2025تابستان

دبی

دبی سیلیکون اوسیس

رضایت شما از این صفحه
شروع قیمت از

استعلام قیمت

شروع قیمت از
استعلام قیمت
قیمت بر حسب متر مربع
استعلام قیمت
مساحت از
متر مربع
اتاق خواب
3BR DPLX.
پروژه های سازنده
24
تحویل
2025تابستان
نمایش
1k

….

نمایش بیشتر نمایش کمتر

شرایط پرداخت و قیمت …

3BR DPLX

3BR DPLX

ابعاد از - تا

استعلام متراژ

قیمت از - تا

استعلام قیمت

Loading map...
To top

درخواست تماس :