خرید املاک شرکت سازنده ترکیه

خرید املاک شرکت سازنده ترکیه

# نام پروژه نوع منقطه حداقل قیمت تحویل
1 ویلاهای میسک خرید ویلا در استانبول بویوک چکمجه - پروژه های آماده
2 آپارتمان های پرووا 34 خرید آپارتمان در استانبول باکرکوی - پروژه های آماده
3 آپارتمان های کاسا بلو خرید آپارتمان در استانبول بویوک چکمجه - Q4 2024
4 آپارتمان های استون لایف خرید آپارتمان در استانبول سنجاق تپه - Q3 2024
5 آپارتمان های سینپاش کویین بومونتی خرید آپارتمان در استانبول شیشلی - پروژه های آماده
6 آپارتمان های سینپاش فاینانس شهیر خرید آپارتمان در استانبول آتاشهیر - پروژه های آماده
7 آپارتمان های رامس بیاند خرید آپارتمان در استانبول ساریر - Q4 2025
8 آپارتمان های مارمارین پلاس خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
9 آپارتمان های فوراو مدرن هالیک خرید آپارتمان در استانبول ایوپ - Q2 2023
10 آپارتمان های سی والی اولری خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - Q4 2023
11 آپارتمان های وی استانبول خرید آپارتمان در استانبول عمرانیه - Q4 2023
12 آپارتمان های مارینا رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول دنیز استانبول - پروژه های آماده
13 آپارتمان های جنت یالووا خرید آپارتمان در یالووا یالوا - Q1 2024
14 آپارتمان های جنت کورو خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - پروژه های آماده
15 آپارتمان های بهار رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول دنیز استانبول - Q4 2024
16 آپارتمان های یالینولر خرید آپارتمان در استانبول ایوپ - پروژه های آماده
17 آپارتمان های استودیو هاوس اسپارتاکوله خرید آپارتمان در استانبول آوجیلار - Q4 2024
18 آپارتمان های موستار آتاکنت خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - پروژه های آماده
19 آپارتمان های شهیر کوناکلاری خرید آپارتمان در استانبول عمرانیه - پروژه های آماده
20 آپارتمان های پرمیوم ترند خرید آپارتمان در یالووا یالوا - پروژه های آماده
21 فروشگاه های تجاری سنتز مرتر Shops Istanbul گونگورن - پروژه های آماده
22 آپارتمان های آلباتروس لایف خرید آپارتمان در استانبول بویوک چکمجه - پروژه های آماده
23 آپارتمان های هالیج تاور خرید آپارتمان در استانبول ایوپ - Q4 2023
24 آپارتمان های سوریاپی جوهر خرید آپارتمان در استانبول عمرانیه - Q4 2025
25 ویلاهای کارکا سولار پارک خرید ویلا در استانبول سیلوری - Q2 2023
26 آپارتمان های اکسن کوناکلاری خرید آپارتمان در استانبول عمرانیه - Q4 2025
27 آپارتمان های مدرنیاکا ایسپارتاکوله خرید آپارتمان در استانبول آوجیلار - Q4 2024
28 سوئیت آپارتمان های بگونیا خرید آپارتمان در یالووا یالوا - Q4 2023
29 آپارتمان های آکاسیا فامیلی خرید آپارتمان در یالووا یالوا - پروژه های آماده
30 آپارتمان های اوریا پارک خرید آپارتمان در استانبول عمرانیه - پروژه های آماده
31 آپارتمان های سرنیتی جاده خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - پروژه های آماده
32 آپارتمان های اکسیژن پارک گوزداغی خرید آپارتمان در استانبول پندیک - پروژه های آماده
33 آپارتمان های کوللی اولری لا مارین خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - Q4 2023
34 ویلاهای سیلین رویال کوناکالاری خرید ویلا در استانبول سیلوری - پروژه های آماده
35 آپارتمان های سرنیتی پلاس خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - پروژه های آماده
36 آپارتمان های سیریوس گل خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - Q2 2024
37 آپارتمان های سیریوس جنت خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - Q3 2023
38 آپارتمان های زمرد اولری خرید آپارتمان در استانبول مال تپه - Q4 2023
39 آپارتمان های مانزارا آدالار خرید آپارتمان در استانبول كارتال - پروژه های آماده
40 آپارتمان های صبا سنترال خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - Q4 2024
41 آپارتمان های کیهان کاواکلی خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
42 ینی ایوب اولری خرید آپارتمان در استانبول ایوپ - پروژه های آماده
43 آپارتمان های گرین هیل خرید آپارتمان در استانبول كارتال - پروژه های آماده
44 ویلاهای لاجوردی رصدیه خرید ویلا در استانبول چکمه کوی - Q4 2023
45 آپارتمان های اکسلنت کوسویولو خرید آپارتمان در استانبول کادیکوی - پروژه های آماده
46 آپارتمان های پروپا ویستا خرید آپارتمان در استانبول كارتال - پروژه های آماده
47 ویلاهای کوزی خرید ویلا در استانبول شیله - Q4 2023
48 ویلاهای ساپانجا لیک خرید ویلا در استانبول ساکاریا - Q4 2023
49 آپارتمان های فرغانه خرید آپارتمان در استانبول مال تپه - Q2 2025
50 آپارتمان های کاواک خرید آپارتمان در استانبول کادیکوی - پروژه های آماده
51 آپارتمان های ترند مارمارا خرید آپارتمان در استانبول پندیک - پروژه های آماده
52 آپارتمان های المنت عمرانیه خرید آپارتمان در استانبول عمرانیه - Q4 2023
53 آپارتمان های سلنیوم پارک خرید آپارتمان در استانبول زیتون بورنو - Q4 2023
54 آپارتمان های سیناپش بلوار صفاکوی خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - Q2 2024
55 آپارتمان های آتاپارک باهچلی اولر خرید آپارتمان در استانبول باهچه لی اولر - پروژه های آماده
56 آپارتمان های کاملیاکا کوناکلاری خرید آپارتمان در استانبول چکمه کوی - پروژه های آماده
57 آپارتمان های پروژه الیت پارک خرید آپارتمان در استانبول کادیکوی - Q2 2023
58 آپارتمان های Almis La Mer Dragos خرید آپارتمان در استانبول مال تپه - پروژه های آماده
59 آپارتمان های Antteras Nev خرید آپارتمان در استانبول عمرانیه - Q2 2023
60 آپارتمان های وادی یاسام خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - Q2 2023
61 آپارتمان های اوکوموس اولری خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
62 آپارتمان های Kiraz Evler خرید آپارتمان در استانبول باغجیلار - Q2 2023
63 آپارتمان های آسوی پلازا 9 خرید آپارتمان در استانبول زیتون بورنو - Q4 2023
64 آپارتمان های آرکاتلی اولر خرید آپارتمان در استانبول پندیک - Q4 2023
65 ویلاهای تان اورلا خرید ویلا در ازمیر ازمیر - پروژه های آماده
66 آپارتمان های موستار محل خرید آپارتمان در استانبول باشاک شهیر - Q3 2024
67 آپارتمان های لیمونلو باهچه کوناکلاری خرید آپارتمان در استانبول عمرانیه - Q4 2024
68 آپارتمان های Maslak Agaoglu خرید آپارتمان در استانبول ساریر - پروژه های آماده
69 آپارتمان های اورمان استانبول خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - Q4 2024
70 آپارتمان های سوریاپی خرید آپارتمان در آنتالیا آنتالیا - پروژه های آماده
71 آپارتمان های یو استانبول خرید آپارتمان در استانبول بشیکتاش - پروژه های آماده
72 آپارتمان های آکارورده خرید آپارتمان در استانبول بیکوز - Q4 2023
73 آپارتمان های رزیدنس این ماریوت خرید آپارتمان در ترابزون ترابزون - Q2 2023
74 آپارتمان های Bakirci توپکاپی خرید آپارتمان در استانبول زیتون بورنو - پروژه های آماده
75 آپارتمان های پارک پولا خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - Q2 2023
76 اقامتگاه ‌های Mabeyn Bahçeşehir خرید آپارتمان در استانبول خرید ویلا در استانبول باشاک شهیر - پروژه های آماده
77 آپارتمان های Gezgen رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - Q1 2023
78 آپارتمان های رویال گاردن یاکاجیک خرید آپارتمان در استانبول كارتال - پروژه های آماده
79 آپارتمان های Onur Park Life خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - Q3 2023
80 آپارتمان های نت لونت خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - پروژه های آماده
81 آپارتمان‌ های میرادور توزلا خرید آپارتمان در استانبول توزلا، استانبول - Q3 2023
82 آپارتمان هاي کسری لنا خرید آپارتمان در استانبول سنجاق تپه - پروژه های آماده
83 آپارتمان های آنت هیل رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول شیشلی - پروژه های آماده
84 آپارتمان های وارول پارک خرید آپارتمان در استانبول كارتال - پروژه های آماده
85 آپارتمان های تام تام خرید آپارتمان در استانبول بی اوغلو - پروژه های آماده
86 آپارتمان های دراگوس مارین خرید آپارتمان در استانبول كارتال - پروژه های آماده
87 آپارتمان های دیا سنترو توپ کاپی خرید آپارتمان در استانبول زیتون بورنو - پروژه های آماده
88 آپارتمان های فلورس کوناکلاری خرید آپارتمان در استانبول زیتون بورنو - پروژه های آماده
89 آپارتمان‌ های Nef Nakkastepe خرید آپارتمان در استانبول اسکودار - پروژه های آماده
90 آپارتمان های جی یو خرید آپارتمان در استانبول باغجیلار - پروژه های آماده
91 ویلا های Kilic Ceylan خرید ویلا در استانبول سیلوری - Q2 2023
92 آپارتمان‌ های گلدن هورن خرید آپارتمان در استانبول ایوپ - Q2 2023
93 آپارتمان های صبا سوئیت خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - پروژه های آماده
94 آپارتمان های زیوربی 91 خرید آپارتمان در استانبول کادیکوی - Q2 2023
95 آپارتمان‌ های جی واندا ویستا خرید آپارتمان در استانبول باغجیلار - پروژه های آماده
96 آپارتمان ‌های اولچای پوینت رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - پروژه های آماده
97 آپارتمان ‌های مارین سیتی خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
98 آپارتمان های توپکاپی 29 خرید آپارتمان در استانبول زیتون بورنو - Q4 2023
99 آپارتمان های الا کاملیکا خرید آپارتمان در استانبول اسکودار - پروژه های آماده
100 آپارتمان های بیوک یالی خرید آپارتمان در استانبول زیتون بورنو - پروژه های آماده
101 آپارتمان ‌های Keles Center خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - پروژه های آماده
102 آپارتمان ‌های کوردون استانبول خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - Q2 2023
103 خانه ‌های ویلایی Madnasa خرید آپارتمان در بدروم بدروم - پروژه های آماده
104 آپارتمان های آنادولو پارک خرید آپارتمان در استانبول مال تپه - پروژه های آماده
105 آپارتمان های سارای کنت کوناکلاری خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - Q2 2024
106 ویلاهای Big Country خرید ویلا در استانبول بویوک چکمجه - Q1 2024
107 آپارتمان ‌های شماره 27 رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - Q4 2024
108 آپارتمان های اتو کائیت هانه خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - پروژه های آماده
109 آپارتمان های دیا لیتی توپ کاپی خرید آپارتمان در استانبول زیتون بورنو - Q3 2023
110 آپارتمان‌ های Nef Kandilli خرید آپارتمان در استانبول اسکودار - Q2 2023
111 آپارتمان های پارک رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول مال تپه - Q2 2023
112 آپارتمان های Avrupa Konutlari Camlivadi خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - پروژه های آماده
113 ویلاهای سِبا گُلکوی خرید ویلا در بدروم بدروم - Q2 2023
114 ویلاهای Seba Mare Gundogan خرید ویلا در بدروم بدروم - پروژه های آماده
115 آپارتمان ‌های هارمونی تاورز خرید آپارتمان در بورسا بورسا - پروژه های آماده
116 آپارتمان‌های هاسباغچه چنگلکوی خرید آپارتمان در استانبول اسکودار - Q2 2023
117 ویلا‌‌های آلیا باهچه خرید ویلا در استانبول باشاک شهیر - پروژه های آماده
118 آپارتمان‌های رزیدنس فرکو لاین خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - Q2 2023
119 آپارتمان های صبا نست خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - Q2 2023
120 آپارتمان ‌‌های ‌آلیا دریم خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - Q1 2024
121 ویلاهای مِسِت وادی خرید ویلا در استانبول چکمه کوی - Q2 2023
122 آپارتمان‌های جی تاور خرید آپارتمان در استانبول باغجیلار - پروژه های آماده
123 آپارتمان‌های Nivo Istanbul خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - پروژه های آماده
124 آپارتمان ‌های هلال لایف خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - پروژه های آماده
125 آپارتمان‌ های بلا ویستا میماروبا خرید آپارتمان در استانبول بویوک چکمجه - Q2 2023
126 آپارتمان های لو مونتانا خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - Q4 2023
127 آپارتمان‌ های آیکون تاور خرید آپارتمان در ازمیر ازمیر - پروژه های آماده
128 آپارتمان‌ های امپایر استانبول خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - پروژه های آماده
129 آپارتمان‌ های پرستیژ اِولِری خرید آپارتمان در استانبول بویوک چکمجه - پروژه های آماده
130 آپارتمان های هبدومون باکرکوی خرید آپارتمان در استانبول باکرکوی - Q2 2024
131 آپارتمان‌های رویال گلد باباجان خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - پروژه های آماده
132 آپارتمان های یسار رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول کادیکوی - پروژه های آماده
133 آپارتمان های Babacan Palace خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - پروژه های آماده
134 سوئیت ‌های Babacan Prime خرید آپارتمان در استانبول باغجیلار - پروژه های آماده
135 آپارتمان های Babacan Premium خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - پروژه های آماده
136 آپارتمان های یامان رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول کادیکوی - پروژه های آماده
137 آپارتمان های صفا عزت اوگار رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول کادیکوی - پروژه های آماده
138 آپارتمان‌های‌ ‌‌کورو رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول کادیکوی - Q2 2023
139 آپارتمان های بیرلیک رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول کادیکوی - پروژه های آماده
140 آپارتمان های الماس استانبول خرید آپارتمان در استانبول بویوک چکمجه - پروژه های آماده
141 آپارتمان های هلال هیل 1 خرید آپارتمان در استانبول بویوک چکمجه - پروژه های آماده
142 ویلاهای اُمرلی 28 خرید ویلا در استانبول چکمه کوی - پروژه های آماده
143 آپارتمان های سلوی رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول باغجیلار - Q4 2023
144 آپارتمان ‌های “Nlogo” خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - پروژه های آماده
145 آپارتمان های هلال هیل 2 خرید آپارتمان در استانبول بویوک چکمجه - Q2 2023
146 آپارتمان های سمبول استانبول خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - پروژه های آماده
147 آپارتمان‌ های مرکز حیات خرید آپارتمان در استانبول سلطان بیلی - پروژه های آماده
148 .. خرید ویلا در بدروم بدروم - Q1 2023
149 آپارتمان های اونیو استانبول خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
150 آپارتمان ‌های رادیوس سفاکوی خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - Q4 2024
151 آپارتمان های الیا ۴ مویسم خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - Q4 2023
152 خرید آپارتمان در استانبول كارتال - Q4 2024
153 آپارتمان‌ های ماورا رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول باشاک شهیر - Q1 2023
154 ویلاهای گان یوزو خرید ویلا در استانبول بیلیک دوزو - Q2 2023
155 آپارتمان های گل پارک یووم خرید آپارتمان در استانبول بایرام پاشا - پروژه های آماده
156 آپارتمان ‌های فلوریا پارک خرید آپارتمان در استانبول باکرکوی - پروژه های آماده
157 خرید ویلا در استانبول سیلوری - Q4 2022
158 آپارتمان های Motivada خرید آپارتمان در استانبول شیشلی - پروژه های آماده
159 آپارتمان ‌های مترونوم استانبول خرید آپارتمان در استانبول عمرانیه - Q4 2023
160 خانه های Beytturk سامر هاوس خرید آپارتمان در یالووا یالوا - Q1 2024
161 آپارتمان‌ های لیک سیتی خرید آپارتمان در بورسا بورسا - Q1 2025
162 آپارتمان های لوکا محل خرید آپارتمان در استانبول زیتون بورنو - پروژه های آماده
163 آپارتمان ‌های عمارت باشاکشهیر خرید آپارتمان در استانبول باشاک شهیر - Q2 2024
164 ویلا های لاوین ماریس خرید ویلا در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
165 آپارتمان‌ های نیداپارک کوچوکیالی خرید آپارتمان در استانبول مال تپه - Q1 2024
166 آپارتمان های Sega Cennet خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - Q2 2023
167 آپارتمان های اکسیس استانبول خرید آپارتمان در استانبول بایرام پاشا - پروژه های آماده
168 آپارتمان ‌های “Sun of Silivri” خرید آپارتمان در استانبول سیلوری - پروژه های آماده
169 آپارتمان های “Dky Sahil” خرید آپارتمان در استانبول كارتال - Q4 2023
170 آپارتمان های دکی کارتال خرید آپارتمان در استانبول كارتال - Q2 2023
171 آپارتمان های استانبول آتاپارک خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - Q4 2022
172 آپارتمان های هیل گاردن 216 خرید آپارتمان در استانبول اسکودار - Q4 2024
173 آپارتمان های هایدساید رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول عمرانیه - پروژه های آماده
174 ویلاهای گاردن سی خرید ویلا در استانبول کوجالی - پروژه های آماده
175 ویلاهای آرتی باحچه شهیر خرید ویلا در استانبول باشاک شهیر - Q4 2023
176 آپارتمان های سوئیفت 165 خرید آپارتمان در استانبول كارتال - پروژه های آماده
177 آپارتمان های Park 34 خرید آپارتمان در استانبول كارتال - پروژه های آماده
178 آپارتمان های میدان باشاک شهیر خرید آپارتمان در استانبول باشاک شهیر - پروژه های آماده
179 آپارتمان های هلال کوناکلاری خرید آپارتمان در استانبول بویوک چکمجه - پروژه های آماده
180 آپارتمان های الیت لایف رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
181 آپارتمان های سنتریک استانبول خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - Q4 2023
182 آپارتمان های مرکان کناکلاری خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
183 آپارتمان‌ های سیلتاس پانوراما خرید آپارتمان در استانبول پندیک - پروژه های آماده
184 آپارتمان های وسن یالیلاری خرید آپارتمان در استانبول توزلا، استانبول - پروژه های آماده
185 ویلاهای سیله سافت خرید ویلا در استانبول شیله - پروژه های آماده
186 آپارتمان‌ های SES port خرید آپارتمان در استانبول سلطان قاضی - پروژه های آماده
187 آپارتمان های تما استانبول 2 خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - پروژه های آماده
188 آپارتمان های اس مارین کناکلاری خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
189 آپارتمان های As Concept خرید آپارتمان در استانبول باشاک شهیر - پروژه های آماده
190 آپارتمان های المپیا پارک خرید آپارتمان در آنتالیا آنتالیا - پروژه های آماده
191 آپارتمان های میلا خرید آپارتمان در آنتالیا آنتالیا - پروژه های آماده
192 آپارتمان های کوچا 2 خرید آپارتمان در آنتالیا آنتالیا - پروژه های آماده
193 آپارتمان های کوچا 1 خرید آپارتمان در آنتالیا آنتالیا - پروژه های آماده
194 آپارتمان های آدابوکو خرید آپارتمان در بدروم بدروم - پروژه های آماده
195 آپارتمان های فور ویندز خرید آپارتمان در استانبول کادیکوی - پروژه های آماده
196 ویلاهای گولوک خرید ویلا در بدروم بدروم - پروژه های آماده
197 ویلاهای گوندوگان خرید ویلا در بدروم بدروم - پروژه های آماده
198 ویلاهای کادیکالسی خرید ویلا در بدروم بدروم - پروژه های آماده
199 ویلاهای ترکبوکو خرید ویلا در بدروم بدروم - پروژه های آماده
200 خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
201 ویلاهای بدروم سنترال خرید ویلا در بدروم بدروم - پروژه های آماده
202 عمارت های دمیربوکو خرید ویلا در بدروم بدروم - پروژه های آماده
203 ویلاهای یالیکاواک 10 خرید ویلا در بدروم بدروم - پروژه های آماده
204 آپارتمان های گیز کوله خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
205 مغازه های اتوپیا Shops Istanbul اسنیورت - پروژه های آماده
206 آپارتمان ورا یاسام خرید آپارتمان در استانبول ایوپ - Q3 2023
207 آپارتمان های هابیتات کناکلاری خرید آپارتمان در استانبول سلطان قاضی - پروژه های آماده
208 املاک سی لایف 41 کوجالی، ازمیت - پروژه های آماده
209 آپارتمان‌ های Kırlangıç Evler خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
210 آپارتمان های آستون لونت خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - Q3 2023
211 آپارتمان های فلورا رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول آتاشهیر - پروژه های آماده
212 آپارتمان های گاردن پارک خرید آپارتمان در استانبول آرناووت کوی - پروژه های آماده
213 ویلاهای 4 میوسیم خرید ویلا در استانبول بویوک چکمجه - پروژه های آماده
214 ویلاهای گاردنیا خرید ویلا در استانبول بیکوز - پروژه های آماده
215 آپارتمان های پریمیر کمپس خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - پروژه های آماده
216 ویلاهای اینویکتوس خرید ویلا در ازمیر ازمیر - پروژه های آماده
217 املاک اینویکتوس آلاکاتی خرید آپارتمان در ازمیر ازمیر - پروژه های آماده
218 آپارتمان های DAP تراس کیوله خرید آپارتمان در استانبول كارتال - پروژه های آماده
219 آپارتمان های فورتیس سینانلی خرید آپارتمان در استانبول کادیکوی - پروژه های آماده
220 آپارتمان‌های پگا کارتال خرید آپارتمان در استانبول كارتال - پروژه های آماده
221 آپارتمان های تکسیم پتک خرید آپارتمان در استانبول شیشلی - پروژه های آماده
222 املاک توسکانا وادیسی خرید ویلا در استانبول بویوک چکمجه - پروژه های آماده
223 ویلاهای ولونی اومرلی خرید ویلا در استانبول بیکوز - پروژه های آماده
224 آپارتمان ‌های نووی بازار خرید آپارتمان در استانبول قاضی عثمان پاشا - پروژه های آماده
225 آپارتمان های دوسو دوسی خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - پروژه های آماده
226 ویلاهای تراس 3 خرید ویلا در ترابزون ترابزون - پروژه های آماده
227 آپارتمان های دمیر گاردن خرید آپارتمان در استانبول پندیک - پروژه های آماده
228 خرید آپارتمان در استانبول بویوک چکمجه - پروژه های آماده
229 آپارتمان های فلت 24 خرید آپارتمان در استانبول باغجیلار - پروژه های آماده
230 آپارتمان های آوروپا کنوتلاری ساکلی وادی خرید آپارتمان در استانبول ساریر - پروژه های آماده
231 آپارتمان های بانو اولری ایسپارتکیوله 4 خرید آپارتمان در استانبول آوجیلار - پروژه های آماده
232 بانو اولری ایسپارتکیوله استیج 1/2 خرید آپارتمان در استانبول آوجیلار - پروژه های آماده
233 آپارتمان های کارمار ساکورا خرید آپارتمان در استانبول باغجیلار - پروژه های آماده
234 آپارتمان های اوین پارک خرید آپارتمان در استانبول ایوپ - Q4 2022
235 آپارتمان های آتاشهیر مدرن خرید آپارتمان در استانبول آتاشهیر - پروژه های آماده
236 آپارتمان های رسیم مدرن خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - Q3 2022
237 آپارتمان های سینپاش بلوارد چانکایا - پروژه های آماده
238 آپارتمان های سینپاش چانکایا - پروژه های آماده
239 آپارتمان های لئوس رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول بشیکتاش - پروژه های آماده
240 آپارتمان های لوکسرا میدان خرید آپارتمان در استانبول باغجیلار - پروژه های آماده
241 آپارتمان های لوکسرا گونشلی خرید آپارتمان در استانبول باغجیلار - پروژه های آماده
242 آپارتمان های سینپاش آلتینوران چانکایا - پروژه های آماده
243 آپارتمان های دنیا شهیر مالتِپه خرید آپارتمان در استانبول مال تپه - Q1 2023
244 ویلاهای توتکو خرید ویلا در استانبول بویوک چکمجه - Q1 2024
245 آپارتمان های پانورامای آبی توتکو خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - پروژه های آماده
246 آپارتمان های کواترو خرید آپارتمان در استانبول عمرانیه - پروژه های آماده
247 آپارتمان های E-5 رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول شیشلی - Q4 2022
248 آپارتمان های گونشلی خرید آپارتمان در استانبول باغجیلار - پروژه های آماده
249 آپارتمان های عمارت “Validebağ” خرید آپارتمان در استانبول اسکودار - پروژه های آماده
250 آپارتمان های فلامینگو آلکنت خرید آپارتمان در استانبول بویوک چکمجه - Q1 2024
251 آپارتمان های قدراج گوزداغی خرید آپارتمان در استانبول پندیک - پروژه های آماده
252 آپارتمان های استانبول وادی اولری خرید آپارتمان در استانبول قاضی عثمان پاشا - پروژه های آماده
253 آپارتمان های استون پالاس 2911 خرید آپارتمان در استانبول زیتون بورنو - Q1 2023
254 آپارتمان های باشاک پورت خرید آپارتمان در استانبول باشاک شهیر - Q4 2023
255 آپارتمان های کولونی خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - Q4 2023
256 آپارتمان‌ های ترسانه استانبول خرید آپارتمان در استانبول بی اوغلو - پروژه های آماده
257 آپارتمان های باهار یاکا خرید آپارتمان در استانبول ایوپ - پروژه های آماده
258 آپارتمان های پارک ایستاسیون خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - پروژه های آماده
259 آپارتمان های کوناک رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - پروژه های آماده
260 آپارتمان های کوشو یولو کورو اولری خرید آپارتمان در استانبول اسکودار - پروژه های آماده
261 آپارتمان های یاشام مارمارا خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
262 آپارتمان های کاراجا لایف خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
263 آپارتمان های اتو آتاشهیر خرید آپارتمان در استانبول آتاشهیر - Q1 2024
264 آپارتمان های لوتوس نیشانتاشی خرید آپارتمان در استانبول شیشلی - پروژه های آماده
265 آپارتمان های یاکاپارک خرید آپارتمان در استانبول كارتال - Q4 2022
266 آپارتمان های صبا حیات خرید آپارتمان در استانبول عمرانیه - پروژه های آماده
267 ویلاهای Taraca Palaces خرید ویلا در استانبول بویوک چکمجه - پروژه های آماده
268 آپارتمان های پرستیژ کوناکلاری خرید آپارتمان در استانبول اسکودار - پروژه های آماده
269 آپارتمان‌ های تویا نکست خرید آپارتمان در استانبول باغجیلار - Q4 2022
270 آپارتمان های توآل باغچه کنت خرید آپارتمان در استانبول باشاک شهیر - پروژه های آماده
271 ویلاهای یشیل یاکا کرو خرید ویلا در استانبول بویوک چکمجه - پروژه های آماده
272 آپارتمان های یالی آتاکوی خرید آپارتمان در استانبول باکرکوی - پروژه های آماده
273 آپارتمان های لیلیا گاردن خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
274 آپارتمان های دیار کوناکلاری خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - پروژه های آماده
275 آپارتمان های اسکای باهچه شهیر خرید آپارتمان در استانبول باشاک شهیر - پروژه های آماده
276 آپارتمان های اس تاورز خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - پروژه های آماده
277 آپارتمان های نیداپارک خرید آپارتمان در استانبول اسکودار - پروژه های آماده
278 ویلاهای کالیون مارینا خرید ویلا در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
279 ویلاهای دوسلر وادیسی ریوا خرید ویلا در استانبول بیکوز - پروژه های آماده
280 آپارتمان های استرادا خرید آپارتمان در استانبول باشاک شهیر - پروژه های آماده
281 آپارتمان های دلتا خرید آپارتمان در استانبول باهچه لی اولر - پروژه های آماده
282 آپارتمان های باتی شهیر خرید آپارتمان در استانبول باشاک شهیر - پروژه های آماده
283 آپارتمان های کاسا مارین خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - Q4 2022
284 واحد های برج رفرنس کارتال خرید آپارتمان در استانبول كارتال - پروژه های آماده
285 آپارتمان های پیاله پاشا خرید آپارتمان در استانبول بی اوغلو - پروژه های آماده
286 آپارتمان های اکسلنت خرید آپارتمان در استانبول کادیکوی - Q4 2022
287 آپارتمان های یسیلی ماوی مالتپه خرید آپارتمان در استانبول مال تپه - پروژه های آماده
288 TEM Avrasya رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول قاضی عثمان پاشا - پروژه های آماده
289 آپارتمان وست ساید استانبول خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
290 آپارتمان یالوا هیلز خرید آپارتمان در یالووا یالوا - پروژه های آماده
291 آپارتمان های آپلایف خرید آپارتمان در استانبول کادیکوی - پروژه های آماده
292 آپارتمان های توپکاپی اولری خرید آپارتمان در استانبول فاتح - پروژه های آماده
293 آپارتمان های سِمت باهچه کنت خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - پروژه های آماده
294 آپارتمانهای بی گاردن خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
295 آپارتمان های بی تپه خرید آپارتمان در یالووا یالوا - پروژه های آماده
296 آپارتمان های دلتا دبی کامفورت واترپارک خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - پروژه های آماده
297 آپارتمان گارات بیلیکدوزو خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
298 E5 رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول شیشلی - پروژه های آماده
299 دیالیتی آفیس فاتح - Q3 2023
300 آپارتمان های دیا ماری خرید آپارتمان در استانبول بویوک چکمجه - پروژه های آماده
301 آپارتمان های دیا بلا خرید آپارتمان در استانبول بویوک چکمجه - پروژه های آماده
302 آپارتمان های کاغیت هانه ساکلی کنت خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - پروژه های آماده
303 آپارتمان الیسیوم الیت خرید آپارتمان در استانبول کادیکوی - پروژه های آماده
304 آپارتمان تکسیم پالاس خرید آپارتمان در استانبول شیشلی - پروژه های آماده
305 آپارتمان های آسفور کارتال خرید آپارتمان در استانبول كارتال - پروژه های آماده
306 اقامتهای (کارات34) خرید آپارتمان در استانبول باهچه لی اولر - پروژه های آماده
307 اقامتگاه های سلنیوم آتاکوی خرید آپارتمان در استانبول باکرکوی - پروژه های آماده
308 اوریا پارک رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول بیکوز - پروژه های آماده
309 آپارتمان های نارلی باهچه اولری خرید آپارتمان در استانبول عمرانیه - پروژه های آماده
310 آپارتمان های وادی پانوراما خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - پروژه های آماده
311 ایمپریوم نامبر ۱ رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - پروژه های آماده
312 آپارتمان های نیشانتاشی خرید آپارتمان در استانبول شیشلی - پروژه های آماده
313 آپارتمان های آلیا مرجان خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
314 آپارتمان تُرکام E5 خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - پروژه های آماده
315 داپ وادیسی آفیس کاغیت هانه - پروژه های آماده
316 آپارتمان اونالتی دوکوز خرید آپارتمان در استانبول زیتون بورنو - پروژه های آماده
317 JB Panorama Apartments خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - پروژه های آماده
318 خرید آپارتمان در استانبول بویوک چکمجه - پروژه های آماده
319 خرید آپارتمان در استانبول بویوک چکمجه - پروژه های آماده
320 اسکای لند رزیدنس در سیرانتپه خرید آپارتمان در استانبول ساریر - پروژه های آماده
321 آپارتمان های رفرنس باهچه شهیر خرید آپارتمان در استانبول باشاک شهیر - پروژه های آماده
322 رز مارین بیوتیک خرید آپارتمان در استانبول بویوک چکمجه - پروژه های آماده
323 آپارتمان های یدی ماوی خرید آپارتمان در استانبول زیتون بورنو - پروژه های آماده
324 خرید آپارتمان در استانبول گونگورن - پروژه های آماده
325 آپارتمانهای تمپو سیتی خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - پروژه های آماده
326 اقامتگاه های آدرس آتاکنت خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - پروژه های آماده
327 آپارتمان های میا ترمال خرید آپارتمان در یالووا یالوا - پروژه های آماده
328 آپارتمانهای GÜL پروج اکسپرس خرید آپارتمان در استانبول باغجیلار - پروژه های آماده
329 اقامتگاه های سلنیوم رتور خرید آپارتمان در استانبول باکرکوی - پروژه های آماده
330 خرید آپارتمان در استانبول زیتون بورنو - پروژه های آماده
331 بیوک یالی لافت خرید ویلا در استانبول زیتون بورنو - پروژه های آماده
332 خرید آپارتمان در استانبول كارتال - پروژه های آماده
333 آپارتمان های الیت کانسپت خرید آپارتمان در استانبول کادیکوی - پروژه های آماده
334 آپارتمانهای آلیا اونیست خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
335 آپارتمان های نورول پارک خرید آپارتمان در استانبول باغجیلار - پروژه های آماده
336 هاوس رزیدنس خرید ویلا در بدروم بدروم - پروژه های آماده
337 برج کوازار خرید آپارتمان در استانبول شیشلی - پروژه های آماده
338 آپارتمان های بیاز پارک خرید آپارتمان در استانبول زیتون بورنو - پروژه های آماده
339 آپارتمان های آوروپا كونتلاری يامان اولر خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - پروژه های آماده
340 Inn دلوکسیا رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول باشاک شهیر - پروژه های آماده
341 بومونتی رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول شیشلی - پروژه های آماده
342 پلات تاور خرید آپارتمان در استانبول باغجیلار - پروژه های آماده
343 اپتیمایست رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول کادیکوی - پروژه های آماده
344 آپارتمان های بی ترک بوتیک خرید آپارتمان در یالووا یالوا - پروژه های آماده
345 آپارتمان های بی تپه پلاس خرید آپارتمان در یالووا یالوا - پروژه های آماده
346 بیترک اورامان آپارتمنت خرید آپارتمان در یالووا یالوا - پروژه های آماده
347 آپارتمان های فیروز کاناکلاری 3S خرید آپارتمان در استانبول آوجیلار - پروژه های آماده
348 دریم لند ویلاز خرید ویلا در یالووا یالوا - پروژه های آماده
349 آپارتمان های ویرا استانبول خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
350 آپارتمان های فورس مارینا خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
351 تورون سنتر خرید آپارتمان در استانبول شیشلی - پروژه های آماده
352 پارادایز هومز خرید آپارتمان در یالووا یالوا - پروژه های آماده
353 Balance Güneşlı دفتر خانگی خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - پروژه های آماده
354 آپارتمان های نف استانبول خرید آپارتمان در استانبول زیتون بورنو - پروژه های آماده
355 3 استانبول آپارتمنت خرید آپارتمان در استانبول باشاک شهیر - پروژه های آماده
356 آپارتمان های آلیا دولونای خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
357 ویلاهای آلیا بلا خرید ویلا در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
358 آپارتمان اکسن استانبول خرید آپارتمان در استانبول عمرانیه - پروژه های آماده
359 آپارتمانهای LIV Marmara خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
360 LIV Marine خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
361 مجموعه ویلاهای 34 سپانجا خرید ویلا در استانبول ساکاریا - پروژه های آماده
362 آپارتمان های میدان پاکوپلو خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
363 یالچین تپه رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - پروژه های آماده
364 آپارتمان های کالت آوجیلار خرید آپارتمان در استانبول آوجیلار - پروژه های آماده
365 دفاتر کوزئی یاکاسی باشاک شهیر - پروژه های آماده
366 ویلاهای هارمونی خرید ویلا در کوش آداسی کوش آداسی - پروژه های آماده
367 سوئیت های باهچه شهیر خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - پروژه های آماده
368 برج نورول خرید آپارتمان در استانبول شیشلی - پروژه های آماده
369 آپارتمان های آلیا تراس خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - پروژه های آماده
370 موهیت آپارتمنت خرید آپارتمان در استانبول سنجاق تپه - پروژه های آماده
371 آپارتمان های رفورم لایو خرید آپارتمان در استانبول آوجیلار - پروژه های آماده
372 آپارتمانهای میدان آردچلی خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - پروژه های آماده
373 آپارتمانهای BAHÇEYAKA خرید آپارتمان در استانبول آوجیلار - پروژه های آماده
374 آپارتمان های DKY ON خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - پروژه های آماده
375 آپارتمان های استی چکن خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - پروژه های آماده
376 آپارتمانهای شهر دریا خرید آپارتمان در استانبول كارتال - پروژه های آماده
377 آپارتمان های ناول مال تپه خرید آپارتمان در استانبول مال تپه - پروژه های آماده
378 آپارتمانهای پانورامایGümüş خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - پروژه های آماده
379 ساختمان‌های بانیستا خرید آپارتمان در استانبول بی اوغلو - پروژه های آماده
380 آپارتمان های مهلا بومونتی ازمیر خرید آپارتمان در ازمیر ازمیر - پروژه های آماده
381 آپارتمان های جر خرید آپارتمان در استانبول فاتح - پروژه های آماده
382 آپارتمان های آرنا نوانس خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
383 آپارتمان های جوکورمان خرید آپارتمان در استانبول عمرانیه - پروژه های آماده
384 آپارتمان های مدرن بورسا خرید آپارتمان در بورسا بورسا - پروژه های آماده
385 اقامتگاه آکار بلو خرید آپارتمان در استانبول بیکوز - پروژه های آماده
386 آپارتمان های فایننس شهیر خرید آپارتمان در استانبول آتاشهیر - پروژه های آماده
387 آپارتمان های آیدوس کانتری خرید آپارتمان در استانبول سنجاق تپه - پروژه های آماده
388 بیز تاورز خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - پروژه های آماده
389 رادیوس رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - پروژه های آماده
390 برج آلمینا خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - پروژه های آماده
391 آپارتمان های جنیاپ لینک خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - پروژه های آماده
392 خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
393 آتران استانبول آپارتمانت خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - پروژه های آماده
394 مرمرا رزیدنس ۴ خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
395 اقامتگاه های نوباهار خرید آپارتمان در استانبول اسکودار - پروژه های آماده
396 آپارتمانهای بوتانیکا استانبول خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
397 پروژه آپارتمانی استانبول 216 خرید آپارتمان در استانبول کادیکوی - پروژه های آماده
398 برج وارلیک خرید آپارتمان در استانبول باغجیلار - پروژه های آماده
399 اقامتگاه های سلنیوم رتور 9 خرید آپارتمان در استانبول باکرکوی - پروژه های آماده
400 مارینا 24 خرید آپارتمان در استانبول بویوک چکمجه - پروژه های آماده
401 پروژه عمارت های صدف خرید آپارتمان در استانبول دنیز استانبول - پروژه های آماده
402 آپارتمان های مرجان خرید آپارتمان در استانبول دنیز استانبول - پروژه های آماده
403 پرایم استانبول رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول باهچه لی اولر - پروژه های آماده
404 خانه های مارینا خرید ویلا در استانبول دنیز استانبول - پروژه های آماده
405 آپارتمان تم اکسپرس خرید آپارتمان در استانبول باغجیلار - پروژه های آماده
406 برج تایم خرید آپارتمان در استانبول آتاشهیر - پروژه های آماده
407 آپارتمان های لونت 5 خرید آپارتمان در استانبول ایوپ - پروژه های آماده
408 آپارتمان های 2 بلاکس خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - پروژه های آماده
409 (کاسر اللا) Kasr-I Ala خرید آپارتمان در استانبول اسکودار - پروژه های آماده

خرید املاک شرکت سازنده ترکیه

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای میسک

بویوک چکمجه
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
ویلاهای مجتمع خصوصی با منظره خیره کننده دریا

اطلاع از قیمت

ویلاهای میسک

خانه رویایی خود را در موقعیتی عالی و از میان ویلا های میسک در بویوک چکمجه، استانبول خریداری کنید و زندگی لاکچری و سرمایه‌گذاری پرسودی در آن‌ها داشته باشید. برای آشنایی بیشتر با جزئیات این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های پرووا 34

باکرکوی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
اقامتگاههای مجلل مناسب برای اخذ تابعیت ترکیه

اطلاع از قیمت

آپارتمان های پرووا 34

با خرید یک خانه ایده آل در بین آپارتمان های پرووا 34 در باکرکوی، استانبول می توانید از زندگی در یک لوکیشن ویژه و سرمایه‌گذاری سودمندتان لذت ببرید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این املاک، مطلب امروز را از دست ندهید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های کاسا بلو

بویوک چکمجه Q4 2024
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
راحتی و آرامش خاطر را از طریق نمای خیره کننده آن ارائه دهید

اطلاع از قیمت

آپارتمان های کاسا بلو

خانه رویایی خود را در ترکیه و از میان آپارتمان های کاسا بلو در بیلیک دوزو، استانبول انتخاب کنید و در این آپارتمان‌های مدرن زندگی سرشار از آرامشی را تجربه کنید و سرمایه‌گذاری پرسودی داشته باشید. برای آشنایی بیشتر با جزئیات این آپارتمان‌ها، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های استون لایف

سنجاق تپه Q3 2024
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
اقامتگاه های راحت با مفهوم معماری مدرن

اطلاع از قیمت

آپارتمان های استون لایف

آپارتمان های استون لایف جاده در سنجان تپه، استانبول برای سرمایه گذاران و خریدارانی که به دنبال پیدا کردن املاک سودمند هستند، گزینه مناسبی در نظر گرفته می شوند. برای جزئیات بیشتر این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های سینپاش کویین بومونتی

شیشلی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
پروژه شگفت انگیز طبیعت و شهر را با هم ترکیب می کند

اطلاع از قیمت

آپارتمان های سینپاش کویین بومونتی

خانه رویایی تان را در بین مدرن ترین آپارتمان های سینپاش کویین بومونتی در شیشلی، استانبول پیدا کنید تا از زندگی در نزدیکی خدمات اجتماعی مورد نیاز لذت ببرید. برای آشنایی بیشتر با جزئیات این آپارتمان ها، مطلب امروز را از دست ندهید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های سینپاش فاینانس شهیر

آتاشهیر
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
طرح های مهندسی مدرن را در هماهنگی با روح منطقه تجاری ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

آپارتمان های سینپاش فاینانس شهیر

در بین آپارتمان های سینپاش فاینانس شهیر در آتاشهیر، استانبول می توانید خانه رویایی تان را خریداری کنید تا به صورت همزمان از اقامت و سرمایه گذاری سودمند در آنجا لذت ببرید. برای کسب اطلاعات درباره جزئیات این آپارتمان ها، مطلب امروز را از دست ندهید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های رامس بیاند

ساریر Q4 2025
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
با ارزش ترین و منحصر به فرد ترین مکان با بهترین مناظر بسفر

اطلاع از قیمت

آپارتمان های رامس بیاند

آپارتمان های رامس در ساریر، استانبول جایی است که می‌توانید پول خود را در موقعیتی عالی سرمایه‌گذاری کنید و در پروژه‌ای شگفت‌انگیز در ترکیه سکونت داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های مارمارین پلاس

بیلیک دوزو
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
افزایش به عنوان یک فضای زندگی با مفهوم خانوادگی

اطلاع از قیمت

آپارتمان های مارمارین پلاس

آپارتمان های مارمارین پلاس در بیلیک دوزو استانبول همان املاکی هستند که می‌توانید خانه رویایی خود را در موقعیتی عالی و با قیمتی جذاب خریداری کنید. برای اطلاع از جزئیات بیشتر از این موقعیت سرمایه‌گذاری عالی، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های فوراو مدرن هالیک

ایوپ Q2 2023
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
آپارتمان های لوکس با امکاناتی که فضا و راحتی می بخشد

اطلاع از قیمت

آپارتمان های فوراو مدرن هالیک

آپارتمان‌های فوراو مدرن هالیک در ایوپ سلطان، استانبول جایی است که می‌توانید در آرامش و در میان امکانات عالی زندگی کنید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت‌های این پروژه، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های سی والی اولری

بیلیک دوزو Q4 2023
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
مناسب جهت اخذ اقامت ترکیه

اطلاع از قیمت

آپارتمان های سی والی اولری

آپارتمان های سی والی اولری در بیلیک دوزو، استانبول می توانید خانه رویایی تان را پیدا کنید و از سرمایه گذاری سودمندتان در یک لوکیشن ویژه لذت ببرید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این آپارتمان ها، مطلب امروز را از دست ندهید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های وی استانبول

عمرانیه Q4 2023
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
یک زندگی ممتاز با موقعیت مکانی منحصر به فرد ارائه دهید

اطلاع از قیمت

آپارتمان های وی استانبول

در آپارتمان های وی استانبول در عمرانیه، استانبول می توانید از زندگی در یک خانه رویایی و خوش قیمت در یک لوکیشن ویژه لذت ببرید. برای کسب اطلاعاتی بیشتر درباره شرایط و قیمت های این آپارتمان ها، مطلب امروز را از دست ندهید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های مارینا رزیدنس

دنیز استانبول
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
اقامتگاه های شگفت انگیز با منظره پانوراما دریا

اطلاع از قیمت

آپارتمان های مارینا رزیدنس

خانه رویایی خود را از میان آپارتمان‌های مدرن مارینا رزیدنس در دنیز استانبول، ترکیه انتخاب کنید و در کنار دریا زندگی آرامی داشته باشید. برای اطلاع از جزئیات بیشتر در رابطه با این سرمایه‌گذاری عالی، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های جنت یالووا

یالوا Q1 2024
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
منظره دریا و چشم انداز سرسبز کوه را در موقعیت استراتژیک ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

آپارتمان های جنت یالووا

آپارتمان‌های جنت یالووا در یالووا، ترکیه جایی است که می‌توانید خانه خریداری کنید و در راحتی و آسایش زندگی کنید و از محیط سرشار از آرامش اطراف لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این پروژه، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های جنت کورو

کوچک چکمجه
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
منظره سیری ناپذیری که میزبان آبی و سبز است در انتظار شماست

اطلاع از قیمت

آپارتمان های جنت کورو

خانه رویایی خود را از میان بهترین آپارتمان‌های جنت کورو در کوچوک چکمجه استانبول انتخاب کنید. در این املاک می‌توانید زندگی شاد و سرمایه‌گذاری ارزشمندی داشته باشید. برای اطلاع از جزئیات این پروژه، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های بهار رزیدنس

دنیز استانبول Q4 2024
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
تنها شهر ساحلی با اسکله تفریحی در شهر بزرگ استانبول

اطلاع از قیمت

آپارتمان های بهار رزیدنس

آپارتمان‌های بهار رزیدنس در دنیز استانبول، ترکیه جایی است که می‌توانید پول خود را در پروژه‌ای سودمند سرمایه‌گذاری کنید و در منطقه‌ای عالی با تمام امکانات سکونت داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید این پروژه، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های یالینولر

ایوپ
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
مناسب جهت اخذ اقامت ترکیه

اطلاع از قیمت

آپارتمان های یالینولر

در آپارتمان های یالینولر در ایوب سلطان، استانبول می توانید از زندگی آرامبخش و سرمایه گذاری با سوددهی بالا بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره جزئیات این آپارتمان ها، مطلب امروز را از دست ندهید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های استودیو هاوس اسپارتاکوله

آوجیلار Q4 2024
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
ارائه راحتی نامحدود با ویژگی تجهیزات کامل آن

اطلاع از قیمت

آپارتمان های استودیو هاوس اسپارتاکوله

از بین آپارتمان های استودیو هاوس اسپارتاکوله در آوجیلار، استانبول می توانید خانه جدیدتان در نزدیکی امکانات مورد نیاز را پیدا کنید و از زندگی راحت تان لذت ببرید. برای آشنایی بیشتر با جزئیات این املاک، مطلب امروز را از دست ندهید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های موستار آتاکنت

کوچک چکمجه
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
زندگی با کیفیت و سرمایه گذاری سودآور را ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

آپارتمان های موستار آتاکنت

در بین آپارتمان های موستار آتاکنت در کوچوک چکمجه، استانبول می توانید ملک جدیدی بخرید و از زندگی شاد و از بازدهی سود بالای سرمایه گذاری لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر از جزئیات این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های شهیر کوناکلاری

عمرانیه
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
امکانات تفریحی و اجتماعی زیادی را ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

آپارتمان های شهیر کوناکلاری

در بین مدرن ترین آپارتمان های شهیر کوناکلاری در عمرانیه، استانبول می توانید خانه رویایی خود را پیدا کنید و سرمایه گذاری سودمندی داشته باشید. برای جزئیات بیشتر از این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های پرمیوم ترند

یالوا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
آپارتمان های مد روز با ویژگی های خیره کننده و امکانات اجتماعی

اطلاع از قیمت

آپارتمان های پرمیوم ترند

آپارتمان های پرمیوم ترند در یالوا، ترکیه برای سرمایه گذاران و خریداران بهترین گزینه به حساب می آید. برای اطلاعات بیشتر از شرایط و قیمت ها با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : فروشگاه های تجاری سنتز مرتر

گونگورن
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
مناسب جهت اخذ اقامت ترکیه

اطلاع از قیمت

فروشگاه های تجاری سنتز مرتر

فروشگاه های تجاری سنتز مرتر در گون گورن، استانبول گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری و کار بدون رقیب در نظر گرفته می شوند. برای اطلاعات بیشتر از جزئیات این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های آلباتروس لایف

بویوک چکمجه
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
زندگی آرامی را در خلیج آبی و در ساحل دریا ارائه دهید

اطلاع از قیمت

آپارتمان های آلباتروس لایف

در آپارتمان های آلباتروس لایف در بویوک چکمجه، استانبول می توانید سرمایه گذاری سودمند کنید و زندگی لاکچری داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر از قیمت ها و شرایط این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های هالیج تاور

ایوپ Q4 2023
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
مناسب جهت اخذ اقامت ترکیه

اطلاع از قیمت

آپارتمان های هالیج تاور

در آپارتمان های خلیج تاور در ایوب سلطان، استانبول می توانید از یک زندگی راحت و سرمایه گذاری در یک پروژه سودمند لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های سوریاپی جوهر

عمرانیه Q4 2025
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
مناسب جهت اخذ اقامت ترکیه

اطلاع از قیمت

آپارتمان های سوریاپی جوهر

خانه رویایی تان را از بین بهترین آپارتمان های سوریاپی جوهر در عمرانیه، استانبول پیدا کنید و از زندگی شاد خانوادگی تان لذت ببرید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط و قیمت های این پروژه، مطلب امروز را از دست ندهید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای کارکا سولار پارک

سیلوری Q2 2023
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
ویلاهای مجلل طراحی شده مستقل

اطلاع از قیمت

ویلاهای کارکا سولار پارک

در بین ویلاهای کارکا سولار پارک در سیلیوری، استانبول می توانید یک ویلای رویایی بخرید و از زندگی در املاک مدرن و با فناوری بالا لذت ببرید. برای کسب اطلاعات بیشتر از این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های اکسن کوناکلاری

عمرانیه Q4 2025
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
سكاى محدودیت فعالیت های شما در اکسن کوناکلاری توسط سوریاپی است

اطلاع از قیمت

آپارتمان های اکسن کوناکلاری

آپارتمان های اکسن کوناکلاری توسط سوریاپی در عمرانیه، استانبول از نگاه سرمایه گذاران و خریداران به عنوان بهترین گزینه های مسکونی در نظر گرفته می شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره جزئیات این آپارتمان ها، مطلب امروز را از دست ندهید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های مدرنیاکا ایسپارتاکوله

آوجیلار Q4 2024
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
آپارتمان‌های مدرن با سبک زندگی خانوادگی و امکانات اجتماعی غنی

اطلاع از قیمت

آپارتمان های مدرنیاکا ایسپارتاکوله

خانه رویایی خود را در بین لاکچری ترین آپارتمان های مدرنیاکا ایسپارتاکوله در آوجیلار، استانبول پیدا کنید و سرمایه گذاری سودمندی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر از شرایط و قیمت های این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : سوئیت آپارتمان های بگونیا

یالوا Q4 2023
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
زندگی دلپذیری را هم در داخل و هم در خارج ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

سوئیت آپارتمان های بگونیا

در بین سوئیت آپارتمان های بگونیا در یالوا، ترکیه می توانید خانه مدرن خود را خریداری کنید و از زندگی شاد و سرمایه گذاری سودمندتان لذت ببرید. برای جزئیات بیشتر این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های آکاسیا فامیلی

یالوا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
امکانات لوکسی را ارائه می دهد که زندگی خانوادگی را غنی می کند

اطلاع از قیمت

آپارتمان های آکاسیا فامیلی

با انتخاب یک واحد رویایی از آپارتمان های آکاسیا فامیلی در یالوا، ترکیه می توانید زندگی خانوادگی شادی داشته باشید و از بازدهی سود بالای سرمایه گذاری تان لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های اوریا پارک

عمرانیه
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
برای داشتن اوقاتی شاد در اوریابارک آماده شوید

اطلاع از قیمت

آپارتمان های اوریا پارک

در آپارتمان های اوریا پارک در عمرانیه، استانبول می توانید سرمایه گذاری سومندی داشته باشید و از زندگی رویایی با امکانات رفاهی درجه یک لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های سرنیتی جاده

کوچک چکمجه
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
سبک زندگی لوکس را با منظره جذاب در کانال جدید ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

آپارتمان های سرنیتی جاده

در آپارتمان های سرنیتی جاده در کوچوک چکمجه، استانبول می توانید واحد مورد علاقه خودتان را پیدا کنید و از لوکیشن عالی و امکانات رفاهی درجه یک لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر از شرایط و قیمت ها با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های اکسیژن پارک گوزداغی

پندیک
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
پروژه ای درخشان با چشم انداز جزایر پرنسس و طبیعت زیبا

اطلاع از قیمت

آپارتمان های اکسیژن پارک گوزداغی

در بین آپارتمان های اکسیژن پارک گوزداغی در پندیک، استانبول می توانید خانه رویایی خود را پیدا کنید و از سرمایه گذاری سودمند و زندگی در یک خانه مدرن لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر از جزئیات پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های کوللی اولری لا مارین

بیلیک دوزو Q4 2023
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
ترکیبی از معماری مدرن و سبک زندگی لوکس شهری

اطلاع از قیمت

آپارتمان های کوللی اولری لا مارین

در بین آپارتمان های کوللی اولری لا مارین در بیلیک دوزو، استانبول اروپایی می توانید خانه رویایی خود را در مرکز شهر پیدا کنید. برای اطلاعات بیشتر این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای سیلین رویال کوناکالاری

سیلوری
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
ویلاهایی با طراحی زیبا با منظره دریا خیره کننده

اطلاع از قیمت

ویلاهای سیلین رویال کوناکالاری

با خرید یکی از بهترین املاک در ویلاهای سیلین رویال کوناکلاری در سیلیوری، استانبول اروپایی در کنار خانواده خود می توانید زندگی شادی داشته باشید. برای جزئیات بیشتر این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های سرنیتی پلاس

کوچک چکمجه
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
سبک زندگی راحت و لوکس را ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

آپارتمان های سرنیتی پلاس

در بین بهترین آپارتمان های سرنیتی پلاس در کوچوک چکمجه، استانبول می توانید خانه رویایی خود را پیدا کنید و از زندگی در یک خانه منحصر به فرد و بازدهی سود بالا سرمایه گذاری لذت ببرید. برای جزئیات بیشتر از شرایط و قیمت های این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های سیریوس گل

کوچک چکمجه Q2 2024
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
طراحی شده برای برآورده کردن انتظارات ساکنان به دنبال یک سبک زندگی مدرن و لذت بخش

اطلاع از قیمت

آپارتمان های سیریوس گل

در آپارتمان های سیریوس گل در کوچوک چکمجه، استانبول می توانید از زندگی شاد خانوادگی تان در یک خانه مدرن و رویایی لذت ببرید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این املاک مناسب برای سرمایه گذاری، مطلب امروز را از دست ندهید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های سیریوس جنت

کوچک چکمجه Q3 2023
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
طراحی پیشرفته و تکمیل با کیفیت بالا

اطلاع از قیمت

آپارتمان های سیریوس جنت

در آپارتمان های سیریوس جنت در کوچوک چکمجه، استانبول با استفاده از امکانات رفاهی درجه یک می توانید زندگی آرام بخشی را در یک لوکیشن ویژه تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پروژه شگفت انگیز، مطلب امروز را از دست ندهید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های زمرد اولری

مال تپه Q4 2023
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
مناسب برای هر خانواده با منظره خیره کننده از دریا و جزیره

اطلاع از قیمت

آپارتمان های زمرد اولری

خانه رویایی تان را می توانید از بین بهترین آپارتمان های زمرد اولری در مالتپه، استانبول پیدا کنید و علاوه بر تجربه زندگی رویایی می توانید از سرمایه گذاری سودمند بهره مند شوید. برای اطلاعات بیشتر درباره این آپارتمان ها، مطلب امروز را از دست ندهید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های مانزارا آدالار

كارتال
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
آپارتمان های لوکس با چشم انداز جنگل آیدوس، دریای مرمره و جزایر پرنس

اطلاع از قیمت

آپارتمان های مانزارا آدالار

در بین آپارتمان های مانزارا آدالار در کارتال، استانبول می توانید خانه رویایی خود را بخرید و در یک پروژه سودمند سرمایه گذاری کنید. برای اطلاعات بیشتر از قیمت ها و شرایط این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های صبا سنترال

کاغیت هانه Q4 2024
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
آپارتمان‌های بزرگ با چشم‌اندازهای خیره‌کننده از جنگل و شهر بلگراد

اطلاع از قیمت

آپارتمان های صبا سنترال

آپارتمان های صبا سنترال در کاهیت هانه، استانبول گزینه مناسبی برای سرمایه گذاران و خریدارانی محسوب می شود که به دنبال یک ساختمان مسکونی عالی در استانبول اروپایی هستند. برای جزئیات بیشتر پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های کیهان کاواکلی

بیلیک دوزو
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
مناسب جهت اخذ اقامت ترکیه

اطلاع از قیمت

آپارتمان های کیهان کاواکلی

در آپارتمان های کیهان کاواکلی در بیلیک دوزو، استانبول می توانید زندگی آرام بخشی را در یک لوکیشن عالی و محله آرام تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره جزئیات این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : ینی ایوب اولری

ایوپ
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
زندگی جدیدی در خانه های جدید ایوپ در استانبول با معماری مدرن در انتظار شماست

اطلاع از قیمت

ینی ایوب اولری

خانه رویایی تان را می توانید از بین بهترین آپارتمان های ینی ایوب اولری در ایوب سلطان، استانبول پیدا کنید تا علاوه بر زندگی در دل شهر، از سرمایه گذاری سودمند بهره مند شوید. برای اطلاعات بیشتر درباره این آپارتمان ها، مطلب امروز را از دست ندهید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های گرین هیل

كارتال
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
مناسب جهت اخذ اقامت ترکیه

اطلاع از قیمت

آپارتمان های گرین هیل

با خرید یک خانه جدید در بین آپارتمان های گرین هیل در کارتال، استانبول در یک لوکیشن عالی می توانید زندگی لاکچری داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر از شرایط و قیمت ها و موقعیت های سرمایه گذاری این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای لاجوردی رصدیه

چکمه کوی Q4 2023
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
ویلاهای لاجوردی رصدیه، جایی که زندگی دور از هیاهوی شهر است

اطلاع از قیمت

ویلاهای لاجوردی رصدیه

ویلاهای لاجوردی رصدیه در چکمه کوی، استانبول برای خریداران یا سرمایه گذارانی که به دنبال یک پروژه جذاب در بخش آناتولی استانبول هستند، گزینه مناسبی به حساب می آید. برای اطلاعات بیشتر از شرایط و قیمت های این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های اکسلنت کوسویولو

کادیکوی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
با دقت با تمام جزئیات و تغییر استانداردها طراحی شده است

اطلاع از قیمت

آپارتمان های اکسلنت کوسویولو

با خرید یک خانه لاکچری در بین آپارتمان های اکسلنس کوسویولو در کادیکوی، استانبول می توانید زندگی آرامی را تجربه کنید و از بازدهی سود سرمایه گذاری خود لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر درباره جزئیات این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های پروپا ویستا

كارتال
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
منظره شگفت انگیز با منظره 360 درجه مشرف به جزیره دریای مرمره

اطلاع از قیمت

آپارتمان های پروپا ویستا

در بین لاکچری ترین آپارتمان های پروپا ویستا در کارتال، استانبول می توانید خانه رویایی خود را پیدا کنید و زندگی راحت و سرمایه گذاری سودمندی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر از جزئیات این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای کوزی

شیله Q4 2023
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
ویلاهای لوکس با پیشنهاد قیمت ویژه

اطلاع از قیمت

ویلاهای کوزی

برای سرمایه گذاری و اقامت در ویلاهای بزرگ و جادار، ویلاهای کوزی در شیله، استانبول بهترین گزینه به حساب می آیند. برای اطلاعات بیشتر از جزئیات این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای ساپانجا لیک

ساکاریا Q4 2023
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
ویلاهایی با طراحی زیبا با مناظر خیره کننده

اطلاع از قیمت

ویلاهای ساپانجا لیک

در بین ویلاهای ساپانجا لیک در ساکاریا، استانبول که در لوکیشن عالی قرار دارند می توانید خانه رویایی خود را بخرید و بهترین سرمایه گذاری را داشته باشید. برای جزئیات بیشتر این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های فرغانه

مال تپه Q2 2025
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
زندگی آرامی در مرکز شهر در فرغانه داشته باشید

اطلاع از قیمت

آپارتمان های فرغانه

در بین بهترین آپارتمان های فرغانه در مالتپه، استانبول می توانید خانه رویایی خود را پیدا کنید و در یک واحد مدرن با امکانات رفاهی درجه یک زندگی کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره جزئیات این پروژه ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های کاواک

کادیکوی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
مناسب جهت اخذ اقامت ترکیه

اطلاع از قیمت

آپارتمان های کاواک

در بین آپارتمان های کاواک در کادیکوی، استانبول می توانید خانه رویایی خود را خریداری کنید و از زندگی آرام و بازدهی بالای سود سرمایه تان لذت ببرد. برای اطلاعات بیشتر درباره جزئیات این املاک با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های ترند مارمارا

پندیک
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
یک فضای زندگی راحت ارائه دهید

اطلاع از قیمت

آپارتمان های ترند مارمارا

از بین آپارتمان های ترند مارمارا در پندیک، استانبول می توانید خانه لاکچری و رویایی تان را پیدا کنید و از زندگی راحت تان در یک لوکیشن ویژه لذت ببرید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط و قیمت های این املاک، مطلب امروز را از دست ندهید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های المنت عمرانیه

عمرانیه Q4 2023
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
آپارتمان های بزرگ و مدرن را ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

آپارتمان های المنت عمرانیه

در آپارتمان های المنت عمرانیه در عمرانیه، استانبول می توانید خانه رویایی خود را پیدا کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره جزئیات شرایط و قیمت ها و فرصت های سرمایه گذاری این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های سلنیوم پارک

زیتون بورنو Q4 2023
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
همه چیز برای راحتی شما و خانواده‌تان در پارک سلنیوم

اطلاع از قیمت

آپارتمان های سلنیوم پارک

آپارتمان های سلنیوم پارک در زیتین بورنو، استانبول برای سرمایه گذاران و خریدارانی که به خرید خانه در استانبول اروپایی فکر می کنند، بهترین گزینه محسوب می شوند. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های سیناپش بلوار صفاکوی

کوچک چکمجه Q2 2024
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
زندگی در هماهنگی با طبیعت در املاک سیناپش بلوار صفاکوی

اطلاع از قیمت

آپارتمان های سیناپش بلوار صفاکوی

در بین املاک سینپاش بلوار صفاکوی در کوچوک چکمجه، استانبول می توانید خانه مدرن خریداری کنید و سرمایه گذاری سودمندی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر درباره شرایط و قیمت های پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های آتاپارک باهچلی اولر

باهچه لی اولر
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
پروژه مقرون به صرفه در قلب استانبول

اطلاع از قیمت

آپارتمان های آتاپارک باهچلی اولر

با خرید یا سرمایه گذاری در آپارتمان های آتاپارک باهچلی اولر در باهچلی اولر، استانبول می توانید در کنار خانواده تان از یک زندگی شاد یا از سود سرمایه گذاری لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های کاملیاکا کوناکلاری

چکمه کوی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
یک زندگی مجلل و آسایش با مناظر شگفت انگیز را ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

آپارتمان های کاملیاکا کوناکلاری

آپارتمان های پروژه کاملیاکا کوناکلاری، استانبول از بهترین آپارتمان های ترکیه به حساب می آیند که نظر سرمایه گذاران و خریداران را به بخش آسیایی استانبول جذب می کنند. برای اطلاعات بیشتر از شرایط و قیمت ها با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های پروژه الیت پارک

کادیکوی Q2 2023
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
آپارتمان‌های شیک با امکانات و امکانات عالی

اطلاع از قیمت

آپارتمان های پروژه الیت پارک

آپارتمان های پروژه الیت پارک در کادیکوی، استانبول از بهترین آپارتمان ها برای اقامت و سرمایه گذاری در بخش آسیایی محسوب می شوند. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های Almis La Mer Dragos

مال تپه
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
آپارتمان های زیبا با منظره جزیره باشکوه

اطلاع از قیمت

آپارتمان های Almis La Mer Dragos

با خرید یکی از آپارتمان های Almis La Mer Dragos می توانید به خانه لاکچری، زندگی رویایی و سود سرمایه گذاری خود برسید. برای اطلاعات بیشتر درباره شرایط و قیمت ها این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های Antteras Nev

عمرانیه Q2 2023
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
با مفهوم محله ای منحصر به فرد در زیباترین مکان استانبول جان می گیرد

اطلاع از قیمت

آپارتمان های Antteras Nev

خریداران و سرمایه گذاران، آپارتمان های Antteras Nev را به چشم یکی از بهترین پروژه های مسکونی در بخش آسیایی استانبول می بینند. برای اطلاعات بیشتر از این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های وادی یاسام

بیلیک دوزو Q2 2023
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
معماری مدرن و طراحی شیک را ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

آپارتمان های وادی یاسام

با آپارتمان های وادی یاسام در بیلیک دوزو، استانبول که در بخش اروپایی استانبول قرار گرفته اند، می توانید زندگی آرامی داشته باشید و از سرمایه گذاری سودمندتان لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های اوکوموس اولری

بیلیک دوزو
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
آپارتمان های مدرن با منظره خیره کننده دریا

اطلاع از قیمت

آپارتمان های اوکوموس اولری

ملک رویایی خود را می توانید در بین آپارتمان های پروژه اوکوموس اولری در بیلیک دوزو، استانبول پیدا کنید تا از یک زندگی آرام خانوادگی و از یک سرمایه گذاری سودمند لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های Kiraz Evler

باغجیلار Q2 2023
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
آپارتمان های مدرن با طراحی شیک و ساده

اطلاع از قیمت

آپارتمان های Kiraz Evler

با آپارتمان های Kiraz Evler در باغجیلار، استانبول که امکانات رفاهی منحصر به فردی دارند، می توانید زندگی رویایی را در کنار خانواده تان تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های آسوی پلازا 9

زیتون بورنو Q4 2023
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
دفتر خانه زیبا در مرکز استانبول

اطلاع از قیمت

آپارتمان های آسوی پلازا 9

با آپارتمان های آسوی پلازا 9 در زیتین بورنو می توانید در بهترین املاک بخش اروپایی استانبول زندگی کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های آرکاتلی اولر

پندیک Q4 2023
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
از مناظر جزیره زیبا در آپارتمان آرکاتلی اولر لذت ببرید

اطلاع از قیمت

آپارتمان های آرکاتلی اولر

با آپارتمان های آرکاتلی اولر در پندیک، استانبول که برنامه جذاب پرداخت و قیمت مناسبی دارد، می توانید در خانه رویایی خود زندگی کنید. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای تان اورلا

ازمیر
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
فضاهای زندگی مجلل و راحت را ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

ویلاهای تان اورلا

خرید یکی از بهترین ویلاهای تان اورلا در اورلا، ازمیر برای خریداران و سرمایه گذاران می تواند گزینه مناسبی برای اقامت و سرمایه گذاری محسوب شود. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های موستار محل

باشاک شهیر Q3 2024
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
سبک زندگی لوکس و طراحی شده با معماری مدرن را ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

آپارتمان های موستار محل

در بهترین آپارتمان های پروژه موستار محل در باشاک شهیر، استانبول می توانید از سود بالای سرمایه گذاری یا زندگی در یک خانه مدرن لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های لیمونلو باهچه کوناکلاری

عمرانیه Q4 2024
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
از مناظر باشکوه دریاچه در وسط آپارتمان های لیمونلو باهچه کوناکلاری لذت ببرید.

اطلاع از قیمت

آپارتمان های لیمونلو باهچه کوناکلاری

با خرید آپارتمان های لیمونلو باهچه کوناکلاری در عمرانیه می توانید سرمایه گذاری و خرید سودمندی را در یکی از بهترین محلات ترکیه داشته باشد. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های Maslak Agaoglu

ساریر
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
مناسب جهت اخذ اقامت ترکیه

اطلاع از قیمت

آپارتمان های Maslak Agaoglu

با آپارتمان های Maslak Agaoglu در ساریر، استانبول می توانید در کنار خانواده تان یک زندگی جذاب و دلنشینی را تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر از شرایط و قیمت های این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های اورمان استانبول

کاغیت هانه Q4 2024
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
آپارتمان های مدرن با سبک زندگی راحت را ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

آپارتمان های اورمان استانبول

در آپارتمان های اورمان استانبول، کاییت هانه، استانبول می توانید از زندگی شیرین و سرمایه گذاری سودمند در مرکز استانبول لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های سوریاپی

آنتالیا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
یک استراحتگاه چهار فصل در آپارتمان سوریاپی منتظر شماست

اطلاع از قیمت

آپارتمان های سوریاپی

در بین آپارتمان های سوریاپی در کپز، آنتالیا می توانید خانه رویایی خود را پیدا کنید و از زندگی در آنجا لذت ببرید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط و قیمت های این آپارتمان با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های یو استانبول

بشیکتاش
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
اقامتگاه های لوکس با معماری مدرن + منظره خیره کننده

اطلاع از قیمت

آپارتمان های یو استانبول

در آپارتمان های یو استانبول در بشیکتاش، استانبول با لوکیشن آرامبخش و امکانات رفاهی عالی می توانید زندگی آرام و شیرینی را تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره شرایط و قیمت های این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های آکارورده

بیکوز Q4 2023
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
طراحی شده تا جدیدترین نسل زندگی لوکس باشد

اطلاع از قیمت

آپارتمان های آکارورده

با آپارتمان دلخواه‌تان را می‌توانید در آپارتمان های آکارورده در بیکوز، استانبول می توانید از زندگی آرام در خانه های مدرن و امکانات رفاهی لذت ببرند. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های رزیدنس این ماریوت

ترابزون Q2 2023
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
مفهومی جدید در یومرا با منظره های باشکوه

اطلاع از قیمت

آپارتمان های رزیدنس این ماریوت

با خرید آپارتمان های رزیدنس این ماریوت می توانید در محیط طبیعی زیبا با دسترسی به امکانات رفاهی بالا زندگی کنید. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های Bakirci توپکاپی

زیتون بورنو
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
آپارتمان راحت خود را با مشرف به منظره زیبای دریای مرمره دریافت کنید

اطلاع از قیمت

آپارتمان های Bakirci توپکاپی

در آپارتمان‌های Bakirci توپکاپی در زیتین برنو استانبول، می‌توانید به تمام آنچه برای یک زندگی لوکس نیاز دارید در مرکز شهر دسترسی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و قیمت این پروژه اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های پارک پولا

بیلیک دوزو Q2 2023
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
اقامتگاه های زیبا با مناظر خیره کننده

اطلاع از قیمت

آپارتمان های پارک پولا

در بین آپارتمان های ترکیه، آپارتمان های پارک پولا در بیلیکدوزو، استانبول می تواند شما را به خانه رویایی تان برسانند تا زندگی گرمی را در کنار خانواده خود تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : اقامتگاه ‌های Mabeyn Bahçeşehir

باشاک شهیر
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
با طراحی و معماری خود زندگی مجللی را ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

اقامتگاه ‌های Mabeyn Bahçeşehir

اقامتگاه‌ های Mabeyn Bahçeşehir در باهچشهیر، استانبول، جایی که می‌توانید پول خود را در یک مورد بسیار سودآور سرمایه گذاری کنید، که برای زندگی خانوادگی عالی است. برای اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات این پروژه، اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های Gezgen رزیدنس

اسنیورت Q1 2023
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
شما هر آنچه را که نیاز دارید در این گزگن رزیدانس جدید خواهید یافت

اطلاع از قیمت

آپارتمان های Gezgen رزیدنس

در آپارتمان‌های Gezgen رزیدنس در اسنیورت استانبول می‌توانید زندگی لاكچري که تا به حال رویای آن را داشته‌ اید، از آن خود كنيد. برای آشنایی بیشتر با جزئیات این فرصت سرمایه‌گذاری سودآور اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های رویال گاردن یاکاجیک

كارتال
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
دارای یک جزایر پرنس باشکوه در مقابل شما و مناظر جنگلی سرسبز در پشت سر شما

اطلاع از قیمت

آپارتمان های رویال گاردن یاکاجیک

با خرید آپارتمان های رویال گاردن یاکاسیک می توانید از زندگی آرام و رویایی در کنار خانواده تان لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های Onur Park Life

اسنیورت Q3 2023
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
ارائه سبک زندگی جدید به شهروندان استانبول

اطلاع از قیمت

آپارتمان های Onur Park Life

در آپارتمان های Onur Park Life می توانید از امکانات درجه یک و منظره تماشایی طبیعی اطرافش لذت ببرید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های نت لونت

کاغیت هانه
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
جادار با معماری چشم نواز

اطلاع از قیمت

آپارتمان های نت لونت

آپارتمان‌ های نت لوِنت در کاغیتهانه، استانبول، جایی که می‌توانید با آرامش در خانه‌ای مجهز و محله‌ای ایده‌آل زندگی کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات این پروژه، اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان‌ های میرادور توزلا

توزلا، استانبول Q3 2023
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
مکانی که صلح با دریا و آسمان ملاقات می کند

اطلاع از قیمت

آپارتمان‌ های میرادور توزلا

آپارتمان‌ های میرادور توزلا در توزلا، استانبول، جایی که می‌توانید خانه رویایی خود را در مکانی عالی نزدیک به ساحل و سایر امکاناتی که برای یک زندگی راحت نیاز دارید خریداری کنید. برای آشنایی بیشتر با جزئیات این پروژه، اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان هاي کسری لنا

سنجاق تپه
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
آپارتمان های مقرون به صرفه با معماری شیک

اطلاع از قیمت

آپارتمان هاي کسری لنا

در آپارتمان کسری لنا در سنجاق تپه استانبول می‌توانید خانه رویایی خود را در مکانی عالی نزدیک به تمام خدمات اجتماعی مورد نیاز خود خریداری کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات این پروژه اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های آنت هیل رزیدنس

شیشلی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
زندگی ایده آل با طراحی های داخلی شیک و کاربردی

اطلاع از قیمت

آپارتمان های آنت هیل رزیدنس

اگر در میان بهترین آپارتمان‌ های آنت‌ هیل رزیدنس در شیشلی استانبول جستجو کنید، می‌توانید خانه رویایی خود را در مرکز استانبول با امکانات درجه‌یک و جهانی بیابید. برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و قیمت این پروژه اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های وارول پارک

كارتال
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
ارائه فضای داخلی زیبا با نمای کامل دریا و جزایر در استانبول

اطلاع از قیمت

آپارتمان های وارول پارک

در آپارتمان های وارول پارک در کارتال، استانبول می توانید یک زندگی لاکچری را در یک محله آرام و لب دریا تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره شرایط و قیمت ها با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های تام تام

بی اوغلو
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
از امتیازات آپارتمان های تام تام و تاریخچه آن لذت ببرید

اطلاع از قیمت

آپارتمان های تام تام

آپارتمان های تام تام در تکسیم، استانبول که بهترین گزینه مناسبی برای اقامت و سرمایه گذاری در بخش اروپایی استانبول محسوب می شوند، می توانید در یک خانه رویایی مقرون به صرفه زندگی کنید. برای اطلاعات بیشتر از شرایط و قیمت ها با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های دراگوس مارین

كارتال
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
اقامتگاه لوکس در کنار دریا

اطلاع از قیمت

آپارتمان های دراگوس مارین

با خرید آپارتمان های دراگوس مارین در کارتال، استانبول از زندگی لاکچری در لب دریای مرمره لذت خواهید برد. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های دیا سنترو توپ کاپی

زیتون بورنو
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
یک زندگی کاملاً جدید در توپکاپی جدید

اطلاع از قیمت

آپارتمان های دیا سنترو توپ کاپی

با آپارتمان های دیا سنترو توپ کاپی در زیتین بورنو به امکانات رفاهی درجه یک و به مرکز شهر دسترسی خواهید داشت. برای اطلاعات بیشتر درباره این آپارتمان ها مقاله امروز را از دست ندهید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های فلورس کوناکلاری

زیتون بورنو
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
اقامتگاه های زیبا با منظره دریاچه باشکوه

اطلاع از قیمت

آپارتمان های فلورس کوناکلاری

آپارتمان های فلورس کوناکلاری در زیتین بورنو، استانبول برای سرمایه گذاری و دریافت شهروندی ترکیه مناسب هستند. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان‌ های Nef Nakkastepe

اسکودار
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
زندگی مدرن و طبیعی را در میان فضای سبز ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

آپارتمان‌ های Nef Nakkastepe

آپارتمان‌های Nef Nakkastepe در اوسکودار، استانبول، جایی که می‌توانید از زندگی راحت خود در یک خانه مدرن و در یک مکان ایده آل لذت ببرید. اگر می‌خواهید در مورد شرایط و قیمت این پروژه بیشتر بدانید، اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های جی یو

باغجیلار
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
ارائه یک زندگی راحت و آرام

اطلاع از قیمت

آپارتمان های جی یو

در آپارتمان‌های جی یو واقع در باغجیلار استانبول می‌توانید در کنار عزیزان خود با خوشحالی زندگی کنید و در مکانی عالی به مدرن‌ترین امکانات دسترسی داشته باشید. اگر می‌خواهید در مورد جزئیات این پروژه بیشتر بدانید، اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلا های Kilic Ceylan

سیلوری Q2 2023
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
فضاهای زندگی آرام به دور از سردرگمی در کشور کیلیچ جیلان

اطلاع از قیمت

ویلا های Kilic Ceylan

در ویلاهای کليک جيلان واقع در سیلیوری استانبول می‌توانید با آرامش در خانه رویایی بزرگ خود زندگی کنید و از تماشای دریا از اتاق خود لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و قیمت این پروژه اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان‌ های گلدن هورن

ایوپ Q2 2023
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
خانه های هوشمند با مناظر زیبا از سراسر شاخ طلایی و اطراف

اطلاع از قیمت

آپارتمان‌ های گلدن هورن

در آپارتمان‌های گلدن هورن واقع در ایوپ استانبول می‌توانید در آرامش زندگی کنید و از زندگی راحت خود در یک خانه هوشمند لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و قیمت این پروژه اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های صبا سوئیت

کاغیت هانه
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
ارائه یک سبک زندگی مجلل

اطلاع از قیمت

آپارتمان های صبا سوئیت

با خرید آپارتمان های صبا سوئیت می توانید در کنار خانواده خود از یک زندگی لاکچری و آرام لذت ببرید. برای کسب اطلاعات بیشتر مطلب امروز را از دست ندهید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های زیوربی 91

کادیکوی Q2 2023
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
مناسب جهت اخذ اقامت ترکیه

اطلاع از قیمت

آپارتمان های زیوربی 91

با خرید یکی از آپارتمان های زیوربی 91 در کادیکوی، استانبول با امکانات رفاهی درجه یک می توانید زندگی راحتی را تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره شرایط و قیمت های پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان‌ های جی واندا ویستا

باغجیلار
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
یکی از نشانه های جدید شهر باشکوه

اطلاع از قیمت

آپارتمان‌ های جی واندا ویستا

در آپارتمان‌هاي جي واندا ويستا در باغجيلار استانبول می‌توانید یک خانه مدرن بخرید و نزدیک به تمام خدمات اجتماعی مورد نیاز زندگی کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و قیمت این پروژه اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان ‌های اولچای پوینت رزیدنس

اسنیورت
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
نقطه شروع جدید زندگی شما

اطلاع از قیمت

آپارتمان ‌های اولچای پوینت رزیدنس

آپارتمان های اولچای پوینت رزیدنس در اسنیورت، استانبول، جایی که می‌توانید خانه‌ای مجلل بخرید، در آرامش و نزدیک به مرکز شهر زندگی کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و قیمت این پروژه اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان ‌های مارین سیتی

بیلیک دوزو
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
ساختار فوق العاده لوکس و فضاهای زندگی راحت را ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

آپارتمان ‌های مارین سیتی

آپارتمان‌ های مارین سیتی در بیلیکدوزو استانبول، جایی که می‌توانید با خانواده دلبندتان در کنار دریای مرمره در آرامش زندگی کنید. برای آشنایی بیشتر با جزئیات این پروژه اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های توپکاپی 29

زیتون بورنو Q4 2023
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
در آپارتمان توپکاپی 29 با خانواده خود خاطره سازی کنید

اطلاع از قیمت

آپارتمان های توپکاپی 29

با خرید یکی از بهترین آپارتمان های توپکاپی 29 در زیتین بورنو، استانبول می توانید در کنار خانواده تان در صلح و صفا زندگی کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره شرایط و قیمت آپارتمان های این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های الا کاملیکا

اسکودار
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
آپارتمان های شگفت انگیز در یک مکان استراتژیک

اطلاع از قیمت

آپارتمان های الا کاملیکا

با خرید آپارتمان های الا کاملیکا در اسکودار استانبول می توانید در کنار خانواده خود از یک خانه لاکچری در یک محله آرام لذت ببرید. برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله امروز را از دست ندهید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های بیوک یالی

زیتون بورنو
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
آپارتمان های انحصاری با چشم انداز پانوراما

اطلاع از قیمت

آپارتمان های بیوک یالی

با خرید آپارتمان های بیوک یالی در زیتین بورنو می توانید یک زندگی رویایی و لاکچری را در یک لوکیشن عالی تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر از شرایط و قیمت های این پروژه مقاله امروز را از دست ندهید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان ‌های Keles Center

کوچک چکمجه
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
آپارتمان های مجلل با چشم انداز خیره کننده

اطلاع از قیمت

آپارتمان ‌های Keles Center

در آپارتمان‌های Keles Center واقع در کوچوکچکمچه استانبول می‌توانید در کنار خانواده دلبندتان در یک محله آرام زندگی کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و قیمت این پروژه اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان ‌های کوردون استانبول

کاغیت هانه Q2 2023
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
زندگی لوکس در ساحل آب و سبز

اطلاع از قیمت

آپارتمان ‌های کوردون استانبول

آپارتمان های کوردون استانبول در کاغیتهانه، استانبول، جایی که می‌توانید در مرکز شهر زندگی کنید و از مناظر طبیعی خیره کننده لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و قیمت این پروژه اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : خانه ‌های ویلایی Madnasa

بدروم
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
زندگی جدید شما در یک خلیج بسیار خاص در انتظار شما است

اطلاع از قیمت

خانه ‌های ویلایی Madnasa

خانه‌ های ویلایی Madnasa در موگلا، بدروم، جایی که می‌توانید مجلل‌ترین سبک زندگی را در خانه‌ای محصور در زیباترین مناظر طبیعت تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات این پروژه، اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های آنادولو پارک

مال تپه
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
جای خود را در فضای زندگی جدید ما در پارک آنادولو بگیرید

اطلاع از قیمت

آپارتمان های آنادولو پارک

با خرید آپارتمان های آنادولو پارک در مال تپه استانبول می توانید در خانه رویایی خود زندگی و شهروندی ترکیه را به راحتی دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره شرایط و قیمت های این پروژه مقاله امروز را از دست ندهید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های سارای کنت کوناکلاری

بیلیک دوزو Q2 2024
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
مناسب جهت اخذ اقامت ترکیه

اطلاع از قیمت

آپارتمان های سارای کنت کوناکلاری

با خرید آپارتمان های سارای کنت کوناکلاری در بیلیکدوزو می‌توانید زندگی رویایی را در یک لوکیشن عالی و در نزدیکی دریای مرمره داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای Big Country

بویوک چکمجه Q1 2024
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
یک زندگی عالی برای هر خانواده ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

ویلاهای Big Country

ویلاهای Big Country در بیوک چکمجه از لاکچری ترین ویلاهای ترکیه به حساب می آیند که می توانید در یکی از آنها زندگی یا سرمایه گذاری کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره شرایط و قیمت ها مقاله امروز را از دست ندهید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان ‌های شماره 27 رزیدنس

بیلیک دوزو Q4 2024
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
زندگی مانند رویاهای شما در آپارتمان ‌های شماره 27 در انتظار شماست

اطلاع از قیمت

آپارتمان ‌های شماره 27 رزیدنس

آپارتمان های شماره 27 رزیدنس در بیلیکدوزو، استانبول، جایی که می‌توانید در کنار تمام خدمات اجتماعی مورد نیاز خود، به راحتی در آن زندگی کنید. برای آشنایی بیشتر با جزئیات این پروژه اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های اتو کائیت هانه

کاغیت هانه
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
زندگی مدرن در قلب استانبول

اطلاع از قیمت

آپارتمان های اتو کائیت هانه

با خرید آپارتمان های اتو کائیت هانه که در مجاور امکانات رفاهی هستند، می توانید زندگی راحتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط و قیمت های این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های دیا لیتی توپ کاپی

زیتون بورنو Q3 2023
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
فرصت های اجتماعی مجهز به چشم انداز منحصر به فرد را ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

آپارتمان های دیا لیتی توپ کاپی

آپارتمان های دیا لیتی توپی کاپ در زیتین بورنو گزینه برای داشتن یک زندگی خوب کنار خانواده تان انتخاب مناسبی است. برای اطلاعات بیشتر مقاله امروز را از دست ندهید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان‌ های Nef Kandilli

اسکودار Q2 2023
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
طراحی مدرن با فضاهای نشیمن جادار را ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

آپارتمان‌ های Nef Kandilli

آپارتمان‌های Nef Kandilli در اوسکودار استانبول که در آن می‌ توانید در آرامش زندگی کنید و با استفاده از مدرن‌ترین امکانات و تسهیلات از زندگی رویایی خود لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات این پروژه، اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های پارک رزیدنس

مال تپه Q2 2023
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
با مناظر جزیره باشکوه آرامش را در هر نگاه ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

آپارتمان های پارک رزیدنس

خانه رویایی خود را در موقعیتی عالی و در نزدیکی دریا و از میان بهترین آپارتمان های پارک رزیدنس در کالجیک، اسکله خریداری نمایید. برای آشنایی بیشتر با جزئیات این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های Avrupa Konutlari Camlivadi

کاغیت هانه
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
با مناظر خیره کننده، آرامش و دسترسی را ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

آپارتمان های Avrupa Konutlari Camlivadi

در آپارتمان‌های Avrupa Konutlari Camlivadi واقع در کاغیتهانه استانبول می‌توانید با آرامش در کنار خانواده دلبندتان زندگی کنید و از تماشای مناظر زیبای جنگل لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای سِبا گُلکوی

بدروم Q2 2023
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
هماهنگی طبیعت و لوکس مدرن

اطلاع از قیمت

ویلاهای سِبا گُلکوی

شما می ‌توانید خانه رویایی خود را در میان بهترین ویلاهای سبا گلکوی در بدروم ترکیه بیابید آن هم در یکی از آرام‌ ترین مناطق ترکیه و به دور از شلوغی شهر به صورت مجلل زندگی کنید. برای آشنایی بیشتر با جزئیات این پروژه، اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای Seba Mare Gundogan

بدروم
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
یک تجربه منحصر به فرد را ارائه می دهد که در آن در تمام طول سال از یک زندگی مسحورکننده لذت خواهید برد

اطلاع از قیمت

ویلاهای Seba Mare Gundogan

با خرید ویلاهای Seba Mare Gundogan در بدروم، ترکیه می توانید زندگی لاکچری را در یک خانه رویایی با امکانات رفاهی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان ‌های هارمونی تاورز

بورسا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
مکانی مثبت که در آن می توانید زندگی خود را در همه جنبه ها در هماهنگی زندگی کنید

اطلاع از قیمت

آپارتمان ‌های هارمونی تاورز

اگر به دنبال خانه‌ای عالی برای زندگی آرام در کنار خانواده خود هستید، آپارتمان‌های هارمونی تاورز در بورسا ترکیه یکی از بهترین گزینه‌ ها می ‌باشد. اینجا کلیک کنید و از شرایط و قیمت این پروژه بیشتر مطلع شوید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان‌های هاسباغچه چنگلکوی

اسکودار Q2 2023
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
به شما فرصتی برای یک سبک زندگی راحت و آسان می دهد

اطلاع از قیمت

آپارتمان‌های هاسباغچه چنگلکوی

آپارتمان‌های هاسباغچه چنگلکوی در اوسکودار، استانبول، جایی که می‌توانید خانه رویایی خود را در میان طبیعت سرسبز و بی نظیر خریداری کنید و از زندگی آرام خود لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات این پروژه اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلا‌‌های آلیا باهچه

باشاک شهیر
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
اقامتگاه های سطح بالا در یک جامعه صلح آمیز

اطلاع از قیمت

ویلا‌‌های آلیا باهچه

ویلا‌‌های آلیا باهچه در باهچه شهیر استانبول از جمله مجلل ترین خانه ویلایی ‌‌‌هایی هستند که ‌‌می‌توانید برای زندگی کردن کنار خانواده دلبندتان در ترکیه پیدا کنید. اگر به این ویلاها علاقه دارید، دراینجا کلیک کرده تا اطلاعات بیشتری بیابید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان‌های رزیدنس فرکو لاین

کاغیت هانه Q2 2023
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
مناسب جهت اخذ اقامت ترکیه

اطلاع از قیمت

آپارتمان‌های رزیدنس فرکو لاین

آپارتمان فرکو لاین رزیدنس در کاگیتان، استانبول، جایی که می‌توانید خانه رویایی خود را بخرید و به صورت مجلل در یکی از پیشرفته ترین مناطق استانبول زندگی کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و قیمت این پروژه اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های صبا نست

کاغیت هانه Q2 2023
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
یک سبک زندگی با کیفیت بالا و منحصر به فرد ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

آپارتمان های صبا نست

با خرید آپارتمان های صبا نست کائیت هانه در کائیت هانه، استانبول می توانید رویایی ترین زندگی را در مرکز استانبول تجربه کنید. پس برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان ‌‌های ‌آلیا دریم

بیلیک دوزو Q1 2024
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
مناسب جهت اخذ اقامت ترکیه

اطلاع از قیمت

آپارتمان ‌‌های ‌آلیا دریم

در آپارتمان‌های آلیا دریم واقع در بیلیکدوزو استانبول می‌توان در‌حالی که نزدیک دریا زندگی می‌کنید، به امکانات مدرن هم دسترسی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر درمورد شرایط و قیمت این آپارتمان‌ها اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای مِسِت وادی

چکمه کوی Q2 2023
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
مناسب جهت اخذ اقامت ترکیه

اطلاع از قیمت

ویلاهای مِسِت وادی

ویلاهای مست وادی در چکمکوی استانبول، جایی که می‌توانید در محله‌ای آرام و مدرن در آرامش زندگی کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات این پروژه خیره کننده اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان‌های جی تاور

باغجیلار
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
آماده حرکت و مناسب برای اخذ تابعیت ترکیه

اطلاع از قیمت

آپارتمان‌های جی تاور

آپارتمان‌های جی تاور در باغجیلار استانبول از جمله مجلل ترین خانه‌های این شهر هستند که می‌توانید در مرکز استانبول پیدا کنید. اگر مایلید در مورد شرایط و قیمت این پروژه بیشتر بدانید اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان‌های Nivo Istanbul

کوچک چکمجه
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
ارائه ضمانت اجاره به مدت 3 سال

اطلاع از قیمت

آپارتمان‌های Nivo Istanbul

آپارتمان Nivo Istanbul در کوچوکچکمچه استانبول، جایی که می‌توانید در قلب استانبول زندگی کنید و به امکانات پیشرفته دسترسی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و قیمت این پروژه اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان ‌های هلال لایف

کوچک چکمجه
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
طراحی آپارتمان های مدرن

اطلاع از قیمت

آپارتمان ‌های هلال لایف

آپارتمان‌ های هلال لایف در کوچوکچکمچه استانبول یکی از بهترین خانه‌های ترکیه است که در آن می ‌توانید نزدیک به مرکز شهر در آرامش زندگی کنید. اگر مایلید در مورد جزئیات این پروژه بیشتر بدانید اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان‌ های بلا ویستا میماروبا

بویوک چکمجه Q2 2023
خرید املاک شرکت سازنده ترکیه
آپارتمان های خانه هوشمند با چشم اندازهای خیره کننده

اطلاع از قیمت

آپارتمان‌ های بلا ویستا میماروبا

آپارتمان‌ های بلا ویستا میماروبا در بویوکچکمچه، استانبول، جایی که می‌ توانید در نزدیکی خط ساحلی مرمره زندگی کنید و از مناظر خیره کننده دریا لذت ببرید. برای آشنایی بیشتر با جزئیات این پروژه اینجا کلیک کنید.