fe فرمان شماره (43) سال 2013 تعیین افزایش اجاره بهای املاک و مستغلات در امارت دبی
339

فرمان شماره (43) سال 2013 تعیین افزایش اجاره بهای املاک و مستغلات در امارت دبی

ما ، محمد بن راشد آل مکتوم ، حاکم دبی ،

پس از مطالعه:

قانون شماره (9) سال 2004 درمورد مرکز مالی بین المللی دبی و اصلاحات آن ؛

قانون شماره (16) 2007 تأسیس موسسه تنظیم مقررات و املاک و مستغلات ؛

قانون شماره (26) 2007 تنظیم روابط بین موجر و مستأجر در امارت دبی و اصلاحات آن ؛

فرمان شماره (22) 2009 درباره مناطق ویژه توسعه در امارت دبی.

فرمان شماره (2) 2011 در مورد اجاره در امارت دبی.

فرمان شماره (26) سال 2013 در مورد مرکز حل اختلافات اجاره در امارت دبی ؛ و

قانون تنظیم مناطق آزاد در امارت دبی ،

بدین وسیله این مصوبه را صادر می کنیم.

ماده (1) درصدهای افزایش

هنگام تمدید قراردادهای اجاره املاک و مستغلات ، حداکثر درصد افزایش اجاره ملک در امارات دبی به شرح زیر است:

  • آ. بدون افزایش اجاره ، در صورتی که اجاره واحد املاک و مستغلات تا ده درصد (10٪) کمتر از میانگین ارزش اجاره واحدهای مشابه باشد.
  • ب. پنج درصد (5٪) اجاره واحد املاک و مستغلات ، که اجاره آنها یازده درصد است (11٪) تا بیست درصد (20٪) کمتر از میانگین ارزش اجاره واحدهای مشابه است ؛
  • ج. ده درصد (10٪) اجاره واحد املاک و مستغلات ، جایی که اجاره بیست و یک درصد (21٪) تا سی درصد (30٪) کمتر از متوسط ​​ارزش اجاره واحدهای مشابه است ؛
  • د. پانزده درصد (15٪) اجاره واحد املاک و مستغلات ، جایی که اجاره سی و یک درصد (31٪) تا چهل درصد (40٪) کمتر از میانگین ارزش اجاره واحدهای مشابه است. و یا
  • هـ. بیست درصد (20٪) اجاره واحد املاک و مستغلات ، که اجاره آنها بیش از چهل درصد (40٪) کمتر از میانگین ارزش اجاره واحدهای مشابه است.

ماده (2) محدوده اعمال

این مصوبه در مورد مالکان ، اعم از اشخاص خصوصی یا دولتی ، در امارات دبی ، از جمله آنهایی که در مناطق ویژه توسعه و مناطق آزاد مانند مرکز مالی بین المللی دبی قرار دارند ، اعمال خواهد شد.

ماده (3) میانگین ارزش اجاره

برای اهداف استفاده از ماده (1) این مصوبه ، متوسط ​​ارزش اجاره واحدهای مشابه مطابق با “شاخص اجاره امارت دبی” مصوب توسط آژانس تنظیم مقررات املاک تعیین می شود.

ماده (4) انتشار و شروع

این مصوبه از روزی که تصویب می شود لازم الاجرا می شود و در روزنامه رسمی منتشر می شود.

 

محمد بن راشد آل مکتوم

حاکم دبی

در دبی صادر شد در تاریخ 18 دسامبر 2013

موافق با 15 صفر 1435 هـ ق

 

(1)  در تهیه نسخه دقیق و کامل انگلیسی این قانون تلاش شده است. اما ، به هدف تفسیر و به کاربردن آن ، باید به متن اصلی عرب اشاره شود. در صورت تعارض متن عربی اصل خواهد بود.

ثبت نام

6 + 2 =
error: Content is protected !!