اسم پروژهنوع پروژهحداقل قيمتزمان تحويل
ویلاهای Expo Golf در Emaar South Villas Dubai - Q2 2022
ویلاهای “پارک ساید” واقع در “جنوب اعمار” | املاک و مستغلات “اعمار” Villas Dubai 1,420,888 Q4 2021
«فاز سه اکسپو گلف»در«اعمار جنوب» Villas Dubai 999,888 Q2 2024
فاز 2 ویلاهای “اکسپو گُلف” Villas Dubai - Q2 2024
نمایشگاه گلف ویلاز Villas Dubai 999,888 Q3 2021

ثبت نام

6 + 2 =