fe تحول دبی به پاکترین شهر دنیا تا سال 2050
2.3k

تحول دبی به پاکترین شهر دنیا تا سال 2050

Dubai is making active strides towards becoming the world's cleanest city in the next 20 years.

اگر به عقب بازگردیم، مثلاً 50 سال پیش و به خاطر آوریم که دبی از آن زمان تاکنون دستخوش چه تغییراتی شده، میزان تغییرات و تحولات شگرفی که این شهر پشت سر گذاشته همه را دچار شگفتی و بُهت می کند. فرایند تبدیل به یک مادرشهر بویژه در یک بیابان خشک و خالی و بایر یک شبه اتفاق نمی اُفتد. این نمونه موفقیت و دستاورد فرایندی مستمر اما تدریجی و حاصل پشتکاری خستگی ناپذیر، تلاش بی وقفه و سماجت می باشد و با همه این اوصاف، دبی در دستیابی به این مهم و حتی فراتر از آن موفق بوده است.

باتوجه به مطلب فوق، تکامل به عنوان یک کلان شهر مزایا و معایب فراوانی را نیز به همراه می آورد. قطعاً درصد مزایا به مراتب بالاتر است. علی رغم این واقعیت که معایب همچنان غیرقابل اجتناب بوده و آلودگی محیط زیست در پی فعالیت های  ساخت و ساز بنیادی، نوسازی و وسایل نقلیه اتفاق می اُفتد. چنین خطراتی همیشه بر سلامت محیط زیست شهر اثری منفی برجای گذاشته، برای همین وقت آن رسیده که مقامات مسئول عزم خود را جزم و تلاش هایی جدی در جهت کنترل این معضل اتخاذ کنند. لذا، درهمین راستا، در اجلاس اقتصاد سبز جهان که روز چهارشنبه برگزار گردید، برخی از کارشناسان خبره صنعت منطقه با اطمینان پیش بینی کردندتا سال 2050  که امارات به اهداف بلندپروازانه خود در جهت کاهش ردپای کربن و دست یافتن به 75 درصد از انرژی هدف بازیافتنی دست خواهند یافت.

دبیرکل سابق کنوانسیون چارچوب ملل متحدکریستیانا فیگورس در رابطه با تغییرات جوی (UNFCCC)، اظهار می دارد که ” دبی از قبل در راستای کاهش انتشار کربن توسعه اقتصاد سبز گام های مهمی برداشته است. کاملاً مطمئنم که دبی به هدف خود مبنی بر 75 درصد انرژی بازیافتنی دست خواهد یافت.” چهره های برجسته بیشماری در عرصه اقتصاد و صنعت دبی ازجمله رئیس جمهور فرانسوی – فرانکویس هولاند-، عضو کابینه و وزیر تغییرات جوی و محیط امارات دکتر ثانی بن احمد الزَیودی و رئیس اجرایی و مدیرعامل دیوا سعید محمد احمد الطایر که این کنفرانس را مدیریت می کردند، در این اجلاس شرکت داشتند.

Dubai is making active strides towards becoming the world's cleanest city in the next 20 years.

علاوه بر همه موارد فوق، مدیر ارشد پایداری، عملیاتی و کمال تجاری در ENOC، دکتر وادا غانم الهاشمی چنین تصریح داشتند: “دبی و امارات متحده عربی در تولید مفاهیم جدید بسیار شایسته اند. کل موضوع حول محور پیاده سازی می چرخد و به همین دلیل است که دبی می تواند قوه محرکه و هادی به سمت اقتصاد سبز باشد. چالشی که پیش روی ما قرار دارد به مراتب دشوار تر است چراکه ملزم به تجدد و متحول ساختن خود به عنوان حافظ صنعت هستیم. بزرگترین چالشی که صنعت نفت و گاز با آن مواجه است، کاهش میزان جذابیت و محبوبیت آن بین جوانان در مقایسه با گذشته است. این صنعت در حال احتضار و روبه افول می رود چراکه پاک نیست. صنعت نفت و گاز برای جوانان چندان جذاب نیست.”

بنابراین، همین نشان می دهد که تلاش ها و کوشش های دبی در این راستا در صدر قرار خواهد داشت. در سایت dxboffplan.com ضمن باور داشتن، امیدواریم که چنین گام های حساب شده و مُدبرانه ای بر تعداد سرمایه گذاریهای عمده در منطقه بافزاید.

ثبت نام

6 + 2 =
error: Content is protected !!