#اسم پروژهنوع پروژهحداقل قيمتزمان تحويل
1آپارتمان های آلیانس هاگلاین - Q4 2022
2ویلاهای کرتسانیسی رزیدنس - پروژه های آماده
3 درهم 39,104 Q1 2023
4گرین هیل رزیدنس درهم 176,393 Q4 2022
5آپارتمان مئودانی درهم 55,845 Q2 2022
6خرید ویلا در دیگومی ویلیج تفلیس - پروژه های آماده
7ریزورت كرتسانيسی رزیدنس - Q2 2023
8ویلای فروشی در دیگومی تفلیس درهم 450,000 پروژه های آماده
9آپارتمان های لاندمارک جیکیا تفلیس - Q4 2021
10آپارتمان های رویال ویک درهم 80,000 Q4 2021

ثبت نام

6 + 2 =
error: Content is protected !!