خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا

خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا

# نام پروژه نوع منقطه حداقل قیمت تحویل
1 آرمانی بیچ رزیدنس قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل پالم جمیرا درهم 21,000,000 Q4
2 تاون هاوس ها و ویلاهای جوری هیلز خرید تاون هاوس در دبی خرید ویلا در دبی: بررسی قیمت خانه ویلایی در دبی به تومان جمیرا گلف استیت - Q2 2025
3 خرید ویلا در دبی: بررسی قیمت خانه ویلایی در دبی به تومان جمیرا گلف استیت - Q2 2025
4 ویلا های 5 خوابه در جوری هیلز خرید ویلا در دبی: بررسی قیمت خانه ویلایی در دبی به تومان جمیرا گلف استیت - Q2 2025
5 ویلا های 4 خوابه در جوری هیلز خرید ویلا در دبی: بررسی قیمت خانه ویلایی در دبی به تومان جمیرا گلف استیت - Q2 2025
6 ویلا های 3 خوابه در جوری هیلز خرید ویلا در دبی: بررسی قیمت خانه ویلایی در دبی به تومان جمیرا گلف استیت - Q2 2025
7 ویلا های 4 خوابه در رابینیا خرید ویلا در شارجه مسار - Q4 2024
8 ویلا های 3 خوابه در رابینیا خرید ویلا در شارجه مسار درهم 3,250,000 Q4 2024
9 ویلا های 2 خوابه در رابینیا خرید ویلا در شارجه مسار - Q4 2024
10 ویلا های 5 خوابه در رابینیا خرید ویلا در شارجه مسار - Q4 2024
11 آپارتمان های یک خوابه در نساق خرید آپارتمان در شارجه الجادا - پروژه های آماده
12 آپارتمان های 3 خوابه در نساق خرید آپارتمان در شارجه الجادا - پروژه های آماده
13 آپارتمان های 2 خوابه در نساق خرید آپارتمان در شارجه الجادا - پروژه های آماده
14 آپارتمان های 2 خوابه در سکون خرید آپارتمان در شارجه الجادا درهم 1,151,000 Q2 2023
15 آپارتمان های 1 خوابه در سکون خرید آپارتمان در شارجه الجادا درهم 805,000 Q2 2023
16 ویلا های 4 خوابه در سندیان خرید ویلا در شارجه مسار درهم 1,197,000 Q1 2023
17 ویلا های 5 خوابه در سندیان خرید ویلا در شارجه مسار درهم 3,545,000 Q1 2023
18 ویلا های 2 خوابه در سندیان خرید ویلا در شارجه مسار - Q1 2023
19 ویلا های 3 خوابه در سندیان خرید ویلا در شارجه مسار - Q1 2023
20 ویلا های 5 خوابه در کایا خرید ویلا در شارجه مسار - Q4 2023
21 ویلا های 4 خوابه در کایا خرید ویلا در شارجه مسار درهم 2,732,000 Q4 2023
22 تاون هاوس های 2 خوابه کایا خرید تاون هاوس در شارجه مسار - Q4 2023
23 تاون هاوس های 3 خوابه در کایا خرید تاون هاوس در شارجه مسار درهم 1,275,000 Q4 2023
24 استودیو آپارتمان های تیراز خرید آپارتمان در شارجه الجادا - پروژه های آماده
25 آپارتمان های 2 خوابه در تیراز خرید آپارتمان در شارجه الجادا درهم 1,123,000 پروژه های آماده
26 آپارتمان های یک خوابه در تیراز خرید آپارتمان در شارجه الجادا درهم 578,000 پروژه های آماده
27 ویلاهای روبینیا خرید ویلا در شارجه مسار درهم 3,250,000 Q4 2024
28 آپارتمان های سکون 4 خرید آپارتمان در شارجه الجادا درهم 1,182,000 Q4 2024
29 آپارتمان های تیراز ۸ خرید آپارتمان در شارجه الجادا درهم 851,000 Q2 2024
30 آپارتمان های تیراز ۷ قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل الجادا درهم 867,000 Q2 2024
31 آپارتمان های نساق 2 خرید آپارتمان در شارجه الجادا درهم 1,046,000 Q2 2024
32 آپارتمان های نساق1 خرید آپارتمان در شارجه الجادا درهم 1,842,000 Q2 2024
33 آپارتمان های تیراز 6 خرید آپارتمان در شارجه الجادا درهم 851,000 Q2 2024
34 آپارتمان تیراز 4 خرید آپارتمان در شارجه الجادا درهم 1,149,000 Q2 2024
35 آپارتمان های تیراز 3 خرید آپارتمان در شارجه الجادا درهم 1,112,000 Q2 2024
36 Areej Apartments خرید آپارتمان در شارجه الجادا درهم 780,000 پروژه های آماده
37 آپارتمان های سکون 2 خرید آپارتمان در شارجه الجادا درهم 1,187,000 Q4 2024
38 آپارتمان های سکون خرید آپارتمان در شارجه الجادا درهم 1,163,000 Q4 2024
39 آپارتمان های تیراز2 خرید آپارتمان در شارجه الجادا درهم 1,143,000 Q2 2024
40 آپارتمان های تیراز خرید آپارتمان در شارجه الجادا درهم 299,000 Q2 2024
41 ویلاهای کایا خرید تاون هاوس در شارجه خرید ویلا در شارجه مسار درهم 1,275,000 Q4 2023
42 ویلا های سندیان در مسار خرید ویلا در شارجه مسار درهم 1,197,000 Q1 2023
43 آپارتمان های بولیوارد ۳ خرید آپارتمان در شارجه الجادا درهم 403,000 Q4 2022
44 آپارتمان های ویدا رزیدنس 3 خرید آپارتمان در شارجه الجادا درهم 884,000 Q4 2023
45 آپارتمان های ویدا رزیدنس الجادا 2 خرید آپارتمان در شارجه الجادا درهم 667,000 پروژه های آماده
46 آپارتمان های ویدا رزیدنس الجادا خرید آپارتمان در شارجه الجادا درهم 887,000 پروژه های آماده
47 آپارتمان های گیت رزیدنس خرید آپارتمان در شارجه الجادا درهم 611,000 Q2 2023
48 ویلاهای فرست اونیو رزیدنس خرید تاون هاوس در شارجه خرید ویلا در شارجه الجادا درهم 588,000 پروژه های آماده
49 آپارتمان های ریحان 3 خرید آپارتمان در شارجه الجادا درهم 684,000 Q1 2022
50 آپارتمان های میسک 4 خرید آپارتمان در شارجه الجادا درهم 520,000 Q1 2022
51 سراب 2 خرید تاون هاوس در شارجه الجادا درهم 1,199,000 Q4 2022
52 آپارتمان های بولیوارد 2 خرید آپارتمان در شارجه الجادا درهم 942,000 Q4 2022
53 آپارتمان های بوليوارد خرید آپارتمان در شارجه الجادا درهم 450,000 Q4 2022
54 آپارتمان‌های مسک خرید آپارتمان در شارجه الجادا درهم 759,000 Q1 2022
55 نست (اقامتگاه دانشجویی) - الجادا درهم 1,271,000 Q3 2022
56 تاون هاوس های سراب (فاز 1) خرید تاون هاوس در شارجه الجادا درهم 1,202,000 پروژه های آماده
57 واحدهای یک خوابه Solo در ایست ویلج الجاده خرید آپارتمان در شارجه الجادا درهم 640,000 پروژه های آماده
58 واحدهای استودیویی الجاده خرید آپارتمان در شارجه الجادا درهم 331,000 پروژه های آماده
59 واحد های دو خوابه در آپارتمان های Areej خرید آپارتمان در شارجه الجادا درهم 861,000 پروژه های آماده
60 واحد های یک خوابه در آپارتمان های Areej خرید آپارتمان در شارجه الجادا درهم 704,000 پروژه های آماده
61 تاون هاوس های باریم خرید تاون هاوس در شارجه نسمه رزیدنس درهم 999,000 پروژه های آماده
62 آپارتمان سولو در ایست ویلیج خرید آپارتمان در شارجه الجادا درهم 640,000 پروژه های آماده
63 ویلاهای Semi Detached در اقامتگاه نسما خرید ویلا در شارجه نسمه رزیدنس - پروژه های آماده
64 ریف 3 در ایست ویلج خرید آپارتمان در شارجه الجادا درهم 331,000 پروژه های آماده
65 ویلاهای 4 خوابه سندیان نیمه جدا خرید ویلا در شارجه مسار درهم 2,097,000 پروژه های آماده
66 تاون هاوس های 4 خوابه در ویلاهای سندیان خرید تاون هاوس در شارجه مسار درهم 1,947,000 پروژه های آماده
67 تاون هاوس های 4 خوابه در ویلاهای سندیان خرید تاون هاوس در شارجه مسار درهم 1,667,000 پروژه های آماده
68 خانه های 3خوابه کورنر / اِند تاون هاوسز خرید تاون هاوس در شارجه مسار درهم 1,577,000 پروژه های آماده
69 تاون هاوس های 3خوابه در ویلاهای سندیان خرید تاون هاوس در شارجه مسار درهم 1,467,000 پروژه های آماده
70 خانه شهری 2خوابه ویلایی “سندیان” خرید تاون هاوس در شارجه مسار درهم 1,197,000 پروژه های آماده
71 ویلاهای دوخوابه در مجموعه سراب خرید تاون هاوس در شارجه الجادا درهم 1,202,000 پروژه های آماده
72 واحدهای سه خوابه آپارتمان Misk خرید آپارتمان در شارجه الجادا - پروژه های آماده
73 واحدهای دو خوابه آپارتمان Misk خرید آپارتمان در شارجه الجادا - پروژه های آماده
74 سیگنیتور ویلاز خرید ویلا در شارجه نسمه رزیدنس - پروژه های آماده
75 ویلاهای سما مجلس خرید ویلا در شارجه نسمه رزیدنس - پروژه های آماده
76 تاون هاوس های نسمه خرید تاون هاوس در شارجه نسمه رزیدنس - پروژه های آماده
77 نسمه رزیدنس خرید تاون هاوس در شارجه خرید ویلا در شارجه نسمه رزیدنس - پروژه های آماده
78 خانه های چهار خوابه سراب 2 خرید تاون هاوس در شارجه الجادا - پروژه های آماده
79 خانه های سه خوابه سراب 2 خرید تاون هاوس در شارجه الجادا - پروژه های آماده
80 خانه های دو خوابه سراب 2 خرید تاون هاوس در شارجه الجادا - پروژه های آماده
81 واحدهای دو خوابه آپارتمان بلوار خرید آپارتمان در شارجه الجادا - پروژه های آماده
82 واحدهای یک خوابه آپارتمان بلوار خرید آپارتمان در شارجه الجادا - پروژه های آماده
83 واحدهای یک خوابه آپارتمان Misk خرید آپارتمان در شارجه الجادا - پروژه های آماده

خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا

5/5 - (1 امتیاز)

شرکت ساخت و ساز آرادا که در دسامبر سال 2016 تأسیس شد، یکی از شرکت‌های بالقوه در میان شرکت‌های حوزه املاک و مستغلات در خاورمیانه است. این شرکت که در شارجه مستقر است، روی ساخت و ساز مجتمع‌های مسکونی که شامل انبارها، آپارتمان‌ها، ویلاها، تاون هاوس‌ها و همچنین مراکز تفریحی و پذیرایی متمرکز شده است. در حال حاضر تاکید اصلی آنها بر شارجه است، اما برنامه‌هایی برای رشد در بازار املاک دبی، عربستان سعودی و همچنین سایر کشورهای جهان دارد. این شرکت قبلا دو دفتر فروش در خارج از شارجه، یعنی در ابوظبی و دبی ایجاد کرده است. اگر به این شهر زیبا علاقه مند هستید، می‌توانید سایر پروژه‌های املاک در شارجه را بررسی کنید.

اکنون که فهرستی از پروژه‌های ساخت و ساز شرکت آرادا را داریم، بیایید درباره این پروژه‌های متمایز املاک و مستغلات بیشتر بدانیم.

شرکت ساخت و ساز آرادا، یک شرکت ساخت و ساز املاک و مستغلات لاکچری در امارات

اگرچه شرکت ساخت و ساز آرادا تنها 5 سال است که در این حوزه فعالیت می‌کند، اما در حال حاضر به عنوان یکی از آینده نگرترین و خلاق‌ترین سازندگان مستر در امارات متحده عربی شناخته شده است؛ زیرا مهارت بالایی در ساخت خانه‌های هوشمند با هزینه‌های رقابتی و امکانات درجه یک و معماری استثنایی دارد. هدف شرکت ساخت و ساز آرادا احداث محله‌هایی است که به زندگی شهروندان خود را تعهد، الهام و پیشرفت ببخشد. خانه‌های آنها بطرزی فوق العاده ساخته و با امکانات درجه یک کامل شده‌اند و با قیمت مناسبی نیز ارائه می‌شوند. حوزه‌های اصلی مورد علاقه آن‌ها تلاقی مجتمع‌ها، پایداری و فناوری است – همه چالش‌های مهم و در حال پیشرفت سریع در جامعه امروزی – و اینکه چگونه این سه موضوع ممکن است کیفیت زندگی را برای کسانی که ساکن مجتمع هستند، در آنجا کار می‌کنند و از پیشرفت‌های شرکت ساخت و ساز‌ آرادا بازدید می‌کنند، افزایش دهد.

Vida Residences 3 At Aljada

برخی از پروژه‌ های شرکت ساخت و ساز آرادا

اکنون در مورد خرید برخی از بهترین املاک ساخت شرکت ساخت و ساز آرادا صحبت خواهیم کرد:

تاون هاوس‌ های برعیم، یک پروژه برجسته توسط شرکت ساخت و ساز آرادا

تاون هاوس های برعیم تاون هاوس‌های عالی 4 و 5 خوابه و همچنین ویلاهای جذاب 4 خوابه سما مجلسی را ارائه می‌کنند که به مالکان خانه حس واقعی فرهنگ عربی خود را می‌دهند. منطقی است که فرض کنیم ویلاهای برعیم موفقیت دیگری برای شرکت ساخت و ساز آرادا در این منطقه هستند.

اقامتگاه‌های ایده آلی که همه شما به دنبال آن بوده‌اید تاون هاوس‌های برعیم هستند، پروژه فاز 4 که توسط رزیدنس معروف و معتبر نسمه در مرکز محله در حال ساخت شارجه واقع شده است. تاون هاوس‌های زیبا تعادل شگفت انگیزی بین آرامش، لذت و حفظ حریم خصوصی خانواده ایجاد می‌کنند. آنها به طرز پیچیده‌ای توسط استادان طراحی داخلی طراحی و ساخته شده بودند که از یک استراتژی عملگرایانه برای برآوردن نیازهای انواع مختلف ساکنان استفاده می‌کنند.

امکانات رفاهی تاون هاوس‌های برعیم

این محله بوسیله پارک‌های خانوادگی بزرگ با مناطق باربیکیو، مسیرهای مخصوص دویدن و دوچرخه‌سواری برای ارتقای سلامت و تفریح خانواده‌های محلی احاطه شده است. این واقعیت که موسسات آموزشی برتر از جمله مدرسه بین المللی “GEMS”، یکی از بهترین مدارس دبی، در این محله قرار دارند، به والدین اجازه می‌دهد تا در مورد آینده فرزندان خود راحت‌تر تصمیم گیری کنند. این منطقه که کانون گردشگری نیز هست، محل قرارگیری ساختمان‌های خیره‌کننده با تأثیرات اسلامی است که در مکان‌هایی لوکس قرار گرفته‌اند. وجود یک مرکز اجتماعی اختصاصی مانند میدان نسمه که همه چیز از مهدکودک، سالن‌های ورزشی و کلینیک گرفته تا استخر و فروشگاه‌های خرده فروشی را در خود جای داده است، بیشترین راحتی را برای مردم محلی به ارمغان می‌آورد.

Bareem Townhouses

نسمه رزیدنسز، اقامتگاه ‌هایی سطح بالا ساخت شرکت آرادا

خانه‌های عالی با تاون هاوس‌های 2 و 3 خوابه و همچنین ویلاهای 4 و 5 خوابه، در نسمه رزیدنس در محله الطی شارجه در دسترس هستند. نسمه رزیدنس به دلیل نورپردازی سقف بزرگ و پنجره‌های شیشه‌ای کشویی حس یک خانه بزرگ و جادار را با موفقیت منتقل می‌کند. املاک نسمه رزیدنس، واقع در شهر مترقی شارجه، محله‌ای عالی و در نزدیکی فروشگاه‌ها، پارک‌ها و مدارس می‌باشد. خانه‌های فراوان با مالکیت مطلق این محله به لطف طراحی هوشمندانه و تکنیک‌های ساخت‌وساز پیشرفته، بزرگ و دلپذیر هستند. نسمه رزیدنس به دلیل نورپردازی سقف‌های بزرگ خانه‌ها و نیز وجود پنجره‌های شیشه‌ای کشویی حس یک خانه بزرگ و جادار را با موفقیت منتقل می‌کند.

فاز دوم پروژه مسکونی هم اکنون در حال انجام است. به دلیل نزدیکی آن به مرکز خرید اصلی شارجه، تیلال مال، ساکنان می‌توانند از خریدی راحت لذت ببرند. به منظور برآورده کردن نیازهای آموزشی ساکنان نسمه، شرکت ساخت و ساز آرادا، شرکت سازنده این مجتمع، اخیراً با مدرسه بین المللی “GEMS” همکاری کرده است. برای خانواده با هر تعداد، نسمه رزیدنس تاون هاوس‌های دو و سه خوابه، ویلاهای نیمه مستقل سه و چهار خوابه، و ویلاهای سه، چهار و پنج خوابه را ارائه می‌دهد. هر خانه دارای دو جای پارک، یک اتاق خدمتکار و یک حیاط خلوت بزرگ است.

امکانات رفاهی نسمه رزیدنس

نسمه رزیدنس بیشترین امکانات رفاهی مانند سالن‌های ورزشی، استخرها، کافه‌ها، رستوران‌های عالی و غیره را در اختیار مردم قرار می‌دهد. همچنین ویلاهای شارجه ساخت شرکت آرادا به دلیل کیفیت برتر خود مشهور هستند.

Properties for Sale in Nasma Residences | List of Off plan Properties

آپارتمان ‌های میسک، اقامت در اقامتگاه‌ های زیبا ساخت شرکت ساخت و ساز آرادا

آپارتمان‌ های میسک ساخت شرکت آرادا مجموعه‌ای از خانه‌های لوکس 1، 2 و 3 خوابه و همچنین پنت هاوس‌های بزرگ در الجده، شارجه است. گروهی از خانه‌هایی که به نام آپارتمان‌های میسک ساخت شرکت آرادا شناخته می‌شوند، در محله الجده در شارجه واقع شده‌اند. ساختار نه طبقه  این مجتمع زیباترین آپارتمان‌ها را در یک منطقه بزرگ ارائه می‌دهد. خانه‌ها شامل اتاق نشیمن و فضای داخلی با تزئینات امروزی هستند. این خانه‌ها برای خانواده‌های دارای فرزند یا حتی زوج‌های بدون فرزند ایده‌آل هستند، زیرا در اندازه‌ها و پیکربندی‌های مختلف ساخته شده‌اند. برای راحتی شما، این محله نیز توسط انبوهی از مراکز غذاخوری، مکان‌های سرگرمی و مراکز خرده‌فروشی احاطه شده است. آپارتمان‌های میسک پنت هاوس‌های نفیس را به همراه خانه‌های یک، دو و سه خوابه ارائه می‌دهد. برای گزینه‌های بیشتر، خرید آپارتمان در شارجه را بررسی کنید.

امکانات رفاهی آپارتمان‌های میسک

در امارات شمالی، مرکز بزرگترین شرکت جوانان و مجموعه “revelation” قرار دارد. در کنار پارک‌های اسکیت برجسته، سالن‌های سینما، یک مرکز ورزشی بزرگ، مراکز سرگرمی داخلی و خارجی زیادی قرار گرفته است. ساکنان آپارتمان‌های میسک به دلیل برخورداری از مسیرهای مشخص در تمام طول مجتمع برای دویدن، پیاده‌روی و لذت بردن از فضای محله، بدون شک یک سبک زندگی فعال و سالم را پیش خواهند برد. علاوه بر این، چهار هتل با آپارتمان‌های لوکس تا متوسط و امکانات آموزشی و بهداشتی در نزدیکی آن قرار دارند.

تاون هاوس ‌های سراب (فاز 1)، پروژه لوکس شرکت ساخت و ساز آرادا

در پروژه لوکس الجده، محله‌ای از خانه باغ‌های با طراحی زیبا به نام سراب وجود دارد. این تاون هاوس از خانه‌های 2 و 3 خوابه و در میان باغ‌های سرسبز و پر شاخ و برگ ساخته شده است. سازندگان معروف شرکت ساخت و ساز آرادا در شارجه به تازگی این پروژه را آغاز کرده‌اند. مجتمع سراب که برای زندگی مدرن و آسان طراحی شده است، محله‌ای مسکونی متشکل از تاون هاوس و خانه باغ است. سراب برای ترکیب عناصر ایده آل یک سبک زندگی راحت با محیطی طبیعی ایجاد شده است. این پروژه در محله مسکونی منحصر به فرد شارجه در الجده واقع شده است. این محله مسکونی از تاون هاوس‌های 2 و 3 خوابه‌ای ساخته شده است که به زیبایی ساخته شده‌اند و از هر طرف توسط باغ‌ها و پوشش گیاهی احاطه شده‌اند. با توجه به ویژگی‌های فنی این خانه‌ها، از تمام اقامتگاه‌ها الجده به عنوان “خانه‌های هوشمند” یاد می‌شود.

تمام تاون هاوس ‌های سراب دارای مسیری کاملا باز هستند که به محوطه باغ و فضای سبز منتهی می‌شود. علاوه بر این، هر خانه دارای یک حیاط مشخص است که ساکنان می‌توانند از آرامش و طراوت صبح و عصر لذت ببرند. هر تاون هاوس دارای کمد، حمام و آشپزخانه از پیش ساخته شده است.

امکانات رفاهی تاون هاوس‌های سراب (فاز 1)

مزیت موقعیت مکانی سراب در الجده این است که با امکانات رفاهی فراوانی احاطه شده است و به ساکنانش گزینه‌های متنوعی برای لذت بردن می‌دهد. با مراکز سرگرمی، فضاهای بازی و سالن‌های ورزشی، سنترال هاب در مجتمع الجده به عنوان یک پلتفرم یک‌جا برای هر اقدام تفریحی و سرگرمی برای ساکنان عمل می‌کند. علاوه بر این، سراب دارای یک استخر مجزا برای بانوان و آقایان و همچنین یک سالن بدنسازی در طبقه اصلی است. این بهشت زیرزمینی مقصد نهایی برای کاهش استرس و ایجاد آرامش در مردم محلی است. علاوه بر این، سراب به لطف نزدیکی به کافه‌ها، رستوران‌ها، غذاخوری‌ها، تئاترها و مراکز خرده‌فروشی به بهترین مکان‌ها درون دیوارهای خود دسترسی دارد.

Sarab in Al Jada Sharjah | Arada Developers

آپارتمان ‌های تیراز، یک پروژه عالی توسط شرکت ساخت و ساز آرادا

آپارتمان ‌های تیراز ساخت آرادا در الجده، شارجه، یک ساختمان مسکونی است که آپارتمان‌های استودیویی، یک و دو خوابه در اشکال و اندازه‌های مختلفی را ارائه می‌دهد. این پروژه جدید به سبک آینده نگر با در نظر گرفتن تمام پیشرفت‌های فنی اخیر و با هدف ارائه زندگی جدید و شیک به ساکنان ساخته شده است. “creative hub” محله محیطی بسیار گرم و دوستانه به ساکنان ارائه می‌دهد که آشنایی آنها با یکدیگر و ایجاد ارتباطات مثبت را آسان می‌کند. به علاوه ، این منطقه به ساکنان این امکان را می‌دهد تا یک سبک زندگی لوکس و در کلاس جهانی را تجربه کنند. خانه‌های هوشمند، از آنجایی که یکی از ویژگی‌های خاص و متمایز محله هستند،  به افزایش جذابیت مجتمع و هنجار شدن آنها کمک کرده است، از اینرو ساکنین می‌توانند به سبکی متمایز و زیبا زندگی کنند. این منطقه مکانی فوق‌العاده برای سکونت خانواده‌ها و زوج‌ها است. در اینجا، ساکنان ممکن است تمام زندگی خود را در خلوت و آرامش کامل بگذرانند.

امکانات رفاهی آپارتمان‌های تیراز

به منظور کاهش استرس روزمره و آرامش پس از یک روز طولانی، به ساکنان امکاناتی ارائه می‌شود که هم جالب و هم جذاب است. از جمله امکانات این مجتمع می‌توان به مکان‌های باربیکیوی خانوادگی، استخر، مرکز سلامت و تناسب اندام، منطقه بازی و فضاهای سبز تفریحی اشاره کرد.

Tiraz 7 at Naseej District

ریف 3، یک پروژه جذاب ساخت شرکت ساخت و ساز آرادا

مجتمع مسکونی ریف 3، واقع در مرکز محله در حال رشد الجده در شارجه، نمونه‌ای ایده آل از زندگی شهری مدرن و مجهز به تمام ملزومات زندگی است. ریف 3 توسط طراحان داخلی شناخته شده و درجه یک مانند “Woods Bagot” طراحی و ایجاد شده است. این مجتمع شامل آپارتمان‌های استودیویی و یک خوابه است که در یک ساختمان یک تا شش طبقه ایجاد شده‌اند. فضای داخلی خانه‌ها به زیبایی تزیین شده است تا با فضای اجتماعی منطقه‌ای که مجموعه در آن قرار دارد، مطابقت داشته باشد. ریف 3 در یک مکان عالی و با دسترسی راحت به مرکز شهر قرار دارد زیرا دسترسی آسانی به جاده الضید و جاده یونیورسیتی سیتی دارد. جاده شیخ محمد بن زاید که مجتمع مسکونی را به سایر امارات متصل می‌کند نیز در نزدیکی آن قرار دارد.

امکانات رفاهی پروژه ریف 3

سازندگان، ایده‌ای نوآورانه برای سنترال هاب مجتمع به نام “سنترال هاب الجده” ایجاد کرده‌اند. بدون شک این یک مرکز تمام عیار برای همه امور مربوط به اوقات فراغت، سرگرمی و تفریح است. این بزرگترین مرکز اکتشاف و ماجراجویی کودکان در امارات شمالی و همچنین گزینه‌های ورزشی و سرگرمی مانند پارک‌های اسکیت، سینماهای سرپوشیده و روباز و موسسات خرده‌فروشی را ارائه می‌دهد. علاوه بر همه اینها، همکاری جدید الجده با اعمار، انواع غذاخوری‌ها و گزینه‌های غذاخوری لوکس را در اختیار مردم محلی قرار می‌دهد. اگر به پروژه‌های اعمار علاقه مند هستید، پروژه ‌های ساختمانی شرکت اعمار را بررسی کنید. همچنین میتوانید لیست آپارتمان ‌های جاده شیخ زاید را نیز بررسی کنید.

از طریق Dxboffplan بطور مستقیم روی پروژه‌ های شرکت ساخت و ساز آرادا سرمایه گذاری کنید!

ما لیست خرید پروژه‌های شرکت ساخت و ساز آرادا را برای شما ذکر کردیم. یکی از بهترین شرکت‌های ساخت املاک و سرمایه‌گذاری در دبی، یعنی شرکت ساخت و ساز‌ آرادا، علاوه بر طیف گسترده‌ای از املاک مسکونی، تعدادی از مجتمع‌های اصلی مسکونی و تجاری قابل‌توجه را نیز احداث کرده است. در Dxboffplan، یکی از جامع‌ترین پورتال‌های املاک و مستغلات برای یافتن پروژه‌های آف پلن در امارات، می‌توانید جدیدترین پروژه‌های شرکت ساختمان سازی آرادا را بیابید. با تضمین بهترین معاملات مستقیم با شرکت ساخت و ساز، ممکن است فرصت‌های سرمایه گذاری سودآوری داشته باشید. اگر شما هم قصد خرید ملک در دبی را دارید، پروژه‌های شرکت ساخت و ساز آرادا جزو بهترین پیشنهادات ما به شما هستند. ممکن است برای ایده آل کردن خرید خود از مزایای زیادی بهره مند شوید، از جمله:

  • خرید مستقیم ملک از سازنده
  • مشاوره 100% رایگان
  • کارمزد کمیسیون صفر
  • مشاوره حضوری و آنلاین (از طریق واتساپ)
  • رزرو فوری ملک (در 1 دقیقه)
  • خدمات شهروندی

درخواست پاسخ به تماس : آرمانی بیچ رزیدنس

پالم جمیرا Q4
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
یک مکان دیدنی فوق العاده لوکس که توسط تادائو آندو طراحی شده است

شروع قیمت از :

درهم21,000,000

آرمانی بیچ رزیدنس

آرمانی بیچ رزیدنس که توسط شرکت آرادا در حال ساخت است، آپارتمان های ساحلی در پالم جمیرا در دبی را ارایه می دهد که سبک زندگی بینظیری دارند. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس ها و ویلاهای جوری هیلز

جمیرا گلف استیت Q2 2025
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
مجموعه ای شیک از 294 خانه لوکس در جمیرا گلف استیت

اطلاع از قیمت

تاون هاوس ها و ویلاهای جوری هیلز

ویلاهای جوری هیلز آرادا که در شهرک مسکونی عالی جمیرا گلف استیتز قرار دارند، ترکیب بی نظیری از یک زندگی لاکچری با مناظر چشم‌نواز را ارائه می کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این املاک، مطلب امروز را از دست ندهید.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : …

جمیرا گلف استیت Q2 2025
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
مجموعه ای شیک از 294 خانه لوکس در جمیرا گلف استیت

اطلاع از قیمت

sold out

درخواست پاسخ به تماس : ویلا های 5 خوابه در جوری هیلز

جمیرا گلف استیت Q2 2025
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
مجموعه ای شیک از 294 خانه لوکس در جمیرا گلف استیت

اطلاع از قیمت

ویلا های 5 خوابه در جوری هیلز

ویلا های 5 خوابه در جوری هیلز، جمیرا گلف استیت، دبی گزینه‌ای عالی برای افرادی است که دوست دارند در محیطی عالی زندگی لوکسی داشته باشند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید این املاک، کلیک کنید.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : ویلا های 4 خوابه در جوری هیلز

جمیرا گلف استیت Q2 2025
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
مجموعه ای شیک از 294 خانه لوکس در جمیرا گلف استیت

اطلاع از قیمت

ویلا های 4 خوابه در جوری هیلز

ویلا های 4 خوابه در جوری هیلز، جمیرا گلف استیت، دبی از جمله بهترین املاک جهت سرمایه‌گذاری یا سکونت هستند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این ویلاهای لاکچری، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلا های 3 خوابه در جوری هیلز

جمیرا گلف استیت Q2 2025
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
مجموعه ای شیک از 294 خانه لوکس در جمیرا گلف استیت

اطلاع از قیمت

ویلا های 3 خوابه در جوری هیلز

خانه رویایی خود را از میان ویلا های 3 خوابه در جوری هیلز، جمیرا گلف استیت، دبی خریداری کنید و در آن‌ها زندگی لاکچری و رویایی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید این املاک، کلیک کنید.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : ویلا های 4 خوابه در رابینیا

مسار Q4 2024
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
ویلاهای جدید و زیبا در ماسار که توسط جنگل های سرسبز و متراکم احاطه شده است

اطلاع از قیمت

ویلا های 4 خوابه در رابینیا

ویلا های 4 خوابه در رابینیا، مسار، شارجه از جمله بهترین املاک برای سکونت در دل جنگل و با دسترسی عالی به امکانات مورد نیاز هستند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید این املاک، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلا های 3 خوابه در رابینیا

مسار Q4 2024
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
ویلاهای جدید و زیبا در ماسار که توسط جنگل های سرسبز و متراکم احاطه شده است

شروع قیمت از :

درهم3,250,000

ویلا های 3 خوابه در رابینیا

ویلا های 3 خوابه در رابینیا، مسار، شارجه گزینه‌ای عالی برای سرمایه‌گذاران و افرادی است که تمایل دارند در خانه‌ای مدرن سکونت داشته باشند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این ویلاها، همین حالا کلیک کنید.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : ویلا های 2 خوابه در رابینیا

مسار Q4 2024
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
ویلاهای جدید و زیبا در ماسار که توسط جنگل های سرسبز و متراکم احاطه شده است

اطلاع از قیمت

ویلا های 2 خوابه در رابینیا

خانه رویاییتان را از میان ویلا های 2 خوابه در رابینیا، مسار، شارجه خریداری کنید و زندگی لوکس و رویایی خود را در آن داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، همین حالا کلیک کنید.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : ویلا های 5 خوابه در رابینیا

مسار Q4 2024
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
ویلاهای جدید و زیبا در ماسار که توسط جنگل های سرسبز و متراکم احاطه شده است

اطلاع از قیمت

ویلا های 5 خوابه در رابینیا

ویلا های 5 خوابه در رابینیا، مسار، شارجه بهترین گزینه برای خرید خانه رویاییتان در منطقه‌ای لوکس هستند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید این ویلاها، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های یک خوابه در نساق

الجادا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
هماهنگی عالی سبک زندگی و طبیعت

اطلاع از قیمت

آپارتمان های یک خوابه در نساق

آپارتمان های یک خوابه در نساق، الجادا، شارجه از جمله املاک خوش ساخت و خوش قیمت در امارات هستند. برای اطلاع از شرایط و قیمت خرید این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 3 خوابه در نساق

الجادا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
خانه‌های هوشمند با قیمتی مقرون به صرفه، همراه با طرح پرداخت آسان

اطلاع از قیمت

آپارتمان های 3 خوابه در نساق

آپارتمان های 3 خوابه در نساق، الجادا، شارجه همان جایی است که می‌توانید خانه رویاییتان را با قیمتی مناسب خریداری نمایید و در محیطی مناسب خانواده، زندگی لوکسی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این آپارتمان‌ها، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 2 خوابه در نساق

الجادا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
هماهنگی عالی سبک زندگی و طبیعت

اطلاع از قیمت

آپارتمان های 2 خوابه در نساق

خانه رویایی خود از میان آپارتمان های 2 خوابه در نساق، الجادا، شارجه خریداری کنید و زندگی لوکسی تجربه کنید. برای اطلاع از جزئیات این موقعیت سرمایه‌گذاری پرسود در امارات، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 2 خوابه در سکون

الجادا Q2 2023
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
در قلب الجادا و در منطقه‌ای رویایی و جدید زندگی کنید

شروع قیمت از :

درهم1,151,000

آپارتمان های 2 خوابه در سکون

آپارتمان های 2 خوابه در سکون، الجادا، شارجه دارای تمامی امکانات مورد نیاز برای شما هستند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این سرمایه‌گذاری ارزشمند و زندگی در این املاک، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 1 خوابه در سکون

الجادا Q2 2023
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
در قلب الجادا و در منطقه‌ای رویایی و جدید زندگی کنید

شروع قیمت از :

درهم805,000

آپارتمان های 1 خوابه در سکون

آپارتمان های 1 خوابه در سکون، الجادا، شارجه خانه هایی با قیمت مناسب هستند و می‌توانید با خرید آن‌ها گلدن ویزا امارات را دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این آپارتمان‌ها، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلا های 4 خوابه در سندیان

مسار Q1 2023
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
محیطی ایده‌آل برای خانواده‌های جوان

شروع قیمت از :

درهم1,197,000

ویلا های 4 خوابه در سندیان

ویلا های 4 خوابه در سندیان، مسار، شارجه گزینه‌ای عالی برای افرادی هستند که دوست دارند سرمایه‌گذاری پربازدهی داشته باشند و در عین حال گلدن ویزای امارات را دریافت کنند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلا های 5 خوابه در سندیان

مسار Q1 2023
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
پروژه‌ای جدید در مارسا - مکانی عالی برای تجربه یک زندگی راحت و امن

شروع قیمت از :

درهم3,545,000

ویلا های 5 خوابه در سندیان

ویلا های 5 خوابه در سندیان، مسار، شارجه یکی از بهترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاران و خریدارانی است که دوست دارند زندگی مدرنی داشته باشند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلا های 2 خوابه در سندیان

مسار Q1 2023
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
محیطی ایده‌آل برای خانواده‌های جوان

اطلاع از قیمت

ویلا های 2 خوابه در سندیان

ویلا های 2 خوابه در سندیان، مسار، شارجه همان جایی است که می‌توانید در موقعیتی عالی و در نزدیکی امکانات مورد نیاز زندگی آرامی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این ویلاهای شگفت‌انگیز، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلا های 3 خوابه در سندیان

مسار Q1 2023
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
پروژه‌ای جدید در مارسا - مکانی عالی برای تجربه یک زندگی راحت و امن

اطلاع از قیمت

ویلا های 3 خوابه در سندیان

خانه رویاییتان را از میان ویلا های 3 خوابه در سندیان، مسار، شارجه خریداری کنید و در موقعیتی عالی زندگی لوکسی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید این ویلاها، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلا های 5 خوابه در کایا

مسار Q4 2023
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
از یک سبک زندگی فعال در یک جامعه جنگلی لذت ببرید

اطلاع از قیمت

ویلا های 5 خوابه در کایا

خانه مورد علاقه خود را از میان ویلا های 5 خوابه در کایا، مسار، شارجه انتخاب کنید و با استفاده از امکانات و تجهیزات عالی در آن‌ها، زندگی لاکچری داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با این ویلاها، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلا های 4 خوابه در کایا

مسار Q4 2023
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
از یک سبک زندگی فعال در یک جامعه جنگلی لذت ببرید

شروع قیمت از :

درهم2,732,000

ویلا های 4 خوابه در کایا

ویلا های 4 خوابه در کایا، مسار، شارجه گزینه‌ای عالی برای افراد خاص و سخت پسند هستند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات و ویژگی‌های این ویلاها، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های 2 خوابه کایا

مسار Q4 2023
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
از یک سبک زندگی فعال در یک جامعه جنگلی لذت ببرید

اطلاع از قیمت

تاون هاوس های 2 خوابه کایا

تاون هاوس های 2 خوابه کایا در مسار، شارجه بهترین موقعیت برای سرمایه‌گذاری در موقعیتی عالی هستند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید این املاک، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های 3 خوابه در کایا

مسار Q4 2023
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
از یک سبک زندگی فعال در یک جامعه جنگلی لذت ببرید

شروع قیمت از :

درهم1,275,000

تاون هاوس های 3 خوابه در کایا

تاون هاوس های 3 خوابه در کایا، مسار، شارجه همان جایی است که می‌توانید در میان طبیعتی سرسبز و جنگل‌های انبوه، از زندگی خود لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : استودیو آپارتمان های تیراز

الجادا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
در یک محله خلاقانه جدید در قلب الجادا زندگی کنید

اطلاع از قیمت

استودیو آپارتمان های تیراز

خانه رویایی خود را از میان استودیو آپارتمان های تیراز، الجادا، شارجه انتخاب کنید و هزینه آن را طی اقساط جذاب پرداخت کنید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید این آپارتمان‌ها، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 2 خوابه در تیراز

الجادا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
در یک محله خلاقانه جدید در قلب الجادا زندگی کنید

شروع قیمت از :

درهم1,123,000

آپارتمان های 2 خوابه در تیراز

خانه رویایی خود را از میان آپارتمان های 2 خوابه در تیراز، الجادا، شارجه و با استفاده از برنامه پرداخت اقساطی جذاب خریداری کنید و زندگی لاکچری داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر درباره این پروژه، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های یک خوابه در تیراز

الجادا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
در یک محله خلاقانه جدید در قلب الجادا زندگی کنید

شروع قیمت از :

درهم578,000

آپارتمان های یک خوابه در تیراز

شما می‌توانید در آپارتمان های یک خوابه در تیراز، الجادا، شارجه سرمایه‌گذاری کنید و از نرخ بازدهی و برنامه اقساطی جذاب این املاک بهره‌مند شوید. اگر دوست دارید در رابطه با جزئیات این پروژه بیشتر بدانید، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای روبینیا

مسار Q4 2024
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
ویلاهای جدید و زیبا در ماسار که توسط جنگل های سرسبز و متراکم احاطه شده است

شروع قیمت از :

درهم3,250,000

ویلاهای روبینیا

ویلا های رابینیا در مسار، شارجه یکی از پروژه‌هایی است که می‌توانید در آن سرمایه‌گذاری پرسودی داشته باشید و خانه رویایی خود را در موقعیتی عالی خریداری نمایید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این پروژه که مناسب سکونت به همراه خانواده است، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های سکون 4

الجادا Q4 2024
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
در قلب الجادا، محله ایده‌آل و جدید شارجه زندگی کنید.

شروع قیمت از :

درهم1,182,000

آپارتمان های سکون 4

آپارتمان‌های سکون 4 در الجادا املاک ایده‌آلی هستند که با قیمتی مقرون به صرفه عرضه می‌شوند. آن‌ها برای خرید ملک در شارجه گزینه‌هایی ایده‌آل تلقی می‌گردند. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های تیراز ۸

الجادا Q2 2024
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
در یک محله ایده‌آل و جدید در قلب الجادا زندگی کنید.

شروع قیمت از :

درهم851,000

آپارتمان های تیراز ۸

آپارتمان تیراز 8 در منطقه نسیج مجموعه‌ای از آپارتمان‌های پرطرفدار است که با قیمتی مقرون به صرفه عرضه می‌شوند و برای خرید آپارتمان در شارجه عالی هستند. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های تیراز ۷

الجادا Q2 2024
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
در محله‌ای عالی و جدید در قلب الجادا زندگی کنید

شروع قیمت از :

درهم867,000

آپارتمان های تیراز ۷

آپارتمان تیراز 7 در منطقه نسیج با ارائه یک طرح پرداخت منحصر به فرد، آپارتمان‌هایی عالی با قیمتی مقرون به صرفه و ارزشمند هستند که برای خرید ملک در شارجه گزینه‌ای عالی به شمار می‌آیند. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های نساق 2

الجادا Q2 2024
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
هماهنگی عالی سبک زندگی و طبیعت

شروع قیمت از :

درهم1,046,000

آپارتمان های نساق 2

اگر می‌خواهید در شارجه سبکی ممتاز از زندگی را تجربه کنید، خرید واحدی از واحدهای آپارتمان نساق 2 را به هیچ وجه نباید از دست بدهید. برای دریافت مشاوره 100% رایگان وارد وب‌سایت تخصصی ما شوید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های نساق1

الجادا Q2 2024
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
هماهنگی عالی سبک زندگی و طبیعت

شروع قیمت از :

درهم1,842,000

آپارتمان های نساق1

آپارتمان های نساق در الجادا، شارجه بهترین گزینه برای افرادی است که دوست دارند در امارات زندگی کنند و سرمایه‌گذاری پرسودی داشته باشند. اگر دوست دارید در رابطه با این املاک جزئیات بیشتری بدانید، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های تیراز 6

الجادا Q2 2024
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
در یک محله خلاقانه و جدید در قلب الجادا زندگی کنید.

شروع قیمت از :

درهم851,000

آپارتمان های تیراز 6

آپارتمان تیراز 6 سوژه مناسبی برای خرید آپارتمان در شارجه است. کسانی که به دنبال خرید املاکی عالی با قیمتی مقرون به صرفه در منطقه نسیج در شارجه هستند، این پروژه را انتخاب می‌کنند. برای دریافت اطلاعات بیشتر وارد وب‌سایت ما شوید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان تیراز 4

الجادا Q2 2024
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
در یک محله خلاقانه و جدید در قلب الجادا زندگی کنید.

شروع قیمت از :

درهم1,149,000

آپارتمان تیراز 4

خانه‌ای مدرن و منحصر به فرد در یکی از بهترین شهرهای امارات متحده عربی، در ناحیه نسیج در قلب الجادا شارجه. آپارتمان تیراز 4 مجموعه‌ای از واحدهای استودیویی، 1 و 2 خوابه را ارائه می‌دهد که برای زوج‌ها و خانواده‌ها عالی ست. ویژگی‌های هوشمند خانگی و امکانات عالی رفاهی را در این پروژه در دسترس خواهید داشت. در وب‌سایت ما اطلاعات کامل این پروژه وجود دارد. کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های تیراز 3

الجادا Q2 2024
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
در بهترین نقطه از شهر زیبای شارجه، یعنی منطقه الجادا زندگی کنید.

شروع قیمت از :

درهم1,112,000

آپارتمان های تیراز 3

آپارتمان تیراز 3 در الجادا، گزینه‌ای عالی برای خرید ملک با قیمتی دنبال مقرون به صرفه در شارجه است. در این پروژه لوکس می‌توانید در محله‌ای خلاقانه و جدید در قلب الجادا زندگی کنید. آپارتمان‌های تیراز 3 با طرح پرداخت آسان و تنها 10% پیش پرداخت عرضه می‌شوند. کلیک کنید تا به اطلاعات دقیق و کاملی برسید.

درخواست پاسخ به تماس : Areej Apartments

الجادا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
بهترین چشم اندازهای مجموعه

شروع قیمت از :

درهم780,000

Areej Apartments

آپارتمان‌های آریج، اقامتگاه‌هایی ممتاز در الجده، شارجه هستند که واحدهای استودیو، 1 و 2 خوابه خود را با دسترسی به امکانات رفاهی مدرن و مقاصد کلیدی عرضه می‌کنند.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های سکون 2

الجادا Q4 2024
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
در محله منحصر به فرد و جدید شارجه یعنی در قلب الجادا زندگی کنید.

شروع قیمت از :

درهم1,187,000

آپارتمان های سکون 2

آپارتمان‌های سکون 2 در منطقه نسیج در شارجه دارای آپارتمان‌هایی عالی و محبوب با قیمتی مقرون به صرفه هستند. آن‌ها با برتری‌هایی که دارند برای خرید ملک در شارجه به انتخابی بی‌بدیل تبدیل شده‌اند. ما مشاوره رایگان و اطلاعات دقیقی را در اختیارتان قرار می‌دهیم. کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های سکون

الجادا Q4 2024
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
در قلب الجادا و در منطقه‌ای رویایی و جدید زندگی کنید

شروع قیمت از :

درهم1,163,000

آپارتمان های سکون

آپارتمان های سکون در الجادا، شارجه، از جمله موقعیت‌های سرمایه‌گذاری پرسود برای سرمایه‌گذاران است و خانه‌ای سرشار از آرامش برای خریداران به شمار می‌آید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید این پروژه، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های تیراز2

الجادا Q2 2024
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
زندگی در یک پروژه خلاقانه و جدید + در قلب الجاده

شروع قیمت از :

درهم1,143,000

آپارتمان های تیراز2

مکانی عالی برای زندگی! آپارتمان های تیراز 2 در الجادا شارجه، در قالب استودیو ، واحدهایی 1خوابه و 2خوابه که از مناظر باغ ها و حیاط هایی زیبا و چشم نواز برخوردارند، گزینه هایی عالی برای زندگی و همچنین فرصت هایی استثنایی برای سرمایه گذاری محسوب میشوند... با ارائه قیمت هایی مقرون به صرفه از 359هزار درهم، همراه با ارائه جدول برنامه پرداخت آسان و انعطاف پذیر.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های تیراز

الجادا Q2 2024
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
در یک محله خلاقانه جدید در قلب الجادا زندگی کنید

شروع قیمت از :

درهم299,000

آپارتمان های تیراز

آپارتمان های تیراز در الجادا، شارجه، از جمله پروژه‌هایی است که شما می‌توانید از میان آپارتمان‌های مدرن این پروژه در موقعیتی عالی، خانه رویایی خود را خریداری نمایید و به همراه خانواده زندگی سرشار از آرامشی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این پروژه، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای کایا

مسار Q4 2023
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
از یک سبک زندگی فعال در یک جامعه جنگلی لذت ببرید

شروع قیمت از :

درهم1,275,000

ویلاهای کایا

املاک کایا در مسار شارجه همان جایی است که می‌توانید خانه لوکس و رویایی خود را با قیمتی جذاب و شرایط اقساطی مناسب خریداری نمایید. برای اطلاع بیشتر در رابطه با شرایط خرید، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلا های سندیان در مسار

مسار Q1 2023
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
پروژه‌ای جدید در مارسا - مکانی عالی برای تجربه یک زندگی راحت و امن

شروع قیمت از :

درهم1,197,000

ویلا های سندیان در مسار

Search for your dream home among the best Sendian Villas in Masaar, Sharjah, live in the community center close to high-end facilities and make a profitable investment. To know more about this project’s terms and prices, click here.{fa}خانه رویایی خود را از میان ویلا های سندیان در مسار، شارجه انتخاب کنید و در منطقه‌ای با امکانات عالی سکونت داشته باشید و سود بالایی از سرمایه‌گذاری خود کسب کنید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید این املاک، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های بولیوارد ۳

الجادا Q4 2022
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
در ملکی عالی با قیمتی مناسب، سبک زندگی رویایی خود را تجربه کنید.

شروع قیمت از :

درهم403,000

آپارتمان های بولیوارد ۳

آپارتمان های بولیوارد ۳ که در منطقه‌ای ایده‌آل و آرام قرار گرفته‌اند، املاکی ارزشمند در شارجه هستند. برای دریافت مشاوره ۱۰۰% رایگان کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های ویدا رزیدنس 3

الجادا Q4 2023
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
آپارتمانی جدید برای تجربه یک زندگی لوکس در الجادا شارجه

شروع قیمت از :

درهم884,000

آپارتمان های ویدا رزیدنس 3

ویدا رزیدنس 3 در الجادا با 8% بازگشت تضمینی، خانه‌های شگفت‌انگیزی برای زندگی و فرصت‌هایی سودآور برای سرمایه گذاری در شارجه به شمار می‌آیند. در وب‌سایت ما اطلاعات بیشتری وجود دارد، وارد شوید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های ویدا رزیدنس الجادا 2

الجادا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
پروژه‌ای جدید برای تجربه یک زندگی لوکس در الجادا شارجه

شروع قیمت از :

درهم667,000

آپارتمان های ویدا رزیدنس الجادا 2

ویدا رزیدنس 2 در الجادا شارجه پروژه‌ای تحول‌آفرین است که فرصتی گران‌بها برای انجام یک سرمایه‌گذاری مطمئن و سودآور در امارات محسوب می‌شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های ویدا رزیدنس الجادا

الجادا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
معیاری جدید برای زندگی لوکس در الجادا شارجه

شروع قیمت از :

درهم887,000

آپارتمان های ویدا رزیدنس الجادا

آپارتمان های ویدا رزیدنس الجادا به عنوان یک معیار جدید برای تجربه یک زندگی لوکس در الجادا شارجه معرفی می‌شود. ویدا رزیدنس الجادا دارای واحدهای آپارتمانی 1، 2 و 3 خوابه بزرگ و دلباز می‌باشد. ساکنین این منطقه در مکانی امن، راحت و آرامش‌بخش زندگی جدید و ایده‌آلی را تجربه خواهند نمود.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های گیت رزیدنس

الجادا Q2 2023
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
خانه‌هایی هوشمند و مدرن، مناسب برای زوج‌ها و خانواده‌ها

شروع قیمت از :

درهم611,000

آپارتمان های گیت رزیدنس

گیت رزیدنس در الجادا در شارجه دارای خانه‌هایی ایده‌آل و راحت با قیمتی مقرون به صرفه است که باید برای داشتن هر یک از واحدهای آن تلاش کرد.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای فرست اونیو رزیدنس

الجادا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا

شروع قیمت از :

درهم588,000

ویلاهای فرست اونیو رزیدنس

فرست اونیو رزیدنس خانه های باامکانات ویژه در آلجادا، شارجه خانه های 2 و 3 خوابه و ویلا های نیمه مستقل 3 و 4 خوابه است.که در اطراف پارک های سرسبز و زمین های بازی کودکان و دسترسی آسان به بهترین مقصد سرگرمی قرار دارد.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های ریحان 3

الجادا Q1 2022
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
سرمایه گذاری در پر فروش ترین مجتمع با کاربری های مختلف در شارجه، در سه ماهه چهارم سال 2020

شروع قیمت از :

درهم684,000

آپارتمان های ریحان 3

در پر فروش ترین مجتمع شارجه که دارای کاربری های متفاوت است سرمایه گذاری کنید! آپارتمان های ریحان 3، قیمت مقرون به صرفه ای را از 584 درهم، با اقساط آسان، وتنها پرداخت 5٪ رزرو ارائه می دهد. این آپارتمانهای عالی توسط آرادا در رده های استودیو ، 1 و 2 خوابه در الجاده ارائه می شوند، و در فصل چهارم تحویل داده می شوند

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های میسک 4

الجادا Q1 2022
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
دارای طرح پرداخت آسان و قابل تغییر با شرایط شما

شروع قیمت از :

درهم520,000

آپارتمان های میسک 4

آپارتمان میسک 4 مجموعه‌ای از آپارتمان‌هایی عالی با طراحی منحصربه‌فرد است که دارای واحدهای 1 تا 3 خوابه می‌باشد. آپارتمان میسک 4 در شارجه واقع شده است.

درخواست پاسخ به تماس : سراب 2

الجادا Q4 2022
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
سراب 2 پروژه‌ای جذاب با قیمتی مقرون به صرفه در الجادا

شروع قیمت از :

درهم1,199,000

سراب 2

سراب 2 در الجادا مجموعه‌ای خیره‌کننده با تاون هاوس‌های 2، 3 و 4 خوابه با طراحی زیبا می‌باشد. این پروژه مجلل، ویلاها و تاون هاوس‌هایی عالی با قیمتی مقرون به صرفه دارد. ویلاهای سراب 2 دارای طرح پرداخت آسان، چشم‌اندازهای خیره‌کننده از منطقه، امکانات مدرن و طراحی عالی هستند. به همین دلیل برای تجربه یک زندگی عالی توام با آرامش و آسایش، گزینه‌ای ایده‌آل به شمار می‌آیند.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های بولیوارد 2

الجادا Q4 2022
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
آپارتمان‌هایی به سبک نیویورک با قیمتی مقرون به صرفه و طرح پرداخت آسان

شروع قیمت از :

درهم942,000

آپارتمان های بولیوارد 2

فقط با پرداخت 46300 درهم می‌توانید خانه آینده خود را در بولیوارد 2 رزرو کنید! آپارتمان بولیوارد 2 مجموعه‌ای زیبا و در عین حال مقرون به صرفه است که در آدرس جدید و پرطرفدار شارجه، یعنی منطقه الجادا قرار دارد. این پروژه لوکس اولین انتخاب کسانی ست که می‌خواهند برای خرید ملک در شارجه اقدام کنند و همزمان قدم در انجام یک سرمایه‌گذاری ارزشمند و مقرون به صرفه بگذارند.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های بوليوارد

الجادا Q4 2022
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
در مقصد جدید و هیجان‌انگیز شارجه یعنی منطقه الجادا، صاحب ملکی ایده‌آل شوید*

شروع قیمت از :

درهم450,000

آپارتمان های بوليوارد

آپارتمان های بولیوارد، پروژه‌ای عالی ست که دارای واحدهای یک، دو و سه خوابه با طراحی‌های منحصر به فرد می‌باشد. واحد‌های 1 خوابه این آپارتمان عالی به سبک نیویورک را می‌توانید تنها با پرداخت 4500 درهم در ماه و با طرح پرداخت آسان خریداری نمایید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان‌های مسک

الجادا Q1 2022
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
طرح پرداخت آسان با 10٪ پیش پرداخت

شروع قیمت از :

درهم759,000

آپارتمان‌های مسک

در الجادا می‌توانید تنها با 10% پیش پرداخت همراه با گزینه‌های طرح پرداخت آسان و همچنین قیمتی مقرون به صرفه آپارتمانی لوکس را برای خود خریداری کنید. آپارتمان های میسک آرادا مجموعه‌ای از واحدهای عالی و زیباست که دارای واحدهای 1، 2، 3 خوابه و پنت هاوس های باشکوه 4 خوابه می‌باشد.

درخواست پاسخ به تماس : نست (اقامتگاه دانشجویی)

الجادا Q3 2022
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
سرمایه گذاری در پروژه اقامتی - دانشجویی در امارات. شروع قیمت از 346800 درهم با 8 درصد سود سالانه تضمینی، به مدت 10 سال

شروع قیمت از :

درهم1,271,000

نست (اقامتگاه دانشجویی)

نست از شرکت آرادا یک مجتمع دانشجویی ست که در شهر شارجه در امارات متحده عربی قرار دارد. نست در الجادا، شروع قیمت از 346800 درهم با سود تضمینی سالانه به میزان 8% و به مدت 10 سال، پروژه‌ای ایده‌آل برای سرمایه‌گذاری در شارجه ست.

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های سراب (فاز 1)

الجادا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
دارای طرح پرداخت آسان

شروع قیمت از :

درهم1,202,000

تاون هاوس های سراب (فاز 1)

سراب مجموعه‌ای لوکس متشکل از تاون هاوس ها و ویلاهای بی‌نظیری ست که در منطقه مجلل الجادا در شهر شارجه قرار دارد. این پروژه دارای تاون هاوس ها و ویلاهای عالی 2 خوابه و 3 خوابه می‌باشد.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای یک خوابه Solo در ایست ویلج الجاده

الجادا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
فقط 5٪ هزینه رزرو با 1٪ پرداخت ماهانه

شروع قیمت از :

درهم640,000

واحدهای یک خوابه Solo در ایست ویلج الجاده

واحدهای یک خوابه آپارتمان Solo در ایست ویلج الجاده از محبوب ترین پروژه های کمپانی اراده می باشند. این واحدهای شگفت انگیز، مساحت 479 تا 666 فوت مربع را با امکانات فوق العاده ارائه می دهند.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای استودیویی الجاده

الجادا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
فقط 5٪ هزینه رزرو با 1٪ پرداخت ماهانه

شروع قیمت از :

درهم331,000

واحدهای استودیویی الجاده

واحدهای استودیوی آپارتمان Solo در ایست ویلج الجاده از محبوب ترین پروژه های کمپانی اراده می باشند. این واحدهای شگفت انگیز، مساحت 323 تا 345 فوت مربع را با امکانات فوق العاده ارائه می دهند.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : واحد های دو خوابه در آپارتمان های Areej

الجادا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
برنامه پرداخت آسان با 5٪ پیش پرداخت

شروع قیمت از :

درهم861,000

واحد های دو خوابه در آپارتمان های Areej

واحدهای دو خوابه ی Areej واحدهایی زیبا با مساحت 1120 تا 1286 فوت مربع می باشند. این واحد های بینظیر ، ترکیبی از امکانات عالی ، موقعیت اختصاصی و همچنین مناظر دیدنی از پارک ، خیابان و ساختمان های زیبا را هستند.

درخواست پاسخ به تماس : واحد های یک خوابه در آپارتمان های Areej

الجادا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
برنامه پرداخت آسان با 5٪ پیش پرداخت

شروع قیمت از :

درهم704,000

واحد های یک خوابه در آپارتمان های Areej

واحد های یک خوابه Areej واحدهایی زیبا به مساحت 858فوت مربع می باشند. این واحدهای باشکوه دارای امکانات متنوع ، لوکیشن اختصاصی و همچنین مناظر خیره کننده از پارک ، خیابان و ساختمان های دیدنی هستند.

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های باریم

نسمه رزیدنس
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
چشم اندازهای خیره کننده از مجتمع

شروع قیمت از :

درهم999,000

تاون هاوس های باریم

باریم تاون هاوس یک توسعه مسکونی 2 و 3 خوابه توسط ساخت وساز آرادا در نسمه ريزيدنس شارجه با امکانات و موقعیت برتر است. ارائه قیمت مقرون به صرفه با اقساط انعطاف پذیر و فقط 5٪ هزینه رزرو

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان سولو در ایست ویلیج

الجادا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
طرح پرداخت آسان و قابل تغییر با شرایط شما - رزرو فقط با پرداخت 10٪

شروع قیمت از :

درهم640,000

آپارتمان سولو در ایست ویلیج

در بهترین نقطه از شهر شارجه صاحب خانه‌هایی عالی و استثنایی شوید! سولو در ایست ویلیج در منطقه الجادا، پروژه‌ای خارق‌العاده است. این پروژه لوکس، شامل واحدهای استودیویی و آپارتمان‌های 1 خوابه است که با قیمت‌هایی مقرون به صرفه و طرح پرداخت آسان عرضه می‌شود. این خانه‌ها با فضاهای باز جذاب و فضای داخلی زیبا طراحی و اجرا شده‌اند.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای Semi Detached در اقامتگاه نسما

نسمه رزیدنس
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا

اطلاع از قیمت

ویلاهای Semi Detached در اقامتگاه نسما

ویلاهای Semi Detached از ویژه ترین پروژه های شرکت اراده واقع در اقامتگاه نسما در شارجه می باشند که قرار است تعریف جدیدی را برای زندگی اجتماعی ارائه دهند .

sold out

درخواست پاسخ به تماس : ریف 3 در ایست ویلج

الجادا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
فقط 5٪ هزینه رزرو با 1٪ پرداخت ماهانه

شروع قیمت از :

درهم331,000

ریف 3 در ایست ویلج

ریف 3 واقع در یک مجتمع مسکونی است که بامدیریت شرکت توسعه و عمران آرادا بنا شده و واحدها آپارتمانی در طرح های تک خوابه و سوئیت را در الجادا سیتی همراه با امکانات عالی با قیمت هایی مناسب عرضه می نماید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای 4 خوابه سندیان نیمه جدا

مسار
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
30/70 برنامه پرداخت با 10٪ هزینه رزرو

شروع قیمت از :

درهم2,097,000

ویلاهای 4 خوابه سندیان نیمه جدا

ویلاهای 4 خوابه نیمه جدا شده، ویلاهای بزرگ با ظرافت بی نظیر، در یک منطقه برتر از شهر شارجه ، یعنی منطقه مسار هستند. این پروژه با دارایی هایی که دارد ، گوشه راحت و امنی برای شما خواهد بود که با داشتن هر نوع راحتی که برای داشتن یک زندگی عالی نیاز دارید، زندگی آرامی را تجربه خواهید کرد، برای اطلاعات بیشتر در ادامه بخوانید

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های 4 خوابه در ویلاهای سندیان

مسار
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
30/70 برنامه پرداخت با 10٪ هزینه رزرو

شروع قیمت از :

درهم1,947,000

تاون هاوس های 4 خوابه در ویلاهای سندیان

خانه های زیبای 4خوابه سندیان کورنر / اِند هاوسز زیبا را "فوق مدرن با فضای بسیار زیاد" توصیف می کنند که با مهارت خاصی توسط شرکت سازنده آرادا ساخته شده اند. این تاون هاوس در مسار واقع شده اند که مکانی عالی در شارجه میباشد

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های 4 خوابه در ویلاهای سندیان

مسار
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
30/70 برنامه پرداخت با 10٪ هزینه رزرو

شروع قیمت از :

درهم1,667,000

تاون هاوس های 4 خوابه در ویلاهای سندیان

تاون هاوس های 4 خوابه سندیان ، تاون هاوس زیبایی هستند که در منطقه مسار در شهر شارجه واقع شده اند که با قرار گرفتن در آنها علاوه بر اینکه از آرامش حاکم بر منطقه لذت می برید ، راحتی شهری فوق العاده ای را نیز تجربه خواهید کرد. علاوه بر اینها ، برخورداری از یک طراحی شیک و امکانات بی نظیر باعث جذابیت بیشتر این تاون هاوس میشوند

درخواست پاسخ به تماس : خانه های 3خوابه کورنر / اِند تاون هاوسز

مسار
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
30/70 برنامه پرداخت با 10٪ هزینه رزرو

شروع قیمت از :

درهم1,577,000

خانه های 3خوابه کورنر / اِند تاون هاوسز

فوق مدرن با فضای خیلی زیاد تاون هاوس های زیبای 3 خوابه سندیان نبش که با مهارت توسط شرکت سازنده آرادا ساخته شده اند خود نمائی می کنند. علاوه بر این ، این تاون هاوس های زیبا در مسار واقع شده اند که مکانی عالی در شارجه است. همچنین ، در ایت تاون هاوس های زیبای 3 خوابه سندیان نبش از ویژگی های منحصر به فرد دیگر نیز لذت خواهید برد.

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های 3خوابه در ویلاهای سندیان

مسار
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
برنامه پرداخت 30/70 را با 10٪ هزینه رزرو پیشنهاد دهید

شروع قیمت از :

درهم1,467,000

تاون هاوس های 3خوابه در ویلاهای سندیان

تاون هاوس های سندیان را می توان فوق مدرن با فضای زیاد توصیف کرد و این تنها توصیف این تاون هاوس های زیبای 3 خوابه نیست که با مهارت توسط شرکت توسعه املاک و مستغلات آرادا ساخته شده است. بلکه علاوه بر آن ، این خانه ها در مسار واقع شده اند که یک مقصد جدید شگفت انگیز در شارجه است

درخواست پاسخ به تماس : خانه شهری 2خوابه ویلایی “سندیان”

مسار
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
شروع از 1،197،000 AED با برنامه پرداخت 30/70

شروع قیمت از :

درهم1,197,000

خانه شهری 2خوابه ویلایی “سندیان”

تاون هاوس 2 خوابه فروشی در سندیان ، پروژه ای خیره کننده در یکی از مناطق برتر شارجه ، مسار هستند. برخورداری از طراحی مدرن ، امکانات عالی و موقعیت مکانی عالی این پروژه ، یعنی تاون هاوس 2 خوابه فروشی در سندیان را در میان مطلوب ترین املاک شارجه قرار داده است

sold out

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای دوخوابه در مجموعه سراب

الجادا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
فقط 5٪ هزینه رزرو با 1٪ پرداخت ماهانه

شروع قیمت از :

درهم1,202,000

ویلاهای دوخوابه در مجموعه سراب

ویلاهای دو خوابه سراب ، از جمله خانه های بسیار زیبایی هستند که توسط کمپانی اراده ساخته شده اند . این ویلاهای با شکوه ، بسیار بزرگ هستند و مساحت 1,541 فوت مربعی را شامل می شوند . همچنین ، این ویلاها ، دارای ترکیبی عالی از موقعیت مکانی بی نظیر ، امکانات برتر و تسهیلات باورنکردنی برای دسترسی با دیگر نقاط شهری هستند که آرامشی بی نظیر را برای ساکنین فراهم می آورند .

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای سه خوابه آپارتمان Misk

الجادا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
برنامه پرداخت آسان با 5٪ پیش پرداخت

اطلاع از قیمت

واحدهای سه خوابه آپارتمان Misk

واحدهای سه خوابه آپارتمان Misk واحدهایی زیبا با مساحت 1796 تا 2068 فوت مربع هستند که امکانات فوق العاده و همچنین مناظر خیره کننده از باغهای زیبا و منطقه مرکزی را ارایه می دهند.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای دو خوابه آپارتمان Misk

الجادا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
برنامه پرداخت آسان با 5٪ پیش پرداخت

اطلاع از قیمت

واحدهای دو خوابه آپارتمان Misk

واحدهای دو خوابه آپارتمان Misk واحدهایی زیبا با مساحت 1292 تا 1334 فوت مربع هستند که امکانات فوق العاده و همچنین مناظر دیدنی از باغهای زیبا و منطقه مرکزی را ارایه می دهند.

درخواست پاسخ به تماس : سیگنیتور ویلاز

نسمه رزیدنس
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
اکنون به ویلاهای باشکوه در مساکن نسمه بروید ، مادام العمر بدون هیچ گونه هزینه خدمات

اطلاع از قیمت

سیگنیتور ویلاز

سیگنیتور مجموعه ای شگفت انگیز از ویلاهای چهار و پنج خوابه واقع در نسمه رزیدنس در شارجه می باشد. امکانات عالی و ارتباط خوب باعث می شود تا این ویلاها از منحصر به فردترین ها در امارات باشند.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای سما مجلس

نسمه رزیدنس
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
اکنون به ویلاهای زیبا نقل مکان کنید ، مادام العمر بدون هیچ گونه هزینه خدمات

اطلاع از قیمت

ویلاهای سما مجلس

ویلاهای سما مجلس ویلاهای چهار خوابه ی زیبایی هستند که در قلب شارجه یعنی نسمه رزیدنس واقع شده اند.

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های نسمه

نسمه رزیدنس
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا

اطلاع از قیمت

تاون هاوس های نسمه

خانه های نسمه خانه های بسیار زیبای دو و سه خوابه می باشند. این خانه های باورنکردنی در قلب شارجه- نسمه رزیدنس – واقع شده اند جایی که هر آنچه می خواهید درست در دستان شماست!

درخواست پاسخ به تماس : نسمه رزیدنس

نسمه رزیدنس
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
هزینه خدمات برای هميشه به صورت رایگان+آماده تحویل

اطلاع از قیمت

نسمه رزیدنس

اکنون به ویلاهای باشکوه نسما بدون هیچ گونه هزینه خدمات برای زندگی نقل مکان کنید! طرح پرداخت آسان با 5٪ هزینه رزرو. نسمه رزيدنسز اقامتگاه های برتر واقع در حومه الطيّ شارجه است که دارای خانه های 2 و 3 خوابه در شکل تاون هاوس، و ویلاهای 4 و 5 خوابه است

درخواست پاسخ به تماس : خانه های چهار خوابه سراب 2

الجادا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
سراب 2 جذاب و مقرون به صرفه در الجاده

اطلاع از قیمت

خانه های چهار خوابه سراب 2

خانه های دو خوابه سراب بیانگر زندگی راحت در منطقه اصلی شارجه ، یعنی الجاده می باشند. الجاده مقصد انتخابی جدید در شارجه است که در آن خود را در احاطه ی هر آن چیزی می یابید که برای یک زندگی عالی لازم است. از امکانات رده جهانی تا مجاورت با نقاط دیدنی اصلی ، الجاده مکانی خواهد بود که شما هرگز نمی خواهید آن را ترک کنید!

درخواست پاسخ به تماس : خانه های سه خوابه سراب 2

الجادا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
سراب 2 جذاب و مقرون به صرفه در الجاده

اطلاع از قیمت

خانه های سه خوابه سراب 2

خانه های دو خوابه سراب بیانگر زندگی راحت در منطقه اصلی شارجه ، یعنی الجاده می باشند. الجاده مقصد انتخابی جدید در شارجه است که در آن خود را در احاطه ی هر آن چیزی می یابید که برای یک زندگی عالی لازم است. از امکانات رده جهانی تا مجاورت با نقاط دیدنی اصلی ، الجاده مکانی خواهد بود که شما هرگز نمی خواهید آن را ترک کنید!

درخواست پاسخ به تماس : خانه های دو خوابه سراب 2

الجادا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
سراب 2 جذاب و مقرون به صرفه در الجاده

اطلاع از قیمت

خانه های دو خوابه سراب 2

خانه های دو خوابه سراب بیانگر زندگی راحت در منطقه اصلی شارجه ، یعنی الجاده می باشند. الجاده مقصد انتخابی جدید در شارجه است که در آن خود را در احاطه ی هر آن چیزی می یابید که برای یک زندگی عالی لازم است. از امکانات رده جهانی تا مجاورت با نقاط دیدنی اصلی ، الجاده مکانی خواهد بود که شما هرگز نمی خواهید آن را ترک کنید!

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای دو خوابه آپارتمان بلوار

الجادا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
آپارتمان های سبک نیویورک با قیمت مناسب با برنامه پرداخت آسان

اطلاع از قیمت

واحدهای دو خوابه آپارتمان بلوار

واحدهای دو خوابه آپارتمان بلوار پروژه ی زیبای کمپانی اراده می باشند. این واحد های زیبا حداقل مساحت 914 فوت مربع را در اختیار شما قرار می دهند. بزرگترین واحدها به 1143 فوت مربع نیز می رسند.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای یک خوابه آپارتمان بلوار

الجادا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
صاحب خانه خود در الجاده ، مقصد جدید هیجان انگیز در شارجه شوید . | خرید آپارتمان های 1 خوابه - قیمت از 4500 درهم در هر ماه *

اطلاع از قیمت

واحدهای یک خوابه آپارتمان بلوار

واحدهای یک خوابه آپارتمان بلوار پروژه ی زیبای کمپانی اراده می باشند. این واحد های زیبا حداقل مساحت 634 فوت مربع را در اختیار شما قرار می دهند. بزرگترین واحدها به 654 فوت مربع نیز می رسند.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای یک خوابه آپارتمان Misk

الجادا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساخت و ساز آرادا
برنامه پرداخت آسان با پرداخت 5٪ هزینه کمتر

اطلاع از قیمت

واحدهای یک خوابه آپارتمان Misk

واحدهای یک خوابه آپارتمان Misk واحدهایی زیبا با مساحت 890 تا 921 فوت مربع هستند که امکانات فوق العاده و همچنین مناظر دیدنی از باغهای زیبا را ارایه می دهند.

سوالات متداول + جواب

این گروه املاک و مستغلات عالی با ساخت خانه‌هایی با طراحی ارگونومیک بر ساخت و ساز مجتمع در مناطق شهری ضعیف شارجه متمرکز شده است.

این شرکت ساخت و ساز همچنین بیش از 2600 واحد را تکمیل کرده است که 7500 واحد دیگر در حال ساخت است.

گروه شرکت ساخت و ساز آرادا در ابتدا در سال 2016 تاسیس شد.

ثبت نام کنید