تاون هاوس های مَگ آی
اسم پروژهاسم سازندهحداقل قيمتقيمت / فوتزمان تحويل
تاون هاوس های مَگ آی شرکت سازنده املاک مگ 1,198,750 685 Q2 2022
برج تایم Turkey - - Q2 2022
آپارتمان های اوسیس 2 املاک و مستغلات ریپورتج 801,800 1670 Q2 2022
واحدهای چهار خوابه آپارتمان های جمیرا لیوینگ مارینا گیت سلکت گروپ 10,650,000 2306 پروژه های آماده Q2 2020
واحدهای سه خوابه آپارتمان های جمیرا لیوینگ مارینا گیت سلکت گروپ 4,689,000 2185 پروژه های آماده Q2 2020
واحدهای دو خوابه آپارتمان های جمیرا لیوینگ مارینا گیت سلکت گروپ 2,491,000 1740 پروژه های آماده Q2 2020
واحدهای یک خوابه آپارتمان های جمیرا لیوینگ مارینا گیت سلکت گروپ 1,638,000 1726 پروژه های آماده Q2 2020
واحدهای استودیویی آپارتمان های جمیرا لیوینگ مارینا گیت سلکت گروپ 1,401,000 2272 پروژه های آماده Q2 2020
واحدهای سه خوابه آپارتمان های Rawda شرکت سازنده نشاما پراپرتیز دبی 1,498,888 962 Q2 2020
واحدهای دو خوابه آپارتمان های Rawda شرکت سازنده نشاما پراپرتیز دبی 1,045,888 1152 Q2 2020
واحدهای یک خوابه آپارتمان های Rawda شرکت سازنده نشاما پراپرتیز دبی 816,888 1330 Q2 2020
واحدهای چهار خوابه آپارتمان های امپریال اونیو شرکت سازنده املاک بین المللی SP 8,663,410 4169 Q2 2020
1 2 3 10
error: Content is protected !!