واحدهای چهار خوابه آپارتمان های جمیرا لیوینگ مارینا گیت
اسم پروژهاسم سازندهحداقل قيمتقيمت / فوتزمان تحويل
واحدهای چهار خوابه آپارتمان های جمیرا لیوینگ مارینا گیت سلکت گروپ 10,650,000 2306 پروژه های آماده Q2 2020
واحدهای سه خوابه آپارتمان های جمیرا لیوینگ مارینا گیت سلکت گروپ 4,689,000 2185 پروژه های آماده Q2 2020
واحدهای دو خوابه آپارتمان های جمیرا لیوینگ مارینا گیت سلکت گروپ 2,491,000 1740 پروژه های آماده Q2 2020
واحدهای یک خوابه آپارتمان های جمیرا لیوینگ مارینا گیت سلکت گروپ 1,638,000 1726 پروژه های آماده Q2 2020
واحدهای استودیویی آپارتمان های جمیرا لیوینگ مارینا گیت سلکت گروپ 1,401,000 2272 پروژه های آماده Q2 2020
پنت هاوس Signature Livings در JVC گرین گروپ 1,310,819 846 Q1 2020
واحدهای دو خوابه آپارتمان های Signature Livings گرین گروپ 1,110,819 968 Q1 2020
آپارتمان های بن غاطی پوینت شرکت توسعه املاک بینگاتی 553,397 822 Q4 2020
پنت هاوس سه خوابه عزیزی مینا شرکت املاک و مستغلات عزیزی 22,112,000 2617 Q3 2020
واحدهای دو خوابه آپارتمان های عزیزی مینا شرکت املاک و مستغلات عزیزی 3,291,000 1953 Q3 2020
واحدهای یک خوابه آپارتمان های عزیزی مینا شرکت املاک و مستغلات عزیزی 2,262,000 2029 Q3 2020
واحدهای سه خوابه آپارتمان های Rawda شرکت سازنده نشاما پراپرتیز دبی 1,498,888 962 Q2 2020
1 2 3 25
error: Content is protected !!