اسم پروژهنوع پروژهحداقل قيمتزمان تحويل
جومیرا بی آیلند ویلاز پلات زمین برای فروش در دبی - -
منازل جومیرا آیلند تاون هاوس برای فروش در دبی 4,209,000 پروژه های آماده

جومیرا بی آیلند

جومیرا بی ازجمله جزایر مصنوعی بسیار پیشرفته معتبری است که بادستان خود مردم بنا شده و به شکل یک اسب عظیم دریایی که مظهر قدرت، کلاس و راستی است، ظاهر شده. این لوکیشن را می توان بوسیله ساکنین و بازدیدکنندگان از طریق پل 300 متری آن مورد ارزیابی قرار داد. با چشم اندازهای مبهوت کننده و خیره کننده از دریا و خط هوایی دبی، این لوکیشن در زمره مکان های مجلل مسکونی که بیشتر از هر محل دیگری مورد استقبال عموم قرار دارد، قرار گرفته است. جومیرا بی آیلند یک سرمایه گذاری مسکونی با مالکیت مطلق رشدیافته ای است که تحت نظارت و مدیریت توسعه مشاوراملاک و مستغلات میراث قصد دارد عوامل پایه ای تمایز را همانند مجموعه ها و سواحل آبی وسیع و زیبا در دبی را همچنان زنده و در مسیر رشد و شکوفایی نگه دارد. بدلیل مستقر بودن در این لوکیشن تراز اول که در مناطقی خوشنامی از دبی مثل جومیرا واقع شده است، این توسعه در مسیر اوج و تبدیل شدن به برترین مکان از میان سایر سرمایه گذاریهای مسکونی در امارات قرار گرفته است.

نزدیکترین مدارس در جومیرا بی آیلند:

نزدیکترین مدارس موجود در حومه به قرار زیر می باشند:

  • مدرسه انگلیسی زبان جومیرا

نزدیکترین مال های خرید و مراکز اجتماعی-ارتباطی:

این منطقه دارای مال خرید و مرکز اجتماعی- ارتباطی خاص خود می باشد. فهرست مال های مجاور به ترتیب زیر می باشد:

  • مال خرید میرکاتو
  • دبی مال

نزدیکترین هتل ها:

این منطقه دارای هتل خاص خود می باشد. فهرست هتل های مجاور به ترتیب زیر می باشد:

  • آدرس دبی مال
  • دابل تری با مدیریت هیلتون دبی

نزدیکترین بیمارستان و کلینیک ها:

این منطقه بیمارستانها و کلینیک های خاص خود را دارند. فهرست بیمارستان ها و کلینیک های مجاور به ترتیب زیر می باشد:

  • بیمارستان امارات
  • بیمارستان میدکِر الصفا پارک

ثبت نام

6 + 2 =
error: Content is protected !!