fe شیخ محمد درباره بودجه 61 میلیارد درهمی امارات برای سال 2020 می گوید
1.6k

شیخ محمد درباره بودجه 61 میلیارد درهمی امارات برای سال 2020 می گوید

شیخ محمد بودجه 61.354 میلیارد درهمی را برای سال 2020 تصویب کرد . این بزرگترین بودجه در طول تاریخ امارات می باشد.

نزدیک به 31 درصد از این بودجه برای توسعه اجتماعی و با هدف تأمین زندگی مناسب برای ساکنان است.

به گفته شیخ محمد ، سال 2020 قرار است آغاز یک دهه جدید و به سرعت در حال توسعه باشد. این امر به این دلیل است که بودجه فدرال متعادل است و اولویت های ملی را نشان می دهد .

14 درصد بودجه به زیرساخت ها و منابع اقتصادی ، 32 درصد به امور دولتی و 6.5 درصد به مزایای اجتماعی اختصاص می یابد.

مقدار بودجه برای سال 2020 بیش از 300 برابر اولین بودجه در سال 1971 می باشد. این نشان دهنده ی منابع فراوان کشور و همچنین قدرت اقتصادی امارات متحده عربی می باشد.

10.4 میلیارد درهم  یا 14.8 درصد بودجه به آموزش عالی و برنامه های دانشگاهی اختصاص یافته است.

بخش درمان و پیشگیری از بیماری 6.9 درصد از کل بودجه را تشکیل می دهد که حدود4.9 میلیارد درهم می باشد.

مقدار بودجه برای حقوق اجتماعی برنامه های وزارت توسعه اجتماعی  3.5 میلیارد درهم، یا پنج درصد از کل بودجه می باشد . علاوه بر این ، 1.8 میلیارد درهم ، یا 2.5 درصد از کل بودجه به برنامه مسکن شیخ زاید اختصاص یافته است . این برنامه با هدف پشتیبانی از مسکن اماراتی ها انجام می شود.

حقوق بازنشستگی ، 4.6 میلیارد درهم یا 6.5 درصد از کل بودجه می باشد که با هدف فراهم کردن زندگی راحت برای سالمندان انجام می شود. با این حال ، سایر خدمات 6/1 میلیارد درهم بودجه را به خود اختصاص می دهند.
32.6 درصد از کل بودجه بالغ بر 23 میلیارد درهم به امور دولت اختصاص می یابد ، در حالی که 14 درصد یا 9.9 میلیارد درهم برای زیرساخت ها و امور اقتصادی در نظر گرفته شده است. بعلاوه ، 21.9 میلیارد یا 31.1 درصد از کل بودجه به برنامه های توسعه اجتماعی اختصاص یافته است.

4.6 میلیارد ، یا 6.5 درصد از کل مبلغ بودجه به مزایای اجتماعی، و 7.8 میلیارد به هزینه های فدرال اختصاص یافته است.

جالب است بدانید که بخش فضایی امارات از نظر تنوع ، اندازه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، FDI ، بزرگترین در خاورمیانه است . این بخش یکی از پیشرفته ترین ها در کشور است که برنامه های روشنی برای آینده دارد.

Sheikh Mohammed says about Dh61b UAE budget for 2020

امارات متحده عربی قصد دارد تا قبل از سال 2021 ماهواره های تحقیقاتی ، از جمله ماهواره نظارت Ain Al Saqr و Hope Probe را به فضا ارسال کند . با این حال باید گفت که این کشور در حال حاضر هشت ماهواره مهم ارتباطات و نظارت بر فضا را در اختیار دارد.

سرمایه گذاری امارات متحده عربی در بخش فضا در حدود22 میلیارد درهم با نرخ رشد نه درصد در سال می باشد.

اطلاعات آورده شده در این مقاله براساس گزارش اخیر وب سایت خلیج تایمز می باشد.

ثبت نام

6 + 2 =
error: Content is protected !!