SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta ON ( wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id AND wp_postmeta.meta_key = 'wpcf-bedroomscat' ) LEFT JOIN wp_postmeta AS mt1 ON ( wp_posts.ID = mt1.post_id ) WHERE 1=1 AND ( wp_postmeta.post_id IS NULL AND ( mt1.meta_key = 'property_agent' AND mt1.meta_value = '23669' ) ) AND wp_posts.post_type = 'property' AND ((wp_posts.post_status = 'publish')) AND (wp_posts.post_content='' OR wp_posts.post_content LIKE '%![:fa!]%' ESCAPE '!' OR wp_posts.post_content LIKE '%%' OR (wp_posts.post_content NOT LIKE '%![:!]%' ESCAPE '!' AND wp_posts.post_content NOT LIKE '%%')) GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.post_date DESC ')
اسم پروژهنوع پروژهاسم منطقهحداقل قيمتزمان تحويل
هتل آپارتمان های SLS دبی آپارتمان برای فروش در دبی خرید هتل آپارتمان در دبی داون تاون دبی 1,242,888 Q3 2021

خلاصه مختصری از شرکت ساخت و توسعه

توسعه مشاوراملاک “دنیای شگفتی ها” (WoW) یک شرکت توسعه و ساخت خصوصی معرفی می شود که از محله های یکپارچه جهانی نشأت گرفته و در عرصه مشاوراملاک و توسعه نسبتاً جدید عنوان می شود. توسعه مشاوراملاک WoW قطعاً در منطقه و میان شرکت های توسعه و ساخت عظیم منطقه قد عَلَم کرده است. مطمئناً در این مسیر رقابت محور و جَو اشباع شده روی پای خود ایستادن کار چندان ساده ای نیست اما باهمه این اوصاف توسعه مشاوراملاک WoW به موفقیت چشمگیری دست یافته است. جدیدترین سرمایه گذاری آن همان “توسعه مشاوراملاک WoW” از دیگر شگفتی های این شرکت می باشد. “توسعه مشاوراملاک WoW” در صنعت مشاوراملاک دبی نامی جدید اما به یک اندازه آینده دار محسوب می شود، به تعبیری دیگر، “توسعه مشاوراملاک WoW” از قبل با رویکرد بسیار جدید و تحولگرانه خود در پروژه های مسکونی جدیدش ازجمله “هتل و اقامتگاههای SLS” در منطقه قلمرو خود را مشخص کرده است.

پروژه های معروفِ “توسعه مشاوراملاک WoW

  • اقامتگاهها و هتل های SLS دبی

اقامتگاهها و هتل های SLS دبی ” ضمن آرامش دادن، حس تعلق به شهری درحال پیشرفت در دبی را در شما احیا می کنند. سری “اقامتگاهها و هتل های SLS دبی” ضمن برقراری آسایش خاطر شیوه زندگی شیک و مُدرنی را در مرکز شهر دبی در سطحی بسیار مجلل و مرفه تعریف می کند. “SLSدبی” با توسعه 946 واحد همراه با 254 اتاق- هتل منحصر به فرد، 321 هتل-آپارتمان و 371 اقامتگاهها و پیشبرد بیش از 75 طبقه، مرتفع ترین هتل ها و اقامتگاهها رامنطقه عرضه می کند که البته با برنامه پرداخت مستمر و معتبری با قیمت های مقرون به صرفه همراه هستند. ” اقامتگاهها و هتل های SLS” به خاطر نزدیک بودن به نواحی برجسته دبی به واحه ای مدنی که در مسیر شکوفایی قرار دارد، تبدیل شده است.

بیشتر نشان بده
توسعه مشاوراملاک WoW
درخواست پاسخ به تماس
چت در واتساپ واتساپ
درخواست پاسخ به تماسايميل
Submit your referrals

تماس توسعه مشاوراملاک WoW

توسعه مشاوراملاک WoW
10 + 5 =
error: Content is protected !!