اسم پروژهنوع پروژهحداقل قيمتزمان تحويل
مجتمع “دبی لاند رزیدنس” (زمین) زمین برای فروش در دبی 4,657,000 -
برج K1 آپارتمان برای فروش در دبی 348,652 Q4 2019

ثبت نام

6 + 2 =