اسم پروژهTypeحداقل قيمتاسم سازندهاسم منطقهزمان تحويل
واحدهای سه خوابه برج Merano آپارتمان 2,077,000 املاک داماک (خلیج تجاری) بیزینس بی پروژه های آماده
واحدهای دو خوابه برج Merano آپارتمان 1,480,000 املاک داماک (خلیج تجاری) بیزینس بی پروژه های آماده Q1 2020
واحدهای یک خوابه برج Merano آپارتمان 1,085,000 املاک داماک (خلیج تجاری) بیزینس بی پروژه های آماده
واحدهای استودیویی برج Merano آپارتمان 526,000 املاک داماک (خلیج تجاری) بیزینس بی پروژه های آماده
واحدهای یک خوابه برج زادا آپارتمان 699,999 املاک داماک (خلیج تجاری) بیزینس بی Q4 2022
برج زادا آپارتمان 699,999 املاک داماک (خلیج تجاری) بیزینس بی Q4 2022
کاپیتال بی آپارتمان 850,000 املاک داماک (خلیج تجاری) بیزینس بی پروژه های آماده
The Vogue آپارتمان 3,902,000 املاک داماک (خلیج تجاری) بیزینس بی پروژه های آماده
ریوا هایتز آپارتمان 804,000 املاک داماک (خلیج تجاری) بیزینس بی Q4 2020
اقامتگاه های هزاره بینگاتی آپارتمان 784,939 شرکت توسعه املاک بینگاتی (خلیج تجاری) بیزینس بی Q1 2020
سیمفونی آپارتمان - شرکت سازنده املاک "جمینی پراپرتیز" (خلیج تجاری) بیزینس بی Q2 2020
برج آی لاو فلورانس آپارتمان 1,174,252 دار الأركان (خلیج تجاری) بیزینس بی Q2 2021
روا رزیدنس آپارتمان 780,000 املاک داماک (خلیج تجاری) بیزینس بی Q1 2021
ویرا رزیدنس آپارتمان 1,301,000 املاک داماک (خلیج تجاری) بیزینس بی Q4 2020
بایز آپارتمان 649,000 شرکت املاک دانوب (خلیج تجاری) بیزینس بی Q4 2020
آپارتمان های مگ 318 آپارتمان 1,204,000 شرکت سازنده املاک مگ (خلیج تجاری) بیزینس بی Q2 2020
کورت تاور آپارتماندفاتر 754,940 املاک و مستغلات گلوبال تنمیات (خلیج تجاری) بیزینس بی پروژه های آماده
آتریا توسط شرکت دیار آپارتمان 1,303,612 املاک دیار پراپرتیز (خلیج تجاری) بیزینس بی پروژه های آماده
استرلینگ آپارتمان 777,000 اومنیات (خلیج تجاری) بیزینس بی Q3 2020
آپارتمان های پد آپارتمان 1,436,600 اومنیات (خلیج تجاری) بیزینس بی پروژه های آماده

error: Content is protected !!