اسم پروژهنوع پروژهاسم منطقهحداقل قيمتزمان تحويل
البروج رزیدنس1 تاون هاوس برای فروش در دبی جمیرا ویلیج تراینگل 2,300,000 پروژه های آماده

تاریخچه

شرکت های توسعه و عمران ANKبا مشاور املاک بوروج در ارتباط می باشد و در سال 2006 تاسیس شد. سال هاست که این شرکت ضمنشرکت های خوشنام و پیشتاز در مشاور املاک امارات متحده عربی، دبی عنوان می شود. شرکت های توسعه و عمران ANKدر رشته مشاور املاک ازشوقی واقعی که با مفاهیم ابداع و نوآوری همراه است، برخوردار می باشد و این امر باعث رشد و تکامل شرکت به شرکت های سریعاً در حال رشد مشاور املاک در امارات متحده عربی شده است.مجموعه شرکت های توسعه و عمران ANKپروژه هایی با جایگاه مناسب در محوطه های منتخب را ایجاد می کنند، به عبارتی ایدئولوژی که بسرعت به بخش مالکیت مطلق در دبی سرایت کرد. شرکت های توسعه و عمران ANKویژگی بی عیب و نقصی دارد مثلاً انتخاب تعادل صحیح بین قیمت گذاری و کیفیت، اعطای امنیت به سبک زندگی مشتری از جمله این موارد می باشند. شرکت های توسعه و عمران ANK به ماموریت و چشم انداز خود در تحقق وعده های خود مبنی بر پیشبرد کمال پایبند می باشند. رویکرد شرکت مشاور املاک و درک این تجارت بین نسل های متعدد آن با اجرای معاملات تجاری و پیشبرد مشاور املاک در امارات رعایت شده است.

پروژه های معروف شرکت های توسعه و عمران ANK

شرکت های توسعه و عمران ANK شماری از پروژه های کلیدی را راه اندازی کرده اند که از این میان موارد زیر به عنوان نمونه ذکر می شوند:

  • سکونتگاه البوروج شماره 1

سکونتگاه البوروج شماره 1 مجموعه ای از منازل شهری واقع در امتداد جاده شریانی الخیل درجومیراویلج ترینگل می باشد. می توان براحتی به لوکیشن سکونتگاه البوروج از مراکز مختلفی در دبی و حتی سایر مناطق واقع در امارات عربی دسترسی پیدا کرد. این منازل شهری درجه یک وعده سبک “پناهگاه زندگی”را می دهند که برای ساکنین فرصت دسترسی آسان و راحت به بخش خرید (پاساژ الخیل)، پارک های بسیار سرسبز و منطقه آموزشی را فراهم می سازد. این منازل شهری مخصوصاً برای تحقق نیازهای اساسی و مجلل افراد و خانواده ها بنا شده اند. سکونتگاه البوروجشماره 2 و سکونتگاه البوروج شماره 3 بزودی آماده عرضه می شوند.

بیشتر نشان بده

تماس شرکت های توسعه و عمران ANK

شرکت های توسعه و عمران ANK
10 + 5 =
error: Content is protected !!