فرمان شماره (4) سال 2010 درباره تنظیم مقرر در اعطای حق مالکیت به زمین های تجاری و صنعتی در امارت دبی
مصوبه شماره (30) شورای اجرایی 2013 تصویب هزینه های اداره زمین
فرمان شماره (26) سال 2013 در مورد مرکز حل اختلافات اجاره در امارت دبی ماده (22-31)
فرمان شماره (26) سال 2013 درباره مرکز حل اختلافات اجاره در امارت دبی ماده (13-21)
فرمان شماره (26) سال 2013 درباره مرکز حل اختلافات اجاره در امارت دبی ماده (7 – 12)
فرمان شماره (26) سال 2013 درمورد مرکز حل اختلافات اجاره در امارت دبی
فرمان شماره (43) سال 2013 تعیین افزایش اجاره بهای املاک و مستغلات در امارت دبی
قانون شماره (7) سال 2013 مربوط به اداره املاک و مستغلات (1) ماده (11-16)
قانون شماره (7) سال 2013 در مورد اداره زمین (1) ماده (6-10)
قانون شماره (7) سال 2013 در مورد اداره زمین (1) ماده (1 – 5)
طبق قانون جدید پیش بینی می شود اجاره ملک به مدت 3 سال بدون تغییر باقی بماند
شیخ محمد قانون جدید دبی را در مورد پروژه های املاک و مستغلات ناتمام و لغو شده صادر کرد
}?>