دبی

دبی ساینس پارک

5/5 - رضایت کاربران از این صفحه
شروع قیمت از

12,500,000 درهم

شروع قیمت از
12,500,000 درهم
قیمت بر حسب متر مربع
372 درهم
مساحت از
33636 متر مربع
نوع
اتاق خواب
G+9 (Hotel).
پروژه های سازنده
31
تحویل
نمایش
227

The content for this language is not available. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

Prime Barsha South – DSP plot

Barsha South, one of Dubai’s rapidly developing areas, offers an exceptional investment opportunity for those looking to delve into the hospitality sector. The plot, located in the heart of Barsha South and part of the Dubai Science Park (DSP), is a prime piece of real estate designed for a hotel development. With a substantial size and a strategic location, Barsha South plot presents an outstanding chance to create a notable presence in Dubai’s vibrant hospitality market.

Prime Barsha South - DSP plot

Prime Location: Barsha South – DSP

Barsha South is a burgeoning neighborhood known for its strategic location and burgeoning infrastructure. Situated close to key areas such as Dubai Internet City, Dubai Media City, and Al Barsha, Barsha South is surely an attractive destination for anyone looking for land, villa or apartment for sale in Dubai. The Dubai Science Park (DSP) enhances the appeal of the area, bringing in a professional crowd and adding to the demand for quality accommodation options.

Barsha South Plot Details and Land Usage

The plot in question boasts a generous size of 33,636 square feet, offering ample space to develop a significant hotel project. Zoned for hotel use, the land is perfect for creating a hospitality venture that can cater to the diverse needs of visitors to Dubai. The permitted building height is Ground + 9 (G+9), which allows for a multi-story hotel structure that can accommodate numerous amenities and services.

Investment Potential of Barsha South Plot

Priced at 12.5 million AED, this plot represents a valuable investment given its prime location and the growing demand for hospitality services in Dubai. The proximity to key commercial and leisure destinations ensures a steady flow of guests, making it a potentially lucrative venture. Furthermore, the area’s ongoing development promises increased value and returns on investment in the coming years.

Prime Barsha South - DSP plot

Strategic Benefits of Barsha South – DSP

In line with Dubai’s vision for sustainability, the hotel can incorporate green building practices and energy-efficient technologies. This not only reduces operational costs but also appeals to eco-conscious travelers. Modern amenities, high-speed internet, smart room features, and advanced security systems will ensure a comfortable and safe stay for guests. Here are other strategic benefits of barsha south:

  • Accessibility: Barsha South enjoys excellent connectivity to major highways such as Sheikh Zayed Road and Al Khail Road, making it easily accessible from different parts of Dubai. This accessibility makes Barsha South an attractive location for both residents and businesses looking to buy land in Dubai.
  • Proximity to Attractions: The location is close to popular attractions like Mall of the Emirates, Dubai Miracle Garden, and Global Village. These tourist hotspots draw millions of visitors annually, many of whom seek nearby accommodation.
  • Business Hub: The Dubai Science Park hosts numerous companies in the healthcare, science, and technology sectors, generating consistent demand for business accommodations. The presence of professionals and business travelers enhances the year-round occupancy rates for hotels in the vicinity.

Barsha South Plot Development Prospects

Developing a hotel on this plot offers various possibilities. With a G+9 height allowance, the design can incorporate luxury suites, conference facilities, dining options, and leisure amenities such as a pool and fitness center. By catering to both business and leisure travelers, the hotel can achieve high occupancy rates and robust revenue streams.

Prime Barsha South - DSP plot

Final Words

This plot in Barsha South – DSP offers a unique opportunity to develop a hotel that capitalizes on the area’s strategic location, robust infrastructure, and growing demand for quality accommodations. At a competitive price of 12.5 million AED, it is an attractive investment for developers looking to make a mark in Dubai’s hospitality industry. By leveraging the location’s strengths and integrating modern, sustainable amenities, this hotel project can become a landmark destination for travelers in Dubai.

نمایش بیشتر نمایش کمتر

شرایط پرداخت و قیمت Barsha South – Hotel Plot

G+9 (Hotel)

G+9 (Hotel)

ابعاد از - تا

33,636

قیمت از - تا

12,500,000

Loading map...
To top

درخواست تماس :