2027تابستان

دبی

داماک هیلز 2

رضایت شما از این صفحه
شروع قیمت از
577,000 درهم
قیمت بر حسب متر مربع
1,043 درهم
مساحت از
553 متر مربع
اتاق خواب
1 خوابه. ۲خوابه.
سازنده
پروژه های سازنده
191
تحویل
2027تابستان
نمایش
433

The content for this language is not available. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

Introducing Elo 2, the epitome of modern urban living nestled within Damac Hills 2 by Damac Properties. Offering a curated selection of 1 and 2-bedroom apartments, this vibrant community is a haven where contemporary luxury meets tranquil living.

Following the resounding success of its first phase, Elo 2 emerges as a beacon of sophistication, boasting a prime location, exquisite design, and an unparalleled suite of amenities.

Strategically positioned for effortless connectivity, residents enjoy seamless access to four major highways, including the Al Qudra Road, ensuring swift journeys to iconic city destinations. Yet, amidst this urban pulse, Elo 2 offers a serene retreat enveloped by lush parklands and recreational oases.

Every detail of this development is meticulously crafted to create a harmonious living environment. From the sleek design of its residential tower to the lush greenery of its landscaped spaces, Elo 2 exudes elegance at every turn.

But it’s not just about luxurious living; Elo 2 is a sanctuary of leisure and enjoyment. Imagine lounging by the picturesque Malibu Beach, mastering the waves on a surfing simulator, or drifting along a tranquil lazy river. With multi-sports facilities, a fully-equipped gym, and dedicated play areas for children, every day is an adventure.

Experience the pinnacle of contemporary living at Elo 2, where luxury, convenience, and serenity converge to create an unparalleled lifestyle experience.

Payment Plan: 70/30 1% Monthly Installments

InstallmentsPayment (%)Milestones
Down Payment20%On Booking Date
1st to 6th Installment6%Within 8 months (1% monthly) from booking date
7th Installment5%Within 9 months from booking date
8th to 15th Installment8%Within 17 months (1% monthly) from booking date
16th Installment5%Within 18 months from booking date
17th to 32nd Installment16%Within 34 months (1% monthly) from booking date
33rd Installment5%On 80% Of Building Completion
34th Installment5%On 90% Of Building Completion
Final Installment30%On Completion

Launch Payment Plan: 60/40 1% Monthly Installments

InstallmentsPayment (%)Milestones
Down Payment20%On Booking Date
1st to 5th Installment5%Within 7 months (1% monthly) from booking date
6th Installment5%Within 8 months from booking date
7th to 15th Installment9%Within 17 months (1% monthly) from booking date
16th Installment5%Within 18 months from booking date
17th to 22nd Installment6%Within 24 months (1% monthly) from booking date
23rd Installment5%On 80% Of Building Completion
24th Installment5%On 90% Of Building Completion
Final Installment40%On Completion
نمایش بیشتر نمایش کمتر

شرایط پرداخت و قیمت ELO 2 Apartments

1 خوابه

1 خوابه

ابعاد از - تا

استعلام متراژ

قیمت از - تا

استعلام قیمت

۲خوابه

۲خوابه

ابعاد از - تا

استعلام متراژ

قیمت از - تا

استعلام قیمت

Loading map...
To top

درخواست تماس :