اسم پروژهTypeحداقل قيمتاسم سازندهاسم منطقهزمان تحويل
آپارتمان های دو خوابه در ویدا رزیدنس در دبی مارینا آپارتمان 3,690,888 املاک اعمار دبی مارینا Q4 2020
آپارتمان های سه خوابه در ویدا رزیدنس در دبی مارینا آپارتمان 4,152,888 املاک اعمار دبی مارینا Q4 2020
اقامتگاه آدرس رزیدنس جمیرا آپارتمان 1,540,000 املاک اعمار دبی مارینا Q4 2020
“شماره 9” آپارتمان 1,421,000 سلکت گروپ دبی مارینا پروژه های آماده
آپارتمانهای مسکونی لیو آپارتمان 837,548 شرکت املاک لیو دبی مارینا Q1 2020
ویلاهای جمیرا لیوینگ مارینا گیت آپارتمان 1,401,000 سلکت گروپ دبی مارینا Q2 2020
برج 52/ 42 آپارتمان 1,924,888 املاک اعمار دبی مارینا Q3 2020
اقامتگاه های ویدا دبی مارینا آپارتمان 3,325,888 املاک اعمار دبی مارینا Q4 2020
آپارتمان‌های مجلل داماک رزیدنز آپارتمان 4,190,000 املاک داماک دبی مارینا پروژه های آماده
اقامتگاه های مارینا گیت 2 آپارتمان 1,573,000 سلکت گروپ دبی مارینا پروژه های آماده
اقامتگاه های مارینا گیت 1 آپارتمان 2,469,000 سلکت گروپ دبی مارینا پروژه های آماده
داماک هایتز آپارتمان 2,124,000 املاک داماک دبی مارینا پروژه های آماده
برج مسکونی مارینا آرکاد آپارتمان 2,100,000 املاک مداین دبی مارینا پروژه های آماده
برج های اسپارکل آپارتمان 903,177 توسعه مدنی مشاور املاک تِبیان دبی مارینا پروژه های آماده
آپارتمان های استودیو یک آپارتمان 945,000 سلکت گروپ دبی مارینا Q1 2020

error: Content is protected !!