه آپارتمان های ساختمان 2 و3 هارتلند گرین

شوبا هارتلاند
آماده تحویل
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
چشم اندازهای شگفت انگیز کانال آب دبی

شروع قیمت از :

درهم961,290

واحدهای سه خوابه آپارتمان های ساختمان 2 و3 هارتلند گرین

واحدهای استودیو آپارتمان های ساختمان 2 و3 هارتلند گرین از مطلوب ترین واحدها در دبی با مساحت 595 فوت مربع می باشند . این واحد های باورنکردنی مشرف به زیباترین مکان های دیدنی دبی می باشند؛ همان هایی که به معنای واقعی کلمه چشم ها را به خود خیره می کنند.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای دو خوابه ی برج C کریک ویستا

شوبا هارتلاند Q3 2023
شرکت سازنده املاک و مستغلات شوبا
Pay only 10% now and the rest will be upon turn over

شروع قیمت از :

درهم1,304,875

واحدهای دو خوابه ی برج C کریک ویستا

واحدهای 2 خوابه ی برج C کریک ویستا واحدهای آپارتمانی زیبایی هستند که در یکی از بهترین نقاط دبی ، شوبا هارتلند واقع شده اند. این واحد های باورنکردنی مساحت 796 فوت مربع را با امکانات فوق العاده و همچنین مناظر خیره کننده ارائه می دهند.

خرید ملک در شوبا هارتلاند

4.3/5 - (3 امتیاز)

املاک آماده فروش در صبحا هارتلند | لیست پروژه های موجود در صبحا هارتلند

گروه شوبا یکی از بزرگترین سازندگان املاک ومستغلات شاخص ومطرح در منطقه است. گروه شوبا که به عنوان یک سازنده برتر شناخته شده ، چندین پروژه مدرن با نام های مختلف در منطقه دارد که نام آن ها اغلب به صورت مترادف با چیزهای باکیفیت، باکلاس و ظریف است . شوبا هارتلاند یکی از همه پسندترین، تحسین برانگیزترین وماندگارترین پروژه های گروه شوبا در شهر دبی می باشد.  شوبا هارتلاند در قلب مرکزی دبی یعنی در منطقه محمد بن راشد سیتی واقع شده  و یک پروژه چند منظوره  که دارای املاکی بی نظیر برای فروش در دبی  شامل : ویلا ها و آپارتمان های منحصر به فرد و متنوعی می باشد. آنچه از نام پروژه پیداست داشتن مناطق سرسبز و خرم  واقع در منطقه ای  بسیار زیبا و منحصر به فرد با مناظر طبیعی است .

چرا شوبا هارتلاند را انتخاب کنید؟

زیرساخت های متعادل و اصولی ، ظرافت بالا ،  شکوهمندی و زیبایی خاص تنها برخی از دلایل انتخاب شوبا هارتلاند به عنوان محل سکونت و به منظور داشتن شرایط ایده آل زندگی است . انتظار می رود این پروژه صاحب نام ، به یکی از مکان های پرطرفدار درسطح شهر تبدیل شود که با توجه به بزرگی دامنه و وسعت آن ، نه تنها برای سرمایه گذاران محلی بلکه برای خارجی ها نیز جذابیت داشته باشد . این پروژه به دلیل داشتن موقعیت مرکزی در محمد بن راشد سیتی، از نزدیکی به کلیه مکان های کلیدی و مهم شهر که در مجاورت آن ها موسسات آموزشی ، مراکز پزشکی ، فروشگاه های مواد غذایی ، خرده فروشی و مناطق تفریحی و … قراردارند برخورداراست. طبق آنچه گفته شد و با توجه به امکانات و تجهیزات این پروژه ، می توان گفت سرمایه گذاری در آن بسیار پرسود خواهد بود و با گذشت زمان نیز ارزش بیشتری پیدا می کند .

املاک آماده فروش در صبحا هارتلند | لیست پروژه های موجود در صبحا هارتلند

منطقه شوبا هارتلند مدرسه و مهد کودک خود را دارد به نام:

مدرسه بین المللی هارتلاند

سوالات متداول + جواب

هزینه خرید ملک با توجه امکانات، نوع و مساحت ملک متفاوت می باشد. اما به طور مثال شما می‌توانید یک آپارتمان در برج C کریک ویستا به قیمت 808,520 درهم و ویلای 5 اتاق خواب به قیمت 18240000 درهم خریداری کنید.

اگر به دنبال بهترین پروژه ها برای سرمایه گذاری در شوبا هارتلاند هستید، قطعا به شما پروژه کرست تاور B و هارتلند گرین را معرفی می ‌کنیم.

از مزایای خرید خانه در شوبا هارتلند می‌توان به زیرساخت های متعادل و اصولی، ظرافت بالا، شکوهمندی و زیبایی خاص، نزدیکی به کلیه مکان های کلیدی و مهم شهر و بازگشت سرمایه بالا اشاره کرد.

ثبت نام کنید