فرمان شماره (26) سال 2013 در مورد مرکز حل اختلافات اجاره در امارت دبی ماده (22-31)

Rate this post

ماده (22) تجدید نظر در مورد تصمیمات و احکام صادره قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه

با رعایت مفاد ماده (17) این مصوبه ، تصمیمات و احکامی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه اجرا نشده اند ، می توانند ظرف سی (30) روز از تاریخ لازم الاجراء شدن تجدید نظر شوند.

ماده (23) هزینه ها

آ. در ازای ثبت دعاوی و درخواست های ارسالی به مرکز و سایر خدمات ارائه شده توسط مرکز ، مرکز هزینه هایی را که طبق مصوبه رئیس شورای اجرایی تعیین شده است ، دریافت می کند.

ب. هزینه های مندرج در دستور محلی فوق الذکر شماره (1) سال 2004 تا زمان صدور مصوبه شورای اجرایی مندرج در بند (الف) این ماده همچنان ادامه خواهد داشت.

ماده (24) پاداش اعضای دادگاه ها

رئیس شورا مقرراتی راجع به پاداش مالی که ممکن است به روسا و اعضای دادگاه ها پرداخت شود ، صادر خواهد کرد.

ماده (25) اتوماسیون و استفاده از فناوری

فعالیتهای این مرکز در بخشهای قضایی و اداری بصورت خودکار انجام می شود تا از ساده سازی رویه ها و حل و فصل سریع اختلافات اجاره اطمینان حاصل شود.

ماده (26) ارائه پشتیبانی از مرکز

این اداره تمام پشتیبانی لازم را از مرکز ارائه خواهد داد تا بتواند وظایفی را که به موجب این مصوبه به وی محول شده است انجام دهد ، از جمله ارائه فضاهای اداری ، و پشتیبانی اداری ، مالی ، و فنی.

ماده (27) منابع مالی مرکز

منابع مالی مرکز شامل موارد زیر است:

  1. پشتیبانی اختصاص یافته به مرکز در بودجه اداره. و
  2. هزینه ها و هزینه خدماتی که مرکز در ارتباط با دعاوی ، درخواست ها ، معاملات و خدماتی که مرکز ارائه می دهد ، آن را دریافت می کند.

ماده (28) مقررات انتقالی

آ. این مرکز کلیه ادعاها و درخواست هایی را که دادگاه ویژه تعیین اختلافات بین موجر و مستأجر در تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه ، مورد رسیدگی قرار می دهد ، شنیده و تعیین خواهد کرد. این ادعاها و درخواست ها در وضعیت فعلی خود ارجاع می شوند مگر اینکه پرونده مختص قضاوت باشد.

ب. کلیه کارمندان دادگاه ویژه برای حل و فصل اختلافات بین موجر و مستأجر از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه بدون کم کردن حقوق فعلی آنها به اداره منتقل خواهند شد. قانون مدیریت منابع انسانی دولت دبی به شماره (27) سال 2006 و اصلاحات آن در مورد این کارمندان اعمال خواهد شد.

ماده (29) لغو

آ. این مصوبه جایگزین قانون شماره (15) 2009 درباره رسیدگی به اختلافات اجاره ای در مناطق آزاد و فرمان شماره (2) سال 1993 در خصوص تشکیل دادگاه ویژه برای تعیین اختلافات بین موجر و مستأجر خواهد شد.

ب هر ماده ای در هر قانون دیگر تا حدی که با مفاد این مصوبه مغایرت داشته باشد لغو می شود.

ماده (30) صدور مصوبات اجرایی

رئیس شورا مصوبات لازم برای اجرای مفاد این مصوبه را صادر می کند.

ماده (31) انتشار و شروع

این مصوبه در روزنامه رسمی منتشر می شود و شصت (60) روز پس از تاریخ انتشار لازم الاجرا می شود.

 

محمد بن راشد آل مکتوم

حاکم دبی

در 18 دسامبر 2013 در دبی صادر شد

موافق با: 13 ذو القعده 1434 هـ.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت نام کنید