Emaar برای راه اندازی برج 3 نمایشگاه Downtown II

توسعه دهنده دبی دبی Emaar Properties برای راه اندازی 3 برج 2 پروژه مسکونی Downtown View در مرکز دبی قرار دارد. این پس از انتشار موفقیت آمیز نخستین دو برج از...

مطالعه بیشتر