بازسازی جاده شیخ زاید همگام با برگزاری نمایشگاه بین المللی 2020!

Rate this post

می توان گفت که جاده شیخ زاید از جمله شلوغترین و پرترددترین جاده هایی است که در همه ساعات شبانه روز رفت و آمد در آن برقرار است. تردد گردشگران یا بومیان منطقه در این خیابان همیشگی است. در این خیابان شلوغ تمام امکانات تفریحی مثل مکان های مناسب غذاخوری، فعالیت هایی برای کودکان، مکان هایی برای گردهم آمدن دوستان و مراکز سرگرمی مناسب خانواده ها را پیش روی بازدیدکنندگان فراهم شده است.

با این همه شایع شده که با نزدیک شدن به تاریخ برگزاری نمایشگاه بین المللی در سال 2020 ، دبی در حال ارتقا، تغییر و ایجاد تحولات بنیادی است تا بتواند به بهترین حالت ممکن خود به عنوان یک کلان شهر درآید. به همین خاطر است که پروژه های ساخت و ساز و توسعه ای متعددی در شهر آغاز شده و در جریان اند. پیش بینی می شود که تقریباً یک سال دیگر، آماده سازی نمایشگاه بین المللی سال 2020 همراه با سایر پروژه های دیگری که در جاهای مختلف امارات شروع شده اند، کاملاً آماده شود.

بنابراین، پل جدید در جاده شیخ زاید توسط سازمان راه سازی و ترابری  RTAکه فرایند بهبود و ارتقا خیابان های “لطیفه بنت حمدان” و اُم الشَیف” را از تقاطع “صَفا” به تقاطع “المَناره” آسان خواهد کرد، افتتاح شد. این پل دو طبقه ای جمیرا را به جاده “الخیل” و به عبارتی در مرحله اول جاده های “الخیل و الاسایل” رابه هم وصل می کند و بعد از آن جریان ترافیک را از خیابان “اُم الشیف” به خیابان “الوَصل” و جاده شیخ زاد تا خیابان “لطیفه بنت حمدان”برقرار می سازد.

برهمین اساس در سایت dxboffplan.com معتقدیم که چنین توسعه و پیشرفت هایی به نفع جامعه و اقتصاد کشور خواهد بود و افزایش میزان سرمایه گذاریهای مطمئن توسط افراد که به تبع افزایش سرمایه کشور را در پی خواهد داشت.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت نام کنید