دبی کانال

اشتراک در خبرنامه

#اسم پروژهنوع پروژهحداقل قيمتزمان تحويل

دبی کانال

از یک فرزند آبی مثل دبی چه چیز دیگری می توانید انتظار داشته باشید؟ بله، این شهر به داشتن یکی از وسیعترین و زیباترین خطوط ساحلی می بالد. بدلیل قرارگرفتن در امتداد آبهای درخشان خلیج فارس، قطعاً دبی به هنگام صحبت از آبهای دلپذیر، آفتاب مناسب و آرامش یکی شده با سبک و سیاق از جمله مکان های مورد استقبال برای مسافرت به آن مورد توجه قرار می گیرد. بنابراین، درچارچوب این واقعیت، شرکت های توسعه و عمران میراث با ایده مبهوت کننده  دیگری برای “دبی کانال” که به عنوان نقطه اتصال بین دو مکان بسیار برجسته در امارات ازجمله بیزنس بی (خلیج تجاری) و جومیرا بیچ، نامی ابتکاری به ثبت رسانده اند. دبی کانال ضمن اینکه به عنوان آبهای اتصالی-ارتباطی بین این دو مکان عمده ایفای نقش می کند، از محل های مهم متفاوتی مثل جاده های شیخ زاید، الوصل، جومیرا و پارک الصفا می گذرد.

Property for Sale in Dubai Canal| List of Off Plan projects in Dubai Canal

جزئیات این پروژه

  • این پروژه از جمله نمونه های مستقل با کاربرد چندمنظوره خواهد بود که مراکز مسکونی، تجاری و خرده فروشی مستقلرا همراه با توسعه های میهمان پذیری اختصاصی هر مکان فراخواهد گرفت.
  • انتظار می رود که عرض کانال دبی برابر با تقریباً 80 متر پهنا باشد که جریان آرامی از آبهای طبیعی بین نهر دبی و خلیج را تضمین می دهد.
  • در هر دو طرف کانال زمین های آزادی همراه با توسعه های با کاربرد چند منظوره مطرح شده ای که با قامت هایی سربه فلک کشیده در اطراف آبهای کریستالی-نما مستقر شده اند، موجود خواهند بود.
  • زمین اطراف نیز مشتمل بر گردشگاه های ساحلی مختص عابران، فضاهای پارکینگ اختصاصی و محوطه های سخت و نرم خواهد بود.

درنتیجه، چندان جای تعجبی ندارد که دبی کانال بطور قطع ازجمله پروژه های انقلابی برجسته در این منطقه که هم برای ساکنین، افراد محلی (بومی) و همچنین سرمایه گذاران به یک اندازه سودمند قرار گیرد، شناخته شود.

ثبت نام

6 + 2 =
error: Content is protected !!