Areej Apartments
اسم پروژهاسم سازندهحداقل قيمتقيمت / فوتزمان تحويل
Areej Apartments توسعه دهنده املاک آرادا 618,000 720 Q4 2020
فروشگاه خرده فروشی قابل واگذاری در پروژه عزیزی ریویرا شرکت املاک و مستغلات عزیزی 1,017,000 2771 Q4 2020
آدرس رزیدنس فجیره ایگل هیلز 1,602,888 1234 Q4 2020
واحدهای چهار خوابه آپارتمان های جمیرا لیوینگ مارینا گیت سلکت گروپ 10,650,000 2306 پروژه های آماده Q2 2020
واحدهای سه خوابه آپارتمان های جمیرا لیوینگ مارینا گیت سلکت گروپ 4,689,000 2185 پروژه های آماده Q2 2020
واحدهای دو خوابه آپارتمان های جمیرا لیوینگ مارینا گیت سلکت گروپ 2,491,000 1740 پروژه های آماده Q2 2020
واحدهای یک خوابه آپارتمان های جمیرا لیوینگ مارینا گیت سلکت گروپ 1,638,000 1726 پروژه های آماده Q2 2020
واحدهای استودیویی آپارتمان های جمیرا لیوینگ مارینا گیت سلکت گروپ 1,401,000 2272 پروژه های آماده Q2 2020
پنت هاوس Signature Livings در JVC گرین گروپ 1,310,819 846 Q1 2020
واحدهای دو خوابه آپارتمان های Signature Livings گرین گروپ 1,110,819 968 Q1 2020
آپارتمان های بن غاطی پوینت شرکت توسعه املاک بینگاتی 590,685 722 Q4 2020
پنت هاوس سه خوابه عزیزی مینا شرکت املاک و مستغلات عزیزی 22,112,000 2617 Q3 2020
1 2 3 21
error: Content is protected !!