SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta ON ( wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id AND wp_postmeta.meta_key = 'wpcf-bedroomscat' ) LEFT JOIN wp_postmeta AS mt1 ON ( wp_posts.ID = mt1.post_id ) WHERE 1=1 AND ( wp_postmeta.post_id IS NULL AND ( mt1.meta_key = 'property_agent' AND mt1.meta_value = '8041' ) ) AND wp_posts.post_type = 'property' AND ((wp_posts.post_status = 'publish')) AND (wp_posts.post_content='' OR wp_posts.post_content LIKE '%![:fa!]%' ESCAPE '!' OR wp_posts.post_content LIKE '%%' OR (wp_posts.post_content NOT LIKE '%![:!]%' ESCAPE '!' AND wp_posts.post_content NOT LIKE '%%')) GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.post_date DESC ')
اسم پروژهنوع پروژهاسم منطقهحداقل قيمتزمان تحويل
برج مسکونی مارینا آرکاد آپارتمان برای فروش در دبی دبی مارینا 2,100,000 پروژه های آماده

تاریخچه

املاک مداین یک شرکت سهامی خاص است که در سال 2006 توسط شخصیت های معروفی مانند بانک های تابعه شریعه، بانک های سرمایه گذاری، شرکت های سهامی عام، سازمان های دولتی و سازمان های نیمه دولتی تاسیس شد. مداین سفر خود را در صنعت مشاور املاک در سال 2007 هنگامیکه مُبلغان شرکت، سرمایه پرداخت شده شرکت را از 500 میلیون درهم که برای تدارک و جمع آوری طرح های استراتژیک اطراف دبی برای توسعه مدنی صرف شده بود را افزایش دادند، شروع شد.علیرغم بحران مالی سال 2008، این مجموعه با ارزیابی مجدد سازمان و سامان دهی مجدد اولویت های آن موفق به پشت سر گذاشتن این چالش ها شد. در سال 2012، شرکت تصمیم به توسعه برج مسکونی پاساژ مارینا گرفت و از آن زمان به بعد نامی را در صنعت مشاور املاک به ثبت رساند. املاک مداینیک توسعه مدنی مشاور املاک است که بدنبال ترویجسبک زندگی معاصر و ارزش محصول برتر در همه پروژه های خود می باشد. این شرکت توسعه و عمران جایگاه خود را در سطح جهانی یک شرکت توسعه و عمران که در طراحی ملک بوتیک  تخصص دارد تصور می کند و هدف نهایی آن در قالب مهندسی محله هایی تمام عیار با ارتقاء زمین به یک جاذبه هاتفسیر می شود. در سال 2013، طرح های جدیدی برای پاساژ مارینا اعلام شد که در پی آن و ضمن فرایند بستن قرارداد کسب جایزه سه ماهه آخر همان را برای شرکت به ارمغان آورد.

Marina Arcade Tower

پروژه های معروف تحت مدیریت املاک مداین

املاک مداین تعدادی از پروژه های کلیدی را در دبی راه اندازی کرده است که در اینجا یک مورد به عنوان نمونه ذکر می شود:

  • پاساژ مارینا

پاساژ مارینا یک برج مسکونی پیشرفته و مدرن واقع در دبی مارینا است که به داشتن مناظر خیره کننده از پالم جمیرا، شهر رسانه ای دبی، ساحل جمیرا و زمین گلف امارات می بالد. این منازل در محله ای ساحلی و پرحرارت قرار گرفته اندکه تنها چند قدم با بهترین مراکز غذاخوری فاصله دارد و به نقاط حمل و نقل به خوبی متصل شده است. پاساژ مارینا در مجاورت نزدیک سواحل مسحورکننده و همچنین شهر قرار دارد و به همین دلیل مرکز سبک زندگی مدرن و الهام گرفته شده از طبیعت تلقی می گردد.

marina-arcade

بیشتر نشان بده
املاک مداین
درخواست پاسخ به تماس
چت در واتساپ واتساپ
درخواست پاسخ به تماسايميل
Submit your referrals

تماس املاک مداین

املاک مداین
10 + 5 =
error: Content is protected !!