1.3k

50 واگن جدید به مترو دبی اضافه می شود

Dubai Metro train carriages to be extended to provide even faster commotion.

ایستگاه متروزیبای و بزرگ دبی در دنیاسریعترین محسوب می شودو قطعاً جاذبه ای بی بدیل است. از آنجا که سالانه صدها هزار مهاجر در جستجوی معیشت خود در شهر درحال تردد هستند، این سیستم مترو وسیله حمل و نقل سریع و قابل اطمینانی را برای تازه واردان فراهم می سازد.

با این همه، اداره راه و حمل و نقل (RTA) باتوجه به شرایط کنونی تصمیم گرفته تعداد واگن ها را افزایش دهد چراکه بیش از هر زمان دیگری این نیاز احساس می شود. متروها از دانش آموزانی که به مدرسه می روند گرفته تا بزرگسالانی که مسافر هر روزه هستند و برای کار روزانه درحال تردد می باشند و یا درجستجوی کار و مصاحبه شغلی در حال آمد و شد در سراسر شهر هستند، همیشه پُر هستند. اما تنها در ساعات اوج ترافیکی است که این واگن ها بیش از ظرفیت خود مسافر سوار می کنند و در اینجاست که نیاز به افزایش واگن احساس می شود.

بعد از آزمایش 50 واگن اضافه شده در یک مسیر 500 متری در لهستان در سرعت های متفاوت و بررسی های فنی با حضور مدیرکل اداره راه و حمل و نقل، واگن های مزبور کاملاً مورد تایید قرار گرفتند. تمام واگن ها بدرستی طراحی و برنامه ریزی شده بودند و به عبارتی هرگونه ریسکی که ممکن بود در سیستم های ایمنی، نیروی الکتریکی، بررسی های توقف فوری و همچنین سیستم های ترمز بروز کند، رد شد.

Dubai Metro train carriages to be extended to provide even faster commotion.

برای همین بعد از انجام کلیه این آزمایشات، تصمیم بر این شد که RTA واگن های فوق را در ماه نوامبر امسال به دبی وارد کند، هرچند قطارها از ماه اکتبر سال 2019 شروع به فعالیت خواهد کرد. با این افزایش، ناوگان مترو در دبی به 700 قطار می رسد. انتظار می رود چنین حرکتی در جهت رشد اقتصادی و  افزایش پتانسیل مقاومت در نمایشگاه بین المللی 2020 ، دروازه هایی جدیدی را به روی دبی بگشاید.

سایت dxboffplan.com از شنیدن چنین پیشرفت هایی که توسط مقامات امارات متحده عربی صورت می گیرد ومنجر به ارتقاء سطح زندگی در کشور و همچنین جذب تعداد بیشتری از افراد برای سکونت در منطقه می شوند،خوشحال می شود.

error: Content is protected !!