SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta ON (wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id AND wp_postmeta.meta_key = 'wpcf-bedroomscat' ) LEFT JOIN wp_postmeta AS mt1 ON ( wp_posts.ID = mt1.post_id ) WHERE 1=1 AND ( wp_postmeta.post_id IS NULL AND ( mt1.meta_key = 'property_agent' AND mt1.meta_value = '18601' ) ) AND wp_posts.post_type = 'property' AND ((wp_posts.post_status = 'publish')) AND (wp_posts.post_content='' OR wp_posts.post_content LIKE '%![:fa!]%' ESCAPE '!' OR wp_posts.post_content LIKE '%%' OR (wp_posts.post_content NOT LIKE '%![:!]%' ESCAPE '!' AND wp_posts.post_content NOT LIKE '%%')) GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.post_date DESC ')
اسم پروژهنوع پروژهاسم منطقهحداقل قيمتزمان تحويل
زمین های Morooj جنوبی زمین برای فروش در شارجه تیلال سیتی - -
زمین های Morooj شمالی زمین برای فروش در شارجه تیلال سیتی 2,347,280 -
زمین های الماس رزیدنس زمین برای فروش در شارجه تیلال سیتی 2,476,600 -
زمین های شمس زمین برای فروش در شارجه تیلال سیتی - -
زمین های ویلایی الماس زمین برای فروش در شارجه تیلال سیتی 788,120 -
زمین های ویلایی نسیم زمین برای فروش در شارجه تیلال سیتی 788,120 -
زمین های نسیم زمین برای فروش در شارجه تیلال سیتی 1,162,660 -
زمین های Areej زمین برای فروش در شارجه تیلال سیتی - -
زمین مسکونی در “طیلال سیتی” شارجه زمین برای فروش در شارجه تیلال سیتی 1,110,000 -

شرکت توسعه و عمران- املاک و مستغلات “طیلال”

املاک و مستغلات “طیلال” که به عنوان پیشتاز اصلی تحکیم ارزش زیرساختی شارجه در جهت ارتقاء سطح اقتصادی آن تاسیس شده بود در ابتدا به عنوان یک سرمایه گذاری مشترک بین دو غول توسعه مشاور املاک عمده در شارجه فعالیت خود را آغاز کرد. شرکت عمران مذکور از ادغام مدیریت اموال و دارایی شارجه و توسعه مشاوراملاک “اسکان” تشکیل شده است. “طیلال سیتی” به عنوان توسعه ای مهم و برجسته در سال 2014 پا به عرصه وجود گذاشت. این شرکت توسعه و عمران پیشتاز با وعده عرضه زیرساخت های مُدرن، نماهای داخلی باشکوه و شیوه زندگی کامیونیتی-وار تمام عیار به عنوان نهادی منحصر به فرد و فوق العاده جدید ظاهر شد. همچنین در جهت تحقق و عرضه فرصت های پیشرفت کارآمدتر و بهتر برای بخش مشاور املاک در شارجه تلاش خواهد کرد. این شرکت توسعه و عمران املاک ایده مقدماتی مقام معظم و عالیرتبه شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسیمی- شخصیتی بلندپایه و عضو شورای عالیه و حاکم شارجه و خلیفه الشیبانی –مدیرکل املاک و مستغلات “طیلال” معرفی می گردد.

پروژه های معروفِ املاک و مستغلات طیلال:

  • طیلال سیتی هم اکنون یک فضای خالی در شارجه می باشد که به عنوان توسعه ایبا مالکیت مطلق چندمنظوره کهدر این شهرکشامل پروژه های مسکونی، تجاری و همچنین سرگرمی همراه با امکانات اختصاصی فوق مُدرن و یک موقعیت بسیار محوری می باشد، معرفی می گردد. این توسعه از نمونه های پروژه های پیش رونده و درحال تکاملِ املاک و مستغلات “طیلال” تلقی می گردد.
بیشتر نشان بده
املاک و مستغلات "طیلال"
٠٠٩٧١۴٢۴٩٣۵٩٣
چت در واتساپ واتساپ
درخواست پاسخ به تماسايميل
Submit your referrals

تماس املاک و مستغلات "طیلال"

املاک و مستغلات "طیلال"
10 + 5 =
error: Content is protected !!