واحدهای دو خوابه کریک ویو 2
اسم پروژهاسم سازندهحداقل قيمتقيمت / فوتزمان تحويل
واحدهای دو خوابه کریک ویو 2 شرکت املاک و مستغلات عزیزی 758,000 1489 Q3 2022
واحدهای یک خوابه کریک ویو 2 شرکت املاک و مستغلات عزیزی 558,000 1550 Q3 2022
واحدهای استودیویی کریک ویو 2 شرکت املاک و مستغلات عزیزی 398,000 1555 Q3 2022
آپارتمانهای الماریا ویستا املاک و مستغلات ریپورتج - - Q3 2021
پروژه کریک ویو2 شرکت املاک و مستغلات عزیزی 398,000 1555 Q3 2022
پنت هاوس سه خوابه عزیزی مینا شرکت املاک و مستغلات عزیزی 22,112,000 2617 Q3 2020
واحدهای دو خوابه آپارتمان های عزیزی مینا شرکت املاک و مستغلات عزیزی 3,178,000 1954 Q3 2020
واحدهای یک خوابه آپارتمان های عزیزی مینا شرکت املاک و مستغلات عزیزی 2,262,000 2029 Q3 2020
واحدهای دو خوابه در برج بلاویستا املاک داماک 999,999 863 Q3 2021
واحدهای یک خوابه در برج بلاویستا املاک داماک 649,999 1042 Q3 2021
واحدهای استودیویی برج بلاویستا املاک داماک 500,000 1232 Q3 2021
واحدهای دو خوابه آپارتمان های گلف ویتا املاک داماک 699,999 1012 Q3 2020
1 2 3 7
error: Content is protected !!