“رزیدنس” در برج خلیفه
اسم پروژهاسم سازندهحداقل قيمتقيمت / فوتزمان تحويل
“رزیدنس” در برج خلیفه اعمار پراپرتیز 7,698,888 4033 پروژه هاي اماده
ساینیچر ویلاز گرین گروپ - - پروژه هاي اماده
روزیبای لیوینگ توسعه املاک روزبای - - پروژه هاي اماده
اقامتگاه های اَندولُسیا فالکون سیتی شگفتی ها 4,500,000 972 پروژه هاي اماده
اقامتگاه های سانتافی فالکون سیتی شگفتی ها 4,500,000 972 پروژه هاي اماده
اقامتگاههای “نیو وُرلد فالکون سیتی شگفتی ها 6,220,000 1051 پروژه هاي اماده
اقامتگاه های “آگین” فالکون سیتی شگفتی ها 4,500,000 1051 پروژه هاي اماده
ویلاهای “عجمان آپ تاون” ... 475,000 328 پروژه هاي اماده
اقامتگاه های آرمانی اعمار پراپرتیز 4,833,888 4086 پروژه هاي اماده
منازل شهری الفورجان ... 2,997,000 921 پروژه هاي اماده
اقامتگاه های آزور در پالم جومیرا ... 2,553,400 2966 پروژه هاي اماده
منازل جومیرا آیلند ... 4,209,000 1810 پروژه هاي اماده
1 2 3 8