خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه

خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه

# نام پروژه نوع منقطه حداقل قیمت تحویل
1 آپارتمان های استون لایف خرید آپارتمان در استانبول سنجاق تپه - Q3 2024
2 خرید آپارتمان در استانبول شیشلی - پروژه های آماده
3 خرید آپارتمان در استانبول آتاشهیر - پروژه های آماده
4 آپارتمان های رامس بیاند خرید آپارتمان در استانبول ساریر - Q4 2025
5 آپارتمان های مارمارین پلاس خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
6 آپارتمان های فوراو مدرن هالیک خرید آپارتمان در استانبول ایوپ - Q2 2023
7 …. خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - Q4 2023
8 خرید آپارتمان در استانبول عمرانیه - Q4 2023
9 آپارتمان های مارینا رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول دنیز استانبول - پروژه های آماده
10 آپارتمان های جنت یالووا خرید آپارتمان در یالووا یالوا - Q1 2024
11 آپارتمان های جنت کورو خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - پروژه های آماده
12 آپارتمان های بهار رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول دنیز استانبول - Q4 2024
13 خرید آپارتمان در استانبول ایوپ - پروژه های آماده
14 خرید آپارتمان در استانبول آوجیلار - Q4 2024
15 آپارتمان های موستار آتاکنت خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - پروژه های آماده
16 آپارتمان های شهیر کوناکلاری خرید آپارتمان در استانبول عمرانیه - پروژه های آماده
17 آپارتمان های پرمیوم ترند خرید آپارتمان در یالووا یالوا - پروژه های آماده
18 فروشگاه های تجاری سنتز مرتر Shops Istanbul گونگورن - پروژه های آماده
19 آپارتمان های آلباتروس لایف خرید آپارتمان در استانبول بویوک چکمجه - پروژه های آماده
20 آپارتمان های هالیج تاور خرید آپارتمان در استانبول ایوپ - Q4 2023
21 خرید آپارتمان در استانبول عمرانیه - Q4 2025
22 ویلاهای کارکا سولار پارک خرید ویلا در استانبول سیلوری - Q2 2023
23 خرید آپارتمان در استانبول عمرانیه - Q4 2025
24 آپارتمان های مدرنیاکا ایسپارتاکوله خرید آپارتمان در استانبول آوجیلار - Q4 2024
25 سوئیت آپارتمان های بگونیا خرید آپارتمان در یالووا یالوا - Q4 2023
26 آپارتمان های آکاسیا فامیلی خرید آپارتمان در یالووا یالوا - پروژه های آماده
27 آپارتمان های اوریا پارک خرید آپارتمان در استانبول عمرانیه - پروژه های آماده
28 آپارتمان های سرنیتی جاده خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - پروژه های آماده
29 آپارتمان های اکسیژن پارک گوزداغی خرید آپارتمان در استانبول پندیک - پروژه های آماده
30 آپارتمان های کوللی اولری لا مارین خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - Q4 2023
31 ویلاهای سیلین رویال کوناکالاری خرید ویلا در استانبول سیلوری - پروژه های آماده
32 آپارتمان های سرنیتی پلاس خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - پروژه های آماده
33 خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - Q2 2024
34 خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - Q3 2023
35 خرید آپارتمان در استانبول مال تپه - Q4 2023
36 آپارتمان های مانزارا آدالار خرید آپارتمان در استانبول كارتال - پروژه های آماده
37 آپارتمان های صبا سنترال خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - Q4 2024
38 آپارتمان های کیهان کاواکلی خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
39 خرید آپارتمان در استانبول ایوپ - پروژه های آماده
40 آپارتمان های گرین هیل خرید آپارتمان در استانبول كارتال - پروژه های آماده
41 ویلاهای لاجوردی رصدیه خرید ویلا در استانبول چکمه کوی - Q4 2023
42 آپارتمان های اکسلنت کوسویولو خرید آپارتمان در استانبول کادیکوی - پروژه های آماده
43 آپارتمان های پروپا ویستا خرید آپارتمان در استانبول كارتال - پروژه های آماده
44 ویلاهای کوزی خرید ویلا در استانبول شیله - Q4 2023
45 ویلاهای ساپانجا لیک خرید ویلا در استانبول ساکاریا - Q4 2023
46 آپارتمان های فرغانه خرید آپارتمان در استانبول مال تپه - Q2 2025
47 آپارتمان های کاواک خرید آپارتمان در استانبول کادیکوی - پروژه های آماده
48 خرید آپارتمان در استانبول پندیک - پروژه های آماده
49 آپارتمان های المنت عمرانیه خرید آپارتمان در استانبول عمرانیه - Q4 2023
50 آپارتمان های سلنیوم پارک خرید آپارتمان در استانبول زیتون بورنو - Q4 2023
51 املاک سیناپش بلوار صفاکوی خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - Q2 2024
52 آپارتمان های آتاپارک باهچلی اولر خرید آپارتمان در استانبول باهچه لی اولر - پروژه های آماده
53 آپارتمان های کاملیاکا کوناکلاری خرید آپارتمان در استانبول چکمه کوی - پروژه های آماده
54 آپارتمان های پروژه الیت پارک خرید آپارتمان در استانبول کادیکوی - Q2 2023
55 آپارتمان های Almis La Mer Dragos خرید آپارتمان در استانبول مال تپه - پروژه های آماده
56 آپارتمان های Antteras Nev خرید آپارتمان در استانبول عمرانیه - Q2 2023
57 آپارتمان های وادی یاسام خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - Q2 2023
58 آپارتمان های اوکوموس اولری خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
59 آپارتمان های Kiraz Evler خرید آپارتمان در استانبول باغجیلار - Q2 2023
60 آپارتمان های آسوی پلازا 9 خرید آپارتمان در استانبول زیتون بورنو - Q4 2023
61 آپارتمان های آرکاتلی اولر خرید آپارتمان در استانبول پندیک - Q4 2023
62 ویلاهای تان اورلا خرید ویلا در ازمیر ازمیر - پروژه های آماده
63 آپارتمان های موستار محل خرید آپارتمان در استانبول باشاک شهیر - Q3 2024
64 آپارتمان های لیمونلو باهچه کوناکلاری خرید آپارتمان در استانبول عمرانیه - Q4 2024
65 آپارتمان های Maslak Agaoglu خرید آپارتمان در استانبول ساریر - پروژه های آماده
66 آپارتمان های اورمان استانبول خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - Q4 2024
67 آپارتمان های سوریاپی خرید آپارتمان در آنتالیا آنتالیا - پروژه های آماده
68 آپارتمان های یو استانبول خرید آپارتمان در استانبول بشیکتاش - پروژه های آماده
69 آپارتمان های آکارورده خرید آپارتمان در استانبول بیکوز - Q4 2023
70 آپارتمان های رزیدنس این ماریوت خرید آپارتمان در ترابزون ترابزون - Q2 2023
71 آپارتمان های Bakirci توپکاپی خرید آپارتمان در استانبول زیتون بورنو - پروژه های آماده
72 آپارتمان های پارک پولا خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - Q2 2023
73 اقامتگاه ‌های Mabeyn Bahçeşehir خرید آپارتمان در استانبول خرید ویلا در استانبول باشاک شهیر - پروژه های آماده
74 آپارتمان های Gezgen رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - Q1 2023
75 آپارتمان های رویال گاردن یاکاجیک خرید آپارتمان در استانبول كارتال - پروژه های آماده
76 آپارتمان های Onur Park Life خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - Q3 2023
77 آپارتمان های نت لونت خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - پروژه های آماده
78 آپارتمان‌ های میرادور توزلا خرید آپارتمان در استانبول توزلا - Q3 2023
79 آپارتمان هاي کسری لنا خرید آپارتمان در استانبول سنجاق تپه - پروژه های آماده
80 آپارتمان های آنت هیل رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول شیشلی - پروژه های آماده
81 آپارتمان های وارول پارک خرید آپارتمان در استانبول كارتال - پروژه های آماده
82 آپارتمان های تام تام خرید آپارتمان در استانبول بی اوغلو - پروژه های آماده
83 آپارتمان های دراگوس مارین خرید آپارتمان در استانبول كارتال - پروژه های آماده
84 آپارتمان های دیا سنترو توپ کاپی خرید آپارتمان در استانبول زیتون بورنو - پروژه های آماده
85 آپارتمان های فلورس کوناکلاری خرید آپارتمان در استانبول زیتون بورنو - پروژه های آماده
86 آپارتمان‌ های Nef Nakkastepe خرید آپارتمان در استانبول اسکودار - پروژه های آماده
87 آپارتمان های جی یو خرید آپارتمان در استانبول باغجیلار - پروژه های آماده
88 ویلا های Kilic Ceylan خرید ویلا در استانبول سیلوری - Q2 2023
89 آپارتمان‌ های گلدن هورن خرید آپارتمان در استانبول ایوپ - Q2 2023
90 آپارتمان های صبا سوئیت خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - پروژه های آماده
91 آپارتمان های زیوربی 91 خرید آپارتمان در استانبول کادیکوی - Q2 2023
92 آپارتمان‌ های جی واندا ویستا خرید آپارتمان در استانبول باغجیلار - پروژه های آماده
93 آپارتمان ‌های اولچای پوینت رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - پروژه های آماده
94 آپارتمان ‌های مارین سیتی خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
95 آپارتمان های توپکاپی 29 خرید آپارتمان در استانبول زیتون بورنو - Q4 2023
96 آپارتمان های الا کاملیکا خرید آپارتمان در استانبول اسکودار - پروژه های آماده
97 آپارتمان های بیوک یالی خرید آپارتمان در استانبول زیتون بورنو - پروژه های آماده
98 آپارتمان ‌های Keles Center خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - پروژه های آماده
99 آپارتمان ‌های کوردون استانبول خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - Q2 2023
100 خانه ‌های ویلایی Madnasa خرید آپارتمان در بدروم بدروم - پروژه های آماده
101 آپارتمان های آنادولو پارک خرید آپارتمان در استانبول مال تپه - پروژه های آماده
102 آپارتمان های سارای کنت کوناکلاری خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - Q2 2024
103 ویلاهای Big Country خرید ویلا در استانبول بویوک چکمجه - Q1 2024
104 آپارتمان ‌های شماره 27 رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - Q4 2024
105 آپارتمان های اتو کائیت هانه خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - پروژه های آماده
106 آپارتمان های دیا لیتی توپ کاپی خرید آپارتمان در استانبول زیتون بورنو - Q3 2023
107 آپارتمان‌ های Nef Kandilli خرید آپارتمان در استانبول اسکودار - Q2 2023
108 …. خرید آپارتمان در استانبول مال تپه - Q2 2023
109 آپارتمان های Avrupa Konutlari Camlivadi خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - پروژه های آماده
110 ویلاهای سِبا گُلکوی خرید ویلا در بدروم بدروم - Q2 2023
111 ویلاهای Seba Mare Gundogan خرید ویلا در بدروم بدروم - پروژه های آماده
112 آپارتمان ‌های هارمونی تاورز خرید آپارتمان در بورسا بورسا - پروژه های آماده
113 آپارتمان‌های هاسباغچه چنگلکوی خرید آپارتمان در استانبول اسکودار - Q2 2023
114 ویلا‌‌های آلیا باهچه خرید ویلا در استانبول باشاک شهیر - پروژه های آماده
115 آپارتمان‌های رزیدنس فرکو لاین خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - Q2 2023
116 آپارتمان های صبا نست خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - Q2 2023
117 آپارتمان ‌‌های ‌آلیا دریم خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - Q1 2024
118 ویلاهای مِسِت وادی خرید ویلا در استانبول چکمه کوی - Q2 2023
119 آپارتمان‌های جی تاور خرید آپارتمان در استانبول باغجیلار - پروژه های آماده
120 آپارتمان‌های Nivo Istanbul خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - پروژه های آماده
121 آپارتمان ‌های هلال لایف خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - پروژه های آماده
122 آپارتمان‌ های بلا ویستا میماروبا خرید آپارتمان در استانبول بویوک چکمجه - Q2 2023
123 آپارتمان های لو مونتانا خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - Q4 2023
124 آپارتمان‌ های آیکون تاور خرید آپارتمان در ازمیر ازمیر - پروژه های آماده
125 آپارتمان‌ های امپایر استانبول خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - پروژه های آماده
126 آپارتمان‌ های پرستیژ اِولِری خرید آپارتمان در استانبول بویوک چکمجه - پروژه های آماده
127 آپارتمان های هبدومون باکرکوی خرید آپارتمان در استانبول باکرکوی - Q2 2024
128 آپارتمان‌های رویال گلد باباجان خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - پروژه های آماده
129 آپارتمان های یسار رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول کادیکوی - پروژه های آماده
130 آپارتمان های Babacan Palace خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - پروژه های آماده
131 سوئیت ‌های Babacan Prime خرید آپارتمان در استانبول باغجیلار - پروژه های آماده
132 آپارتمان های Babacan Premium خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - پروژه های آماده
133 آپارتمان های یامان رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول کادیکوی - پروژه های آماده
134 آپارتمان های صفا عزت اوگار رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول کادیکوی - پروژه های آماده
135 آپارتمان‌های‌ ‌‌کورو رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول کادیکوی - Q2 2023
136 آپارتمان های بیرلیک رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول کادیکوی - پروژه های آماده
137 آپارتمان های الماس استانبول خرید آپارتمان در استانبول بویوک چکمجه - پروژه های آماده
138 آپارتمان های هلال هیل 1 خرید آپارتمان در استانبول بویوک چکمجه - پروژه های آماده
139 ویلاهای اُمرلی 28 خرید ویلا در استانبول چکمه کوی - پروژه های آماده
140 آپارتمان های سلوی رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول باغجیلار - Q4 2023
141 آپارتمان ‌های “Nlogo” خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - پروژه های آماده
142 آپارتمان های هلال هیل 2 خرید آپارتمان در استانبول بویوک چکمجه - Q2 2023
143 آپارتمان های سمبول استانبول خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - پروژه های آماده
144 اقامتگاه مِرکِز حیات خرید آپارتمان در استانبول سلطان بیلی - پروژه های آماده
145 .. خرید ویلا در بدروم بدروم - Q1 2023
146 آپارتمان های اونیو استانبول خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
147 آپارتمان ‌های رادیوس سفاکوی خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - Q4 2024
148 آپارتمان های الیا ۴ مویسم خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - Q4 2023
149 خرید آپارتمان در استانبول كارتال - Q4 2024
150 آپارتمان‌ های ماورا رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول باشاک شهیر - Q1 2023
151 ویلاهای گان یوزو خرید ویلا در استانبول بیلیک دوزو - Q2 2023
152 آپارتمان های گل پارک یووم خرید آپارتمان در استانبول بایرام پاشا - پروژه های آماده
153 آپارتمان ‌های فلوریا پارک خرید آپارتمان در استانبول باکرکوی - پروژه های آماده
154 خرید ویلا در استانبول سیلوری - Q4 2022
155 آپارتمان های Motivada خرید آپارتمان در استانبول شیشلی - پروژه های آماده
156 آپارتمان ‌های مترونوم استانبول خرید آپارتمان در استانبول عمرانیه - Q4 2023
157 خانه های Beytturk سامر هاوس خرید آپارتمان در یالووا یالوا - Q1 2024
158 آپارتمان‌ های لیک سیتی خرید آپارتمان در بورسا بورسا - Q1 2025
159 آپارتمان های لوکا محل خرید آپارتمان در استانبول زیتون بورنو - پروژه های آماده
160 آپارتمان ‌های عمارت باشاکشهیر خرید آپارتمان در استانبول باشاک شهیر - Q2 2024
161 ویلا های لاوین ماریس خرید ویلا در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
162 آپارتمان‌ های نیداپارک کوچوکیالی خرید آپارتمان در استانبول مال تپه - Q1 2024
163 آپارتمان های Sega Cennet خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - Q2 2023
164 املاک اکسیس استانبول خرید آپارتمان در استانبول بایرام پاشا - پروژه های آماده
165 آپارتمان ‌های “Sun of Silivri” خرید آپارتمان در استانبول سیلوری - پروژه های آماده
166 آپارتمان های “Dky Sahil” خرید آپارتمان در استانبول كارتال - Q4 2023
167 آپارتمان های دکی کارتال خرید آپارتمان در استانبول كارتال - Q2 2023
168 آپارتمان‌های استانبول آتاپارک خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - Q4 2022
169 آپارتمان های هیل گاردن 216 خرید آپارتمان در استانبول اسکودار - Q4 2024
170 آپارتمان های هایدساید رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول عمرانیه - پروژه های آماده
171 ویلاهای گاردن سی خرید ویلا در استانبول کوجالی - پروژه های آماده
172 ویلاهای آرتی باحچه شهیر خرید ویلا در استانبول باشاک شهیر - Q4 2023
173 آپارتمان های سوئیفت 165 خرید آپارتمان در استانبول كارتال - پروژه های آماده
174 آپارتمان های Park 34 خرید آپارتمان در استانبول كارتال - پروژه های آماده
175 آپارتمان میدان باشاک شهیر خرید آپارتمان در استانبول باشاک شهیر - پروژه های آماده
176 آپارتمان هلال کوناکلاری خرید آپارتمان در استانبول بویوک چکمجه - پروژه های آماده
177 آپارتمان های الیت لایف رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
178 آپارتمان های سنتریک استانبول خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - Q4 2023
179 آپارتمان مرکان کناکلاری خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
180 آپارتمان‌ های سیلتاس پانوراما خرید آپارتمان در استانبول پندیک - پروژه های آماده
181 آپارتمان های وسن یالیلاری خرید آپارتمان در استانبول توزلا - پروژه های آماده
182 ویلاهای سیله سافت خرید ویلا در استانبول شیله - پروژه های آماده
183 آپارتمان‌های SESport خرید آپارتمان در استانبول سلطان قاضی - پروژه های آماده
184 آپارتمان های تما استانبول 2 خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - پروژه های آماده
185 آپارتمان های اس مارین کناکلاری خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
186 آپارتمان های As Concept خرید آپارتمان در استانبول باشاک شهیر - پروژه های آماده
187 آپارتمان های المپیا پارک خرید آپارتمان در آنتالیا آنتالیا - پروژه های آماده
188 آپارتمان های میلا خرید آپارتمان در آنتالیا آنتالیا - پروژه های آماده
189 آپارتمان های کوچا 2 خرید آپارتمان در آنتالیا آنتالیا - پروژه های آماده
190 آپارتمان های کوچا 1 خرید آپارتمان در آنتالیا آنتالیا - پروژه های آماده
191 آپارتمان های آدابوکو خرید آپارتمان در بدروم بدروم - پروژه های آماده
192 آپارتمان های فور ویندز خرید آپارتمان در استانبول کادیکوی - پروژه های آماده
193 ویلاهای گولوک خرید ویلا در بدروم بدروم - پروژه های آماده
194 ویلاهای گوندوگان خرید ویلا در بدروم بدروم - پروژه های آماده
195 ویلاهای کادیکالسی خرید ویلا در بدروم بدروم - پروژه های آماده
196 ویلاهای ترکبوکو خرید ویلا در بدروم بدروم - پروژه های آماده
197 خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
198 ویلاهای بدروم سنترال خرید ویلا در بدروم بدروم - پروژه های آماده
199 عمارت های دمیربوکو خرید ویلا در بدروم بدروم - پروژه های آماده
200 ویلاهای یالیکاواک 10 خرید ویلا در بدروم بدروم - پروژه های آماده
201 آپارتمان های گیز کوله خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
202 مغازه های اتوپیا Shops Istanbul اسنیورت - پروژه های آماده
203 آپارتمان ورا یاسام خرید آپارتمان در استانبول ایوپ - Q3 2023
204 آپارتمان های هابیتات کناکلاری خرید آپارتمان در استانبول سلطان قاضی - پروژه های آماده
205 املاک سی لایف 41 کوجالی، ازمیت - پروژه های آماده
206 آپارتمان‌ های Kırlangıç Evler خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
207 آپارتمان های آستون لونت خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - Q3 2023
208 آپارتمان فلورا رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول آتاشهیر - پروژه های آماده
209 آپارتمان های گاردن پارک خرید آپارتمان در استانبول آرناووت کوی - پروژه های آماده
210 ویلاهای 4 میوسیم خرید ویلا در استانبول بویوک چکمجه - پروژه های آماده
211 ویلاهای گاردنیا خرید ویلا در استانبول بیکوز - پروژه های آماده
212 آپارتمان های پریمیر کمپس خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - پروژه های آماده
213 ویلاهای اینویکتوس خرید ویلا در ازمیر ازمیر - پروژه های آماده
214 املاک اینویکتوس آلاکاتی خرید آپارتمان در ازمیر ازمیر - پروژه های آماده
215 آپارتمان های DAP تراس کیوله خرید آپارتمان در استانبول كارتال - پروژه های آماده
216 آپارتمان فورتیس سینانلی خرید آپارتمان در استانبول کادیکوی - پروژه های آماده
217 ویلاهای میسک خرید ویلا در استانبول بویوک چکمجه - Q4 2022
218 آپارتمان‌های پگا کارتال خرید آپارتمان در استانبول كارتال - پروژه های آماده
219 آپارتمان های تکسیم پتک خرید آپارتمان در استانبول شیشلی - پروژه های آماده
220 املاک توسکانا وادیسی خرید ویلا در استانبول بویوک چکمجه - پروژه های آماده
221 ویلاهای ولونی اومرلی خرید ویلا در استانبول بیکوز - پروژه های آماده
222 آپارتمان ‌های نووی بازار خرید آپارتمان در استانبول قاضی عثمان پاشا - پروژه های آماده
223 آپارتمان دوسو دوسی خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - پروژه های آماده
224 ویلاهای تراس 3 خرید ویلا در ترابزون ترابزون - پروژه های آماده
225 آپارتمان دمیر گاردن خرید آپارتمان در استانبول پندیک - پروژه های آماده
226 خرید آپارتمان در استانبول بویوک چکمجه - پروژه های آماده
227 آپارتمان های فلت 24 خرید آپارتمان در استانبول باغجیلار - پروژه های آماده
228 آپارتمان های آوروپا کنوتلاری ساکلی وادی خرید آپارتمان در استانبول ساریر - پروژه های آماده
229 آپارتمان های بانو اولری ایسپارتکیوله 4 خرید آپارتمان در استانبول آوجیلار - پروژه های آماده
230 بانو اولری ایسپارتکیوله استیج 1/2 خرید آپارتمان در استانبول آوجیلار - پروژه های آماده
231 آپارتمان های کارمار ساکورا خرید آپارتمان در استانبول باغجیلار - پروژه های آماده
232 آپارتمان های اوین پارک خرید آپارتمان در استانبول ایوپ - Q4 2022
233 آپارتمان های آتاشهیر مدرن خرید آپارتمان در استانبول آتاشهیر - پروژه های آماده
234 آپارتمان های رسیم مدرن خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - Q3 2022
235 آپارتمان های سینپاش بلوارد چانکایا - پروژه های آماده
236 آپارتمان های سینپاش چانکایا - پروژه های آماده
237 آپارتمان های لئوس رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول بشیکتاش - پروژه های آماده
238 آپارتمان های لوکسرا میدان خرید آپارتمان در استانبول باغجیلار - پروژه های آماده
239 آپارتمان های لوکسرا گونشلی خرید آپارتمان در استانبول باغجیلار - پروژه های آماده
240 آپارتمان های سینپاش آلتینوران چانکایا - پروژه های آماده
241 آپارتمان های دنیا شهیر مالتِپه خرید آپارتمان در استانبول مال تپه - Q1 2023
242 ویلاهای توتکو خرید ویلا در استانبول بویوک چکمجه - Q1 2024
243 آپارتمان های پانورامای آبی توتکو خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - پروژه های آماده
244 آپارتمان های کواترو خرید آپارتمان در استانبول عمرانیه - پروژه های آماده
245 آپارتمان های E-5 رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول شیشلی - Q4 2022
246 آپارتمان گونشلی خرید آپارتمان در استانبول باغجیلار - پروژه های آماده
247 آپارتمان های عمارت “Validebağ” خرید آپارتمان در استانبول اسکودار - پروژه های آماده
248 آپارتمان های فلامینگو آلکنت خرید آپارتمان در استانبول بویوک چکمجه - Q1 2024
249 آپارتمان های قدراج گوزداغی خرید آپارتمان در استانبول پندیک - پروژه های آماده
250 آپارتمان های استانبول وادی اولری خرید آپارتمان در استانبول قاضی عثمان پاشا - پروژه های آماده
251 استون پالاس 2911 خرید آپارتمان در استانبول زیتون بورنو - Q1 2023
252 آپارتمان های باشاک پورت خرید آپارتمان در استانبول باشاک شهیر - Q4 2023
253 کلنی کولیوینگ خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - Q4 2023
254 آپارتمان‌های ترسانه استانبول خرید آپارتمان در استانبول بی اوغلو - پروژه های آماده
255 آپارتمان های باهار یاکا خرید آپارتمان در استانبول ایوپ - پروژه های آماده
256 آپارتمان های پارک ایستاسیون خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - پروژه های آماده
257 کوناک رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - پروژه های آماده
258 کوشو یولو کورو اولری خرید آپارتمان در استانبول اسکودار - پروژه های آماده
259 آپارتمان یاشام مارمارا خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
260 آپارتمان کاراجا لایف خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
261 آپارتمان اتو آتاشهیر خرید آپارتمان در استانبول آتاشهیر - Q1 2024
262 آپارتمان لوتوس خرید آپارتمان در استانبول شیشلی - پروژه های آماده
263 آپارتمان یاکاپارک خرید آپارتمان در استانبول كارتال - Q4 2022
264 آپارتمان های صبا حیات خرید آپارتمان در استانبول عمرانیه - پروژه های آماده
265 Taraca Palaces خرید ویلا در استانبول بویوک چکمجه - پروژه های آماده
266 آپارتمان پرستیژ کوناکلاری خرید آپارتمان در استانبول اسکودار - پروژه های آماده
267 آپارتمان‌های تویا نکست خرید آپارتمان در استانبول باغجیلار - Q4 2022
268 آپارتمان توآل باهچه کنت خرید آپارتمان در استانبول باشاک شهیر - پروژه های آماده
269 ویلاهای یشیل یاکا کرو خرید ویلا در استانبول بویوک چکمجه - پروژه های آماده
270 آپارتمان یالی آتاکوی خرید آپارتمان در استانبول باکرکوی - پروژه های آماده
271 آپارتمان های لیلیا گاردن خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
272 آپارتمان دیار کوناکلاری خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - پروژه های آماده
273 آپارتمان اسکای باهچه شهیر خرید آپارتمان در استانبول باشاک شهیر - پروژه های آماده
274 اس تاورز خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - پروژه های آماده
275 آپارتمان نیداپارک خرید آپارتمان در استانبول اسکودار - پروژه های آماده
276 ویلاهای کالیون مارینا خرید ویلا در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
277 ویلاهای دوسلر وادیسی ریوا خرید ویلا در استانبول بیکوز - پروژه های آماده
278 آپارتمان استرادا خرید آپارتمان در استانبول باشاک شهیر - پروژه های آماده
279 آپارتمان های دلتا خرید آپارتمان در استانبول باهچه لی اولر - پروژه های آماده
280 آپارتمان باتی شهیر خرید آپارتمان در استانبول باشاک شهیر - پروژه های آماده
281 آپارتمان کاسا مارین خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - Q4 2022
282 برج رفرنس کارتال خرید آپارتمان در استانبول كارتال - پروژه های آماده
283 آپارتمان پیاله پاشا خرید آپارتمان در استانبول بی اوغلو - پروژه های آماده
284 آپارتمان های اکسلنت خرید آپارتمان در استانبول کادیکوی - Q4 2022
285 آپارتمان های یسیلی ماوی مالتپه خرید آپارتمان در استانبول مال تپه - پروژه های آماده
286 TEM Avrasya رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول قاضی عثمان پاشا - پروژه های آماده
287 آپارتمان وست ساید استانبول خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
288 آپارتمان یالوا هیلز خرید آپارتمان در یالووا یالوا - پروژه های آماده
289 آپارتمان های آپلایف خرید آپارتمان در استانبول کادیکوی - پروژه های آماده
290 آپارتمان های توپکاپی اولری خرید آپارتمان در استانبول فاتح - پروژه های آماده
291 آپارتمان های سِمت باهچه کنت خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - پروژه های آماده
292 آپارتمانهای بی گاردن خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
293 آپارتمان های بی تپه خرید آپارتمان در یالووا یالوا - پروژه های آماده
294 آپارتمان های دلتا دبی کامفورت واترپارک خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - Q4 2022
295 آپارتمان گارات بیلیکدوزو خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - Q4 2022
296 E5 رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول شیشلی - Q3 2022
297 دیالیتی آفیس فاتح - Q3 2023
298 آپارتمان های دیا ماری خرید آپارتمان در استانبول بویوک چکمجه - پروژه های آماده
299 آپارتمان های دیا بلا خرید آپارتمان در استانبول بویوک چکمجه - پروژه های آماده
300 آپارتمان های کاغیت هانه ساکلی کنت خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - پروژه های آماده
301 آپارتمان الیسیوم الیت خرید آپارتمان در استانبول کادیکوی - پروژه های آماده
302 آپارتمان تکسیم پالاس خرید آپارتمان در استانبول شیشلی - پروژه های آماده
303 آپارتمان های آسفور کارتال خرید آپارتمان در استانبول كارتال - پروژه های آماده
304 اقامتهای (کارات34) خرید آپارتمان در استانبول باهچه لی اولر - پروژه های آماده
305 اقامتگاه های سلنیوم آتاکوی خرید آپارتمان در استانبول باکرکوی - پروژه های آماده
306 اوریا پارک رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول بیکوز - پروژه های آماده
307 آپارتمان های نارلی باهچه اولری خرید آپارتمان در استانبول عمرانیه - Q4 2022
308 آپارتمان های وادی پانوراما خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - Q1 2023
309 ایمپریوم نامبر ۱ رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - پروژه های آماده
310 آپارتمان های نیشانتاشی خرید آپارتمان در استانبول شیشلی - پروژه های آماده
311 آپارتمان های آلیا مرجان خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
312 آپارتمان تُرکام E5 خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - پروژه های آماده
313 داپ وادیسی آفیس کاغیت هانه - پروژه های آماده
314 آپارتمان اونالتی دوکوز خرید آپارتمان در استانبول زیتون بورنو - پروژه های آماده
315 JB Panorama Apartments خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - پروژه های آماده
316 خرید آپارتمان در استانبول بویوک چکمجه - پروژه های آماده
317 خرید آپارتمان در استانبول بویوک چکمجه - پروژه های آماده
318 اسکای لند رزیدنس در سیرانتپه خرید آپارتمان در استانبول ساریر - پروژه های آماده
319 آپارتمان های رفرنس باهچه شهیر خرید آپارتمان در استانبول باشاک شهیر - پروژه های آماده
320 رز مارین بیوتیک خرید آپارتمان در استانبول بویوک چکمجه - Q4 2022
321 آپارتمان های یدی ماوی خرید آپارتمان در استانبول زیتون بورنو - پروژه های آماده
322 خرید آپارتمان در استانبول گونگورن - پروژه های آماده
323 آپارتمانهای تمپو سیتی خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - پروژه های آماده
324 اقامتگاه های آدرس آتاکنت خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - پروژه های آماده
325 آپارتمان های میا ترمال خرید آپارتمان در یالووا یالوا - پروژه های آماده
326 آپارتمانهای GÜL پروج اکسپرس خرید آپارتمان در استانبول باغجیلار - پروژه های آماده
327 اقامتگاه های سلنیوم رتور خرید آپارتمان در استانبول باکرکوی - پروژه های آماده
328 خرید آپارتمان در استانبول زیتون بورنو - پروژه های آماده
329 بیوک یالی لافت خرید ویلا در استانبول زیتون بورنو - پروژه های آماده
330 خرید آپارتمان در استانبول كارتال - پروژه های آماده
331 آپارتمان های الیت کانسپت خرید آپارتمان در استانبول کادیکوی - پروژه های آماده
332 آپارتمانهای آلیا اونیست خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
333 آپارتمان های نورول پارک خرید آپارتمان در استانبول باغجیلار - پروژه های آماده
334 هاوس رزیدنس خرید ویلا در بدروم بدروم - Q2 2022
335 برج کوازار خرید آپارتمان در استانبول شیشلی - پروژه های آماده
336 آپارتمان های بیاز پارک خرید آپارتمان در استانبول زیتون بورنو - پروژه های آماده
337 آپارتمان های آروپا کنوتلارو یامانولر خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - Q3 2022
338 Inn دلوکسیا رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول باشاک شهیر - پروژه های آماده
339 بومونتی رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول شیشلی - پروژه های آماده
340 پلات تاور خرید آپارتمان در استانبول باغجیلار - پروژه های آماده
341 اپتیمایست رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول کادیکوی - پروژه های آماده
342 آپارتمان های بی ترک بوتیک خرید آپارتمان در یالووا یالوا - پروژه های آماده
343 آپارتمان های بی تپه پلاس خرید آپارتمان در یالووا یالوا - پروژه های آماده
344 بیترک اورامان آپارتمنت خرید آپارتمان در یالووا یالوا - پروژه های آماده
345 آپارتمان های فیروز کاناکلاری 3S خرید آپارتمان در استانبول آوجیلار - پروژه های آماده
346 دریم لند ویلاز خرید ویلا در یالووا یالوا - پروژه های آماده
347 آپارتمان های ویرا استانبول خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
348 آپارتمان های فورس مارینا خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
349 تورون سنتر خرید آپارتمان در استانبول شیشلی - پروژه های آماده
350 پارادایز هومز خرید آپارتمان در یالووا یالوا - پروژه های آماده
351 Balance Güneşlı دفتر خانگی خرید آپارتمان در استانبول کوچک چکمجه - پروژه های آماده
352 آپارتمان های نف استانبول خرید آپارتمان در استانبول زیتون بورنو - پروژه های آماده
353 3 استانبول آپارتمنت خرید آپارتمان در استانبول باشاک شهیر - Q4 2022
354 آپارتمان های آلیا دولونای خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
355 ویلاهای آلیا بلا خرید ویلا در استانبول بیلیک دوزو - Q2 2023
356 آپارتمان های کاسا بلو خرید آپارتمان در استانبول بویوک چکمجه - پروژه های آماده
357 آپارتمان اکسن استانبول خرید آپارتمان در استانبول عمرانیه - پروژه های آماده
358 آپارتمانهای LIV Marmara خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
359 LIV Marine خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
360 مجموعه ویلاهای 34 سپانجا خرید ویلا در استانبول ساکاریا - پروژه های آماده
361 آپارتمان های میدان پاکوپلو خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
362 یالچین تپه رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - پروژه های آماده
363 آپارتمان های کالت آوجیلار خرید آپارتمان در استانبول آوجیلار - پروژه های آماده
364 دفاتر کوزئی یاکاسی باشاک شهیر - پروژه های آماده
365 ویلاهای هارمونی خرید ویلا در کوش آداسی کوش آداسی - پروژه های آماده
366 سوئیت های باهچه شهیر خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - پروژه های آماده
367 برج نورول خرید آپارتمان در استانبول شیشلی - پروژه های آماده
368 آپارتمان های آلیا تراس خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - پروژه های آماده
369 موهیت آپارتمنت خرید آپارتمان در استانبول سنجاق تپه - پروژه های آماده
370 آپارتمان های رفورم لایو خرید آپارتمان در استانبول آوجیلار - پروژه های آماده
371 آپارتمانهای میدان آردچلی خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - پروژه های آماده
372 آپارتمانهای BAHÇEYAKA خرید آپارتمان در استانبول آوجیلار - پروژه های آماده
373 آپارتمان های DKY ON خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - پروژه های آماده
374 آپارتمان های استی چکن خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - Q4 2022
375 آپارتمانهای شهر دریا خرید آپارتمان در استانبول كارتال - پروژه های آماده
376 آپارتمان های ناول مال تپه خرید آپارتمان در استانبول مال تپه - پروژه های آماده
377 آپارتمانهای پانورامایGümüş خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - Q4 2022
378 ساختمان‌های بانیستا خرید آپارتمان در استانبول بی اوغلو - پروژه های آماده
379 آپارتمان های مهلا بومونتی ازمیر خرید آپارتمان در ازمیر ازمیر - Q2 2022
380 آپارتمان های جر خرید آپارتمان در استانبول فاتح - پروژه های آماده
381 آپارتمان های آرنا نوانس خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
382 آپارتمان های جوکورمان خرید آپارتمان در استانبول عمرانیه - پروژه های آماده
383 آپارتمان های مدرن بورسا خرید آپارتمان در بورسا بورسا - پروژه های آماده
384 اقامتگاه آکار بلو خرید آپارتمان در استانبول بیکوز - پروژه های آماده
385 آپارتمان های فایننس شهیر خرید آپارتمان در استانبول آتاشهیر - پروژه های آماده
386 آپارتمان های آیدوس کانتری خرید آپارتمان در استانبول سنجاق تپه - پروژه های آماده
387 بیز تاورز خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - پروژه های آماده
388 رادیوس رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - پروژه های آماده
389 برج آلمینا خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - پروژه های آماده
390 آپارتمان های جنیاپ لینک خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - Q3 2023
391 آپارتمان پرووا34 خرید آپارتمان در استانبول باکرکوی - پروژه های آماده
392 خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
393 آتران استانبول آپارتمانت خرید آپارتمان در استانبول اسنیورت - پروژه های آماده
394 مرمرا رزیدنس ۴ خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
395 اقامتگاه های نوباهار خرید آپارتمان در استانبول اسکودار - پروژه های آماده
396 آپارتمانهای بوتانیکا استانبول خرید آپارتمان در استانبول بیلیک دوزو - پروژه های آماده
397 پروژه آپارتمانی استانبول 216 خرید آپارتمان در استانبول کادیکوی - پروژه های آماده
398 برج وارلیک خرید آپارتمان در استانبول باغجیلار - پروژه های آماده
399 اقامتگاه های سلنیوم رتور 9 خرید آپارتمان در استانبول باکرکوی - پروژه های آماده
400 مارینا 24 خرید آپارتمان در استانبول بویوک چکمجه - پروژه های آماده
401 پروژه عمارت های صدف خرید آپارتمان در استانبول دنیز استانبول - پروژه های آماده
402 آپارتمان های مرجان خرید آپارتمان در استانبول دنیز استانبول - پروژه های آماده
403 پرایم استانبول رزیدنس خرید آپارتمان در استانبول باهچه لی اولر - پروژه های آماده
404 خانه های مارینا خرید ویلا در استانبول دنیز استانبول - پروژه های آماده
405 آپارتمان تم اکسپرس خرید آپارتمان در استانبول باغجیلار - پروژه های آماده
406 برج تایم خرید آپارتمان در استانبول آتاشهیر - Q2 2022
407 آپارتمان های لونت 5 خرید آپارتمان در استانبول ایوپ - پروژه های آماده
408 آپارتمان های 2 بلاکس خرید آپارتمان در استانبول کاغیت هانه - پروژه های آماده
409 (کاسر اللا) Kasr-I Ala خرید آپارتمان در استانبول اسکودار - پروژه های آماده

خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های استون لایف

سنجاق تپه Q3 2024
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
اقامتگاه های راحت با مفهوم معماری مدرن

اطلاع از قیمت

آپارتمان های استون لایف

آپارتمان های استون لایف جاده در سنجان تپه، استانبول برای سرمایه گذاران و خریدارانی که به دنبال پیدا کردن املاک سودمند هستند، گزینه مناسبی در نظر گرفته می شوند. برای جزئیات بیشتر این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : …

شیشلی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
پروژه شگفت انگیز طبیعت و شهر را با هم ترکیب می کند

اطلاع از قیمت

درخواست پاسخ به تماس : …

آتاشهیر
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه

اطلاع از قیمت

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های رامس بیاند

ساریر Q4 2025
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
با ارزش ترین و منحصر به فرد ترین مکان با بهترین مناظر بسفر

اطلاع از قیمت

آپارتمان های رامس بیاند

آپارتمان های رامس در ساریر، استانبول جایی است که می‌توانید پول خود را در موقعیتی عالی سرمایه‌گذاری کنید و در پروژه‌ای شگفت‌انگیز در ترکیه سکونت داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های مارمارین پلاس

بیلیک دوزو
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
افزایش به عنوان یک فضای زندگی با مفهوم خانوادگی

اطلاع از قیمت

آپارتمان های مارمارین پلاس

آپارتمان های مارمارین پلاس در بیلیک دوزو استانبول همان املاکی هستند که می‌توانید خانه رویایی خود را در موقعیتی عالی و با قیمتی جذاب خریداری کنید. برای اطلاع از جزئیات بیشتر از این موقعیت سرمایه‌گذاری عالی، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های فوراو مدرن هالیک

ایوپ Q2 2023
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
آپارتمان های لوکس با امکاناتی که فضا و راحتی می بخشد

اطلاع از قیمت

آپارتمان های فوراو مدرن هالیک

آپارتمان‌های فوراو مدرن هالیک در ایوپ سلطان، استانبول جایی است که می‌توانید در آرامش و در میان امکانات عالی زندگی کنید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت‌های این پروژه، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : ….

بیلیک دوزو Q4 2023
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
مناسب جهت اخذ اقامت ترکیه

اطلاع از قیمت

….

درخواست پاسخ به تماس : …

عمرانیه Q4 2023
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
یک زندگی ممتاز با موقعیت مکانی منحصر به فرد ارائه دهید

اطلاع از قیمت

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های مارینا رزیدنس

دنیز استانبول
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
اقامتگاه های شگفت انگیز با منظره پانوراما دریا

اطلاع از قیمت

آپارتمان های مارینا رزیدنس

خانه رویایی خود را از میان آپارتمان‌های مدرن مارینا رزیدنس در دنیز استانبول، ترکیه انتخاب کنید و در کنار دریا زندگی آرامی داشته باشید. برای اطلاع از جزئیات بیشتر در رابطه با این سرمایه‌گذاری عالی، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های جنت یالووا

یالوا Q1 2024
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
منظره دریا و چشم انداز سرسبز کوه را در موقعیت استراتژیک ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

آپارتمان های جنت یالووا

آپارتمان‌های جنت یالووا در یالووا، ترکیه جایی است که می‌توانید خانه خریداری کنید و در راحتی و آسایش زندگی کنید و از محیط سرشار از آرامش اطراف لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این پروژه، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های جنت کورو

کوچک چکمجه
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
منظره سیری ناپذیری که میزبان آبی و سبز است در انتظار شماست

اطلاع از قیمت

آپارتمان های جنت کورو

خانه رویایی خود را از میان بهترین آپارتمان‌های جنت کورو در کوچوک چکمجه استانبول انتخاب کنید. در این املاک می‌توانید زندگی شاد و سرمایه‌گذاری ارزشمندی داشته باشید. برای اطلاع از جزئیات این پروژه، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های بهار رزیدنس

دنیز استانبول Q4 2024
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
تنها شهر ساحلی با اسکله تفریحی در شهر بزرگ استانبول

اطلاع از قیمت

آپارتمان های بهار رزیدنس

آپارتمان‌های بهار رزیدنس در دنیز استانبول، ترکیه جایی است که می‌توانید پول خود را در پروژه‌ای سودمند سرمایه‌گذاری کنید و در منطقه‌ای عالی با تمام امکانات سکونت داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید این پروژه، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : …

ایوپ
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
مناسب جهت اخذ اقامت ترکیه

اطلاع از قیمت

درخواست پاسخ به تماس : …

آوجیلار Q4 2024
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
ارائه راحتی نامحدود با ویژگی تجهیزات کامل آن

اطلاع از قیمت

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های موستار آتاکنت

کوچک چکمجه
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
زندگی با کیفیت و سرمایه گذاری سودآور را ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

آپارتمان های موستار آتاکنت

در بین آپارتمان های موستار آتاکنت در کوچوک چکمجه، استانبول می توانید ملک جدیدی بخرید و از زندگی شاد و از بازدهی سود بالای سرمایه گذاری لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر از جزئیات این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های شهیر کوناکلاری

عمرانیه
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
امکانات تفریحی و اجتماعی زیادی را ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

آپارتمان های شهیر کوناکلاری

در بین مدرن ترین آپارتمان های شهیر کوناکلاری در عمرانیه، استانبول می توانید خانه رویایی خود را پیدا کنید و سرمایه گذاری سودمندی داشته باشید. برای جزئیات بیشتر از این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های پرمیوم ترند

یالوا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
آپارتمان های مد روز با ویژگی های خیره کننده و امکانات اجتماعی

اطلاع از قیمت

آپارتمان های پرمیوم ترند

آپارتمان های پرمیوم ترند در یالوا، ترکیه برای سرمایه گذاران و خریداران بهترین گزینه به حساب می آید. برای اطلاعات بیشتر از شرایط و قیمت ها با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : فروشگاه های تجاری سنتز مرتر

گونگورن
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
مناسب جهت اخذ اقامت ترکیه

اطلاع از قیمت

فروشگاه های تجاری سنتز مرتر

فروشگاه های تجاری سنتز مرتر در گون گورن، استانبول گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری و کار بدون رقیب در نظر گرفته می شوند. برای اطلاعات بیشتر از جزئیات این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های آلباتروس لایف

بویوک چکمجه
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
زندگی آرامی را در خلیج آبی و در ساحل دریا ارائه دهید

اطلاع از قیمت

آپارتمان های آلباتروس لایف

در آپارتمان های آلباتروس لایف در بویوک چکمجه، استانبول می توانید سرمایه گذاری سودمند کنید و زندگی لاکچری داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر از قیمت ها و شرایط این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های هالیج تاور

ایوپ Q4 2023
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
مناسب جهت اخذ اقامت ترکیه

اطلاع از قیمت

آپارتمان های هالیج تاور

در آپارتمان های خلیج تاور در ایوب سلطان، استانبول می توانید از یک زندگی راحت و سرمایه گذاری در یک پروژه سودمند لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : …

عمرانیه Q4 2025
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
مناسب جهت اخذ اقامت ترکیه

اطلاع از قیمت

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای کارکا سولار پارک

سیلوری Q2 2023
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
ویلاهای مجلل طراحی شده مستقل

اطلاع از قیمت

ویلاهای کارکا سولار پارک

در بین ویلاهای کارکا سولار پارک در سیلیوری، استانبول می توانید یک ویلای رویایی بخرید و از زندگی در املاک مدرن و با فناوری بالا لذت ببرید. برای کسب اطلاعات بیشتر از این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : …

عمرانیه Q4 2025
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
....

اطلاع از قیمت

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های مدرنیاکا ایسپارتاکوله

آوجیلار Q4 2024
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
آپارتمان‌های مدرن با سبک زندگی خانوادگی و امکانات اجتماعی غنی

اطلاع از قیمت

آپارتمان های مدرنیاکا ایسپارتاکوله

خانه رویایی خود را در بین لاکچری ترین آپارتمان های مدرنیاکا ایسپارتاکوله در آوجیلار، استانبول پیدا کنید و سرمایه گذاری سودمندی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر از شرایط و قیمت های این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : سوئیت آپارتمان های بگونیا

یالوا Q4 2023
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
زندگی دلپذیری را هم در داخل و هم در خارج ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

سوئیت آپارتمان های بگونیا

در بین سوئیت آپارتمان های بگونیا در یالوا، ترکیه می توانید خانه مدرن خود را خریداری کنید و از زندگی شاد و سرمایه گذاری سودمندتان لذت ببرید. برای جزئیات بیشتر این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های آکاسیا فامیلی

یالوا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
امکانات لوکسی را ارائه می دهد که زندگی خانوادگی را غنی می کند

اطلاع از قیمت

آپارتمان های آکاسیا فامیلی

با انتخاب یک واحد رویایی از آپارتمان های آکاسیا فامیلی در یالوا، ترکیه می توانید زندگی خانوادگی شادی داشته باشید و از بازدهی سود بالای سرمایه گذاری تان لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های اوریا پارک

عمرانیه
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
برای داشتن اوقاتی شاد در اوریابارک آماده شوید

اطلاع از قیمت

آپارتمان های اوریا پارک

در آپارتمان های اوریا پارک در عمرانیه، استانبول می توانید سرمایه گذاری سومندی داشته باشید و از زندگی رویایی با امکانات رفاهی درجه یک لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های سرنیتی جاده

کوچک چکمجه
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
سبک زندگی لوکس را با منظره جذاب در کانال جدید ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

آپارتمان های سرنیتی جاده

در آپارتمان های سرنیتی جاده در کوچوک چکمجه، استانبول می توانید واحد مورد علاقه خودتان را پیدا کنید و از لوکیشن عالی و امکانات رفاهی درجه یک لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر از شرایط و قیمت ها با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های اکسیژن پارک گوزداغی

پندیک
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
پروژه ای درخشان با چشم انداز جزایر پرنسس و طبیعت زیبا

اطلاع از قیمت

آپارتمان های اکسیژن پارک گوزداغی

در بین آپارتمان های اکسیژن پارک گوزداغی در پندیک، استانبول می توانید خانه رویایی خود را پیدا کنید و از سرمایه گذاری سودمند و زندگی در یک خانه مدرن لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر از جزئیات پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های کوللی اولری لا مارین

بیلیک دوزو Q4 2023
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
ترکیبی از معماری مدرن و سبک زندگی لوکس شهری

اطلاع از قیمت

آپارتمان های کوللی اولری لا مارین

در بین آپارتمان های کوللی اولری لا مارین در بیلیک دوزو، استانبول اروپایی می توانید خانه رویایی خود را در مرکز شهر پیدا کنید. برای اطلاعات بیشتر این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای سیلین رویال کوناکالاری

سیلوری
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
ویلاهایی با طراحی زیبا با منظره دریا خیره کننده

اطلاع از قیمت

ویلاهای سیلین رویال کوناکالاری

با خرید یکی از بهترین املاک در ویلاهای سیلین رویال کوناکلاری در سیلیوری، استانبول اروپایی در کنار خانواده خود می توانید زندگی شادی داشته باشید. برای جزئیات بیشتر این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های سرنیتی پلاس

کوچک چکمجه
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
سبک زندگی راحت و لوکس را ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

آپارتمان های سرنیتی پلاس

در بین بهترین آپارتمان های سرنیتی پلاس در کوچوک چکمجه، استانبول می توانید خانه رویایی خود را پیدا کنید و از زندگی در یک خانه منحصر به فرد و بازدهی سود بالا سرمایه گذاری لذت ببرید. برای جزئیات بیشتر از شرایط و قیمت های این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : …

کوچک چکمجه Q2 2024
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
طراحی شده برای برآورده کردن انتظارات ساکنان به دنبال یک سبک زندگی مدرن و لذت بخش

اطلاع از قیمت

درخواست پاسخ به تماس : …

کوچک چکمجه Q3 2023
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
طراحی پیشرفته و تکمیل با کیفیت بالا

اطلاع از قیمت

درخواست پاسخ به تماس : …

مال تپه Q4 2023
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
مناسب برای هر خانواده با منظره خیره کننده از دریا و جزیره

اطلاع از قیمت

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های مانزارا آدالار

كارتال
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
آپارتمان های لوکس با چشم انداز جنگل آیدوس، دریای مرمره و جزایر پرنس

اطلاع از قیمت

آپارتمان های مانزارا آدالار

در بین آپارتمان های مانزارا آدالار در کارتال، استانبول می توانید خانه رویایی خود را بخرید و در یک پروژه سودمند سرمایه گذاری کنید. برای اطلاعات بیشتر از قیمت ها و شرایط این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های صبا سنترال

کاغیت هانه Q4 2024
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
آپارتمان‌های بزرگ با چشم‌اندازهای خیره‌کننده از جنگل و شهر بلگراد

اطلاع از قیمت

آپارتمان های صبا سنترال

آپارتمان های صبا سنترال در کاهیت هانه، استانبول گزینه مناسبی برای سرمایه گذاران و خریدارانی محسوب می شود که به دنبال یک ساختمان مسکونی عالی در استانبول اروپایی هستند. برای جزئیات بیشتر پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های کیهان کاواکلی

بیلیک دوزو
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
مناسب جهت اخذ اقامت ترکیه

اطلاع از قیمت

آپارتمان های کیهان کاواکلی

در آپارتمان های کیهان کاواکلی در بیلیک دوزو، استانبول می توانید زندگی آرام بخشی را در یک لوکیشن عالی و محله آرام تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره جزئیات این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : …

ایوپ
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
زندگی جدیدی در خانه های جدید ایوپ در استانبول با معماری مدرن در انتظار شماست

اطلاع از قیمت

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های گرین هیل

كارتال
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
مناسب جهت اخذ اقامت ترکیه

اطلاع از قیمت

آپارتمان های گرین هیل

با خرید یک خانه جدید در بین آپارتمان های گرین هیل در کارتال، استانبول در یک لوکیشن عالی می توانید زندگی لاکچری داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر از شرایط و قیمت ها و موقعیت های سرمایه گذاری این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای لاجوردی رصدیه

چکمه کوی Q4 2023
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
ویلاهای لاجوردی رصدیه، جایی که زندگی دور از هیاهوی شهر است

اطلاع از قیمت

ویلاهای لاجوردی رصدیه

ویلاهای لاجوردی رصدیه در چکمه کوی، استانبول برای خریداران یا سرمایه گذارانی که به دنبال یک پروژه جذاب در بخش آناتولی استانبول هستند، گزینه مناسبی به حساب می آید. برای اطلاعات بیشتر از شرایط و قیمت های این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های اکسلنت کوسویولو

کادیکوی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
با دقت با تمام جزئیات و تغییر استانداردها طراحی شده است

اطلاع از قیمت

آپارتمان های اکسلنت کوسویولو

با خرید یک خانه لاکچری در بین آپارتمان های اکسلنس کوسویولو در کادیکوی، استانبول می توانید زندگی آرامی را تجربه کنید و از بازدهی سود سرمایه گذاری خود لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر درباره جزئیات این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های پروپا ویستا

كارتال
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
منظره شگفت انگیز با منظره 360 درجه مشرف به جزیره دریای مرمره

اطلاع از قیمت

آپارتمان های پروپا ویستا

در بین لاکچری ترین آپارتمان های پروپا ویستا در کارتال، استانبول می توانید خانه رویایی خود را پیدا کنید و زندگی راحت و سرمایه گذاری سودمندی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر از جزئیات این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای کوزی

شیله Q4 2023
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
ویلاهای لوکس با پیشنهاد قیمت ویژه

اطلاع از قیمت

ویلاهای کوزی

برای سرمایه گذاری و اقامت در ویلاهای بزرگ و جادار، ویلاهای کوزی در شیله، استانبول بهترین گزینه به حساب می آیند. برای اطلاعات بیشتر از جزئیات این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای ساپانجا لیک

ساکاریا Q4 2023
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
ویلاهایی با طراحی زیبا با مناظر خیره کننده

اطلاع از قیمت

ویلاهای ساپانجا لیک

در بین ویلاهای ساپانجا لیک در ساکاریا، استانبول که در لوکیشن عالی قرار دارند می توانید خانه رویایی خود را بخرید و بهترین سرمایه گذاری را داشته باشید. برای جزئیات بیشتر این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های فرغانه

مال تپه Q2 2025
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
زندگی آرامی در مرکز شهر در فرغانه داشته باشید

اطلاع از قیمت

آپارتمان های فرغانه

در بین بهترین آپارتمان های فرغانه در مالتپه، استانبول می توانید خانه رویایی خود را پیدا کنید و در یک واحد مدرن با امکانات رفاهی درجه یک زندگی کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره جزئیات این پروژه ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های کاواک

کادیکوی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
مناسب جهت اخذ اقامت ترکیه

اطلاع از قیمت

آپارتمان های کاواک

در بین آپارتمان های کاواک در کادیکوی، استانبول می توانید خانه رویایی خود را خریداری کنید و از زندگی آرام و بازدهی بالای سود سرمایه تان لذت ببرد. برای اطلاعات بیشتر درباره جزئیات این املاک با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : …

پندیک
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
یک فضای زندگی راحت ارائه دهید

اطلاع از قیمت

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های المنت عمرانیه

عمرانیه Q4 2023
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
آپارتمان های بزرگ و مدرن را ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

آپارتمان های المنت عمرانیه

در آپارتمان های المنت عمرانیه در عمرانیه، استانبول می توانید خانه رویایی خود را پیدا کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره جزئیات شرایط و قیمت ها و فرصت های سرمایه گذاری این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های سلنیوم پارک

زیتون بورنو Q4 2023
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
همه چیز برای راحتی شما و خانواده‌تان در پارک سلنیوم

اطلاع از قیمت

آپارتمان های سلنیوم پارک

آپارتمان های سلنیوم پارک در زیتین بورنو، استانبول برای سرمایه گذاران و خریدارانی که به خرید خانه در استانبول اروپایی فکر می کنند، بهترین گزینه محسوب می شوند. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : املاک سیناپش بلوار صفاکوی

کوچک چکمجه Q2 2024
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
زندگی در هماهنگی با طبیعت در املاک سیناپش بلوار صفاکوی

اطلاع از قیمت

املاک سیناپش بلوار صفاکوی

در بین املاک سینپاش بلوار صفاکوی در کوچوک چکمجه، استانبول می توانید خانه مدرن خریداری کنید و سرمایه گذاری سودمندی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر درباره شرایط و قیمت های پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های آتاپارک باهچلی اولر

باهچه لی اولر
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
پروژه مقرون به صرفه در قلب استانبول

اطلاع از قیمت

آپارتمان های آتاپارک باهچلی اولر

با خرید یا سرمایه گذاری در آپارتمان های آتاپارک باهچلی اولر در باهچلی اولر، استانبول می توانید در کنار خانواده تان از یک زندگی شاد یا از سود سرمایه گذاری لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های کاملیاکا کوناکلاری

چکمه کوی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
یک زندگی مجلل و آسایش با مناظر شگفت انگیز را ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

آپارتمان های کاملیاکا کوناکلاری

آپارتمان های پروژه کاملیاکا کوناکلاری، استانبول از بهترین آپارتمان های ترکیه به حساب می آیند که نظر سرمایه گذاران و خریداران را به بخش آسیایی استانبول جذب می کنند. برای اطلاعات بیشتر از شرایط و قیمت ها با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های پروژه الیت پارک

کادیکوی Q2 2023
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
آپارتمان‌های شیک با امکانات و امکانات عالی

اطلاع از قیمت

آپارتمان های پروژه الیت پارک

آپارتمان های پروژه الیت پارک در کادیکوی، استانبول از بهترین آپارتمان ها برای اقامت و سرمایه گذاری در بخش آسیایی محسوب می شوند. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های Almis La Mer Dragos

مال تپه
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
آپارتمان های زیبا با منظره جزیره باشکوه

اطلاع از قیمت

آپارتمان های Almis La Mer Dragos

با خرید یکی از آپارتمان های Almis La Mer Dragos می توانید به خانه لاکچری، زندگی رویایی و سود سرمایه گذاری خود برسید. برای اطلاعات بیشتر درباره شرایط و قیمت ها این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های Antteras Nev

عمرانیه Q2 2023
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
با مفهوم محله ای منحصر به فرد در زیباترین مکان استانبول جان می گیرد

اطلاع از قیمت

آپارتمان های Antteras Nev

خریداران و سرمایه گذاران، آپارتمان های Antteras Nev را به چشم یکی از بهترین پروژه های مسکونی در بخش آسیایی استانبول می بینند. برای اطلاعات بیشتر از این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های وادی یاسام

بیلیک دوزو Q2 2023
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
معماری مدرن و طراحی شیک را ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

آپارتمان های وادی یاسام

با آپارتمان های وادی یاسام در بیلیک دوزو، استانبول که در بخش اروپایی استانبول قرار گرفته اند، می توانید زندگی آرامی داشته باشید و از سرمایه گذاری سودمندتان لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های اوکوموس اولری

بیلیک دوزو
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
آپارتمان های مدرن با منظره خیره کننده دریا

اطلاع از قیمت

آپارتمان های اوکوموس اولری

ملک رویایی خود را می توانید در بین آپارتمان های پروژه اوکوموس اولری در بیلیک دوزو، استانبول پیدا کنید تا از یک زندگی آرام خانوادگی و از یک سرمایه گذاری سودمند لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های Kiraz Evler

باغجیلار Q2 2023
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
آپارتمان های مدرن با طراحی شیک و ساده

اطلاع از قیمت

آپارتمان های Kiraz Evler

با آپارتمان های Kiraz Evler در باغجیلار، استانبول که امکانات رفاهی منحصر به فردی دارند، می توانید زندگی رویایی را در کنار خانواده تان تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های آسوی پلازا 9

زیتون بورنو Q4 2023
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
دفتر خانه زیبا در مرکز استانبول

اطلاع از قیمت

آپارتمان های آسوی پلازا 9

با آپارتمان های آسوی پلازا 9 در زیتین بورنو می توانید در بهترین املاک بخش اروپایی استانبول زندگی کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های آرکاتلی اولر

پندیک Q4 2023
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
از مناظر جزیره زیبا در آپارتمان آرکاتلی اولر لذت ببرید

اطلاع از قیمت

آپارتمان های آرکاتلی اولر

با آپارتمان های آرکاتلی اولر در پندیک، استانبول که برنامه جذاب پرداخت و قیمت مناسبی دارد، می توانید در خانه رویایی خود زندگی کنید. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای تان اورلا

ازمیر
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
فضاهای زندگی مجلل و راحت را ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

ویلاهای تان اورلا

خرید یکی از بهترین ویلاهای تان اورلا در اورلا، ازمیر برای خریداران و سرمایه گذاران می تواند گزینه مناسبی برای اقامت و سرمایه گذاری محسوب شود. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های موستار محل

باشاک شهیر Q3 2024
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
سبک زندگی لوکس و طراحی شده با معماری مدرن را ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

آپارتمان های موستار محل

در بهترین آپارتمان های پروژه موستار محل در باشاک شهیر، استانبول می توانید از سود بالای سرمایه گذاری یا زندگی در یک خانه مدرن لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های لیمونلو باهچه کوناکلاری

عمرانیه Q4 2024
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
از مناظر باشکوه دریاچه در وسط آپارتمان های لیمونلو باهچه کوناکلاری لذت ببرید.

اطلاع از قیمت

آپارتمان های لیمونلو باهچه کوناکلاری

با خرید آپارتمان های لیمونلو باهچه کوناکلاری در عمرانیه می توانید سرمایه گذاری و خرید سودمندی را در یکی از بهترین محلات ترکیه داشته باشد. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های Maslak Agaoglu

ساریر
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
مناسب جهت اخذ اقامت ترکیه

اطلاع از قیمت

آپارتمان های Maslak Agaoglu

با آپارتمان های Maslak Agaoglu در ساریر، استانبول می توانید در کنار خانواده تان یک زندگی جذاب و دلنشینی را تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر از شرایط و قیمت های این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های اورمان استانبول

کاغیت هانه Q4 2024
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
آپارتمان های مدرن با سبک زندگی راحت را ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

آپارتمان های اورمان استانبول

در آپارتمان های اورمان استانبول، کاییت هانه، استانبول می توانید از زندگی شیرین و سرمایه گذاری سودمند در مرکز استانبول لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های سوریاپی

آنتالیا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
یک استراحتگاه چهار فصل در آپارتمان سوریاپی منتظر شماست

اطلاع از قیمت

آپارتمان های سوریاپی

در بین آپارتمان های سوریاپی در کپز، آنتالیا می توانید خانه رویایی خود را پیدا کنید و از زندگی در آنجا لذت ببرید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط و قیمت های این آپارتمان با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های یو استانبول

بشیکتاش
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
اقامتگاه های لوکس با معماری مدرن + منظره خیره کننده

اطلاع از قیمت

آپارتمان های یو استانبول

در آپارتمان های یو استانبول در بشیکتاش، استانبول با لوکیشن آرامبخش و امکانات رفاهی عالی می توانید زندگی آرام و شیرینی را تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره شرایط و قیمت های این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های آکارورده

بیکوز Q4 2023
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
طراحی شده تا جدیدترین نسل زندگی لوکس باشد

اطلاع از قیمت

آپارتمان های آکارورده

با آپارتمان دلخواه‌تان را می‌توانید در آپارتمان های آکارورده در بیکوز، استانبول می توانید از زندگی آرام در خانه های مدرن و امکانات رفاهی لذت ببرند. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های رزیدنس این ماریوت

ترابزون Q2 2023
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
مفهومی جدید در یومرا با منظره های باشکوه

اطلاع از قیمت

آپارتمان های رزیدنس این ماریوت

با خرید آپارتمان های رزیدنس این ماریوت می توانید در محیط طبیعی زیبا با دسترسی به امکانات رفاهی بالا زندگی کنید. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های Bakirci توپکاپی

زیتون بورنو
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
آپارتمان راحت خود را با مشرف به منظره زیبای دریای مرمره دریافت کنید

اطلاع از قیمت

آپارتمان های Bakirci توپکاپی

در آپارتمان‌های Bakirci توپکاپی در زیتین برنو استانبول، می‌توانید به تمام آنچه برای یک زندگی لوکس نیاز دارید در مرکز شهر دسترسی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و قیمت این پروژه اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های پارک پولا

بیلیک دوزو Q2 2023
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
اقامتگاه های زیبا با مناظر خیره کننده

اطلاع از قیمت

آپارتمان های پارک پولا

در بین آپارتمان های ترکیه، آپارتمان های پارک پولا در بیلیکدوزو، استانبول می تواند شما را به خانه رویایی تان برسانند تا زندگی گرمی را در کنار خانواده خود تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : اقامتگاه ‌های Mabeyn Bahçeşehir

باشاک شهیر
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
با طراحی و معماری خود زندگی مجللی را ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

اقامتگاه ‌های Mabeyn Bahçeşehir

اقامتگاه‌ های Mabeyn Bahçeşehir در باهچشهیر، استانبول، جایی که می‌توانید پول خود را در یک مورد بسیار سودآور سرمایه گذاری کنید، که برای زندگی خانوادگی عالی است. برای اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات این پروژه، اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های Gezgen رزیدنس

اسنیورت Q1 2023
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
شما هر آنچه را که نیاز دارید در این گزگن رزیدانس جدید خواهید یافت

اطلاع از قیمت

آپارتمان های Gezgen رزیدنس

در آپارتمان‌های Gezgen رزیدنس در اسنیورت استانبول می‌توانید زندگی لاكچري که تا به حال رویای آن را داشته‌ اید، از آن خود كنيد. برای آشنایی بیشتر با جزئیات این فرصت سرمایه‌گذاری سودآور اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های رویال گاردن یاکاجیک

كارتال
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
دارای یک جزایر پرنس باشکوه در مقابل شما و مناظر جنگلی سرسبز در پشت سر شما

اطلاع از قیمت

آپارتمان های رویال گاردن یاکاجیک

با خرید آپارتمان های رویال گاردن یاکاسیک می توانید از زندگی آرام و رویایی در کنار خانواده تان لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های Onur Park Life

اسنیورت Q3 2023
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
ارائه سبک زندگی جدید به شهروندان استانبول

اطلاع از قیمت

آپارتمان های Onur Park Life

در آپارتمان های Onur Park Life می توانید از امکانات درجه یک و منظره تماشایی طبیعی اطرافش لذت ببرید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های نت لونت

کاغیت هانه
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
جادار با معماری چشم نواز

اطلاع از قیمت

آپارتمان های نت لونت

آپارتمان‌ های نت لوِنت در کاغیتهانه، استانبول، جایی که می‌توانید با آرامش در خانه‌ای مجهز و محله‌ای ایده‌آل زندگی کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات این پروژه، اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان‌ های میرادور توزلا

توزلا Q3 2023
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
مکانی که صلح با دریا و آسمان ملاقات می کند

اطلاع از قیمت

آپارتمان‌ های میرادور توزلا

آپارتمان‌ های میرادور توزلا در توزلا، استانبول، جایی که می‌توانید خانه رویایی خود را در مکانی عالی نزدیک به ساحل و سایر امکاناتی که برای یک زندگی راحت نیاز دارید خریداری کنید. برای آشنایی بیشتر با جزئیات این پروژه، اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان هاي کسری لنا

سنجاق تپه
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
آپارتمان های مقرون به صرفه با معماری شیک

اطلاع از قیمت

آپارتمان هاي کسری لنا

در آپارتمان کسری لنا در سنجاق تپه استانبول می‌توانید خانه رویایی خود را در مکانی عالی نزدیک به تمام خدمات اجتماعی مورد نیاز خود خریداری کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات این پروژه اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های آنت هیل رزیدنس

شیشلی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
زندگی ایده آل با طراحی های داخلی شیک و کاربردی

اطلاع از قیمت

آپارتمان های آنت هیل رزیدنس

اگر در میان بهترین آپارتمان‌ های آنت‌ هیل رزیدنس در شیشلی استانبول جستجو کنید، می‌توانید خانه رویایی خود را در مرکز استانبول با امکانات درجه‌یک و جهانی بیابید. برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و قیمت این پروژه اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های وارول پارک

كارتال
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
ارائه فضای داخلی زیبا با نمای کامل دریا و جزایر در استانبول

اطلاع از قیمت

آپارتمان های وارول پارک

در آپارتمان های وارول پارک در کارتال، استانبول می توانید یک زندگی لاکچری را در یک محله آرام و لب دریا تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره شرایط و قیمت ها با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های تام تام

بی اوغلو
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
از امتیازات آپارتمان های تام تام و تاریخچه آن لذت ببرید

اطلاع از قیمت

آپارتمان های تام تام

آپارتمان های تام تام در تکسیم، استانبول که بهترین گزینه مناسبی برای اقامت و سرمایه گذاری در بخش اروپایی استانبول محسوب می شوند، می توانید در یک خانه رویایی مقرون به صرفه زندگی کنید. برای اطلاعات بیشتر از شرایط و قیمت ها با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های دراگوس مارین

كارتال
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
اقامتگاه لوکس در کنار دریا

اطلاع از قیمت

آپارتمان های دراگوس مارین

با خرید آپارتمان های دراگوس مارین در کارتال، استانبول از زندگی لاکچری در لب دریای مرمره لذت خواهید برد. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های دیا سنترو توپ کاپی

زیتون بورنو
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
یک زندگی کاملاً جدید در توپکاپی جدید

اطلاع از قیمت

آپارتمان های دیا سنترو توپ کاپی

با آپارتمان های دیا سنترو توپ کاپی در زیتین بورنو به امکانات رفاهی درجه یک و به مرکز شهر دسترسی خواهید داشت. برای اطلاعات بیشتر درباره این آپارتمان ها مقاله امروز را از دست ندهید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های فلورس کوناکلاری

زیتون بورنو
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
اقامتگاه های زیبا با منظره دریاچه باشکوه

اطلاع از قیمت

آپارتمان های فلورس کوناکلاری

آپارتمان های فلورس کوناکلاری در زیتین بورنو، استانبول برای سرمایه گذاری و دریافت شهروندی ترکیه مناسب هستند. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان‌ های Nef Nakkastepe

اسکودار
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
زندگی مدرن و طبیعی را در میان فضای سبز ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

آپارتمان‌ های Nef Nakkastepe

آپارتمان‌های Nef Nakkastepe در اوسکودار، استانبول، جایی که می‌توانید از زندگی راحت خود در یک خانه مدرن و در یک مکان ایده آل لذت ببرید. اگر می‌خواهید در مورد شرایط و قیمت این پروژه بیشتر بدانید، اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های جی یو

باغجیلار
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
ارائه یک زندگی راحت و آرام

اطلاع از قیمت

آپارتمان های جی یو

در آپارتمان‌های جی یو واقع در باغجیلار استانبول می‌توانید در کنار عزیزان خود با خوشحالی زندگی کنید و در مکانی عالی به مدرن‌ترین امکانات دسترسی داشته باشید. اگر می‌خواهید در مورد جزئیات این پروژه بیشتر بدانید، اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلا های Kilic Ceylan

سیلوری Q2 2023
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
فضاهای زندگی آرام به دور از سردرگمی در کشور کیلیچ جیلان

اطلاع از قیمت

ویلا های Kilic Ceylan

در ویلاهای کليک جيلان واقع در سیلیوری استانبول می‌توانید با آرامش در خانه رویایی بزرگ خود زندگی کنید و از تماشای دریا از اتاق خود لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و قیمت این پروژه اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان‌ های گلدن هورن

ایوپ Q2 2023
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
خانه های هوشمند با مناظر زیبا از سراسر شاخ طلایی و اطراف

اطلاع از قیمت

آپارتمان‌ های گلدن هورن

در آپارتمان‌های گلدن هورن واقع در ایوپ استانبول می‌توانید در آرامش زندگی کنید و از زندگی راحت خود در یک خانه هوشمند لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و قیمت این پروژه اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های صبا سوئیت

کاغیت هانه
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
ارائه یک سبک زندگی مجلل

اطلاع از قیمت

آپارتمان های صبا سوئیت

با خرید آپارتمان های صبا سوئیت می توانید در کنار خانواده خود از یک زندگی لاکچری و آرام لذت ببرید. برای کسب اطلاعات بیشتر مطلب امروز را از دست ندهید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های زیوربی 91

کادیکوی Q2 2023
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
مناسب جهت اخذ اقامت ترکیه

اطلاع از قیمت

آپارتمان های زیوربی 91

با خرید یکی از آپارتمان های زیوربی 91 در کادیکوی، استانبول با امکانات رفاهی درجه یک می توانید زندگی راحتی را تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره شرایط و قیمت های پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان‌ های جی واندا ویستا

باغجیلار
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
یکی از نشانه های جدید شهر باشکوه

اطلاع از قیمت

آپارتمان‌ های جی واندا ویستا

در آپارتمان‌هاي جي واندا ويستا در باغجيلار استانبول می‌توانید یک خانه مدرن بخرید و نزدیک به تمام خدمات اجتماعی مورد نیاز زندگی کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و قیمت این پروژه اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان ‌های اولچای پوینت رزیدنس

اسنیورت
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
نقطه شروع جدید زندگی شما

اطلاع از قیمت

آپارتمان ‌های اولچای پوینت رزیدنس

آپارتمان های اولچای پوینت رزیدنس در اسنیورت، استانبول، جایی که می‌توانید خانه‌ای مجلل بخرید، در آرامش و نزدیک به مرکز شهر زندگی کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و قیمت این پروژه اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان ‌های مارین سیتی

بیلیک دوزو
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
ساختار فوق العاده لوکس و فضاهای زندگی راحت را ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

آپارتمان ‌های مارین سیتی

آپارتمان‌ های مارین سیتی در بیلیکدوزو استانبول، جایی که می‌توانید با خانواده دلبندتان در کنار دریای مرمره در آرامش زندگی کنید. برای آشنایی بیشتر با جزئیات این پروژه اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های توپکاپی 29

زیتون بورنو Q4 2023
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
در آپارتمان توپکاپی 29 با خانواده خود خاطره سازی کنید

اطلاع از قیمت

آپارتمان های توپکاپی 29

با خرید یکی از بهترین آپارتمان های توپکاپی 29 در زیتین بورنو، استانبول می توانید در کنار خانواده تان در صلح و صفا زندگی کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره شرایط و قیمت آپارتمان های این پروژه با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های الا کاملیکا

اسکودار
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
آپارتمان های شگفت انگیز در یک مکان استراتژیک

اطلاع از قیمت

آپارتمان های الا کاملیکا

با خرید آپارتمان های الا کاملیکا در اسکودار استانبول می توانید در کنار خانواده خود از یک خانه لاکچری در یک محله آرام لذت ببرید. برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله امروز را از دست ندهید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های بیوک یالی

زیتون بورنو
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات ترکیه
آپارتمان های انحصاری با چشم انداز پانوراما

اطلاع از قیمت

آپارتمان های بیوک یالی

با خرید آپارتمان های بیوک یالی در زیتین بورنو می توانید یک زندگی رویایی و لاکچری را در یک لوکیشن عالی تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر از شرایط و قیمت های این پروژه مقاله امروز را از دست ندهید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان ‌های Keles Center