فرمان شماره (4) سال 2010 درباره تنظیم مقرر در اعطای حق مالکیت به زمین های تجاری و صنعتی در امارت دبی

ما ، محمد بن راشد آل مکتوم ، حاکم دبی ، پس از مطالعه: قانون شماره (7) سال 2006 در مورد ثبت املاک و مستغلات در امارت دبی. دستورالعملهای صادر شده در 20...

مطالعه بیشتر

جدول هزینه های ثبت املاک و مستغلات و هزینه های خدمات ارائه شده توسط اداره زمین

مصوبه شماره (30) شورای اجرایی 2013 تصویب هزینه های اداره زمین جدول هزینه های ثبت املاک و مستغلات و هزینه های خدمات ارائه شده توسط اداره زمین شماره...

مطالعه بیشتر

مصوبه شماره (30) شورای اجرایی 2013 تصویب هزینه های اداره زمین

مصوبه شماره (30) شورای اجرایی 2013 تصویب هزینه های اداره زمین ما ، حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم ، ولیعهد دبی ، رئیس شورای اجرایی ، پس از مطالعه:...

مطالعه بیشتر

فرمان شماره (26) سال 2013 در مورد مرکز حل اختلافات اجاره در امارت دبی ماده (22-31)

ماده (22) تجدید نظر در مورد تصمیمات و احکام صادره قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه با رعایت مفاد ماده (17) این مصوبه ، تصمیمات و احکامی که قبل...

مطالعه بیشتر

فرمان شماره (26) سال 2013 درباره مرکز حل اختلافات اجاره در امارت دبی ماده (13-21)

ماده (13) دادگاه بدوی آ. دادگاه بدوی از تعداد کافی دادگاه تشکیل خواهد شد که هر یک از آنها از یک رئیس و دو عضو با تجربه و متخصص به قانون و املاک و...

مطالعه بیشتر

فرمان شماره (26) سال 2013 درباره مرکز حل اختلافات اجاره در امارت دبی ماده (7 – 12)

ماده (7) ساختار سازمانی مرکز آ. ساختار سازمانی این مرکز از دو بخش تشکیل خواهد شد: بخش قضایی و بخش اداری. ب. بخش قضایی شامل بخشهای و واحدهای سازمانی...

مطالعه بیشتر

فرمان شماره (26) سال 2013 درمورد مرکز حل اختلافات اجاره در امارت دبی

ما ، محمد بن راشد آل مکتوم ، حاکم دبی ، پس از مطالعه: قانون فدرال شماره (5) سال 1985 ، صادر کننده قانون مدنی امارات متحده عربی و اصلاحات آن ؛ قانون...

مطالعه بیشتر

فرمان شماره (43) سال 2013 تعیین افزایش اجاره بهای املاک و مستغلات در امارت دبی

ما ، محمد بن راشد آل مکتوم ، حاکم دبی ، پس از مطالعه: قانون شماره (9) سال 2004 درمورد مرکز مالی بین المللی دبی و اصلاحات آن ؛ قانون شماره (16) 2007 تأسیس...

مطالعه بیشتر

قانون شماره (7) سال 2013 مربوط به اداره املاک و مستغلات (1) ماده (11-16)

هزینه ها ماده (11) در ازای ثبت املاک و مستغلات و ارائه خدمات دیگر ، این اداره هزینه هایی را که طبق مصوبه رئیس شورای اجرایی تعیین شده است ، از شما...

مطالعه بیشتر

قانون شماره (7) سال 2013 در مورد اداره زمین (1) ماده (6-10)

وظایف اداره – ماده (6) اجرای و پیگیری اجرای سیاست ها و استراتژی های مربوط به اجرای برنامه استراتژیک دبی با توجه به توسعه و تنظیم بخش املاک و...

مطالعه بیشتر

قانون شماره (7) سال 2013 در مورد اداره زمین (1) ماده (1 – 5)

قانون شماره (7) سال 2013 در مورد اداره زمین (1) ماده (1 -...

مطالعه بیشتر

طبق قانون جدید پیش بینی می شود اجاره ملک به مدت 3 سال بدون تغییر باقی بماند

سلطان بطی بن مجرن ، مدیر کل اداره املاک و مستغلات دبی ، پیش بینی کرد که به زودی قانون جدید اجاره در دبی اعلام شود ، با اشاره به اینکه قانون کامل...

مطالعه بیشتر