خرید املاک شرکت ساختمانی دانوب

خرید املاک شرکت ساختمانی دانوب

# نام پروژه نوع منقطه حداقل قیمت تحویل
1 آپارتمان های 1 خوابه در فشن خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری جمیرا ویلج تراینگل درهم 1,350,000 Q4
2 آپارتمان های 3 خوابه در فشن خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری جمیرا ویلج تراینگل درهم 2,400,000 Q4
3 استودیو آپارتمان های فشن خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری جمیرا ویلج تراینگل درهم 850,000 Q4
4 آپارتمان های 2 خوابه در فشن خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری جمیرا ویلج تراینگل درهم 1,800,000 Q4
5 آپارتمان های فشن خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری جمیرا ویلج تراینگل درهم 850,000 Q4
6 آپارتمان های 1 خوابه در الیتز خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری جمیرا ویلیج سيرکل درهم 912,000 Q4 2025
7 آپارتمان های 2 خوابه در الیتز خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری جمیرا ویلیج سيرکل درهم 1,475,000 Q4 2025
8 آپارتمان های 3 خوابه در الیتز خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری جمیرا ویلیج سيرکل درهم 1,950,000 Q4 2025
9 استودیو آپارتمان های الیتز خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری جمیرا ویلیج سيرکل درهم 624,000 Q4 2025
10 آپارتمان های ویوز خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری جمیرا لیک تاور درهم 986,168 Q2
11 آپارتمان های الیتز خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری جمیرا ویلیج سيرکل درهم 624,000 Q4 2025
12 آپارتمان های پتالز خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری الورسان درهم 450,000 Q3 2025
13 آپارتمان های اوپالز خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری دبی ساینس پارک درهم 525,000 Q3 2025
14 آپارتمان های “Gemz” خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری الفرجان درهم 1,313,000 Q1 2025
15 خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری الفرجان درهم 490,000 Q4 2024
16 اسکیز رزیدنس خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری ارجان درهم 424,000 Q4 2024
17 بایز خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری بیزینس بی درهم 765,000 پروژه های آماده
18 برج میراکلز خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری ارجان درهم 540,000 پروژه های آماده
19 آپارتمان های “اِلز رزیدنس خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری ارجان درهم 420,000 پروژه های آماده
20 لاونز توسط دانوب خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری دبی اینترنشنال سیتی درهم 570,000 Q2 2022
21 آپارتمان های جویلز خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری ارجان درهم 1,115,000 Q3 2023
22 دریمز خرید تاون هاوس در دبی الفرجان درهم 2,731,058 پروژه های آماده
23 ریسورتز خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری ارجان درهم 1,020,000 پروژه های آماده
24 ويوز ريزيدنس خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری لیوان درهم 380,000 Q2 2022
25 آپارتمانهای اولیوز خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری الورسان درهم 535,000 Q2 2022
26 گلیتز ريزيدنس 3 خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری استودیو سیتی دبی درهم 675,000 پروژه های آماده
27 واحدهای دو خوابه آپارتمان های Olivz خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری الورسان درهم 730,000 Q2 2022
28 واحدهای یک خوابه آپارتمان های اولیوز خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری الورسان درهم 520,000 Q2 2022
29 واحدهای استودیویی آپارتمان های Olivz خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری الورسان درهم 340,000 Q2 2022
30 واحدهای یک خوابه آپارتمان های Wavez خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری لیوان درهم 615,000 Q2 2022
31 واحدهای استودیویی آپارتمان های Wavez خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری لیوان درهم 380,000 Q2 2022

خرید املاک شرکت ساختمانی دانوب

2.8/5 - (13 امتیاز)

تاریخچه

شرکت املاک دانوب یک شرکت سازنده املاک است که در سال 1993 در دبی تاسیس شد. این گروه، خدماتی با کیفیت بالا را عرضه میکند که فراتر از انتظارات مشتریان میباشد. شرکت املاک دانوب به خاطر پروژه‌های برجسته مسکونی خود در الفرجان، همچون  گلیتز رزیدنس1، 2 و 3، استارز گلمز و دریمز شناخته شده است. این پروژه‌ها که توسط شرکت دانوب ساخته شده‌اند، با قیمتهای مناسب و یک برنامه پرداخت خوب عرضه می شوند. دانوب با نظارت امنیت خصوصی و مدیریت نگهبانی برای حفظ امنیت تمام مشتریان، در زمینه‌های املاک و مستغلات به شهرت خوبی دست یافته است. شرکت املاک دانوب رسیدن به موفقیت را در دست یافتن به ارزشهای صداقت، یکپارچگی و اخلاق خوب در تمام جنبه های عملکرد تجارت می‌داند، و همچنین برخورد محترمانه با مشتریان و برطرف کردن نیازهای آنها را راه دیگری برای دستیابی به موفقیت میداند، این شرکت در سالهای آتی نیز به رعایت این ارزش‌ها متعهد میماند.

پروژه‌های محبوب ساخته شده توسط شرکت املاک دانوب

شرکت املاک دانوب تعدادی پروژه در دبی دارد. در اینجا تنها برخی از این پروژه‌ها ارائه می‌شود.

  • دریمز

دریمز یک پروژه از تاون هاوس مجلل با قیمت مناسب در مجتمع پر جنب و جوش الفرجان است. این خانه‌های شهری ارزان، فضاهای مسکونی راحتی را برای خانواده ها فراهم میکند که با امکانات مدرن ساخته شده است. این اقامتگاه‌های درجه یک، در مجموع 171 واحد مجلل دوبلکس عرضه میکند که در قالب خانه‌های شهری 3 و 4 اتاق خوابه ارائه میشوند.

  • گلیتز رزیدنس 3

گلیتز رزیدنس یک پروژه آپارتمانی منحصر به فرد واقع در دبی اسپورت سیتی میباشد. این اقامتگاه ها که آپارتمانهای 1، 2 و 3 اتاق خوابه عرضه میکنند، برای خدمت به خانواده‌های مدرن طراحی شده‌اند. این پروژه همچنین 8 فروشگاه خرده فروشی را برای خدمت به نیازهای ساکنین فراهم میکند.

  • میرکلز

میرکلز یک پروژه برجسته مسکونی است که میزبان آپارتمانهای استودیو، 1 و 2 خوابه میباشد. این اقامتگاه‌ها با کاناپه قابل تبدیل اروپایی بوده و با توجه به تکنولوژی روز اروپا کاملا مبله و طراحی شده‌اند کاناپه‌ها میتوانند به یک تخت کامل تبدیل شوند. این موضوع موجب میشود که مالکین این خانه‌ها یک اتاق نشیمن بزرگ در روز و یک اتاق مهمان راحت در شب داشته باشند. این خانه‌ها در آرجان واقع شده‌اند و تنها چند دقیقه از میرکل گاردن فاصله دارند.

  • ریسورتز

ریسورتز یک پروژه مجلل مسکونی درارجان، واقع در مجاورت میرکل گاردن میباشد.  این اقامتگاه‌ها در نزدیکی الباشرا مای سیتی سنتر قرار دارند. این پروژه دارای یک گنبد باشکوه در بلوک مرکزی است که به دومو در فلورانس شباهت بسیاری دارد. ساکنین میتوانند از زندگی پر جنب و جوش در ریسورتز لذت ببرند که دارای آپارتمانهای کاملا مبله 1، 2 و 3 خوابه است.

  • بیز

بیز یک پروژه آپارتمانی مسکونی واقع در بیزینس بی است. این آپارتمانهای مبله با لوازم جانبی کلاسیک و طراح های الهام گرفته از ایتالیا طراحی شده‌اند. این اقامتگاه‌های درجه یک، چشم اندازهای نفسگیر دبی کانال و برج خلیفه را از بالکن های خود به نمایش میگذارند. اطراف بیز توسط آپارتمانهای دانوب، مدارس، پارکهای سرسبز، مراکز خرده فروشی و حتی سینمای ریل محاصره شده است که برای رفع نیازهای تفریحی و سرگرمی شما مناسبند.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 1 خوابه در فشن

جمیرا ویلج تراینگل Q4
خرید املاک شرکت ساختمانی دانوب
اولین اقامتگاه های برند FashionTV در دبی

شروع قیمت از :

درهم1,350,000

آپارتمان های 1 خوابه در فشن

خانه رویایی خود را از میان آپارتمان های 1 خوابه در فشنز، جمیرا ویلیج تراینگل، دبی خریداری کنید و از طرح اقساطی جذاب برای خرید آن‌ها بهره‌مند شوید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این آپارتمان‌ها، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 3 خوابه در فشن

جمیرا ویلج تراینگل Q4
خرید املاک شرکت ساختمانی دانوب
اولین اقامتگاه های برند FashionTV در دبی

شروع قیمت از :

درهم2,400,000

آپارتمان های 3 خوابه در فشن

آپارتمان های 3 خوابه در فشن، جمیرا ویلیج تراینگل، دبی همان جایی است که می‌توانید در موقعیتی عالی، زندگی لوکسی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این موقعیت شگفت‌‌انگیز، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : استودیو آپارتمان های فشن

جمیرا ویلج تراینگل Q4
خرید املاک شرکت ساختمانی دانوب
اولین اقامتگاه های برند FashionTV در دبی

شروع قیمت از :

درهم850,000

استودیو آپارتمان های فشن

استودیو آپارتمان های فشن، جمیرا ویلیج تراینگل، دبی همان جایی است که می‌توانید در آن‌ها زندگی لاکچری و رویاییتان را داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 2 خوابه در فشن

جمیرا ویلج تراینگل Q4
خرید املاک شرکت ساختمانی دانوب
اولین اقامتگاه های برند FashionTV در دبی

شروع قیمت از :

درهم1,800,000

آپارتمان های 2 خوابه در فشن

خانه رویایتان را از میان آپارتمان های 2 خوابه در فشن، جمیرا ویلیج تراینگل، دبی طی اقساط جذاب خریداری کنید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های فشن

جمیرا ویلج تراینگل Q4
خرید املاک شرکت ساختمانی دانوب
اولین اقامتگاه های برند FashionTV در دبی

شروع قیمت از :

درهم850,000

آپارتمان های فشن

آپارتمان های فشن در جمیرا ویلج تراینگل آپارتمان های ایده آلی در دبی هستند که با اقساط 6 ساله و پرداخت تنها 1% در ماه ارایه می شوند. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 1 خوابه در الیتز

جمیرا ویلیج سيرکل Q4 2025
خرید املاک شرکت ساختمانی دانوب
طراحی فقط برای تعداد کمی از نخبگان، مانند شما

شروع قیمت از :

درهم912,000

آپارتمان های 1 خوابه در الیتز

آپارتمان های 1 خوابه در الیتز، جمیرا ویلیج سرکل، دبی از جمله بهترین املاکی هستند که می‌توانید در امارات و در موقعیتی عالی با امکانات و تجهیزات متنوع خریداری نمایید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 2 خوابه در الیتز

جمیرا ویلیج سيرکل Q4 2025
خرید املاک شرکت ساختمانی دانوب
طراحی فقط برای تعداد کمی از نخبگان، مانند شما

شروع قیمت از :

درهم1,475,000

آپارتمان های 2 خوابه در الیتز

مطمئن باشید که آپارتمان های 2 خوابه در الیتز، جمیرا ویلیج سرکل، دبی ارزش سرمایه‌گذاری بالایی دارند و گزینه‌ای عالی برای داشتن یک زندگی لوکس هستند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 3 خوابه در الیتز

جمیرا ویلیج سيرکل Q4 2025
خرید املاک شرکت ساختمانی دانوب
طراحی فقط برای تعداد کمی از نخبگان، مانند شما

شروع قیمت از :

درهم1,950,000

آپارتمان های 3 خوابه در الیتز

آپارتمان های 3 خوابه در الیتز، جمیرا ویلیج سرکل، دبی همان جایی است که می‌توانید خانه رویایی خود را با بهترین قیمت خریداری کنید و در موقعیتی عالی زندگی لوکسی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : استودیو آپارتمان های الیتز

جمیرا ویلیج سيرکل Q4 2025
خرید املاک شرکت ساختمانی دانوب
طراحی فقط برای تعداد کمی از نخبگان، مانند شما

شروع قیمت از :

درهم624,000

استودیو آپارتمان های الیتز

خانه ایده آل خود را از میان استودیو آپارتمان های الیتز در جمیرا ویلیج سرکل، دبی انتخاب کنید و در میان امکانات و خدمات مورد نیاز زندگی سرشار از آرامشی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های ویوز

جمیرا لیک تاور Q2
خرید املاک شرکت ساختمانی دانوب
اولین برج های نمادین دبی با فضای داخلی مبله استون مارتین

شروع قیمت از :

درهم986,168

آپارتمان های ویوز

آپارتمان های ویوز که توسط شرکت استون مارتین دیزاین شده‌اند، خانه‌ها و فرصت های سرمایه‌گذاری‌ باورنکردنی هستند که نباید آنها را از دست داد. مشاوره 100% رایگان...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های الیتز

جمیرا ویلیج سيرکل Q4 2025
خرید املاک شرکت ساختمانی دانوب
طراحی فقط برای تعداد کمی از نخبگان، مانند شما

شروع قیمت از :

درهم624,000

آپارتمان های الیتز

آپارتمان های الیتز توسط دانوب افزوده های جدیدی به بازار املاک دبی برای زندگی مجلل اما مقرون به صرفه هستند. برای دریافت مشاوره 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های پتالز

الورسان Q3 2025
خرید املاک شرکت ساختمانی دانوب
یک اقامتگاه کاملاً مستقر که برای یک سبک زندگی راحت طراحی شده است

شروع قیمت از :

درهم450,000

آپارتمان های پتالز

آپارتمان های پتالز در دبی آپارتمان های لوکس و در عین حال مقرون به صرفه با 10% پیش پرداخت و 1% اقساط ماهانه هستند. برای مشاوره رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های اوپالز

دبی ساینس پارک Q3 2025
خرید املاک شرکت ساختمانی دانوب
توقف اجاره و شروع به مالکیت | فقط با پرداخت 10% همین حالا رزرو کنید

شروع قیمت از :

درهم525,000

آپارتمان های اوپالز

اگر دوست دارید آپارتمان های اوپالز را در ساینس پارک دبی، دبی جستجو کنید تا خانه رویایی خود را در مکانی عالی پیدا کنید، اینجا را کلیک کنید و اطلاعات بیشتری در مورد این پروژه بیابید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های “Gemz”

الفرجان Q1 2025
خرید املاک شرکت ساختمانی دانوب
آپارتمان های مقرون به صرفه با سبک زندگی ممتاز

شروع قیمت از :

درهم1,313,000

آپارتمان های “Gemz”

آپارتمان مورد علاقه خود را با بهترین طرح‌های اقساطی در میان آپارتمان های "Gemz" در الفرجان، منطقه جبل علی، دبی جستجو کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط اقساط و قیمت اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : …

الفرجان Q4 2024
خرید املاک شرکت ساختمانی دانوب

شروع قیمت از :

درهم490,000

درخواست پاسخ به تماس : اسکیز رزیدنس

ارجان Q4 2024
خرید املاک شرکت ساختمانی دانوب
پروژه‌ای مجلل و جدید در منطقه‌ای شگفت‌انگیز و عالی

شروع قیمت از :

درهم424,000

اسکیز رزیدنس

اسکیز رزیدنس در ارجان تعدادی آپارتمان زیبا را برای سرمایه گذاری در دبی ارائه می دهد. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : بایز

بیزینس بی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساختمانی دانوب
ارائه 10٪ تخفیف، و طی 6 ماه آینده آماده

شروع قیمت از :

درهم765,000

بایز

آپارتمانهای شیک در بیزنیس بای داشته باشید! با ارائه 10٪ تخفیف، فقط 30٪ در حین ساخت بپردازید و در 6 ماه آینده جابجا شوید، و 70٪ باقی را پس از تحویل (هر ماه 1٪ پرداخت کنید) بايز توسط دانوب یک آپارتمان کاملاً مبله و مشرف به میدان، برج خلیفه و بیزینس بای با امکانات رده جهانی و ارائه طرح پرداخت 7 ساله، وفقط با 10٪ پیش پرداخت

درخواست پاسخ به تماس : برج میراکلز

ارجان
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساختمانی دانوب
آماده حرکت به زودی! ارائه طرح پرداخت 5 ساله پس از تحویل

شروع قیمت از :

درهم540,000

برج میراکلز

برج میراکلز در آرجان آپارتمانهایی کاملا مبله و مبتکرانه هستند که اتاق نشیمن شما را به سادگی به اتاق خواب تبدیل کرده تا با نیازها و ترجیحات شما تناسب پیدا کند.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های “اِلز رزیدنس

ارجان
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساختمانی دانوب
طرح پرداخت 5 ساله تحویل پست را پیشنهاد دهید

شروع قیمت از :

درهم420,000

آپارتمان های “اِلز رزیدنس

آپارتمانهای الز ريزيدنس توسط شركت دانوب آپارتمانهای مسکونی است متشکل از استودیو، 1 خوابه و 2 خوابه در ارجان دبی لاند با امکاناتی در سطح جهانی است. این پروژه طرح پرداخت آسان را با 1٪ اقساط ماهانه و پس از تحویل ارائه می دهد

sold out

درخواست پاسخ به تماس : لاونز توسط دانوب

دبی اینترنشنال سیتی Q2 2022
خرید املاک شرکت ساختمانی دانوب
اقساط 8 ساله، 4 سال آن پس از تحویل

شروع قیمت از :

درهم570,000

لاونز توسط دانوب

لاونز توسط دانوب پراپرتیز آپارتمانهای مسکونی در شهر بین المللی دبی است که متشکل از آپارتمان های بی نظیر و زیبا در رده های استودیو ، 1 خوابه و 2 خوابه با امکاناتی در سطح جهانی است. این پروژه اقساط 8 ساله که 4 سال آن پس از تحویل، ارائه می دهد، و به زودی آماده خواهد شد.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های جویلز

ارجان Q3 2023
خرید املاک شرکت ساختمانی دانوب
اقساط 8 ساله، 4 سال آن پس از تحویل

شروع قیمت از :

درهم1,115,000

آپارتمان های جویلز

در آپارتمان های مقرون به صرفه و در عین حال زیبا در ارجان سرمایه گذاری کنید! با ارائه قیمت تخفیفی از 482 هزار درهم ، آپارتمان های جواهر استودیوی خیره کننده ، 1 و 2 خوابه توسط سازنده دانوب ، کاملاً با منظره باغ معجزه و مبله هستند. این آپارتمان های زیبا طرح پرداخت 40/60 با 5 سال پس از تحویل و ماهانه 1٪ اقساط ارائه می دهد

sold out

درخواست پاسخ به تماس : دریمز

الفرجان
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساختمانی دانوب
تاون هاوس مقرون به صرفه و آماده برای جابجایی در الفرجان

شروع قیمت از :

درهم2,731,058

دریمز

خانه های مجلل در دريمز توسط املاک دانوب خرید کنید ونقل مکان کنید! مجموعه ای از خانه های لوکس دوبلکس در الفرجان در واحدهای 3 و 4 خوابه با دسترسی به امکانات مدرن مهیا است

sold out

درخواست پاسخ به تماس : ریسورتز

ارجان
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساختمانی دانوب
اقساط 8 ساله، 4 سال آن پس از تحویل

شروع قیمت از :

درهم1,020,000

ریسورتز

رسورتز توسط دانوب یک آپارتمان مسکونی لوکس در ارجان است که دارای واحدهای آپارتمانی کاملاً مبله 1 ، 2 و 3 خوابه با امکانات رفاهی مدرن است. با اقساط انعطاف پذیر ماهیانه 1٪ و پس از تحویل

sold out

درخواست پاسخ به تماس : ويوز ريزيدنس

لیوان Q2 2022
خرید املاک شرکت ساختمانی دانوب
برنامه پرداخت 5 ساله بعد از تحویل همراه با 1٪ اقساط ماهانه

شروع قیمت از :

درهم380,000

ويوز ريزيدنس

ويوز ريزيدنس توسط املاک دانوب یک آپارتمان مسکونی جدید در لیوان ، دبی لاند است که متشکل از استودیوهای بزرگ و واحدهای 1 خوابه با قیمت مناسب با چشم اندازهای خیره کننده است. این پروژه با اقساط 5 ساله پس از تحویل، یک طرح پرداخت بسیار جذاب ارائه می دهد و در فصل اول سال 2021 آماده خواهد شد

sold out

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمانهای اولیوز

الورسان Q2 2022
خرید املاک شرکت ساختمانی دانوب
طرح پرداخت 5 سال پس از تحویل

شروع قیمت از :

درهم535,000

آپارتمانهای اولیوز

اوليوز شاهکار جدید دانوب است که واحدهای 1 خوابه و 2 خوابه استودیویی زیبا و جدید را در ورسان ارائه می دهد. قیمت از 360 هزار درهم شروع شده، با یک برنامه پرداخت آسان، وفقط 10٪ هزینه رزرو در ابتدا دارد

sold out

درخواست پاسخ به تماس : گلیتز ريزيدنس 3

استودیو سیتی دبی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساختمانی دانوب

شروع قیمت از :

درهم675,000

گلیتز ريزيدنس 3

زرق اقامت 3 خانه های مجلل منحصر به فرد، نگه داشتن در ذهن طراحی شده، رفاهی شیوه زندگی و راحتی معاصر است.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای دو خوابه آپارتمان های Olivz

الورسان Q2 2022
خرید املاک شرکت ساختمانی دانوب

شروع قیمت از :

درهم730,000

واحدهای دو خوابه آپارتمان های Olivz

Olivz شاهکار جدید دانوب پروپرتیز می باشد که اقامتگاه های زیبا و معاصر را در منطقه warsan ارائه می دهد

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای یک خوابه آپارتمان های اولیوز

الورسان Q2 2022
خرید املاک شرکت ساختمانی دانوب

شروع قیمت از :

درهم520,000

واحدهای یک خوابه آپارتمان های اولیوز

اولیوز شاهکار جدید دانوب پروپرتیز می باشد که اقامتگاه های زیبا و معاصر را در منطقه ورسان ارائه می دهد

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای استودیویی آپارتمان های Olivz

الورسان Q2 2022
خرید املاک شرکت ساختمانی دانوب

شروع قیمت از :

درهم340,000

واحدهای استودیویی آپارتمان های Olivz

Olivz شاهکار جدید دانوب پروپرتیز می باشد که اقامتگاه های زیبا و معاصر را در منطقه warsan ارائه می دهد

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای یک خوابه آپارتمان های Wavez

لیوان Q2 2022
خرید املاک شرکت ساختمانی دانوب
برنامه پرداخت 5 ساله بعد از تحویل همراه با 1٪ اقساط ماهانه

شروع قیمت از :

درهم615,000

واحدهای یک خوابه آپارتمان های Wavez

واحدهای یک خوابه Wavez از واحدهای آپارتمانی بسیار پرطرفدار در یکی از مکانهای مطلوب دبی ، لیوان می باشند . هر واحد با مساحت 666 تا 676 فوت مربع یک طراحی شیک ، منظره باورنکردنی و همچنین اتصال نامحدود به سایر نقاط شهر را پیشنهاد می دهد.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای استودیویی آپارتمان های Wavez

لیوان Q2 2022
خرید املاک شرکت ساختمانی دانوب
برنامه پرداخت 5 ساله بعد از تحویل همراه با 1٪ اقساط ماهانه

شروع قیمت از :

درهم380,000

واحدهای استودیویی آپارتمان های Wavez

واحدهای استودیویی Wavez از واحدهای آپارتمانی بسیار پرطرفدار در یکی از مکانهای مطلوب دبی ، لیوان می باشند . هر واحد با مساحت 400 تا 409 فوت مربع یک طراحی شیک ، منظره باورنکردنی و همچنین اتصال نامحدود به سایر نقاط شهر را پیشنهاد می دهد.

ثبت نام کنید