اسم پروژهTypeحداقل قيمتاسم سازندهاسم منطقهزمان تحويل
“شماره 9” آپارتمان 1,421,000 گروه سلکت دبی مارینا پروژه های آماده
آپارتمانهای مسکونی لیو آپارتمان 2,089,548 شرکت املاک لیو دبی مارینا Q2 2019
ویلاهای جمیرا لیوینگ مارینا گیت آپارتمان 1,406,000 گروه سلکت دبی مارینا Q2 2020
برج 52/ 42 آپارتمان 1,354,888 اعمار پراپرتیز دبی مارینا Q3 2020
اقامتگاه های ویدا دبی مارینا آپارتمان 1,718,888 اعمار پراپرتیز دبی مارینا Q4 2020
آپارتمان‌های مجلل داماک رزیدنز آپارتمان 2,210,000 داماک پراپرتیز دبی مارینا پروژه های آماده
اقامتگاه های مارینا گیت 2 آپارتمان 1,535,000 گروه سلکت دبی مارینا Q2 2019
اقامتگاه های مارینا گیت 1 آپارتمان 2,469,000 گروه سلکت دبی مارینا پروژه های آماده
داماک هایتز آپارتمان 3,577,000 داماک پراپرتیز دبی مارینا پروژه های آماده
برج مسکونی مارینا آرکاد آپارتمان 2,100,000 املاک مداین دبی مارینا پروژه های آماده
برج درخشان(اسپارکل) آپارتمان 937,836 توسعه مدنی مشاور املاک تِبیان دبی مارینا پروژه های آماده

error: Content is protected !!