ليست شركتهاي سازنده املاك در امارات

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
اسم پروژهاسم سازندهحداقل قيمتقيمت / فوتاسم منطقهزمان تحويل
اعمار پراپرتیز - - پیاده روی شهر توسعه
…. ... 450,000 1146 ... Q2 2020
الیاسمین ... 1,600,000 879 ... Q4 2021
“شماره 9” با مدیریت گروه برگزیده گروه سلکت 1,421,000 2094 دبی مارینا Q4 2018
“گُلف سوتس” بامدیریت املاک و مستغلات “عمار” اعمار پراپرتیز 885,888 1450 املاک دبی هیلز Q3 2021
گرینلاند بامدیریت آرلوید توسعه مشاور املاک "آرلوید" 1,000,785 1191 محمد بن راشد سیتی Q1 2019
ساختمان شماره 2 “سانسِت کریک بیچ” اعمار پراپرتیز 1,163,888 1160 دبی هاربر Q4 2021
سانسِت کریک بیچ اعمار پراپرتیز 1,163,888 1160 دبی هاربر Q4 2021
میراث - - جمیرا بی Q1 2021
آدرس پولو چاتوویکس ویلاز اعمار پراپرتیز - - عربین رنچز
ویلاها های “گرند ویوز” شرکت سازنده جی اند کو 6,950,000 1226 میدان Q1 2019
تاون هاوس های “گرند ویوز” شرکت سازنده جی اند کو 3,250,000 1062 میدان Q1 2019
برج رویال اعمار پراپرتیز 1,100,000 1891 داون تاون دبی Q4 2022
آپارتمان های “کوو” ساختمان 2 اعمار پراپرتیز 2,586,888 1474 دبی هاربر Q1 2020
“رزیدنس” در برج خلیفه اعمار پراپرتیز 7,698,888 4033 داون تاون دبی پروژه هاي اماده
اعمار پراپرتیز 7,527,888 3280 داون تاون دبی Q1 2019
نمایشگاه گلف ویلاز اعمار پراپرتیز 999,888 540 ... Q3 2021
آمارانتا 4 دبی پراپرتیز - - ویلانوا Q2 2021
ویستا مار املاک و مستغلات ریپورتج - - جاده شیخ زاید -
کولکتیو 0/2 اعمار پراپرتیز 979,888 1348 املاک دبی هیلز Q2 2021
ساختمان شماره (3) “لامتارا” دبی هُلدینگز - - مَدینت جومیرا لیوینگ Q2 2021
گاردینیا تاون هاوسِز درباره گروه وصل اسست منیجمنت - - وَصل گیت Q1 2022
بلگاراویا سکور شرکت املاک الینگتون 768,828 980 جمیرا ویلیج سرکل Q4 2020
بریز کریک بیچ- ساختمان 3 اعمار پراپرتیز 2,647,888 1690 دبی هاربر Q4 2021
اعمار پراپرتیز - - عربین رنچز
تاون هاوس های “کامیلیا” اعمار پراپرتیز 1,454,888 739 عربین رنچز Q3 2021
جومیرا پارک هومز ... 2,999,999 788 جومیرا پارک هومز Q1 2021
آپارتمان های “نوک” درباره گروه وصل اسست منیجمنت SOLD 886 وَصل گیت Q1 2022
مریم آیلند ایگل هیلز 359,888 1118 مریم آیلند Q2 2020
ساینیچر ویلاز گرین گروپ - - جمیرا گلف ویلیج پروژه هاي اماده
ساینیچر لیوینگ ساینیچر لیوینگ 443,819 1060 جمیرا ویلیج سرکل Q4 2019
بریز کریک بیچ اعمار پراپرتیز 1,100,000 - دبی هاربر Q4 2021
فضای خالی مسکونی در “طیلال سیتی” شارجه املاک و مستغلات "طیلال" 1,110,000 174 طیلال سیتی -
املاک و مستغلات المزایا 444,000 917 لیوان Q4 2019
بلا رُوز املاک دیار 477,971 1143 دبی ساینس پارک Q4 2020
“آیکون هتل” با مدیریت “روبرتو کاوالی” داماک پراپرتیز - - دبی مارینا
مَدینت جومیرا لیوینگ دبی هُلدینگز 1534 مَدینت جومیرا لیوینگ Q2 2021
منازل شهری “سراب” (فاز 1) املاک آردا 1,199,000 778 الجده Q2 2020
دراگون تاورز ... 477,600 807 دبی اینترنشنال سیتی Q3 2021
اقامتگاههای “آزور بیچ” ایگل هیلز 772,888 778 مریم آیلند Q2 2020
اقامتگاههای “سافایر بیچ” ایگل هیلز 359,888 1118 مریم آیلند Q2 2020
روزیبای لیوینگ توسعه املاک روزبای - - میدان پروژه هاي اماده
“فیورا” بامدیریت املاک و مستغلات “داماک” داماک پراپرتیز - آکویا اکسیژن
اقامتگاه های اَندولُسیا فالکون سیتی شگفتی ها 4,500,000 972 فالکون سیتی اف واندرز پروژه هاي اماده
اقامتگاه های سانتافی فالکون سیتی شگفتی ها 4,500,000 972 فالکون سیتی اف واندرز پروژه هاي اماده
اقامتگاههای “نیو وُرلد فالکون سیتی شگفتی ها 6,220,000 1051 فالکون سیتی اف واندرز پروژه هاي اماده
اقامتگاه های “آگین” فالکون سیتی شگفتی ها 4,500,000 1051 فالکون سیتی اف واندرز پروژه هاي اماده
تایگر گروپ 486,399 777 ماجان Q1 2019
مشاور املاک شارجه Oasis 5,850,000 1236 شهر ساحلی شارجه Q1 2019
ویلا های “سیدارز” واقع در “یاس اَکرِس” املاک الدار 3,490,240 1031 ... Q4 2019
منازل شهری “سیدارز” واقع در “یاس اَکرِس” املاک الدار 3,189,000 963 ... Q4 2019
ویلاهای اقامتگاهی “ایسترن” فالکون سیتی شگفتی ها 3,150,000 723 فالکون سیتی اف واندرز Q4 2020
اقامتگاه های ساحلی ... - - توسعه مدنی طلال الغاف
…. شرکت سازنده نشاما 1,250,888 583 دبی تاون اسکور Q2 2021
اعمار پراپرتیز 1,297,888 1754 دبی هاربور Q4 2021
آپارتمان فواد عزیزی عزیزی دولپمنت 498,000 1431 دبی هلث کر سیتی Q3 2020
اقامتگاه های “لاکوت” واقع در بندر “دی لا مِر” میراث 1,309,000 1767 پروژه "پورت دی لا مِر" Q4 2020
آپارتمان های مسکونی زهور 2 ... 670,000 1705 ... Q2 2021
توسعه زمین منازل شهری الفورجان ... 2,034,000 236 الفرجان -
هتل-آپارتمان های مسکونی “رادیسون” داماک پراپرتیز 981,750 1995 داماک هیلز Q2 2019
ریوا هایتز داماک پراپرتیز 804,000 1707 بیزنس بی
درباره گروه وصل اسست منیجمنت SOLD 886 جاده شیخ زاید Q1 2022
خیابان المُلتقا شرکت دبی اینوستمنت(دی آی آر سی) 450,000 - موردیف هیلز
ویلاهای “عجمان آپ تاون” ... 475,000 328 ... پروژه هاي اماده
شارجه گاردن سیتی املاک و مستغلات شموس 2,780,197 654 شارجه گاردن سیتی Q2 2019
آپارتمان های جنسیس ... 709,692 1011 ارجان Q1 2019
اقامتگاه های آرمانی اعمار پراپرتیز 4,833,888 4086 داون تاون دبی پروژه هاي اماده
آپارتمان های هاربر ویوز اعمار پراپرتیز 3,411,888 1734 دبی هاربر Q4 2019
اقامتگاه های ویدا در مرکز شهر اعمار پراپرتیز 1,985,888 2630 داون تاون دبی Q1 2019
واحه میرا با مدیریت عمار اعمار پراپرتیز 2,355,888 1030 واحه میرا با مدیریت عمار Q4 2019
ویلاهای راشا با مدیریت عمار اعمار پراپرتیز 4,625,888 1306 عربین رنچز Q4 2018
ویلاهای پالما از عمار اعمار پراپرتیز 4,460,888 1279 عربین رنچز Q3 2018
هیلز تحت مدیریت عمار اعمار پراپرتیز 2,310,888 2297 هیلز تحت مدیریت عمار Q3 2018
کاسا در رنچ های عربی اعمار پراپرتیز 4,755,888 1406 عربین رنچز Q3 2018
ویلاهای باریم املاک آردا 2,060,205 669 ویلاهای باریم Q4 2019
وروود 1 ... 450,000 1140 ... Q2 2020
منازل شهری باریم املاک آردا 899,000 650 الجده Q4 2019
لاونز با دنوب شرکت املاک دانوب 720,000 772 دبی اینترنشنال سیتی Q4 2020
ریف 3 در ایست ویلج املاک آردا 310,000 960 الجده Q4 2020
منازل شهری الفورجان ... 2,997,000 921 الفرجان پروژه هاي اماده
... 12,100,000 2066 نورای آیلند ابوظبی Q4 2018
بلگراویا هایتس شماره 2 شرکت املاک الینگتون 756,828 590 جمیرا ویلیج سرکل Q2 2020
پالم تاور ... 1,657,800 3759 پالم جمیرا Q4 2019
اقامتگاه های آزور در پالم جومیرا ... 2,553,400 2966 پالم جمیرا پروژه هاي اماده
منازل جومیرا آیلند ... 4,209,000 1810 منازل جومیرا آیلند پروژه هاي اماده
ویلاهای الفورجان ... 4,888,000 1024 الفرجان پروژه هاي اماده
منازل حامنی با مدیریت زایا ... 2,024,208 900 جمیرا ویلیج سرکل Q3 2018
گرین دایموند وان ... 723,124 845 ارجان پروژه هاي اماده
اقامتگاه های بیتی ... 1,395,253 501 اقامتگاه های بیتی پروژه هاي اماده
اقامتگاه رویال بریز ... 290,205 643 اقامتگاه رویال بریز پروژه هاي اماده
پارک ویو تاورزِ توسعه املاک و مستغلات رِوی 518,675 1177 جمیرا ویلیج سرکل Q4 2018
دار الجوهرة توسعه های مشاور املاک ریالتی وان (R1) 437,660 1000 جمیرا ویلیج سرکل Q1 2019
پارک ویلاز – جومیرا ویلج سیرکل تایم پراپرتیز 2,616,180 784 جمیرا ویلیج سرکل پروژه هاي اماده
سمانا گرینز شرکت توسعه و عمران سمانا 431,460 1020 ارجان Q2 2020
زهور 1 در آپ تاون (بالاشهر) الزاهیا ... 690,000 711 ... Q2 2020
برج K1 تایم پراپرتیز 333,000 719 ... Q4 2019
صبحا کریک ویستاس گروه صبحا 796,195 1615 شوبا هارت لند Q2 2021
فایو جومیرا ویلج دبی - - جمیرا ویلیج سرکل پروژه هاي اماده
ایلایت داون تاون تری پلنت ریج گروپ 1,000,000 2381 داون تاون دبی Q3 2018
میسترال در ام القوین اعمار پراپرتیز 2,451,888 569 ام القوین مارینا پروژه هاي اماده
گراندی در ناحیه اپرا اعمار پراپرتیز 1,536,888 2009 داون تاون دبی Q2 2022
الیت 10 تری پلنت ریج گروپ 540,000 1019 دبی اسپورت سیتی پروژه هاي اماده
مستقيم از مالك 1,150,000 817 ... پروژه هاي اماده
پنت هاوس کارات 22 در پالم جومیرا فروم گروپ 60,000,000 4146 پالم جمیرا Q4 2018
ویلاهای کارات 22 اِمارالد در پالم جومیرا فروم گروپ 42,205,000 4544 پالم جمیرا Q4 2018
ویلاهای کارات 22 سافایر در پالم جومیرا فروم گروپ 91,750,000 4568 پالم جمیرا Q4 2018
ویلاهای روبی کارات 22 پالم جومیرا فروم گروپ 38,535,000 3381 پالم جمیرا Q4 2018
فاز 3 آمارانتا دبی پراپرتیز 1,380,000 729 ویلانوا Q4 2020
برج های کارسون داماک پراپرتیز 544,000 1360 داماک هیلز Q4 2019
ناحیه 200 شرکت سرمایه گذاری و مشاور املاک واهات الزَویا 289,000 951 واحات الزوایه Q1 2020
سولو واقع در روستای شرق املاک آردا 279,000 959 الجده Q4 2020
خانه های ویلایی هارمونی ... - - توسعه مدنی طلال الغاف Q4 2020
ویلاهای هارمونی ... - - توسعه مدنی طلال الغاف Q4 2020
ویلاهای سرینیتی ... - - توسعه مدنی طلال الغاف Q4 2020
ارتفاعات پالازا شرکت املاک و مستغلات پلازو 395,000 973 جمیرا ویلیج سرکل Q4 2018
... 65,000,000 935 جمیرا ویلیج سرکل Q4 2018
KOA کانواس KOA کائو 682,000 1176 محمد بن راشد سیتی Q2 2019
سمارت تاور 1 املاک FAM 280,000 504 عجمان سیتی پروژه هاي اماده
خلیج آبی اجمل مکان مشاور املاک شارجه Oasis 250,000 644 شهر ساحلی شارجه Q1 2020
آپارتمان های آرت تاور املاک FAM - - ... -
هتل-آپارتمان های “سوِن” شرکت سون تایدز اینترنشنال 994,246 2851 پالم جمیرا Q4 2019
شمال شهر الزاهیا ... 450,000 1140 ... Q2 2021
سِون سیتی JLT شرکت سون تایدز اینترنشنال 425,944 1109 برج دریاچه جمیرا Q3 2021
اقامتگاه های سرینیا املاک پالما 2,350,000 2119 پالم جمیرا پروژه هاي اماده
برج خلیج سان رایز شماره 2 واقع در عمار ساحلی اعمار پراپرتیز 1,366,888 1688 دبی هاربور Q4 2021
اقامتگاه المهرا املاک FAM 561,800 1000 جزیره المرجان Q4 2020
اقامتگاه های “طیلال الغاف” ... - - توسعه مدنی طلال الغاف Q4 2020
ارتفاعات بلگراویا شماره 1 شرکت املاک الینگتون 758,828 951 جمیرا ویلیج سرکل Q2 2020
تعاونی املاک دبی هیلز اعمار پراپرتیز 989,888 1371 املاک دبی هیلز Q2 2021
اقامتگاه های JLT شرکت های توسعه و عمران با علامت تجاری خاص 2,152,951 1545 برج دریاچه جمیرا Q1 2019
اقامتگاه های زبیل سرای رویال میراث 23,000,000 3400 پالم جمیرا پروژه هاي اماده
فاز 4 ویلاهای آکاکیا ... 7,600,000 - ... Q2 2020
عزیزی گرین فیلد عزیزی دولپمنت 907,760 1400 میدان Q1 2019
باغ های عزیزی عزیزی دولپمنت 1,024,546 1381 میدان Q1 2019
عزیزی میراژ 1 عزیزی دولپمنت 861,758 1140 استودیو سیتی دبی Q4 2019
عزیزی گراند عزیزی دولپمنت 385,000 1167 دبی اسپورت سیتی Q4 2019
آپارتمان های جویلز با مدیریت دنوب شرکت املاک دانوب 845,000 985 ارجان Q1 2020
بینگاتی ستارز شرکت توسعه و عمران بینگاتی 436,840 885 سیلیکون دبی اوسیس Q4 2018
سکونتگاه های بانیان تری سوید و سوید 1,300,000 1517 برج دریاچه جمیرا Q3 2019
اقامتگاه های “هزاره بینغاتی” شرکت توسعه و عمران بینگاتی 732,000 1548 بیزنس بی Q4 2019
منازل شهری نسیم شرکت سازنده نشاما 1,432,888 644 دبی تاون اسکور Q4 2020
گرند در بندر کریک دبی اعمار پراپرتیز 1,135,888 1690 دبی هاربر Q4 2021
ویلاهای ویسپرینگ پاینز املاک گلف جومیرا 5,617,000 - جمیرا گلف ویلیج پروژه هاي اماده
ویلاهای خیابان چوب قرمز (رد وود) املاک گلف جومیرا 7,494,000 872 جمیرا گلف ویلیج پروژه هاي اماده
منازل شهری رد وود پارک املاک گلف جومیرا 3,358,000 1115 جمیرا گلف ویلیج پروژه هاي اماده
برج مسکونی غربی-ونیزی کانال دبی اسپورت سیتی - - دبی اسپورت سیتی پروژه هاي اماده
برج مسکونی غربی-اروپایی کانال دبی اسپورت سیتی 967 دبی اسپورت سیتی پروژه هاي اماده
کانال مسکونی برج غربی-مدیترانه دبی اسپورت سیتی - - دبی اسپورت سیتی پروژه هاي اماده
آپارتمان های آلاندالوس املاک گلف جومیرا 786,000 1010 جمیرا گلف ویلیج Q2 2020
اقامتگاه مسکونی کانال برج غربی- عربی دبی اسپورت سیتی 660,000 1100 دبی اسپورت سیتی Q4 2019
منازل شهری آلاندالوس املاک گلف جومیرا 1,679,000 1029 جمیرا گلف ویلیج Q4 2018
آپارتمان های رَودا شرکت سازنده نشاما 822,888 1017 دبی تاون اسکور Q2 2020
منازل پارک لین جنوب دبی 565,600 835 جنوب دبی Q2 2020
منازل شهری پارک لین جنوب دبی 1,058,850 547 جنوب دبی Q2 2020
هِرا تاور شرکت توسعه و عمران تیتانز 375,000 836 دبی اسپورت سیتی Q2 2019
اقامتگاه های سپیکا اقامتگاه های سپیکا 743,019 850 جمیرا ویلیج سرکل پروژه هاي اماده
اعمار پراپرتیز 1,432,888 696 ... Q4 2020
هتل کمپینسکی قصر امیرالد مجموعه قصر امیرالد 2,882,013 4050 پالم جمیرا Q2 2018
آپارتمان های زیست شرکت توسعه و عمران مسکن MS| 428,750 875 فاز 2 و 3 شهر بین المللی Q1 2019
از ویلاهای “اجمل مکان” دیدن فرمایید مشاور املاک شارجه Oasis 2,585,000 932 شهر ساحلی شارجه Q1 2019
زمين در جبل علی هیلز میراث - - ... -
دیستریکت وان (کف + 4 طبقه) میدان شبحا 1499 محمد بن راشد سیتی Q4 2019
اقامتگاه‌های دیستریکت وان (کف + 8 طبقه) میدان شبحا 1,174,267 1600 محمد بن راشد سیتی Q4 2019
اقامتگاه‌های آرجان اقامتگاه‌های آرجان 683,400 850 ارجان Q2 2018
سانرایز بی در اعمار بیچ فرانت اعمار پراپرتیز 2,476,888 1794 دبی هاربور Q4 2021
آپارتمانهای مسکونی لیو شرکت املاک لیو 839,548 1821 دبی مارینا Q2 2019
سیمفونی طرحی از شرکت املاک جمینی جمینی پراپرتی دولوپرز - - بیزنس بی Q2 2020
آکسفورد رزیدنس ... 764,460 930 جمیرا ویلیج سرکل Q1 2018
ویلاهای دیستریکت وان میدان شبحا 14,000,000 2279 محمد بن راشد سیتی پروژه هاي اماده
گلف پلیس ویلاز اعمار پراپرتیز 6,336,888 1238 املاک دبی هیلز Q2 2021
میدان شبحا 42,000,000 2567 محمد بن راشد سیتی Q4 2018
برج آی لاو فلورانس ... 1,174,252 1549 بیزنس بی Q2 2021
برج B اقامتگاه‌های وصل 1 پارک گیت درباره گروه وصل اسست منیجمنت - - آخرین پروژه‌های وصل1 Q2 2020
روا رزیدنس داماک پراپرتیز 801,000 1690 بیزنس بی Q1 2021
اقامتگاه‌های لارزرو ... 1,450,369 1590 دبی هلث کر سیتی Q4 2019
پارک وان کاری از شرکت املاک سوییس ... 840,144 950 جمیرا ویلیج تراینگل Q1 2018
برج 1 بیچ ویستا اعمار پراپرتیز 1,968,,888 1659 دبی هاربور Q3 2021
برج گرین وللی ... - - جمیرا ویلیج سرکل -
آپارتمان‌های سرویس شده مونترل عزیزی دولپمنت 528,604 1154 الفرجان پروژه هاي اماده
میکاسا اونیو شرکت توسعه و عمران مشاوراملاک دایموند 637,980 980 الفرجان پروژه هاي اماده
اسکوار تایگر گروپ 384,700 823 جمیرا ویلیج سرکل Q4 2020
هبیتات ... 2,150,000 515 جمیرا ویلیج سرکل پروژه هاي اماده
آپارتمان‌های سرویس شده روی مدیترانین عزیزی دولپمنت 555,110 1364 الفرجان پروژه هاي اماده
برج 2 بیچ ویستا در اعمار بیچ فرانت اعمار پراپرتیز 2,021,888 1740 دبی هاربور Q3 2021
اقامتگاه‌های الحسین شرکت املاک سیتی پراپرتیز 546,000 1000 ... Q1 2019
واترز اج تحت مدیریت شرکت املاک آلدار املاک الدار 1,191,710 973 ... Q2 2020
سوییت‌های میلانو گیووانی بوتیک ... 1,000,000 1141 جمیرا ویلیج سرکل Q3 2018
دبی هیلز گرو اند ویوز اعمار پراپرتیز 14,438,888 471 املاک دبی هیلز پروژه هاي اماده
... 290,000 - ... Q4 2019
برج های ریاح ... 1,272,268 1150 کالچر ویلج پروژه هاي اماده
ساختمان‌های کامل سارایا رزیدنس در شارجه ... 5,929,000 483 طیلال سیتی -
خیابان های اول خیابان املاک آردا 1,045,000 695 الجده Q4 2019
منازل شهری النرجس ... 2,201,000 840 ... Q2 2018
فاز 4 منازل شهری اللیلاک ... 1,899,000 1031 ... Q4 2020
فاز 4 ویلاهای اللیلاک در الزاهیا ... 2,600,000 537 ... Q4 2020
ویلاهای صحارا داماک پراپرتیز - آکویا اکسیژن Q4 2021
سیتی واک با مدیریت میراث میراث 3,236,000 2192 پیاده روی شهر توسعه پروژه هاي اماده
آپارتمان‌های بریج املاک الدار 1,622,464 1237 آل Reem جزیره Q1 2020
آیلند پارک 1 اعمار پراپرتیز 1,119,888 1538 دبی هاربر Q4 2020
آپارتمان های عزیزی ویکتوریا عزیزی دولپمنت 461,616 1465 محمد بن راشد سیتی Q2 2019
خانه‌های شهری سعدیات لاگونز دیستریکت املاک الدار 2,600,000 1217 جزیره سعدیات Q1 2020
خانه های مسکونی Mamsha Al Saadiyat املاک الدار - - جزیره سعدیات Q3 2018
Mamsha آل سعدیات آپارتمان املاک الدار 1,900,000 - جزیره سعدیات Q3 2018
جواهر سعدیات طونهسس املاک الدار 5,118,750 1008 جزیره سعدیات Q3 2018
ویلا جعفر سعدیات املاک الدار 7,875,000 915 جزیره سعدیات Q3 2018
باشگاه ویلا توسط اعمار اعمار پراپرتیز 4,811,888 1424 املاک دبی هیلز Q4 2020
پارک نمایش اقامتگاه ها آپارتمان ها املاک بلوم 1,498,000 1544 جزیره سعدیات Q3 2018
آپارتمان آپارتمان مشاهده آپارتمان املاک بلوم 972,000 1596 جزیره سعدیات Q3 2018
بلوم باغ فاز 3 املاک بلوم 6,580,777 1357 جاده کرنیکه شرقی شرقی پروژه هاي اماده
آپارتمان میدان سوهو املاک بلوم 1,173,000 1456 جزیره سعدیات Q3 2018
پارک ویلا داماک پراپرتیز 3,082,000 - داماک هیلز Q2 2018
ویلاهای جمیرا لیوینگ مارینا گیت گروه سلکت 6,050,000 2301 دبی مارینا Q4 2019
زمین نادال سبا باغ میراث - - زمین نادال سبا باغ -
قطعه صنعتی آل ورشان میراث - - ... -
آلمامزار محل سکونت میراث - - آلمامزار محل سکونت -
قطعه مروارید جزیره جمیرا میراث - - پیرل جمیرا -
قطعه زمین جزیره لا مرو میراث - - جمیرا بی -
طرح پارک جی اعمار پراپرتیز 5,246,888 611 املاک دبی هیلز -
خانه‌های شهری بلقیس رزیدنس هتل و اقامتگاه های آی اف ای 13,234,500 1500 پالم جمیرا -
ویلاهای بلقیس رزیدنس هتل و اقامتگاه های آی اف ای 18,500,000 1082 پالم جمیرا -
آپارتمان‌های بلقیس رزیدنس هتل و اقامتگاه های آی اف ای 3,750,000 1847 پالم جمیرا -
آپارتمان‌های آریج املاک آردا 618,000 720 الجده Q4 2019
اتاقک‌(لافت)های میسک توسط شرکت آرادا املاک آردا 1,676,894 810 الجده Q4 2019
آپارتمان‌های میسک املاک آردا 752,250 750 الجده Q4 2019
اقامتگاه‌های دیستریکت1 توسط شرکت میدان شبحا میدان شبحا 1,174,262 1600 محمد بن راشد سیتی Q4 2019
آپارتمان‌های یونا توسط شرکت انشاما شرکت سازنده نشاما 421,888 1243 دبی تاون اسکور Q4 2020
جناین اونیو شرکت دبی اینوستمنت(دی آی آر سی) 1,540,000 1100 موردیف هیلز Q2 2019
اقامتگاه ها و تفریحگاه بولگاری میراث 4,508,000 3503 جمیرا بی پروژه هاي اماده
اقامتگاه ساحلی نیکی میراث 2,432,000 2341 پیرل جمیرا پروژه هاي اماده
اقامتگاه های بلوواترز میراث 1,309,000 1767 جمیرا بیچ رزیدنس پروژه هاي اماده
آرتیستیک هایتس شرکت املاک آرتیستیک لجند 395,000 954 جمیرا ویلیج سرکل Q2 2020
آپارتمان های مسکونی پرایم ویوز مشاور املاک پریسکات 929,088 1228 میدان Q1 2020
ویرا رزیدنس داماک پراپرتیز 613,000 1782 بیزنس بی Q4 2020
اقامتگاه‌های الف الشرق اینوستمنت 15,000,000 3125 پالم جمیرا Q3 2018
برج کریک رایز2 توسط شرکت اعمار اعمار پراپرتیز 1,394,888 1701 دبی هاربر Q3 2020
آپارتمانهای ویدا زعبیل اعمار پراپرتیز 1,481,888 1754 زعبيل Q2 2022
اقامتگاه‌های وصل1 پارک گیت درباره گروه وصل اسست منیجمنت 1,400,000 1423 آخرین پروژه‌های وصل1 Q2 2020
اقامتگاه های سون شرکت سون تایدز اینترنشنال 825,388 2348 پالم جمیرا Q1 2020
درباره ویلتون تراس1 شرکت املاک الینگتون 1,013,828 1276 محمد بن راشد سیتی Q4 2019
هتل کریسنت هیلز شرکت املاک آکوا 401,425 1051 منطقه اینترنشنال مدیا پروداکشن Q2 2019
مارسا پلازا گروه املاک الفوطیم 1,734,000 1722 دبی فستیوال سیتی پروژه هاي اماده
البادیا هیل ساید گروه املاک الفوطیم 1,541,000 1243 دبی فستیوال سیتی پروژه هاي اماده
آپارتمان های مسکونی البادیا گروه املاک الفوطیم 2,483,000 800 دبی فستیوال سیتی پروژه هاي اماده
الباديا ريزيدنس تاون هاوس گروه املاک الفوطیم - - دبی فستیوال سیتی -
MAG Eye از املاک MAG مگ پراپرتی دولپمنت 535,000 1338 میدان Q3 2020
آدرس هاربر پوينت اعمار پراپرتیز 1,871,888 2403 دبی هاربر Q4 2021
آپارتمان کیو پوینت املاک و مستغلات المزایا 521,000 709 لیوان پروژه هاي اماده
اقامتگاه کانال در برج غربی-اسپانیایی دبی اسپورت سیتی 556,149 1101 دبی اسپورت سیتی Q4 2019
آپارتمان های کیو لاین املاک و مستغلات المزایا 493,000 967 لیوان پروژه هاي اماده
آپارتمان های او تن شرکت املاک آکوا 597,405 1501 دبی هلث کر سیتی Q2 2019
آپارتمان های رویال پرلز اورینتال پرل 1,169,824 1490 میدان Q4 2019
آپارتمان های ماراسی ریورساید دبی پراپرتیز 1,038,000 1403 بیزنس بی Q2 2021
خانه های روستایی مگ آی مگ پراپرتی دولپمنت 1,577,000 1329 میدان Q4 2020
آپارتمانهای پارک ریدج اعمار پراپرتیز 1,026,888 1590 املاک دبی هیلز Q4 2020
برج 02 تایگر گروپ 401,050 782 جمیرا ویلیج سرکل Q4 2020
جومیرا لوکس سرمایه گذاری در محل های زندگی مجلل 2,454,124 1220 جمیرا گلف ویلیج Q4 2019
برج های بلووم املاک بلوم 397,000 1008 جمیرا ویلیج سرکل Q3 2020
17 آیکون خلیج اعمار پراپرتیز 1,531,888 1373 دبی هاربر Q2 2021
ویلاهای جاست کاوالی داماک پراپرتیز 1,350,000 643 آکویا اکسیژن Q4 2020
منازل سنتی آمارانتا دبی پراپرتیز 1,225,000 694 ویلانوا Q2 2020
اقامتگاههای MBL مگ پراپرتی دولپمنت 901,920 1188 برج دریاچه جمیرا Q4 2019
آپارتمان های IGO 101 گروه سرمایه گذاری خارجی 795,000 1200 برج دریاچه جمیرا Q4 2019
هارتلند کواد هومز گروه صبحا 5,337,940 1651 شوبا هارت لند Q4 2018
هارتلند واترفرانت ویلاز گروه صبحا 34,616,769 2476 شوبا هارت لند Q4 2018
پولو محل اقامت مگ پراپرتی دولپمنت 1,016,955 1251 میدان پروژه هاي اماده
آپارتمان های آکاسیا توسط اعمار اعمار پراپرتیز 1,621,888 1534 املاک دبی هیلز Q2 2019
آپارتمانهای لا ریویرا شرکت بی اند ام ریویرا 689,000 946 جمیرا ویلیج سرکل Q4 2018
ترامپ استیت پارک رزیدنس داماک پراپرتیز 2,960,000 845 داماک هیلز Q3 2020
ویلاهای سیدرا 3 اعمار پراپرتیز 2,700,000 798 املاک دبی هیلز Q2 2020
اصیل ویلاز اعمار پراپرتیز 4,601,888 1340 عربین رنچز Q4 2018
اپارتمانهای گلف ویتا داماک پراپرتیز 564,000 1303 داماک هیلز Q3 2020
بلگراویا ||| ساخت شرکت الینگتون پراپرتیز شرکت املاک الینگتون 1,666,828 826 جمیرا ویلیج سرکل Q4 2019
ویلاهای سَمارا در اِریبین رَنچز اعمار پراپرتیز 3,797,888 1178 عربین رنچز Q4 2018
رزا ویلا توسط امار اعمار پراپرتیز 6,464,888 1204 عربین رنچز Q3 2018
یاسمین ویلاز اعمار پراپرتیز 6,316,888 1158 عربین رنچز Q4 2018
ویلا آزیلا توسط امار اعمار پراپرتیز 5,154,888 1232 عربین رنچز Q2 2019
ویلاهای لیلا در روستاهای عربی اعمار پراپرتیز 4,439,888 1154 عربین رنچز پروژه هاي اماده
دبی کریک رزیدنسز اعمار پراپرتیز 1,616,888 1835 دبی هاربر Q1 2019
اپرا بزرگ توسط امار اعمار پراپرتیز 2,152,888 2945 داون تاون دبی Q4 2019
برج ویستا اپارتمنتس اعمار پراپرتیز 21,304,888 2584 داون تاون دبی Q3 2018
ویلاهای گلف لینکس اعمار پراپرتیز 2,384,888 851 جنوب دبی Q2 2020
آپارتمانهای فورته اعمار پراپرتیز 3,562,888 2311 داون تاون دبی Q4 2019
بولوارد پلازا توسط شرکت اعمار اعمار پراپرتیز 7,631,888 2264 داون تاون دبی پروژه هاي اماده
برج 2 اکت وان اکت تو اعمار پراپرتیز 4,202,888 2389 داون تاون دبی Q4 2020
آپارتمانهای بلوار 29 اعمار پراپرتیز 2,256,888 1903 داون تاون دبی پروژه هاي اماده
آپارتمانهای پارک پوینت اعمار پراپرتیز 1,812,888 1416 املاک دبی هیلز Q3 2019
ویلاهای لا آویندا 2توسط شرکت اعمار اعمار پراپرتیز 7,421,888 1434 عربین رنچز پروژه هاي اماده
ویلاهای بیت الاصیل داماک پراپرتیز 1,250,000 544 آکویا اکسیژن Q4 2021
جمینی اسپلندر آپارتمان‌ها و خانه‌های شهری جمینی پراپرتی دولوپرز 1,098,380 1433 محمد بن راشد سیتی پروژه هاي اماده
کریستال رزیدنس املاک میرا 873,272 804 جمیرا ویلیج سرکل Q2 2018
ایلیت بیزنس بی تری پلنت ریج گروپ 625,000 - بیزنس بی Q1 2020
رمرام توسط شرکت املاک دبی دبی پراپرتیز 698,000 1197 رمرام‎ Q1 2020
عزیزی ریویرا توسط عزیزی عزیزی دولپمنت 540,000 1831 میدان Q2 2019
مراسی بیزنس بی دبی پراپرتیز - - بیزنس بی Q3 2020
آپارتمانهای مجلل دی‌تی1 شرکت املاک الینگتون 1,988,828 2001 داون تاون دبی Q4 2019
آپارتمانهای Vida Dubai Mall اعمار پراپرتیز 1,906,888 2222 داون تاون دبی Q4 2021
طوفان های افلاطون توسط امار اعمار پراپرتیز 2,891,888 1154 املاک دبی هیلز Q4 2019
عزیزی پیرل توسط شرکت عزیزی عزیزی دولپمنت 506,752 1366 الفرجان Q1 2019
آپارتمانهای عزیزی برتون عزیزی دولپمنت 555,441 1466 الفرجان Q1 2019
خانه های شهری کاسا ویوا دبی پراپرتیز 1,380,000 735 سرینا Q3 2020
هارتلند الفوکس گروه صبحا 728,500 1550 شوبا هارت لند Q4 2019
اوروم ویلاز توسط داماک داماک پراپرتیز 1,758,000 961 آکویا اکسیژن Q1 2019
عزیزی فرهاد عزیزی دولپمنت 569,772 1803 دبی هلث کر سیتی Q4 2019
آتون پِلیس توسط الینگتون شرکت املاک الینگتون 1,145,828 902 جمیرا ویلیج سرکل Q4 2018
کریک رایز توسط اعمار اعمار پراپرتیز 1,879,888 1704 دبی هاربر Q3 2020
ویلاهای اکنان داماک پراپرتیز 1,175,000 - آکویا اکسیژن Q4 2021
NASMA خوابگاه املاک آردا 899,000 899000 NASMA خوابگاه Q4 2018
علیا خوابگاه فاز 2 عزیزی دولپمنت 1,098,607 1063 دبی هلث کر سیتی Q4 2018
Bayzâ توسط دانوب شرکت املاک دانوب 730,000 1769 بیزنس بی Q4 2019
هاجر 2 سنگ ویلا توسط DAMAC داماک پراپرتیز 1,100,000 - آکویا اکسیژن Q4 2020
آپارتمانهای پارک هیتس 2 اعمار پراپرتیز 2,024,888 1260 املاک دبی هیلز Q1 2020
روضه آپارتمان شرکت سازنده نشاما 684,888 1119 دبی تاون اسکور Q2 2020
ویلا چمن در DAMAC هیلز داماک پراپرتیز 3,792,000 841 داماک هیلز Q2 2018
روچستر ویلا توسط DAMAC داماک پراپرتیز 3,902,000 1119 داماک هیلز Q2 2018
فلور ویلا توسط DAMAC داماک پراپرتیز 5,451,000 1124 داماک هیلز Q2 2018
DAMAC هیلز – پلهام داماک پراپرتیز 2,667,000 981 داماک هیلز Q2 2018
ترینیتی توسط DAMAC داماک پراپرتیز 3,922,000 880 داماک هیلز Q3 2018
درست در DAMAC هیلز داماک پراپرتیز 3,082,000 879 داماک هیلز Q2 2018
ارکیده های DAMAC داماک پراپرتیز 867,000 1353 داماک هیلز پروژه هاي اماده
108 توسط شرکت داماک داماک پراپرتیز 1,468,000 1011 جمیرا ویلیج سرکل Q2 2018
سیلور اسپرینگ توسط شرکت داماک داماک پراپرتیز 8,006,000 1078 داماک هیلز پروژه هاي اماده
جاسمین توسط شرکت داماک داماک پراپرتیز 867,000 1353 داماک هیلز پروژه هاي اماده
برجالمانارا تایگر گروپ 857,120 898 جمیرا ویلیج تراینگل پروژه هاي اماده
اوو Townhomes توسط داماک داماک پراپرتیز - آکویا اکسیژن Q2 2021
عزیزی آئورا عزیزی دولپمنت 516,015 1398 جبل علی داون تاون Q4 2019
آپارتمانهای مگ 318 مگ پراپرتی دولپمنت 820,778 1896 بیزنس بی Q1 2020
گلفوتل توسط شرکت داماک داماک پراپرتیز 395,000 - آکویا اکسیژن -
بلوم هایتس املاک بلوم 643,000 878 جمیرا ویلیج سرکل Q2 2019
ویلا های کندا توسط داماک داماک پراپرتیز 1,100,000 644 آکویا اکسیژن Q4 2021
ویلاهای نسایم شرکت سرمایه گذاری و مشاور املاک واهات الزَویا 3,022,976 1093 واحات الزوایه -
ویلاهای واها لیوینگ شرکت سرمایه گذاری و مشاور املاک واهات الزَویا 2,928,928 1059 واحات الزوایه -
ویلاهای اریاف شرکت سرمایه گذاری و مشاور املاک واهات الزَویا 2,964,310 874 واحات الزوایه Q3 2019
اربانا 3 توسط شرکت اعمار اعمار پراپرتیز 1,036,888 895 جنوب دبی Q4 2019
جنا توسط شرکت انشاما شرکت سازنده نشاما 815,888 1151 دبی تاون اسکور Q2 2019
اقامتگاهای الجواهر تایگر گروپ 436,261 686 جمیرا ویلیج تراینگل Q2 2019
کورت تاور توسط شرکت تانمیت توسعه مشاور املاک گلوبال تمنیات 754,940 1455 بیزنس بی پروژه هاي اماده
مینا توسط شرکت عزیزی عزیزی دولپمنت 2,386,366 2065 پالم جمیرا Q1 2019
خانه‌ های شهری آرابلا 3 دبی پراپرتیز 1,615,000 859 مدون Q2 2020
ویلاهای بی الا توسط داماک داماک پراپرتیز 1,375,000 617 آکویا اکسیژن Q4 2021
ویلاهای کازابلانکا توسط داماک داماک پراپرتیز 1,680,000 683 آکویا اکسیژن Q1 2020
فلوس طونهسس شرکت سازنده جی اند کو 3,218,555 1155 میدان Q1 2019
فیفتی وان توسط دیار املاک دیار 1,413,004 1220 بیزنس بی پروژه هاي اماده
روبی توسط دیار املاک دیار 600,064 776 سیلیکون دبی اوسیس پروژه هاي اماده
آتریا توسط شرکت دیار املاک دیار 1,694,493 2533 بیزنس بی Q1 2018
مونت رز توسط دیار املاک دیار 972,683 1258 دبی ساینس پارک Q1 2018
دانیا توسط دیار املاک دیار 585,510 878 منطقه اینترنشنال مدیا پروداکشن Q3 2019
آفنان توسط دیار املاک دیار 602,884 912 منطقه اینترنشنال مدیا پروداکشن Q3 2019
ارتفاعات پارک من اعمار پراپرتیز 1,987,888 1240 املاک دبی هیلز Q1 2020
تاپاز پریمیوم املاک GGICO 707,379 771 سیلیکون دبی اوسیس Q3 2018
برج 52/ 42 دبی مارینا اعمار پراپرتیز 1,918,888 1934 دبی مارینا Q3 2020
وینسیتور بولوارد شرکت املاک و مستغلات وینسی تور 555,000 1168 ارجان Q1 2019
ویلاهایXXII کارات کلوپ فروم گروپ 38,535,000 3381 پالم جمیرا Q4 2018
حیاط بولوارد شرکت سازنده نشاما 617,888 724 دبی تاون اسکور Q4 2019
زهرا بریز شرکت سازنده نشاما 1,570,888 849 دبی تاون اسکور Q4 2018
زهرا شرکت سازنده نشاما 1,383,888 968 دبی تاون اسکور Q2 2018
واردا شرکت سازنده نشاما 886,888 1627 دبی تاون اسکور Q2 2019
ویلاهای بهیا داماک پراپرتیز 999,999 589 آکویا اکسیژن Q4 2021
مودن نمایش ها دبی پراپرتیز 829,000 1204 مدون Q1 2020
ویدا خوابگاه دبی مارینا اعمار پراپرتیز 1,068,888 1644 دبی مارینا Q4 2020
ویلاهای فندی استایل داماک هیلز داماک پراپرتیز 2,667,000 989 داماک هیلز Q4 2021
آونسیا 2 توسط شرکت داماک داماک پراپرتیز 1,246,000 1027 آکویا اکسیژن Q4 2021
ریسورتز توسط شرکت دانوب شرکت املاک دانوب 1,030,000 1092 ارجان Q2 2019
ویلاهای سنگی حجر داماک پراپرتیز 1,075,000 - آکویا اکسیژن Q4 2020
د نست در البراری البراری 9,900,000 1338 البراری پروژه هاي اماده
گلف ویوز توسط شرکت اعمار اعمار پراپرتیز 1,040,888 1019 جنوب دبی Q4 2019
ویلای چلسی بوتیک توسط شرکت داماک داماک پراپرتیز 1,350,000 718 آکویا اکسیژن Q4 2018
آپارتمان‌های مجلل داماک رزیدنز داماک پراپرتیز 2,210,000 2242 دبی مارینا Q1 2018
ترامپ استیت در داماک هیلز توسط شرکت املاک داماک داماک پراپرتیز 5,417,000 1115 داماک هیلز Q1 2021
آپارتمانهای پلازو رزیدنس شرکت املاک و مستغلات پلازو 492,999 1048 جمیرا ویلیج تراینگل Q1 2018
ویلاهای کسکید توسط شرکت داماک داماک پراپرتیز 1,075,000 631 آکویا اکسیژن Q4 2021
کاخ های سوئدی د هارت آف یوروپ 80,000,000 3779 ورلد آیلند Q2 2019
آپارتمانهای هاربر گیت اعمار پراپرتیز 1,909,888 1567 دبی هاربر Q2 2020
آپارتمانهای استرلینگ اُمنیات 1,768,000 1764 بیزنس بی Q1 2019
پد توسط شرکت اومنیات اُمنیات 1,698,759 2599 بیزنس بی Q3 2018
اوپوس برجی تجاری در داون تاون دبی اُمنیات 4,302,346 1770 بیزنس بی پروژه هاي اماده
“وان پالم” با مدیریت اُمنیات اُمنیات 12,840,000 4572 پالم جمیرا Q4 2018
اقامتگاه های آنوا اُمنیات 2,570,182 2448 دبی ماریتایم سیتی Q4 2018
هتل و آپارتمان های مجلل منطقه لانغام اُمنیات 1,122,000 2401 بیزنس بی Q1 2021
هتل پورتوفینو د هارت آف یوروپ 2,300,000 2738 ورلد آیلند Q4 2019
خانه های شهری اربانا2 اعمار پراپرتیز 959,888 828 جنوب دبی Q4 2019
خانه های شهری و املاک اشتراکی گلف داماک پراپرتیز 1,203,000 1150 داماک هیلز Q2 2019
اقامتگاههای مارینا گیت 2 گروه سلکت 1,541,000 1994 دبی مارینا Q1 2019
اقامتگاههای مارینا گیت 1 گروه سلکت 1,755,000 2024 دبی مارینا پروژه هاي اماده
برج میراکلز شرکت املاک دانوب 1,175,000 992 ارجان Q2 2019
ویلاهای الینگتون پالم شرکت املاک الینگتون 21,000,000 3249 پالم جمیرا Q2 2018
آپارتمانهای بلگراویا 2 شرکت املاک الینگتون 2,080,828 910 جمیرا ویلیج سرکل Q4 2018
ویلاهای آکویا جنوس داماک پراپرتیز 1,450,000 - آکویا اکسیژن Q4 2021
برجهای دوقلوی لایم لایت شرکت املاک آکوا 405,635 751 دبی اسپورت سیتی Q2 2018
کریک گیت اعمار پراپرتیز 2,532,888 1700 دبی هاربر Q3 2020
ویلاهای لاکوینتا دبی پراپرتیز 2,190,000 833 ویلانوا Q2 2020
داون تاون ویوز 2 اعمار پراپرتیز 3,026,888 1634 داون تاون دبی Q3 2020
ویلاهای بورلی هیلز بوتیک داماک پراپرتیز 3,092,000 1276 آکویا اکسیژن Q1 2018
گلف ویستا توسط شرکت داماک داماک پراپرتیز 1,723,000 1307 داماک هیلز پروژه هاي اماده
آپارتمانهای سلستیا هتل داماک پراپرتیز 640,000 1259 جنوب دبی پروژه هاي اماده
داماک میسون بیز اج داماک پراپرتیز 4,615,000 2042 بیزنس بی پروژه هاي اماده
تنورا توسط شرکت داماک داماک پراپرتیز 936,600 1131 جنوب دبی پروژه هاي اماده
viridis شامل در AKOYA اکسیژن داماک پراپرتیز 509,000 1200 آکویا اکسیژن Q2 2019
برج آوانتی داماک پراپرتیز 1,502,000 1684 بیزنس بی Q3 2018
ویلاهای رویال گلف داماک پراپرتیز 5,775,000 850 جمیرا گلف ویلیج پروژه هاي اماده
Navitas در AKOYA اکسیژن داماک پراپرتیز 452,000 1353 آکویا اکسیژن -
گلف پرومناد داماک پراپرتیز 1,148,700 1425 داماک هیلز پروژه هاي اماده
لورتو توسط شرکت داماک داماک پراپرتیز 689,000 1378 داماک هیلز پروژه هاي اماده
اقامتگاه ها و هتل برج های پارامونت داماک پراپرتیز 1,192,000 1750 جاده شیخ زاید Q4 2019
ویلاهای کنسینگتون بوتیک داماک پراپرتیز 3,125,000 995 آکویا اکسیژن Q3 2019
داماک هیلز ترامپ استیت داماک پراپرتیز 5,924,000 1250 داماک هیلز Q1 2018
ویلاهای آکویا پلی توسط شرکت داماک داماک پراپرتیز 1,075,000 631 آکویا اکسیژن Q4 2019
MOD خانه در OXYGEN AVENCIA @ AKOYA داماک پراپرتیز 585,000 786 آکویا اکسیژن Q4 2019
داماک هیلز – گلف ودوتا داماک پراپرتیز 1,320,900 1399 داماک هیلز پروژه هاي اماده
گلف هاریزون توسط شرکت داماک داماک پراپرتیز 1,723,000 1307 داماک هیلز پروژه هاي اماده
برجهای داماک با هتلهای پارامونت داماک پراپرتیز 2,354,000 2229 بیزنس بی Q3 2018
گلف تراس داماک پراپرتیز 1,608,600 1911 داماک هیلز پروژه هاي اماده
داماک هایتز داماک پراپرتیز 3,212,000 1975 دبی مارینا پروژه هاي اماده
Majestine توسط DAMAC مزون داماک پراپرتیز 1,062,000 1831 بیزنس بی پروژه هاي اماده
برج قالیا توسط شرکت داماک داماک پراپرتیز 1,242,150 1103 جمیرا ویلیج سرکل Q4 2018
برج مسکونی مارینا آرکاد املاک مداین 1,825,000 1573 دبی مارینا پروژه هاي اماده
لعیا خوابگاه شرکت جهانی املاک و مستغلات آکشارا 845,471 951 جمیرا ویلیج سرکل پروژه هاي اماده
برنده پالاسیو شرکت املاک و مستغلات وینسی تور 1,085,598 1046 ارجان پروژه هاي اماده
RAHALA خوابگاه شرکت سون تایدز اینترنشنال 889,000 2251 جاده شیخ زاید Q4 2018
ایمپریال اونیو شرپورجی پالونجی گروپ 1,639,576 1900 داون تاون دبی Q4 2019
ر اقاقیا عزیزی دولپمنت 960,770 1348 الفرجان پروژه هاي اماده
آپارتمان عزیزی ستاره هتل عزیزی دولپمنت 599,065 1263 الفرجان Q4 2018
عزیزی سامیه محل اقامت عزیزی دولپمنت 547,754 1220 الفرجان Q4 2018
عزیزی هتل پلازا عزیزی دولپمنت 575,067 1251 الفرجان Q4 2018
AKOYA اطلاعات Manarola ویلا داماک پراپرتیز 2,297,000 590 آکویا اکسیژن Q1 2019
Sherena محل اقامت املاک ASAS (سرمایه گذاری منازل روز) 781,200 900 ماجان پروژه هاي اماده
1 / JBR آپارتمان دبی پراپرتیز 4,940,000 2578 جمیرا بیچ رزیدنس Q4 2019
مطلب شتو شرکت املاک اِیسس 855,125 965 جمیرا ویلیج سرکل Q2 2018
Anantara محل اقامت شرکت سون تایدز اینترنشنال 1,728,570 1500 پالم جمیرا پروژه هاي اماده
پارک مسافرخانه اقامت شرکت املاک آکوا 697,768 1111 جمیرا ویلیج تراینگل Q2 2019
J8 آپارتمان الصفوح شرکت املاک آکوا 1,183,000 1452 الصفوح پروژه هاي اماده
آلاچیق با استفاده از خصوصیات ورزشهای آبی شرکت املاک آکوا 838,336 975 جمیرا ویلیج سرکل پروژه هاي اماده
یارو در دبی بندرگاه اعمار پراپرتیز 1,487,888 2024 دبی هاربر Q1 2020
شهر الحبتور گروه الهبتور 1,550,000 1911 جاده شیخ زاید Q3 2018
کیوان کانتور کایان گروپ 731,000 1317 دبی ساینس پارک Q4 2019
بروج رزیدنس شرکت های توسعه و عمران ANK 2,300,000 1025 جمیرا ویلیج تراینگل Q1 2018
یاسمن اقامت شیخانی گروپ 630,000 1050 جمیرا ویلیج سرکل Q4 2018
8 با IFA هتل ها و استراحتگاه هتل و اقامتگاه های آی اف ای 2,450,000 2765 پالم جمیرا Q4 2018
MAG در 5 بلوار مگ پراپرتی دولپمنت 847,862 880 جنوب دبی پروژه هاي اماده
برج درخشش (دبی مارینا) توسعه مدنی مشاور املاک تِبیان 1,110,715 2389 دبی مارینا Q2 2018
استودیو یکاستودیو یک آپارتمان گروه سلکت 945,000 1624 دبی مارینا Q2 2019
مسکونی ویلا فالکون سیتی شگفتی ها 3,620,000 1094 فالکون سیتی اف واندرز پروژه هاي اماده
زرق اقامت 3 شرکت املاک دانوب 675,000 1006 استودیو سیتی دبی پروژه هاي اماده
شرکت املاک دانوب 2,731,059 1026 الفرجان پروژه هاي اماده
RP ارتفاعات با الینگتون شرکت املاک الینگتون 1,793,828 1939 داون تاون دبی Q4 2019
بلگریویا شرکت املاک الینگتون 1,873,828 950 جمیرا ویلیج سرکل پروژه هاي اماده
SOBHA هارتلند سبزها (آپارتمان) گروه صبحا 932,580 1570 شوبا هارت لند Q4 2018
SOBHA هارتلند سبزها (ویلا و طونهسس) گروه صبحا 11,100,842 1845 شوبا هارت لند Q3 2018
زندگی افسانه آپارتمان توسعه مشاور املاک گلوبال تمنیات 481,011 1048 لیوینگ لجندز Q3 2018
زندگی افسانه ویلا توسعه مشاور املاک گلوبال تمنیات 2,700,000 750 لیوینگ لجندز پروژه هاي اماده
عربستان آپارتمان دروازه تایم پراپرتیز 466,264 862 سیلیکون دبی اوسیس Q4 2019
AG برج خلیج تجاری تایم پراپرتیز 1,062,555 1207 بیزنس بی Q4 2018
رزرو در آل براری البراری 9,750,000 1735 البراری Q1 2018
اشجار در آل براری البراری 4,000,000 2010 البراری Q4 2018
آسمان هفتم در آل براری البراری 3,600,000 1838 البراری Q1 2018
OPUS محل اقامت اُمنیات 3,153,120 3850 داون تاون دبی Q3 2018
هتل کوت دازور د هارت آف یوروپ 1,400,000 3063 ورلد آیلند Q4 2019
شناور اسب دریایی د هارت آف یوروپ 15,750,000 3934 ورلد آیلند Q4 2018
آلمان جزیره ویلا د هارت آف یوروپ 25,000,000 - ورلد آیلند Q4 2018
AKOYA تازه های DAMAC داماک پراپرتیز 999,999 590 آکویا اکسیژن Q1 2019
عزیزی شایسته محل اقامت عزیزی دولپمنت 903,792 1157 الفرجان Q4 2018
خوابگاه علیا عزیزی دولپمنت 1,098,607 1063 دبی هلث کر سیتی Q4 2018
پسر از محل اقامت فرشته عزیزی دولپمنت 873,329 1146 الفرجان Q4 2018
سلطنتی خلیج عزیزی دولپمنت 2,194,496 2511 پالم جمیرا پروژه هاي اماده
دبی اسکله دبی پراپرتیز 938,000 1415 کالچر ویلج پروژه هاي اماده
آرابلا طونهسس فاز دوم دبی پراپرتیز 2,423,000 758 مدون Q4 2019
برج بلوو دبی پراپرتیز 1,297,000 1835 داون تاون دبی Q4 2019
MANAZEL الخور دبی پراپرتیز 1,388,000 1434 کالچر ویلج پروژه هاي اماده
کاسا دورا طونهسس در سرنا دبی پراپرتیز 1,767,000 913 سرینا Q2 2020
برج MERANO داماک پراپرتیز 1,056,000 1602 بیزنس بی Q1 2020
AKOYA تصور کنید 2.0 داماک پراپرتیز 2,950,000 - آکویا اکسیژن Q4 2019
Aykon شهر داماک پراپرتیز 854,000 1906 جاده شیخ زاید Q4 2021
AKOYA چهار ویلا داماک پراپرتیز 1,550,000 735 آکویا اکسیژن Q2 2019
آرتسیا در DAMAC هیلز داماک پراپرتیز 662,000 1449 داماک هیلز Q1 2019
XV ویلا در AKOYA اکسیژن داماک پراپرتیز 1,920,000 1027 آکویا اکسیژن Q4 2018
AKOYA عکاسی داماک پراپرتیز 1,325,000 765 آکویا اکسیژن Q4 2018
PRIVE توسط DAMAC داماک پراپرتیز 1,981,000 2175 بیزنس بی Q4 2018
اتوره بوگاتی 971 مدل دهید ویلا داماک پراپرتیز 35,000,000 3000 آکویا اکسیژن Q1 2019
توسط The Beach خانه شهری داماک پراپرتیز - آکویا اکسیژن Q3 2018
نمایندگی مجلس نمایندگان اعمار پراپرتیز 4,525,888 2440 داون تاون دبی Q2 2019
EMAAR SOUTH اعمار پراپرتیز - جنوب دبی Q4 2019
ویلا های پارکوی ویستاز اعمار پراپرتیز 11,796,888 1424 املاک دبی هیلز Q2 2019
نهر افق اعمار پراپرتیز 2,001,888 1657 دبی هاربر Q1 2020
آدرس خوابگاه دبی اپرا اعمار پراپرتیز 21,912,888 3455 داون تاون دبی Q3 2020
برج 1 اکت وان اکت تو اعمار پراپرتیز 4,316,888 2454 داون تاون دبی Q4 2020
BLVD هلال اعمار پراپرتیز 2,016,888 2178 داون تاون دبی Q1 2019
بلوار ارتفاعات اعمار پراپرتیز 2,048,888 2175 داون تاون دبی Q4 2019
اقاقیا در ارتفاعات پارک اعمار پراپرتیز 1,754,888 1200 املاک دبی هیلز Q2 2019
آپارتمانهای کریک ساید 18 اعمار پراپرتیز 2,507,888 2213 دبی هاربر Q1 2020
افرا در دبی هیلز املاک اعمار پراپرتیز 3,065,888 1136 املاک دبی هیلز Q4 2019