خرید ملک در امارات لیوینگ

خرید ملک در امارات لیوینگ

# نام پروژه نوع حداقل قیمت تحویل
1 آپارتمان های گلف هایتس آپارتمان درهم 1,320,000 Q4

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های گلف هایتس

امارات لیوینگ Q4
خرید املاک شرکت ساختمانی اعمار

شروع قیمت از :

درهم1,320,000

آپارتمان های گلف هایتس

آپارتمان های گلف هایتس گزینه فوق العاده ای در دبی برای کسانی هستند که به دنبال تجربه زندگی لوکس در حومه شهر هستند. برای مشاوره 100% رایگان کلیک کنید...

خرید ملک در امارات لیوینگ

Rate this development

سوالات متداول + جواب

Prices for villas in Emirates Living vary depending on size, location, and amenities but generally range from AED 3M to AED 11M.

A: There are numerous parking garages located throughout the area, providing convenient and secure parking for residents. The majority of the garages offer free parking, although there are a few that charge a fee. There are also plenty of street-level parking spaces available throughout the area.

Emirates Living offers plenty of amenities for residents to enjoy, including world-class shopping malls, a comprehensive transportation system, and numerous attractions to explore. There are also plenty of parking spaces available throughout the area, making it easy to find a spot to park.

ثبت نام کنید