8 واقعیتی که ثابت می کند سرمایه گذاری در معاملات ملکی هوشمندانه ترین گزینه سرمایه گذاریاست.

Rate this post

8 facts that prove Real-Estate investment is the smartest investment.

بی شک صنعت معاملات ملکی ازجمله کارهای فوق العاده درهم و برهمی است که نمی توان هیچ چیزی را در آن با اطمینان صد در صد انجام داد. اما خُب، مگر چیزی هست که از این ویژگی مثتثنی باشد؟ تقریباً هیچ چیز در جهان با اطمینان صد در صد اتفاق نمی اُفتد؛ مثلاً یک تجارت یا سرمایه گذاری هر دو به نوعی و تا حدی با ریسک همراه هستند و نهایتاً برای اینکه در این جهان غیرقابل پیش بینی بتوان به رشد و ترقی دست پیدا کرد، باید پَرید. یکی از بزرگترین مزایایی که در نتیجه سرمایه گذاری در معاملات ملکیبدست می آید، معمولاً تضمین اموال و دارایی از طریق اجاره نامه هاست. همین فرایند باعث جریان درآمدی مستمری می شود که تقسیم سود سهامبطور معمولانجام می شود. با این همه و علیرغم گفته های فوق، واقعیت اینست که سرمایه گذاری در حوزه معاملات ملکی یکی از هوشمندانه ترین سرمایه گذاریهایست که فرد می تواند انجام دهد و در اینجا سعی کردیم ادعای خود را با ارایه فهرستی متشکل از 8 دلیل غیرقابل انکار به اثبات برسانیم. پس آماده یک طوفان فکری و تغییر دیدگاه باشید:

1.جریان نقدی مثبت

ازجمله جنبه های بسیار مثبت این نمونه معاملات ملکی درآمدزادر این خلاصه می شود که معمولاً  اجارنامه ها اموال را تضمین می کنند. همین موضوع به جریان منظم درآمدی که به مراتب بسیار بالاتر از سود حاصل از سهام عادی بدست می آید، منتهی می شود. درنتیجه، ضمن اینکه همیشه یک نوع تضمین و ضمانت بردرآمد مثبتی وجود دارد، به موازات آن یک جریان صعودی ناشی از جریان نقدی مثبت نیز بدست می آید. درنتیجه، باتوجه به رویکردی که در جهت منفعت سرمایه گذاران حوزه معاملات ملکی در حرکت است، افراد می توانند در بازه های زمانی طولانی تری منتظر کسب جریان نقدی مثبت گرا و پیوسته باشند.

2.استفاده از نفوذ در جهت افزایش ارزش دارایی

ویژگی ضروری دیگر سرمایه گذاریاقتصادی اموال در قابلیت تغییر موقعیت بدهی به مثبتو به تعبیری دیگر، چندین برابر حقوق اولیه صاحبان سهام تعریف می شود. همین موقعیت به تنهایی و بدلیل اینکه وامها با مبلغ کمتری پرداخت می شوند، به شما مجوز بدست آوردن علائم مثبت متعدد را با کمترین مبلغ نقدی و افزایش چندین برابری قیمت و ارزش دارایی را می دهد. وقتی وام ها تسویه شوند و یادداشت سفیدی از لحاظ ارزش خالص کلی بدست آورید، دراینصورت می توانید ضمن لذت بردن از چراغ سبز مشخص شده ای، از وضعیت پیش آمده در جهت کسب درآمد و بالابردن ارزش دارایی فعلی خود برای مقاصدی متفاوت استفاده کنید.

3.مبلغ بدهی کم هزینه در جهت بالا بردن جریان نقدی

“مبلغ استقراضی مثبت” بر مجوزهای دارایی برای سرمایه گذاران به منظور افزایش اثربخش و مثبت درآمد حاصل از عملیات با استقراض وجه نقدی با ارزشی پایین در برابر مبلغ پرداخت ملکتعیین می گردد. به عنوان مثال، اگر ملکی مقدار 6% درآمد نقد بر نقد تولید داشته باشد تا بدهی را که بر آن به میزان 4% تعیین شده را تصاحب کند، به میزان 6% از ارزش سهم به سرمایه گذاران پرداخت می شود و تقریباً 2% به نقد استقراضی تعلق می گیرد، درنتیجه بدهی سرمایه گذاری می شود. همانطور که در ابتدا شرح داده شد، همینکه کلیه وامهایتان تسویه شود، امکان بهره مندی از ارزش کلی دارایی برای خودتان فراهم می شود و حتی می توانید تا چندین برابر آنها را بیشتر کنید. همین شرط در مورد بدهی ها نیز صدق می کند. همینکه بدهی کم هزینه بکار روند، دراینصورت می توانید در جهت چند برابر کردن جریان نقد جاری خود با افزایش همزمان مجموع کلی ارزش خالص خود بهره ببرید.

8 facts that prove Real-Estate investment is the smartest investment.

4.حمایت در برابر تورم

هر دلاری که ایجاد می شود، ریسکی نیز به همراه دارد.گذشته ثابت کرده که سرمایه گذاری در زمین (امول غیرمنقول)، در مقایسه با ویژگیهای کیفی دیگر بهترین همبستگی را با تورم دارد، مانند S&P 500 یادداشت های 10 ساله خزانه داری و سهام شرکت. از آنجا که کشورهای سراسر جهان همچنان به منظور حفظ فرایند اقتصادی اسکناسچاپ می کنند، تایید مزایاییکه با داشتن یک ملک زمینی بدست می آیدو همسان سپری که در برابر تورم پوششی محکم فراهم می سازد، نقش ایفا می کند، ضروری به نظر می رسد. بطورکلی، به محض بروز تورم، ارزش زمین، دارایی های باچندین مستأجر که ارتباط شغلی و قیمت های جایگزین کمی بالایی داشته باشند، به طرز چشمگیری افزایش می یابند. بنابراین، هرگونه سرمایه گذاری معاملات ملکی مناسبی با سودیکلان همراه است که بصورت حمایت از شما در برابر تورم و عوارض بعد از آن نمایان می شود. از آنجا که به مرور و طی مدتی معین با استفاده از وام ها و بدهی ها، جریان نقدی شما بالا می رود، اکنون فرصت ایمن ماندن از خطرات ناشی از تورم را پیش رو دارید.

5.استفاده از دارایی های فیزیکی خود

دارایی های درآمدزا ازجمله ویژگی های سرمایه گذاری همانند علامت بعلاوه توصیف می شود که بهای معناداری به همراه می آورد. ملک زمین قیمتی دارد، همانگونه که خود ساختار نیز مبلغ معینی دارد و درنتیجه درآمد مالی که تولید می کندبرای سرمایه گذاران بعدی بهایی مشخص خواهد داشت. درآمد مالی که سرمایه گذاری های ملکی تولید می کند از روزهای قرمز و بی تجربه عاری می باشد و این امر درمورد مبادلات و تعاملات نیز صدق می کند. استفاده از مزایای فیزیکی از جمله استراتژیهایی است که برای همیشه از شما در برابر ضررهای بزرگ و چشمگیری که ممکن است در سر راهتان قرار گیرند، حمایت خواهد کرد. تنها یک استراتژیست که تضمین می دهد شما همیشه چیزی به نفع و سود خود دارید که می توانید در هر شرایط یا موقعیت دشواری که ممکن است در آینده اتفاق اُفتد، استفاده کنید.

6.مزایای مالیات بندی خود را به حداکثر برسانید

صاحبان قوانین مالیاتی مزایای جهانی معاملات ملکی به روش های کاملاً متفاوتی همراه با کاهش نامحدود بهره های وام های خرید خانه و تسریع تخفیفی که بخش کوچکی از درآمد مثبت ایجاد شده و قصد سرمایه گذاران را پرداخت می کند. در زمان فروش، خدمات درآمد داخلی 1031 شرط را برای سرمایه گذاران مجاز می داند و به آنها اجازه تعامل با ابزاری مشابه و به تعویق انداختن کلیه درآمدهای قابل ارزیابی در قالب بازه های زمانی طولانی تر فراهم می سازد.

7.ارزش دارایی افزایش یافته

باگذشت زمان، بدلیل تورم های متواتر در اقتصاد بوجود می آید که نهایتاً به کاهش قدرت خرید می انجامد. باوجوداین، درآمد مالی که از سرمایه گذاریهای ملکیپدید می آید از قبل افزایش فوق العاده ای را در قیمت باعث می شود که ضمن تحقق گونه های متفاوت سرمایه گذاری از مرز آنها عبور می کند. قیمت املاک از گذشته ها بدلیل بهبود درآمد مالی دیجیتالی و عملیاتی اموال از طریق اجاره و همچنین مدیریت عملی کیفیت همیشه سیر صعودی داشت و همچنان افزایش خواهد داشت.

8.از مالکیت انحصاری خود لذت ببرید

ملک مناسب در جای مناسب با مستأجرانی شایسته و طرز برخودر ذهنی مبنی بر مالکیت، حس تملک غرورآفرین فوق العاده ای را به همراه دارد که از بین جنبه های مثبت بالاترین درجه را کسب می کند. مالکیت منزل برای افراد زیادی دست نیافتنی است. حال تصور کنید صاحب مکانی با واحدهای مسکونی متعدد خانوادگی هستید؟ هیچ کس از مسیر بعدی درآمد مالی حاصل از ارزش اجاره ملک خبر ندارد، با این همه به نظر می رسد که این ویژگی مثبت در بسیاری مسایل اقتصادی-اجتماعی متعدد و متفاوتی دخل و تصرف داشته باشد. بهرحال، اینکه رئیس خود باشید، همیشه فکر خوبیست، مگه نه؟

خُب منتظر چی هستید؟ همین حالا بجُنبید و دست به یک سرمایه گذاری هوشمندانه بزنید. ما در این پورتال آنلاین تک ایستگاهی www.dxboffplan.com آماده ارایه خدمات به شما همراهان عزیز بصورت عرضه اطلاعات کامل مربوط بهاملاک درجه یک دلخواهتان در این منطقه و همچنین شرکت های توسعه و عمران عظیم پشت این توسعه های بزرگ ایستاده اندهستیم؛ پس برای اطلاعات به روزتر با ما همراه شوید.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت نام کنید