واحدهای سه خوابه آپارتمان های وردا
اسم پروژهاسم سازندهحداقل قيمتقيمت / فوتزمان تحويل
واحدهای سه خوابه آپارتمان های وردا شرکت سازنده نشاما پراپرتیز دبی 1,734,888 929 Q1 2020
واحدهای دو خوابه آپارتمان های وردا شرکت سازنده نشاما پراپرتیز دبی 899,888 952 Q1 2020
واحدهای دو خوابه در برج بلاویستا املاک داماک 999,999 863 Q1 2020
واحدهای یک خوابه در برج بلاویستا املاک داماک 649,999 1042 Q1 2020
واحدهای استودیویی برج بلاویستا املاک داماک 449,000 1106 Q1 2020
واحدهای دو خوابه آپارتمان های گلف ویتا املاک داماک 699,999 1012 Q3 2020
واحدهای یک خوابه آپارتمان های گلف ویتا املاک داماک 449,999 1042 Q3 2020
واحدهای سه خوابه آپارتمان های جنا شرکت سازنده نشاما پراپرتیز دبی 1,734,888 929 Q1 2020
واحدهای دو خوابه آپارتمان های جنا شرکت سازنده نشاما پراپرتیز دبی 888,888 941 Q1 2020
ویلاهای چهار خوابه نسیم شرکت سازنده نشاما پراپرتیز دبی 1,699,888 700 Q4 2020
ویلاهای چهار خوابه سما شرکت سازنده نشاما پراپرتیز دبی 1,599,888 658 Q3 2020
واحدهای سه خوابه الممشی گروه Alef 1,325,000 931 Q1 2020
1 2 3 25
error: Content is protected !!