اسم پروژهنوع پروژهحداقل قيمتزمان تحويل
نمایشگاه گلف ویلاز 5 Villas Dubai -
ویلاهای اکسپوگلف فاز4 Villas Dubai 1,066,888 Q2 2022
پارک ساید Villas Dubai 1,420,888 Q4 2021
ویلاهای اکسپوگلف فاز3 Villas Dubai 999,888 Q2 2024
فاز 2 ویلاهای “اکسپو گُلف” Villas Dubai - Q2 2024
اکسپو گلف ویلاز Villas Dubai 999,888 Q3 2021
آپارتمان های گلف ویوز آپارتمان برای فروش در دبی 813,888 Q4 2019
خانه های شهری اربانا2 تاون هاوس برای فروش در دبی 959,888 Q4 2019

ثبت نام

6 + 2 =
error: Content is protected !!